Skip to main content

Brautskráning kandídata föstudaginn 17. febrúar 2023

Föstudaginn 17. febrúar 2023 voru 505 kandídatar brautskráðir frá Háskóla Íslands, með 506 próf.

Félagsvísindasvið – 181

Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild – 21
MA-próf í aðferðafræði – 1
MA-próf í félagsfræði með sérhæfingu í afbrotafræði – 1
MA-próf í náms- og starfsráðgjöf – 1
MA-próf í norrænni trú – 1
MIS-próf í upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsingafræði og þekkingarmiðlun – 1
MPH-próf í lýðheilsuvísindum með sérhæfingu í lýðheilsu á alþjóðavísu – 1
Viðbótardiplóma í fötlunarfræði – 4
Viðbótardiplóma í hnattrænum fræðum – 1
Viðbótardiplóma í hnattrænni heilsu – 2
Viðbótardiplóma í þjóðfræði – 1
BA-próf í félagsfræði – 4
BA-próf í mannfræði – 2
BA-próf í þjóðfræði – 1
 
Félagsráðgjafardeild – 33
BA-próf í félagsráðgjöf – 6
Viðbótardiplóma í handleiðslu – 26
Viðbótardiplóma í öldrunarþjónustu – 1
 
Hagfræðideild – 13
MS-próf í fjármálahagfræði – 2
BS-próf í hagfræði – 10
BA-próf í hagfræði – 1
 
Lagadeild – 6
MA-próf í lögfræði – 4
LL.M-próf í  auðlindarétti og alþjóðlegum umhverfisrétti – 1
BA-próf í lögfræði – 1
 
Stjórnmálafræðideild – 57
MA-próf í alþjóðasamskiptum – 2
MA-próf í kynjafræði – 2
MPA-próf í opinberri stjórnsýslu – 6
Viðbótardiplóma í alþjóðasamskiptum – 4
Viðbótardiplóma í hagnýtri jafnréttisfræði – 1
Viðbótardiplóma í norðurslóðafræðum – 6
Viðbótardiplóma í opinberri stjórnsýslu – 34
BA-próf í stjórnmálafræði – 2
 
Viðskiptafræðideild – 51
MS-próf í fjármálum fyrirtækja – 1
MS-próf í mannauðsstjórnun – 4
MS-próf í markaðsfræði – 1
MS-próf í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum – 8
MS-próf í stjórnun og stefnumótun – 3
MS-próf í verkefnastjórnun – 5
MS-próf í viðskiptafræði – 1
M.Fin.-próf í fjármálum – 2
BS-próf í viðskiptafræði – 26

Heilbrigðisvísindasvið – 81

Hjúkrunarfræðideild – 31
Diplómanám í hjúkrun langveikra – 1
Þverfræðilegt diplómanám í kynfræði – 4
Diplómanám í öldrunar- og heimahjúkrun – 4
Diplómanám í krabbameinshjúkrun – 9
Diplómanám í sýkingavörnum og smitsjúkdómahjúkrun – 2
MS-próf í hjúkrunarfræði – 2
BS-próf í hjúkrunarfræði fyrir fólk með aðra háskólagráðu – 2
BS-próf í hjúkrunarfræði – 7

Lyfjafræðideild – 1
BS-próf í lyfjafræði – 1

Læknadeild – 22
MS-próf í lífeindafræði – 1
MS-próf í líf- og læknavísindum – 5
MS-próf í sjúkraþjálfun – 2
MS-próf í talmeinafræði – 3
MPH-próf í lýðheilsuvísindum – 2
Viðbótardiplóma í lífeindafræði – 1
Viðbótardiplóma í lýðheilsuvísindum – 4
BS-próf í lífeindafræði – 1
BS-próf í læknisfræði – 1
Grunndiplóma í heilbrigðisgagnafræði – 2

Matvæla- og næringarfræðideild – 5
MS-próf í matvælafræði – 1
MS-próf í næringarfræði – 1
BS-próf í næringarfræði – 1
MPH-próf í lýðheilsuvísindum – 1
MS-próf í heilbrigðisvísindum – 1

Sálfræðideild – 21
MS-próf í hagnýtri sálfræði: Skólar og þroski – 1
MS-próf í hagnýtri sálfræði: Megindleg sálfræði – 1
MS-próf í hagnýtri sálfræði: Félagsleg sálfræði – 1
BS-próf í sálfræði – 18

Hugvísindasvið – 66

Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði – 25
MA-próf í fornleifafræði – 1
MA-próf í hagnýtri menningarmiðlun – 6
MA-próf í hagnýtri siðfræði – 1
MA-próf í heimspeki – 1
MA-próf í sagnfræði – 2
Viðbótardiplóma í hagnýtri menningarmiðlun – 2
Viðbótardiplóma í hagnýtri skjalfræði – 2
Viðbótardiplóma í vefmiðlun – 1
BA-próf í heimspeki – 4
BA-próf í sagnfræði – 5

Guðfræði- og trúarbragðafræðideild – 1
BA-próf í guðfræði – 1

Íslensku- og menningardeild – 24
MA-próf í almennum málvísindum – 1
MA-próf í hagnýtri ritstjórn og útgáfu – 1
MA-próf í íslenskri málfræði – 1
MA-próf í íslenskum miðaldafræðum – MIS  – 3
MA-próf í norrænum víkinga- og miðaldafræðum – 1
MA-próf í nytjaþýðingum – 1
MA-próf í ritlist – 3
MA-próf í þýðingafræði – 2
MT-próf í íslenskukennslu – 1
Viðbótardiplóma í hagnýtu námi í þýðingum – 1
BA-próf í almennri bókmenntafræði – 2
BA-próf í almennum málvísindum – 1
BA-próf í íslensku – 1
BA-próf í íslensku sem öðru máli – 2
BA-próf í kvikmyndafræði – 1
BA-próf í listfræði – 1
BA-próf í táknmálsfræði – 1

