Alþjóðlegt nám í menntunarfræði | Háskóli Íslands Skip to main content

Alþjóðlegt nám í menntunarfræði

Alþjóðlegt nám í menntunarfræði

Menntavísindasvið

Alþjóðlegt nám í menntunarfræði

BA gráða – 180 ECTS einingar

Alþjóðlegt nám í menntunarfræði opnar nýjar leiðir fyrir nemendur sem hafa áhuga á alþjóðlegri sýn á viðfangsefni uppeldis- og menntunarfræði eða hafa áhuga á að vinna með vaxandi hópi innflytjendabarna og tvítyngdra barna á Íslandi. Námið fer fram á ensku og hafa nemendur komið víða að úr heiminum. Með alþjóðlegu námi í menntunarfræði er brugðist við þróun fjölmenningarsamfélags og hnattvæðingu.

Skipulag náms

X

Educational settings (INT101G)

Main objectives:
The purpose of the course is to introduce students to the diversity and development of educational settings. Students will become familiar with key developments in education in the 20th and early 21st century. There will be a brief introduction to theories of educational change and relationships between policy and practice.They will be able to identify and discuss some of the issues involved in establishing and maintaining educational settings, both formal and informal. Students will understand that different cultural values lie behind different versions of good practice and will be able to form judgements about what might constitute good practice in a variety of settings.

Learning experiences:
Students will undertake regular field visits to a range of educational settings. They will be required to prepare themselves for the visits and to write short reports after the visits. Students will be required to read short articles in order to increase their understanding of developments in education. They will be encouraged to appreciate values and practices in different settings and will be able to construct arguments on what consitutes good practice. Students will research at least one setting in some depth and make an oral and visual presentation on their setting. They will carry out assignments involving electronic and library-based resources. Thorough preparation for classes will be expected and the course will rely on the active participation of students in classes.

X

Fræðileg vinnubrögð (INT102G)

Content and procedure:
The course is organised as a seminar, discussing a series of educational issues, both international and national/regional ones, preferably such as are relevant to the background or experience of particular students. Each issue may be discussed for a couple of weeks. The students, individually and in small groups, take on specific functions:

 • prepare background material on issues they are familiar with;
 • seek and present (in writing) information on unfamiliar issues;
 • summarise documentation (e.g. international reports), in writing or orally;
 • summarise debates (from the press, conferences etc.) and analyse points of view, in writing or orally;
 • moderate sessions;
 • prepare follow-up sessions;
 • write session reports;
 • write statements of personal conclusions.

Through such activities students are expected to gain experience in:

 • search of material and information (particularly on the Internet);
 • open-minded exchange of ideas and argument; and the "lesser genres" of academic writing, summaries, reports etc
X

Inngangur að félags- og menntarannsóknum (INT103G)

Helstu markmið:
Markmið námskeiðsins er að kynna nemendum á fyrsta ári á sviði félags- og menntunarfræða undirstöður eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða. 

Viðfangsefni:
Í námskeiðinu verður fjallað um rannsóknaraðferðir, helstu rannsóknarkenningar, vísindaleg viðmið og gildi sem og siðferði rannsókna. Rannsóknarferlið og skipulag rannsókna verða skoðuð. Munu nemendur öðlast þekkingu til þess að geta greint milli mismunandi rannsóknarhefða og velja viðeigandi rannsóknaraðferðir.

Í námskeiðinu lesa nemendur ritrýndar fræðigreinar, vinna verkefni tengd hinum ýmsum rannsóknarhefðum, m.a. með því að skipuleggja stutta könnun og vinna úr niðurstöðum hennar í greiningarforriti. Einnig vinna nemendur við að safna og greina eigindleg gögn út frá vettvangsathugun og eiginlegum viðtölum. Verða nemendur virkjaðir í að þróa færni sína til að finna og lesa ritrýndar greinar og draga ályktanir út frá rannsóknarniðurstöðum og þekkja gæðavísa góðra rannsókna. Nemendur munu leysa ólík verkefni sem munu reyna á mismunandi færni. Nemendur skulu vera vel búnir undir tíma og hafa kynnt sér námsefni fyrirfram. Námskeiðið byggir á virkri þátttöku nemenda í öllum tímum. Námskeiðið er kennt á ensku.

