Skip to main content

Brautskráning kandídata laugardaginn 23. júní 2018

Brautskráning kandídata fór fram í Laugardalshöll laugardaginn 23. júní 2018.
Að þessu sinni voru brautskráðir 1967 kandídatar með 1973 próf. Brautskráningarathöfnin var tvískipt og voru framhaldsnemar brautskráðir fyrir hádegi en grunnnemar eftir hádegi.

Framhaldsnemar alls 745 kandídatar

Félagsvísindasvið (294)

Félags- og mannvísindadeild (55)

 • MA-próf í aðferðafræði (1)
 • MLIS-próf í bókasafns- og upplýsingafræði með sérhæfingu í stjórnun og stefnumótun (1)
 • MA-próf í félagsfræði (2)
 • MA-próf í fötlunarfræði (2)
 • MA-próf í hnattrænum tengslum (1)
 • MA-próf í mannfræði (2)
 • MA-próf í náms- og starfsráðgjöf ( 7 )
 • MA-próf í norrænni trú (1)
 • MA-próf í umhverfis- og auðlindafræði (2)
 • MA-próf í umhverfis- og auðlindafræði með sérhæfingu í stjórnun náttúruauðlinda (1)
 • MA-próf í upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsinga- og skjalastjórn og rafrænum samskiptum hjá skipulagsheildum  (1)
 • MIS-próf í upplýsingafræði með sérhæfingu í stjórnun og stefnumótun (1)
 • MIS-próf í upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsinga- og skjalastjórn og rafrænum samskiptum hjá skipulagsheildum (2)
 • MA-próf í þjóðfræði (3)
 • MA-próf í þróunarfræði (1)
 • MA-próf í þróunarfræði með sérhæfingu í hnattrænni heilsu (2)
 • Viðbótardiplóma í félagsfræði með sérhæfingu í afbrotafræði (4)
 • Viðbótardiplóma í félagsfræði með sérhæfingu í stjórnun atvinnulífs og velferðar (2)
 • Viðbótardiplóma í fötlunarfræði (3)
 • Viðbótardiplóma í fötlunarfræði með sérhæfingu í fötlunarfræði og opinberri stjórnsýslu (2)
 • Viðbótardiplóma í hnattrænum tengslum (2)
 • Viðbótardiplóma í safnafræði (2)
 • Viðbótardiplóma í upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsinga- og skjalastjórn og rafrænum samskiptum hjá skipulagsheildum (2)
 • Viðbótardiplóma í upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsingafræði og þekkingarmiðlun (1)
 • Viðbótardiplóma í þróunarfræði (1)
 • Viðbótardiplóma í þróunarfræði með sérhæfingu í hnattrænni heilsu (4)
 • Viðbótardiplóma í þróunarfræði með sérhæfingu í kyni og þróun (2)
   

Félagsráðgjafardeild (33)

 • MA-próf í félagsráðgjöf ( 2 )
 • MA-próf til starfsréttinda í félagsráðgjöf (27)
 • Viðbótardiplóma í fjölmenningu, margbreytileika og flóttafólki (3)
 • Viðbótardiplóma í öldrunarþjónustu (1)

Hagfræðideild (8)

 • MS-próf í fjármálahagfræði (4)
 • MS-próf í hagfræði (1)
 • MS-próf í heilsuhagfræði (1)
 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði sem sérhæfingu í stjórnun náttúruauðlinda (1)
 • M.Fin.-próf í fjármálum (1)
   

Lagadeild (45)

 • MA-próf í lögfræði (42)
 • LL.M.-próf í auðlindarétti og alþjóðlegum umhverfisrétti (2)
 • MA-próf í skattarétti og reikningsskilum (1)

Stjórnmálafræðideild (68)

 • MA-próf í alþjóðasamskiptum (1)
 • MA-próf í blaða- og fréttamennsku (4)
 • MA-próf í fjölmiðla- og boðskiptafræði (1)
 • MA-próf í kynjafræði (1)
 • MPA-próf í opinberri stjórnsýslu (11)
 • Viðbótardiplóma í alþjóðasamskiptum (3)
 • Viðbótardiplóma í fjölmiðla- og boðskiptafræðum (4)
 • Viðbótardiplóma í hagnýtri jafnréttisfræði (4)
 • Viðbótardiplóma í opinberri stjórnsýslu (19)
 • Viðbótardiplóma í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í heilbrigðisþjónustu (9)
 • Viðbótardiplóma í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í opinberum rekstri (8)
 • Viðbótardiplóma í smáríkjafræði (3)

