Skip to main content

Brautskráning kandídata laugardaginn 24. júní 2017

Brautskráning kandídata fór fram í Laugardalshöll laugardaginn 24. júní 2017.

Að þessu sinni voru brautskráðir 2089 kandídatar með 2093 próf. Brautskráningarathöfnin var tvískipt og voru framhaldsnemar brautskráðir fyrir hádegi en grunnnemar eftir hádegi.

Framhaldsnemar  812 kandídatar

Félagsvísindasvið (324)

Félags- og mannvísindadeild (61)

 • MA-próf í aðferðafræði (1)
 • MA-próf í bókasafns- og upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsinga- og skjalastjórnun og rafrænum samskiptum hjá skipulagsheildum (1)
 • MLIS-próf í bókasafns- og upplýsingafræði með sérhæfingu í stjórnun og stefnumótun (1)
 • MLIS-próf bókasafns- og upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsinga- og skjalastjórnun og rafrænum samskiptum hjá skipulagsheildum (1)
 • MA-próf í félagsfræði (2)
 • MA-próf í hnattrænum tengslum, fólksflutningum og fjölmenningarfræði (1)
 • MA-próf í lýðheilsuvísindum (1)
 • MA-próf í mannfræði (1)
 • MA-próf í náms- og starfsráðgjöf (18)
 • MA-próf í norrænni trú (3)
 • MA-próf í umhverfis- og auðlindafræði (1)
 • MA-próf í upplýsingafræði (2)
 • MIS-próf í upplýsingafræði (3)
 • MIS-próf í upplýsingafræði með sérhæfingu í stjórnun og stefnumótun (2)
 • MIS-próf í upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsingafræði og þekkingarmiðlun (1)
 • MIS-próf í upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsinga- og skjalastjórnun og rafrænum samskiptum hjá skipulagsheildum (1)
 • MA-próf í þróunarfræði (1)
 • Viðbótardiplóma í félagsfræði með sérhæfingu í afbrotafræði (2)
 • Viðbótardiplóma í félagsfræði með sérhæfingu í stjórnun atvinnulífs og velferðar (1)
 • Viðbótardiplóma í fötlunarfræði (2)
 • Viðbótardiplóma í fötlunarfræði með sérhæfingu í fötlunarfræði og opinberri stjórnsýslu (2)
 • Viðbótardiplóma í hnattrænum tengslum, fólksflutningum og fjölmenningarfræði (1)
 • Viðbótardiplóma í safnafræði (4)
 • Viðbótardiplóma í upplýsingafræði með sérhæfingu í stjórnun og stefnumótun (1)
 • Viðbótardiplóma í upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsinga- og skjalastjórn og rafrænum samskiptum hjá skipulagsheildum (3)
 • Viðbótardiplóma í upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsingafræði og þekkingarmiðlun (2)
 • Viðbótardiplóma í þróunarfræði (2)

Félagsráðgjafardeild (32)

 • MA-próf til starfsréttinda í félagsráðgjöf (29)
 • MA-próf í öldrunarfræði (2)
 • Viðbótardiplóma í öldrunarþjónustu (1)

Hagfræðideild (7)

 • MS-próf í fjármálahagfræði (1)
 • MS-próf í heilsuhagfræði (2)
 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði (1)
 • M.Fin.-próf í fjármálum (3)

Lagadeild (36)

 • MA-próf í lögfræði (32)
 • LL.M.-próf í auðlindarétti og alþjóðlegum umhverfisrétti (3)
 • MA-próf í skattarétti og reikningsskilum (1)

Stjórnmálafræðideild (75)

 • MA-próf í alþjóðasamskiptum (6)
 • MA-próf í blaða- og fréttamennsku (5)
 • MA-próf í fjölmiðla- og boðskiptafræði (1)
 • MA-próf í kynjafræði (1)
 • MA-próf í stjórnmálafræði (1)
 • MA-próf í umhverfis- og auðlindafræði (1)
 • MPA-próf í opinberri stjórnsýslu (12)
 • Viðbótardiplóma í alþjóðasamskiptum (6)
 • Viðbótardiplóma í fjölmiðla- og boðskiptafræðum (2)
 • Viðbótardiplóma í hagnýtri jafnréttisfræði (3)
 • Viðbótardiplóma í opinberri stjórnsýslu (29)
 • Viðbótardiplóma í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í heilbrigðisþjónustu (2)
 • Viðbótardiplóma í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í opinberum rekstri (3)
 • Viðbótardiplóma í smáríkjafræði (4)

