Íþrótta- og heilsufræði | Háskóli Íslands Skip to main content

Íþrótta- og heilsufræði

Íþrótta- og heilsufræði

Menntavísindasvið

Íþrótta- og heilsufræði

BS gráða – 180 ECTS einingar

Hefur þú áhuga á íþróttum, góðri heilsu, útiveru og vilt starfa á þeim vettvangi? Þá er nám í íþrótta- og heilsufræði eitthvað fyrir þig. Í náminu er lögð áhersla á að auka þekkingu þína á íþróttaiðkun, heilsu, vexti, þroska og lífsstíl fólks á öllum aldri. Brautskráðir nemendur starfa á fjölbreyttum vettvangi en flestir starfa sem íþróttakennarar eða þjálfarar.

Skipulag náms

X

Vinnulag í háskólanámi (HÍT101G)

Markmið námskeiðsins er að veita nemendum grundvallarfærni í fræðilegum vinnubrögðum. Kynnt verða meginatriði í skipulagi og frágangi verkefna og ritgerða. Áhersla verður lögð á að þjálfa nemendur í að skrifa fræðilegan texta á góðri íslensku. Nemendur öðlast þjálfun í að finna heimildir í gegnum leitarvélar, nota og skrá heimildir á réttan hátt.

Námsmat byggist á vikulegum verkefnaskilum og stuttri fræðilegri greinargerð sem skilað er í lok námskeiðs.

X

Inngangur að íþrótta- og heilsufræði (ÍÞH111G)

Námskeiðið miðar að því að kynna fyrir nemendum þau margvíslegu viðfangsefni sem þeir munu takast á við í náminu. Nemendur læra að vinna með fræðilegan texta og lesa úr rannsóknarniðurstöðum bæði á íslensku og erlendum tungumálum. Nemendur kynnast þeim tækjum og áhöldum sem þeir munu vinna með í íþróttahúsi og í líkamsræktarstöð. Læri að nýta sér á uppbyggilegan hátt þau tæki og tól til að öðlast sjálfsöryggi í notkun og tilsögn á þeim áhöldum sem notuð eru í náminu. Nemendur læra enn fremur að vinna með mælingar á hjartslætti til að finna og mæla ákefð við mismunandi vinnu. 

X

Sundtækni og björgun (ÍÞH115G)

Markmið námskeiðsins er:
Að auka hæfni nemenda við að kenna öðrum sund, sérstaklega grunnskólabörnum en einnig öðrum aldurshópum. Með aukinni tæknikunnáttu og þjálfun myndast meiri leikni og hæfni við sundkennsluna. þá er ætlast til að nemendur læri skyndihjálp og björgun úr vatni og geti miðlað þekkingu sinni til annarra, hvort sem er í skólakerfinu eða á námskeiðum fyrir Rauða Kross Íslands (einkunn 8,5 eða hærra).

Unnið verður að mestu með eftirfarandi meginefni:

 • aðlögun að vatninu 
 • kennsla á öllum sundaðferðum 
 • skyndihjálp, að bregðast við algengustu slysum, sem þó aðallega tengjast vatni 
 • björgun úr vatni með þeim tækjum og tólum sem nýtileg eru til slíks

Viðfangsefni:

 • Námskeiðið er mikið verklegt en byggir á fræðilegum grunni sem kynntur er í fyrirlestrum.
 • Nemendur læra meðfram tækniþjálfuninni 
 • Námskeiðið þjálfar nemendur í að bjarga úr vatni og einnig að bregðast við öðrum slysum og sjúkdómum sem geta komið upp í kennarastarfinu við sundkennslu. Nemendur hafa möguleika á að öðlast leiðbeinendaréttindi frá Rauða Krossi Íslands fái þeir 8,5 eða hærra í björgunar hluta námskeiðs og sambærilega einkunn úr seinna námskeiði sundkennslu.

Vinnulag:
Fyrirlestrar, verklegar æfingar, umræður, hópvinna, leiðsögn, verkefnavinna.

Námsefni:

 • Skólasund-kennarahandbók
 • Ties - Technological innovation in educating swimmers (vef efni)
 • Skyndihjálp og endurlífgun (2012)
 • Aðrir vefmiðlar og greinar frá kennara
X

Frjálsíþróttir barna og unglinga (ÍÞH113G)

Viðfangsefni námskeiðsins eru flestar greinar frjálsíþrótta, köst, stökk og hlaup sem og Krakkafrjálsar. Áhersla er lögð á kennslufræðilega uppbyggingu greinanna, tækni hverra greinar og helstu keppnisreglur. Námskeiðið er byggt upp á fræðilegum og verklegum tímum. Nemendur fá þjálfun í mótahaldi í frjálsíþróttum.  

X

Lífeðlisfræði (ÍÞH108G)

Í námskeiðinu er farið yfir starfsemi líkamans og mismunandi líffærakerfa. Helstu efnisþættir eru eftirfarandi: Uppbygging, innihald og starfsemi fruma, flutningur um frumuhimnu, samskipti fruma og stjórn þeirra. Myndun samvægis. Efnaskipti og framleiðsla ATP. Hormón og innkirtlakerfið, mismunandi gerðir hormóna og hlutverk þeirra, stjórn hormónaseytingar. Taugakerfið og uppbygging þess, taugafrumur og myndun taugaboða. Viljastýrða taugakerfið, sjálfvirka taugakerfið, drifkerfið og sefkerfið. Skynjun, heyrn, sjón og jafnvægi. Uppbygging vöðvavefs og mismunandi vöðvafruma líkamans, virkni vöðvafruma í samdrætti. Samspil tauga- og vöðvakerfis. Uppbygging og starfsemi hjarta- og æðakerfisins, blóðvefs, hringrásir æðakerfisins, blóðþrýstingur og blóðþrýstingsstjórnun. Lungnakerfið, uppbygging, loftrýmdir og starfsemi lungna. Lungnaflæði og loftskipti lungna, blóðs og vefja. Starfsemi og uppbygging nýra, stjórnun vatns- og saltvægis og útskilnaður. Undirstöðulögmál vökva- og jónajafnvægis og sýru- og basa jafnvægis.

Vinnulag: Fyrirlestrar, hlutapróf og verkefni.

X

Líffærafræði (ÍÞH109G)

Nemendur eiga að hafa öðlast almennan skilning og innsæi í eftirfarandi viðfangsefni:

 • Vöðvar, mismunandi tegundir þeirra og uppbygging. Staðsetning vöðva s.s. upptök, festu og starf einstaka vöðva og vöðvahópa, starfsemi og stjórnun vöðva í hreyfingu.
 • Uppbygging beinagrindinar og bein, mismunandi tegundir liðamóta, einstök bein, liðfletir, bönd og gerð þessara líffæra, hlutverk, staðsetning og festustaðir.
 • Skilningur og yfirlit yfir uppbyggingu mannslíkaminn í hreyfingu í íþróttum og í styrktarþjálfun.
X

Sundkennsla og skyndihjálp (ÍÞH212G)

Markmið námskeiðsins er að auka hæfni nemenda við að kenna öðrum sund, sérstaklega grunnskólabörnum en einnig öðrum aldurshópum. Mikil áhersla verður á undirbúning nemenda að takast á við sundkennslu fyrir grunnskóla. Byggt verður ofan á fyrra námskeið, þar sem unnið var með tæknikunnáttu og þjálfun sem skilar sér síðan í meiri leikni og hæfni við sundkennsluna. þá munu nemendur læra skyndihjálp og rifja upp björgun úr vatni frá fyrra námskeiði. Með góðum árangri úr þessu námskeiði geta nemendur öðlast leiðbeinendaréttindi hjá Rauða Krossi Íslands (einkunn 7,5 eða hærra).

Unnið verður að mestu með eftirfarandi meginefni:

 • Kennslufræðileg nálgun við þekktar stefnur í kennslu, 
 • Framkvæmd áætlanagerðar við sundkennslu 
 • Þjálfun í kennslu 
 • Skyndihjálp, að bregðast við algengustu slysum, sem þó aðallega tengjast vatni

Viðfangsefni:

 • Námskeiðið er mikið verklegt en byggir á fræðilegum grunni sem kynntur er í fyrirlestrum.
 • Verklegar æfingar sem þjálfa við kennslu
 • Námskeiðið þjálfar nemendur í að bregðast við slysum og sjúkdómum sem geta komið upp í kennarastarfinu s.s. við sundkennslu.

Vinnulag:
Fyrirlestrar, verklegar æfingar, umræður, hópvinna, leiðsögn, verkefnavinna.

Námsefni:
Skólasund-kennarahandbók
Ties - Technological innovation in educating swimmers (vef efni)
Skyndihjálp og endurlífgun (2012)
Aðrir vefmiðlar og greinar frá kennara

X

Næring og orkujafnvægi (HÍT201G)

Farið verður í grundvallaratriði og hugtök næringarfræðinnar, hlutverk og gildi næringarefna, meltingu, frásog og flutning. Sérstök áhersla er lögð á orkuefnin og orkuefnaskiptin, en einnig er fjallað um valin vítamín, steinefni og önnur næringarefni að því marki sem þau eru tekin fyrir í almennum ráðleggingum um mataræði.

Námskeiðið byggir á fyrirlestrum og verkefnavinnu, þar á meðal athugun á eigin mataræði. Þannig má auka skilning á viðfangsefninu og tengja það daglegu lífi og neysluháttum.

ATH. Námskeiðin HÍT201 Næring og orkujafnvægi 5e og HÍT401 Næring og heilsa 5e koma í stað námskeiðsins ÍÞH503G Næring heilsa og þjálfun 10e. Þeir nemendur sem hafa lokið því þurfa ekki að taka 5e námskeiðin.

X

Hagnýtar kennsluaðferðir kennara og þjálfara (ÍÞH213G)

Í námskeiðinu verður fjallað um grundvallaratriði árangursríkra kennsluaðferða í íþróttakennslu og þjálfun. Farið verður yfir hlutverk og skyldur íþróttakennarans/þjálfarans og kröfur sem námskrár gera til íþróttafræðingsins. Kynntar verða aðferðir í áætlanagerð í íþróttakennslu og lögð áhersla á hagnýtar kennslufræðilegar aðferðir við kennslu og þjálfun íþrótta. Fjallað verður um fagvitund, námsumhverfi, raddbeitingu, virkni, aga og hvatningaaðferðir. Verklegar kennsluæfingar.

ATH. Þar sem ýmsum verkefnum er sinnt í tímum og hluti námskeiðsins er verklegt kennsla  sem krefst þátttöku nemenda  er mætingarskylda.

X

Fimleikar barna og unglinga (ÍÞH215G)

Á námskeiðinu er farið í grunnatriði við fimleikakennslu barna og unglinga. Helstu áhersluatriði námskeiðsins eru vinna með tækni, styrk, liðleika og móttöku.  Áhersla er lögð á einfaldar grunn-fimleikaæfingar og æfingar með eigin líkama, ýmsar æfingar á einföldum áhöldum og kennslufræðilegri uppbyggingu tímaseðla fyrir börn í grunnskóla. Námskeiðið er að stærstum hluta byggt upp á verklegum æfingum þar sem nemendur reyna eigin færni og leiðbeina öðrum í kennslu en þannig er stefnt að því að nemandi öðlist dýpri skilning á kennslunni og hlutverki kennarans. Lögð er áhersla á sjálfstæði, sköpun og virkni í tímum.

X

Þjálfunarlífeðlisfræði og mælingar (ÍÞH210G)

Markmið
Að auka þekkingu nemenda á grundvallarlögmálum þjálfunarlífeðlisfræði og mat á kerfum líkamans m.t.t. getu í íþróttum. Sérstök áhersla verður lög á að tengja lífeðlisfræðina íþróttaiðkun og þeim breytingum sem verða á líkamsstarfseminni við þjálfun. Að auka skilning nemenda á viðbrögðum líkamans við áreynslu með verklegum æfingum. Að nemendur kunni skil á meginatriðum eftirfarandi viðfangsefna:

 • Uppbyggingu og starfsemi vöðva-, tauga-, efnaskipta-, hormóna-, hjarta-, æða- og önudarkerfisins
 • Aðlögun ofantaldra kerfa að þjálfun
 • Almennum lögmálum þjálfunar
 • Stjórnun líkamshita og vatnsbúskaparins
 • Viðbrögðum og aðlögunarhæfni líkamans í mikilli lofthæð
 • Líkamssamsetningu
 • Kynjamun

Viðfangsefni
Uppbygging fruma með áherslu á vöðva- og taugafrumur. Flutningur taugaboða og vöðvasamdráttur. Efnaskiptaferli og myndun ATP (orku) við mismunandi álag. Seyti hormóna í hvíld og á æfingum, og stjórnun og áhrif slíks seytis. Uppbygging og starfsemi súrefnisflutningskerfisins (hjarta- æða- og öndunarkerfin). Stjórnun hjartsláttar og öndunar. Samsetning blóðs og stjórnun blóðflæðis við mismunandi álag. Aðlaganir vöðva-, tauga-, efnaskipta-, hormóna-, hjarta-, æða- og öndunarkerfis að þjálfun og þættir sem hafa áhrif á slíka aðlögun. Einnig fjallað um hvernig slíkar aðlaganir bæta íþróttagetu fólks t.d. þolgetu. Almenn lögmál þjálfunar og uppbygging hennar. Ofþjálfun og áhrif hennar. Stjórnun líkamshita og hvernig líkaminn aðlagast miklum hita eða kulda. Æfingar/þjálfun og vera í mikilli lofthæð, og hvernig líkaminn bregst við slíku umhverfi og æfingum í því (t.d. æfingum í háfjallalofti). Samsetning líkamans og hvernig er hægt að mæla líkamssamsetningu. Áhrif hennar á getu í íþróttum og hvernig er hægt að ná kjörþyngd. Breytingar á líkamanum við öldurn s.s. í styrk, þoli, og líkamssamsetningu. Kynjamunur í viðbrögum líkamans við æfingum og þjálfun og í stærð og líkamssamsetningu. Kynjamunur á getu í íþróttum. Ólétta og þjálfun. Ýmis próf til að meta íþróttagetu.

X

Útikennsla, útinám og heilsa (ÍÞH325G)

Viðfangsefni

Fjallað er um hvernig hægt er að færa bóklega kennslu út úr skólabyggingunni og auka m.a. hreyfingu nemenda í skólastarfi. Áhersla er lögð á mikilvægi útiveru fyrir fólk og tengsl þess við náttúru og sitt nærumhverfi. Nememdur fara í útinámsleiðangra, kynnast útikennslu í verki með heimsókn á vettvang og þátttöku í örnámskeiðum og almennri fræðslu. Nemendur skipuleggja útinám og fylgja skipulaginu eftir með verklegri kennslu.

X

Starfræn líffærafræði (ÍÞH321G)

Námskeiðið er byggt upp á fræðilegum fyrirlestrum, verkefnum, umræðutímum og verklegum tímum.
Markmið námskeiðisins er að auka og dýpka skilning nemenda á því flókna samspili sem vöðvar, bein og taugar mynda við hreyfingu líkamans.
Kennari verður með fræðilega innlögn sem nemendur vinna svo með ýmist í umræðutímum, verkefnum eða verklegum tímum sem flest koma inni í námsmat.
Hagnýt hæfni námskeiðs snýr m.a. að því að nemandi geti á vettvangi metið og leiðbeint fólki í íþróttum og hreyfingu almennt með hagkvæmni og öryggi hreyfing að leiðarljósi

Einfaldar hreyfingar líkamans, hagkvæmni hreyfinga og líkamsbeiting verða megin viðfangsefni ágangans.

X

Knattspyrna og blak (ÍÞH320G)

Námskeiðinu er ætlað kynna og fræða nemendur um íþróttagreinarnar knattspyrnu og blak. Áhersla er lögð að nemendur séu meðvitaðir um kennsluaðferðir og kennslufræðileg atriði sem eru mikilvægi í miðlun þessara íþróttagreina í grunnskólum. Farið verður yfir alla helstu þætti hverjum knattleik fyrir sig, þ.e. leikreglur, einstaklingstækni og aðeins í leikskipulag. Námskeiðinu er einnig ætlað að auka verklega og fræðilega kunnáttu nemendanna í þessum íþróttagreinum og eru nemendur hvattir til að æfa og efla getu sína í frjálsum tímum utan hefðbundins skólatíma. 

Kennsla fer að mestu fram í verklegum tímum í íþróttahúsi, lögð er áhersla á að nemendur sýni sjálfstæði og taki virkan þátt í kennslunni. Nemendur þurfa að vinna hópverkefni, kenna tímaseðla og meta og ræða kennslufræðileg atriði varðandi skipulag og uppbyggingu á kennslu fyrir börn og unglinga í þessum knattleikjum.

