Skip to main content

Brautskráning kandídata laugardaginn 20. febrúar 2021

Laugardaginn 20. febrúar 2021 voru 468 kandídatar brautskráðir frá Háskóla Íslands.

Félagsvísindasvið – 151

Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild – 29
MA-próf í aðferðafræði – 1
MA-próf í félagsfræði – 2
MA-próf í mannfræði – 1
MA-próf í náms- og starfsráðgjöf – 2
MA-próf í norrænni trú – 1
MA-próf í safnafræði – 3
Meistarapróf í umhverfis- og auðlindafræði – 1
MIS-próf í upplýsingafræði – 1
MPH-próf í lýðheilsuvísindum – 1
Viðbótardiplóma í félagsfræði með sérhæfingu í afbrotafræði – 2
Viðbótardiplóma í félagsfræði með sérhæfingu í rannsóknaraðferðum félagsvísinda – 1  
Viðbótardiplóma í fötlunarfræði – 2
Viðbótardiplóma í hnattrænum tengslum – 1
Viðbótardiplóma í upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsinga- og skjalastjórnun og rafrænum samskiptum hjá skipulagsheildum – 1
Viðbótardiplóma í þróunarfræði – 1
Viðbótardiplóma í þróunarfræði með sérhæfingu í kyni og þróun – 1
BA-próf í félagsfræði – 3
BA-próf í mannfræði – 4

Félagsráðgjafardeild – 12
Viðbótardiplóma í öldrunarþjónustu – 4
BA-próf í félagsráðgjöf – 8

Hagfræðideild – 13
MA-próf í hagnýttri hagfræði – 1
MS-próf í fjármálahagfræði – 1
M.Fin.-próf í fjármálum – 4
Viðbótardiplóma í hagfræði – 1
BS-próf í hagfræði – 6

Lagadeild – 7
Meistarapróf í lögfræði – 4
LL.M-próf í  auðlindarétti og alþjóðlegum umhverfisrétti – 2
BA-próf í lögfræði – 1

Stjórnmálafræðideild – 37
MA-próf í alþjóðasamskiptum – 2
MA-próf í blaða- og fréttamennsku – 2
MPA-próf í opinberri stjórnsýslu – 4
MPA-próf í opinberri stjórnsýslu með sérhæfingu á sviði mannauðsstjórnunar – 1
Viðbótardiplóma í alþjóðasamskiptum – 3
Viðbótardiplóma í opinberri stjórnsýslu – 18
Viðbótardiplóma í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í heilbrigðisþjónustu – 4
Viðbótardiplóma í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í opinberum rekstri – 1
BA-próf í stjórnmálafræði – 2

Viðskiptafræðideild – 53
MS-próf í fjármálum fyrirtækja – 2
MS-próf í mannauðsstjórnun – 8
MS-próf í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum – 5
MS-próf í menntun framhaldsskólakennara – 1
MS-próf í nýsköpun og viðskiptaþróun – 1
MS-próf í stjórnun og stefnumótun – 3
MS-próf í verkefnastjórnun – 6
MS-próf í viðskiptafræði – 4
MS-próf í þjónustustjórnun – 2
M.Fin.-próf í fjármálum – 1
M.Acc.-próf í reikningsskilum og endurskoðun – 1
Meistarapróf í umhverfis- og auðlindafræði – 2
BS-próf í viðskiptafræði – 17
 

Heilbrigðisvísindasvið – 64

Hjúkrunarfræðideild –  11
BS-próf í hjúkrunarfræði – 1
MPH-próf í lýðheilsuvísindum – 1  
Diplómanám í hjúkrun langveikra – 2 
Þverfræðilegt diplómanám í kynfræði – 2
Diplómanám í bráðahjúkrun –  4
Diplómanám í hjúkrunarstjórnun með áherslu á rekstur og mannauðsstjórnun – 1 

Lyfjafræðideild – 2
MS-próf í lyfjafræði –  1
BS-próf í lyfjafræði – 1

Læknadeild –  17
MS-próf í heilbrigðisvísindum – 1 
MS-próf í lífeindafræði –  1
MS-próf í líf- og læknavísindum –  1
MS-próf í sjúkraþjálfun – 2
MS-próf í talmeinafræði –  1
MPH-próf í lýðheilsuvísindum – 2
Kandídatspróf í læknisfræði – 2
Viðbótardiplóma í lífeindafræði – 1 
Viðbótardiplóma í lýðheilsuvísindum – 6

Matvæla- og næringarfræðideild – 3  
MS-próf í matvælafræði – 1 
BS-próf í matvælafræði – 1 
BS-próf í næringarfræði – 1

Sálfræðideild – 30
MS-próf í hagnýtri sálfræði: Klínísk sálfræði – 2
MS-próf í hagnýtri sálfræði: Skólar og þroski – 1
BS-próf í sálfræði - 27 

Tannlæknadeild – 1
Cand.odont. í tannlæknisfræði - 1
 

Hugvísindasvið – 87

Guðfræði- og trúarbragðafræðideild – 5
Mag.theol. próf í guðfræði – 4
Viðbótardiplóma í djáknanámi – 1

