Skip to main content

Rannsóknarstofa í hreyfivísindum

Rannsóknarstofa í hreyfivísindum - á vefsíðu Háskóla Íslands

Markmið Rannsóknastofu í hreyfivísindum er að efla rannsóknir á sviði hreyfivísinda innan háskólans og leita eftir samvinnu þar um við stofnanir og fyrirtæki utan hans. Rannsóknastofan stendur reglulega fyrir málstofum um málefni tengd hreyfivísindum. 

Framkvæmdastjórn

Um rannsóknastofuna

Rannsóknastofa í hreyfivísindum við námsbraut í sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands er vísindaleg rannsóknastofnun. Með hreyfivísindum er átt við öll þau fræði sem tengjast hreyfingum mannslíkamans á einn eða annan hátt. Stofan er starfrækt af Háskóla Íslands, heyrir undir læknadeild og er staðsett í Stapa við Hringbraut. Hún er vettvangur þekkingarmiðlunar og rannsókna- og þróunarstarfs á öllum sviðum hreyfivísinda og sjúkraþjálfunar. Rannsóknastofa í hreyfivísindum var stofnuð 1. september 2003.

Fréttir

Hlutverk stofunnar er:

  • að vera vísindaleg rannsóknastofa í hreyfivísindum og tengdum greinum
  • að veita kennurum í sjúkraþjálfun aðstöðu til rannsókna í hreyfivísindum og efla rannsóknir þeirra
  • að hafa umsjón með framhaldsnámi í deildinni í samvinnu við deildarforseta og námsbrautarstjóra
  • að veita nemum í rannsóknanámi aðstöðu og búnað til rannsókna
  • að veita nemum þjálfun og reynslu í vísindalegum vinnubrögðum með því að gefa þeim kost á að stunda rannsóknir
  • að skapa rannsóknaaðstöðu fyrir gestakennara, sérfræðinga og unga vísindamenn eftir því sem unnt er
  • að gangast fyrir ráðstefnum, námskeiðum, málstofum og hvers kyns annarri starfsemi á fræðasviðinu
  • að sinna þjónustuverkefnum á fræðasviði námsbrautarinnar
  • að veita aðstoð og þjónustu við bókaútgáfu, t.d. í samvinnu við Háskólaútgáfuna
  • að hafa samvinnu við aðrar rannsóknastofnanir og rannsóknastofur í heilbrigðisvísindum eða skyldum greinum.

Aðilar

Aðild að Rannsóknastofu í hreyfivísindum eiga: prófessorar, dósentar, lektorar (þ.m.t. erlendir sendikennarar) við Námsbraut í sjúkraþjálfun við Læknadeild. Einnig aðrir sem stjórn veitir starfsaðstöðu, svo sem gestakennarar, sérfræðingar, nýdoktorar og framhaldsnemar.

Allir þeir sem aðild eiga að stofunni taka þátt í hugmyndavinnu um starfsemina og akademíska stefnumörkun með stjórn og forstöðumanni. Að auki geta aðrir fræðimenn, innan eða utan Háskólans, tengst rannsóknastofunni. Slík tengsl við stofuna fela ekki í sér sjálfkrafa aðild að henni.