X

Lífshlaupið: Hugsun, hreyfifærni og félagstengsl (HÍT001G)

Fjallað er um lífshlaup mannsins og þær breytingar sem verða á hugsun, hreyfifærni og félagstengslum. Helstu kenningum á þessu sviði verður gerð skil, þ.m.t. um erfðir, atlæti, tilfinningar, sjálfsmynd og siðferði.
Farið er yfir hvert þroskaskeið með hliðsjón af líkams-, vitsmuna-, félags- og tilfinningaþroska, og umfjöllunin tengd starfsvettvangi deildarinnar. Þar sem nemendur munu starfa við fjölbreyttar aðstæður í framtíðinni verður lögð áhersla á umfjöllun um áhrif erfða, uppeldis félagslegra aðstæðna, lífsstíls og menntunar á þroska einstaklingsins.

Fjallað verður um leiðir til að fá einstaklinga til að breyta hegðun sinni og viðhorfum í átt að auknu andlegu og líkamlegu heilbrigði.

X

Kennslufræði íþrótta í grunnskóla (ÍÞH414G)

Námskeiðið Kennslufræði íþrótta í grunnskóla, skal taka samhliða námskeiðinu ÍÞH413G, Vettvangsnám í grunnskóla.

Markmiðið námskeiðs er að nemandi:

 • Þekki markmið, hugmyndafræði og áherslur í íþróttakennslu á grunnskólastigi.
 • Fái innsýn í og undirbúi vettvangsnámið í íþróttum.
 • Fái innsýn í aðalnámskrá grunnskóla; almennan hluta og greinasvið um skólaíþróttir.
 • Þekki uppbyggingu hæfniviðmiða í námskrá.
 • Öðlist skilning og færni í að setja fram markmið með hliðsjón af aðalnámskrá og skólanámskrá.
X

Vettvangsnám í grunnskóla (ÍÞH413G)

Námskeiðið Vettvangsnám í grunnskóla skal taka samhliða námskeiðinu ÍÞH414G, Kennslufræði íþrótta í grunnskóla.

Meginviðfangsefni námskeiðsins er vettvangsnám á sviði íþróttakennslu í grunnskóla. Nemandinn kynnist af eigin raun íþróttakennslu í grunnskóla á starfsvettvangi með áherslu á verklega kennslu íþrótta, líkams- og heilsuræktar undir leiðsögn vettvangskennara.

X

Styrktarþjálfun (ÍÞH324G)

Markmið
Að auka þekkingu nemenda á grundvallarþáttum styrktarþjálfunar. Að nemendur kunni skil á helstu hugtökum og skilgreiningum í styrktarþjálfun. Að nemendur hafi skilning á hvaða lífeðlisfræðilegar breytingar verða á vöðvum og eins hvaða áhrif styrktarþjálfun hefur á heilsu og velferð til lengri og styttri tíma. Nemendur eiga að kunna skil á:

 • helstu þjálfunaraðferðum við styrktarþjálfun
 • gerð styrktrþjálfunaráætlunar fyrir ólíka hópa
 • styrktarþjálfun fyrir börn, unglinga og fullorðna
 • styrktarþjálfun fyrir keppnis- og afreksfólk
 • samspili styrktar- og þolþjálfunar
 • æskilegri næringu tengda styrktarþjálfun
 • styrktaræfingum fyrir ólíka vöðvahópa
 • ýmsum tegundum styrktarþjálfunar og styrktaræfingum þar sem unnið er með lóðum, í tækjum og eigin þyngd
 • áhrifum styrktarþjálfunar á heilsu mismundandi aldurshópa

Form kennslu: Námskeiðið er bæði verklegt og fræðilegt. Fyrirlestrar, verkefni, lestur fræðigreina, verklegar æfingar og þjálfun á vettvangi.

X

Handknattleikur og körfuknattleikur (ÍÞH412G)

Áhersla er lögð að nemendur séu meðvitaðir um kennsluaðferðir og kennslufræðileg atriði sem eru mikilvægi í miðlun þessara íþróttagreina í grunnskólum. Farið verður yfir alla helstu þætti í hverjum knattleik fyrir sig, þ.e. leikreglur, einstaklingstækni og leikskipulag. Námskeiðinu er einnig ætlað að auka verklega og fræðilega kunnáttu nemendanna í þessum íþróttagreinum og eru nemendur hvattir til að æfa og efla getu sína í frjálsum tímum utan hefðbundins skólatíma. 

Kennsla fer að mestu fram í verklegum tímum í íþróttahúsi, lögð er áhersla á að nemendur sýni sjálfstæði og taki virkan þátt í kennslunni. Nemendur vinna hópverkefni, kenna tímaseðla og meta og ræða kennslufræðileg atriði varðandi skipulag og uppbyggingu á kennslu fyrir börn og unglinga.

X

Lífaflfræði (ÍÞH410G)

Lífaflfræði íþrótta og þjálfunar.  Farið verður í grunnatriði aflfræði, eðlisfræði og útreikningar á þáttum lífaflfræði sem skipta máli til að dýpka skilning og auka þekkingu í íþrótta-og þjálffræði.  Fjallað um krafta sem verka á líkamann við þjálfun og hreyfingu almennt.  Skoðað verður hvernig kraftar flytjast á milli, verka saman eða á móti hvor öðrum í vinnu við ýmsar hreyfingar.  Í áfanganum verða auk þess teknir fyrir ýmsir helstu þættir sem koma fyrir í algengum hreyfingum og þessir þættir brotnir niður í einingar og greint frá atriðum sem geta hjálpað við að greina frávik í hreyfingum.   

Viðfangsefni námskeiðsins eru: 

 • Eðlisfræðilegir þættir:  Kraftur, vinna, orka, afl, aflfræði, hraði, hröðun, massi, tregða, þyngd, kraftvægi, hverfihreyfingar, línulegar hreyfingar, flæði, viðnám, vogararmar, kraftarmar, formúlur og útreikningar. 
 • Lífeðlisfræðilegir þættir: lífaflfræðileg atriði í uppbyggingu vefja og líffæra(bein, vöðvar, sinar, liðbönd, brjósk o.fl.), spenna, bjögun og eiginleikar efna sem byggja upp vefi.   
 • Hreyfingafræðilegir þættir:  skilgreining á hreyfingum í plönum og um ása.  Samtenging á lífaflfræðilegum og lífeðlisfræðilegum þáttum til útskýringa á hreyfingum mannslíkamans.   
X

Íþróttakennsla í margbreytilegum hópi og sérhæfð þjálfun (ÍÞH516G)

Í námskeiðinu er fjallað um ólíkar þarfir nemenda í skólaíþróttum og hvernig hægt er að mæta þeim. Byggt verður á þeirri þekkingu sem nemendur hafa þegar öðlast um hreyfingu og íþróttakennslu. Nemendur kynnast fjölbreyttum leiðum og aðferðum til að aðlaga æfingar og leiki að þörfum ólíkra einstaklinga í margbreytilegum hópi. Áhersla er lögð á að mæta hverjum nemanda á hans forsendum og hvetja til hreyfingar og íþróttaiðkunnar.

Einnig verður farið í vettvangsheimsóknir og fylgst með þjálfun fatlaðra íþróttaiðkenda sem stefna langt í sínum greinum. Þar verða kynntar ýmsar leiðir og aðferðir í sérhæfðri þjálfun.

X

Aðferðafræði rannsókna í heilsueflingu, íþrótta- og tómstundafræði (HÍT501G)

Fjallað verður um aðferðafræði rannsókna, hvernig framkvæma á rannsóknir með eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum og farið yfir siðfræði rannsókna. Megináherslur námskeiðsins eru á ólík rannsóknarsnið, úrtaksaðferðir, áreiðanleika og réttmæti rannsóknaniðurstaðna. Í megindlega hluta námskeiðsins verður fjallað um breytur, áhersla verður á lýsandi tölfræði þar með talið framsetningu niðurstaðna í texta, töflum og myndum og nemendur vinna verkefni í samræmi við það. Í eigindlega hluta námskeiðsins verður fjallað um öflun, skráningu, flokkun og túlkun eigindlegra gagna og nemendur vinna verkefni í samræmi við það.

X

Kennslufræði íþrótta í framhaldsskóla (ÍÞH609G)

Markmiðið námskeiðs er að nemandi:

 • Fái innsýn í hugmyndafræði og uppbyggingu aðalanámskrár íþróttakennslu í framhaldsskóla.
 • Afli sér þekkingar á aðalnámskrá í íþróttum – líkams- og heilsurækt í framhaldsskólum.
 • Afli sér þekkingar á starfsnámi á íþróttabrautum framhaldsskóla.
 • Hafi þekkingu á mismunandi kennsluaðferðum sem beita má í til að ná settum markmiðum aðalnámskrár.
 • Geti lýst skipan náms og helstu áherslum og markmiðum í íþróttakennslu á framhaldsskólastigi.
 • Fái þjálfun í að skipuleggja nám í einum áfanga íþrótta, bæði yfir heila önn og einstakar kennslustundir.
 • Fari í vettvangsheimsókn og fái innsýn í starf íþróttakennara í framhaldsskólum.

Viðfangsefni
Námskeið þetta byggir ofan á námskeiðið Hagnýtar kennsluaðferðir auk þess sem það hefur skírskotun til flestra annarra námskeiða á íþrótta- og heilsubraut. Námskeiðið er nátengt námskeiðinu ÍÞH608G semskal tekið samhliða þessu námskeiði. Námskeiðið er sérstaklega ætlað fyrir verðandi íþróttakennara í framhaldsskólum. Markmið námskeiðs er að veita nemendum innsýn í hugmyndafræði og uppbyggingu aðalnámskrár í íþróttakennslu framhaldsskóla og almenna umfjöllun um íþróttir  í framhaldsskólanámi. Jafnframt er markmiðið að fræða nemendur um nám og kennslu íþrótta á framhalsskólastigi, skipan námsins og skiptingu þess í áfanga og áfangamarkmið. Fjallað er einnig um námsmat í íþróttum og skipulag námsins þar sem nemendur fá tækifæri til að skipuleggja íþróttakennslu til lengri og skemmri tíma út frá markmiðum aðalnámskrár og skólanámskrár. Áhersla er lögð á tengingu við starfsvettvang með áherslu á verklega kennslu íþrótta – líkams- og heilsuræktar

Vinnulag
Í námskeiðinu er fjallað annars vegar um fræðilega og verklega kennslu íþrótta – líkams- og heilsuræktar og hins vegar um starfsnám í íþróttafræði og íþróttagreinum. Fjallað er um lokamarkmið íþrótta – líkams- og heilsuræktar annars vegar og hins vegar fyrir starfsnám í íþróttafræði og íþróttagreinum. Fjallað er um mismunandi aðferðir við kennslu og þjálfun þar sem meðal annars er komið inn á viðhorf og viðhorfsbreytingar við að ná settum markmiðum aðalnámskrár. Viðfangsefni námskeiðs er tengt stefnumótandi atriðum alþjóðlegra heilbrigðisstofnana og Lýðheilsustöðvar og fjallað um mismunandi kennsluaðferðir til að ná fram settum markmiðum. Leitast verður við að tengja þessar stefnumótandi kröfur við verklegar framkvæmdir og þjálfun unglinga á framhaldsskólastigi með það að markmiði að þeir verði færir um að skipuleggja eigin þjálfun og fylgja henni. Komið verður inn á mismunandi starfsumhverfi skóla hér á landi og nemendur undirbúnir til að taka þátt í nokkurra vikna vettvangsnámi.

X

Vettvangsnám í framhaldsskóla (ÍÞH608G)

Markmiðið námskeiðsins er að nemandi:

 • kynnist starfi íþróttakennara á vettvangi framhaldsskóla,
 • taki að sér almenna íþróttakennslu í framhaldsskóla undir leiðsögn íþróttakennara og/eða íþróttafræðings
 • skipuleggi nokkurra vikna íþróttakennslu og stjórni henni í samvinnu við vettvangskennara.
 • skipuleggi  kennslu í einstökum áfögnum yfir lengri tíma
 • skipuleggi og kenni einstakar kennslustundir í viðkomandi áfanga
 • fái tækifæri til að taka þátt í uppbyggilegri gagnrýni á skipulag og verklega útfærslu kennslunnar

Viðfangsefni
Nemandi tekur að sér að skipuleggja íþróttakennslu í framhaldsskóla undir leiðsögn vettvangskennara. Jafnframt sér nemandi um  kennslu í áfanga eða nokkrum áföngum yfir ákveðið tímabil. Hann skipuleggur kennsluna út frá þeim markmiðum sem koma fram aðalnámskrá eða skólanámskrá viðkomandi framhaldsskóla.

Vinnulag
Eftir undirbúning og gerð vettvangs- og kennsluáætlunar, fer kennslan að mestu fram á vettvangi í formi undirbúnings kennslu á einstökum kennslustundum, kennslu á vettvangi og umræðu um mat á kennslu eftir einstakar kennslustundir, kennsluvikur og í lok kennslutímabils.

X

Íþróttir og samfélag (ÍÞH610G)

Námskeiðið er byggt upp á fræðilegum fyrirlestrum, verkefnum og umræðutímum. Með umræðutímum og fræðilegri kennslu er stefnt að því að nemandi skilji mikilvægi og hlutverk íþrótta í samfélaginu og þátttöku barna og unglinga í íþróttum, auk mikilvægis afreksfólks í íþróttum fyrir samfélagið. Unnið verður með heimspeki íþrótta og hvernig hún tengist íþróttum og samfélaginu.

Hagnýt hæfni námskeiðs snýr m.a. að því að nemandi geti nýtt sér í starfi og kynnt fyrir öðrum mikilvægi íþrótta í félagsfræðilegu samhengi. Áhersla er lögð á þætti sem tengjast þátttöku í íþróttum, s.s. aldur, kynferði, tegund íþrótta o.fl. Fræðileg hæfni snýr að hæfni nemanda til að skilja félags- og heimspekilegar kenningar og hvernig áhrif þær hafa í samfélagi íþrótta. Hæfni í samskiptum snýr að því að nemandinn sýni stjórnunarhæfileika, sjálfstæð vinnubrögð og geti unnið með öðrum.

Hlutverk og mikilvægi íþrótta verður aðalviðfangsefni námskeiðsins. Saga íþrótta í heiminum verður einnig nokkuð stór þáttur í kennslunni. Einnig heimspekilegar hugleiðingar um uppbyggingu íþrótta, tengingu við samfélagið, stjórnmál, peninga og margt fleira.

Vinnulag:
Fyrirlestrar, umræður og einstaklings- og hópmiðuð verkefnavinna.

Námefni:
Tilgreint í kennsluáætlun.

X

Næring og heilsa (HÍT401G)

Hér verður lögð áhersla á tengsl næringar við heilsufar og hlutverk næringar í forvörnum gegn langvinnum sjúkdómum sem tengjast lífsháttum fólks. Einnig verður horft á samspil næringar og hreyfingar og þátt næringar í þjálfun. Nemendur kynnast jafnframt hlutverki vítamína, stein- og snefilefna ásamt vökvajafnvægi. Lögð er áhersla á að nemendur fái þjálfun í að skoða og skilja rannsóknir í næringarfræði, hvernig má safna og vinna úr upplýsingum og hvernig ber að túlka þær í samhengi við aðra lífshætti og heilsufar.
Um er að ræða framhald af námskeiðinu Næring og orkujafnvægi.

ATH. Námskeiðin HÍT201 Næring og orkujafnvægi 5e og HÍT401 Næring og heilsa 5e koma í stað námskeiðsins ÍÞH503G Næring heilsa og þjálfun 10e. Þeir nemendur sem hafa lokið því þurfa ekki að taka 5e námskeiðin.

X

Þjálffræði íþrótta (ÍÞH416G)

Markmiðið námskeiðsins er:

 • Að nemendur auki þekkingu sína og færni í skipulagningu þjálfunar.
 • Að nemendur öðlist reynslu með eigin þjálfun.
 • Að kynna starf þjálfara á vettvangi.
 • Að nemendur taki þátt í skipulagðri þjálfun með áherslu á bætta afkastagetu í þoli, styrk og hraða.
 • Að nemendur skilji mikilvægi samhæfingar, liðleikaþjálfunar, endurheimtar og taki þátt í æfingum sem ná til þessara þátta.
 • Að nemendur verði færir um að stjórna þjálfun íþróttamanna og íþróttahópa.

