Skip to main content

Rannsóknastofnanir Hugvísindasviðs

Rannsóknastofnanir Hugvísindasviðs - á vefsíðu Háskóla Íslands

Hugvísindastofnun er rannsóknastofnun sem starfrækt er við Háskóla Íslands og heyrir undir Hugvísindasvið. Hún er miðstöð rannsókna á sviðinu og aðrar rannsóknastofnanir þess starfa innan vébanda hennar.

Fastastarfsemi Hugvísindastofnunar er hluti af stjórnsýslu- og skrifstofuþjónustu sviðsins. Stofnunin veitir kennurum sviðsins ýmsa þjónustu í útgáfumálum, styrkumsóknum og fjárhagsumsýslu, sér um samskipti við forlög og aðstoðar við að finna fagfólk eins og hönnuði, umbrotsfólk og prófarkalesara, sé þess óskað.

Hugvísindastofnun gefur út tímaritið Ritið, öflugt og vandað fræðirit sem er í fararbroddi menningar- og þjóðfélagsumræðu á Íslandi.

Innan Hugvísindastofnunar starfa sex grunnstofnanir:

Allir fastir starfsmenn sviðsins eiga aðild að einni fræðistofnun, eða grunnstofnun, jafnframt því að eiga aðild að Hugvísindastofnun. Innan fræðistofnananna er sameiginlegur vettvangur þeirra sem fást við rannsóknir af sama meiði. Allar stofnanirnar standa fyrir ráðstefnum og málþingum og gefa út bækur á fræðasviðum sínum. Sumar eiga sér langa hefð í útgáfu - þannig hefur helsta ritröð Bókmennta- og listfræðastofnunar, Studia Islandica, komið út í yfir 60 ár.

Samkvæmt reglum Hugvísindastofnunar geta einnig starfað innan hennar sjálfstæðar rannsóknastofnanir með heimilisfesti á Hugvísindasviði. Þær eru faglega sjálfstæðar og starfa samkvæmt starfsreglum sem stjórn Hugvísindastofnunar setur að fengnu samþykki stjórnar fræðasviðsins. Innan Hugvísindastofnunar eru nú þrjár sjálfstæðar rannsóknastofnanir:

Enn fremur geta Hugvísindastofnun og grunnstofnanir, í samráði við stjórn Hugvísindastofnunar, komið á fót sérstökum rannsóknastofum sem sinna tilteknum rannsóknaverkefnum, rannsóknasviði eða samstarfi, samkvæmt starfsreglum sem stjórn viðkomandi stofnunar setur þeim. Þá hefur Hugvísindastofnun gert samstarfssamning við stofnanir og rannsóknasetur sem starfa á sviði hugvísinda.