Skip to main content

Akademísk enska - Grunndiplóma

Akademísk enska - Grunndiplóma

Hugvísindasvið

Akademísk enska

Grunndiplóma – 60 einingar

Akademísk enska er hagnýt námsleið til diplómaprófs á BA-stigi sem ætluð er þeim sem vilja styrkja færni sína í að nota ensku í öðrum námsgreinum í háskólanum.

Skipulag náms

X

Samskipti: Tal og hlustun (ENS131G)

Markmið námskeiðins er að þróa og bæta hlustun og skilning á formlegri enskri fræðilegri orðræðu. Nemendur átta sig á málfræðilega viðeigandi málnotkun þar með orðaforða og framburði. Námskeiðið miðar að því að auka getu nemenda til að taka þátt í háskólastarfi þ.a.m. skilja fyrirlestra og taka þátt í fræðilegri umræðu á viðeigandi hátt. Nemendur hlusta á fyrirlestra, vinna glósur og minnispunkta, bregðast við fyrirlestrum og nota akademíska orðræðu til að taka þátt í og leiða umræður og flytja stuttar fræðilegar kynningar í tíma.

X

Akademísk enska: Ritun I (ENS132G)

Í þessu námskeiði þjálfa nemendur með sér meðvitund um námsaðferðir og þjálfa grunnatriði ritunar s.s. mismunandi setningagerðir, áhersluatriði, skýrar efnisgreinar og stuttar greinargerðir. Nemendur þjálfa enska akademíska textavitund með því að greina stutta námsbókatexta, tímaritsgreinar og skýrslur. Nemendur þjálfa færni í fræðilegri ritun, auka nákvæmi í málnotkun og orðavali og notkun heimilda. Nemendur skrifa stutta greinargerð sem byggð er á frumheimildum.

X

Læsi og orðaforði I (ENS133G)

Í námskeiðinu verður leitast við að efla skilning nemenda á mismunandi gerðum texta í ólíkum fræðigreinum og þjálfa notkun viðeigandi námsaðferða við lestur fræðilegra texta. Nemendur vinna með þekkta almenna akademíska orðalista til að stækka og dýpka orðaforða, bæði hugtök tengd ákveðnum fræðigreinum en ekki síst almennan orðaforða og orðræðu sem er grundvöllur túlkunar og skilnings á akademískum textum.

X

Lærdómsaðferðir í akademísku námi á ensku (ENS135G)

Þetta námskeið er undirbúningsnámskeið í námsleiðinni Akademísk Enska. Markmið námskeiðsins er að veita nemendum innsýn í náms og vinnuaðferðir í akademísku ensku umhverfi. Nemendur læra að setja sér skammtíma og langtíma markmið í tungumálanámi og nota aðferðir til að fylgjast með og meta eigin markmið. Einnig verður farið í sjálfsmat og hvernig hægt sé að styrkja veikleika sína til að auka sjálfstæði nemenda í máltileinkun.

X

Rannsóknaraðferðir I: aðföng og aðferðir (ENS136G)

Markmið námskeiðsins er að veita nemendum innsýn í vinnuaðferðir í akademísku ensku umhverfi og þjálfa þá í faglegum vinnubrögðum eins og heimildaleit og annari gagnaöflun.Farið verður yfir rannsóknaraðferðir innan Hugvísinda sem og rýnt djúpt í efni eins og ritstuld og gagnrýna hugsun. Nemendur gera verkefni sem snúa að notkun heimilda, gagnaöflun, akademísk ensk ritun og annað sem viðkemur efni námsleiðarinnar

X

Framsaga og rökræður (ENS212G)

Meginmarkmið þessa námskeiðs er að þjálfa færni í akademísku tungutaki og orðræðu með tilliti til flæðis og þátttöku i mismunandi námstengdum málaðstæðum.  Málnotkun felur í sér þjálfun í framburði, málfræði og orðaforða við hæfi.  Fjallað er nánar um skipulag og framsetningu upplýsinga m.a. í PP kynningu. Þjálfun í samskiptafærni felur í sér skilning og tjáningu í kennslustund m.a. að spyrja og svara á formlegu máli,  á fundum, kynningum og öðrum málaðstæðum tengdum háskólastarfi.

X

Ritun II (ENS213G)

Markmið námskeiðsins er að þjálfa akademíska ritun, sérstaklega textaflæði. Ritunarferlið er brotið niður í skref og ritun í hverju skrefi ferlisins þjálfuð markmvisst m.a. með því að nota viðeigandi  námsaðferðir (e. strategies) til að auka flæði á hverju stigi fyrir sig. Nemendur verða meðvitaðir um þær aðferðir sem þeir nota nú þegar og bæta við nýjum.  Þar sem góð ritun krefst þjálfunar, fá nemendur mörg tækifæri til að skipleggja ritun, semja stutta og langa texta og endurskrifa. Nemendur kynnast eðli mismunandi fræðilegra textagerða og hugmyndinni um samfélög málnotenda (e. communities of practice) þar sem hvert samfélag hefur sinn eigin málstíl og hefðir.  Nemendur skrifa heimildaritgerð byggða á mati á verkum annarra, gera grein fyrir þeim og sínum eigin skoðunum. Lokamarkmiðið er að nemendur styrki eigin „rödd“ í fræðilegum skrifum. Námskeiðið hentar líka framhaldsnemum sem eru að skrifa lokaritgerðir á ensku. 