Viðfangsefni
Viðfangsefni námskeiðs er þjálfun íþróttafólks. Nemendur munu skipuleggja þjálfunaráætlanir fyrir einstaklinga og/eða hópa þar sem gengið er út frá markmiðum með tilliti til aldurs, þroska og viðkomandi íþróttagreinar. Fjallað verður um helstu þjálfunaraðferðir og mikilvægi einstaklingsbundinnar greiningar og þjálfunar. Nemendur öðlast þekkingu á mikilvægi markmiðasetningar í þjálfun og fá reynslu af slíkri útfærslu með eigin markmiðasetningu og þjálfun. Áhersla verður á verklegar æfingar sem tengdar eru þrekþáttum, samhæfingu, liðleika og endurheimt á meðan og eftir að þjálfun lýkur. Stefnt er að því að hver nemandi öðlist góðan skilning á ýmsum sérhæfðum þáttum í þjálfun íþróttamanna og geti nýtt sér slíka þekkingu við uppbyggingu íþrótta- og afreksmanna.

Vinnulag
Kennsla fer fram í fyrirlestrum og verklegum kennslustundum. Nemendur vinna verkefni og taka þátt í umræðum.

Athugið: Námskeiðið er fyrst og fremst ætlað nemendum á kjörsviðinu þjálfari. Kennsla í námskeiðinu fellur ekki niður þann tíma sem nemendur á kjörsviðinu kennari eru í vettvangsnámi. 

X

Íþróttasálfræði (ÍÞH515G)

Lögð áhersla á ýmsa lykilþætti íþróttasálfræðinnar. Fjallað verður um áhugahvöt, spennustig, sjálfstraust, streitu, ofþjálfun, kulnun, meiðsli, hugarþjálfun o.fl. Einnig verður hugað að tengslum líðanar og hreyfingar.

X

Færni og fæðuval (HHE502M)

Inntak og meginviðfangsefni
Á námskeiðinu verður farið yfir hvernig þjálfa má færni mismunandi hópa við matreiðslu og hafa þannig áhrif á fæðuval þeirra. Aðstæður, þarfir og geta hópa er mismunandi og á námskeiðinu verður farið yfir þessa þætti. Unnið verður námsefni og kennsluleiðbeiningar fyrir valinn hóp með sérþarfir.

Ung börn hafa yfirleitt áhuga á og ánægju af að vinna með foreldrum sínum í eldhúsinu. Þau geta aðstoðað á ýmsan hátt og um leið þjálfað færni og fínhreyfingar. Farið verður yfir helstu atriði matreiðslu með ungum börnum og hugað að næringarþörf þeirra og matarsmekk. Matreiddar verða uppskriftir sem börn geta hjálpað til við að elda og börn vilja gjarnan borða. Kennsluaðferðir og geta hvers aldurs í eldhúsinu verða skoðaðar.

Næringarþörf eldri borgara er að mestu leiti sambærileg næringarþörf annarra hópa en þó þarf að taka tillit til ýmissa þátta við matargerð og fæðuval, s.s. breytingar á búsetuformi, heilsu, hreyfigetu og tækifærum til innkaupa. Á námskeiðinu verður farið yfir þá þætti sem geta haft áhrif á fæðuval og getu til vinnu í eldhúsi. Einnig hvernig best er að haga fæðuvali fyrir þann sem býr orðið einn á efri árum og er jafnvel ekki vanur að matreiða.

Unnið verður að gerð námsefnis og kennsluleiðbeininga fyrir hópa sem þurfa sjónrænni og ítarlegri leiðbeiningar í uppskriftum en almennt gengur og gerist.

Kennslufyrirkomulag
Námið felst í beinni miðlun kennara, verklegum æfingum nemenda, kennsluæfingum, hópverkefnum og sjálfstæðum verkefnum nemenda.

Vinnulag
Námskeiðið er kennt bæði sem staðnám og fjarnám þar sem fyrirlestrar eru teknir upp á settir inn á fjarnámsvef. Á námskeiðinu fá nemendur námsefni miðlað á vef og taka heimapróf á Canvas úr lesefni og vinna einnig fræðileg verkefni. Í innlotum eru aðrir fyrirlestrar og vinnustofur. Staðnemar matreiða í verklegum tímum rétti í samræmi við þarfir ólíkra hópa og fjarnemar gera heima valin verkefni úr þeim tímum í stað þess að mæta í verklega tíma. Skyldumæting er í staðlotur. Námskeiðið felur í sér efnisgjald.

Til að standast námskeið þarf lágmarkseinkunnina 5,0 í sérhverju verkefni og prófi.

X

Heilsufæði (HHE301G)

Inntak og meginviðfangsefni:

Farið verður yfir grundvallaratriði hollrar matreiðslu sem  byggir á ráðleggingum Embætti landlæknis um hollt mataræði. Lögð verður áhersla á grænmeti, ávexti og grófmeti svo sem korn og baunir. Lögð verður áhersla á fljótlega, holla og ódýra rétti eins og holla skyndirétti, súpur, baka gróf brauð og súrdeigsbrauð. Einnig hvernig á að aðlaga og gera uppskriftir hollari. Nemendur kynna sér  mismunandi mataræði, hvað einkennir mataræði þjóða sem þykir vera heilsusamlegt og hvort að norræna mataræðið geti fallið þar undir.

Kennsluhættir:

Nemendur lesa námsefni sjálfstætt og skila verkefnum. Námið felst í fyrirlestrum, beinni miðlun, sýnikennslu, verklegum æfingum, einstaklingsverkefnum, hópverkefnum og kennsluæfingum ef um staðbundna kennslu er að ræða. Í lesnámskeiði lesa nemendur námsefnið sjáfstætt. 

Vinnulag:
Námskeiðið er kennt bæði sem staðnám og fjarnám þar sem fyrirlestrar eru teknir upp á settir inn á fjarnámsvef. Á námskeiðinu fá nemendur námsefni miðlað á vef og vinna þrjú verkefni. Í staðlotum eru fyrirlestrar og vinnustofur. Skyldumæting er í staðlotur hjá fjarnemum og verklega tíma hjá staðnemum.

Staðnemar matreiða í tímum rétti í samræmi við ráðleggingar Embættis landlæknis. Fjarnemar gera heima valin verkefni úr verklegum tímum í stað þess að mæta í verklega tíma. Námskeiðið felur í sér efnisgjald.

Til að standast námskeið þarf lágmarkseinkunnina 5,0 í sérhverju verkefni og prófi.

X

Næring og þjálfun ungmenna (HÍT501M)

Hlutverk næringar í þjálfun og áhrif á árangur í íþróttum eru viðfangsefni þessa námskeiðs. Áhersla er lögð á að skoða þá þætti sem helst eru til umfjöllunar í samfélaginu hverju sinni og sá sérstaklega þætti sem viðkoma þjálfun og viðhorfum ungmenna til næringartengdra þátta.

Megináhersla er lögð á orkuefnin, hlutverk þeirra og þarfir við mismunandi þjálfun. Jafnframt er horft til ólíkra þarfa eftir aldri, kyni, líkamsímynd og líkamsbyggingu. Einnig verður fjallað um vökvaþörf, vítamín, stein- og snefilefni, andoxunarefni og fæðubótarefni í tengslum við þjálfun.

Farið verður yfir nýjustu rannsóknir um efnið og takmarkanir og framfarir á stöðu þekkingar á sviðinu skoðaðar. Áhersla er lögð á að geta greint sundur raunverulega stöðu þekkingar samanborið við markaðssetningu og tískustrauma sem oft hafa áhrif á neysluvenjur og viðhorf ungmenna.

Ennfremur er lögð áhersla á þverfræðilega teymisvinnu milli fagaðila og fjallað er um hvernig má hámarka árangur og stuðla að heilsueflingu með samvinnu fagstétta.

Vinnulag:
Námskeiðið byggist á fyrirlestrum og einni málstofu. Ætlast er til virkar þátttöku nemenda í umræðum og verkefnavinnu. Gerð er krafa um grunnþekkingu í næringarfræði til að hægt sé að velja námskeiðið. Námsmat er byggt á málstofu og heimaprófi. Mætingaskylda í málstofu.

ATH: Var áður kennt sem hluti af námskeiðinu Íþróttir og næring.

X

Samstarf í skóla- og frístundastarfi (TÓS304G)

Í þessu námskeiði er sjónum beint að samstarfi milli skóla og frístundastofnana. Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar eru í mörgum sveitarfélögum rekin innan og í nánu samstarfi við grunn- og framhaldsskóla. Einnig starfar fagfólk á vettvangi frítímans, t.d. íþróttafélögum í nánu samstarfi við menntastofnanir. Námskeiðið miðar að því að efla þekkingu nemenda á þverfaglegu samstarfi ólíkra faghópa. Fjallað verður um áskoranir og tækifæri í slíku samstarfi og gildi þess fyrir börn og ungmenni, ekki síður en starfsfólk. Kenningum um ólíkar gerðir samstarfs verður gerð skil sem og rannsóknum á teymum, trausti, umbótum og þróun þar sem ólíkar stofnanir snúa bökum saman. Raundæmum af samstarfi og/eða samþættingu skóla- og frístundastarfs verður fléttað inn í námskeiðið og nemendur þjálfast í gagnrýnu hugarfari og borgaralegri virkni með því að vega og meta þróun samstarfs á vettvangi frítímans og skóla.

Námskeiðið hentar þeim sem stefna að því að starfa með börnum og ungmennum, hvort heldur er í formlegu, hálfformlegu eða óformlegu uppeldis-, íþrótta, frístunda- eða skólastarfi. Námskeiðið hentar einnig starfsfólki og stjórnendum sem nú þegar starfa í skóla- og frístundastarfi.

Skipulag og vinnulag námskeiðs:
- Nemendum í grunnnámi sem og meistaranámi, staðnemum og fjarnemum, verður kennt saman á þessu námskeiði.
- Stuðst verður við vendikennslu að jafnaði.  

X

Einelti, forvarnir og inngrip (TÓS509M)

Þetta námskeið er um einelti og markmiðið er að þeir sem ljúka námskeiðinu öðlist þekkingu, leikni og hæfni til að geta tekist á við einelti meðal barna og unglinga. Námskeiðið byggir á kenningum og rannsóknum á einelti, ásamt víðfeðmri reynslu umsjónarkennara. Námskeiðið er bæði fræðilegt og hagnýtt. Nemendur þurfa að vinna verkefni á vettvangi. Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem hafa hug á að vinna með börnum og unglingum og hentar því vel fyrir nemendur á menntavísindasviði HÍ. Nemendur á öðrum sviðum eru einnig velkomnir. Á námskeiðinu verður fjallað um fjölmarga þætti sem snúa að einelti, þar á meðal samstarf við foreldra, hópefli, vináttuþjálfun, uppbygginu liðsanda, árangursríka vinnu með þolendum, gerendum og áhorfendum og leiðir til lausna. Námskeiðið fer fram á íslensku en lesefni er á íslensku og ensku.

Vinnulag: Fyrirkomulag námskeiðsins byggir á fyrirlestrum, umræðum, tímaverkefnum, kynningum og vinnu á vettvangi. Námskeiðið er kennt tvisvar í viku fyrir staðnema. Fjarnemar verða að mæta í allar þrjár staðlotur námskeiðsins. Missi fjarnemar staðlotu verða þeir að vinna það upp með því að mæta í aðra tíma í staðinn. Námskeiðið fylgir dagsetningum í grunnnámi í tómstunda- og félagsmálafræði. Á námskeiðinu er tekið viðtal við fyrrum þolenda eða gerenda eineltis. Þá er eitt verkefni námskeiðsins unnið á vettvangi, þar sem nemendur prófa hópeflandi eineltisforvarnir með hópi barna eða ungmenna. 

X

Styrktarþjálfun (ÍÞH324G)

Markmið
Að auka þekkingu nemenda á grundvallarþáttum styrktarþjálfunar. Að nemendur kunni skil á helstu hugtökum og skilgreiningum í styrktarþjálfun. Að nemendur hafi skilning á hvaða lífeðlisfræðilegar breytingar verða á vöðvum og eins hvaða áhrif styrktarþjálfun hefur á heilsu og velferð til lengri og styttri tíma. Nemendur eiga að kunna skil á:

 • helstu þjálfunaraðferðum við styrktarþjálfun
 • gerð styrktrþjálfunaráætlunar fyrir ólíka hópa
 • styrktarþjálfun fyrir börn, unglinga og fullorðna
 • styrktarþjálfun fyrir keppnis- og afreksfólk
 • samspili styrktar- og þolþjálfunar
 • æskilegri næringu tengda styrktarþjálfun
 • styrktaræfingum fyrir ólíka vöðvahópa
 • ýmsum tegundum styrktarþjálfunar og styrktaræfingum þar sem unnið er með lóðum, í tækjum og eigin þyngd
 • áhrifum styrktarþjálfunar á heilsu mismundandi aldurshópa

Form kennslu: Námskeiðið er bæði verklegt og fræðilegt. Fyrirlestrar, verkefni, lestur fræðigreina, verklegar æfingar og þjálfun á vettvangi.

X

Körfuknattleikur (ÍÞH054G)

Námskeiðið er ætlað nemendum sem hafa áhuga að læra um körfuknattleiksþjálfun með börnum og unglingum. Nemendur eiga að hafa grunnþekkingu á íþróttinni í gegnum námskeiðið knattleikir. 

Markmið
Að nemandi:

 • kynnist körfuknattleik betur og læri meðal annars hugmyndafræðina á bak við íþróttina
 • kynnist æfingum sem henta fyrir börn og unglinga
 • læri að byggja upp og stjórna æfingum
 • læri grunnleikfræði, þ.e. sóknar- og varnarkerfi
 • kafi dýpra í einhvern einn þátt sem viðkemur körfuknattleik

Viðfangsefni
Viðfangsefni eru m.a.:

 • Hugmyndafræðin á bak við körfuknattleik
 • Leikfræði
 • tækni 
 • Æfingar og uppbygging þeirra
 • Mismunandi áhersluatriði í þjálfuninni eftir aldri og getu

Vinnulag
Kennslan er bæði verkleg (íþróttasal) og bókleg (fræðileg), ásamt verkefnavinnu nemenda (einstaklings sem og hópavinna). Að lokum er vettvangstenging í námskeiðinu.

X

Heilsurækt og vettvangur (ÍÞH513G)

Í námskeiðinu er lögð áhersla á að undirbúa nemendur fyrir þjálfun og kennslu á vettvangi líkams- og heilsuræktar fyrir almenning. Námskeiðið er að stærstum hluta verklegt og byggir á grunnfögum í íþrótta- og heilsufræði. Það reynir á samþættingu hæfni og þekkingar sem þjálfun almennings krefst. Námskeiðið er sniðið að þjálfun einstaklinga og hópa hvort sem er á heilsuræktarstöð eða öðrum vettvangi. Mikið er lagt upp úr því að nemendur þjálfist í að koma fram sem þjálfarar og læri að skipuleggja þjálfun fyrir almenning í líkams- og heilsurækt.

X

Útivist - klettaklifur (ÍÞH026G)

Markmið námskeiðsins er að nemandinn öðlist þekkingu á þeim öryggisreglum sem fylgja þarf þegar klifrað er, þekki og kunni að nota þann búnað sem fylgir klifri. Að hæfni nemandans í klifri, klifurtækni, aukist. 

Inntak / viðfangsefni: Farið verður í helstu hnúta sem notaðir eru í klifri, notkun búnaðar, uppsetningu trygginga, hvernig maður ber sig að við að tryggja aðra, klifurtækni, sig, "júmmun".

Vinnulag: Fyrirlestrar, umræður, verklegar æfingar, styttri ferðir og ein helgarferð. Mætingarskilda er í námskeiðið.

X

Útivist og útinám í lífi og starfi (TÓS301G)

Inntak: Fjallað verður um hugmyndafræði og gildi útináms og ævintýranáms í starfi með fólki með áherslu á hagnýtar kenningar, rannsóknir og reynslu af vettvangi. Áhersla er lögð á að annars vegar að njóta náttúrunnar og hins vegar að greina hvernig náttúruna getur verið vettvangur fyrir uppeldi og margskonar nám (t.d. með rýni í plöntur, dýr eða landslag).

Kynntar eru leiðir um hvernig náttúran getur auðgað starf með börnum, unglingum og fullorðnum m.a. til þess að efla sjálfstraust, sjálfsmynd, uppbyggjandi samskipti og auka þekkingu fólks á náttúrunni og efla tengsl okkar við hana. Einkum er litið á vettvang frítímans sem þann starfsvettvang sem unnið er með, en einnig er unnið með útfærslu og framkvæmd útináms í skóla- eða tómstundastarfi. Kennaranemar sem taka námskeiðið vinna sín verkefni með hliðsjón af skólastarfi og tengingar við aðalnámskrá. Fjallað verður um ýmis gagnleg atriði varðandi útivist m.a. um útbúnað, klæðnað, ferðamennsku og öryggismál.

Farið verður í eina tveggja nátta ferð (20. - 22. október 2021), einnar nætur ferð (16.- 17. nóvember 2021) þar sem nemendur glíma við raunveruleg verkefni á vettvangi.

Vinnulag: Námskeiðið er kennt bæði í stað- og fjarnámi. Í staðnámi er að jafnaði kennt tvo dag í viku.