Mála- og menningardeild – 16
MA-próf í spænsku – 1
MT-próf í tungumálakennslu – 1
BA-próf í ensku – 4
BA-próf í ítölsku – 1
BA-próf í japönsku máli og menningu – 5
BA-próf í þýsku – 1
Grunndiplóma í frönsku – 1
Grunndiplóma í kínverskum fræðum – 1

Menntavísindasvið – 109

Deild faggreinakennslu – 33
M.Ed.-próf í kennslu erlendra tungumála – 1
M.Ed.-próf í kennslu íslensku – 1
M.Ed.-próf í kennslu list- og verkgreina – 2
M.Ed.-próf í menntun framhaldsskólakennara – 2
MT-próf í kennslu erlendra tungumála – 1
MT-próf í kennslu íslensku – 2
MT-próf í kennslu list- og verkgreina – 3
MT-próf í kennslu náttúrugreina – 1
MT-próf í kennslu samfélagsgreina – 2
MT-próf í kennslu stærðfræði – 3
MT-próf í menntun framhaldsskólakennara – 1
Viðbótardiplóma í faggreinakennslu – 1
Viðbótardiplóma í menntun framhaldsskólakennara – 5
B.Ed.-próf í grunnskólakennslu með áherslu á íslensku – 1
B.Ed.-próf í grunnskólakennslu með áherslu á list- og verkgreinar – 2
B.Ed.-próf í grunnskólakennslu með áherslu á stærðfræði – 1
B.Ed.-próf í kennslufræði verk- og starfsmenntunar – 2
Grunndiplóma í kennslufræði fyrir iðnmeistara – 2

Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda – 14
M.Ed.-próf í tómstunda- og félagsmálafræði – 1
MS-próf í hagnýtri atferlisgreiningu – 1
MS-próf í íþrótta- og heilsufræði – 1
MT-próf í íþrótta- og heilsufræði – 3
Viðbótardiplóma í hagnýtri heilsueflingu – 1
Viðbótardiplóma í samskiptum og forvörnum – 1
Viðbótardiplóma í tómstunda- og félagsmálafræði – 2
B.Ed.-próf í tómstunda- og félagsmálafræði – 2
BS-próf í íþrótta- og heilsufræði – 2

Deild kennslu- og menntunarfræði – 39  
M.Ed.-próf í grunnskólakennslu yngri barna – 1
M.Ed.-próf í kennslufræði yngri barna í grunnskóla – 1
M.Ed.-próf í starfstengdri leiðsögn og kennsluráðgjöf – 1
M.Ed.-próf í stjórnun menntastofnana – 2
MT-próf í grunnskólakennslu yngri barna – 4
MT-próf í kennslufræði yngri barna í grunnskóla – 1
MT-próf í leikskólakennarafræði – 6
MT-próf í menntun án aðgreiningar – 3
MT-próf í menntunarfræði leikskóla – 2
Viðbótardiplóma í menntastjórnun og matsfræði – 11
B.Ed.-próf í grunnskólakennslu yngri barna – 1  
B.Ed.-próf í leikskólakennarafræði – 6

Deild menntunar og margbreytileika – 23
MA-próf í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf – 2
MA-próf í uppeldis- og menntunarfræði – 1
M.Ed.-próf í sérkennslufræði og skóla margbreytileikans – 2
MT-próf í sérkennslufræði og skóla margbreytileikans – 3
Viðbótardiplóma í  foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf – 2
Viðbótardiplóma í  sérkennslufræði og skóla margbreytileikans – 3
Viðbótardiplóma í uppeldis- og menntunarfræði – 3
Viðbótardiplóma í þroskaþjálfafræði til starfsleyfis sem þroskaþjálfi – 2
BA-próf í uppeldis- og menntunarfræði – 3
BA-próf í þroskaþjálfafræði – 2

Verkfræði- og náttúruvísindasvið – 68

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild – 31
MS-próf í iðnaðarverkfræði – 2
MS-próf í tölvunarfræði – 1
MS-próf í vélaverkfræði – 4
BS-próf í hugbúnaðarverkfræði – 3
BS-próf í iðnaðarverkfræði – 8
BS-próf í tölvunarfræði – 11
BS-próf í vélaverkfræði – 2

Jarðvísindadeild – 5
MS-próf í jarðfræði – 4
BS-próf í jarðfræði – 1

Líf- og umhverfisvísindadeild – 6
MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði – 2
Viðbótardiplóma í umhverfis- og auðlindafræði – 2
BS-próf í ferðamálafræði – 1
BS-próf í líffræði – 1

Rafmagns- og tölvuverkfræðideild – 6
MS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði – 1
BS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði – 2
BS-próf í tæknifræði – 3
Grunndiplóma í tæknifræði – 1

Raunvísindadeild – 14
MS-próf í tölfræði – 3
BS-próf í eðlisfræði – 2
BS-próf í hagnýttri stærðfræði – 4
BS-próf í stærðfræði – 2
BS-próf í stærðfræði og stærðfræðimenntun – 1
BS-próf í verkfræðilegri eðlisfræði – 2

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild – 6
MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði – 1
BS-próf í umhverfis- og byggingarverkfræði – 5