Skip to main content

Rannsóknaverkefni 4. árs læknanema 1997

Höfundur: Andri Kristinsson
Heiti verkefnis:
Fyrstu kyni af NOMESKO ofbeldisskráningunni.
Leiðbeinandi: Brynjólfur Mogensen

Höfundur: Ari Konráðsson
Heiti verkefnis:
Antibodies to Cag-A and other Helicobacter pylori surface proteins on Icelandic patients with duodenal ulcer.
Leiðbeinandi: Leif Percival Andersen

Höfundur: Arne Qvindesland
Heiti verkefnis:
Articular hypermobility in Icelandic twelve-year-olds.
Leiðbeinandi: Helgi Jónsson

Höfundur: Ásgeir Thoroddsen
Heiti verkefnis:
virkni penicillíns og ceftríaxóns gegn þremur hjúpgerðum pneumokokka á tveimur sýkingastöðum í músum.
Leiðbeinandi: Helga Erlendsdóttir

Höfundur: Birna Björg Másdóttir
Heiti verkefnis:
Áhrif reykinga á myndun gigtarmótefna og framvindu iktsýki.
Leiðbeinandi: Þorbjörn Jónsson

Höfundur: Dagur B. Eggertsson
Heiti verkefnis:
To be or not to be: a paradigm that is the question.
Leiðbeinandi: Reidar K. Lie

Höfundur:Daníel Ásgeirsson, líka notað í BS-verkefni
Heiti verkefnis:
Þáttur oxytocins í seltu og vökvavægi spendýra .
Leiðbeinandi: Sighvatur Sævar Árnason

Höfundur: Einir Jónsson
Heiti verkefnis:
Afleiðingar mjaðmar-og hnégerviliðasýkinga.
Leiðbeinandi: Brynjólfur Mogensen

Höfundur: Eiríkur Orri Guðmundsson
Heiti verkefnis:
Skammtíma- og langtímaárangur offituhópmeðferðar á Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði 1992-1995.
Leiðbeinandi: Sigurbjörn Birgisson

Höfundur: Gunnar Pétursson
Heiti verkefnis:
Herpes zoster in children: A prospective study in primary care.
Leiðbeinandi: Sigurður Helgason

Höfundur: Gunnhildur Margrét Guðnadóttir
Heiti verkefnis:
Sveppasýkingar meðal sundgesta.
Leiðbeinandi: Bárður Sigurgeirsson

Höfundur: Halldór Skúlason og Ívar S. Helgason
Heiti verkefnis:
“Músasótt” Tíðni carpal tunnel syndrome hjá tölvumúsarnotendum.
Leiðbeinandi: Elías Ólafsson

Höfundur: Hulda María Einarsdóttir
Heiti verkefnis:
Familial Thoracic Aortic Aneurysm and The Making Of A Thousand Marker Screening Set.
Leiðbeinandi: Jón Þór Sverrisson, Jónas Hallgrímsson

Höfundur: Inga Þórarinsdóttir
Heiti verkefnis:
Samanburður á beinþéttni 16-20 ára stúlkna og foreldra þeirra.
Leiðbeinandi: Gunnar Sigurðsson

Höfundur: Jóhannes Heimir Jónsson
Heiti verkefnis:
Gáttatif (Atrial, Fibrillation); Algengi, Nýgengi, Samtímabreytur, tengsl við dánartíðni og dánarorsakir: Faraldursfræðileg rannsókn unnin úr Hjartaverndarþýðinu.
Leiðbeinendur: Nikulás Sigfússon, Helgi Sigvaldason, Guðmundur Þorgeirsson og Árni Kristinsson

Höfundur: Magnús Baldvinsson
Heiti verkefnis:
Kopar, súperoxíðdismútasavirkni, cerúlóplasmínmagn og cerúlóplasmínvirkni í sjúklingum með Alzheimersjúkdóm og heilbrigðum öldruðum.
Leiðbeinandi: Jakob Kristinsson

Höfundur: Maríanna Garðarsdóttir
Heiti verkefnis:
Samband menntunar og dánartíðni af völdum kransæðasjúkdóma.
Leiðbeinandi: Þórður Harðarson