Kennslan byggir á fyrirlestrum, verklegri kennslu, útivistarferðum, verkefnavinnu og umræðum. Rík áhersla er lög á fjölbreyttar útivistarferðir þar sem nemendur takast á við raunveruleg verkefni. Umræður eru í tímum og á neti, en einnig er rætt um upplifanir hópsins og einstaklinganna í ferðunum og rýnt í þann lærdóm sem af þeim má draga (ígrundun). Unnin eru verkefni þar sem nemendur þurfa m.a. að fara með hóp í ferð. Þar reynir á ferlið frá hugmynd (sköpun), undirbúning, framkvæmd og mat. 
Nemendur eru hvattir til að nota leiðarbók á námskeiðinu fyrir ígrundanir, minnispunkta og hugleiðingar.

X

Leikir í frístunda- og skólastarfi (TÓS305G)

Á námskeiðinu er fjallað um gildi góðra leikja í frístunda- og skólastarfi. Nefna má kynningar – og hópstyrkingarleiki, hlutverkaleiki, einfalda og flókna námsleiki, hópleiki, rökleiki, gátur, þrautir, spurningaleiki, umhverfisleiki, námsspil, söng- og hreyfileiki, orðaleiki og tölvuleiki, leikræna tjáningu o.s.frv. Áhersla verður lögð á að kynna þátttakendum heimildir um leiki og verður sérstök áhersla á að kynna Internetið sem upplýsingabrunn um leiki. Þátttakendur spreyta sig á að prófa margvíslega leiki og leggja mat á þá. Þá verður unnið í hópum við að safna góðum leikjum (námsmappa- portfolio) sem hægt er að nota í frístunda- og skólastarfi. Athugið að þetta námskeið er kennt á laugardögum.

X

Markaðsfræði og stjórnun (ÍÞH035G)

Markmið:

Að nemendur kynnist helstu þáttum og hugtökum sem snúa að íþróttamarkaðsfræði og hvernig hún er frábrugðin annarri hefðbundinni markaðsfræði. Meðan á námskeiðinu stendur ættu nemendur að öðlast betur skilning á:

 • Séreiginleikum íþróttamarkaðsfræði
 • Neytendum íþrótta
 • Íþróttavörum/þjónustu
 • Markaðsrannsóknum í íþróttum
 • Kynningar- og auglýsingarmálum (bæði í gegnum íþróttir og fyrir íþróttir)
 • Markaðsáætlanagerð

Kennslufyrirkomulag er sambland af fyrirlestrum, umræðutímum og fyrirlestrum nemenda, þar sem þeir kynna verkefni sín.

Mikilvægt er í þessu námskeiði að nemendur séu þátttakendur í tímunum þ.e. séu með í umræðum og úrlausnum á þeim verkefnum sem farið verður í. 

X

Frjálsíþróttir (ÍÞH039G)

Viðfangsefni námskeiðsins er tæknigreining,  vinnukröfugreining og þjálfun frjálsíþróttagreinanna.

Vinnulag: Kennsla verður í formi fræðilegra, verklegra  og umræðutíma.

X

Þjálfun í vatni (ÍÞH047G)

Að nemendur: 

 • auki kunnáttu sína á sundíþróttinni þ.e. sundþjálfun fyrir byrjendur og lengra komna, aðallega verður farið í þjálfunar og keppnisþátt greinarinnar,
 • kynnist mikilvægi og uppbyggingu kennslu í ungbarna- og barnasundi (frá 3 mánaða til 5 ára aldurs),
 • kynnist vatnsleikfimi og stöðvaþjálfun í vatni sem hluta af heilsurækt,
 • ræði þjálfun fyrir of þungt fólk, aldraða, o.fl.,
 • kynnist notkun vatnsins sér til ánægju, en hér er átt við ýmsa leiki t.d. vatnafótbolta, blak, o.fl.

Viðfangsefni: Fjallað verður um það hvernig sundþjálfun fyrir börn og unglinga er byggð upp (ekki á afrekssviði), kenndar reglur og öll undirstöðuatriði þjálfunar. Farið verður yfir öll helstu undirstöðuatriði í öðrum greinum sem kenndar verða t.d. í ungbarnasundi, vatnsleikfimi og heilsurækt.

Vinnulag: Námskeiðið er fremur fræðilegs eðlis en verklegt, þó verður farið í laug og unnið með alla þætti námsins, þ.e. bæði þjálfun, vatnsleikfimi og aðra heilsurækt. Nemendur útskrifast með 1a og 1b sérgreinahluta SSÍ þjálfunarstigs.

X

Þjálffræði íþrótta (ÍÞH416G)

Markmiðið námskeiðsins er:

 • Að nemendur auki þekkingu sína og færni í skipulagningu þjálfunar.
 • Að nemendur öðlist reynslu með eigin þjálfun.
 • Að kynna starf þjálfara á vettvangi.
 • Að nemendur taki þátt í skipulagðri þjálfun með áherslu á bætta afkastagetu í þoli, styrk og hraða.
 • Að nemendur skilji mikilvægi samhæfingar, liðleikaþjálfunar, endurheimtar og taki þátt í æfingum sem ná til þessara þátta.
 • Að nemendur verði færir um að stjórna þjálfun íþróttamanna og íþróttahópa.

Viðfangsefni
Viðfangsefni námskeiðs er þjálfun íþróttafólks. Nemendur munu skipuleggja þjálfunaráætlanir fyrir einstaklinga og/eða hópa þar sem gengið er út frá markmiðum með tilliti til aldurs, þroska og viðkomandi íþróttagreinar. Fjallað verður um helstu þjálfunaraðferðir og mikilvægi einstaklingsbundinnar greiningar og þjálfunar. Nemendur öðlast þekkingu á mikilvægi markmiðasetningar í þjálfun og fá reynslu af slíkri útfærslu með eigin markmiðasetningu og þjálfun. Áhersla verður á verklegar æfingar sem tengdar eru þrekþáttum, samhæfingu, liðleika og endurheimt á meðan og eftir að þjálfun lýkur. Stefnt er að því að hver nemandi öðlist góðan skilning á ýmsum sérhæfðum þáttum í þjálfun íþróttamanna og geti nýtt sér slíka þekkingu við uppbyggingu íþrótta- og afreksmanna.

Vinnulag
Kennsla fer fram í fyrirlestrum og verklegum kennslustundum. Nemendur vinna verkefni og taka þátt í umræðum.

Athugið: Námskeiðið er fyrst og fremst ætlað nemendum á kjörsviðinu þjálfari. Kennsla í námskeiðinu fellur ekki niður þann tíma sem nemendur á kjörsviðinu kennari eru í vettvangsnámi. 

X

Viðburða- og verkefnastjórnun í íþróttum (ÍÞH056G)

Námskeiðinu er ætlað að efla færni nemenda í að undirbúa og skipuleggja viðburði á vettvangi íþrótta og heilsu á faglegan hátt með aðferðum og leiðum verkefnastjórnunar. Áhersla er á samvinnu og verkefnavinnu með markvissum hætti og nemendur ættu því að búa að aukinni færni fyrir önnur námskeið í háskólanámi, vinnumarkað og félagsstörf hvers konar. Námskeiðinu er ætlað að mæta síaukinni kröfu um færni í viðburða- og verkefnastjórn á vettvangi íþrótta og heilsu. Nemendur eru hvattir til virkrar þátttöku í umræðum sem og verkefnavinnu því þannig skapast gott lærdómssamfélag sem margfaldar árangur allra. Jafnframt er hvatt til uppbyggilegra samskipta og ábyrgðar á eigin námi og framgöngu í námskeiðinu.

Inntak
Á námskeiðinu verður farið yfir skipulagningu viðburðaverkefna. Áhersla er lögð á undirbúning, greiningar, áætlanir, framkvæmd og eftirvinnslu viðburða s.s. á sviði íþrótta og heilsu. Rýnt er í viðburði eins og fundi, ráðstefnur, hátíðir, íþróttamót, almenningsviðburði, átaksverkefni og fleira. Fjallað er um lög, reglur og öryggisatriði. Skoðuð eru tengsl íþrótta, frístunda, tómstunda og ferðaþjónustu, sem og uppeldislegt- og samfélagslegt gildi viðburða og efnahagsleg áhrif þeirra.

Vinnulag
Fyrirlestrar, umræður, verkefnavinna og heimsóknir. Í námskeiðinu vinna nemendur að undirbúningi, framkvæmd og mati á eigin viðburði og taka þátt í að rýna viðburði samnemenda auk lesefnisprófs.

Námskeiðið er kennt í staðnámi og mætingaskylda er í valda tíma.

Lágmarkseinkunn í hverjum námsþætti er 5,0.

X

Íþróttameiðsl, forvarnir og endurhæfing (ÍÞH055G)

Markmið námskeiðsins er að veita nemendum grundvallarþekkingu á algengum íþróttameiðslum, forvörnum og meðhöndlun þeirra. Nemendur fá grunnþjálfun í meðhöndlun meiðsla með verklegum æfingum. Sérstök áhersla verður lögð á forvarnir gegn ýmis konar meiðslum og kvillum hvort sem er í íþróttum eða heilsurækt.

X

Fangbrögð og jaðaríþróttir (ÍÞH029G)

Markmið námskeiðsins er að kynna glímu- og júdó og aðrar bardaga og sjálfsvarnaríþróttir. Jaðaríþróttir sem eru vinsælar hverju sinni verða kynntar og nemendum gefið tækifæri til að reyna hæfni sína.

Vinnulag: Námskeiðið er verklegt að mestu leiti.

X

Útivist - vetrarfjallamennska (ÍÞH031G)

Markmið námskeiðsins er að gera nemandann færan til að ferðast í brattlendi í vetraraðstæðum. Eftir námskeiðið á nemandinn að vera fær um að leiða hóp í léttari ferðum.

Undirmarkmið

 • Að nemandinn geti metið aðstæður m.t.t. hættumerkja, sérstaklega snjóflóðahættu, og valið leið eftir því.
 • Að nemandinn geti bjargað sjálfum sér og öðrum upp úr jökulsprungu.
 • Að nemandinn öðlist þekkingu á því hvernig hagkvæmast er að ganga á mannbroddum og hvernig ísöxi er beitt.
 • Að nemandinn þekki hvernig jöklar hreyfast og hvernig sprungur myndast.
 • Að nemandinn tileinki sér þau hugtök sem notuð eru manna á milli í vetrarfjallamennsku.

Viðfangsefni: Farið verður í ferðatækni í brattlendi við vetraraðstæður, öryggismál s.s. ís- og snjótryggingar, snjóflóðabúnað (ýli, leitarstöng og skóflu) og ísaxarbremsu. Hvernig hentugt er að byggja snjóhús til næturdvalar. Hverju þarf að huga að þegar ferðast er í forsvari fyrir hóp.

Vinnulag: Fyrirlestrar og útivistarferðir.

Til að geta tekið þátt í námskeiðinu þurfa nemendur að verða sér úti um (kaupa/leigja/fá lánað) ákveðinn búnað sjálfir (útbúnaðarlista verður dreift í upphafi námskeiðs).

X

Siðfræði og skólastarf (HÍT402G)

Í þessu námskeiði er farið í siðfræði með áherslu á nytjastefnu, réttarstefnu (skyldukenningar) og dygðakenningar. Fjallað er um mannréttindi og siðfræðileg hugtök eins og sjálfræði, velferð, friðhelgi einkalífs og virðingu. Jafnframt er fjallað um tengsl skólastarfs og siðferðis.

Áhersla er lögð á að tengja hina fræðilegu umfjöllun við siðferðileg álitamál í skólastarfi og á öðrum vettvangi þar sem unnið er með börnum.

X

Lífsleikni (TÓS404G)

Námskeiðinu er ætlað að efla færni nemenda í að vinna að velferð og hamingju fólks á öllum aldri, þó með áherslu á börn, unglinga og ungt fólk. Áhersla er lögð á starfsaðferðir og leiðir sem nýtast í eigin lífi sem fyrirmynd á vettvangi uppeldis og tómstundastarfs og í vinnu með öðrum. Rík áhersla er  er lögð á verkefnavinnu og samvinnu. Við lok námskeiðs ættu nemendur því að búa yfir aukinni færni sem nýtist í eigin lífi sem og í starfi á vettvangi. Námskeiðinu er ætlað að mæta aukinni áherslu á þá þætti í starfi með börnum og unglingum sem styðja við farsæld og gott líf á vettvangi skóla – og frístundastarfs.

Á námskeiðinu munum við fjalla um lífsleikni, hvernig við lifum lífinu, líðan og hvernig hægt er að hafa áhrif á líf okkar og annarra.  Við munum leggja áherslu á hagnýtar leiðir sem byggja á fræðilegum grunni og tengjast sjálfsþekkingu og hæfni einstaklings til að lifa farsælu lífi. Fjallað verður um seiglu, tilfinningar, núvitund, streitu og líkamlega og andlega velferð og unnið verður með starfsaðferðir og kennsluaðferðir leiklistar auk annarra leiða.

Vinnulag:
Fyrirlestrar, umræður og verkefnavinna. Námskeiðið er að hluta til með vendikennslufyrirkomulagi þar sem stuttir fyrirlestrar um viðfangsefni hverrar viku verða aðgengilegir á vef og umræðu- og verkefnatímar eru í hverri viku. Í námskeiðinu vinna nemendur einstakingsverkefni, þeir prófa  aðferðir í lífsleiknikennslu á eigin skinni sem og hópverkefni sem felast í að reyna aðferðir í kennslu/starfi með öðrum. Að auki rýna nemendur í eigin vinnu og samnemenda. Munnlegt próf er í lok námskeiðs. Skyldumæting er í einn umræðu- og verkefnatíma í hverri viku en að öðru leyti er fyrirkomulag fjarnáms kynnt sérstaklega í upphafi námskeiðs og tímaáætlun að hluta til unnin með nemendum. Þriggja vikna kennsluhlé er í námskeiðinu í mars vegna vettvangsnáms í tómstunda- og félagsmálafræði.

X

Heilsuhegðun og fæðuval – áhrifaþættir og mótun (ÍÞH036M)

Viðfangsefni námskeiðsins er heilsuhegðun í víðum skilningi. Fjallað verður um heilsuhegðun mismunandi aldurshópa og samband líffræðilegra þátta, heilsuhegðunar og félagslegra aðstæðna. Farið verður yfir hvernig hegðun einstaklinga, bjargráð og streita hafa áhrif á heilsufar. Hegðun í tengslum við fæðuval og neysluvenjur er sérstaklega skoðuð. Þá verður horft til þess hvernig má móta heilsusamlegar lífsvenjur frá æsku, svo sem hafa áhrif á fæðuval og vinna á matvendni. Samfélagsáhrif og þáttur fjölmiðla eru einnig könnuð. Námsefnið byggir á fræðbókum og vísindagreinum frá mismunandi áttum og ólíkum sviðum sem spanna viðfangsefnið og nálgast það á ólíkan hátt.
Námskeiðið er ætlað nemendum á efri stigum grunnnáms og á meistarastigi og er opið öllum.

X

Blak (ÍÞH040G)

Í þessu valnámskeiði kynnast nemendur blakíþróttinni og fræðast á fjölbreyttan hátt  um hana. Áhersla er lögð á að nemendur séu meðvitaðir um þær kennsluaðferðir og þau kennslufræðilegu atriði sem eru mikilvæg í miðlun þessarar greinar. Farið verður yfir alla helstu þætti í blaki, þ.e. einstaklingstækni, leikreglur og leikskipulag. Námskeiðinu er einnig ætlað að bæta verklega kunnáttu nemenda í blaki og eru nemendur hvattir til að æfa og efla getu sína í frjálsum tímum utan hefðbundins skólatíma.

X

Knattspyrna I (ÍÞH006G)

Inntak
Námskeiðið er byggt upp á verklegum æfingum samkvæmt kröfum KSÍ og verklegri þátttöku nemenda. Í gegnum verklegar æfingar og fræðilega kennslu er ætlunin að nemandi öðlist almennan skilning á hugtökum í knattspyrnu og knattspyrnuþjálfun og geti nýtt sér þekkingu sína við að miðla öðrum með þjálfun í greininni. Stefnt er að því að þekking nemandans nái til þeirra atriða sem henta byrjendum í knattspyrnu, börnum og unglingum.

Markmið
Að nemandi:

 • taki þátt í verklegum æfingum í knattspyrnu sem ná m.a. til tækni-, þrek- og leikfræðiþjálfunar
 • nái tökum á grundvallaratriðum í knattspyrnutækni
 • læri undirstöðuatriði liðssamvinnu og geti útfært þessi atriði í leikrænum æfingum, leikæfingum
 • skilji hvað felst í leikfræði í knattspyrnu og sé fær um að brjóta leikfræðina niður í smærri einingar
 • þekki helstu atriði sem snúa að þjálffræði í knattspyrnu
 • læri að skipuleggja og þjálfa börn og unglinga og setja upp markvissa tímaseðla

Viðfangsefni
Knattspyrnutækni, leikfræði, undirstöðuatriði liðssamvinnu, þjálffræði, kennslufræði, knattspyrnulög, þjálfun/æfingakennsla, skipulag þjálfunar.