X

Félagsfræði og saga menntunar: Ísland í samfélagi þjóða (INT201G)

Viðfangsefni námskeiðs er félagsfræði menntunar og verða kynnt til sögunnar margvísleg fræðileg sjónarhorn innan félagsfræðinnar. Meðal umfjöllunarefna eru kenningar um mismunun og félagslegan hreyfanleika, menningu og stöðu einstaklings í samfélaginu, nútímavæðingu og vaxandi einstaklingshyggju, hnattvæðingu og félagsgerð, stétt og stöðu. Jafnframt verður fjallað um kenningar og hugtök innan kynjafræða, hinseginfræða, fötlunarfræða og menningarfræða. Krítískar kenningar um kynþátt verða jafnframt kynntar til sögunnar. Áhersla er lögð á að tengja saman kenningar og niðurstöður rannsókna. Námskeiðið mun einnig skoða stuttlega mikilvæga þætti í sögu menntunar og bernsku á heimsvísu. Sérstaklega verður hugað að menningu og hvernig mismunandi samfélög skilja og skoða menntun og kennslufræði / barnæsku.

Kennslubók:

Boronski, T. and Hassan, N. (2020). Sociology of Education. 2n edition. London: SAGE. 

X

Sjálfið og þróun sjálfsmyndar (INT202G)

Meginmarkmið:
Meginmarkmið námskeiðsins er að veita nemendum (i) almennan skilning á þroska einstaklings frá fæðingu og fram á unglingsár, og (ii) og þekkingu á helstu kenningum í sálfræði og heimspeki um þroska og sjálf, bæði í vestrænni og austrænni menningu.

Viðfangsefni:
Námskeiðið fjallar um þroska í margvíslegum skilningi sem á sér stað á ólíkum skeiðum frá bernsku til unglingsára, og um kenningar sem lýsa þessum breytingum og skýra þær. Fjallað er um kenningar um hugrænan þroska, þroska tilfinninga og félagstengsla, þroska sjálfsins og siðferðilegan þroska. Einnig er fjallað um samspil þroska og sjálfsmyndar annars vegar og náms, hvatningar, uppeldisaðferða, menningar og ólíks félagslegs umhverfis hins vegar. Margvísleg efni í sálfræði og heimspeki sem lúta að sjálfinu verða tekin til umfjöllunar, svo sem sjálfsmynd, sjálfsvirðing, sjálfsöryggi og sjálfræði.

Vinnulag:
Námskeiðið skiptist í fyrirlestra og málstofur. Í málstofum munu nemendur fá þjálfun í að fjalla um ólík viðfangsefni námskeiðsins í gagnrýnu og uppbyggilegu umhverfi þar sem lögð er áhersla á að setja þau í fræðilegt og hagnýtt samhengi.

X

Hnattvæðing og menntun (INT203G)

Markmið námskeiðsins er að auka skilning nemenda á 
(i) hvernig menntun getur þróast í fjölmenningarlegum samfélögum nútímans og áskoranir því tengdar.  
(ii) hugtökunum hnattvæðing, fólksflutningar og þróun fjölmenningarsamfélaga. 
(iii) hugtökum svo sem menning, trúarbrögð, tungumál og sjálfsmynd í ljósi fólksflutninga, hnattvæðingar og fjölmenningarlegra samfélaga.

Innihald
Í námskeiðinu er fjallað um grundvallarhugtök er tengjast hnattvæðingu, fólksflutningum og þróun fjölmenningarsamfélaga. Hugtök svo sam menning, trúarbrögð, tungumál og sjálfsmynd verða rædd og tengdir þættir svo sem viðhorf, fordómar, mannréttindi, jafnrétti og lýðræði í fjölmenningarlegum samfélögum verða ræddir. Áskoranir í menntun í fjölmenningarlegum samfélögum verða ræddar og hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar, hnattrænnar menntunar og borgaramenntunar verður kynnt. Námskeiðið byggir á rannsóknum á Íslandi og í öðrum löndum á sviði menntunar, hnattvæðingar og þróun fjölmenningarsamfélaga.

