Skip to main content

Franska/ Franska í alþjóðasamskiptum - Grunndiplóma

Franska/ Franska í alþjóðasamskiptum - Grunndiplóma

Hugvísindasvið

Franska / Franska í alþjóðasamskiptum

Grunndiplóma – 60 einingar

Grunndiplóma í frönsku veitir nemendum góða þekkingu á franskri tungu, bókmenntum, menningu, sögu og þjóðlífi hins frönskumælandi heims.

Nemendur hafa val á milli tveggja kjörsviða: Franska eða Franska í alþjóðasamskiptum.

Skipulag náms

X

Frönsk málfræði I (FRA101G)

Námskeiðið Frönsk málfræði I er skyldunámskeið.

Í þessu námskeiði er farið dýpra í málfræði atriði sem nemendur unnu með í framhaldskóla. Áhersla er lögð á notkun málfræðihugtaka í námi og kennslu þar sem nemendur þurfa að útskýra í orði og dæmum tiltekin málfræðiatriði.

Mikilvægt er að nemendur temji sér sjálfstæð vinnubrögð og komi undirbúnir í tíma.

Kennslan skiptist í fyrirlestra og æfingatíma.

X

Framburður (FRA104G)

Nemendur eru þjálfaðir í framburði og læra hljóðritun. Gert er ráð fyrir einum fyrirlestratíma (1x 40 mín.) per viku þar sem farið er yfir grunnhugtök og aðferðir í almennri hljóðfræði og einum og hálfum æfingatíma per viku í málveri

X

Franskt samfélag I – Dægurmenning (FRA106G)

Í þessu námskeiði þjálfast nemendur bæði í að skrifa og tala frönsku. Fjallað verður um ýmis málefni, s.s. tónlist, kvikmyndir og fleira úr dægurmenningu og deiglunni í Frakklandi og frönskumælandi löndum. Notast verður við fjölmiðla og samfélagsmiðla, kvikmyndir og fleira.

Rætt verður um efnið og nemendur fá tækifæri til að þjálfa framsetningu.

Nemendur fá þjálfun í að skrifa stutta og hnitmiðaða texta um ólík efni á frönsku. Þeir fá æfingu í að draga saman efni, endursegja, umorða, færa skrifleg rök fyrir máli sínu og byggja upp texta á skýran hátt. Einnig venjast þeir notkun orðabóka og annarra hjálpargagna.

X

Þýðingar I (FRA113G)

Í þessu námskeiði eru nemendur þjálfir í að lesa, skilja og þýða létta og miðlungs þunga texta af frönsku yfir á íslensku. Unnið verður með texta af ýmsum gerðum: blaðagreinar, blogg, hagnýta texta og bókmenntatexta. Einkenni textanna verða rædd og fjallað verður um ólík málsnið og málfræðileg atriði sem geta vafist fyrir þýðendum. Nemendur kynnast notkun orðabóka og annarra hjálpargagna.

X

Sjálfsnám í frönsku I (fjarnám) (FRA003G)

Sjálfsnám í frönsku I er nemendastýrt fjarnám fyrir þá sem hafa grunnþekkingu í frönsku, A2 eða meira (samsvarar 2 ára námi í framhaldsskóla eða meira). Nemendur stjórna að hluta til eða öllu leyti helstu þáttum námsins svo sem markmiðum, aðferðum, efnisvali og námsmati. Sjálfsnám fer fram í nánu samstarfi við umsjónarkennara sem nemendur hitta í sérstökum viðtölum 3 sinnum á kennslutímabilinu. Auk þess taka nemendur þátt í vinnustofum þar sem skipt er í litla hópa til að þjálfa talmál og ritun. Nemendur skila verkefnum til umsjónarkennara og námsmat tekur tillit til allra færniþátta: ritun, lestur, talmál og hlustun en nemendur geta stjórnað vægi hvers þáttar í samráði við kennara. Nemendur geta einnig valið hversu mörgum einingum þeir ljúka (2, 4 eða 6) og er námsmat í samræmi við fjölda eininga.

X

Sérverkefni í lestri (FRA110G)

Lestrarverkefni í frönskum bókmenntum. Nemendur hafi samband við umsjónarkennara.

X

Sérverkefni í framburði (FRA111G)

Þjálfun í framburði.

X

Franskt samfélag III – Franska, fjöltyngi og fjölmenning í Frakklandi (FRA319G)

Í námskeiðinu verður sjónum beint að stöðu frönskunnar – bæði í Frakklandi og sem og á alþjóðavettvangi. Einnig verður fjallað um áhrif og stöðu frönsku í fyrrum nýlendum Frakklands.