Vinnulag
Kennsla fer fram í formi verklegra kennslu, fyrirlestra, umræðna og verkefnavinnu.

X

Spaðaíþróttir og golf (ÍÞH049G)

Lögð verður áhersla á að undirbúa nemendur til að taka að sér kennslu og þjálfun undirstöðuatriða í spaðaíþróttum og golfi. Áhersla verður lögð á leikræna nálgun tækniatriða og farið yfir leikskipulag þessara íþróttagreina. Skólagolf verður kynnt ásamt ýmsum öðrum leikrænum útfærslum í kennslu og þjálfun.

Vinnulag
Námskeiðið er að mestu hluta verklegt. Nemendur taka þátt í æfingum og  léttum keppnislíkum leikjum og öðlast þannig færni í viðkomandi greinum samhliða því að þjálfast í kennslufræðilegri útfærslu æfinga og leikja.

X

Vetraríþróttir (ÍÞH032G)

Markmið
Markmið námskeiðsins er að búa nemendur undir kennslu í vetraríþróttum, auk þess að gefa þeim innsýn í þá miklu möguleika sem vetraríþróttaferðir geta gefið í skólastarfi. Einnig að nemendur öðlist grunnfærni í ólíkum íþróttagreinum vetraríþrótta auk þess að hvetja þá til aukinnar ástundunar á þessum vinsælu almennings- og keppnisíþróttagreinum.

Viðfangsefni
Á námskeiðinu verður eftirfarandi tekið fyrir: hokkýskautar, svigskíði og snjóbretti. 

Vinnulag
Kennsla er að stærstum hluta verkleg og krefst þess að nemendur vinni sjálfstætt og séu virkir þátttakendur í öllum tímum.  

Nemendur þurfa að greiða fyrir skíðapassa og ferðir til og frá skíðasvæðum.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum Námsleiðin í Kennsluskrá
X

Vinnulag í háskólanámi (HÍT101G)

Markmið námskeiðsins er að veita nemendum grundvallarfærni í fræðilegum vinnubrögðum. Kynnt verða meginatriði í skipulagi og frágangi verkefna og ritgerða. Áhersla verður lögð á að þjálfa nemendur í að skrifa fræðilegan texta á góðri íslensku. Nemendur öðlast þjálfun í að finna heimildir í gegnum leitarvélar, nota og skrá heimildir á réttan hátt.

Námsmat byggist á vikulegum verkefnaskilum og stuttri fræðilegri greinargerð sem skilað er í lok námskeiðs.

X

Inngangur að íþrótta- og heilsufræði (ÍÞH111G)

Námskeiðið miðar að því að kynna fyrir nemendum þau margvíslegu viðfangsefni sem þeir munu takast á við í náminu. Nemendur læra að vinna með fræðilegan texta og lesa úr rannsóknarniðurstöðum bæði á íslensku og erlendum tungumálum. Nemendur kynnast þeim tækjum og áhöldum sem þeir munu vinna með í íþróttahúsi og í líkamsræktarstöð. Læri að nýta sér á uppbyggilegan hátt þau tæki og tól til að öðlast sjálfsöryggi í notkun og tilsögn á þeim áhöldum sem notuð eru í náminu. Nemendur læra enn fremur að vinna með mælingar á hjartslætti til að finna og mæla ákefð við mismunandi vinnu. 

X

Sundtækni og björgun (ÍÞH115G)

Markmið námskeiðsins er:
Að auka hæfni nemenda við að kenna öðrum sund, sérstaklega grunnskólabörnum en einnig öðrum aldurshópum. Með aukinni tæknikunnáttu og þjálfun myndast meiri leikni og hæfni við sundkennsluna. þá er ætlast til að nemendur læri skyndihjálp og björgun úr vatni og geti miðlað þekkingu sinni til annarra, hvort sem er í skólakerfinu eða á námskeiðum fyrir Rauða Kross Íslands (einkunn 8,5 eða hærra).

Unnið verður að mestu með eftirfarandi meginefni:

 • aðlögun að vatninu 
 • kennsla á öllum sundaðferðum 
 • skyndihjálp, að bregðast við algengustu slysum, sem þó aðallega tengjast vatni 
 • björgun úr vatni með þeim tækjum og tólum sem nýtileg eru til slíks

Viðfangsefni:

 • Námskeiðið er mikið verklegt en byggir á fræðilegum grunni sem kynntur er í fyrirlestrum.
 • Nemendur læra meðfram tækniþjálfuninni 
 • Námskeiðið þjálfar nemendur í að bjarga úr vatni og einnig að bregðast við öðrum slysum og sjúkdómum sem geta komið upp í kennarastarfinu við sundkennslu. Nemendur hafa möguleika á að öðlast leiðbeinendaréttindi frá Rauða Krossi Íslands fái þeir 8,5 eða hærra í björgunar hluta námskeiðs og sambærilega einkunn úr seinna námskeiði sundkennslu.

Vinnulag:
Fyrirlestrar, verklegar æfingar, umræður, hópvinna, leiðsögn, verkefnavinna.

Námsefni:

 • Skólasund-kennarahandbók
 • Ties - Technological innovation in educating swimmers (vef efni)
 • Skyndihjálp og endurlífgun (2012)
 • Aðrir vefmiðlar og greinar frá kennara
X

Frjálsíþróttir barna og unglinga (ÍÞH113G)

Viðfangsefni námskeiðsins eru flestar greinar frjálsíþrótta, köst, stökk og hlaup sem og Krakkafrjálsar. Áhersla er lögð á kennslufræðilega uppbyggingu greinanna, tækni hverra greinar og helstu keppnisreglur. Námskeiðið er byggt upp á fræðilegum og verklegum tímum. Nemendur fá þjálfun í mótahaldi í frjálsíþróttum.  

X

Lífeðlisfræði (ÍÞH108G)

Í námskeiðinu er farið yfir starfsemi líkamans og mismunandi líffærakerfa. Helstu efnisþættir eru eftirfarandi: Uppbygging, innihald og starfsemi fruma, flutningur um frumuhimnu, samskipti fruma og stjórn þeirra. Myndun samvægis. Efnaskipti og framleiðsla ATP. Hormón og innkirtlakerfið, mismunandi gerðir hormóna og hlutverk þeirra, stjórn hormónaseytingar. Taugakerfið og uppbygging þess, taugafrumur og myndun taugaboða. Viljastýrða taugakerfið, sjálfvirka taugakerfið, drifkerfið og sefkerfið. Skynjun, heyrn, sjón og jafnvægi. Uppbygging vöðvavefs og mismunandi vöðvafruma líkamans, virkni vöðvafruma í samdrætti. Samspil tauga- og vöðvakerfis. Uppbygging og starfsemi hjarta- og æðakerfisins, blóðvefs, hringrásir æðakerfisins, blóðþrýstingur og blóðþrýstingsstjórnun. Lungnakerfið, uppbygging, loftrýmdir og starfsemi lungna. Lungnaflæði og loftskipti lungna, blóðs og vefja. Starfsemi og uppbygging nýra, stjórnun vatns- og saltvægis og útskilnaður. Undirstöðulögmál vökva- og jónajafnvægis og sýru- og basa jafnvægis.

Vinnulag: Fyrirlestrar, hlutapróf og verkefni.

X

Líffærafræði (ÍÞH109G)

Nemendur eiga að hafa öðlast almennan skilning og innsæi í eftirfarandi viðfangsefni:

 • Vöðvar, mismunandi tegundir þeirra og uppbygging. Staðsetning vöðva s.s. upptök, festu og starf einstaka vöðva og vöðvahópa, starfsemi og stjórnun vöðva í hreyfingu.
 • Uppbygging beinagrindinar og bein, mismunandi tegundir liðamóta, einstök bein, liðfletir, bönd og gerð þessara líffæra, hlutverk, staðsetning og festustaðir.
 • Skilningur og yfirlit yfir uppbyggingu mannslíkaminn í hreyfingu í íþróttum og í styrktarþjálfun.
X

Sundkennsla og skyndihjálp (ÍÞH212G)

Markmið námskeiðsins er að auka hæfni nemenda við að kenna öðrum sund, sérstaklega grunnskólabörnum en einnig öðrum aldurshópum. Mikil áhersla verður á undirbúning nemenda að takast á við sundkennslu fyrir grunnskóla. Byggt verður ofan á fyrra námskeið, þar sem unnið var með tæknikunnáttu og þjálfun sem skilar sér síðan í meiri leikni og hæfni við sundkennsluna. þá munu nemendur læra skyndihjálp og rifja upp björgun úr vatni frá fyrra námskeiði. Með góðum árangri úr þessu námskeiði geta nemendur öðlast leiðbeinendaréttindi hjá Rauða Krossi Íslands (einkunn 7,5 eða hærra).

Unnið verður að mestu með eftirfarandi meginefni:

 • Kennslufræðileg nálgun við þekktar stefnur í kennslu, 
 • Framkvæmd áætlanagerðar við sundkennslu 
 • Þjálfun í kennslu 
 • Skyndihjálp, að bregðast við algengustu slysum, sem þó aðallega tengjast vatni

Viðfangsefni:

 • Námskeiðið er mikið verklegt en byggir á fræðilegum grunni sem kynntur er í fyrirlestrum.
 • Verklegar æfingar sem þjálfa við kennslu
 • Námskeiðið þjálfar nemendur í að bregðast við slysum og sjúkdómum sem geta komið upp í kennarastarfinu s.s. við sundkennslu.

Vinnulag:
Fyrirlestrar, verklegar æfingar, umræður, hópvinna, leiðsögn, verkefnavinna.

Námsefni:
Skólasund-kennarahandbók
Ties - Technological innovation in educating swimmers (vef efni)
Skyndihjálp og endurlífgun (2012)
Aðrir vefmiðlar og greinar frá kennara

X

Næring og orkujafnvægi (HÍT201G)

Farið verður í grundvallaratriði og hugtök næringarfræðinnar, hlutverk og gildi næringarefna, meltingu, frásog og flutning. Sérstök áhersla er lögð á orkuefnin og orkuefnaskiptin, en einnig er fjallað um valin vítamín, steinefni og önnur næringarefni að því marki sem þau eru tekin fyrir í almennum ráðleggingum um mataræði.

Námskeiðið byggir á fyrirlestrum og verkefnavinnu, þar á meðal athugun á eigin mataræði. Þannig má auka skilning á viðfangsefninu og tengja það daglegu lífi og neysluháttum.

ATH. Námskeiðin HÍT201 Næring og orkujafnvægi 5e og HÍT401 Næring og heilsa 5e koma í stað námskeiðsins ÍÞH503G Næring heilsa og þjálfun 10e. Þeir nemendur sem hafa lokið því þurfa ekki að taka 5e námskeiðin.

X

Hagnýtar kennsluaðferðir kennara og þjálfara (ÍÞH213G)

Í námskeiðinu verður fjallað um grundvallaratriði árangursríkra kennsluaðferða í íþróttakennslu og þjálfun. Farið verður yfir hlutverk og skyldur íþróttakennarans/þjálfarans og kröfur sem námskrár gera til íþróttafræðingsins. Kynntar verða aðferðir í áætlanagerð í íþróttakennslu og lögð áhersla á hagnýtar kennslufræðilegar aðferðir við kennslu og þjálfun íþrótta. Fjallað verður um fagvitund, námsumhverfi, raddbeitingu, virkni, aga og hvatningaaðferðir. Verklegar kennsluæfingar.

ATH. Þar sem ýmsum verkefnum er sinnt í tímum og hluti námskeiðsins er verklegt kennsla  sem krefst þátttöku nemenda  er mætingarskylda.

X

Fimleikar barna og unglinga (ÍÞH215G)

Á námskeiðinu er farið í grunnatriði við fimleikakennslu barna og unglinga. Helstu áhersluatriði námskeiðsins eru vinna með tækni, styrk, liðleika og móttöku.  Áhersla er lögð á einfaldar grunn-fimleikaæfingar og æfingar með eigin líkama, ýmsar æfingar á einföldum áhöldum og kennslufræðilegri uppbyggingu tímaseðla fyrir börn í grunnskóla. Námskeiðið er að stærstum hluta byggt upp á verklegum æfingum þar sem nemendur reyna eigin færni og leiðbeina öðrum í kennslu en þannig er stefnt að því að nemandi öðlist dýpri skilning á kennslunni og hlutverki kennarans. Lögð er áhersla á sjálfstæði, sköpun og virkni í tímum.

X

Þjálfunarlífeðlisfræði og mælingar (ÍÞH210G)

Markmið
Að auka þekkingu nemenda á grundvallarlögmálum þjálfunarlífeðlisfræði og mat á kerfum líkamans m.t.t. getu í íþróttum. Sérstök áhersla verður lög á að tengja lífeðlisfræðina íþróttaiðkun og þeim breytingum sem verða á líkamsstarfseminni við þjálfun. Að auka skilning nemenda á viðbrögðum líkamans við áreynslu með verklegum æfingum. Að nemendur kunni skil á meginatriðum eftirfarandi viðfangsefna:

 • Uppbyggingu og starfsemi vöðva-, tauga-, efnaskipta-, hormóna-, hjarta-, æða- og önudarkerfisins
 • Aðlögun ofantaldra kerfa að þjálfun
 • Almennum lögmálum þjálfunar
 • Stjórnun líkamshita og vatnsbúskaparins
 • Viðbrögðum og aðlögunarhæfni líkamans í mikilli lofthæð
 • Líkamssamsetningu
 • Kynjamun

Viðfangsefni
Uppbygging fruma með áherslu á vöðva- og taugafrumur. Flutningur taugaboða og vöðvasamdráttur. Efnaskiptaferli og myndun ATP (orku) við mismunandi álag. Seyti hormóna í hvíld og á æfingum, og stjórnun og áhrif slíks seytis. Uppbygging og starfsemi súrefnisflutningskerfisins (hjarta- æða- og öndunarkerfin). Stjórnun hjartsláttar og öndunar. Samsetning blóðs og stjórnun blóðflæðis við mismunandi álag. Aðlaganir vöðva-, tauga-, efnaskipta-, hormóna-, hjarta-, æða- og öndunarkerfis að þjálfun og þættir sem hafa áhrif á slíka aðlögun. Einnig fjallað um hvernig slíkar aðlaganir bæta íþróttagetu fólks t.d. þolgetu. Almenn lögmál þjálfunar og uppbygging hennar. Ofþjálfun og áhrif hennar. Stjórnun líkamshita og hvernig líkaminn aðlagast miklum hita eða kulda. Æfingar/þjálfun og vera í mikilli lofthæð, og hvernig líkaminn bregst við slíku umhverfi og æfingum í því (t.d. æfingum í háfjallalofti). Samsetning líkamans og hvernig er hægt að mæla líkamssamsetningu. Áhrif hennar á getu í íþróttum og hvernig er hægt að ná kjörþyngd. Breytingar á líkamanum við öldurn s.s. í styrk, þoli, og líkamssamsetningu. Kynjamunur í viðbrögum líkamans við æfingum og þjálfun og í stærð og líkamssamsetningu. Kynjamunur á getu í íþróttum. Ólétta og þjálfun. Ýmis próf til að meta íþróttagetu.

X

Starfræn líffærafræði (ÍÞH321G)

Námskeiðið er byggt upp á fræðilegum fyrirlestrum, verkefnum, umræðutímum og verklegum tímum.
Markmið námskeiðisins er að auka og dýpka skilning nemenda á því flókna samspili sem vöðvar, bein og taugar mynda við hreyfingu líkamans.
Kennari verður með fræðilega innlögn sem nemendur vinna svo með ýmist í umræðutímum, verkefnum eða verklegum tímum sem flest koma inni í námsmat.
Hagnýt hæfni námskeiðs snýr m.a. að því að nemandi geti á vettvangi metið og leiðbeint fólki í íþróttum og hreyfingu almennt með hagkvæmni og öryggi hreyfing að leiðarljósi

Einfaldar hreyfingar líkamans, hagkvæmni hreyfinga og líkamsbeiting verða megin viðfangsefni ágangans.

X

Knattspyrna og blak (ÍÞH320G)

Námskeiðinu er ætlað kynna og fræða nemendur um íþróttagreinarnar knattspyrnu og blak. Áhersla er lögð að nemendur séu meðvitaðir um kennsluaðferðir og kennslufræðileg atriði sem eru mikilvægi í miðlun þessara íþróttagreina í grunnskólum. Farið verður yfir alla helstu þætti hverjum knattleik fyrir sig, þ.e. leikreglur, einstaklingstækni og aðeins í leikskipulag. Námskeiðinu er einnig ætlað að auka verklega og fræðilega kunnáttu nemendanna í þessum íþróttagreinum og eru nemendur hvattir til að æfa og efla getu sína í frjálsum tímum utan hefðbundins skólatíma. 

