Rannsóknir við Lyfjafræðideild | Háskóli Íslands Skip to main content

Rannsóknir við Lyfjafræðideild

Rannsóknir við Lyfjafræðideild - á vefsíðu Háskóla Íslands

Lyfjafræðideild er sterk rannsóknareining innan Háskóla Íslands þar sem stundaðar eru margvíslegar rannsóknir á hinum mörgu sviðum lyfjafræðinnar.

Samstarf er við fjölmarga aðila innanlands og utan, háskóla, rannsóknarstofnanir og fyrirtæki. Kennarar í lyfjafræði eru aðilar að norrænum og evrópskum kennslu- og rannsóknarnetum sem gefur nauðsynleg tengsl við það sem er að gerast annars staðar og gerir nemendum mögulegt að taka hluta af sínu námi erlendis.

Kennarar Lyfjafræðideildar eru virkir vísindamenn á sínu sviði og þátttaka þeirra í hinu alþjóðlega vísinda- og rannsóknarsamfélagi hefur vaxið verulega hin síðari ár. Hér á landi hafa kennarar við Lyfjafræðideild haldið og skipulagt alþjóðlegar ráðstefnur, þar sem meðal annars hefur verið fjallað um efnafræði sýklódextrína, klínískar lyfjarannsóknir og slímhimnu-ónæmisfræði, kemómetríu og efnisverkfræði í lyfjaþróun.

Með virkum rannsóknum og kennslu í lyfjafræði er lagt af mörkum í þekkingarsköpun fyrir íslenskt samfélag á sviði heilbrigðis- og lífvísinda. Rannsóknarþjálfun á sviði lyfjafræði nýtist ekki einungis við hefðbundnar lyfjafræðilegar rannsóknir, heldur einnig sem þáttur í stærri heildarmynd rannsókna á heilbrigðissviði. Með vaxandi samstarfi og samvinnu er hægt að takast á við og leysa flóknari og viðameiri verkefni en ella.

Lyfjafræðideild býður upp á rannsóknatengt framhaldsnám í lyfjavísindum.