Skip to main content

Ritlist

Ritlist

Hugvísindasvið

Ritlist

Aukagrein – 60 einingar

Í ritlist er lögð áhersla á frjóa hugsun og miðlun hennar í texta af ýmsu tagi. Meðal annars í ljóðum, smásögum, skáldsögum, bókmenntaþýðingum, leiktexta, greinum og öðrum þeim formum sem þátttakendur kalla til eða finna upp. Námið er í senn hagnýtt og listrænt.

Skipulag náms

X

Bókmenntafræði (ÍSL111G)

Vilt þú læra nýjar leiðir til að lesa og skilja bókmenntir, kafa undir yfirborð texta og ræða um skáldverk á faglegan hátt? Í þessu námskeiði kynnast nemendur undirstöðuhugtökum í bókmenntafræði, textagreiningu og ritun bókmenntaritgerða. Nemendur læra um ólíkar nálganir í bókmenntagreiningu og fá þjálfun í að beita hugtökum við greiningu á skáldtextum af ýmsu tagi, bæði munnlega og í rituðu máli. Námskeiðið skiptist í fjóra hluta: Inngang að bókmenntafræði, ljóð, frásagnir (sögur og leikrit) og loks bókmenntaritgerðaskrif. 

X

Þýðingar (ÍSE502G)

Námskeiðið er inngangur að þýðingum, þýðingasögu og þýðingafræði. Nemendur kynnast helstu hugtökum og kenningum á sviði þýðinga, en einnig verður farið yfir grundvallaratriði í túlkafræði. Námskeiðið skiptist í tvo þætti: Hinn fræðilegi og sögulegi þáttur námskeiðsins fer fram í formi fyrirlestra og umræðna. Jafnframt leggur kennari fram lesefni sem nemendur kynna sér. Námsmat felst í prófi/ritgerð þar sem skyldulesefni er undirstaðan. Verklegi þátturinn fer fram í hópvinnustofum þar sem nemendur æfa sig í þýðingarýni og þýðingum (bókmenntaþýðingum eða nytjaþýðingum) undir handleiðslu kennara. Námsmat felst í skriflegu verkefni eða verkefnum. Nemendur í íslensku sem öðru máli þurfa að hafa lokið öllum námskeiðum á 1. og 2. ári.

X

Ritfærni 1: Fræðileg skrif (ÍSR301G)

Ritfærni 1: Fræðileg skrif er grunnnámskeið í meðferð ritaðs máls. Nemendur hljóta þjálfun í ritun með vikulegum heimaverkefnum, fyrirlestrum, umræðum og smiðjuvinnu. Fjallað verður um vinnulag við ritun fræðilegra texta, svo sem val og afmörkun viðfangsefnis, byggingu, heimildanotkun og frágang. Einnig verður lögð áhersla á að þjálfa nemendur í málnotkun í fræðilegum textum og fjallað meðal annars um málsnið, stíl, stafsetningu, greinarmerkjasetningu og hjálpargögn málnotenda. Nemendur skrifa fræðilega ritgerð í leiðsagnarmati og fá reglulega endurgjöf kennara sem og samnemenda. Námsmat byggist á vikulegum heimaverkefnum, miðmisserisverkefni, lokaverkefni og virkri þátttöku í ritsmiðjum. Vakin er athygli á því að aðeins er hægt að ljúka námskeiðinu sé öllum verkefnum skilað.

X

Smiðja: Á vegum ljóðsins (RIT404G)

Þessi smiðja er grunnnámskeið í ljóðagerð. Annars vegar verð lesin valin ljóð og eiginleikar þeirra skoðaðir með það fyrir augum að gera nemandann að betri ljóðalesanda. Hins vegar verða gerðar tilraunir með ljóðaskrif og verða ljóðin rædd í tímum. Ætlast er til að þátttakendur sæki alla tíma og taki virkan þátt.

X

Smiðja: Sjónvarpsseríur (RIT407G)

Sjónvarpsþáttaraðir hafa notið sívaxandi vinsælda undanfarin ár og virðist ekkert lát þar á. En þáttaraðir eru oft mjög ólíkar að forminu til og misjafnt hvernig þær eru uppbyggðar. Sex þátta sería? Átta þátta sería? Hálftími eða fjörtíu og fimm mínútur? Á námskeiðinu verður bygging ólíkra þáttaraða skoðuð og ýmis hugtök og lögmál í sjónvarpsskrifum kynnt. Notast verður við fræðilegt ítarefni til stuðnings eftir því sem við á. Aðaláhersla er þó lögð á verk nemenda enda námskeiðið ritsmiðja þar sem byrjað er með hugmynd sem er svo þróuð og útfærð í átt að seríu. Leitast verður við að skapa gagnrýnar og uppbyggilegar samræður um þau verk sem liggja til grundvallar hverju sinni.

