Skip to main content

Lífvísindasetur

Lífvísindasetur Háskóla Íslands er formlegt samstarf rannsóknahópa í sameinda- og lífvísindum. Megin markmið Lífvísindaseturs er að stuðla að og efla rannsóknir í lífvísindum með uppbyggingu og rekstri kjarnaeininga.

Í Lífvísindasetri er reynt að tryggja að nýjasta tækni og aðferðir séu til staðar sem nýtast öllum rannsóknahópum og stofnunum setursins.Samstarf rannsóknahópa setursins leiðir til betri nýtingar á tækjabúnaði og hagkvæmari rekstrareininga.

Lífvísindaetri tengjast rannsóknahópar við aðrar deildir Háskóla Íslands svo sem Lyfjafræðideild, Líf- og umhverfisvísindadeild og Raunvísindadeild. Auk þess tengjast rannsóknahópar frá öðrum stofnunum setrinu, svo sem Landspítala, Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum, Háskólanum í Reykjavík, Háskólanum á Akureyri, Landbúnaðarháskólanum, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Krabbameinsfélagi Íslands. 

Hóparnir eiga það sameiginlegt að stunda rannsóknir á ýmsum sviðum lífvísinda til dæmis:

  • erfðalækningum
  • lífeðlisfræði
  • næringar- og matvælafræði
  • sameindalíffræði krabbameins
  • starfsemi og sérhæfingu stofnfruma
  • stjórnun genatjáningar
  • taugalíffræði
  • þroskunar- og þróunarfræði

Starfsmenn setursins koma einnig að kennslu innan Heilbrigðisvísindasviðs og Verk- og náttúruvísindasviðs Háskólans, bæði í grunn- og framhaldsnámi.

Í tengslum við Lífvísindasetrið er starfrækt öflug dagskrá fyrir nemendur í framhaldsnámi í lífvísindum (e. Graduate Programme in Life and Molecular Sciences). Þar er meðal annars boðið upp á erlenda öndvegisfyrirlestra, sérhæfð námskeið í lífvísindum og árlega spekigleði.

Staðsetning: Læknagarður, 5. hæð
Netfang: bmc@hi.is
Heimasíða Lífvísindaseturs

Forstöðumaður:

Mynd af Sigríður Klara BöðvarsdóttirSigríður Klara BöðvarsdóttirForstöðumaður5255852skb [hjá] hi.is