Áhersla verður lögð á að nemendur æfist í að færa rök fyrir máli sínu í skriflegum verkefnum sem og draga saman og gera grein fyrir efni námskeiðs í ræðu og riti.

X

Franskt samfélag II – Frönsk tunga í takt við tímann (FRA201G)

Í þessu námskeiði verður fjallað um franskt tungumál í dag og sjónum beint að ólíkum málsniðum. Jafnframt verður fjallað um helstu breytingar sem hafa orðið á frönsku á undanförnum áratugum, einkum hvað varðar kvenkynsmyndir nafnorða sem og kynhlutlaust mál. Í þessu skyni verða blaðagreinar um dægurmenningu og franskt þjóðlíf lesnar sem og vísindagreinar um þróun og stöðu franskrar tungu. Einnig verður stuðst við dægurlagatexta sem og útvarpsþætti/hlaðvarpsþætti og sjónvarpsefni. 

Æfingar beinast að margvíslegum atriðum sem tengjast málsniði og stíl, orðavali, málfræði, setningagerð og textabyggingu.

 Áhersla verður lögð á að nemendur æfist í að færa rök fyrir máli sínu í skriflegum verkefnum sem og draga saman og gera grein fyrir efni námskeiðs í ræðu og riti.

X

Saga Frakklands (FRA203G)

Í námskeiðinu er lögð áhersla á sögu Frakklands frá forsögulegum tíma til tuttugustu aldar.

X

Frönsk málfræði II (FRA205G)

Farið er í neitun, spurningu, einkunnarorð, tilvísunarfornöfn, og viðtengingarhátt.

Nemendur skulu hafa lokið Frönsk málfræði og ritun  á haustmisseri.

Áhersla er lögð á notkun málfræðihugtaka í námi og kennslu þar sem nemendur þurfa að útskýra í orði og dæmum tiltekin málfræðiatriði.

Mikilvægt er að nemendur temji sér sjálfstæð vinnubrögð og komi undirbúnir í tíma.

Kennslan skiptist í fyrirlestra og æfingatíma.

X

Franskar bókmenntir og menning (FRA214G)

Námskeiðið er skyldunámskeið í BA-námi í frönskum fræðum og kemur í stað námskeiðsins DET205G Inngangur að bókmenntum. Námskeiðið er nauðsynlegur undanfari annarra bókmenntanámskeiða í greininni við Háskóla Íslands og í skiptinámi við erlenda háskóla.

Nemendur kynnast ólíkum tegundum franskra bókmennta og lesa smásögur, ljóð og brot úr leikritum og skáldsögum frá ýmsum tímabilum. Þeir fá yfirlit yfir strauma og stefnur í bókmenntafræði og franskri bókmenntasögu.

X

Sjálfsnám í frönsku II (FRA004G)

Sjálfsnám í frönsku II er nemendastýrt fjarnám þar sem nemendur stjórna að hluta til eða öllu leyti helstu þáttum námsins svo sem markmiðum, aðferðum, efnisvali og námsmati. Um er að ræða framhaldsnámskeið fyrir þá nemendur sem hafa lokið Sjálfsnámi í frönsku I. Það námskeið er þó ekki nauðsynlegur undirbúningur og nýir nemendur geta skráð sig í þetta námskeið að uppfylltum forkröfum. Sjálfsnám fer fram í nánu samstarfi við umsjónarkennara sem nemendur hitta í sérstökum viðtölum 3 sinnum á misseri. Auk þess taka nemendur taka þátt í vinnustofum þar sem skipt er í litla hópa til að þjálfa talmál og ritun. Nemendur skila verkefnum til umsjónarkennara og námsmat tekur tillit til allra færniþátta: ritun, lestur, talmál og hlustun en nemendur geta stjórnað vægi hvers þáttar í samráði við kennara. Nemendur geta einnig valið hversu mörgum einingum þeir ljúka (2, 4 eða 6) og er námsmat í samræmi við fjölda eininga.

X

Sérverkefni í lestri (FRA110G)

Lestrarverkefni í frönskum bókmenntum. Nemendur hafi samband við umsjónarkennara.

X

Sérverkefni í framburði (FRA111G)

Þjálfun í framburði.