Kennsluhættir
Námskeiðið byggist á fyrirlestrum og umræðum. Í umræðum munu nemendur fá þjálfun í að ræða ýmis viðfangsefni á gagnrýninn hátt í fræðilegu samhengi með tengslum við vettvang. Gert er ráð fyrir að nemendur mæti vel undirbúnir í tíma og í námskeiðinu er gert ráð fyrir virkri þátttöku nemenda í kennslustundum. Nemendur munu kynna lokaverkefni sín munnlega og með kynningu á glærum/myndum. Í öllum verkefnum er reiknað með að nemendur nýti efni á bókasafni og vef. 

X

Alþjóðleg og samanburðarmenntunarfræði (INT001M)

Áhersla er á umræðu og kenningar um alþjóðlega menntun og samanburðarmenntunarfræði sem kerfisbundna greiningu á því sem er líkt og því sem er ólíkt í menntakerfum á ólíkum svæðum, löndum og í ólíkum menningarheimum. Mikilvægi hnattvæðingar fyrir samanburðarmenntunarfræði verður skoðuð. 

Námskeiðið fer fram sem málstofur og vinnustofur þar sem fá nemendur þjálfun í að ræða þau margvíslegu málefni sem eru viðfangsefni námskeiðsins í gagnrýnu umhverfi og setja þau víðara kenningalegt og verklegt samhengi. Samanburðar alþjóðleg menntunarfræði er skildu áfangi fyrir grunn og framhaldsnema í alþjóðlegum menntunarfræðum.

X

Kennslufræði (INT503M)

Pedagogy
The purpose of the course is to prepare participants to teach and work with children and adolescents in international and multicultural settings in Iceland and around the world. The main goal is to introduce key learning and teaching theories.

Content
The course will build on the combination of the group each time, take into account and adapt to the international and diverse experience and knowledge the teacher learners bring to the course. The course builds on a framework of inquiry that enables participants to analyze their experience, relate to pedagogical theories, and study multicultural and international pedagogy. The emphasis is on differentiation in the instruction, the learning material and the learning environment. Different learning styles, teaching methods, and assessment that support children and adolescent to become independent and active pupils will be introduced.

Procedures
The course work is based on diverse reading material, dialogue and projects. Participants are supported to be active, independent, and information seekers. Through the course the participants develop their practice based portfolio.

X

Sjálfbærnimenntun og sjálfbærni (INT209M)

Meginmarkmið þessa námskeiðs er að veita nemendum tækifæri til að beina sjónum að hugtökum og hugmyndum sjálfbærni og áhrifum þeirra á sjálfbærnimenntun. Kennslutímar og umræður á milli þeirra byggjast á upplýstri rökræðu. Unnin verða nokkur verkefni og krafist virkrar þátttöku í umræðum, skipulagningu kennslustunda og því að leiða umræður.

Dæmi um viðfangsefni eru:

 • Hugtök sjálfbærrar þróunar og sjálfbærni
 • Geta til aðgerða
 • UNESCO – Áratugur um menntun til sjálfbærrar þróunar, fimm stoðir náms
 • Þróunarmarkmið sjálfbærrar þróunar (SDG)
 • Þróunarvísar
 • Heilsa og velferð (t.d. fæða)
 • Lýðræði, jafnrétti og sjálfbærni
 • Hugmyndir að viðfangsefnum frá nemendum

X

Fagmennska í menntun (INT602M)

Á námskeiðinu er lögð áhersla á umræður og hugleiðingar um hugtakið fagmennsku og tengd hugtök. Þróun og áhrifaþættir fagmennsku verða skoðuð, t.d. fagleg umboð (áhrif ríkisvalds og stefnumótunaraðila), áhrif hagaðila, fagaðila og starfssviða. Ýmis mikilvæg hugtök eins og „samvinnu fagmennska“ og „lýðræðisleg fagmennska“ verða greind. Enn fremur verður lögð áhersla á hvernig fagmanneskjan þróast og hvað hefur áhrif á faglega sjálfsmynd hennar. Hugmyndafræðin um fagleg námssamfélög verður skoðuð og hvað einkennir slík samfélög.

Námskeiðið byggist á fyrirlestrum, umræðutímum, lestri og verkefnavinnu. Námskeiðið er kennt á ensku.