X

Ritfærni 2: Miðlun fræðanna (ÍSR401G)

Tilgangur þessa námskeiðs er að þjálfa nemendur í ritfærni. Áhersla verður lögð á þjálfun í meðferð texta af ýmsu tagi. Regluleg ritunarverkefni munu þjálfa ólíkar leiðir til að miðla fræðilegum textum á skapandi hátt, t.a.m. í formi pistla, sannsagna (e. creative nonfiction) og hlaðvarpa. Nemendum mun gefast tækifæri til að notast við efnivið úr sínum aðalgreinum en þurfa einnig að takast á við nýjar áskoranir. Kennsla byggir á fyrirlestrum, umræðum, verkefnum í tíma og ritsmiðjum. Námsmat byggist á reglulegum heimaverkefnum, jafningjamati, sjálfsmati, miðmisserisverkefni, lokaverkefni og virkri þátttöku í ritsmiðjum. Kennsla fer fram á Zoom en verður færð yfir í staðnám með samráði við nemendur ef aðstæður leyfa. Öllum verður þó gert kleift að ljúka námskeiðið í fjarnámi ef þeir treysta sér ekki í staðnám.

Skrifin úr skúffunum! 

Seinast þegar námskeiðið var kennt fengu margir nemendur eina af greinum sínum birta í Stúdentablaðinu (ýmist í prentaða blaðinu eða á vefnum). Í ár er stefnan tekin á að allir nemendur birti eina af afurðum námskeiðsins á opinberum vettvangi með aðstoð kennara. Þetta gæti til dæmis verið grein eða pistill í fjölmiðli (prent- eða vefmiðli) eða hlaðvarpsþáttur í Hugvarpi, hlaðvarpi Hugvísindasviðs). Slíkt birting er þó ekki hluti af námsmatinu og er þátttaka því ekki skylda.

Athugið:

Námskeiðið er sjálfstætt framhald Ritfærni 1: Fræðileg skrif. Mælt er með því að nemendur sem hyggjast taka Ritfærni 2 hafi lokið Ritfærni 1 eða sambærilegu námskeiði í sinni aðalgrein. Vel ritfærum nemendum sem ekki hafa lokið sambærilegum námskeiðum er einnig heimilt að taka námskeiði. Vakin er athygli á að aðeins er hægt að ljúka námskeiðinu sé öllum verkefnum skilað.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum Námsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Ástrós Elísdóttir
Rebekka Sif Stefánsdóttir
Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir
Ástrós Elísdóttir
Ritlistarnemi

Ég held ótrauð áfram í ritlistinni, sem er það langbesta og skemmtilegasta nám sem ég hef nokkurn tímann komist í tæri við. Gæði námsins eru í hæsta flokki og tengslanetið og vináttan sem hefur skapast í kringum námið ómetanleg.

Rebekka Sif Stefánsdóttir
Ritlist

Í ritlistinni fann ég bæði agann, hvatninguna og innblásturinn sem ég þurfti til að fleyta drauminum um að verða rithöfundur áfram. Umgjörðin og aðhaldið hentaði mér mjög vel, sem og félagslífið sem er mjög öflugt vegna Blekfjelagsins. Ég valdi það að fara í meistaranám í ritlist því mig langaði til að þjálfa ritvöðvann og þroskast sem höfundur. Ég hafði fylgst með náminu og rithöfundunum sem höfðu tekið það um árabil og sá að það var að hafa áhrif mjög jákvæð áhrif á íslenskt bókmenntalíf. Ef það blundar rithöfundur í þér hvet ég þig eindregið til þess að sækja um í ritlist, það er magnað hvað ég fékk mikið út úr þessum tveimur árum. 

Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir
fyrrverandi ritlistarnemi

Hvenær rennur umsóknarfrestur út í MA-námið í ritlist? Ég er að spá í að sækja um aftur.

Hafðu samband

Skrifstofa Hugvísindasviðs
Aðalbygging, 3.hæð - Sæmundargötu 2

Sími: 525 4400
Netfang: hug@hi.is
Skrifstofan er opin virka daga frá kl 10:00–12:00 og 13:00–15:00.

Nemendur á Hugvísindasviði geta einnig nýtt sér Þjónustutorg í Gimli og Þjónustuborð á Háskólatorgi. Hægt er að nálgast upplýsingar í netspjalli hér á síðunni.

Fylgstu með Hugvísindasviði:

Háskóli Íslands - aðalbygging

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.