Viðskiptafræði | Háskóli Íslands Skip to main content

Viðskiptafræði

Nemendur í viðskiptafræði

Viðskiptafræði

180 einingar - BS gráða

. . .

Í viðskiptafræði lærir þú allt það helsta um stofnun og rekstur fyrirtækja. Fjögur kjörsvið eru í boði en þau eru fjármál, markaðsfræði, reikningshald og stjórnun. Námið er góður undirbúningur fyrir atvinnulíf, framhaldsnám og rekstur heimilis.
BS námið er þriggja ára, 180 eininga nám sem lýkur með lokaritgerð.

Um námið

Nemendur geta valið á milli fjögurra kjörsviða. Uppbygging námsins fyrstu tvö árin eru í grundvallaratriðum eins. Á þriðja ári eru sérgreinar viðkomandi kjörsviðs ásamt valgreinum.

Inntökuskilyrði

Grunnnám

Til að hefja BS nám við Viðskiptafræðideild, skal nemandi hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi að mati deildarinnar. Lokapróf af frumgreinasviði Háskólans í Reykjavík og stúdentspróf að lokinni viðskiptabraut og viðbótarnámi samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla, teljast sambærileg stúdentsprófi og nægja til inntöku í BS nám í deildinni. Lokapróf frá frumgreinadeild Keilis (háskólabrú) nægir til inngöngu í Viðskiptafræðideild HÍ  til jafns við stúdentspróf, enda hafi viðkomandi lokið námi við viðskipta- og hagfræðideild háskólabrúar. Æskilegur undirbúningur er minnst 15 einingar (25 fein*) í ensku og íslensku og að minnsta kosti 12 einingar (20 fein*) í stærðfræði. * Samkvæmt nýjum lögum um framhaldsskóla. Að auki er æskilegt að nemendur búi yfir hæfni á: · 2. hæfniþrepi í stærðfræði. · 3. hæfniþrepi í íslensku. · 3. hæfniþrepi í ensku.

Sjáðu um hvað námið snýst

Umsagnir nemenda

Valgerður Anna Einarsdóttir
Friðrik Dór Jónsson, tónlistarmaður
Auður Elísabet Guðrúnardóttir
Valgerður Anna Einarsdóttir
BS í viðskiptafræði

 Eins og svo margir var ég óákveðin þegar kom að því að velja háskólanám, þannig að ég vildi velja eitthvað sem var opið og gæti nýst mér bæði í starfi og að reka heimili og það gerir viðskiptafræðin. Félagslífið í Mágusi er ótrúlegt, þetta er eitt af stærstu nemendafélögunum í skólanum og það er alltaf eitthvað að gerast og þetta er frábær leið til að kynnast samnemendunum.  Ég valdi að fara í skiptinám til Ástralíu og það var ótrúleg upplifun og það er með því skemmtilegra sem ég hef gert.

Friðrik Dór Jónsson, tónlistarmaður
BS í viðskiptafræði

Þetta nám hefur komið að góðum notum fyrir mig, ég er einyrki í mínu starfi sem tónlistarmaður og þá kemur það sér vel að kunna bókhald og markaðssetningu og eins hefur það nýst mér mjög vel í rekstri á litlum veitingastað sem ég á. Mér finnst mesti kosturinn hvað það er auðvelt að tengja þetta nám hinu daglega lífi. Það kemur mér á óvart hvað þetta er líka mannlegt nám, þetta eru ekki bara tölur á blaði heldur er mannlegi þátturinn tekinn fyrir líka.

Auður Elísabet Guðrúnardóttir
BS í viðskiptafræði

Ég mætti á Háskóladaginn óviss um hvað ég vildi læra. Það sem heillaði mig mest við viðskiptafræðina var hversu fjölbreytt námið er og að gráðan myndi nýtast mér í starfi bæði á Íslandi og erlendis. Námið var virkilega skemmtilegt en á sama tíma krefjandi og lærdómsríkt. Það kom mér á óvart hversu samheldinn hópurinn var í gegnum námið og aðgengi nemenda að kennurum er til fyrirmyndar. Vísindaferðir á vegum Mágusar gáfu mér tækifæri til að kynnast fjölmörgum fyrirtækjum sem hjálpaði til við að móta þá stefnu sem ég vildi taka að loknu námi. Ég var kjörin forseti viðskiptafræðinema á Norðurlöndunum sem leiddi mig í skiptinám til Finnlands en ég mæli eindregið með að nemendur við deildina nýti sér þau einstöku tækifæri til skiptináms sem þeim bjóðast. Viðskiptafræðin er grunnþekking fyrir lífið og er ég viss um að námið komi til með að nýtast mér bæði í starfi og fjölskyldulífi.

Texti vinstra megin 

Að námi loknu

Í náminu er nemendum veitt góð fræðileg undirstaða, þeir eru hvattir til að virkja sköpunarkraftinn og þeir hvattir til agaðra vinnubragða. Nemendur vinna hagnýt verkefni sem gefa þeim góða innsýn í umfjöllunarefni og áskoranir atvinnulífsins. Lagður er metnaður í að tryggja nemendum góða menntun sem nýtur trausts í samfélaginu og hefur á sér gæðastimpil.

   Texti hægra megin 

   Dæmi um starfsvettvang

   • Fjármálastjórn
   • Sérhæfð viðfangsefni banka og verðbréfafyrirtækja
   • Markaðsáætlanagerð
   • Bókhald
   • Undirbúningur og framkvæmd stefnumótunar
   • Verkefni tengd starfsmannamálum
   • Rekstrarverkefni

   Hafðu samband

   Nemendaþjónusta Félagsvísindasviðs er á
   Þjónustutorgi í Gimli
   Netfang: nemFVS@hi.is

   Sæmundargötu 10, 102 Reykjavík
   Opið virka daga frá 9 - 15 
   Sími: 525 4500 

   Image result for facebook logo Facebook