Kveikja - Þín þekking í þágu heimsins | Háskóli Íslands Skip to main content

Kveikja - Þín þekking í þágu heimsins

Kveikja - Þín þekking í þágu heimsins - á vefsíðu Háskóla Íslands

Vilt þú átta þig betur á eigin styrkleikum, efla tengslanetið og um leið öðlast aukna færni í að nýta þekkingu þína og hugmyndir í þágu samfélagsins? Viltu vinna með fjölbreyttum hópi nemenda að nýjum lausnum við áskorunum samtímans, eins og loftslagsbreytingum og aukinni velsæld allra?Háskóli Íslands býður upp á nýtt eins dags námskeið fyrir nemendur á þriðja ári í grunnnámi þar sem þátttakendur öðlast aukinn skilning á áskorunum samtímans og vinna að sameiginlegum lausnum þvert á námsleiðir og í samstarfi við öfluga leiðbeinendur úr háskólanum og atvinnulífi.

Nemendur fá enn fremur skarpari sýn á eigin styrkleika og efla nýsköpunar- og frumkvöðlahugsun undir leiðsögn reynslumikilla kennara.  

Hvað segja nemendur um Kveikju?

Nemendur sem taka þátt í viðburðunum og standa skil á nauðsynlegri undirbúningsvinnu fá námskeiðið metið til eininga (1 ECTS-eining).

Forkröfur og undirbúningur: 

 • Að vera á þriðja ári í grunnnámi við Háskóla Íslands
 • Nemendur fylla út VIA-styrkleikakönnun á netinu
 • Kynna sér eitt af undirmarkmiðum heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna

 
Afurð:

 • Kynning á niðurstöðum hópavinnunnar

Ertu með fyrirspurn um námskeiðið? 

  Háskóli Íslands býður upp á nýtt eins dags námskeið fyrir nemendur á þriðja ári í grunnnámi þar sem þátttakendur öðlast aukinn skilning á áskorunum samtímans og vinna að sameiginlegum lausnum þvert á námsleiðir og í samstarfi við öfluga leiðbeinendur úr háskólanum og atvinnulífi. Nemendur fá enn fremur skarpari sýn á eigin styrkleika og efla nýsköpunar- og frumkvöðlahugsun undir leiðsögn reynslumikilla kennara.  

  Hvað er Kveikja?

  Kveikja er eins dags námskeið og viðburður þar sem nemendur af öllum fimm fræðasviðum koma saman. Námskeiðið hvílir á þremur grunnstoðum:

  • Nýsköpun – Nemendur beita nýsköpunarhugsun til að takast á við áskoranir í náinni samvinnu við samnemendur sína af öðrum fræðasviðum
  • Starfsþróun – Í námskeiðinu búa nemendur sig undir þau verkefni sem taka við hjá þeim eftir námslok, kynnast fólki úr atvinnulífinu og fá þjálfun í tengslamyndun
  • Heimsmarkmiðin – Áskoranirnar sem nemendur takast á við tengjast beint heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna en markmiðin verða stöðugt mikilvægari þáttur bæði í starfsemi einkaaðila og hins opinbera

  Hagnýtar upplýsingar

  • Nemendur sem taka þátt í viðburðunum og standa skil á nauðsynlegri undirbúningsvinnu fá námskeiðið metið til eininga (1 ECTS-eining). 
  • Námskeiðið er aðeins opið takmörkuðum fjölda nemenda, en að þessu sinni verður hægt að taka á móti 20 nemendum af hverju fræðasviði, alls 100 nemendum.
  • Við val á nemendum inn í námskeiðið verður enn fremur tekið mið af því að hafa nemendahópinn sem fjölbreyttastan.

  Kveikja gefur nemendum tækifæri til að

  • Taka þátt í námskeiði sem er allt öðruvísi en önnur námskeið
  • Læra um tengslamyndun og efla tengslanetið
  • Tengja saman nýsköpun og heimsmarkmiðin
  • Vinna með nemendum af öðrum sviðum
  • Heyra innlegg frá þjóðþekktum gestum
  • Styrkja atvinnuhæfni sína

  Skipulag námskeiðsins er í höndum Höfða - friðarseturs Háskóla Íslands og Reykjavíkurborgar. Umsjón með því hafa:

  • Magnús Þór Torfason, lektor við Viðskiptafræðideild (Félagsvísindasvð)
  • Arna Hauksdóttir, prófessor í lýðheilsuvísindum (Heilbrigðisvísindasvið)
  • Sumarliði R. Ísleifsson, lektor við Sagnfræði- og heimspekideild (Hugvísindasvið)
  • Svanborg Rannveig Jónsdóttir, prófessor í listum og skapandi starfi (Menntavísindasvið)
  • Rögnvaldur Jóhann Sæmundsson, prófessor í iðnaðar- og vélaverkfræði (Verkfræði- og náttúruvísindasvið)