Viðskiptafræðideild (113)

 • MS-próf í fjármálum fyrirtækja (3)
 • MS-próf í mannauðsstjórnun (17)
 • MS-próf í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum (16)
 • MS-próf í nýsköpun og viðskiptaþróun (1)
 • MS-próf í stjórnun og stefnumótun (5)
 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði (2)
 • MS-próf í viðskiptafræði (1)
 • M.Fin.-próf í fjármálum (4)
 • M.Acc.-próf í reikningsskilum og endurskoðun (25)
 • MBA-próf (39)

Heilbrigðisvísindasvið (206)

Hjúkrunarfræðideild (54)

 • MS-próf í hjúkrunarfræði (7)
 • Kandídatspróf í ljósmóðurfræði (7)
 • Viðbótar- og starfsréttindanám – sérsvið hjúkrunar (40):
  • Diplómanám í gjörgæsluhjúkrun (20)
  • Diplómanám í hjúkrun aðgerðasjúklinga (13)
  • Diplómanám í geðhjúkrun (2)
  • Diplómanám í öldrunarhjúkrun (2)
  • Diplómanám í skurðhjúkrun(3)

Lyfjafræðideild (25)

 • MS-próf í lyfjafræði (25)

Læknadeild (91)

 • MPH-próf í lýðheilsuvísindum (4)
 • MS-próf í geislafræði (1)
 • MS-próf í lífeindafræði (5)  
 • MS-próf í líf- og læknavísindum (8)
 • MS-próf í talmeinafræði (2)
 • Kandídatspróf í læknisfræði (47)
 • Viðbótardiplóma í geislafræði (11)
 • Viðbótardiplóma í lífeindafræði (3)
 • Viðbótardiplóma í lýðheilsuvísindum (10)

Matvæla- og næringarfræðideild (10)

 • MS-próf í matvælafræði (4)
 • MS-próf í næringarfræði (5)
 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði (1)

Sálfræðideild (24)

 • MS-próf í sálfræði (3)
 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði (1)
 • Cand.psych.-próf í sálfræði (20)

Tannlæknadeild (8)

 • MPH-próf í lýðheilsuvísindum (1)
 • Cand.odont-próf í tannlæknisfræði (7)
   

Hugvísindasvið (71)

Guðfræði- og trúarbragðafræðideild (12)

 • MA-próf í guðfræði (1)
 • Mag.theol-próf í guðfræði (7)
 • Djáknanám – viðbótarnám (4)

Íslensku- og menningardeild (22)

 • MA-próf í almennri bókmenntafræði (1)
 • MA-próf í hagnýtri ritstjórn og útgáfu (2)
 • MA-próf í íslenskri málfræði (1)
 • MA-próf í íslenskri miðaldafræði (2)
 • MA-próf í norrænum víkinga- og miðaldafræðum (8)
 • MA-próf í ritlist (3)
 • MA-próf í þýðingafræði (3)
 • Hagnýtt nám í þýðingum (2)

Mála- og menningardeild (11)

 • MA-próf í bókmenntum, menningu og miðlun (1)
 • MA-próf í dönskukennslu (1)
 • MA-próf í ensku (3)
 • MA-próf í enskukennslu (3)
 • MA-próf í frönskukennslu (1)
 • MA-próf í Norðurlandafræðum (1)
 • MA-próf í þýskukennslu (1)

Sagnfræði- og heimspekideild (25)

 • MA-próf í fornleifafræði (1)
 • MA-próf í hagnýtri menningarmiðlun (3)
 • MA-próf í hagnýtri siðfræði (1)
 • MA-próf í heimspeki  (4)
 • MA-próf í sagnfræði (6)
 • MA-próf í sögukennslu (1)
 • Viðbótardiplóma í gagnrýnni hugsun og siðfræði (2)
 • Viðbótardiplóma í vefmiðlun (7)
   

Menntavísindasvið (168)

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild (13)