X

Þýðingar II (FRA323G)

Í þessu námskeiði fá nemendur nánari innsýn í heim þýðinga. Helstu kenningar þýðingarfræðinnar verða kynntar en einkum verður fengist við að þýða úr frönsku á íslensku og nemendur vinna jafnt og þétt, og þýða bæði hagnýta texta og bókmenntatexta. Textar verðar greindir og ákveðin atriði verða tekin sérstaklega til umræðu eins og tíðir sagnorða, setningaskipan, endurtekningar, notkun fornafna, o.fl. Að námskeiðinu loknu eiga nemendur að vera meðvitaðir um helstu vandamál sem koma upp þegar þýtt er úr frönsku á íslensku og undir það búnir að leysa þau á fullnægjandi hátt.

X

Notkun tungumálsins (FRA431G)

Í þessu námskeiði verður fjallað um Frakkland í dag með því að kynnast tíu persónum í gegnum fjölmiðla, fimm konum og fimm körlum: leikara, rithöfundi, vísindamanni, geimfara, leikstjóra, íþróttamanni o.s.frv. Sumar þeirra birtast oft í fjölmiðlum, aðrar sjaldnar. Þær standa fyrir málefni sem vega þungt í frönsku samfélagi í dag, s.s. stöðu kvenna í á vinnumarkaði, í stjórnmálum eða í listaheiminum; samfélagsþátttöku og stöðu minnihlutahópa; breytingar á viðhorfum til ættleiðinga; umhverfisvernd, tjáningafrelsi, ofbeldi lögreglu, baráttu gegn nútíma þrælahaldi; hrunfræði; mælskulist í pólitískri orðræðu. Afstaða þeirra verður rædd og gagnrýnd.

Námskeiðið veitir nemendum tækifæri á að kynnast ólíkum fjölmiðlum í Frakklandi í dag og umræðu um þau málefni sem fjallað verður um í námskeiðinu.

X

Talfærninámskeið í Frakklandi (FRA438G)

Nemendur dvelja í tvær vikur við Université de Rennes í Frakklandi og taka þátt í námskeiði í talfærni, þjóðlífi og menningu Frakklands sem er sérsniðið að nemendum frönskudeildar H.Í. Nemendur taka þátt í umræðum um ýmis málefni úr samtímanum og kynnast sögu og menningu landsins. Námskeiðið er alla jafna haldið í 7. og 8. viku vormisseris. Hámarksfjöldi miðast við 18 nemendur og hafa þeir nemendur forgang sem eru skráðir í grunndiplóma og frönsku sem aðalgrein til 120 eða 180 eininga.

Námsmat:
Þátttaka: 50%
Fyrirlestur: 25%
Skriflegt verkefni: 25%

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum ENámskeiðið er ekki kennt á misserinuNámsleiðin í Kennsluskrá
X

Sérverkefni – Franska í alþjóðasamskiptum (FRA021G)

Verkefnið er unnið í framhaldi eins af fjórum skyldunámskeiðum kjörsviðsins/diplómaleiðarinnar og skal viðfangsefnið vera á afmörkuðu sviði sem tengist áherslum námsins og áhugasviði nemandans. Nemandi vinnur undir leiðsögn kennara og fær tækifæri til að dýpa þekkingu sína á viðfangsefninu.    

X

Hinn frönskumælandi heimur – La francophonie (FRA114G)

Farið verður yfir sögulegar og pólitískar skýringar þess að franska hefur verið/er töluð víða um heim. Fjallað verður um samfélagsleg áhrif þess, viðhorf málnotenda til tungumálsins, kennslu frönsku víða um heim og framtíð tungumálsins í þessu samhengi. Horft verður til eftirtalinna svæða: Belgía, Fílabeinsströndin, Senegal, Malí, Rwanda, Haítí, Marokkó, Alsír, Túnis, Kanada. 

X

Samfélag, stjórnmál og menningarlæsi (FRA115G)

Farið verður yfir samfélagsgerð og stjórnskipulag í Frakklandi. Fjallað verður um helstu kaflaskipti í frönskum stjórnmálum á 20. og 21. öld, með áherslu á samtímann. Helstu einkenni franskrar menningar og samfélags verða kynnt. Einnig verður fjallað um siði, málnotkun og samskiptavenjur í daglegu lífi.

