Alþjóðlegt nám í menntunarfræði - aukagrein | Háskóli Íslands Skip to main content

Alþjóðlegt nám í menntunarfræði - aukagrein

Alþjóðlegt nám í menntunarfræði - aukagrein

Menntavísindasvið

Alþjóðlegt nám í menntunarfræði

Aukagrein – 60 ECTS einingar

Alþjóðlegt nám í menntunarfræði opnar nýjar leiðir fyrir nemendur sem hafa áhuga á alþjóðlegri sýn á viðfangsefni uppeldis- og menntunarfræði eða hafa áhuga á að vinna með vaxandi hópi innflytjendabarna og tvítyngdra barna á Íslandi. Námið fer fram á ensku og hafa nemendur komið víða að úr heiminum. Með alþjóðlegu námi í menntunarfræði er brugðist við þróun fjölmenningarsamfélags og hnattvæðingu.

Skipulag náms

X

Alþjóðleg og samanburðarmenntunarfræði (INT001M)

Áhersla er á umræðu og kenningar um alþjóðlega menntun og samanburðarmenntunarfræði sem kerfisbundna greiningu á því sem er líkt og því sem er ólíkt í menntakerfum á ólíkum svæðum, löndum og í ólíkum menningarheimum. Mikilvægi hnattvæðingar fyrir samanburðarmenntunarfræði verður skoðuð.

 

Námskeiðið fer fram sem málstofur og vinnustofur þar sem fá nemendur þjálfun í að ræða þau margvíslegu málefni sem eru viðfangsefni námskeiðsins í gagnrýnu umhverfi og setja þau víðara kenningalegt og verklegt samhengi. Samanburðar alþjóðleg menntunarfræði er skildu áfangi fyrir grunn og framhaldsnema í alþjóðlegum menntunarfræðum.

X

Fjölmenning og tungumálakennsla (ÍET404G)

Fjallað verður um kennsluaðferðir í tungumálakennslu og fjölmenningarlega kennslu sem tekur mið af fjölbreyttum  nemendahópi, mismunandi þörfum nemenda og bakgrunni. Kennslan verður byggð á fyrirlestrum, umræðum, verkefnavinnu og kynningum nemenda á verkefnum sínum.

Námskeiðið hentar nemendum úr mismunandi deildum, og er sérstaklega gagnlegt fyrir nemendur í Deild faggreinakennslu, alþjóðlegu námi, tómstunda- og félagsmálafræðum og nemendum í fjölmenningarfræðum og íslensku sem öðru máli. 

 

X

Educational settings (INT101G)

Main objectives:
The purpose of the course is to introduce students to the diversity and development of educational settings. Students will become familiar with key developments in education in the 20th and early 21st century. There will be a brief introduction to theories of educational change and relationships between policy and practice.They will be able to identify and discuss some of the issues involved in establishing and maintaining educational settings, both formal and informal. Students will understand that different cultural values lie behind different versions of good practice and will be able to form judgements about what might constitute good practice in a variety of settings. 

Learning experiences:
Students will undertake regular field visits to a range of educational settings. They will be required to prepare themselves for the visits and to write short reports after the visits. Students will be required to read short articles in order to increase their understanding of developments in education. They will be encouraged to appreciate values and practices in different settings and will be able to construct arguments on what consitutes good practice. Students will research at least one setting in some depth and make an oral and visual presentation on their setting. They will carry out assignments involving electronic and library-based resources. Thorough preparation for classes will be expected and the course will rely on the active participation of students in classes.

X

Pedagogy (INT503M)

Pedagogy
The purpose of the course is to prepare participants to teach and work with children and adolescents in international and multicultural settings in Iceland and around the world. The main goal is to introduce key learning and teaching theories.

Content
The course will build on the combination of the group each time, take into account and adapt to the international and diverse experience and knowledge the teacher learners bring to the course. The course builds on a framework of inquiry that enables participants to analyze their experience, relate to pedagogical theories, and study multicultural and international pedagogy. The emphasis is on differentiation in the instruction, the learning material and the learning environment. Different learning styles, teaching methods, and assessment that support children and adolescent to become independent and active pupils will be introduced.

Procedures
The course work is based on diverse reading material, dialogue and projects. Participants are supported to be active, independent, and information seekers. Through the course the participants develop their practice based portfolio.

X

Inclusive education and the irregular school and society (INT504M)

This course offers an introduction to inclusive education policy and practic. It explores examples from the history of (special) education, theories and perspectives from disability studies, stigma and othering, democracy and social justice. The course will provide students with basic understanding of heterogenius group teaching and learning, and how teachers and schools can work with learners with special needs and their families in general education schools and society.

X

Hnattvæðing og menntun (INT203G)

Markmið námskeiðsins er að auka skilning nemenda á 
(i) hvernig menntun getur þróast í fjölmenningarlegum samfélögum nútímans og áskoranir því tengdar.  
(ii) hugtökunum hnattvæðing, fólksflutningar og þróun fjölmenningarsamfélaga. 
(iii) hugtökum svo sem menning, trúarbrögð, tungumál og sjálfsmynd í ljósi fólksflutninga, hnattvæðingar og fjölmenningarlegra samfélaga. 

Innihald:
Í námskeiðinu er fjallað um grundvallarhugtök er tengjast hnattvæðingu, fólksflutningum og þróun fjölmenningarsamfélaga. Hugtök svo sam menning, trúarbrögð, tungumál og sjálfsmynd verða rædd og tengdir þættir svo sem viðhorf, fordómar, mannréttindi, jafnrétti og lýðræði í fjölmenningarlegum samfélögum verða ræddir. Áskoranir í menntun í fjölmenningarlegum samfélögum verða ræddar og hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar, hnattrænnar menntunar og borgaramenntunar verður kynnt. Námskeiðið byggir á rannsóknum á Íslandi og í öðrum löndum á sviði menntunar, hnattvæðingar og þróun fjölmenningarsamfélaga. 