X

Alþjóðleg og samanburðarmenntunarfræði (INT001M)

Áhersla er á umræðu og kenningar um alþjóðlega menntun og samanburðarmenntunarfræði sem kerfisbundna greiningu á því sem er líkt og því sem er ólíkt í menntakerfum á ólíkum svæðum, löndum og í ólíkum menningarheimum. Mikilvægi hnattvæðingar fyrir samanburðarmenntunarfræði verður skoðuð. 

Námskeiðið fer fram sem málstofur og vinnustofur þar sem fá nemendur þjálfun í að ræða þau margvíslegu málefni sem eru viðfangsefni námskeiðsins í gagnrýnu umhverfi og setja þau víðara kenningalegt og verklegt samhengi. Samanburðar alþjóðleg menntunarfræði er skildu áfangi fyrir grunn og framhaldsnema í alþjóðlegum menntunarfræðum.

X

Kennslufræði (INT503M)

Pedagogy
The purpose of the course is to prepare participants to teach and work with children and adolescents in international and multicultural settings in Iceland and around the world. The main goal is to introduce key learning and teaching theories.

Content
The course will build on the combination of the group each time, take into account and adapt to the international and diverse experience and knowledge the teacher learners bring to the course. The course builds on a framework of inquiry that enables participants to analyze their experience, relate to pedagogical theories, and study multicultural and international pedagogy. The emphasis is on differentiation in the instruction, the learning material and the learning environment. Different learning styles, teaching methods, and assessment that support children and adolescent to become independent and active pupils will be introduced.

Procedures
The course work is based on diverse reading material, dialogue and projects. Participants are supported to be active, independent, and information seekers. Through the course the participants develop their practice based portfolio.

X

Málstofa fyrir lokaverkefni í alþjóðlegum menntunarfræðum (INT601G)

 Í málstofunni verða tekin til umfjöllunar tiltekin viðfangsefni um uppeldis- og menntamál í alþjóðlegu ljósi. Val viðfangsefna miðast við lokaverkefni þátttakenda og menntamál líðandi stundar. Nemendur velja (skipuleggja) viðfangsefni og lesefni námskeiðs út frá áhugasviði og lokaverkefni þeirra. Nemendur skipuleggja faglega ráðstefnu, flytja erindi um BA-ritgerð sína, gera veggspjald og útdrátt til birtingar í ráðstefnuriti og gefa út efnið á vefnum. Þá verða nemendur hvattir til að draga saman reynslu sína af náminu og ræða eigin framtíðarsýn um nám og störf á sviði uppeldis- og menntamála. Áhersla er lögð á fagleg og fræðileg vinnubrögð og að nemendur verði þátttakendur í faglegri umræðu á sínu fræðasviði.

X

Lokaverkefni (INT261L)

Lokaverkefni til BA-prófs í alþjóðlegum menntunarfræðum er 10e og er gert ráð fyrir að það sé tekið samhliða námskeiðinu INT601G Málstofa fyrir lokaverkefni í alþjóðlegum menntunarfræðum (5 ECTS). Í þessu námskeiði vinna nemendur að lokaverkefnum í alþjóðlegum menntunarfræðum. Nemendur munu í samstarfi við leiðbeinanda vinna fræðilegt verkefni tengt áhugasviði nemandans. Leiðbeiningar um lokaverkefni eru á Uglu.

X

Fjölmenning og tungumálakennsla (ÍET404G)

Fjallað verður um kennsluaðferðir í tungumálakennslu og fjölmenningarlega kennslu sem tekur mið af fjölbreyttum  nemendahópi, mismunandi þörfum nemenda og bakgrunni. Kennslan verður byggð á fyrirlestrum, umræðum, verkefnavinnu og kynningum nemenda á verkefnum sínum.

Námskeiðið hentar nemendum úr mismunandi deildum, og er sérstaklega gagnlegt fyrir nemendur í Deild faggreinakennslu, alþjóðlegu námi, tómstunda- og félagsmálafræðum og nemendum í fjölmenningarfræðum og íslensku sem öðru máli. 

