Skip to main content

Rannsóknaverkefni 4. árs læknanema 1998

Höfundur: Aðalsteinn Gunnlaugsson
Heiti verkefnis:
Tengsl Sýklalyfjanotkunar og ónæmis helstu eyrnabólgubaktería hjá börnum.
Leiðbeinandi: Vilhjálmur Ari Arason

Höfundur: Alfreð Harðarson
Heiti verkefnis:
Áhrif ACTH á blóðfitur sjúklings á símvastatinmeðferð.
Leiðbeinandi: Margrét Árnadóttir

Höfundur: Andri Már Þórarinsson
Heiti verkefnis:
Tengsl psoríasis við M prótein jákvæða B-haemolytíska streptókokka í hálsi.
Leiðbeinandi: Helgi Valdimarsson

Höfundur: Eva Sigvaldadóttir
Heiti verkefnis:
Brottnám eggjastokka fyrir tíðahvörf Áhrif á lífsgæði, fituefnaskipti og beinþéttni.
Leiðbeinandi: Jens A. Guðmundsson

Höfundur: Fídel Helgi Sanchez
Heiti verkefnis:
Ný fjölorma erfðamörk fundin á líklegu svæði fyrir arfgengan handskjálfta, á litningi 3Q13.
Leiðbeinandi: Þorlákur Jónsson

Höfundur: Guðni Arnar Guðnason
Heiti verkefnis:
Legslímuflakk í íslenskum fjölskyldum og tengsl við erfðagalla á litningi 9.
Leiðbeinandi: Reynir Tómas Geirsson

Höfundur: Guðrún Björk Reynisdóttir
Heiti verkefnis:
Hjartabilun á sjúkrahúsi  orsakir, horfur og meðferð.
Leiðbeinandi: Axel F. Sigurðsson

Höfundur: Guðrún Sch. Thorsteinsson
Heiti verkefnis
: Milliverkun á milli tveggja gena í efnaskiptaferli hómócysteins.
Leiðbeinandi: Vilmundur Guðnason

Höfundur: Gunnar Tómasson
Heiti verkefnis:
Myndun Diacylglyceróls í æðaþelsfrumum við mismunandi styrk glúkósa. Áhrif C peptíðs og yfirborðsvirkra lyfja.
Leiðbeinandi: Haraldur Halldórsson

Höfundur: Gunnar Már Zoëga
Heiti verkefnis:
The in vitro effects of lichen metabolites on 5-, 12- and 15-lipoxygenases in murine colon adenocarcinomas.
Leiðbeinandi: Dr. H. J. Hussey

Höfundur: Helgi Þór Hjartarson
Heiti verkefnis:
Nýgengi sýrueitrunar meðal sykursjúkra á Íslandi árin 1975 til 1994 – forkönnun áranna 1975 til 1980 á Landspítala.
Leiðbeinandi: Ástráður B. Hreiðarsson

Höfundur: Hilma Hólm
Heiti verkefnis:
Greining, árangur meðferðar og síðkomnar aukaverkanir æxla í miðtaugakerfi í æsku.
Leiðbeinandi: Ólafur Gísli Jónsson

Höfundur: Ingi Þór Ólafsson
Heiti verkefnis:
Optical Coherence Tomography Applied in the study of Diabetic Macular Edema.
Leiðbeinandi:

Höfundur: Jón Magnús Kristjánsson
Heiti verkefnis:
Horfur sjúklinga með bráða kransæðastíflu á Íslandi árin 1986 og 1996.
Leiðbeinandi: Karl Andersen

Höfundur: Judith Amalía Guðmundsdóttir
Heiti verkefnis:
Smíði visnugenaferju með rev-svörunarröð (RRE).
Leiðbeinendur: Helga Bjarnadóttir og Jón Jóhannes Jónsson

Höfundur: Kristín Pálsdóttir
Heiti verkefnis:
Magatæming sykursjúkra er ný rannsóknaraðferð lausnin?
Leiðbeinandi: Ásgeir Theodórs

Höfundur: Linda Beate Johnsen
Heiti verkefnis:
Restriction enzyme analysis of HSV-2 clinical isolates from Norway and Tanzania.
Leiðbeinendur: Lars Haarr og Nina Langeland

Höfundur: Margrét Leósdóttir
Heiti verkefnis:
Hlutverk háls- og nefkirtla í ónæmissvari eftir slímhúðarbólusetningu.
Leiðbeinandi: Sveinbjörn Gizurarson

Höfundur: Rafn Hilmarsson
Heiti verkefnis:
Cloning of LMO-4-interacting proteins.
Leiðbeinandi: Bogi Andersen

Höfundur: Ragnhildur Bergþórsdóttir
Heiti verkefnis:
Einstaklingsmunur á magni æðahvetjandi boðefnis VEGF utan þungunar, í eðlilegri þungun og við meðgöngueitrun.
Leiðbeinandi: Helga M. Ögmundsdóttir

Höfundur: Sigríður Sveinsdóttir
Heiti verkefnis:
Áhrif barkstera á lungnaþroska fósturs hjá mæðrum með meðgöngueitrun.
Leiðbeinandi: Þórður Þórkelsson

Höfundur: Sigurður Yngvi Kristinsson
Heiti verkefnis:
Rannsókn á íslenskri fjölskyldu með maturity-onset diabetes of the young (MODY)
klínísk einkenni og erfðir.
Leiðbeinandi: Reynir Arngrímsson

Höfundur: Sverre Bergh
Heiti verkefnis:
Alpha-fetoprotein, human Chorionic Gonadotropin, Inhibin-A Pregnancy-specific beta-1 glycoprotein.
as markers in prediction of preeclampsia.
Leiðbeinandi: Reynir Arngrímsson

Höfundur: Sverrir Kiernan
Heiti verkefnis:
The effect of breast-feeding and antiadhesive molecules in human milk on nasopharyngeal
colonization and upper respiratory infections in Swedish infants.
Leiðbeinandi: Anders Håkansson

Höfundur: Þorvarður Jón Löve
Heiti verkefnis:
Tíðni nýrnabilunar í lifrarþegum sem fá amphotericin B meðferð samfara cyclosporine A ónæmisbælingu.
Leiðbeinandi: Susan Hadley

Höfundur: Þórarinn Kristmundsson
Heiti verkefnis:
Opin klínísk rannsókn á estradíólgjöf með sýklódextrín tungurótartöflum.
Leiðbeinandi: Þórarinn Kristmundsson

Höfundur: Þórður Ægir Bjarnason
Heiti verkefnis:
Lyfhrif Dicloxacillins á S. Aureus og tengsl við árangur sýklalyfjameðferðar.
Leiðbeinandi: Helga Erlendsdóttir