Sænska - diplóma | Háskóli Íslands Skip to main content

Sænska - diplóma

Sænska - diplóma

Hugvísindasvið

Sænska

Grunndiplóma – 60 ECTS einingar

Hagnýtt eins árs nám með áherslu á að nemendur nái hratt og örugglega valdi á viðkomandi máli, öðlist lesskilning, byggi upp orðaforða og þjálfist í töluðu máli. Diplóman nýtist því vel þeim sem hyggja á frekara háskólanám erlendis eða þeim sem vilja ná forskoti á vinnumarkaði,til dæmis í viðskiptum eða ferðaþjónustu.

Skipulag náms

X

Sænsk málfræði I (SÆN106G)

Farið yfir grundvallaratriði í sænskri málfræði. Í námskeiðinu er áherslan lögð á beygingarfræði. Fjallað verður um orðflokkana og gefið yfirlit yfir uppbyggingu og beygingu orða. Veittur verður fræðilegur grunnur ásamt því að nemendur geri skriflegar æfingar.

X

Sænsk málnotkun I (SÆN101G)

Lögð verður áhersla á talað mál. Markmiðið er að nemendur nái góðum tökum á að nota sænsku til tjáskipta. Lestur, talmál, munnlegar æfingar í nútímasænsku.

X

Hljóðfræði og sænskur framburður (SÆN107G)

Farið verður í sænska hljóðkerfið og framburðarreglur málsins þar sem jöfn áhersla er lögð á fræðilega umfjöllun og hagnýtar, munnlegar æfingar í málveri.

X

Sænskar bókmenntir eftir 1980 (SÆN102G)

Farið verður yfir nýjustu stefnur og strauma í sænskum bókmenntum.

X

Sjálfsnám í sænsku (SÆN005G)

Námskeiðið er nemendastýrt sænskunám þar sem markmiðið er að nemendur æfi helstu þætti sænskunnar með sjálfsnámi undir stjórn kennara.

Námskeiðið er ætlað þeim sem hafa grunnþekkingu á sænsku, upp að færnistigi A2 (CEFR).

Allir nemendur fara í gegnum gagnvirka netkennsluefnið Learning Swedish (hluta 1, 2 og 3) og velja sér að auki einn af eftirfarandi færniþáttum sem þeir vilja leggja sérstaka áherslu á: a) orðaforði og málfræði, b) framburður c) hlustunar- og lesskilningur. Færniþættirnir greinast í mismunandi stig eftir getu eða markmiðum nemenda.

Ekki er um hefðbundnar kennslustundir að ræða heldur vinna nemendur sjálfstætt þar sem þeim hentar: heima, í tölvuverum Háskólans eða annars staðar, og þeir ákveða tíma, leið og hraða námsyfirferðar.

Nemendur hitta kennara einslega í þremur viðtölum á misserinu: 1) í upphafi námskeiðs þar sem efnisval er ákveðið, þeir fá viðeigandi námsáætlun og upplýsingar um aðgang að kennsluefninu á netinu, 2) um miðbik annar þar sem ræddar eru námsleiðir og áframhaldandi markmið, 3) við lok misseris fyrir próf. Nemendur hafa einnig aðgang að kennara utan nefndra viðtalstíma.

Netkennsluefnið Learning Swedish: www.learningswedish.se

X

Ingmar Bergman - uppreisn gegn föðurímynd (SÆN105G)

Í námskeiðinu verður fjallað um kvikmyndir Ingmars Bergman, fyrst og fremst fyrstu kvikmyndir frá tímabilinu 1950-60, þar sem uppreisn gegn föðurvaldinu myndar eins konar sálrænan kjarna. Áhersla verður lögð á þróun þemans um þörf hins trúaða manns fyrir einhvers konar tákn frá Guði í Sjunde inseglet (1956) til þess að hann samþykki að trúa á hinn grimma Guð í Jungfrukällan (1960) og áfram til uppgjörs við hina neikvæðu guðsmynd í Såsom i spegel (1961), Nattvardsgästerna (1962) og Tystnaden (1963). Sýndar verða sex myndir sem heild og haldnir stuttir fyrirlestrar með umræðum.

X

Svíþjóð í tónum - frá Gamla Nóa til ABBA (SÆN109G)

Námskeiðið er kynning á sænskri tónlist og tónlistarmönnum. Fjallað verður m.a. um Carl Mikael Bellman, Evert Taube, Cornelius Vreeswijk, Mikael Wiehe, Ulf Lundell, sænskar dansleikjahljómsveitir, ABBA og Lisu Ekdahl í sögulegu samhengi. Hvernig endurspeglast samfélagið í sænskri vísna- og tónlistarhefð?