X

Akademísk enska: Ritun I (ENS132G)

Í þessu námskeiði þjálfa nemendur með sér meðvitund um námsaðferðir og þjálfa grunnatriði ritunar s.s. mismunandi setningagerðir, áhersluatriði, skýrar efnisgreinar og stuttar greinargerðir. Nemendur þjálfa enska akademíska textavitund með því að greina stutta námsbókatexta, tímaritsgreinar og skýrslur. Nemendur þjálfa færni í fræðilegri ritun, auka nákvæmi í málnotkun og orðavali og notkun heimilda. Nemendur skrifa stutta greinargerð sem byggð er á frumheimildum.

X

Skóli margbreytileikans og hið óvenjulega samfélag. (INT002M)

Námskeiðið er inngangsnámskeið um inngildandi menntun og skóla án aðgreiningar. Söguleg dæmi um sérkennslu eru skoðuð og sett í samhengi við kenningar og sjónarmið frá fötlunarfræði, hugtök um brennimerkingu og öðrun, lýðræði og félagslegt réttlæti. Námskeiðið veitir nemendum skilning á því hvernig vinna má með margbreytilegum hópum í námi og kennslu, og hvernig kennarar og skólar geta unnið með nemendum sem hafa sérstakar þarfir og fjölskyldum þeirra í almennum skólum.

X

Íslensk menning (ÍSE014G)

Í námskeiðinu er gefið yfirlit yfir íslenska menningu og sögu en höfuðáhersla er lögð á hin hröðu umskipti sem orðið hafa í átt til nútímalifnaðarhátta hér á landi á síðari áratugum. Fjallað er um bókmenntir, tónlist, myndlist, kvikmyndir, og eru meðal annars lesin valin skáldverk eftir íslenska samtímahöfunda. Námskeiðið er opið öllum erlendum stúdentum við Háskóla Íslands og fer kennslan fram á ensku.

X

Ritun II (ENS213G)

Markmið námskeiðsins er að þjálfa akademíska ritun, sérstaklega textaflæði. Ritunarferlið er brotið niður í skref og ritun í hverju skrefi ferlisins þjálfuð markmvisst m.a. með því að nota viðeigandi  námsaðferðir (e. strategies) til að auka flæði á hverju stigi fyrir sig. Nemendur verða meðvitaðir um þær aðferðir sem þeir nota nú þegar og bæta við nýjum.  Þar sem góð ritun krefst þjálfunar, fá nemendur mörg tækifæri til að skipleggja ritun, semja stutta og langa texta og endurskrifa. Nemendur kynnast eðli mismunandi fræðilegra textagerða og hugmyndinni um samfélög málnotenda (e. communities of practice) þar sem hvert samfélag hefur sinn eigin málstíl og hefðir.  Nemendur skrifa heimildaritgerð byggða á mati á verkum annarra, gera grein fyrir þeim og sínum eigin skoðunum. Lokamarkmiðið er að nemendur styrki eigin „rödd“ í fræðilegum skrifum. Námskeiðið hentar líka framhaldsnemum sem eru að skrifa lokaritgerðir á ensku. 

X

Enskukennsla fyrir unga byrjendur (ÍET403G)

Fjallað verður um markmið, leiðir og aðferðir, einkum þær sem tengjast hlustun, töluðu máli, leikjum, söngvum og leikrænni tjáningu. Einnig verður fjallað um lestur, orðaforða, ritun og námsmat að því marki sem hæfir ungum byrjendum. Lögð verður áhersla á að viðfangsefni barna í tungumálanámi þurfi að vera í samræmi við þroska þeirra. Námskrá og námsefni verður skoðað og nemar fá þjálfun í skipulagningu kennslustunda og þemavinnu. Hugað verður að leiðum til að samþætta enskukennslu öðrum námsgreinum. Vettvangsnám (2 ECTS) á yngsta stigi grunnskólanns tilheyrir námskeiðinu.Nemendur kynna sér námsefni og ítarefni, bæði í rituðu máli og á vef. Ígrundun er snar þáttur í náminu og liður í að þróa starfskenningu þeirra.

Vinnulag
Vinna í námskeiðinu krefst virkrar þátttöku og mikið verður lagt upp úr lestri og úrvinnslu úr lesefni, umræðum, hópa- og einstaklingsvinnu og dæmakennslu.