X

Þýðingar I (FRA113G)

Í þessu námskeiði eru nemendur þjálfir í að lesa, skilja og þýða létta og miðlungs þunga texta af frönsku yfir á íslensku. Unnið verður með texta af ýmsum gerðum: blaðagreinar, blogg, hagnýta texta og bókmenntatexta. Einkenni textanna verða rædd og fjallað verður um ólík málsnið og málfræðileg atriði sem geta vafist fyrir þýðendum. Nemendur kynnast notkun orðabóka og annarra hjálpargagna.

X

Frönsk málfræði III (FRA305G)

Farið verður nánar í flóknari málfræðiatriði, þar á meðal tilvísunarfornöfn, samræmingu tíða, óbeina ræðu, viðtengingarhátt, forsetningar og aukasetningar. Athugað verður hvernig þessi málfræðilegu atríði eru meðhöndluð í rituðum heimildum af ýmsum toga eins og blaðagreinum, teiknmyndasögum, leikritum o.s.f.v.

X

Sérverkefni í frönsku (FRA430G)

Aðeins er hægt að velja sérverkefni í samráði við greinarformann.

X

Franskt samfélag III – Franska, fjöltyngi og fjölmenning í Frakklandi (FRA319G)

Í námskeiðinu verður sjónum beint að stöðu frönskunnar – bæði í Frakklandi og sem og á alþjóðavettvangi. Einnig verður fjallað um áhrif og stöðu frönsku í fyrrum nýlendum Frakklands.

Áhersla verður lögð á að nemendur æfist í að færa rök fyrir máli sínu í skriflegum verkefnum sem og draga saman og gera grein fyrir efni námskeiðs í ræðu og riti.

X

Sérverkefni – Franska í alþjóðasamskiptum (FRA021G)

Verkefnið er unnið í framhaldi eins af fjórum skyldunámskeiðum kjörsviðsins/diplómaleiðarinnar og skal viðfangsefnið vera á afmörkuðu sviði sem tengist áherslum námsins og áhugasviði nemandans. Nemandi vinnur undir leiðsögn kennara og fær tækifæri til að dýpa þekkingu sína á viðfangsefninu.    

X

Franska á alþjóðavettvangi (FRA217G)

Franska er opinbert tungumál og vinnutungumál margra alþjóðlegra stofnana ásamt ensku. Auk þess er franska það tungumál sem mest er notað, á eftir ensku, í utanríkissamstarfi fyrir utan að vera fimmta mest talaða tungumálið í heiminum. Það er því mikilvægt að hafa gott vald frönsku fyrir þau sem hafa hug á að starfa á alþjóðavettvangi.

Í þessu námskeiði verður farið yfir ástæður þess að franska náði útbreiðslu sem heimsmál og er notuð í dag í alþjóðastofnunum á borð við Sameinuðu þjóðirnar, UNESCO, Rauða krossinn, sem og í Evrópuráðinu og Evrópusambandinu. Jafnframt verður skoðað að hvaða leyti staða frönsku hefur breyst síðustu áratugina og hvernig mál- og menningarstefna Frakka hefur haft áhrif á fyrrum nýlendur Frakklands.

Áhersla verður lögð á að nemendur öðlist færni í að taka þátt í umræðum og rökræðum á frönsku sem og að þeir geti beitt sérhæfðum orðaforða sem nýtist í alþjóðasamstarfi bæði í ræðu og riti. Unnið verður með blaðagreinar, fréttapistla og frétta/heimildaþætti (í sjónvarpi og útvarpi).

X

Samskiptasaga Íslands og Frakklands (FRA218G)

Samskiptasaga Íslendinga og Frakka nær langt aftur í aldir og á sér marvíslegar birtingarmyndir. Í námskeiðinu verður fjallað um menningarleg samskipti landanna tveggja sem eiga rætur á miðöldum þegar franskar bókmenntir voru varðveittar í íslenskum handritum. Franskir sjómenn stunduðu veiðar við Ísland um þriggja alda skeið og nærvera þeirra hafði umtalsverð áhrif á íslenskt samfélag.     

Í námskeiðinu verður einnig sagt frá helstu vörðum í samskiptum landanna tveggja á sviði menningar, menntunar, viðskipta og stjórnmála í samtímanum. Fjallað verður um ímynd Íslands og Norðursins í Frakklandi en íslenskar bókmenntar njóta mikilla vinsælda meðal franskra lesenda.

X

Saga Frakklands (FRA203G)

Í námskeiðinu er lögð áhersla á sögu Frakklands frá forsögulegum tíma til tuttugustu aldar.