Viðskiptafræðideild (84)

 • MS-próf í fjármálum fyrirtækja (4)
 • MS-próf í mannauðsstjórnun (16)
 • MS-próf í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum (13)
 • MS-próf í nýsköpun og viðskiptaþróun (1)
 • MS-próf í stjórnun og stefnumótun (3)
 • MS-próf í verkefnastjórnun (3)
 • MS-próf í viðskiptafræði (2)
 • M.Fin.-próf í fjármálum (2)
 • M.Acc.-próf í reikningsskilum og endurskoðun (17 )
 • MBA-próf (24)
   

Heilbrigðisvísindasvið (187)

Hjúkrunarfræðideild (32) 

 • MS-próf í hjúkrunarfræði (6)
 • MS-próf í ljósmóðurfræði (2)
 • Kandídatspróf í ljósmóðurfræði (10)  
 • Viðbótar- og starfsréttindanám – sérsvið hjúkrunar (14) 
  • Diplómanám í geðhjúkrun(2)  
  • Diplómanám í hjúkrunarstjórnun með áherslu á rekstur og mannauðsstjórnun(11)
  • Þverfræðilegt diplómanám í kynfræði(1) 

 
Lyfjafræðideild (22)

 • MS-próf í lyfjafræði (21)
 • MS-próf í lyfjavísindum (1)

Læknadeild (98)

 • MS-próf í geislafræði (2)
 • MS-próf í lífeindafræði (6) 
 • MS-próf í líf- og læknavísindum (4) 
 • MS-próf í talmeinafræði (9)
 • MPH-próf í lýðheilsuvísindum (4)   
 • Kandídatspróf í læknisfræði (47)
 • Viðbótardiplóma í geislafræði (12)  
 • Viðbótardiplóma í lífeindafræði (2)  
 • Viðbótardiplóma í lýðheilsuvísindum (12)

 
Matvæla- og næringarfræðideild (7) 

 • MS-próf í matvælafræði (5)  

Sálfræðideild (21)

 • MS-próf í sálfræði (3)
 • MS-próf í hagnýtri sálfræði:  Klínísk sálfræði (17)
 • Cand. psych. (1)
   

Tannlæknadeild (7)

 • Cand.odont-próf í tannlæknisfræði (7)  

Hugvísindasvið (65)

Guðfræði- og trúarbragðafræðideild (1)

 • Mag.theol-próf í guðfræði (1)

Íslensku- og menningardeild (31)

 • MA-próf í almennri bókmenntafræði (1)
 • MA-próf í hagnýtri ritstjórn og útgáfu (1)
 • MA-próf í íslenskum bókmenntum (1)
 • MA-próf í íslenskri málfræði (4)
 • MA-próf í íslenskri miðaldafræði (1)
 • MA-próf í íslenskukennslu (1)
 • MA-próf í máltækni (1)
 • MA-próf í menningarfræði (3)
 • MA-próf í norrænum víkinga- og miðaldafræðum (6)
 • MA-próf í nytjaþýðingum (2)
 • MA-próf í ritlist (5)
 • MA-próf í þýðingafræði (3)
 • Hagnýtt nám í þýðingum (2)

Mála- og menningardeild (8)

 • MA-próf í Ameríkufræðum (1)
 • MA-próf í bókmenntum, menningu og miðlun (1)
 • MA-próf í dönsku (1)
 • MA-próf í ensku (2)
 • MA-próf í enskukennslu (3)

Sagnfræði- og heimspekideild (25)

 • MA-próf í fornleifafræði (2)
 • MA-próf í hagnýtri menningarmiðlun (9)
 • MA-próf í hagnýtri siðfræði (2)
 • MA-próf í heimspeki (1)
 • MA-próf í heimspekikennslu (1)
 • MA-próf í sagnfræði (3)
 • Viðbótardiplóma í hagnýtri menningarmiðlun (2)
 • Viðbótardiplóma í vefmiðlun (5)