X

Teaching Practice (MEX023G, MEX023G)

Aims and content: 5 days of teching practice. Exchange students are offered teaching practice in Icelandic pre-, primary and lower secondary schools where they have the opportunity to get familiar with Icelandic schools and the school system. Students will introduce their home country  and participate in the school work and different subject teaching as applicable every time, such as language teaching or art and craft. These are decided according to students field of interests and organisation of the school work.

No later than a week after the teaching practice period the students are required to send a one page report, aprox. 450 words, to the international coordinator at the School of Ecuation, Ása Fanney Gestsdóttir e-mail: asafanney@hi.is

X

Teaching Practice (MEX023G, MEX023G)

Aims and content: 5 days of teching practice. Exchange students are offered teaching practice in Icelandic pre-, primary and lower secondary schools where they have the opportunity to get familiar with Icelandic schools and the school system. Students will introduce their home country  and participate in the school work and different subject teaching as applicable every time, such as language teaching or art and craft. These are decided according to students field of interests and organisation of the school work.

No later than a week after the teaching practice period the students are required to send a one page report, aprox. 450 words, to the international coordinator at the School of Ecuation, Ása Fanney Gestsdóttir e-mail: asafanney@hi.is

X

Teaching Practice (MEX022G, MEX022G)

Aims and content: 10 days of teaching practice. Exchange students are offered teaching practice in Icelandic pre-, primary and lower secondary schools where they have the opportunity to get familiar with Icelandic schools and the school system. Students will introduce their home country  and participate in the school work and different subject teaching as applicable every time, such as language teaching or art and craft. These are decided according to students field of interests and organisation of the school work.

No later than a week after the teaching practice period the students are required to send a two pages report, aprox. 900 words, to the international coordinator at the School of Education, Ása Fanney Gestsdóttir, asafanney@hi.is

X

Teaching Practice (MEX022G, MEX022G)

Aims and content: Exchange students are offered teaching practice in Icelandic primary and lower secondary schools where they have the opportunity to get familiar with Icelandic schools and the school system. Students will introduce their home country  and participate in the school work and different subject teaching as applicable every time, such as language teaching or art and craft. These are decided according to students field of interests and organisation of the school work.

After the teaching practice period the students are required to send a two page report, approx. 900 words, to the international coordinator at the School of Education, Ása Fanney Gestsdóttir, e-mail: asafanney@hi.is

X

Icelandic Nature and Cultural Legacy (MEX020G, MEX020G)

Náttúra Íslands
Nemendur kynnast veðri og loftslagi, jarðfræði, gróðurfari og dýralífi (villtum dýrum og húsdýrum). Fluttir verða fyrirlestrar um jarðfræði Íslands og farið í vettvangsferðir að skoða eldfjöll, hveri og hraun auk þess sem nemendur kynnast landafræði Íslands. Farið verður í fuglaskoðunarferðir, fjöruferðir og skóglendi kannað. Umhverfismál og náttúruvernd eru einnig meðal umfjöllunarefna þessa hluta námskeiðsins.

Menningararfur
Í menningarhluta námskeiðsins verður gefið yfirlit yfir íslenska menningu og menningarsögu frá miðöldum til samtímans.

Ein Íslendingasaga verður lesin. Þjóðsögur og munnleg hefð þeirra verður kynnt auk nútímabókmennta, bókmennta samtímans og annarra listgreina. Í þessum hluta námskeiðsins verður farið í styttri ferðir á söfn og listasöfn.

Vettvangsferðir (1-6 klst) eru nauðsynlegur hluti námskeiðsins.

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, umræður, hópverkefni og vettvangsferðir.

X

Icelandic Nature and Cultural Legacy (MEX020G, MEX020G)

Náttúra Íslands
Nemendur kynnast veðri og loftslagi, jarðfræði, gróðurfari og dýralífi (villtum dýrum og húsdýrum). Fluttir verða fyrirlestrar um jarðfræði Íslands og farið í vettvangsferðir að skoða eldfjöll, hveri og hraun auk þess sem nemendur kynnast landafræði Íslands. Farið verður í fuglaskoðunarferðir, fjöruferðir og skóglendi kannað. Umhverfismál og náttúruvernd eru einnig meðal umfjöllunarefna þessa hluta námskeiðsins.

Menningararfur
Í menningarhluta námskeiðsins verður gefið yfirlit yfir íslenska menningu og menningarsögu frá miðöldum til samtímans.