X

Franskar bókmenntir og menning (FRA214G)

Námskeiðið er skyldunámskeið í BA-námi í frönskum fræðum og kemur í stað námskeiðsins DET205G Inngangur að bókmenntum. Námskeiðið er nauðsynlegur undanfari annarra bókmenntanámskeiða í greininni við Háskóla Íslands og í skiptinámi við erlenda háskóla.

Nemendur kynnast ólíkum tegundum franskra bókmennta og lesa smásögur, ljóð og brot úr leikritum og skáldsögum frá ýmsum tímabilum. Þeir fá yfirlit yfir strauma og stefnur í bókmenntafræði og franskri bókmenntasögu.

X

Franskar samtímabókmenntir og kvennabarátta (FRA324G)

Markmið námskeiðsins er að kynna fyrir nemendum þróun skáldsöguformsins frá seinni hluta 20. aldar og í upphafi þeirrar 21. Áherslan verður á sjálfs(ævi)söguleg skrif kvenna þar sem fjallað er um stöðu kvenna eða kynjamismunun í einni eða annarri mynd. Lesin verða verk þar sem greina má áhrif femíniskrar orðræðu og önnur sem hafa rutt brautina hvað varðar ákveðin sjónarhorn eða skilning í réttindabaráttu kvenna, hvort sem það er í Frakklandi eða á öðrum frönskumælandi ríkjum, s.s. Marokkó og Alsír. Skoðuð verða m.a. verk sem eru undir augljósum áhrifum #MeToo hreyfingarinnar eða hafa verið túlkuð sem framlag til hennar. 

 

X

Frönsk málfræði IV (FRA405G)

Námskeiðið er framhald af Frönsk málfræði III.

Markmið námskeiðsins er að bæta færni í notkun flókinna setninga og samtenginga í mæltu og rituðu máli sem tjá orsök (expression de cause), afleiðingu (l'expression de conséquence), takmark (expression de but) o.fl.

X

Sérverkefni í frönsku (FRA430G)

Aðeins er hægt að velja sérverkefni í samráði við greinarformann.

X

Þýðingar II (FRA323G)

Í þessu námskeiði fá nemendur nánari innsýn í heim þýðinga. Helstu kenningar þýðingarfræðinnar verða kynntar en einkum verður fengist við að þýða úr frönsku á íslensku og nemendur vinna jafnt og þétt, og þýða bæði hagnýta texta og bókmenntatexta. Textar verðar greindir og ákveðin atriði verða tekin sérstaklega til umræðu eins og tíðir sagnorða, setningaskipan, endurtekningar, notkun fornafna, o.fl. Að námskeiðinu loknu eiga nemendur að vera meðvitaðir um helstu vandamál sem koma upp þegar þýtt er úr frönsku á íslensku og undir það búnir að leysa þau á fullnægjandi hátt.

X

Notkun tungumálsins (FRA431G)

Í þessu námskeiði verður fjallað um Frakkland í dag með því að kynnast tíu persónum í gegnum fjölmiðla, fimm konum og fimm körlum: leikara, rithöfundi, vísindamanni, geimfara, leikstjóra, íþróttamanni o.s.frv. Sumar þeirra birtast oft í fjölmiðlum, aðrar sjaldnar. Þær standa fyrir málefni sem vega þungt í frönsku samfélagi í dag, s.s. stöðu kvenna í á vinnumarkaði, í stjórnmálum eða í listaheiminum; samfélagsþátttöku og stöðu minnihlutahópa; breytingar á viðhorfum til ættleiðinga; umhverfisvernd, tjáningafrelsi, ofbeldi lögreglu, baráttu gegn nútíma þrælahaldi; hrunfræði; mælskulist í pólitískri orðræðu. Afstaða þeirra verður rædd og gagnrýnd.

Námskeiðið veitir nemendum tækifæri á að kynnast ólíkum fjölmiðlum í Frakklandi í dag og umræðu um þau málefni sem fjallað verður um í námskeiðinu.

X

Talfærninámskeið í Frakklandi (FRA438G)

Nemendur dvelja í tvær vikur við Université de Rennes í Frakklandi og taka þátt í námskeiði í talfærni, þjóðlífi og menningu Frakklands sem er sérsniðið að nemendum frönskudeildar H.Í. Nemendur taka þátt í umræðum um ýmis málefni úr samtímanum og kynnast sögu og menningu landsins. Námskeiðið er alla jafna haldið í 7. og 8. viku vormisseris. Hámarksfjöldi miðast við 18 nemendur og hafa þeir nemendur forgang sem eru skráðir í grunndiplóma og frönsku sem aðalgrein til 120 eða 180 eininga.