X

Læsi og orðaforði II (ENS214G)

Eins og í ENS133G er leitast við að efla meðvitund nemenda um mismunandi tegundir texta í ólíkum fræðigreinum og þjálfa notkun þeirra á viðeigandi námsaðferðum við lestur fræðilegra texta. Þetta námskeið er einstaklingsmiðað. Í fyrstu verður lögð áhersla á að efla meðvitund um gerð almennra texta í 1) hug- og félagsvísindum, 2) náttúruvísindum og verkfræði og 3) viðskipta- og lögfræði. Námskeiðið er að hluta byggt á sjálfstæðri vinnu með aðstoð kennara þar sem nemendur lesa, greina  og skrifa um texta á sínu fræðasviði með aðstoð leiðbeinanda.

X

Viðskipta-, ferðamála- og lagaenska (ENS216G)

English for Business, Tourism and Law is an interdisciplinary course aimed at increasing students’ vocabulary in the areas of business, tourism and law.

The course is academic in that students will analyse academic tests such as research reports, textbook chapters, and academic articles in the fields of business, tourism, and law. The course is also practical in that students will complete language tasks that are linked to the industry, such as:

  • Reading and understanding the language of various types of contracts 
  • Reading and understanding the structure and content of annual reports and other company reports
  • Analysing the language of tourism products and services 
  • Knowing how to interpret and use surveys and statistics published by official bodies 
X

Rannsóknaraðferðir II: Rannsóknarverkefni (ENS217G)

Í þessu námskeiði munu nemendur vinna að rannsóknarverkefni í framhaldi af ENS136G Rannsóknaraðferðir I, þar sem unnið er með rannsóknarspurningar í tengslum við fræðilegar kynningar og skrif. Í námskeiðinu munu nemendur halda kynningu og skrifa ritgerð tengda innihaldi námsleiðarinnar.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum ENámskeiðið er ekki kennt á misserinuNámsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Samuel Patrick O´Donnell
Lára Dawn Michelsen
Samuel Hogarth
Samuel Patrick O´Donnell
Enska - BA nám

Ég valdi ensku sem aðalfag til að skilja hvernig og af hverju bækur eru skrifaðar og til að auka ritfærni mína. Ég hef svo sannarlega náð dýpri skilning á textum og samhengi þeirra hérna í Háskólanum en ég hef líka áttað mig að það er útilokað að skrifa fullkominn texta – lokapunktur ritunar er háður skilafrestinum en ekki kröfu um fullkomnun. Kennararnir búa yfir mikill þekkingu og eru mjög hjálplegir við að benda á ítarefni og að beina nemendum í rétta átt, sem er mjög gott. Það hefur líka verið auðvelt að komast í námshópa með öðrum nemendum. Samnemendur mínir eru mjög næs og hlýir og mér finnst ég algjörlega eiga heima hérna.

Lára Dawn Michelsen
Enska - BA nám

Þar sem ég hef mikinn áhuga á að auka færni mína í ritun á ensku og dýpka þekkingu mína á bókmenntum virtist enskunámið við Háskóla Íslands fullkomið fyrir mig – og það hefur verið raunin. Ég hef kynnst miklu úrvali merkra bókmenntaverka í bókmenntanámskeiðunum, lært að greina þau með gagnrýnum hætti og að átta mig á hvað einkennir merkar bókmenntir. Það sem hefur hrifið mig mest við námið er að ég hef kynnst fólki sem hefur sömu ástríðu fyrir bókmenntum og ég og að eyða heilu tímunum í að ræða um bókmenntaverk og fara djúpt í greiningu á þeim.

Samuel Hogarth
Enska - BA nám

Ég ákvað að læra um verk merkra rithöfunda til að verða betri rithöfundur sjálfur. Eftir því sem ég hef verið lengur við nám í HÍ hef ég jafnframt uppgötvað að mikil skáldverk fela í sér mikilvæga lærdóma; um stöðu okkar sem tegundar, hvers vegna við enduðum þar sem við erum og hvers vegna hegðun okkar er eins og hún er. Ég hef verið mjög ánægður með þá breidd bókmenntagreiningar sem er boðið upp á í BA-náminu í ensku og mér hafa fundist öll námskeiðin bæði skemmtileg og hagnýt. Ef þér finnst gaman að lesa og skrifa eða vilt einfaldlega læra meira um sjálfa þig og vestræna menningu frá sjónarhorni málvísinda og bókmennta þá er þetta rétta námið fyrir þig.

Hafðu samband

Skrifstofa Hugvísindasviðs
Aðalbygging, 3.hæð - Sæmundargötu 2

Sími: 525 4400
Netfang: hug@hi.is
Skrifstofan er opin virka daga frá kl 10:00–12:00 og 13:00–15:00.

Nemendur á Hugvísindasviði geta einnig nýtt sér Þjónustuborð á Háskólatorgi. Hægt er að nálgast upplýsingar í netspjalli hér á síðunni.

Fylgstu með Hugvísindasviði:

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.