Íslensku- og menningardeild – 27
MA-próf í hagnýtri ritstjórn og útgáfu – 2
MA-próf í íslenskum fræðum – 1
MA-próf í íslenskum miðaldafræðum (MIS)  – 1
MA-próf í máltækni – 1
MA-próf í ritlist – 5
MA-próf í þýðingafræði – 1
Viðbótardiplóma í þýðingafræði – 1
BA-próf í almennri bókmenntafræði – 2
BA-próf í íslensku – 4
BA-próf í íslensku sem öðru máli – 3
BA-próf í listfræði – 2
Grunndiplóma í hagnýtri íslensku sem öðru máli – 4

Mála- og menningardeild – 27
MA-próf í bókmenntum, menningu og miðlun – 1
MA-próf í dönskukennslu – 1
MA-próf í spænsku – 1
BA-próf í dönsku – 2
BA-próf í ensku – 11
BA-próf í frönskum fræðum – 2
BA-próf í ítölsku – 1
BA-próf í japönsku máli og menningu – 1
BA-próf í rússnesku – 1
BA-próf í spænsku – 1
BA-próf í þýsku – 1
Grunndiplóma í akademískri ensku – 1
Grunndiplóma í dönsku – 1
Grunndiplóma í frönsku – 1
Grunndiplóma í þýsku – 1

Sagnfræði- og heimspekideild – 28
MA-próf í hagnýtri menningarmiðlun – 5
MA-próf í heimspeki – 1
MA-próf í sagnfræði – 3
Viðbótardiplóma í hagnýtri menningarmiðlun – 3     
Viðbótardiplóma í vefmiðlun – 3
BA-próf í heimspeki – 7
BA-próf í sagnfræði – 6
 

Menntavísindasvið – 105

Deild faggreinakennslu – 50
M.Ed.-próf í kennslu íslensku – 1
M.Ed.-próf í kennslu náttúrugreina og upplýsingatækni – 2
M.Ed.-próf í kennslu samfélagsgreina – 1
MT-próf í kennslu erlendra tungumála – 9
MT-próf í kennslu íslensku – 2
MT-próf í kennslu list- og verkgreina – 4
MT-próf í kennslu náttúrugreina – 1
MT-próf í kennslu samfélagsgreina – 5
MT-próf í kennslu stærðfræði – 1
MT-próf í menntun framhaldsskólakennara – 5
Viðbótardiplóma í menntun framhaldsskólakennara – 1
B.Ed.-próf í grunnskólakennslu með áherslu á erlend tungumál – 1
B.Ed.-próf í grunnskólakennslu með áherslu á íslensku – 1
B.Ed.-próf í grunnskólakennslu með áherslu á list- og verkgreinar – 1
B.Ed.-próf í grunnskólakennslu með áherslu á samfélagsgreinar – 2
B.Ed. próf í grunnskólakennslu með áherslu á stærðfræði – 2
Grunndiplóma í kennslufræði fyrir iðnmeistara – 11

Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda – 9
M.Ed. próf í tómstunda- og félagsmálafræði – 1
Viðbótardiplóma í hagnýtri heilsueflingu – 1
Viðbótardiplóma í samskiptum og forvörnum – 1
BA-próf í tómstunda- og félagsmálafræði – 2
BS-próf í íþrótta- og heilsufræði – 4

Deild kennslu- og menntunarfræði – 31
M.Ed.-próf í kennslufræði og skólastarf – 1
M.Ed.-próf í leikskólakennarafræði – 1
M.Ed.-próf í menntunarfræði leikskóla – 1
M.Ed.-próf í stjórnun menntastofnana – 1
MT-próf í grunnskólakennslu yngri barna – 4
MT-próf í leikskólakennarafræði – 6
MT-próf í menntunarfræði leikskóla – 1
Viðbótardiplóma í menntastjórnun og matsfræði – 8
B.Ed. próf í grunnskólakennslu yngri barna – 4  
Grunndiplóma í hagnýtri leikskólafræði – 1
Grunndiplóma í leikskólafræði – 3  

Deild menntunar og margbreytileika – 15
MA-próf í alþjóðlegu námi í menntunarfræði – 1
MA-próf í menntun framhaldsskólakennara – 1
Viðbótardiplóma í uppeldis- og menntunarfræði – 7
BA-próf í uppeldis- og menntunarfræði – 5
BA-próf í þroskaþjálfafræði – 1
 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið – 61

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild – 29
MS-próf í iðnaðarverkfræði – 2
MS-próf í lífverkfræði – 1
MS-próf í tölvunarfræði – 1
BS-próf í efnaverkfræði – 1
BS-próf í hugbúnaðarverkfræði – 5
BS-próf í iðnaðarverkfræði – 4
BS-próf í tölvunarfræði – 14
BS-próf í vélaverkfræði – 1

Jarðvísindadeild – 6
MS-próf í jarðeðlisfræði – 1
MS-próf í jarðfræði – 3
BS-próf í jarðeðlisfræði – 1
BS-próf í jarðfræði – 1

Líf- og umhverfisvísindadeild – 14
MS-próf í landfræði – 1
BS-próf í ferðamálafræði – 5
BS-próf í landfræði – 2
BS-próf í lífefna- og sameindalíffræði – 1
BS-próf í líffræði – 5

Rafmagns- og tölvuverkfræðideild – 2
MS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði – 1
BS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði – 1

Raunvísindadeild – 9
MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði – 1
BS-próf í hagnýttri stærðfræði – 4
BS-próf í lífefna- og sameindalíffræði – 3
BS-próf í verkfræðilegri eðlisfræði – 1

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild – 1
MS-próf í umhverfisverkfræði – 1