Skip to main content

Ritlist

Ritlist

Hugvísindasvið

Ritlist

Aukagrein – 60 einingar

Í ritlist er lögð áhersla á frjóa hugsun og miðlun hennar í texta af ýmsu tagi. Meðal annars í ljóðum, smásögum, skáldsögum, bókmenntaþýðingum, leiktexta, greinum og öðrum þeim formum sem þátttakendur kalla til eða finna upp. Námið er í senn hagnýtt og listrænt.

Skipulag náms

X

Bókmenntafræði (ÍSL111G)

Vilt þú læra nýjar leiðir til að lesa og skilja bókmenntir, kafa undir yfirborð texta og ræða um skáldverk á faglegan hátt? Í þessu námskeiði kynnast nemendur undirstöðuhugtökum í bókmenntafræði, textagreiningu og ritun bókmenntaritgerða. Nemendur læra um ólíkar nálganir í bókmenntagreiningu og fá þjálfun í að beita hugtökum við greiningu á skáldtextum af ýmsu tagi, bæði munnlega og í rituðu máli. Námskeiðið skiptist í fjóra hluta: Inngang að bókmenntafræði, ljóð, frásagnir (sögur og leikrit) og loks bókmenntaritgerðaskrif. 

X

Þýðingar (ÍSE502G)

Námskeiðið er inngangur að þýðingum, þýðingasögu og þýðingafræði. Nemendur kynnast helstu hugtökum og kenningum á sviði þýðinga. Námskeiðið skiptist í tvo þætti: Hinn fræðilegi og sögulegi þáttur námskeiðsins fer fram í formi fyrirlestra og umræðna. Jafnframt leggur kennari fram lesefni sem nemendur kynna sér. Námsmat felst í prófum/ritgerðarverkefnum þar sem skyldulesefni er undirstaðan. Verklegi þátturinn fer fram í hópvinnustofum þar sem nemendur æfa sig í þýðingarýni og þýðingum (bókmenntaþýðingum eða nytjaþýðingum) undir handleiðslu kennara. Námsmat felst í skriflegu verkefni eða verkefnum. Nemendur í íslensku sem öðru máli þurfa að hafa lokið öllum námskeiðum á 1. og 2. ári.

X

Ritfærni 1: Fræðileg skrif (ÍSR301G)

Ritfærni 1: Fræðileg skrif er grunnnámskeið í meðferð ritaðs máls. Nemendur hljóta þjálfun í ritun með vikulegum heimaverkefnum, fyrirlestrum, umræðum og smiðjuvinnu. Fjallað verður um vinnulag við ritun fræðilegra texta, svo sem val og afmörkun viðfangsefnis, byggingu, heimildanotkun og frágang. Einnig verður lögð áhersla á að þjálfa nemendur í málnotkun í fræðilegum textum og fjallað meðal annars um málsnið, stíl, stafsetningu, greinarmerkjasetningu og hjálpargögn málnotenda. Nemendur skrifa fræðilega ritgerð í leiðsagnarmati og fá reglulega endurgjöf kennara sem og samnemenda. Námsmat byggist á vikulegum heimaverkefnum, miðmisserisverkefni, lokaverkefni og virkri þátttöku í ritsmiðjum. Vakin er athygli á því að aðeins er hægt að ljúka námskeiðinu sé öllum verkefnum skilað.

X

Ritfærni 2: Skapandi fræðamiðlun (ÍSR401G)

Tilgangur þessa námskeiðs er að þjálfa nemendur í ritfærni. Áhersla verður lögð á þjálfun í meðferð texta af ýmsu tagi. Regluleg ritunarverkefni munu þjálfa ólíkar leiðir til að miðla fræðilegum textum á skapandi hátt, t.a.m. í formi pistla og sannsagna (e. creative nonfiction). Einnig munu nemendur skrifa skapandi texta, svo sem örsögur og smásögur. Nemendum mun gefast tækifæri til að notast við efnivið úr sínum aðalgreinum en þurfa einnig að takast á við nýjar áskoranir. Kennsla byggir á fyrirlestrum, umræðum, verkefnum í tíma og ritsmiðjum. Námsmat byggist á reglulegum heimaverkefnum, miðmisserisverkefni, lokaverkefni, ferilmöppu og mætingu og þátttöku. Mæting og þátttaka gildir 15% af einkunn og verður að hluta til skyldumæting (8 af 12 ritsmiðjum). Námskeiðið er opið öllum grunnnemum við Háskóla Ísland en nemendur þurfa sjálfir að aðgæta hvort þeir geti fengið námskeiðið metið upp í sína gráðu.

Netnám:

Námskeiðið er kennt í staðnámi en allir fyrirlestrar kennara verða teknir upp. Þetta er gert til að auka aðgengi að námskeiðinu. Ekki er hægt að tryggja upptökur á umræðum eða framsögum nemenda ef á við. Þeir nemendur sem ekki mæta í tíma skulu hlusta á fyrirlestra og skila skýrslu um efni þeirra með hliðsjón af lesefni. Þá skulu þeir vinna sjálfir að þeim ritsmiðjuverkefnum sem lögð eru fyrir í tíma og skila inn til kennara. Sú vinna er þá jafngildi mætingar.

