Skip to main content

Háskólaráðsfundur 18. febrúar 2016

03/2016

HÁSKÓLARÁÐSFUNDUR

Ár 2016, fimmtudaginn 18. febrúar var haldinn fundur í háskólaráði sem hófst kl. 13.

Fundinn sátu Jón Atli Benediktsson, Björn Már Ólafsson (varamaður fyrir Nönnu Elísu Snædal Jakobsdóttur), Davíð Þorláksson (varamaður fyrir Áslaugu Friðriksdóttur), Ebba Þóra Hvannberg, Eiríkur Rögnvaldsson, Iðunn Garðarsdóttir, Margrét Hallgrímsdóttir, Orri Hauksson, Stefán Hrafn Jónsson og Tómas Þorvaldsson. Fundinn sat einnig Þórður Kristinsson, sem ritaði fundargerð. Jakob Ó. Sigurðsson boðaði forföll og varamaður hans einnig. 

1.    Setning fundar.
Rektor setti fundinn og greindi frá því að engin athugasemd hefði borist við fundargerð síðasta fundar og hefði hún því skoðast samþykkt og verið birt á háskólavefnum. Þá spurði rektor hvort einhver vildi gera athugasemd við dagskrá fundarins og var svo ekki. Þá spurði rektor hvort einhver teldi sig vanhæfan til að taka þátt í meðferð máls á dagskrá og var svo ekki. 

2.    Málefni íþrótta- og heilsufræði við Háskóla Íslands, sbr. síðasta fund. [Kl. 13.00-14.00. Umræða og afgreiðsla.]
Inn á fundinn kom Ástríður Stefánsdóttir, deildarforseti Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeildar. Rektor gerði grein fyrir stöðu mála og viðræðum sem átt hafa sér stað frá síðasta fundi um málefni íþrótta- og heilsufræði við Háskóla Íslands, en á síðasta fundi var ákvörðun í málinu frestað um tvær vikur.

Inn á fundinn komu Unnur Brá Konráðsdóttir og Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmenn Suðurkjördæmis og gerðu grein fyrir sjónarmiðum þingmanna kjördæmisins og svöruðu fyrirspurnum er fram voru bornar. Að því loknu viku þau af fundi.

Inn á fundinn komu Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar og Valgerður Sævarsdóttir, formaður byggðaráðs Bláskógabyggðar og gerðu grein fyrir sjónarmiðum sveitarstjórnarinnar og svöruðu fyrirspurnum er fram komu. Að því loknu viku þau af fundi. 

Jafnframt vék Ástríður Stefánsdóttir af fundi. 

Málið var rætt ítarlega, en það hefur verið á dagskrá undanfarinna sex funda ráðsins. Að umræðu lokinni samþykkti háskólaráð einróma eftirfarandi bókun:

“Háskólaráð Háskóla Íslands fjallaði á fundi sínum 18. febrúar 2016 um staðsetningu grunnnáms í íþrótta- og heilsufræði við Háskóla Íslands, en áður hefur ráðið fjallað ítarlega um það málefni á nokkrum fundum, auk þess sem rektor og aðrir fulltrúar háskólans hafa átt viðræður við fjölmarga aðila. Einróma niðurstaða háskólaráðs er að nám í íþrótta- og heilsufræði verði flutt frá Laugarvatni til Reykjavíkur og aðstaða á Laugarvatni nýtt til annarra þarfa, eftir því sem aðstæður leyfa. 

Forsendur ákvörðunar háskólaráðs eru eftirfarandi:

  • Nám í íþróttafræði hefur verið að Laugarvatni síðan 1932. Áratugum saman var aðsókn meiri að náminu en unnt var að verða við. Undanfarinn áratug hefur aðsókn hins vegar farið mjög dvínandi og verið alls óviðunandi í nokkurn tíma. Skiptar skoðanir eru um ástæður þessa. Líklega er um fleiri en eina ástæðu að ræða en jafnframt ljóst, að mati háskólaráðs, að staðsetning námsins að Laugarvatni ein og sér hefur dregið verulega úr aðsókn að náminu. 
  • Menntun í íþrótta- og heilsufræði og heilsutengdum greinum er mjög mikilvæg fyrir íslenskt samfélag og nauðsynlegt að aðstaða og umgjörð náms í þessum greinum laði að nægjanlega marga og góða nemendur. Háskóli Íslands býður upp á fjölbreytt nám í þessum greinum með góðum tækifærum á samnýtingu, samþættingu og samlegð við réttar aðstæður.
  • Á síðasta ári voru unnar á vegum Háskóla Íslands tvær skýrslur um grunnnám í íþrótta- og heilsufræði og bornir saman ólíkir valkostir, einkum þeir að hafa námið áfram að Laugarvatni eða færa það til Reykjavíkur, þar sem meistaranám í greininni er. Fyrri skýrslan var unnin af þremur starfsmönnum miðlægrar stjórnsýslu Háskóla Íslands og hin síðari af fjórum kennurum námsbrautar í íþrótta- og heilsufræði, forseta Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeildar þar sem námsbrautin er vistuð, rekstrarstjóra Menntavísindasviðs, fulltrúa nemenda ásamt tveimur fulltrúum miðlægrar stjórnsýslu skólans.
  • Í samtölum rektors Háskóla Íslands og fleiri starfsmanna skólans við þingmenn Suðurkjördæmis, fulltrúa sveitarstjórnar Bláskógabyggðar og fleiri aðila um staðsetningu íþrótta- og heilsufræði að Laugarvatni komu skýrt fram áhyggjur ef Háskóli Íslands yrði ekki áfram með starfsemi að Laugarvatni og einkum nám í íþrótta- og heilsufræði. 
  • Innan Háskóla Íslands hefur verið unnið að metnaðarfullum hugmyndum um áframhaldandi starfsemi að Laugarvatni eftir að grunnnám í íþrótta- og heilsufræði yrði flutt til Reykjavíkur. Háskólaráði, fulltrúum þingmanna Suðurkjördæmis, Bláskógabyggðar og Háskólafélags Suðurlands hefur verið kynnt innihald þessara hugmynda.

Í ljósi þessa samþykkir háskólaráð Háskóla Íslands:

  • Grunnnám í íþrótta- og heilsufræði flyst til Reykjavíkur, en aðstaða á Laugarvatni verður nýtt áfram eftir því sem talið er ákjósanlegast í þágu háskólans. Haustið 2016 verður nám á 1. ári í Reykjavík, en nám á 2. og 3. ári áfram að Laugarvatni.
  • Háskóli Íslands stefnir að því að vera með starfsemi að Laugarvatni sem mótuð yrði í samstarfi og samkomulagi við stjórnvöld, sveitarstjórn Bláskógabyggðar, Háskólafélag Suðurlands og eftir atvikum fleiri aðila er áhuga kynnu að hafa á starfsemi háskólans á svæðinu.
  • Háskóli Íslands mun áfram kanna með framangreindum aðilum og akademískum stjórnendum innan skólans möguleika á áframhaldandi starfsemi að Laugarvatni, að því gefnu að unnt verði að tryggja fjárhagslegan og faglegan grundvöll starfseminnar. “

Fleira var ekki gert.
Fundi slitið kl. 14.00.