Kennsla fer að mestu fram í verklegum tímum í íþróttahúsi, lögð er áhersla á að nemendur sýni sjálfstæði og taki virkan þátt í kennslunni. Nemendur þurfa að vinna hópverkefni, kenna tímaseðla og meta og ræða kennslufræðileg atriði varðandi skipulag og uppbyggingu á kennslu fyrir börn og unglinga í þessum knattleikjum.

X

Lífshlaupið: Hugsun, hreyfifærni og félagstengsl (HÍT001G)

Fjallað er um lífshlaup mannsins og þær breytingar sem verða á hugsun, hreyfifærni og félagstengslum. Helstu kenningum á þessu sviði verður gerð skil, þ.m.t. um erfðir, atlæti, tilfinningar, sjálfsmynd og siðferði.
Farið er yfir hvert þroskaskeið með hliðsjón af líkams-, vitsmuna-, félags- og tilfinningaþroska, og umfjöllunin tengd starfsvettvangi deildarinnar. Þar sem nemendur munu starfa við fjölbreyttar aðstæður í framtíðinni verður lögð áhersla á umfjöllun um áhrif erfða, uppeldis félagslegra aðstæðna, lífsstíls og menntunar á þroska einstaklingsins.

Fjallað verður um leiðir til að fá einstaklinga til að breyta hegðun sinni og viðhorfum í átt að auknu andlegu og líkamlegu heilbrigði.

X

Styrktarþjálfun (ÍÞH324G)

Markmið
Að auka þekkingu nemenda á grundvallarþáttum styrktarþjálfunar. Að nemendur kunni skil á helstu hugtökum og skilgreiningum í styrktarþjálfun. Að nemendur hafi skilning á hvaða lífeðlisfræðilegar breytingar verða á vöðvum og eins hvaða áhrif styrktarþjálfun hefur á heilsu og velferð til lengri og styttri tíma. Nemendur eiga að kunna skil á:

 • helstu þjálfunaraðferðum við styrktarþjálfun
 • gerð styrktrþjálfunaráætlunar fyrir ólíka hópa
 • styrktarþjálfun fyrir börn, unglinga og fullorðna
 • styrktarþjálfun fyrir keppnis- og afreksfólk
 • samspili styrktar- og þolþjálfunar
 • æskilegri næringu tengda styrktarþjálfun
 • styrktaræfingum fyrir ólíka vöðvahópa
 • ýmsum tegundum styrktarþjálfunar og styrktaræfingum þar sem unnið er með lóðum, í tækjum og eigin þyngd
 • áhrifum styrktarþjálfunar á heilsu mismundandi aldurshópa

Form kennslu: Námskeiðið er bæði verklegt og fræðilegt. Fyrirlestrar, verkefni, lestur fræðigreina, verklegar æfingar og þjálfun á vettvangi.

X

Handknattleikur og körfuknattleikur (ÍÞH412G)

Áhersla er lögð að nemendur séu meðvitaðir um kennsluaðferðir og kennslufræðileg atriði sem eru mikilvægi í miðlun þessara íþróttagreina í grunnskólum. Farið verður yfir alla helstu þætti í hverjum knattleik fyrir sig, þ.e. leikreglur, einstaklingstækni og leikskipulag. Námskeiðinu er einnig ætlað að auka verklega og fræðilega kunnáttu nemendanna í þessum íþróttagreinum og eru nemendur hvattir til að æfa og efla getu sína í frjálsum tímum utan hefðbundins skólatíma. 

Kennsla fer að mestu fram í verklegum tímum í íþróttahúsi, lögð er áhersla á að nemendur sýni sjálfstæði og taki virkan þátt í kennslunni. Nemendur vinna hópverkefni, kenna tímaseðla og meta og ræða kennslufræðileg atriði varðandi skipulag og uppbyggingu á kennslu fyrir börn og unglinga.

X

Lífaflfræði (ÍÞH410G)

Lífaflfræði íþrótta og þjálfunar.  Farið verður í grunnatriði aflfræði, eðlisfræði og útreikningar á þáttum lífaflfræði sem skipta máli til að dýpka skilning og auka þekkingu í íþrótta-og þjálffræði.  Fjallað um krafta sem verka á líkamann við þjálfun og hreyfingu almennt.  Skoðað verður hvernig kraftar flytjast á milli, verka saman eða á móti hvor öðrum í vinnu við ýmsar hreyfingar.  Í áfanganum verða auk þess teknir fyrir ýmsir helstu þættir sem koma fyrir í algengum hreyfingum og þessir þættir brotnir niður í einingar og greint frá atriðum sem geta hjálpað við að greina frávik í hreyfingum.   

Viðfangsefni námskeiðsins eru: 

 • Eðlisfræðilegir þættir:  Kraftur, vinna, orka, afl, aflfræði, hraði, hröðun, massi, tregða, þyngd, kraftvægi, hverfihreyfingar, línulegar hreyfingar, flæði, viðnám, vogararmar, kraftarmar, formúlur og útreikningar. 
 • Lífeðlisfræðilegir þættir: lífaflfræðileg atriði í uppbyggingu vefja og líffæra(bein, vöðvar, sinar, liðbönd, brjósk o.fl.), spenna, bjögun og eiginleikar efna sem byggja upp vefi.   
 • Hreyfingafræðilegir þættir:  skilgreining á hreyfingum í plönum og um ása.  Samtenging á lífaflfræðilegum og lífeðlisfræðilegum þáttum til útskýringa á hreyfingum mannslíkamans.   
X

Íþróttasálfræði (ÍÞH515G)

Lögð áhersla á ýmsa lykilþætti íþróttasálfræðinnar. Fjallað verður um áhugahvöt, spennustig, sjálfstraust, streitu, ofþjálfun, kulnun, meiðsli, hugarþjálfun o.fl. Einnig verður hugað að tengslum líðanar og hreyfingar.

X

Heilsurækt og vettvangur (ÍÞH513G)

Í námskeiðinu er lögð áhersla á að undirbúa nemendur fyrir þjálfun og kennslu á vettvangi líkams- og heilsuræktar fyrir almenning. Námskeiðið er að stærstum hluta verklegt og byggir á grunnfögum í íþrótta- og heilsufræði. Það reynir á samþættingu hæfni og þekkingar sem þjálfun almennings krefst. Námskeiðið er sniðið að þjálfun einstaklinga og hópa hvort sem er á heilsuræktarstöð eða öðrum vettvangi. Mikið er lagt upp úr því að nemendur þjálfist í að koma fram sem þjálfarar og læri að skipuleggja þjálfun fyrir almenning í líkams- og heilsurækt.

X

Aðferðafræði rannsókna í heilsueflingu, íþrótta- og tómstundafræði (HÍT501G)

Fjallað verður um aðferðafræði rannsókna, hvernig framkvæma á rannsóknir með eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum og farið yfir siðfræði rannsókna. Megináherslur námskeiðsins eru á ólík rannsóknarsnið, úrtaksaðferðir, áreiðanleika og réttmæti rannsóknaniðurstaðna. Í megindlega hluta námskeiðsins verður fjallað um breytur, áhersla verður á lýsandi tölfræði þar með talið framsetningu niðurstaðna í texta, töflum og myndum og nemendur vinna verkefni í samræmi við það. Í eigindlega hluta námskeiðsins verður fjallað um öflun, skráningu, flokkun og túlkun eigindlegra gagna og nemendur vinna verkefni í samræmi við það.

X

Lokaverkefni (ÍÞH262L)

Markmiðið með lokaverkefni til bakkalárprófs er að nemendur vinni það á fullnægj­andi hátt og í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til lokaverkefna á þessu stigi háskólanáms.

Nemendur vinna sjálfstætt að lokaverkefni sínu með ráðgjöf frá leiðsögukennara. Allir nemendur á Menntavísindasviði geta valið um þrjár tegundir verkefna.

 1. Hefðbundin rannsóknarritgerð (fræðileg ritgerð) þar sem aflað er gagna úr fræðilegum heimildum. Kafað er í rannsóknir og kenningar á viðkomandi fagsviði og mat lagt á þær.
 2. Rannsóknarskýrsla sem byggist á úrvinnslu úr fyrirliggjandi gögnum, til dæmis gögnum frá Menntamálastofnun eða gögnum sem safnað hefur verið í fyrri rannsóknum.
 3. Annars konar verkefni, til dæmis kennslu- og fræðsluefni af ýmsu tagi svo sem vefsíða, handbók, smáforrit (app), kennslubók eða bæklingur. Í slíkum tilfellum er nauðsynlegt að fylgja efninu úr hlaði með ítarlegri greinargerð þar sem lýst er markmiðum og tildrögum, viðfangsefnið sett í fræðilegt samhengi og greint frá niðurstöðum. Greinar­gerð­in gildir minnst 40% af verkefninu í heild. Tveir nem­endur geta unnið saman að slíku lokaverkefni með samþykki umsjónarmanns sé það nægilega umfangsmikið en skulu skrifa út frá því sína greinar­gerðina hver (hvor) nema annað sé ákveðið.

Gengið er út frá því að rannsóknarverkefni a) og b) séu einstaklingsverkefni. Ef valið er rannsóknarverkefni er almennt gert ráð fyrir að nemendur gangi inn í verkefni sem eru í gangi innan deilda.

Nánari leiðbeiningar um tilhögun, vinnulag og frágang við lokaverkefni er að finna í handbók lokaverkefna í grunnnámi á síðunni: https://ugla.hi.is/kerfi/view/page.php?sid=2941.

Nemendum ber að skrá upplýsingar um verkefni sín á sömu síðu.

Að öllu jöfnu er námskeiðið skráð á vormisseri en undirbúnings- og skipulagsvinna og eftir atvikum rannsóknarvinna hefst á haustmisseri, sem og val leiðsögukennara. Á vorönn vinna nemendur hins vegar sjálfstætt að lokaverkefninu í samráði við leiðsögukennara sinn. Þeir nemendur sem skila lokaverkefni á sumar- eða haustmisseri semja sérstaklega við umsjónarmann og leiðsögukennara um skilin.

X

Íþróttir og samfélag (ÍÞH610G)

Námskeiðið er byggt upp á fræðilegum fyrirlestrum, verkefnum og umræðutímum. Með umræðutímum og fræðilegri kennslu er stefnt að því að nemandi skilji mikilvægi og hlutverk íþrótta í samfélaginu og þátttöku barna og unglinga í íþróttum, auk mikilvægis afreksfólks í íþróttum fyrir samfélagið. Unnið verður með heimspeki íþrótta og hvernig hún tengist íþróttum og samfélaginu.

Hagnýt hæfni námskeiðs snýr m.a. að því að nemandi geti nýtt sér í starfi og kynnt fyrir öðrum mikilvægi íþrótta í félagsfræðilegu samhengi. Áhersla er lögð á þætti sem tengjast þátttöku í íþróttum, s.s. aldur, kynferði, tegund íþrótta o.fl. Fræðileg hæfni snýr að hæfni nemanda til að skilja félags- og heimspekilegar kenningar og hvernig áhrif þær hafa í samfélagi íþrótta. Hæfni í samskiptum snýr að því að nemandinn sýni stjórnunarhæfileika, sjálfstæð vinnubrögð og geti unnið með öðrum.

Hlutverk og mikilvægi íþrótta verður aðalviðfangsefni námskeiðsins. Saga íþrótta í heiminum verður einnig nokkuð stór þáttur í kennslunni. Einnig heimspekilegar hugleiðingar um uppbyggingu íþrótta, tengingu við samfélagið, stjórnmál, peninga og margt fleira.

Vinnulag:
Fyrirlestrar, umræður og einstaklings- og hópmiðuð verkefnavinna.

Námefni:
Tilgreint í kennsluáætlun.

X

Næring og heilsa (HÍT401G)

Hér verður lögð áhersla á tengsl næringar við heilsufar og hlutverk næringar í forvörnum gegn langvinnum sjúkdómum sem tengjast lífsháttum fólks. Einnig verður horft á samspil næringar og hreyfingar og þátt næringar í þjálfun. Nemendur kynnast jafnframt hlutverki vítamína, stein- og snefilefna ásamt vökvajafnvægi. Lögð er áhersla á að nemendur fái þjálfun í að skoða og skilja rannsóknir í næringarfræði, hvernig má safna og vinna úr upplýsingum og hvernig ber að túlka þær í samhengi við aðra lífshætti og heilsufar.
Um er að ræða framhald af námskeiðinu Næring og orkujafnvægi.

ATH. Námskeiðin HÍT201 Næring og orkujafnvægi 5e og HÍT401 Næring og heilsa 5e koma í stað námskeiðsins ÍÞH503G Næring heilsa og þjálfun 10e. Þeir nemendur sem hafa lokið því þurfa ekki að taka 5e námskeiðin.

X

Þjálffræði íþrótta (ÍÞH416G)

Markmiðið námskeiðsins er:

 • Að nemendur auki þekkingu sína og færni í skipulagningu þjálfunar.
 • Að nemendur öðlist reynslu með eigin þjálfun.
 • Að kynna starf þjálfara á vettvangi.
 • Að nemendur taki þátt í skipulagðri þjálfun með áherslu á bætta afkastagetu í þoli, styrk og hraða.
 • Að nemendur skilji mikilvægi samhæfingar, liðleikaþjálfunar, endurheimtar og taki þátt í æfingum sem ná til þessara þátta.
 • Að nemendur verði færir um að stjórna þjálfun íþróttamanna og íþróttahópa.

Viðfangsefni
Viðfangsefni námskeiðs er þjálfun íþróttafólks. Nemendur munu skipuleggja þjálfunaráætlanir fyrir einstaklinga og/eða hópa þar sem gengið er út frá markmiðum með tilliti til aldurs, þroska og viðkomandi íþróttagreinar. Fjallað verður um helstu þjálfunaraðferðir og mikilvægi einstaklingsbundinnar greiningar og þjálfunar. Nemendur öðlast þekkingu á mikilvægi markmiðasetningar í þjálfun og fá reynslu af slíkri útfærslu með eigin markmiðasetningu og þjálfun. Áhersla verður á verklegar æfingar sem tengdar eru þrekþáttum, samhæfingu, liðleika og endurheimt á meðan og eftir að þjálfun lýkur. Stefnt er að því að hver nemandi öðlist góðan skilning á ýmsum sérhæfðum þáttum í þjálfun íþróttamanna og geti nýtt sér slíka þekkingu við uppbyggingu íþrótta- og afreksmanna.

Vinnulag
Kennsla fer fram í fyrirlestrum og verklegum kennslustundum. Nemendur vinna verkefni og taka þátt í umræðum.

Athugið: Námskeiðið er fyrst og fremst ætlað nemendum á kjörsviðinu þjálfari. Kennsla í námskeiðinu fellur ekki niður þann tíma sem nemendur á kjörsviðinu kennari eru í vettvangsnámi. 

X

Íþróttakennsla í margbreytilegum hópi og sérhæfð þjálfun (ÍÞH516G)

Í námskeiðinu er fjallað um ólíkar þarfir nemenda í skólaíþróttum og hvernig hægt er að mæta þeim. Byggt verður á þeirri þekkingu sem nemendur hafa þegar öðlast um hreyfingu og íþróttakennslu. Nemendur kynnast fjölbreyttum leiðum og aðferðum til að aðlaga æfingar og leiki að þörfum ólíkra einstaklinga í margbreytilegum hópi. Áhersla er lögð á að mæta hverjum nemanda á hans forsendum og hvetja til hreyfingar og íþróttaiðkunnar.

Einnig verður farið í vettvangsheimsóknir og fylgst með þjálfun fatlaðra íþróttaiðkenda sem stefna langt í sínum greinum. Þar verða kynntar ýmsar leiðir og aðferðir í sérhæfðri þjálfun.

X

Færni og fæðuval (HHE502M)

Inntak og meginviðfangsefni
Á námskeiðinu verður farið yfir hvernig þjálfa má færni mismunandi hópa við matreiðslu og hafa þannig áhrif á fæðuval þeirra. Aðstæður, þarfir og geta hópa er mismunandi og á námskeiðinu verður farið yfir þessa þætti. Unnið verður námsefni og kennsluleiðbeiningar fyrir valinn hóp með sérþarfir.