Athugið:

Námskeiðið er sjálfstætt framhald Ritfærni 1: Fræðileg skrif. Ekki er skylda að hafa lokið Ritfærni 1 til að taka Ritfærni 2 en einhver grunnur, t.d. sambærileg aðferðafræðinámskeið, eru þó mikill kostur. Vel ritfærum nemendum sem ekki hafa lokið sambærilegum námskeiðum er einnig heimilt að taka námskeiði. Vakin er athygli á að aðeins er hægt að ljúka námskeiðinu sé öllum verkefnum skilað.

X

Smiðja: Hlaðvarpsgerð (RIT204G)

Með tilkomu snjalltækja hafa hlaðvörp notið sívaxandi vinsælda undanfarin ár. Á síðustu tveimur árum hefur hlaðvarpsgerð á Íslandi blómstrað, hvort sem þættirnir eru unnir af reyndum útvarpsmönnum eða í heimasmíðuðu hljóðveri í bílskúrnum. En hlaðvörp eru jafn misjöfn og þau eru mörg, allt frá viðtalsþáttum yfir í flókna framleiðslu þar sem hljóðmynd og handritsgerð fær að njóta sín. Þá halda fyrirtæki og stofnanir úti hlaðvörpum sem og hinir ýmsu hagsmunahópar. Á þessu námskeiði er handritagerð í brennidepli og leitast er við að nemendur kynnist grunnatriðum sem hafa þarf í huga við handritsgerð og uppbyggingu hlaðvarpsþátta. Hvernig byggir maður upp þátt? Og hvernig hlaðvarpssyrpu? Hvernig virkar hljóðmynd og hversu mikilvæg er hún? Hvað má í útvarpi, sem ekki má í sjónvarpi? Viðveru er krafist og virkrar þátttöku í tímum.

X

Smiðja: Rannsóknir á sjónarhornum – „Hin skoðaða tilvera“ (RIT205G)

Á námskeiðinu munum við rannsaka samfélagsleg skrif með áherslu á pistla og taka undir með Sókratesi: Hin óskoðaða tilvera er ekki þess virði að lifa henni. Á önninni munum við æfa okkur í að byggja upp áhrifamiklar röksemdafærslur og grípandi narratífur. Hvert er mikilvægi þess að tjá sig opinberlega? Við munum leggja áherslu á að kanna hvernig sami textinn getur rúmað ólík sjónarhorn, auk þess sem skrif, sem skora viðtekna hugsun á hólm, verða í sérstökum brennidepli. Einnig munum við skoða hvernig sögulegt samhengi – það að kunna að „zooma út“ – getur í senn dýpkað umfjöllun og framkallað óvænta og áleitna vínkla. Loks munum við ydda höfuð okkar með greiningum á landamærum kúltúrs, stjórnmála og tíðaranda og velta fyrir okkur hvernig góð skrif mynda tengingar milli þess sem á yfirborðinu og hjálpa þannig samfélaginu að líta í spegil. Nemendur skila verkefnum reglulega yfir önnina, skyldumæting er í tímana og mælst er til að nemendur taki virkan þátt í umræðum.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum ENámskeiðið er ekki kennt á misserinuNámsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Ástrós Elísdóttir
Rebekka Sif Stefánsdóttir
Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir
Ástrós Elísdóttir
Ritlistarnemi

Ég held ótrauð áfram í ritlistinni, sem er það langbesta og skemmtilegasta nám sem ég hef nokkurn tímann komist í tæri við. Gæði námsins eru í hæsta flokki og tengslanetið og vináttan sem hefur skapast í kringum námið ómetanleg.

Rebekka Sif Stefánsdóttir
Ritlist

Í ritlistinni fann ég bæði agann, hvatninguna og innblásturinn sem ég þurfti til að fleyta drauminum um að verða rithöfundur áfram. Umgjörðin og aðhaldið hentaði mér mjög vel, sem og félagslífið sem er mjög öflugt vegna Blekfjelagsins. Ég valdi það að fara í meistaranám í ritlist því mig langaði til að þjálfa ritvöðvann og þroskast sem höfundur. Ég hafði fylgst með náminu og rithöfundunum sem höfðu tekið það um árabil og sá að það var að hafa áhrif mjög jákvæð áhrif á íslenskt bókmenntalíf. Ef það blundar rithöfundur í þér hvet ég þig eindregið til þess að sækja um í ritlist, það er magnað hvað ég fékk mikið út úr þessum tveimur árum. 

Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir
fyrrverandi ritlistarnemi

Hvenær rennur umsóknarfrestur út í MA-námið í ritlist? Ég er að spá í að sækja um aftur.

Hafðu samband

Skrifstofa Hugvísindasviðs
Aðalbygging, 3.hæð - Sæmundargötu 2

Sími: 525 4400
Netfang: hug@hi.is
Skrifstofan er opin virka daga frá kl 10:00–12:00 og 13:00–15:00.

Nemendur á Hugvísindasviði geta einnig nýtt sér Þjónustuborð á Háskólatorgi. Hægt er að nálgast upplýsingar í netspjalli hér á síðunni.

Fylgstu með Hugvísindasviði:

Háskóli Íslands - aðalbygging

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.