Ein Íslendingasaga verður lesin. Þjóðsögur og munnleg hefð þeirra verður kynnt auk nútímabókmennta, bókmennta samtímans og annarra listgreina. Í þessum hluta námskeiðsins verður farið í styttri ferðir á söfn og listasöfn.

Vettvangsferðir (1-6 klst) eru nauðsynlegur hluti námskeiðsins.

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, umræður, hópverkefni og vettvangsferðir.

X

Inngangur að enskukennslu (ÍET202G)

Markmið:
Að kennaranemar

 • kunni skil á helstu hugmyndum og kenningum um tungumálanám og tungumálakennslu
 • skilji eðli mismunandi kennsluaðferða
 • átti sig á mismunandi námsaðferðum (learner strategies) einstaklinga
 • þekki helstu hugtök sem tengjast kennslufræði erlendra mála
 • kunni skil á markmiðum Aðalnámskrár og geti tengt þau námsefni, ítarefni og kennslu
 • kunni skil á námsefni og ítarefni og geti lagt mat á það
 • viti hvar þeir geti leitað fanga til að efla fagmennsku sína og þróast í starfi.

Viðfangsefni:
Farið verður yfir þróun tungumálakennslu undanfarinna áratuga og sjónum einkum beint að þekkingu og skilningi á þeim straumum og stefnum sem nú eru efst á baugi. Fjallað verður um hugtök, kenningar, aðferðir og þá þætti sem stuðla að fagmennsku tungumálakennarans og nemendur öðlast reynslu í að ígrunda eigin afstöðu og hugmyndir. Kynntar verða rannsóknir á tungumálanámi og kennslu og fjallað sérstaklega um nemendamiðaða kennslu. Námskrá í ensku verður yfirfarin og greind og námsefni skoðað og metið. Kennaranemar fá tækifæri til að skoða og meta kennslu á myndböndum og þjálfast í að ígrunda eigin hugmyndir um kennslu og eigin reynslu af tungumálanámi.

Vinnulag:
Vinna í námskeiðinu krefst virkrar þátttöku og mikið verður lagt upp úr lestri nemenda og úrvinnslu úr lesefni, umræðum, hópa- og einstaklingsvinnu og dæmakennslu.

X

Enskt mál og málnotkun (ÍET302G)

Viðfangsefni:
Fjallað verður um enskt málkerfi, málfræðihugtök, málfræðireglur, málsnið, reglur um viðeigandi mál og einkenni ritaðs máls. Athugað verður hvaða villur Íslendingum hættir til að gera í ensku ritmáli og í því samhengi verða gerðar athuganir á ritunarverkefnum grunnskólanemenda. Þá verður lögð áhersla á þjálfun í að skrifa texta af ýmsum gerðum. Kennaranemar fá jafnt og þétt æfingu í munnlegri tjáningu. Fengist verður við lestur og greiningu ólíkra textagerða, einkum þá þætti sem snúa að setningabyggingu og heildarbyggingu texta. Í því samhengi verður einnig hugað að hlutverki orðaforða og málfræði í uppbyggingu ritaðs máls.

Vinnulag:
Vinna í námskeiðinu krefst virkrar þátttöku. Það verða stuttir inngangsfyrirlestrar en að mestu leyti felst vinnan í verkefnum, bæði skriflegum og munnlegum, lestri, kynningum og umræðum.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum Námsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Emmanuel Mawuli Adom
Emmanuel Mawuli Adom
Alþjóðlegt nám í menntunarfræðum

Possessing the requisite skills in adjusting the world's educational system, towards critical thinking and problem-solving has always been my desire, hence I did not hesitate and has not regretted applying for this program. This program has proved its worth by blending conventional teaching methods with innovative teaching strategies. This surprisingly erases the thought of grades in my mind but only having an interest in the lessons. This program has given me a reason to always examine subjects from different perspectives of life and open-minded. The words from my teachers are always encouraging and this makes me want to do more.

Hafðu samband

Kennsluskrifstofa
1. hæð, Stakkahlíð – Enni
Opið kl. 8.15 – 15.00 alla virka daga
Sími: 525-5950
mvs@hi.is

""

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.