Skip to main content

Um ábyrgð á tölvupósti

Lagalegur fyrirvari vegna tölvupósts

Upplýsingar í tölvuskeyti þessu og viðhengjum við það eru eingöngu ætlaðar þeim sem skeytið ber með sér að sé réttur viðtakandi þess. Upplýsingar í skeytinu og viðhengjum gætu verið trúnaðarmál.

Það er stefna Háskóla Íslands að notkun tölvupósts og rafrænnar miðlunar upplýsinga á vegum skólans sé ævinlega í fullu samræmi við ákvæði landslaga og almenn sjónarmið um friðhelgi einkalífs.

Til þess að tryggja trúnað um mál sem skólinn hefur til meðferðar skal sérstaklega tekið fram í öllum tölvuskeytum sem send eru vegna slíkra mála:

  1. að upplýsingar í skeytinu og meðfylgjandi viðhengjum séu eingöngu ætlaðar þeim sem skeytið ber með sér að sé réttur viðtakandi þess,
  2. að skeytið og viðhengi gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál.

Hver sá sem fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekur við tölvuskeyti og viðhengjum sem ætluð eru öðrum viðtakanda er skyldugur til þess fara eftir 5. mgr. 47. gr. laga um fjarskipti, nr. 81/2003, og gæta fyllsta trúnaðar. Í því felst að hann má hvorki lesa efni skeytisins, skrá það hjá sér né notfæra sér það á nokkurn hátt. Hann skal einnig tilkynna sendanda samstundis að skeytið hafi ranglega borist sér. Brot gegn þessu varða bótaábyrgð og refsingu skv. 74. gr. laganna.

Email disclaimer

Please note that this email and attachments are intended for the named and properly designated addressee(s) only. The mail and attachments may contain information that is confidential and privileged.

It is the policy of the University of Iceland that use of email and other such information services by the University is at all times in full accordance with Icelandic law and principles regarding protection of privacy.