Skip to main content

Samstarf við Jarðvísindadeild

Samstarf við Jarðvísindadeild - á vefsíðu Háskóla Íslands

Innlent samstarf

Deildin á í margskonar samstarfi við fyrirtæki og stofnanir, bæði innanlands og utan.
Náið samstarf er við aðrar deildir á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands auk fjölþætts samstarfs við virta erlenda samstarfsskóla og stofnanir um rannsóknir og kennslu.

Alþjóðlegt samstarf

Háskóli Íslands starfar í alþjóðlegu umhverfi og á deildin samstarf við fjölmarga erlenda háskóla og rannsóknastofnanir. Deildin leggur mikla áherslu á alþjóðleg samskipti í öllu starfi sínu og vinnur stöðugt að því að styrkja þau og efla.

Erlent samstarf deildarinnar er af mörgum toga. Allir kennarar deildarinnar eru þátttakendur í alþjóðlegu vísindasamfélagi. Þeir sækja fyrirlestra og ráðstefnur víða um heim þar sem þeir flytja niðurstöður rannsókna sinna og sækja frekari þekkingu. Einnig stunda þeir rannsóknir með erlendum samstarfsaðilum og birta niðurstöður í viðurkenndum alþjóðlegum vísindatímaritum.

Þá tíðkast að kennarar deildarinnar starfi sem gestakennarar við erlenda samstarfsskóla til skemmri tíma. Færst hefur í vöxt að erlendir kennarar séu ráðnir við deildina í fastar stöður sem eflir erlent samstarf deildarinnar enn frekar.

Öllum nemendum deildarinnar gefst kostur á að taka hluta af námi sínu við erlenda háskóla og fjöldi erlendra nema stundar nám við deildina ár hvert.

Alþjóðasvið veitir upplýsingar og aðstoð vegna þátttöku í fjölþjóðlegum samstarfsáætlunum í menntamálum. Sviðið þjónar stúdentum sem fara utan sem skiptinemar og aðstoðar þá sem hingað koma.