Ung börn hafa yfirleitt áhuga á og ánægju af að vinna með foreldrum sínum í eldhúsinu. Þau geta aðstoðað á ýmsan hátt og um leið þjálfað færni og fínhreyfingar. Farið verður yfir helstu atriði matreiðslu með ungum börnum og hugað að næringarþörf þeirra og matarsmekk. Matreiddar verða uppskriftir sem börn geta hjálpað til við að elda og börn vilja gjarnan borða. Kennsluaðferðir og geta hvers aldurs í eldhúsinu verða skoðaðar.

Næringarþörf eldri borgara er að mestu leiti sambærileg næringarþörf annarra hópa en þó þarf að taka tillit til ýmissa þátta við matargerð og fæðuval, s.s. breytingar á búsetuformi, heilsu, hreyfigetu og tækifærum til innkaupa. Á námskeiðinu verður farið yfir þá þætti sem geta haft áhrif á fæðuval og getu til vinnu í eldhúsi. Einnig hvernig best er að haga fæðuvali fyrir þann sem býr orðið einn á efri árum og er jafnvel ekki vanur að matreiða.

Unnið verður að gerð námsefnis og kennsluleiðbeininga fyrir hópa sem þurfa sjónrænni og ítarlegri leiðbeiningar í uppskriftum en almennt gengur og gerist.

Kennslufyrirkomulag
Námið felst í beinni miðlun kennara, verklegum æfingum nemenda, kennsluæfingum, hópverkefnum og sjálfstæðum verkefnum nemenda.

Vinnulag
Námskeiðið er kennt bæði sem staðnám og fjarnám þar sem fyrirlestrar eru teknir upp á settir inn á fjarnámsvef. Á námskeiðinu fá nemendur námsefni miðlað á vef og taka heimapróf á Canvas úr lesefni og vinna einnig fræðileg verkefni. Í innlotum eru aðrir fyrirlestrar og vinnustofur. Staðnemar matreiða í verklegum tímum rétti í samræmi við þarfir ólíkra hópa og fjarnemar gera heima valin verkefni úr þeim tímum í stað þess að mæta í verklega tíma. Skyldumæting er í staðlotur. Námskeiðið felur í sér efnisgjald.

Til að standast námskeið þarf lágmarkseinkunnina 5,0 í sérhverju verkefni og prófi.

X

Heilsufæði (HHE301G)

Inntak og meginviðfangsefni:

Farið verður yfir grundvallaratriði hollrar matreiðslu sem  byggir á ráðleggingum Embætti landlæknis um hollt mataræði. Lögð verður áhersla á grænmeti, ávexti og grófmeti svo sem korn og baunir. Lögð verður áhersla á fljótlega, holla og ódýra rétti eins og holla skyndirétti, súpur, baka gróf brauð og súrdeigsbrauð. Einnig hvernig á að aðlaga og gera uppskriftir hollari. Nemendur kynna sér  mismunandi mataræði, hvað einkennir mataræði þjóða sem þykir vera heilsusamlegt og hvort að norræna mataræðið geti fallið þar undir.

Kennsluhættir:

Nemendur lesa námsefni sjálfstætt og skila verkefnum. Námið felst í fyrirlestrum, beinni miðlun, sýnikennslu, verklegum æfingum, einstaklingsverkefnum, hópverkefnum og kennsluæfingum ef um staðbundna kennslu er að ræða. Í lesnámskeiði lesa nemendur námsefnið sjáfstætt. 

Vinnulag:
Námskeiðið er kennt bæði sem staðnám og fjarnám þar sem fyrirlestrar eru teknir upp á settir inn á fjarnámsvef. Á námskeiðinu fá nemendur námsefni miðlað á vef og vinna þrjú verkefni. Í staðlotum eru fyrirlestrar og vinnustofur. Skyldumæting er í staðlotur hjá fjarnemum og verklega tíma hjá staðnemum.

Staðnemar matreiða í tímum rétti í samræmi við ráðleggingar Embættis landlæknis. Fjarnemar gera heima valin verkefni úr verklegum tímum í stað þess að mæta í verklega tíma. Námskeiðið felur í sér efnisgjald.

Til að standast námskeið þarf lágmarkseinkunnina 5,0 í sérhverju verkefni og prófi.

X

Næring og þjálfun ungmenna (HÍT501M)

Hlutverk næringar í þjálfun og áhrif á árangur í íþróttum eru viðfangsefni þessa námskeiðs. Áhersla er lögð á að skoða þá þætti sem helst eru til umfjöllunar í samfélaginu hverju sinni og sá sérstaklega þætti sem viðkoma þjálfun og viðhorfum ungmenna til næringartengdra þátta.

Megináhersla er lögð á orkuefnin, hlutverk þeirra og þarfir við mismunandi þjálfun. Jafnframt er horft til ólíkra þarfa eftir aldri, kyni, líkamsímynd og líkamsbyggingu. Einnig verður fjallað um vökvaþörf, vítamín, stein- og snefilefni, andoxunarefni og fæðubótarefni í tengslum við þjálfun.

Farið verður yfir nýjustu rannsóknir um efnið og takmarkanir og framfarir á stöðu þekkingar á sviðinu skoðaðar. Áhersla er lögð á að geta greint sundur raunverulega stöðu þekkingar samanborið við markaðssetningu og tískustrauma sem oft hafa áhrif á neysluvenjur og viðhorf ungmenna.

Ennfremur er lögð áhersla á þverfræðilega teymisvinnu milli fagaðila og fjallað er um hvernig má hámarka árangur og stuðla að heilsueflingu með samvinnu fagstétta.

Vinnulag:
Námskeiðið byggist á fyrirlestrum og einni málstofu. Ætlast er til virkar þátttöku nemenda í umræðum og verkefnavinnu. Gerð er krafa um grunnþekkingu í næringarfræði til að hægt sé að velja námskeiðið. Námsmat er byggt á málstofu og heimaprófi. Mætingaskylda í málstofu.

ATH: Var áður kennt sem hluti af námskeiðinu Íþróttir og næring.

X

Samstarf í skóla- og frístundastarfi (TÓS304G)

Í þessu námskeiði er sjónum beint að samstarfi milli skóla og frístundastofnana. Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar eru í mörgum sveitarfélögum rekin innan og í nánu samstarfi við grunn- og framhaldsskóla. Einnig starfar fagfólk á vettvangi frítímans, t.d. íþróttafélögum í nánu samstarfi við menntastofnanir. Námskeiðið miðar að því að efla þekkingu nemenda á þverfaglegu samstarfi ólíkra faghópa. Fjallað verður um áskoranir og tækifæri í slíku samstarfi og gildi þess fyrir börn og ungmenni, ekki síður en starfsfólk. Kenningum um ólíkar gerðir samstarfs verður gerð skil sem og rannsóknum á teymum, trausti, umbótum og þróun þar sem ólíkar stofnanir snúa bökum saman. Raundæmum af samstarfi og/eða samþættingu skóla- og frístundastarfs verður fléttað inn í námskeiðið og nemendur þjálfast í gagnrýnu hugarfari og borgaralegri virkni með því að vega og meta þróun samstarfs á vettvangi frítímans og skóla.

Námskeiðið hentar þeim sem stefna að því að starfa með börnum og ungmennum, hvort heldur er í formlegu, hálfformlegu eða óformlegu uppeldis-, íþrótta, frístunda- eða skólastarfi. Námskeiðið hentar einnig starfsfólki og stjórnendum sem nú þegar starfa í skóla- og frístundastarfi.

Skipulag og vinnulag námskeiðs:
- Nemendum í grunnnámi sem og meistaranámi, staðnemum og fjarnemum, verður kennt saman á þessu námskeiði.
- Stuðst verður við vendikennslu að jafnaði.  

X

Einelti, forvarnir og inngrip (TÓS509M)

Þetta námskeið er um einelti og markmiðið er að þeir sem ljúka námskeiðinu öðlist þekkingu, leikni og hæfni til að geta tekist á við einelti meðal barna og unglinga. Námskeiðið byggir á kenningum og rannsóknum á einelti, ásamt víðfeðmri reynslu umsjónarkennara. Námskeiðið er bæði fræðilegt og hagnýtt. Nemendur þurfa að vinna verkefni á vettvangi. Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem hafa hug á að vinna með börnum og unglingum og hentar því vel fyrir nemendur á menntavísindasviði HÍ. Nemendur á öðrum sviðum eru einnig velkomnir. Á námskeiðinu verður fjallað um fjölmarga þætti sem snúa að einelti, þar á meðal samstarf við foreldra, hópefli, vináttuþjálfun, uppbygginu liðsanda, árangursríka vinnu með þolendum, gerendum og áhorfendum og leiðir til lausna. Námskeiðið fer fram á íslensku en lesefni er á íslensku og ensku.

Vinnulag: Fyrirkomulag námskeiðsins byggir á fyrirlestrum, umræðum, tímaverkefnum, kynningum og vinnu á vettvangi. Námskeiðið er kennt tvisvar í viku fyrir staðnema. Fjarnemar verða að mæta í allar þrjár staðlotur námskeiðsins. Missi fjarnemar staðlotu verða þeir að vinna það upp með því að mæta í aðra tíma í staðinn. Námskeiðið fylgir dagsetningum í grunnnámi í tómstunda- og félagsmálafræði. Á námskeiðinu er tekið viðtal við fyrrum þolenda eða gerenda eineltis. Þá er eitt verkefni námskeiðsins unnið á vettvangi, þar sem nemendur prófa hópeflandi eineltisforvarnir með hópi barna eða ungmenna. 

X

Styrktarþjálfun (ÍÞH324G)

Markmið
Að auka þekkingu nemenda á grundvallarþáttum styrktarþjálfunar. Að nemendur kunni skil á helstu hugtökum og skilgreiningum í styrktarþjálfun. Að nemendur hafi skilning á hvaða lífeðlisfræðilegar breytingar verða á vöðvum og eins hvaða áhrif styrktarþjálfun hefur á heilsu og velferð til lengri og styttri tíma. Nemendur eiga að kunna skil á:

 • helstu þjálfunaraðferðum við styrktarþjálfun
 • gerð styrktrþjálfunaráætlunar fyrir ólíka hópa
 • styrktarþjálfun fyrir börn, unglinga og fullorðna
 • styrktarþjálfun fyrir keppnis- og afreksfólk
 • samspili styrktar- og þolþjálfunar
 • æskilegri næringu tengda styrktarþjálfun
 • styrktaræfingum fyrir ólíka vöðvahópa
 • ýmsum tegundum styrktarþjálfunar og styrktaræfingum þar sem unnið er með lóðum, í tækjum og eigin þyngd
 • áhrifum styrktarþjálfunar á heilsu mismundandi aldurshópa

Form kennslu: Námskeiðið er bæði verklegt og fræðilegt. Fyrirlestrar, verkefni, lestur fræðigreina, verklegar æfingar og þjálfun á vettvangi.

X

Körfuknattleikur (ÍÞH054G)

Námskeiðið er ætlað nemendum sem hafa áhuga að læra um körfuknattleiksþjálfun með börnum og unglingum. Nemendur eiga að hafa grunnþekkingu á íþróttinni í gegnum námskeiðið knattleikir. 

Markmið
Að nemandi:

 • kynnist körfuknattleik betur og læri meðal annars hugmyndafræðina á bak við íþróttina
 • kynnist æfingum sem henta fyrir börn og unglinga
 • læri að byggja upp og stjórna æfingum
 • læri grunnleikfræði, þ.e. sóknar- og varnarkerfi
 • kafi dýpra í einhvern einn þátt sem viðkemur körfuknattleik

Viðfangsefni
Viðfangsefni eru m.a.:

 • Hugmyndafræðin á bak við körfuknattleik
 • Leikfræði
 • tækni 
 • Æfingar og uppbygging þeirra
 • Mismunandi áhersluatriði í þjálfuninni eftir aldri og getu

Vinnulag
Kennslan er bæði verkleg (íþróttasal) og bókleg (fræðileg), ásamt verkefnavinnu nemenda (einstaklings sem og hópavinna). Að lokum er vettvangstenging í námskeiðinu.

X

Heilsurækt og vettvangur (ÍÞH513G)

Í námskeiðinu er lögð áhersla á að undirbúa nemendur fyrir þjálfun og kennslu á vettvangi líkams- og heilsuræktar fyrir almenning. Námskeiðið er að stærstum hluta verklegt og byggir á grunnfögum í íþrótta- og heilsufræði. Það reynir á samþættingu hæfni og þekkingar sem þjálfun almennings krefst. Námskeiðið er sniðið að þjálfun einstaklinga og hópa hvort sem er á heilsuræktarstöð eða öðrum vettvangi. Mikið er lagt upp úr því að nemendur þjálfist í að koma fram sem þjálfarar og læri að skipuleggja þjálfun fyrir almenning í líkams- og heilsurækt.

X

Útivist - klettaklifur (ÍÞH026G)

Markmið námskeiðsins er að nemandinn öðlist þekkingu á þeim öryggisreglum sem fylgja þarf þegar klifrað er, þekki og kunni að nota þann búnað sem fylgir klifri. Að hæfni nemandans í klifri, klifurtækni, aukist. 

Inntak / viðfangsefni: Farið verður í helstu hnúta sem notaðir eru í klifri, notkun búnaðar, uppsetningu trygginga, hvernig maður ber sig að við að tryggja aðra, klifurtækni, sig, "júmmun".

Vinnulag: Fyrirlestrar, umræður, verklegar æfingar, styttri ferðir og ein helgarferð. Mætingarskilda er í námskeiðið.

X

Útivist og útinám í lífi og starfi (TÓS301G)

Inntak: Fjallað verður um hugmyndafræði og gildi útináms og ævintýranáms í starfi með fólki með áherslu á hagnýtar kenningar, rannsóknir og reynslu af vettvangi. Áhersla er lögð á að annars vegar að njóta náttúrunnar og hins vegar að greina hvernig náttúruna getur verið vettvangur fyrir uppeldi og margskonar nám (t.d. með rýni í plöntur, dýr eða landslag).

Kynntar eru leiðir um hvernig náttúran getur auðgað starf með börnum, unglingum og fullorðnum m.a. til þess að efla sjálfstraust, sjálfsmynd, uppbyggjandi samskipti og auka þekkingu fólks á náttúrunni og efla tengsl okkar við hana. Einkum er litið á vettvang frítímans sem þann starfsvettvang sem unnið er með, en einnig er unnið með útfærslu og framkvæmd útináms í skóla- eða tómstundastarfi. Kennaranemar sem taka námskeiðið vinna sín verkefni með hliðsjón af skólastarfi og tengingar við aðalnámskrá. Fjallað verður um ýmis gagnleg atriði varðandi útivist m.a. um útbúnað, klæðnað, ferðamennsku og öryggismál.

Farið verður í eina tveggja nátta ferð (20. - 22. október 2021), einnar nætur ferð (16.- 17. nóvember 2021) þar sem nemendur glíma við raunveruleg verkefni á vettvangi.

Vinnulag: Námskeiðið er kennt bæði í stað- og fjarnámi. Í staðnámi er að jafnaði kennt tvo dag í viku.

Kennslan byggir á fyrirlestrum, verklegri kennslu, útivistarferðum, verkefnavinnu og umræðum. Rík áhersla er lög á fjölbreyttar útivistarferðir þar sem nemendur takast á við raunveruleg verkefni. Umræður eru í tímum og á neti, en einnig er rætt um upplifanir hópsins og einstaklinganna í ferðunum og rýnt í þann lærdóm sem af þeim má draga (ígrundun). Unnin eru verkefni þar sem nemendur þurfa m.a. að fara með hóp í ferð. Þar reynir á ferlið frá hugmynd (sköpun), undirbúning, framkvæmd og mat. 
Nemendur eru hvattir til að nota leiðarbók á námskeiðinu fyrir ígrundanir, minnispunkta og hugleiðingar.

X

Leikir í frístunda- og skólastarfi (TÓS305G)

Á námskeiðinu er fjallað um gildi góðra leikja í frístunda- og skólastarfi. Nefna má kynningar – og hópstyrkingarleiki, hlutverkaleiki, einfalda og flókna námsleiki, hópleiki, rökleiki, gátur, þrautir, spurningaleiki, umhverfisleiki, námsspil, söng- og hreyfileiki, orðaleiki og tölvuleiki, leikræna tjáningu o.s.frv. Áhersla verður lögð á að kynna þátttakendum heimildir um leiki og verður sérstök áhersla á að kynna Internetið sem upplýsingabrunn um leiki. Þátttakendur spreyta sig á að prófa margvíslega leiki og leggja mat á þá. Þá verður unnið í hópum við að safna góðum leikjum (námsmappa- portfolio) sem hægt er að nota í frístunda- og skólastarfi. Athugið að þetta námskeið er kennt á laugardögum.