Kennsluhættir:
Námskeiðið byggist á fyrirlestrum og umræðum. Í umræðum munu nemendur fá þjálfun í að ræða ýmis viðfangsefni á gagnrýninn hátt í fræðilegu samhengi með tengslum við vettvang. Gert er ráð fyrir að nemendur mæti vel undirbúnir í tíma og í námskeiðinu er gert ráð fyrir virkri þátttöku nemenda í kennslustundum. Nemendur munu kynna lokaverkefni sín munnlega og með kynningu á glærum/myndum. Í öllum verkefnum er reiknað með að nemendur nýti efni á bókasafni og vef. 

X

Professionalism in education (INT602M)

Markmið þessa námskeiðs er að gefa nemendum tækifæri til að lesa, ræða og hugleiða fagmennsku í menntun. Fjallað verður um lykilþætti fagmennskunnar, þau hugtök sem mestu skipta og mismunandi sjónarhorn á viðfangsefnið.

Námskeiðið samanstendur af fyrirlestrum, umræðutímum, lestri og verkefnavinnu.

X

Sjálfbærnimenntun og sjálfbærni (INT209M)

Meginmarkmið þessa námskeiðs er að veita nemendum tækifæri til að beina sjónum að hugtökum og hugmyndum sjálfbærni og áhrifum þeirra á sjálfbærnimenntun. Kennslutímar og umræður á milli þeirra byggjast á upplýstri rökræðu. Unnin verða nokkur verkefni og krafist virkrar þátttöku í umræðum, skipulagningu kennslustunda og því að leiða umræður.

Dæmi um viðfangsefni eru:

  • Hugtök sjálfbærrar þróunar og sjálfbærni
  • Geta til aðgerða
  • UNESCO – Áratugur um menntun til sjálfbærrar þróunar, fimm stoðir náms
  • Þróunarmarkmið sjálfbærrar þróunar (SDG)
  • Þróunarvísar
  • Heilsa og velferð (t.d. fæða)
  • Lýðræði, jafnrétti og sjálfbærni
  • Hugmyndir að viðfangsefnum frá nemendum

X

Sociology and history of education: Iceland in the community of nations (INT201G)

Viðfangsefni námskeiðs er félagsfræði menntunar og verða kynnt til sögunnar margvísleg fræðileg sjónarhorn innan félagsfræðinnar. Meðal umfjöllunarefna eru kenningar um mismunun og félagslegan hreyfanleika, menningu og stöðu einstaklings í samfélaginu, nútímavæðingu og vaxandi einstaklingshyggju, hnattvæðingu og félagsgerð, stétt og stöðu. Jafnframt verður fjallað um kenningar og hugtök innan kynjafræða, hinseginfræða, fötlunarfræða og menningarfræða. Krítískar kenningar um kynþátt verða jafnframt kynntar til sögunnar. Áhersla er lögð á að tengja saman kenningar og niðurstöður rannsókna. Námskeiðið mun einnig skoða stuttlega mikilvæga þætti í sögu menntunar og bernsku á heimsvísu. Sérstaklega verður hugað að menningu og hvernig mismunandi samfélög skilja og skoða menntun og kennslufræði / barnæsku.

Kennslubók:

Boronski, T. and Hassan, N. (2020). Sociology of Education. 2n edition. London: SAGE. 

X

Development and self (INT202G)

Meginmarkmið:
Meginmarkmið námskeiðsins er að veita nemendum (i) almennan skilning á þroska einstaklings frá fæðingu og fram á unglingsár, og (ii) og þekkingu á helstu kenningum í sálfræði og heimspeki um þroska og sjálf, bæði í vestrænni og austrænni menningu.

Viðfangsefni:

Námskeiðið fjallar um þroska í margvíslegum skilningi sem á sér stað á ólíkum skeiðum frá bernsku til unglingsára, og um kenningar sem lýsa þessum breytingum og skýra þær. Fjallað er um kenningar um hugrænan þroska, þroska tilfinninga og félagstengsla, þroska sjálfsins og siðferðilegan þroska. Einnig er fjallað um samspil þroska og sjálfsmyndar annars vegar og náms, hvatningar, uppeldisaðferða, menningar og ólíks félagslegs umhverfis hins vegar. Margvísleg efni í sálfræði og heimspeki sem lúta að sjálfinu verða tekin til umfjöllunar, svo sem sjálfsmynd, sjálfsvirðing, sjálfsöryggi og sjálfræði.

Vinnulag:

Námskeiðið skiptist í fyrirlestra og málstofur. Í málstofum munu nemendur fá þjálfun í að fjalla um ólík viðfangsefni námskeiðsins í gagnrýnu og uppbyggilegu umhverfi þar sem lögð er áhersla á að setja þau í fræðilegt og hagnýtt samhengi.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum Námsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Emmanuel Mawuli Adom
Emmanuel Mawuli Adom
Alþjóðlegt nám í menntunarfræðum

Possessing the requisite skills in adjusting the world's educational system, towards critical thinking and problem-solving has always been my desire, hence I did not hesitate and has not regretted applying for this program. This program has proved its worth by blending conventional teaching methods with innovative teaching strategies. This surprisingly erases the thought of grades in my mind but only having an interest in the lessons. This program has given me a reason to always examine subjects from different perspectives of life and open-minded. The words from my teachers are always encouraging and this makes me want to do more.

Hafðu samband

Kennsluskrifstofa
1. hæð, Stakkahlíð – Enni
Opið kl. 8.15 – 15.00 alla virka daga
Sími: 525 5950
mvs@hi.is

 

""

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.