Komdu að kenna | Háskóli Íslands Skip to main content

Komdu að kenna

""

Komdu að kenna

. . .

Kennaranám veitir traustan undirbúning fyrir lifandi starf sem sífellt býður upp á ný og mikilvæg viðfangsefni. Kennaranemar öðlast þekkingu á námi og kennslu og fá tækifæri til að sérhæfa sig á ólíkum sviðum í samræmi við eigin áhuga. Hægt er að velja margar ólíkar leiðir til að verða kennari í leik-, grunn- eða framhaldsskóla.

Hvað kostar námið?

Engin skólagjöld eru í Háskóla Íslands en árlegt skrásetningargjald er 75.000 kr. (55.000 kr. ef sótt er um innritun á vormisseri). 

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur fyrir framhaldsnám er til 15. apríl og 5. júní fyrir grunnnám og viðbótardiplóma vegna samfélagsaðstæðna.

Sækja um nám

""

Fjölbreyttar leiðir – framsækið nám

Kennaranám er fimm ára fræðilegt og starfstengt nám, sem skiptist í 180 eininga bakkalárnám og 120 eininga meistaranám, og veitir leyfisbréf í kennslu. Miðað er við að nemendur sem hefja meistaranám hafi lokið grunnnámi með fyrstu einkunn.

Unnt er að taka samfellt fimm ára kennaranám eða ljúka fyrst bakkalárprófi (BA- eða BS-próf) á námssviði eða kennslugrein skólanna og bæta svo við sig tveggja ára kennsluréttindanámi. 

Fjarkynningar á framhaldsnámi

Nýr valkostur í kennaranámi

Frá og með haustmisseri 2020 verður boðið upp á MT-námsleiðir (e. Master of Teaching) fyrir þá sem stefna á kennaranám. Þessar námsleiðir fela það í sér að nemandi getur tekið kennslufræðitengd námskeið í stað þess að skrifa 30 eininga rannsóknarritgerð.

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur vorið 2020 hefur verið framlengdur til 20. maí fyrir framhaldsnám og 15. júní fyrir grunnnám og viðbótardiplóma vegna samfélagsaðstæðna.

Sækja um nám

Launað starfsnám og námsstyrkir

Kennaranemar í leik- og grunnskólakennaranámi geta verið í launuðu starfsnámi í 50% starfshlutfalli á lokaári kennaranáms, séu þeir með starf í skóla. Kennaranemar á lokaári fá hvatningarstyrk frá stjórnvöldum að upphæð 800.000 krónur, til þess að fá aukið fjárhagslegt svigrúm til að sinna ýmist lokaverkefni eða til að ljúka náminu með námskeiðum. Hvatningarstyrkur er í boði fyrir þá sem velja MT (án rannsóknarritgerðar), og M.Ed. (30e rannsóknarritgerð) og einnig fyrir nemendur í þverfræðilega náminu menntun framhaldsskólakennara. Styrkir eru greiddir út í tvennu lagi, sjá nánar frétt á vef mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 

Eitt leyfisbréf

Ný lög um kennaranám fjölga tækifærum kennara til muna því þeir fá eitt leyfisbréf með heimild til að kenna í leik-, grunn- og framhaldsskóla. Kennaranemar munu áfram sérhæfa sig til kennslu, til dæmis á leikskólastigi, í yngri barna kennslu í grunnskóla eða til að kenna eldri börnum og ungmennum ákveðnar faggreinar.

Styrkir til starfandi kennara

Starfandi kennarar fá styrk til að mennta sig í starfstengdri leiðsögn og kennsluráðgjöf. Markmiðið er að fleiri sæki sér sérhæfingu á þessu sviði til þess að skólar verði betur í stakk búnir til að styðja við kennaranema og nýútskrifaða kennara. Nýjustu kjarasamningar leik- og grunnskólakennara kveða á um hækkun launa ef kennari bætir við sig einingabæru námi.