Höfundur: Mikael Smári Mikaelsson
Heiti verkefnis:
A novel putative inhibitory NK receptor belonging to the inunoglobulin superfamily.
Leiðbeinandi: Ekki vitað

Höfundur: Orri Ingþórsson
Heiti verkefnis:
Langvinn berkjubólga hjá Íslendingum 1968 til 1991 – Lækkandi algengi.
Leiðbeinandi: Þorsteinn Blöndal

Höfundur: Ólafur Sigmundsson
Heiti verkefnis:
Axlarliðhlaup og tognanir.
Leiðbeinandi: Brynjólfur Mogensen

Höfundur: Óskar Ragnarsson
Heiti verkefnis:
Faraldsfræði og tíðni fylgikvilla hjá hjólastólabundnum mænusköðum á Íslandi.
Leiðbeinandi: Guðmundur Geirsson

Höfundur: Pétur Pétursson
Heiti verkefnis:
Algengi og meðhöndlun skeifugarnarsára – athugun á þremur heilsugæslustöðvum.
Leiðbeinendur: Sigurður Helgason og Jóhann Ág. Sigurðsson

Höfundur: Ragnar Logi Magnason
Heiti verkefnis:
Algengi langvinnrar nýrnabilunar á Íslandi.
Leiðbeinandi: Helgi Sigvaldason

Höfundur: Ragnheiður Oddný Árnadóttir
Heiti verkefnis:
Frásog og aðgengi á 17 beta-estradíóli gefið í cýklódextrín komplex.
Leiðbeinandi: Jens A. Guðmundsson

Höfundur: Sigfús Gizurarson
Heiti verkefnis:
Smíði genaferja byggðum á visnuveiru.
Leiðbeinandi: Carsten Bley

Höfundur: Sigurjón Birgisson
Heiti verkefnis:
Faraldsfræði nýrnasteina á Íslandi.
Leiðbeinandi: Helgi Sigvaldason

Höfundur: Sigurlaug Benediktsdóttir
Heiti verkefnis:
Áhrif Diclofenac á magaslímhúð.
Leiðbeinandi: Ásgeir Theodórs

Höfundur: Snjólaug Sveinsdóttir
Heiti verkefnis:
Effects of moisturisers on normal skin.
Leiðbeinandi: Elisabeth Held

Höfundur: Snorri Björnsson
Heiti verkefnis:
Notkun tauganets til greiningar á botnlangabólgu.
Leiðbeinandi: Jónas B. Magnússon

Höfundur: Snorri Einarsson
Heiti verkefnis:
Azathioprine treatment of patients with crohn´s desease and the knowledge and opinions of physicians about azathioprine.
Leiðbeinandi: Ole Östergaard Thomsen

Höfundur: Sunna Snædal
Heiti verkefnis:
LDL-undirflokkar í konum með sögu um fæðingarkrampa.
Leiðbeinandi: Reynir Arngrímsson

Höfundur: Torunn Gabrielsen
Heiti verkefnis:
In vitro growth of an asymptomatic bacteriuria strain in urine from deliberately colonised patients.
Leiðbeinandi: Hugh Connell

Höfundur: Valur Helgi Kristinsson
Heiti verkefnis:
Gerð og algengi síðkominna og langvinnra aukaverkana eftir meðferð við hvítblæði í æsku.
Leiðbeinandi: Jón R. Kristinsson

Höfundur: Vilhjálmur Vilmarsson
Heiti verkefnis:
Áhrif lækkaðs hitastigs á hjartavöðvann.
Leiðbeinandi: Magnús Jóhannsson

Höfundur: Yrsa Björt Löve
Heiti verkefnis:
Nýgengi meðfæddra hjartagalla hjá tvíburum fæddum á Íslandi 1986-1995.
Leiðbeinandi: Hróðmar Helgason

Höfundur: Þorgerður Sigurðardóttir
Heiti verkefnis:
Samband súrefnisskorts í móðurkviði og meconium í legvatni kannað með athugun á fjölda normoblasta í blóði nýbura.
Leiðbeinandi: Þórður Þórkelsson

Höfundur: Örnólfur Þorvarðarson
Heiti verkefnis:
Notkun flæðissmásjár til magnmælingar anti-D mótefna hjá konum á meðgöngu.
Leiðbeinandi: Sveinn Guðmundsson