Skip to main content

Mat á fyrra námi

Mat á fyrra námi - á vefsíðu Háskóla Íslands

Samkvæmt reglum Háskólans er einstökum deildum heimilt að meta námskeið eða námshluta sem þú hefur lokið við aðra deild eða annan skóla.

Þú sækir um mat á fyrra námi til þinnar deildar sem ákveður hvort meta skuli viðkomandi námskeið og þá til hve margra ECTS-eininga.

Deildin aflar umsagnar kennara í viðkomandi grein áður en ákvörðun er tekin.

Deildum Háskólans ber að fara eftir þeim alþjóðlegu samningum um viðurkenningu á háskólamenntun og hæfi sem íslenska ríkið er aðili að við afgreiðslu umsókna um mat á fyrra námi, svo sem Lissabon-sáttmálanum og Reykjavíkuryfirlýsingu menntamálaráðherra Norðurlandanna.

Mismunandi reglur deilda

Reglur deilda um mat á námi geta verið mismunandi.

Þær geta kveðið á um:

  • Lágmarksárangur í þeim námskeiðum sem metin eru.
  • Hámarksaldur prófa sem metin eru.

Auk þess sem reglur deildanna skulu kveða á um hvort heimilt er að meta námskeið sem áður hafa verið látin gilda til prófgráðu.

Fylgiskjöl

Þegar sótt er um mat á fyrra námi skal fylgja með umsókninni staðfest afrit af prófvottorði ásamt námslýsingum frá viðkomandi skóla.

Í umsókn þinni þarftu að gera grein fyrir hvort sótt er um að viðkomandi nám sé metið sem valnámskeið eða að það komi í stað ákveðins tilgreinds skyldunámskeiðs.

Tengt efni