Skip to main content

Heilbrigðisvísindi, doktorsnám

Heilbrigðisvísindi, doktorsnám

180 eða 240 einingar - Doktorspróf

. . .

Námið veitir þekkingu, hæfni og þjálfun í sjálfstæðum vinnubrögðum til að stunda vísindalegar rannsóknir og gegna hagnýtum störfum á innlendum sem og erlendum vettvangi.  

Doktorsnám í heilbrigðisvísindum stendur til boða í öllum deildum Heilbrigðisvísindasviðs.

Um námið

Doktorsnám í heilbrigðisvísindum er 180 eininga, þriggja ára, rannsóknatengt, fræðilegt og verklegt framhaldsnám. 

Doktorsnemum er skylt að ljúka eða hafa lokið þremur námskeiðum. Þátttaka í ráðstefnu á viðkomandi fræðasviði er einnig skylda.

Markmið námsins

  • Að veita nemendum þjálfun og innsýn í rannsóknaraðferðir heilbrigðisvísinda
  • Að nemendur öðlist ítarlega þekkingu á sviði doktorsverkefnis síns

Í náminu felst undirbúningur og framkvæmd rannsókna, úrvinnsla og túlkun niðurstaðna, kynning og rökræður á eigin rannsóknum í samhengi við þekkingu á fræðasviðinu og birting í ritrýndum tímaritum.

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

Til að innritast í doktorsnám á Heilbrigðisvísindasviði þarf almennt að hafa lokið MS-/MA-prófi frá Háskóla Íslands með lágmarkseinkunn 7,25 (á kvarðanum 0 til 10), eða öðru prófi sem doktorsnámsnefnd metur að sé samsvarandi. Nánar um inntökuskilyrði í doktorsnám við Heilbrigðisvísindasvið.

Hafðu samband

Skrifstofa Heilbrigðisvísindasviðs
Læknagarði, 4. hæð
Vatnsmýrarvegi 16, 101 Reykjavík.
Sími: 525 4866
Netfang: hvs@hi.is

Opið alla virka daga 10:00-16:00

Upplýsingar um skrifstofur og starfsfólk