X

Markaðsfræði og stjórnun (ÍÞH035G)

Markmið:

Að nemendur kynnist helstu þáttum og hugtökum sem snúa að íþróttamarkaðsfræði og hvernig hún er frábrugðin annarri hefðbundinni markaðsfræði. Meðan á námskeiðinu stendur ættu nemendur að öðlast betur skilning á:

 • Séreiginleikum íþróttamarkaðsfræði
 • Neytendum íþrótta
 • Íþróttavörum/þjónustu
 • Markaðsrannsóknum í íþróttum
 • Kynningar- og auglýsingarmálum (bæði í gegnum íþróttir og fyrir íþróttir)
 • Markaðsáætlanagerð

Kennslufyrirkomulag er sambland af fyrirlestrum, umræðutímum og fyrirlestrum nemenda, þar sem þeir kynna verkefni sín.

Mikilvægt er í þessu námskeiði að nemendur séu þátttakendur í tímunum þ.e. séu með í umræðum og úrlausnum á þeim verkefnum sem farið verður í. 

X

Frjálsíþróttir (ÍÞH039G)

Viðfangsefni námskeiðsins er tæknigreining,  vinnukröfugreining og þjálfun frjálsíþróttagreinanna.

Vinnulag: Kennsla verður í formi fræðilegra, verklegra  og umræðutíma.

X

Þjálfun í vatni (ÍÞH047G)

Að nemendur: 

 • auki kunnáttu sína á sundíþróttinni þ.e. sundþjálfun fyrir byrjendur og lengra komna, aðallega verður farið í þjálfunar og keppnisþátt greinarinnar,
 • kynnist mikilvægi og uppbyggingu kennslu í ungbarna- og barnasundi (frá 3 mánaða til 5 ára aldurs),
 • kynnist vatnsleikfimi og stöðvaþjálfun í vatni sem hluta af heilsurækt,
 • ræði þjálfun fyrir of þungt fólk, aldraða, o.fl.,
 • kynnist notkun vatnsins sér til ánægju, en hér er átt við ýmsa leiki t.d. vatnafótbolta, blak, o.fl.

Viðfangsefni: Fjallað verður um það hvernig sundþjálfun fyrir börn og unglinga er byggð upp (ekki á afrekssviði), kenndar reglur og öll undirstöðuatriði þjálfunar. Farið verður yfir öll helstu undirstöðuatriði í öðrum greinum sem kenndar verða t.d. í ungbarnasundi, vatnsleikfimi og heilsurækt.

Vinnulag: Námskeiðið er fremur fræðilegs eðlis en verklegt, þó verður farið í laug og unnið með alla þætti námsins, þ.e. bæði þjálfun, vatnsleikfimi og aðra heilsurækt. Nemendur útskrifast með 1a og 1b sérgreinahluta SSÍ þjálfunarstigs.

X

Viðburða- og verkefnastjórnun í íþróttum (ÍÞH056G)

Námskeiðinu er ætlað að efla færni nemenda í að undirbúa og skipuleggja viðburði á vettvangi íþrótta og heilsu á faglegan hátt með aðferðum og leiðum verkefnastjórnunar. Áhersla er á samvinnu og verkefnavinnu með markvissum hætti og nemendur ættu því að búa að aukinni færni fyrir önnur námskeið í háskólanámi, vinnumarkað og félagsstörf hvers konar. Námskeiðinu er ætlað að mæta síaukinni kröfu um færni í viðburða- og verkefnastjórn á vettvangi íþrótta og heilsu. Nemendur eru hvattir til virkrar þátttöku í umræðum sem og verkefnavinnu því þannig skapast gott lærdómssamfélag sem margfaldar árangur allra. Jafnframt er hvatt til uppbyggilegra samskipta og ábyrgðar á eigin námi og framgöngu í námskeiðinu.

Inntak
Á námskeiðinu verður farið yfir skipulagningu viðburðaverkefna. Áhersla er lögð á undirbúning, greiningar, áætlanir, framkvæmd og eftirvinnslu viðburða s.s. á sviði íþrótta og heilsu. Rýnt er í viðburði eins og fundi, ráðstefnur, hátíðir, íþróttamót, almenningsviðburði, átaksverkefni og fleira. Fjallað er um lög, reglur og öryggisatriði. Skoðuð eru tengsl íþrótta, frístunda, tómstunda og ferðaþjónustu, sem og uppeldislegt- og samfélagslegt gildi viðburða og efnahagsleg áhrif þeirra.

Vinnulag
Fyrirlestrar, umræður, verkefnavinna og heimsóknir. Í námskeiðinu vinna nemendur að undirbúningi, framkvæmd og mati á eigin viðburði og taka þátt í að rýna viðburði samnemenda auk lesefnisprófs.

Námskeiðið er kennt í staðnámi og mætingaskylda er í valda tíma.

Lágmarkseinkunn í hverjum námsþætti er 5,0.

X

Íþróttameiðsl, forvarnir og endurhæfing (ÍÞH055G)

Markmið námskeiðsins er að veita nemendum grundvallarþekkingu á algengum íþróttameiðslum, forvörnum og meðhöndlun þeirra. Nemendur fá grunnþjálfun í meðhöndlun meiðsla með verklegum æfingum. Sérstök áhersla verður lögð á forvarnir gegn ýmis konar meiðslum og kvillum hvort sem er í íþróttum eða heilsurækt.

X

Fangbrögð og jaðaríþróttir (ÍÞH029G)

Markmið námskeiðsins er að kynna glímu- og júdó og aðrar bardaga og sjálfsvarnaríþróttir. Jaðaríþróttir sem eru vinsælar hverju sinni verða kynntar og nemendum gefið tækifæri til að reyna hæfni sína.

Vinnulag: Námskeiðið er verklegt að mestu leiti.

X

Útivist - vetrarfjallamennska (ÍÞH031G)

Markmið námskeiðsins er að gera nemandann færan til að ferðast í brattlendi í vetraraðstæðum. Eftir námskeiðið á nemandinn að vera fær um að leiða hóp í léttari ferðum.

Undirmarkmið

 • Að nemandinn geti metið aðstæður m.t.t. hættumerkja, sérstaklega snjóflóðahættu, og valið leið eftir því.
 • Að nemandinn geti bjargað sjálfum sér og öðrum upp úr jökulsprungu.
 • Að nemandinn öðlist þekkingu á því hvernig hagkvæmast er að ganga á mannbroddum og hvernig ísöxi er beitt.
 • Að nemandinn þekki hvernig jöklar hreyfast og hvernig sprungur myndast.
 • Að nemandinn tileinki sér þau hugtök sem notuð eru manna á milli í vetrarfjallamennsku.

Viðfangsefni: Farið verður í ferðatækni í brattlendi við vetraraðstæður, öryggismál s.s. ís- og snjótryggingar, snjóflóðabúnað (ýli, leitarstöng og skóflu) og ísaxarbremsu. Hvernig hentugt er að byggja snjóhús til næturdvalar. Hverju þarf að huga að þegar ferðast er í forsvari fyrir hóp.

Vinnulag: Fyrirlestrar og útivistarferðir.

Til að geta tekið þátt í námskeiðinu þurfa nemendur að verða sér úti um (kaupa/leigja/fá lánað) ákveðinn búnað sjálfir (útbúnaðarlista verður dreift í upphafi námskeiðs).

X

Siðfræði og skólastarf (HÍT402G)

Í þessu námskeiði er farið í siðfræði með áherslu á nytjastefnu, réttarstefnu (skyldukenningar) og dygðakenningar. Fjallað er um mannréttindi og siðfræðileg hugtök eins og sjálfræði, velferð, friðhelgi einkalífs og virðingu. Jafnframt er fjallað um tengsl skólastarfs og siðferðis.

Áhersla er lögð á að tengja hina fræðilegu umfjöllun við siðferðileg álitamál í skólastarfi og á öðrum vettvangi þar sem unnið er með börnum.

X

Lífsleikni (TÓS404G)

Námskeiðinu er ætlað að efla færni nemenda í að vinna að velferð og hamingju fólks á öllum aldri, þó með áherslu á börn, unglinga og ungt fólk. Áhersla er lögð á starfsaðferðir og leiðir sem nýtast í eigin lífi sem fyrirmynd á vettvangi uppeldis og tómstundastarfs og í vinnu með öðrum. Rík áhersla er  er lögð á verkefnavinnu og samvinnu. Við lok námskeiðs ættu nemendur því að búa yfir aukinni færni sem nýtist í eigin lífi sem og í starfi á vettvangi. Námskeiðinu er ætlað að mæta aukinni áherslu á þá þætti í starfi með börnum og unglingum sem styðja við farsæld og gott líf á vettvangi skóla – og frístundastarfs.

Á námskeiðinu munum við fjalla um lífsleikni, hvernig við lifum lífinu, líðan og hvernig hægt er að hafa áhrif á líf okkar og annarra.  Við munum leggja áherslu á hagnýtar leiðir sem byggja á fræðilegum grunni og tengjast sjálfsþekkingu og hæfni einstaklings til að lifa farsælu lífi. Fjallað verður um seiglu, tilfinningar, núvitund, streitu og líkamlega og andlega velferð og unnið verður með starfsaðferðir og kennsluaðferðir leiklistar auk annarra leiða.

Vinnulag:
Fyrirlestrar, umræður og verkefnavinna. Námskeiðið er að hluta til með vendikennslufyrirkomulagi þar sem stuttir fyrirlestrar um viðfangsefni hverrar viku verða aðgengilegir á vef og umræðu- og verkefnatímar eru í hverri viku. Í námskeiðinu vinna nemendur einstakingsverkefni, þeir prófa  aðferðir í lífsleiknikennslu á eigin skinni sem og hópverkefni sem felast í að reyna aðferðir í kennslu/starfi með öðrum. Að auki rýna nemendur í eigin vinnu og samnemenda. Munnlegt próf er í lok námskeiðs. Skyldumæting er í einn umræðu- og verkefnatíma í hverri viku en að öðru leyti er fyrirkomulag fjarnáms kynnt sérstaklega í upphafi námskeiðs og tímaáætlun að hluta til unnin með nemendum. Þriggja vikna kennsluhlé er í námskeiðinu í mars vegna vettvangsnáms í tómstunda- og félagsmálafræði.

X

Heilsuhegðun og fæðuval – áhrifaþættir og mótun (ÍÞH036M)

Viðfangsefni námskeiðsins er heilsuhegðun í víðum skilningi. Fjallað verður um heilsuhegðun mismunandi aldurshópa og samband líffræðilegra þátta, heilsuhegðunar og félagslegra aðstæðna. Farið verður yfir hvernig hegðun einstaklinga, bjargráð og streita hafa áhrif á heilsufar. Hegðun í tengslum við fæðuval og neysluvenjur er sérstaklega skoðuð. Þá verður horft til þess hvernig má móta heilsusamlegar lífsvenjur frá æsku, svo sem hafa áhrif á fæðuval og vinna á matvendni. Samfélagsáhrif og þáttur fjölmiðla eru einnig könnuð. Námsefnið byggir á fræðbókum og vísindagreinum frá mismunandi áttum og ólíkum sviðum sem spanna viðfangsefnið og nálgast það á ólíkan hátt.
Námskeiðið er ætlað nemendum á efri stigum grunnnáms og á meistarastigi og er opið öllum.

X

Blak (ÍÞH040G)

Í þessu valnámskeiði kynnast nemendur blakíþróttinni og fræðast á fjölbreyttan hátt  um hana. Áhersla er lögð á að nemendur séu meðvitaðir um þær kennsluaðferðir og þau kennslufræðilegu atriði sem eru mikilvæg í miðlun þessarar greinar. Farið verður yfir alla helstu þætti í blaki, þ.e. einstaklingstækni, leikreglur og leikskipulag. Námskeiðinu er einnig ætlað að bæta verklega kunnáttu nemenda í blaki og eru nemendur hvattir til að æfa og efla getu sína í frjálsum tímum utan hefðbundins skólatíma.

X

Knattspyrna I (ÍÞH006G)

Inntak
Námskeiðið er byggt upp á verklegum æfingum samkvæmt kröfum KSÍ og verklegri þátttöku nemenda. Í gegnum verklegar æfingar og fræðilega kennslu er ætlunin að nemandi öðlist almennan skilning á hugtökum í knattspyrnu og knattspyrnuþjálfun og geti nýtt sér þekkingu sína við að miðla öðrum með þjálfun í greininni. Stefnt er að því að þekking nemandans nái til þeirra atriða sem henta byrjendum í knattspyrnu, börnum og unglingum.

Markmið
Að nemandi:

 • taki þátt í verklegum æfingum í knattspyrnu sem ná m.a. til tækni-, þrek- og leikfræðiþjálfunar
 • nái tökum á grundvallaratriðum í knattspyrnutækni
 • læri undirstöðuatriði liðssamvinnu og geti útfært þessi atriði í leikrænum æfingum, leikæfingum
 • skilji hvað felst í leikfræði í knattspyrnu og sé fær um að brjóta leikfræðina niður í smærri einingar
 • þekki helstu atriði sem snúa að þjálffræði í knattspyrnu
 • læri að skipuleggja og þjálfa börn og unglinga og setja upp markvissa tímaseðla

Viðfangsefni
Knattspyrnutækni, leikfræði, undirstöðuatriði liðssamvinnu, þjálffræði, kennslufræði, knattspyrnulög, þjálfun/æfingakennsla, skipulag þjálfunar.

Vinnulag
Kennsla fer fram í formi verklegra kennslu, fyrirlestra, umræðna og verkefnavinnu.

X

Spaðaíþróttir og golf (ÍÞH049G)

Lögð verður áhersla á að undirbúa nemendur til að taka að sér kennslu og þjálfun undirstöðuatriða í spaðaíþróttum og golfi. Áhersla verður lögð á leikræna nálgun tækniatriða og farið yfir leikskipulag þessara íþróttagreina. Skólagolf verður kynnt ásamt ýmsum öðrum leikrænum útfærslum í kennslu og þjálfun.

Vinnulag
Námskeiðið er að mestu hluta verklegt. Nemendur taka þátt í æfingum og  léttum keppnislíkum leikjum og öðlast þannig færni í viðkomandi greinum samhliða því að þjálfast í kennslufræðilegri útfærslu æfinga og leikja.

X

Vetraríþróttir (ÍÞH032G)

Markmið
Markmið námskeiðsins er að búa nemendur undir kennslu í vetraríþróttum, auk þess að gefa þeim innsýn í þá miklu möguleika sem vetraríþróttaferðir geta gefið í skólastarfi. Einnig að nemendur öðlist grunnfærni í ólíkum íþróttagreinum vetraríþrótta auk þess að hvetja þá til aukinnar ástundunar á þessum vinsælu almennings- og keppnisíþróttagreinum.

Viðfangsefni
Á námskeiðinu verður eftirfarandi tekið fyrir: hokkýskautar, svigskíði og snjóbretti. 

Vinnulag
Kennsla er að stærstum hluta verkleg og krefst þess að nemendur vinni sjálfstætt og séu virkir þátttakendur í öllum tímum.  

Nemendur þurfa að greiða fyrir skíðapassa og ferðir til og frá skíðasvæðum.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum Námsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Hjörtur Fjeldsted
Hrund Thorlacius
Katrín Ósk Magnúsdóttir
Bjarki Gíslason
Hjörtur Fjeldsted
Íþrótta- og heilsufræði - BS nám

Ég starfa sem knattspyrnuþjálfari og líkamsræktarþjálfari samhliða náminu og nýtist námið einstaklega vel með vinnunni. Námið er mjög fræðandi og skemmtilegt, og innheldur hæfilega blöndu af verklegu og bóklegu námsefni. Það hefur dýpkað mína þekkingu til muna og þyrstir mann sífellt í meiri fróðleik um hvert viðfangsefni. 

Hrund Thorlacius
Íþrótta- og heilsufræði - BS nám

Kostirnir við að hafa aðstöðuna í Laugardal eru að hér er skautasvell, frjálsíþróttasalir, sundlaug og líkamsræktarsalir. Þetta er allt á sama stað og það er stutt í Stakkahlíð þar sem bóklegu tímarnir eru.

Katrín Ósk Magnúsdóttir
Íþrótta- og heilsufræði - BS nám

Ég valdi íþrótta- og heilsufræði vegna þess að ég hef mjög mikinn áhuga á íþróttum og heilsu. Þetta nám var því fullkomið til að auka þekkingu mína á þessum sviðum. Námið sjálft er ótrúlega áhugavert og skemmtilegt og gerir mann samkeppnishæfan í hverju sem er. Það er mikið um verklega tíma og úr verður því samheldnin hópnur nemenda.

Bjarki Gíslason
Íþrótta- og heilsufræði - BS nám

Námið er gífurlega þroskandi og krefjandi og lærdómsríkt og maður verður samkeppnishæfur eftir að hafa gengið í gegnum það. Ég mæli hiklaust með því.

Hafðu samband

1. hæð, Stakkahlíð – Enni
Opið kl. 8.15 – 15.00 alla virka daga
Sími 525 5950
mvs@hi.is

 

""

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.