Á námskeiðinu verður einnig fjallað um sögu sænskrar rokk- og dægurtónlistar frá 1955 til okkar daga með greiningu á lögum og textum eftir m.a. ABBA og Ulf Lundell.

X

Þýðingar (sænska) (SÆN205G)

Í námskeiðinu fást nemendur einkum við að þýða texta úr sænsku og á móðurmál sitt.

Skoðaðir verða ýmsar gerðir texta, bæði fagtextar og bókmenntatextar. Textarnir eru fengnir úr bókum, dagblöðum, bæklingum og af vefsíðum stofnana. Þýðingar á fagurbókmenntum verða teknar til sérstakrar athugunar. Nemendur þýða stutta texta og rædd verða þýðingavandamál sem upp koma eins og orðasambönd og menningarbundin atriði og hugað að mismunandi lausnum á þeim. Grunnatriði í þýðingarfræðum verða kynnt og nemendur kynna sér ritgerðir sem fjalla um rannsóknir á þýðingum.

X

Sænsk málfræði II (SÆN206G)

Sænsk málfræði II er framhald af Sænskri málfræði I en ekki er þó nauðsynlegt að hafa lokið því námskeiði. Fjallað verður um sænska beygingarfræði, sérstaklega fallorð og sagnorð. Kynnt verða hugtök á borð við persónuhætti og fallhætti, áhrifssagnir, áhrifslausar sagnir og agnarsagnir. Innan setningafræði verður fjallað um setningar, setningarliði og greiningu á setningarhlutum. Einnig verður rætt um orðaröð og upplýsingaflæði.

X

Sænsk málnotkun II (SÆN201G)

Lögð verður áhersla á talað mál og ritað mál. Markmiðið er að nemendur nái góðum tökum á að nota sænsku til tjáskipta. Talað og ritað mál, munnlegar og skriflegar æfingar í nútímasænsku.

X

Orðaforði og orðmyndun (SÆN403G)

Markmið námskeiðsins er að auka orðaforða nemenda. Námskeiðið skiptist í merkingarfræðihluta og orðmyndunarhluta. Fjallað verður um fyrirbrigði eins og merkingu, samhljóða orð, samheiti og skammstafanir. Í seinni hluta námskeiðsins verður sjónum beint að orðmyndun, nýyrðum og tökuorðum.

X

Félagsleg málvísindi og sænskar mállýskur (SÆN203G)

Markmið námskeiðisins er að kynna nemendum helstu viðfangsefni í félagslegum málvísindum. Meðal annars verður fjallað um kyn-, aldurs- og svæðisbundna málnotkun, innflytjendamál og áhrif þeirra á sænskuna, samtalsgreiningu og áhrif viðhorfa málnotenda á tungumálið. Námskeiðið er kennt með aðstoð veraldarvefsins.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum Námsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Ásdís Ingólfsdóttir
Ásdís Ingólfsdóttir
Sænsku- og ritlistarnám

Þegar ég hóf nám í ritlist við Háskóla Íslands gat ég valið námskeið í sænskudeildinni. Til að byrja með valdi ég sænskar bókmenntir og þýðingar úr sænsku en fleira vakti áhuga minn. Þannig að þegar ég kláraði ritlistina ákvað ég að halda áfram í sænskunni og klára diplóma-próf. Bæði fann ég hvað það bætti sænskuna mína og styrkti kunnáttu mína í málfræði, auk þess var fjöldi áhugaverðra námskeiða sem mig langaði til að taka meðal annars um sænska tónlist og kvikmyndir. Kennararnir eru áhugasamir og metnaðarfullir. Hóparnir litlir og möguleiki er að taka námskeið í fjarnámi sem hentaði mér vel. Með því að ljúka prófi í sænsku aukast möguleikar mínir á að fá verkefni í þýðingum og kennslu sem ég hef að aðalstarfi. 

Hafðu samband

Skrifstofa Hugvísindasviðs
Aðalbygging, 3.hæð - Sæmundargötu 2

Sími: 525 4400
Netfang: hug@hi.is
Skrifstofan er opin virka daga frá kl 10:00–12:00 og 13:00–15:00.

Nemendur á Hugvísindasviði geta einnig nýtt sér Þjónustutorg í Gimli og Þjónustuborð á Háskólatorgi. Hægt er að nálgast upplýsingar í netspjalli hér á síðunni.

Fylgstu með Hugvísindasviði:

Háskóli Íslands - aðalbygging

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.