Skip to main content

Jafnréttismál

Jafnréttismál

Háskóli Íslands hefur unnið jafnt og þétt að jafnréttismálum og staðið að jafnréttisdögum árlega. Stöðugt er unnið að úrbótum í jafnréttismálum og árangur metinn með jöfnu millibili. 

Jafnrétti snýr að fjölda þátta svo sem mismununar, kynbundinnar- og kynferðislegrar áreitni og ofbeldi, jafnrétti til náms og aðgengi að þjónustu eða sérúrræðum svo eitthvað sé nefnt.

Jafnréttisfulltrúar eru fulltrúar nemenda jafnt sem kennara. Til þeirra er hægt að leita með ábendingar og til þess að fá leiðsögn um jafnréttismál. 

Tilkynning um áreitni og ofbeldi

Tilkynning um áreitni og ofbeldi

Hægt er að tilkynna annars vegar um kynferðislega eða kynbundna áreitni eða ofbeldi innan Háskóla Íslands og hins vegar um einelti og annað ofbeldi.

Skýrslur og rit 

Á fimm ára fresti lætur Háskólinn útbúa skýrslu, þar sem farið er yfir hvernig mál hafa þróast og hver staða jafnréttismála er.

Jafnréttisnefnd hefur gefið út gátlista fyrir kennara sem nýtist í daglegu starfi. Í listanum er sjónum beint að því hverng er best að flétta jafnréttissjónarmiði inn í kennslu. 

Hafðu samband

Nánari upplýsingar um jafnréttisstarf Háskólans má nálgast með því að senda tölvupóst á netfangið jafnretti@hi.is