Menntavísindasvið (151)

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild (6)

 • M.Ed.-próf í íþrótta- og heilsufræði (3)
 • M.Ed.-próf í tómstunda- og félagsmálafræði (1)
 • MPH-próf í lýðheilsuvísindum (1)
 • Viðbótardiplóma í heilbrigði og heilsuuppeldi (1)

Kennaradeild (81)

 • M.Ed.-próf í faggreinakennslu í grunnskóla (4)
 • M.Ed.-próf í framhaldsnámi grunnskólakennara (1)
 • M.Ed.-próf í grunnskólakennarafræði (16)
 • M.Ed.-próf í kennslufræði grunnskóla (5)
 • M.Ed.-próf í leikskólakennarafræði (4)
 • M.Ed.-próf í kennslu ungra barna í grunnskóla (1)
 • M.Ed.-próf í menntun framhaldsskólakennara (5)
 • M.Ed.-próf í menntunarfræði leikskóla (9)
 • M.Ed.-próf í náms- og kennslufræði (6)
 • Viðbótardiplóma í kennslufræði háskóla (3)
 • Viðbótardiplóma í málþroska og læsi (2)
 • Viðbótardiplóma í menntun framhaldsskólakennara (18)
 • Viðbótardiplóma í náms- og kennslufræði (7)

Uppeldis- og menntunarfræðideild (64)

 • MA-próf í alþjóðlegu námi í menntunarfræði (4)
 • MA-próf í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf (2)
 • MA-próf í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á áhættuhegðun, forvarnir og lífssýn (6)
 • MA-próf í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana (1)
 • M.Ed.-próf í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf (1)
 • M.Ed.-próf í uppeldis- og menntunarfræði (1)
 • M.Ed.-próf í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á leiðtoga, nýsköpun og stjórnun (1)
 • M.Ed.-próf í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á sérkennslufræði (6)
 • M.Ed.-próf í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana (4)
 • Viðbótardiplóma í uppeldis- og menntunarfræði (38)
   

Verkfræði- og náttúruvísindasvið (48)

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild (10)

 • MS-próf í iðnaðarverkfræði (4)
 • MS-próf í reikniverkfræði (1)
 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði (2)
 • MS-próf í vélaverkfræði 83)
   

Jarðvísindadeild (11)

 • MS-próf í jarðeðlisfræði (1)
 • MS-próf í jarðfræði (8)
 • MS-próf í jarðvísindum (1)
 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði (1)
   

Líf- og umhverfisvísindadeild (10)

 • MS-próf í landfræði (1)
 • MS-próf í líffræði (3)
 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði (6)

Rafmagns- og tölvuverkfræðideild (1)

 • MS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði

Raunvísindadeild (9)

 • MS-próf í eðlisfræði (1)
 • MS-próf í efnafræði (3)
 • MAS-próf í hagnýtri tölfræði (2)
 • MS-próf í lífefnafræði (1)
 • MS-próf í tölfræði (2)

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild (7)

 • MS-próf í byggingarverkfræði (2)
 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði (5)
   

-----------------------

Grunnnemar alls 1222 kandídatar

Félagsvísindasvið (313)

Félags- og mannvísindadeild (43)

 • BA-próf í bókasafns- og upplýsingafræði (2)
 • BA-próf í félagsfræði (20)
 • BA-próf í mannfræði (18)
 • BA-próf í þjóðfræði (3)

Félagsráðgjafardeild (66)

 • BA-próf í félagsráðgjöf (66)

Hagfræðideild (3)

 • BA-próf í hagfræði (3)

Lagadeild (60)

 • BA-próf í lögfræði (60)

Stjórnmálafræðideild (24)

 • BA-próf í stjórnmálafræði (24)

Viðskiptafræðideild (105)

 • BS-próf í viðskiptafræði (105)

Heilbrigðisvísindasvið (279)

Hjúkrunarfræðideild (65)

 • BS-próf í hjúkrunarfræði (65)

Lyfjafræðideild (33)

 • BS-próf í lyfjafræði (33)  

Læknadeild (108)