Sjáðu um hvað námið snýst

Umsagnir nemenda

María Björk Einarsdóttir
Svava Sigríður Svavarsdóttir
Jóhanna Ómarsdóttir
Sigurbaldur P. Frímannsson
Hallbera Rún Þórðardóttir
María Björk Einarsdóttir
Kennsla erlendra tungumála

Ég ætla að verða dönskukennari vegna þess að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á tungumálum. Öflug tungumálakennsla er að mínu mati lykillinn að þátttöku íslenskra ungmenna í alþjóðasamfélaginu. 

Svava Sigríður Svavarsdóttir
B.Ed. í Heilsuefling og heimilisfræði

Heilsuefling og heimilisfræði fer vel saman þar sem góð næring er stór partur af heilsueflingu. Verkleg vinna í eldhúsi er góður vettvangur til að tengja saman fræði og framkvæmd ásamt því að kenna nemendum undirstöðu næringar með því að læra að útbúa einfalda, holla og góða rétti. Auðvelt er að vekja áhuga nemenda með ýmsum verkefnum og mikilvægt er að hlúa að þessum þáttum frá upphafi skólagöngu þeirra. Í mínu starfi hef ég verið dugleg að tengja saman ólíka þætti heilsu enda eru tækifærin ótal mörg.

Jóhanna Ómarsdóttir
Kennsla list- og verkgreina

Ég hef brennandi áhuga á kennslu, tónlist og sköpun og námið sameinar það sem ég hef mesta ástríðu fyrir. Við þurfum á skapandi hugsun að halda til að verða heilsteyptir einstaklingar og ég tel að tónlist sé frábært tæki til kennslu á öllum skólastigum sem stuðlar að vellíðan og áhuga nemenda.

Sigurbaldur P. Frímannsson
B.Ed. í leikskólakennarafræði

Leikskólakennaranámið hefur gefið mér dýpri sýn á það sem leikskólakennari tekst á við í starfi. Námið hefur víkkað sjóndeildarhringinn og gefið mér betri sýn á þá eiginleika sem góður leikskólakennari þarf að hafa. Í náminu gefst tækifæri til að tengja fræðilega hluta námsins við fyrri reynslu og nýta verkefnavinnu undir styrkri leiðsögn kennara.

Hallbera Rún Þórðardóttir
BA í leikskólakennarafræði

Ég vinn í leikskóla samhliða náminu sem er afar hentugt. Enginn dagur í leikskólanum er eins og vinnan er mjög gefandi. Námið hefur boðið upp á miklu meira en ég þorði að vona og það er virkilega gagnlegt að geta nýtt námsefnið strax á vettvangi.

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Lifandi og öruggt framtíðarstarf

Kennarar gegna mikilvægu samfélagslegu hlutverki og því hefur kennaramenntun lengi verið eftirsótt. Starfið veitir fólki tækifæri til að taka þátt í mótun og uppbyggingu samfélagsins til framtíðar.

Texti hægra megin 

Starfsvettvangur

Kennaramenntun er alþjóðlega viðurkennt nám og eru atvinnumöguleikar að loknu námi miklir. Langflestir þeirra sem ljúka kennaranámi starfa við kennslu en menntunin nýtist einnig vel á öðrum vettvangi, bæði innan menntakerfisins og á almennum vinnumarkaði. Kennarar starfa á einum stærsta vinnumarkaði landsins: í leik-, grunn- og framhaldsskólum. 

Kennó – Félag kennaranema

Stúdentafélagið Kennó sér um öflugt félagslíf fyrir félaga sína auk þess sem Kennó á fulltrúa í stjórnsýslu sviðsins. Síðustu ár hefur Kennó tekið vel á móti nýjum nemendum með nýnemaleikum auk þess sem nýnemar fá ævinlega fulltrúa í stjórn félagsins.

Fylgdu Kennó á Facebook og Instagram!

Hafðu samband

Starfsfólk á kennsluskrifstofu Menntavísindasviðs veitir allar nánari upplýsingar um kennaranám á öllum skólastigum. 

Kennsluskrifstofa
1. hæð, Stakkahlíð - Enni
Opið frá kl. 8.15 -15.00 alla virka daga
Sími 525 5950
menntavisindasvid[hja]hi.is

Samfélagsmiðlar

Fylgdu okkur á FacebookInstagram og YouTube!