Skip to main content

Brautskráning kandídata laugardaginn 23. febrúar 2019

Laugardaginn 23. febrúar 2019 voru 445 kandídatar brautskráðir frá Háskóla Íslands, með 446 próf.

Félagsvísindasvið (180)

Félags- og mannvísindadeild  (28)

 • MA-próf í náms- og starfsráðgjöf (1)
 • MA-próf í safnafræði (2)
 • MA-próf í þjóðfræði (1)
 • MIS-próf í upplýsingafræði (1)
 • MPH-próf í lýðheilsuvísindum (1)
 • Viðbótardiplóma í félagsfræði með sérhæfingu í afbrotafræði (1)
 • Viðbótardiplóma í félagsfræði með sérhæfingu í rannsóknaraðferðum félagsvísinda (2)
 • Viðbótardiplóma í fötlunarfræði (1)
 • Viðbótardiplóma í upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsinga- og skjalastjórn og rafrænum samskiptum hjá skipulagsheildum (2)
 • BA-próf í félagsfræði (2)
 • BA-próf í mannfræði (8)
 • BA-próf í þjóðfræði (6)

Félagsráðgjafardeild (10)

 • MA-próf í fjölskyldumeðferð (2)
 • Viðbótardiplóma í starfsendurhæfingu (1)
 • BA-próf í félagsráðgjöf (7)

Hagfræðideild (9)

 • MS-próf í fjármálahagfræði (1)
 • M.Fin.-próf í fjármálum (1)
 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði (1)
 • BS-próf í hagfræði (6)

Lagadeild (20)

 • MA-próf í lögfræði (12)
 • LL.M.-próf í auðlindarétti og alþjóðlegum umhverfisrétti (2)
 • BA-próf í lögfræði (6)

Stjórnmálafræðideild (50)

 • MA-próf í alþjóðasamskiptum (3)
 • MPA-próf í opinberri stjórnsýslu (5)
 • MA-próf í blaða- og fréttamennsku (2)
 • MA-próf í fjölmiðla- og boðskiptafræði (1)
 • Viðbótardiplóma í fjölmiðla- og boðskiptafræði (1)
 • Viðbótardiplóma í hagnýtri jafnréttisfræði (2)
 • Viðbótardiplóma í opinberri stjórnsýslu (10)
 • Viðbótardiplóma í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í heilbrigðisþjónustu (4)
 • Viðbótardiplóma í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í opinberum rekstri (4)
 • Viðbótardiplóma í smáríkjafræðum (3)
 • BA-próf í stjórnmálafræði (16)

Viðskiptafræðideild (62)

 • MS-próf í fjármálum fyrirtækja (3)
 • MS-próf í mannauðsstjórnun (13)
 • MS-próf í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum (3)
 • MS-próf í nýsköpun og viðskiptaþróun (1)
 • MS-próf í stjórnun og stefnumótun (5)
 • MS-próf í verkefnastjórnun (6)
 • MS-próf í viðskiptafræði (3)
 • MS-próf í þjónustustjórnun (1)
 • M.Fin.-próf í fjármálum (3)
 • M.Acc.-próf í reikningsskilum og endurskoðun (4)
 • BS-próf í viðskiptafræði (20)

Heilbrigðisvísindasvið (42)

Hjúkrunarfræðideild (10)        
Viðbótar- og starfsréttindanám – sérsvið hjúkrunar (10)        

 • Diplómanám í hjúkrunarstjórnun (1)           
 • Diplómanám í krabbameinshjúkrun (8)              
 • Diplómanám í skurðhjúkrun (1)        
   

Lyfjafræðideild (2)        

 • MS-próf í lyfjafræði (1)            
 • MS-próf í lyfjavísindum (1)         

Læknadeild (7)        

 • MS-próf í líf- og læknavísindum (3)          
 • MS-próf í heilbrigðisvísindum (1)        
 • MS-próf í geislafræði (1)             
 • MS-próf í talmeinafræði (1)              
 • Viðbótardiplóma í lýðheilsuvísindum (1)              

Matvæla- og næringarfræðideild (3)        

 • MS-próf í matvælafræði (2)        
 • MS-próf í næringarfræði (1)        

Sálfræðideild (19)        

 • BS-próf í sálfræði (19)                                                               

Tannlæknadeild (1)        

 • MS-próf í tannlæknisfræði (1)        

Hugvísindasvið (73)

Guðfræði- og trúarbragðafræðideild (5)

 • MA-próf í guðfræði (1)
 • Mag.theol. próf í guðfræði (1)
 • BA-próf í guðfræði (2)
 • BA-próf í guðfræði – djáknanám (1)

Íslensku- og menningardeild (19)

 • MA-próf í almennri bókmenntafræði (1)
 • MA-próf í hagnýtri ritstjórn og útgáfu (4)
 • MA-próf í íslenskri málfræði (1)
 • MA-próf í ráðstefnutúlkun
 • MA-próf í þýðingafræði (1)
 • Viðbótardiplóma í hagnýtum þýðingum (1)
 • BA-próf í almennri bókmenntafræði (2)
 • BA-próf í almennum málvísindum (1)
 • BA-próf í íslensku (2)
 • BA-próf í íslensku sem öðru máli (2)
 • BA-próf í kvikmyndafræði (2)
 • BA-próf í listfræði (1)
 • Grunndiplóma í íslensku sem öðru máli (1)