 • M.Ed.-próf í íþrótta- og heilsufræði (5)
 • MS-próf í íþrótta- og heilsufræði (1)
 • MA-próf í menntun framhaldsskólakennara með sérhæfingu í tómstunda- og félagsmálafræði (1)
 • M.Ed.-próf í tómstunda- og félagsmálafræði (1)
 • MA-próf í þroskaþjálfafræði (1)
 • Viðbótardiplóma í heilbrigði og heilsuuppeldi (3)
 • Viðbótardiplóma í þroskaþjálfafræði (1)

Kennaradeild (105)

 • M.Ed.-próf í faggreinakennslu í grunnskóla (4)
 • M.Ed.-próf í grunnskólakennarafræði (19)
 • M.Ed.-próf í  grunnskólakennslu (3)
 • M.Ed.-próf í kennslufræði framhaldsskóla (1)
 • M.Ed.-próf í kennslufræði grunnskóla (11)
 • M.Ed.-próf í leikskólakennarafræði (3)
 • M.Ed.-próf í menntun framhaldsskólakennara (5)
 • M.Ed.-próf í menntunarfræði leikskóla (3)
 • M.Ed.-próf í náms- og kennslufræði (10)
 • Viðbótardiplóma í kennslufræði framhaldsskóla (1)
 • Viðbótardiplóma í kennslufræði háskóla (6)
 • Viðbótardiplóma í málþroska og læsi (2)
 • Viðbótardiplóma í menntun framhaldsskólakennara (19)
 • Viðbótardiplóma í náms- og kennslufræði (10)
 • Viðbótardiplóma í stærðfræði fyrir framhaldsskólakennara (8)

Uppeldis- og menntunarfræðideild (51)

 • MA-próf í alþjóðlegu námi í menntunarfræði (1)
 • M.Ed.-próf í sérkennslufræði (2)
 • MA-próf í uppeldis- og menntunarfræði (1)
 • MA-próf í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á áhættuhegðun, forvarnir og lífssýn (5)
 • MA-próf í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á matsfræði (1)
 • M.Ed.- próf í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á sérkennslufræði (6)
 • MA-próf í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana (2)
 • M.Ed.-próf í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana (4)
 • Viðbótardiplóma í uppeldis- og menntunarfræði (29)
   

Verkfræði- og náttúruvísindasvið (41)

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild (15)

 • MS-próf í iðnaðarverkfræði (7)
 • MS-próf í menntun framhaldsskólakennara (tölvunarfræðikennsla) (1)

Jarðvísindadeild (1)
MS-próf í jarðeðlisfræði (1)

Líf- og umhverfisvísindadeild (16)

 • MS-próf í ferðamálafræði (2)
 • MS-próf í líffræði (3)
 • MS-próf í lífupplýsingafræði (1)
 • MS-próf í menntun framhaldsskólakennara (líffræðikennsla) (1)
 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði (5)

Raunvísindadeild (3)

 • MS-próf í verkfræðilegri eðlisfræði (3)
 • MAS-próf í hagnýtri tölfræði (2)

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild (6)

 • MS-próf í byggingarverkfræði (3)
 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði (2)
 • MS-próf í umhverfisverkfræði (1)

Grunnnemar alls 1277 kandídatar

Félagsvísindasvið (313)

Félags- og mannvísindadeild (69)

 • BA-próf í bókasafns- og upplýsingafræði (3)
 • BA-próf í félagsfræði (30)
 • BA-próf í mannfræði (27)
 • BA-próf í þjóðfræði (9)

Félagsráðgjafardeild (41)

 • BA-próf í félagsráðgjöf (41)

Hagfræðideild (14)

 • BS-próf í hagfræði (14)

Lagadeild (51)

 • BA-próf í lögfræði (51)

Stjórnmálafræðideild (27)

 • BA-próf í stjórnmálafræði (27)

Viðskiptafræðideild (105)

 • BS-próf í viðskiptafræði (105)

Heilbrigðisvísindasvið

Hjúkrunarfræðideild (77)

 • BS-próf í hjúkrunarfræði (77)

Lyfjafræðideild (27)

 • BS-próf í lyfjafræði (27)

Læknadeild (120)

 • BS-próf í geislafræði (11)
 • BS-próf í lífeindafræði (12)
 • BS-próf í læknisfræði (42)
 • BS-próf í sjúkraþjálfun (25)
 • BS-próf í sjúkraþjálfunarfræði (30)

