Heilbrigðisvísindi | Háskóli Íslands Skip to main content

Heilbrigðisvísindi

Heilbrigðisvísindi

180 eða 240 einingar - Doktorspróf

. . .

Námið veitir þekkingu, hæfni og þjálfun í sjálfstæðum vinnubrögðum til að stunda vísindalegar rannsóknir og gegna hagnýtum störfum á innlendum sem og erlendum vettvangi.  

Doktorsnám í heilbrigðisvísindum stendur til boða í öllum deildum Heilbrigðisvísindasviðs.

Um námið

Doktorsnám í heilbrigðisvísindum er 180 eininga, þriggja ára, rannsóknatengt, fræðilegt og verklegt framhaldsnám. 

Doktorsnemum er skylt að ljúka eða hafa lokið þremur námskeiðum. Þátttaka í ráðstefnu á viðkomandi fræðasviði er einnig skylda.

Markmið námsins

  • Að veita nemendum þjálfun og innsýn í rannsóknaraðferðir heilbrigðisvísinda
  • Að nemendur öðlist ítarlega þekkingu á sviði doktorsverkefnis síns

Í náminu felst undirbúningur og framkvæmd rannsókna, úrvinnsla og túlkun niðurstaðna, kynning og rökræður á eigin rannsóknum í samhengi við þekkingu á fræðasviðinu og birting í ritrýndum tímaritum.

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

MS próf eða sambærilegt próf, sem að jafnaði var lokið með einkunn 7,25 eða hærri. Heimilt er að víkja frá reglunni um lágmarkseinkunn hafi umsækjandi t.d. sýnt fram á námshæfni og/eða hæfni í sjálfstæðum rannsóknum.

Hafðu samband

Skrifstofa Læknadeildar
Læknagarði, 4. hæð
Vatnsmýrarvegi 16, 101 Reykjavík.
Sími: 525 4881   Fax: 525 4884
Netfang: medicine@hi.is

Opið alla virka daga 10:00-16:00

Upplýsingar um skrifstofur og starfsfólk