Námsmat:
Þátttaka: 50%
Fyrirlestur: 25%
Skriflegt verkefni: 25%

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum ENámskeiðið er ekki kennt á misserinuNámsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Sumarliði V Snæland Ingimarsson
Anna Kristín Ásbjörnsdóttir
Dorota Julia Kotniewicz
Sumarliði V Snæland Ingimarsson
Frönsk fræði - BA nám

Frönsk fræði urðu fyrir valinu vegna þess að mig hefur langað til að læra frönsku alveg síðan í framhaldsskóla. Sem ástæðu má nefna að tungumálið getur opnað margar dyr í frekara nám og á atvinnumarkaði. Svo langar mig auðvitað að geta slegið um mig á franskri tungu úti á götu eins og ekkert væri eðlilegra. Námið er mjög fjölbreytt og gefur manni ekki aðeins aukna færni í þessu fallega og útbreidda tungumáli, heldur fær maður einnig góða innsýn inn í sögu, menningu, og samfélag Frakklands. Verkefnin eru af ýmsum toga og hef ég á mínu fyrsta námsári lesið smásögur, unnið að þýðingum, lesið og greint frönsk leikrit, horft á kvikmyndir og heimildarmyndir, þjálfað framburð, og öðlast þjálfun í skapandi skrifum. Námið kallast líka á við samtímann þar sem við mætum á franska kvikmyndahátíð og veljum okkur bíómynd til að gagnrýna, eða þegar við vinnum þýðingar úr nýlegum blaðagreinum sem fjalla um málefni líðandi stundar. Þá er mikil áhersla lögð á samræður í tímum til að bæta tjáningarfærni, bæði í hversdeginum og innan akademíunnar. Hóparnir eru nógu litlir til að allir fái sitt pláss og geti tekið virkan þátt. Það sem stendur upp úr eru svo kennararnir sem leggja sig alla fram við að veita nemendum faglega og persónulega ráðgjöf og hjálpa þeim að þróa sína leið í náminu. Þá má ekki gleyma að hægt er að fara í skiptinám á 2. námsári til fjölda borga og bæja í Frakklandi, Belgíu, og víðar!

Anna Kristín Ásbjörnsdóttir
Frönsk fræði - BA nám

Að skrá mig í Frönsk fræði í Háskóla Íslands er ein af mínum bestu ákvörðunum í lífinu. Kennarar og starfsfólk HÍ leggja sig fram við að gera námið eins skipulagt og kostur er, sem auðveldar aðgengi og eykur afköst. Ég fór í námið til að öðlast meiri þekkingu á frönsku, en við það bætist svo miklu meira. Auk þess sem að námið kennir manni að takast á við verkefni með skipulögðum, vísindalegum vinnubrögðum, þá stækkar það líka tengslanetið og opnar dyr að nýjum tækifærum.

Dorota Julia Kotniewicz
Frönsk fræði - BA nám

Frönskunámið er svo sérstakt í mínum huga því að annars vegar bjóðast leiðir sem falla vel að áhuga hvers og eins, hvort sem það eru þýðingar, málfræði eða saga, og hins vegar færðu líka hvatningu til að kynna þér viðfangsefni sem þú hafðir ekki pælt í áður. Þó að það sé vissulega áskorun að allt námið fer fram á frönsku tekur ekki langan tíma að venjast því og þú ert farin að hugsa á frönsku í bílnum á leiðinni heim án þess að fatta það. Ég valdi frönsku til BA-prófs vegna þess að ég hef ástriðu fyrir tungumálum og bókmenntum og nú þegar ég er að ljúka öðru árinu sé ég að allir þættir námsins eru samtvinnaðar og styðja við það sem ég hef mestan áhuga á og veita mér dýpri skilning á viðfangsefninu.

Hafðu samband

Skrifstofa Hugvísindasviðs
Aðalbygging, 3.hæð - Sæmundargötu 2

Sími: 525 4400
Netfang: hug@hi.is
Skrifstofan er opin virka daga frá kl 10:00–12:00 og 13:00–15:00.

Nemendur á Hugvísindasviði geta einnig nýtt sér Þjónustutorg í Gimli og Þjónustuborð á Háskólatorgi. Hægt er að nálgast upplýsingar í netspjalli hér á síðunni.

Fylgstu með Hugvísindasviði:

Háskóli Íslands - aðalbygging

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.