Lögfræði | Háskóli Íslands Skip to main content

Lögfræði

Lögfræði

180 einingar - BA gráða

. . .

Í Lagadeild er spennandi og skemmtilegt umhverfi fyrir nemendur og kennara. Kennslan er nútímaleg og fjölbreytt og tekur mið af því besta sem gerist. Lögð er rík áhersla á gagnvirka kennsluhætti þar sem máttur virkrar samræðu milli kennara og nemanda er nýttur til hins ýtrasta.

Um námið

BA-nám í lögfræði er skipulagt sem þriggja ára nám og jafngildir 180 einingum. Nemendur ljúka 17 skyldunámskeiðum í grunngreinum sem öllum lögfræðingum er nauðsynlegt að kunna skil á. 

Lagadeild Háskóla Íslands býður upp á nám í lögfræði sem aukagrein fyrir stúdenta í BA- og BS-námi við aðrar deildir Háskólans þar sem reglur þessara deilda standa því ekki í vegi.

Inntökuskilyrði í grunnnám í lögfræði.

Inntökuskilyrði er að hafa hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi frá erlendum skóla. Lagadeild hefur tekið þá ákvörðun að hætta að nota inntökupróf (A-prófið) við inntöku nýnema í deildina.

Inntökuskilyrði

Grunnnám

 Að hafa lokið stúdentsprófi, lokaprófi frá frumgreinadeild Keilis (háskólabrú), lokaprófi frá háskólagrunni Háskólans í Reykjavík (áður Tækniháskóla Íslands og Tækniskóla Íslands) eða sambærilegu prófi frá erlendum skóla.

Sjáðu um hvað námið snýst

Umsagnir nemenda

Hrefna Dögg Gunnarsdóttir
Fredrik Erik Carl Hansson
María Rún Bjarnadóttir
Hrefna Dögg Gunnarsdóttir
Lögfræði, mag.jur.

Námið í Lagadeild Háskóla Íslands hefur nýst mér afskaplega vel í störfum mínum, bæði sem lögmaður og í rannsóknum, meðal annars fyrir Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Þar tel ég hafa skipt megin máli að hafa fengið að njóta þess að læra undir leiðsögn góðra kennara deildarinnar og að hafa fengið tækifæri til að aðstoða við rannsóknir og kennslu á meðan á náminu stóð. Bæði kennarar og annað starfsfólk deildarinnar eru að auki í góðum tengslum við nemendur. Í deildinni eignaðist ég síðan afar góða vini og félaga en það gerði lífið í Lagadeild auðvitað einstakt.

Fredrik Erik Carl Hansson
Meistaranemi í LL.M í auðlindarétti og alþjóðlegum umhverfisrétti

When comparing different LL.M. Programs in Europe related to Environmental Law, I found the one at the University of Iceland to be the most suitable. The Program provided the right specialisation courses, it was all in English and it had both the EU and the international dimension. In the well composed broad selection of courses, there was always a possibility to put focus on environmental issues, for example, in presentations or student papers. Attending the Program also gave a great opportunity to exchange experiences with other students from both Europe and other parts of the world, with an interest in the same legal field.

Elvar Austri Þorsteinsson
laganemi

Ég hef alla tíð haft áhuga á samfélaginu og regluverki þess, sem og mannlegum samskiptum. Í mínum augum eru lög og reglur tæki manna sem ætlað er að láta samfélagið okkar ganga upp. Mér þótti virkilega spennandi að kanna þessi tæki og fá tækifæri til að vinna með þau, þekkja þau og beita þeim dags daglega. Ótalmargir árekstrar eiga sér stað í samfélaginu á degi hverjum og kemur lögfræðin þar inn. Leitast hún meðal annars við að leysa úr flækjum og álitamálum og er í stöðugri þróun til að takast á við ört þróandi og flóknara samfélag. Ég taldi lögfræðina þannig alltaf koma til með að skapa tækifæri fyrir metnaðarfulla einstaklinga sem eru tilbúnir til að takast á við áskoranir. Þess vegna lét ég verða af því að skrá mig í laganámið.

