Heilbrigðisgagnafræði | Háskóli Íslands Skip to main content

Heilbrigðisgagnafræði

Heilbrigðisgagnafræði

90 einingar - Grunndiplóma

. . .

Hefur þú áhuga á fjölbreyttu starfi innan heilbrigðiskerfisins? Viltu öðlast þekkingu á upplýsinga- og skjalastjórnun? Hefur þú áhuga á stuttu og hagnýtu námi? Hefurðu áhuga á meðhöndlun heilbrigðis- og persónuupplýsinga? Þá er nám í heilbrigðisgagnafræði spennandi kostur fyrir þig.

Um námið

Heilbrigðisgagnafræði er 90 eininga fræðilegt og starfstengt nám sem veitir réttindi til að starfa sem heilbrigðisgagnafræðingur.

Námið er skipulagt sem 60 eininga fræðilegt nám í hlutanámi í tvö ár og í framhaldi af því er 30 eininga starfsnám í 15 vikur og fer það fram á heilbrigðisstofnunum.

Hagnýtar upplýsingar um innritun í heilbrigðisgagnafræði

Fjölbreytt nám

Fyrirkomulag heilbrigðisgagnafræði er blandað og m.a. er notast við fjarnám með staðlotum. Starfsnám fer fram á Landspítala, heilsugæslustöðvum og heilbrigðisstofnunum í Reykjavík og á landsbyggðinni.

Inntökuskilyrði

Grunnnám

Til að hefja nám skal umsækjandi hafa íslenskt stúdentspróf eða sambærilegt próf frá erlendum skóla. Þó er heimilt að taka nemendur inn í námið sem ekki uppfylla kröfuna um stúdentspróf (sbr. 47 gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009). Komi til fjöldatakmörkunar í námið njóta þeir sem lokið hafa stúdentsprófi forgangs.

Læknaritarar sem hafa löggildingu á starfsheiti sínu frá Embætti landlæknis og stefna á diplómanám í heilbrigðisgagnafræði frá HÍ geta sótt um að fá fyrra nám sitt metið sem hluta af náminu. Við það skal miðað að þeir ljúki að lágmarki 18 einingum af fræðilegu (bóklegu) námi í heilbrigðisgagnafræði: HGF101 Inngangur að heilbrigðisgagnafræði, 5 e., UPP101G Upplýsinga- og skjalastjórn hjá skipulagsheildum 5 e., UPP401G Upplýsingaöryggi, persónuvernd og rafræn vörsluútgáfa 5 e., HVS202G Inngangur í þverfræðileg heilbrigðisvísindi 1  e., HVS501M Þverfræðileg samvinna í heilbrigðisvísindum – heilbrigðisvísindadagur 2, 2  e..

Sjáðu um hvað námið snýst

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Að námi loknu

Heilbrigðisgagnafræðingar eru sérmenntuð heilbrigðisstétt. Þeir hafa sérþekkingu á meðhöndlun heilbrigðisgagna, gæðastöðlum, skilvirkni skráningar og lagaumhverfi heilbrigðisþjónustunnar.

Heilbrigðisgagnafræðingar gegna lykilhlutverki varðandi heildstæða umsjón heilbrigðisupplýsinga og sjá til þess að öryggi og aðgengi sé tryggt.

Texti hægra megin 

Dæmi um starfsvettvang

  • Heilbrigðisstofnanir
  • Fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu
  • Lyfjafyrirtæki
  • Stofnanir s.s. Virk, Sjúkratryggingar Íslands
  • Einkareknar læknastofur
  • Rannsóknarteymi/vísindarannsóknir
     

Hafðu samband

Skrifstofa Læknadeildar:
Læknagarði, 4. hæð
Vatnsmýrarvegi 16, 101 Reykjavík.
Sími: 525 4881   Fax: 525 4884
Netfang: medicine@hi.is

Umsjónaraðili náms í heilbrigðisgagnafræði:
Gunnvör Sigríður Karlsdóttir
Netfang: gunnvork@hi.is

Frekari tilkynningar og upplýsingar til nemenda munu birtast í Uglu