Mála- og menningardeild (30)

 • MA-próf í enskukennslu (2)
 • BA-próf í dönsku (1)
 • BA-próf í ensku (9)
 • BA-próf í ítölsku (2)
 • BA-próf í japönsku máli og menningu (4)
 • BA-próf í kínverskum fræðum (2)
 • BA-próf í spænsku (4)
 • BA-próf í þýsku (3)
 • Grunndiplóma í akademískri ensku (1)
 • Grunndiplóma í hagnýtri frönsku fyrir atvinnulífið (1)

Sagnfræði- og heimspekideild (20)

 • MA-próf í hagnýtri menningarmiðlun (2)
 • MA-próf í hagnýtri siðfræði
 • MA-próf í heimspeki (1)
 • Viðbótardiplóma í vefmiðlun (2)
 • BA-próf í fornleifafræði (1)
 • BA-próf í heimspeki (6)
 • BA-próf í sagnfræði (8)
   

Menntavísindasvið (70)

Deild faggreinakennslu (22)

 • M.Ed. próf í kennslu íslensku (1)
 • M.Ed. próf í kennslu list- og verkgreina (1)
 • M.Ed. próf í kennslu náttúrugreina og upplýsingatækni (1)
 • M.Ed. próf í kennslu samfélagsgreina (4)
 • M.Ed. próf í kennslu stærðfræði (1)
 • M.Ed. próf í menntun framhaldsskólakennara (1)
 • Viðbótardiplóma í menntun framhaldsskólakennara (1)
 • B.Ed. próf í grunnskólakennslu með áherslu á erlend tungumál (1)
 • B.Ed. próf í grunnskólakennslu með áherslu á list- og verkgreinar (1)
 • B.Ed. próf í grunnskólakennslu með áherslu á náttúrugreinar og upplýsingatækni (3)
 • B.Ed. próf í grunnskólakennslu með áherslu á stærðfræði (3)
 • Grunndiplóma í kennslufræði fyrir iðnmeistara (4)

Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda (4)

 • MS-próf í íþrótta- og heilsufræði (1)
 • BA-próf í tómstunda- og félagsmálafræði (3)

Deild kennslu- og menntunarfræði (23)

 • M.Ed. próf í framhaldsnámi grunnskólakennara (1)
 • M.Ed. próf í grunnskólakennslu yngri barna (1)
 • M.Ed. próf í leikskólakennarafræði (1)
 • M.Ed. próf í menntunarfræði leikskóla (4)
 • M.Ed. próf í stjórnun menntastofnana (2)
 • Viðbótardiplóma í menntastjórnun og matsfræði (4)
 • Viðbótardiplóma í menntunarfræði leik- og grunnskóla (3)
 • B.Ed. próf í grunnskólakennslu yngri barna (1)
 • B.Ed. próf í leikskólakennarafræði (6)

Deild menntunar og margbreytileika (21)

 • MA-próf í uppeldis- og menntunarfræði (4)
 • M.Ed. próf í sérkennslufræði og skóla margbreytileikans (2)
 • Viðbótardiplóma í uppeldis- og menntunarfræði (10)
 • BA-próf í alþjóðlegu námi í menntunarfræði (2)
 • BA-próf í uppeldis- og menntunarfræði (3)
   

Verkfræði- og náttúruvísindasvið (80)

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild (29)        

 • MS- próf í hugbúnaðarverkfræði (1)           
 • MS-próf í iðnaðarverkfræði (2)               
 • BS-próf í efnaverkfræði (3)              
 • BS-próf í hugbúnaðarverkfræði (3)               
 • BS-próf í iðnaðarverkfræði (5)        
 • BS-próf í tölvunarfræði (14)            
 • BS-próf í vélaverkfræði (1)         

Jarðvísindadeild (4)        

 • MS-próf í jarðfræði (2)            
 • BS-próf í jarðeðlisfræði (1)               
 • BS-próf í jarðfræði (1)                        

Líf- og umhverfisvísindadeild (26)        

 • MS-próf í ferðamálafræði (3)          
 • MS-próf í landfræði        
 • MS-próf í líffræði (5)               
 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði (2)            
 • BS-próf í ferðamálafræði (13)            
 • BS-próf í lífefna- og sameindalíffræði (1)          
 • BS-próf í líffræði (2)              

Rafmagns- og tölvuverkfræðideild (9)        

 • BS-próf í mekatrónik hátæknifræði (2)         
 • BS-próf í orku- og umhverfistæknifræði (1)             
 • BS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði (6)              

Raunvísindadeild (5)        

 • MS-próf í efnafræði (1)             
 • BS-próf í hagnýttri stærðfræði (1)              
 • BS-próf í verkfræðilegri eðlisfræði (3)                 

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild (7)        

 • MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði (1)         
 • MS-próf í umhverfisverkfræði (1)            
 • BS-próf í umhverfis- og byggingarverkfræði (5)