Skip to main content

Vefstefna Háskóla Íslands

Fyrir ytri vefsvæði

Vefstefna Háskóla Íslands er unnin af markaðs- og samskiptasviði og vefstjórum fræðasviða Háskóla Íslands í náinni samvinnu við stýrihóp vefmála sem rektor skipar.

Háskóli Íslands, september 2023.

1. Vefstefna Háskóla Íslands

Vefstefna Háskóla Íslands nær yfir alla miðlun á ytri vefsvæðum skólans. Með ytri vefsvæðum er átt við hi.is, english.hi.is og tengd lén, þar með talin vefsvæði fræðasviða, deilda og námsleiða. Ytri vefsvæði skólans eiga að uppfylla þarfir framangreindra eininga (fræðasviða, deilda, námsleiða, námsbrauta og kjörsviða) og er þeim með öllu óheimilt að reka sjálfstæð vefsvæði utan skipulags sem þessi vefstefna tekur til.  

Öll sem vinna efni fyrir vefsvæði háskólans og samfélagsmiðla ber að fylgja vefstefnunni. Við uppbyggingu og þróun einstakra vefsvæða skal stefnunni sömuleiðis fylgt í einu og öllu.  

Vörður vefstefnunnar eru:  

 • Traust og áreiðanleiki  
 • Þjónusta, fagmennska og gæði  
 • Virkni/uppitími og hraði  

Vefsvæði Háskóla Íslands skulu alltaf vera í anda heildarstefnu skólans og í samræmi við lög.  

Markmið

Markmið með rekstri ytri vefsvæða Háskóla Íslands er að:  

 • Veita trausta stafræna þjónustu  
 • Miðla upplýsingum um fjölbreytta og mikilvæga starfsemi Háskóla Íslands 
 • meðal annars á sviði kennslu, náms, rannsókna, nýsköpunar, vísindamiðlunar og samfélagstengsla 
 • Laða nýja nemendur að skólanum og styðja þá markvisst við val á námi 
 • Tryggja að notendur finni upplýsingar og þjónustu með einföldum og skjótvirkum hætti 
 • Auka vitund um gildi Háskólans og sýna hvernig starf hans hefur víðtæk samfélagsleg áhrif og tekst á við áskoranir samtímans  
 • Tryggja samfellda, og einfalda virkni í helstu tækjum og vöfrum 
 • Tryggja samrýmda ásýnd allra vefsvæða skólans 

Markhópar

Markhópar ytri vefsvæða Háskólans eru: 

 • verðandi, núverandi og fyrrverandi nemendur skólans 
 • fjölmiðlar, stjórnvöld og atvinnulíf 
 • samstarfsaðilar, almenningur (hollvinir), starfsfólk og tilvonandi starfsfólk 
 • Efni er sniðið að ólíkum markhópum.  

Áherslur

Þróun og uppbygging vefsvæða Háskóla Íslands á alltaf byggjast á ítarlegri þarfagreiningu sem unnin er með hliðsjón af þörfum notenda. 

Áhersla er á:

 • Leitarvélar
 • Námsleiðir
 • Þjónustu
 • Rannsóknir, nýsköpun og áhrif
 • Samstarf við samfélag og atvinnulíf
 • Starfið / viðburðir / fréttir
 • Skipulag skólans

Útlit - Hönnun og miðlun efnis

Útlit vefsvæða Háskóla Íslands á að vera í takt við hönnunarstaðal skólans . Hönnun á að miða að þörfum notenda. Vefumsjónarkerfi á að geta leyst þessa þætti. 

Við framsetningu efnis á vefjum Háskóla Íslands er nýtt fjölbreytt miðlun: 

 • réttur, einfaldur og lýsandi texti 

 • áberandi myndir og 

 • áhersla á myndbönd 

Myndmerki HÍ  skal vera sýnilegt í haus allra undirvefja HÍ.  

Myndmiðlun

Miðlun mynda á vefnum fylgir hönnunarstaðli. Með myndum endurspeglum við háskólasamfélagið, stefnu og gilda skólans. Ljósmyndir á vefsvæðum Háskóla Íslands eru alla jafna í lit. Grafískar myndir þurfa að vera án texta, vegna aðgengismála.   

Aðgengi

Ytri vefir Háskóla Íslands skulu hafa heildstæða umgjörð og útlit með einföldum notendaskilum fyrir öll helstu tæki og alla útbreidda vafra. Vefirnir eiga að vera hannaðir í samræmi við hönnunarstaðal. (Sjá honnun.hi.is)

Vefir HÍ hafa einfalda ásýnd og virkni. Þeir eru hannaðir fyrir öll helstu tæki og alla útbreidda vafra. Vefina á að hanna skalanlega fyrir öll helstu tæki.   

Málfar og uppsetningu texta þarf að miða við hönnunarstaðal.  Fara á eftir aðgengisstöðlum fyrir fatlað fólk í vinnu við alla vefi skólans.  

Efni á vefjum Háskóla Íslands tekur mið af þörfum ólíkra hópa eins og kostur er, svo sem blindra, sjónskertra, lesblindra og fatlaðs fólks. 

Svartími og virkni

Ytri vefsvæði Háskóla Íslands eiga að hafa mjög áreiðanlega virkni og uppitíma með því besta sem þekkist. Sama gildir um svartíma.  

Verklagsreglur og gildistími

Í tengslum við vefstefnuna eru settar verklagsreglur og leiðbeiningar sem skýra nánar framkvæmd hennar eftir því sem við á. Þær eru hér í viðaukum og í hönnunarstaðli. Þau sem vinna efni á vefsvæði Háskóla Íslands þurfa að kynna sér vefstefnuna vandlega. 

Vefstefna Háskóla Íslands er samþykkt af vefstjórum Háskóla Íslands, vefritstjóra, vefritstjóra english.hi.is, sviðsstjóra markaðs- og samskiptasviðs, vefstjórum fræðasviða, stýrihópi vefmála og vefráði skipuðu af rektor.  

Vefstefnan er endurskoðuð  eftir þörfum að frumkvæði vefstjóra og sviðsstjóra markaðs- og samskiptasviðs í náinni samvinnu við stýrihóp vefmála.  

Tengt efni