 • BS-próf í geislafræði (17)
 • BS-próf í lífeindafræði (19)  
 • BS-próf í læknisfræði (48)
 • BS-próf í sjúkraþjálfunarfræði (24)  

Matvæla- og næringarfræðideild (15)

 • BS-próf í matvælafræði (5)  
 • BS-próf í næringarfræði (10)

Sálfræðideild (54)

 • BS-próf í sálfræði (54)      

                                           
Tannlæknadeild (4)  

 • BS-próf í tannsmíði (4)

Hugvísindasvið (202)

Guðfræði- og trúarbragðafræðideild (3)

 • BA-próf í guðfræði (3)

Íslensku- og menningardeild (119)

 • BA-próf í almennri bókmenntafræði (5)
 • BA-próf í almennum málvísindum (5)
 • BA-próf í íslensku (15)
 • BA-próf í íslensku sem öðru máli (8)
 • BA-próf í kvikmyndafræði (9)
 • BA-próf í listfræði (7)
 • BA-próf í ritlist (1)
 • BA-próf í táknmálsfræði (1)
 • Diplómapróf í hagnýtri íslensku sem öðru máli (68)

Mála- og menningardeild (52)

 • BA-próf í ensku (26)
 • BA-próf í frönskum fræðum (3)
 • BA-próf í ítölsku (1)
 • BA-próf í japönsku máli og menningu (7)
 • BA-próf í kínverskum fræðum (5)
 • BA-próf í spænsku (1)
 • BA-próf í sænsku (2)
 • BA-próf í þýsku (4)
 • Diplómapróf í akademískri ensku (1)
 • Diplómapróf í hagnýtri frönsku fyrir atvinnulífið (2)

Sagnfræði- og heimspekideild (28)

 • BA-próf í fornleifafræði (4)
 • BA-próf í heimspeki (14)
 • BA-próf í sagnfræði (10)
   

Menntavísindasvið (189)

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild (81)

 • BS-próf í íþrótta- og heilsufræði (13)
 • BA-próf í tómstunda- og félagsmálafræði (32)
 • BA-próf í þroskaþjálfafræði (36)

Kennaradeild (81)

 • B.Ed.-próf í faggreinakennslu í grunnskóla (2)
 • B.Ed.-próf í grunnskólakennarafræði (46)
 • B.Ed.-próf í grunnskólakennslu (3)
 • B.Ed.-próf í leikskólakennarafræði (18)
 • Grunndiplóma í kennslufræði fyrir iðnmeistara (11)
 • Grunndiplóma í leikskólafræði (1)
   

Uppeldis- og menntunarfræðideild (27)

 • BA-próf í alþjóðlegu námi í menntunarfræði (8)
 • BA-próf í uppeldis- og menntunarfræði (19)
   

Verkfræði- og náttúruvísindasvið (239)

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild (102)

 • BS-próf í efnaverkfræði (6)
 • BS-próf í hugbúnaðarverkfræði (14)
 • BS-próf í iðnaðarverkfræði (24)
 • BS-próf í tölvunarfræði (43)
 • BS-próf í vélaverkfræði (15)

Jarðvísindadeild (15)

 • BS-próf í jarðeðlisfræði (4)
 • BS-próf í jarðfræði (11)

Líf- og umhverfisvísindadeild (53)

 • BS-próf í ferðamálafræði (32)
 • BS-próf í landfræði (2)
 • BS-próf í lífefna- og sameindalíffræði (8)
 • BS-próf í líffræði (11)

Rafmagns- og tölvuverkfræðideild (15)

 • BS-próf í mekatrónik hátæknifræði kennt á vettvangi Keilis (1)
 • BS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði (14)

Raunvísindadeild (37)

 • BS-próf í eðlisfræði (5)
 • BS-próf í efnafræði (1)
 • BS-próf í hagnýttri stærðfræði (8)
 • BS-próf í lífefna- og sameindalíffræði (7)
 • BS-próf í stærðfræði (9)
 • BS-próf í stærðfræði og stærðfræðimenntun (1)
 • BS-próf í verkfræðilegri eðlisfræði (6)

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild (17)

 • BS-próf í umhverfis- og byggingarverkfræði (17)