Skip to main content
24. nóvember 2022

140 milljóna króna styrkur til rannsókna á áhrifum COVID-19

140 milljóna króna styrkur til rannsókna á áhrifum COVID-19 - á vefsíðu Háskóla Íslands

Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands er aðili að COVIDMENT-samstarfinu en það er rannsóknasamstarf leiðandi vísindahópa í sex löndum í Norður-Evrópu sem snýr að langtímaáhrifum heimsfaraldurs COVID-19 á lýðheilsu, með áherslu á geðheilbrigði. Verkefnið hlaut styrk frá NordForsk 2021-22 og góður árangur samstarfsins, m.a. niðurstöður sem birtar voru sl. vor (Ingibjörg Magnúsdóttir et al., Lancet Public Health 2022) hefur nú skilað sér í nýjum styrk til þriggja ára. Samanlagt hefur verkefnið því fengið hátt í 300 milljónir króna í styrki.

Unnur Anna Valdimarsdóttir, prófessor í faraldsfræði við Læknadeild Háskóla Íslands, leiðir COVIDMENT-samstarfið og segir nýja styrkinn mikilvægan í því að vinna áfram að rannsóknum sem á endanum draga upp mynd af heildaráhrifum og afleiðingum heimsfaraldursins á heilsu fólks.

„COVIDMENT-samstarfið hefur þróað rannsóknarinnviði sem eru einstakir á heimsvísu og auka skilning okkar á áhrifum heimsfaraldursins á lýðheilsu,“ segir Unnar Anna. „Styrkur sem þessi gerir okkur kleift að halda áfram að svara mikilvægum spurningum um áhrif faraldursins og mismunandi aðgerða stjórnvalda á heilsufar í mjög víðum skilningi. Í þessu samhengi er samanburður milli landa innan COVIDMENT-samstarfsins afar mikilvægur.“  

Styrkurinn sem nú fékkst er upp á tæplega 10 milljónir norskra króna (140 milljónir IKR). Hann er til þriggja ára og skiptist á fjóra rannsóknarhópa. 

„NordForsk-styrkurinn veitir okkur grunnfjármögunun til áframhaldandi samstarfs en til að hámarka árangurinn, m.a. til að skilja langtímaeinkenni eftir COVID-19 er hver rannsóknarhópur COVIDMENT áfram háður rannsóknarstyrkjum frá styrkveitendum hvers lands,“ segir Unnur.

Markmið COVIDMENT rannsóknarsamstarfsins er að varpa ljósi á það hvernig ólík viðbrögð stjórnvalda á Norðurlöndunum til að draga úr útbreiðslu veirunnar höfðu áhrif á lýðheilsu, einkum geðheilsu fólks, á ólíkum svæðum. Hér eru til skoðunar bæði þeir hópar sem urðu fyrir beinum áhrifum af COVID-19, þ.e. þeir sem fengu sjúkdóminn, og eins þeir sem urðu fyrir óbeinum áhrifum t.d. vegna samkomutakmarkana, tekjuskerðingar eða fyrirskipaðra sóttkvía til að stemma stigu við útbreiðslu faraldursins. 

Unnur Anna Valdimarsdóttir