Matvæla- og næringarfræðideild (12)

 • BS-próf í matvælafræði (5)
 • BS-próf í næringarfræði (7)

Sálfræðideild (64)

 • BS-próf í sálfræði (64)

Tannlæknadeild (4)

 • BS-próf í tannsmíði (4)

Hugvísindasvið (202)

Guðfræði- og trúarbragðafræðideild (8)

 • BA-próf í guðfræði (7)

Íslensku- og menningardeild (110)

 • BA-próf í almennri bókmenntafræði (7)
 • BA-próf í almennum málvísindum (5)
 • BA-próf í íslensku (10)
 • BA-próf í íslensku sem öðru máli (14)
 • BA-próf í kvikmyndafræði (3)
 • BA-próf í listfræði (9)
 • BA-próf í táknmálsfræði (3)
 • Diplómapróf í hagnýtri íslensku sem öðru máli (59)

Mála- og menningardeild (57)

 • BA-próf í dönsku (2)
 • BA-próf í ensku (23)
 • BA-próf í frönskum fræðum (5)
 • BA-próf í japönsku máli og menningu (9)
 • BA-próf í kínverskum fræðum (4)
 • BA-próf í norsku (1)
 • BA-próf í rússnesku (1)
 • BA-próf í spænsku (4)
 • BA-próf í sænsku (1)
 • BA-próf í þýsku (1)
 • Diplómapróf í akademískri ensku (1)
 • Diplómapróf í hagnýtri frönsku fyrir atvinnulífið (2)
 • Diplómapróf í hagnýtri spænsku fyrir atvinnulífið (1)
 • Diplómapróf í hagnýtri þýsku fyrir atvinnulífið (2)

Sagnfræði- og heimspekideild (27)

 • BA-próf í fornleifafræði (2)
 • BA-próf í heimspeki (10)
 • BA-próf í sagnfræði (15)

Menntavísindasvið (167)

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild (76)

 • BS-próf í íþrótta- og heilsufræði (12)
 • BA-próf í tómstunda- og félagsmálafræði (27)
 • BA-próf í þroskaþjálfafræði (23)
 • Grunndiplóma í starfstengdu námi fyrir fólk með þroskahömlun (14)

Kennaradeild (69)

 • B.Ed.-próf í faggreinakennslu í grunnskóla (9)
 • B.Ed.-próf í grunnskólakennarafræði (4)
 • B.Ed.-próf í grunnskólakennslu (35)
 • B.Ed.-próf í kennslu ungra barna í grunnskóla (3)
 • B.Ed.-próf í kennslufræði verk- og starfsmenntunar (2)
 • B.Ed.-próf í leikskólakennarafræði (12)
 • Grunndiplóma í kennslufræði fyrir iðnmeistara (4)

Uppeldis- og menntunarfræðideild (22)

 • BA-próf í alþjóðlegu námi í menntunarfræði (1)
 • BA-próf í uppeldis- og menntunarfræði (22)

Verkfræði- og náttúruvísindasvið (294)

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild  (139)

 • BS-próf í efnaverkfræði (11)
 • BS-próf í hugbúnaðarverkfræði (21)
 • BS-próf í iðnaðarverkfræði (22)
 • BS-próf í tölvunarfræði (70)
 • BS-próf í vélaverkfræði (15)

Jarðvísindadeild (17)

 • BS-próf í jarðeðlisfræði (2)
 • BS-próf í jarðfræði (15)

Líf- og umhverfisvísindadeild (78)

 • BS-próf í ferðamálafræði (44)
 • BS-próf í landfræði (4)
 • BS-próf í lífefna- og sameindalíffræði (7)
 • BS-próf í líffræði (23)

Rafmagns- og tölvuverkfræðideild (22)

 • BS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði  (13)
 • Orku- og umhverfistæknifræði (3)
 • Mekatrónik hátæknifræði (6)

Raunvísindadeild (30)

 • BS-próf í eðlisfræði (4)
 • BS-próf í efnafræði (5)
 • BS-próf í hagnýttri stærðfræði (3)
 • BS-próf í lífefna- og sameindalíffræði (8)
 • BS-próf í stærðfræði (7)
 • BS-próf í verkfræðilegri eðlisfræði (3)

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild  (11)

 • BS-próf í umhverfis- og byggingarverkfræði (11)