Ivana Anna Nikolic
laganemi

Námið við Lagadeild Háskóla Íslands er mjög krefjandi og krefst mikils metnaðar og dugnaðar. Leiðin að góðum einkunnum og góðum skilningi á efninu felst að mínu mati fyrst og fremst í því að hafa áhuga á því sem maður er að læra, tileinka sér efnið vel og vera duglegur að sinna náminu yfir önnina. Við deildina eru gerðar miklar kröfur til nemenda sem skilar sér að mínu mati í góðum lögfræðingum út í atvinnulífið. Ég tel mig afskaplega vel undirbúna fyrir framtíðina sem lögfræðingur eftir nám mitt við Lagadeild Háskóla Íslands.

María Rún Bjarnadóttir
Lögfræðingur og doktorsnemi við Háskólann Í Sussex

Ég átti frábæran tíma í Lagadeild Háskóla Íslands þar sem ég  eignaðist félaga og vini fyrir lífstíð. Það sem stendur upp úr frá árunum þar er að hafa fengið að vera í fyrirsvari fyrir Orator, félag laganema og að taka þátt í Norrænu málflutningskeppninni. Námið var að mörgu leyti gagnlegt og skemmtilegt. Úrval námskeiða í meistaranáminu hentaði mér vel og ég bý enn að góðum grunni í almennri lögfræði og stjórnskipunarrétti úr B.A. náminu. Umhverfið var hvetjandi og vinalegt – svo vinalegt að meira að segja Sigga úr kaffiteríunni er vinur minn á facebook næstum 10 árum eftir útskrift. Ég mæli hiklaust með því að allir sem hafa áhuga á samfélags- og þjóðmálum afli sér lagamenntunar, enda er lögfræði frábær grundvöllur fyrir störf á hinum ýmsu sviðum – fyrir utan hvað hún er skemmtileg!

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Fjölbreyttir starfsmöguleikar lögfræðinga

Lögfræðingar frá Lagadeild Háskóla Íslands eru eftirsóttir starfsmenn. Auk hefðbundinna starfa við dómstóla og á lögmannsstofum starfa lögfræðingar í stjórnsýslunni, hjá fyrirtækjum, stofnunum, bönkum og fjármálafyrirtækjum, hagsmunasamtökum og lífeyrissjóðum.

Þá hafa lögfræðingar haslað sér völl sem stjórnendur fyrirtækja sem stunda innlend og alþjóðleg viðskipti og við margvísleg störf erlendis meðal annars hjá alþjóðastofnunum.

Texti hægra megin 

Framhaldsnám  erlendis

Nemendum deildarinnar gengur vel að komast í framhaldsnám við virta erlenda lagaháskóla. Er það ekki síst vegna gæða þeirrar menntunar sem þeir hafa aflað sér í Lagadeild Háskóla Íslands og þess góða orðspors sem fer af deildinni.

Orator - félagslíf

Félag laganema heitir Orator. Það stendur fyrir mörgum uppákomum, m.a. vísindaferðum, heimsóknum á lögmannsstofur, í stofnanir og fyrirtæki og heldur ræðu- og íþróttakeppnir. Hápunktur vetrarins er svo hin glæsilega árshátíð Orators sem haldin er á afmæli Hæstaréttar og hátíðisdegi félagsins, 16. febrúar. Lesið meira um starfsemina á heimasíðu Orators. Nánar um félagslíf í Hí

Hafðu samband

Nemendaþjónusta Félagsvísindasviðs er á
Þjónustutorgi í Gimli
Netfang: nemFVS@hi.is

Sæmundargötu 10, 102 Reykjavík
Opið virka daga frá 9 - 15 
Sími: 525 4500 

Image result for facebook logo Facebook