Skip to main content

Klínísk lyfjafræði

Klínísk lyfjafræði

Heilbrigðisvísindasvið

Klínísk lyfjafræði

MS gráða – 90 einingar

Markmið MS-náms í klínískri lyfjafræði er að þjálfa og þróa hæfni nemenda í grundvallarþáttum klínískrar lyfjafræði og sjúkrahúslyfjafræði. Náminu er ætlað að stuðla að þeirri hæfni sem þarf til að tryggja örugga og árangursríka notkun lyfja í heilbrigðisþjónustu sem er lykilhlutverk klínískra lyfjafræðinga.

Skipulag náms

X

Grunnþjálfun í klínískri lyfjafræði I (LYF127F)

Markmið námskeiðsins er að sérnámslyfjafræðingur öðlist þá þekkingu, færni, faglega viðmót og starfshæfni sem þarf til að sinna helstu þáttum klínískrar lyfjafræði/sjúkrahúslyfjafræði. sérnámslyfjafræðingur mun fá tækifæri til að þróa þekkingu, færni, viðmót og hæfni í lyfjafræðilegri umsjá (e. pharmaceutical care/medicines optimization). Til þess að ná þeim markmiðum mun sérnámslyfjafræðingur þurfa að nýta m.a. klíníska og fræðilega þekkingu sína til að greina, leysa algeng og fyrirbyggja lyfjatengd vandamál. sérnámslyfjafræðingur mun dýpka þekkingu sína á lyfjameðferðum algengra sjúkdóma og einnig í tengslum við skurðaðgerðir. Sérstök áhersla verður lög á að draga úr áhættu sem getur skapast við lyfjanotkun.

X

Grunnþjálfun í klínískri lyfjafræði II (LYF323F)

Markmið námskeiðsins er að sérnámslyfjafræðingurinn öðlist þá þekkingu, færni, faglega viðmót og starfshæfni sem þarf til að sinna helstu þáttum klínískrar lyfjafræði/sjúkrahúslyfjafræði. sérnámslyfjafræðingur mun fá tækifæri til að þróa þekkingu, færni, viðmót og hæfni í lyfjafræðilegri umsjá (e. pharmaceutical care/medicines optimization). Til þess að ná þeim markmiðum mun starfsneminn þurfa að nýta m.a. klíníska og fræðilega þekkingu sína til að greina, leysa algeng og fyrirbyggja lyfjatengd vandamál. sérnámslyfjafræðingur mun dýpka þekkingu sína á lyfjameðferðum algengra sjúkdóma og einnig í tengslum við skurðaðgerðir. Sérstök áhersla verður lög á að draga úr áhættu sem getur skapast við lyfjanotkun.

X

Klínísk þekking og faglegir starfshættir I (LYF408F)

Markmið námskeiðsins er að sérnámslyfjafræðingurinn öðlist þá dýpri þekkingu, færni, faglegt viðmót og starfshæfni til að sinna klínískri lyfjafræði af aukinni dýpt. Geti yfirfarið lyfjameðferð sjúklinga eða leiðbeiningar með því að rýna í og meta rannsóknir og beita við það rannsakandi hugarfar og gagrýna hugsun.  Einnig er markmið að sérnámslyfjafræðingurinn fái tækifæri til að öðlist innsýn innviði heilbrigðisþjónustunnar og þjálfi færni í faglegri lykilhæfni svo sem leiðtogahæfni og kennslu.

X

Fræðilegt yfirlit (LYF407F)

Markmið námskeiðsins Fræðilegt yfirlit eru:

  • Veita sérnámslyfjafræðingi tækifæri til að á rýna til gagns rannsóknir á kerfisbundinn og gagnrýninn hátt til að geta tekið afstöðu til ákveðins viðfangsefnis innan klínískrar lyfafræði.
  • Veita sérnámslyfjafræðingi tækifæri til að öðlast færni í klínískri ákvarðanatöku og gagnrýnum greinalestri.
  • Veita sérnámslyfjafræðingi tækifæri til að kynna niðurstöður og ráðleggingar sínar á fyrir breiðum hópi eftir því sem við á.
X

Klínísk eiturefnafræði (LÆK613F)

Tilgangur námskeiðsins er að kynna nemendum algengar eitranir sem koma til meðferðar á sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum hér á landi og helstu úrræði við meðferð þeirra.

X

Klínísk þekking og faglegir starfshættir II (LYF504F)

Markmið námskeiðsins er að sérnámslyfjafræðingurinn öðlist þá dýpri þekkingu, færni, faglegt viðmót og starfshæfni til að sinna klínískri lyfjafræði af aukinni dýpt. Geti yfirfarið lyfjameðferð sjúklinga eða leiðbeiningar með því að rýna í og meta rannsóknir og beita við það rannsakandi hugarfar og gagrýna hugsun.  Einnig er markmið að sérnámslyfjafræðingurinn fái tækifæri til að öðlist innsýn innviði heilbrigðisþjónustunnar og þjálfi færni í faglegri lykilhæfni svo sem leiðtogahæfni og kennslu.

X

Fagrýni (LYF503F)

Markmið námskeiðsins Fagrýni eru:

  • Veita sérnámslyfjafræðingi tækfæri til að taka með virkum hætti þátt í fagrýni innan spítalans.
  • Veita sérnámslyfjafræðingi tækifæri til að kynna niðurstöður og ráðleggingar sínar á fyrir breiðum hópi eftir því sem við á.
X

Umbótaverkefni (LYF604F)

Markmið námskeiðsins Umbótaverkefni eru:

  • Veita sérnámslyfjafræðingi tækfæri til að koma auga á og þróa, leiða gæðaverkefni innan spítalans.
  • Veita sérnámslyfjafræðingi tækfæri til að taka með virkum hætti þátt í gæðaverkefni (breytingarstjórnun) innan spítalans.
  • Veita sérnámslyfjafræðingi tækifæri til að kynna niðurstöður og ráðleggingar sínar á fyrir breiðum hópi eftir því sem við á.
Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum ENámskeiðið er ekki kennt á misserinuNámsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Helga Rut Steinsdóttir
Gunnar Steinn Aðalsteinsson
Helga Rut Steinsdóttir
Klínísk lyfjafræði - MS nám

Ég valdi að fara í frekara framhaldsnám í klínískri lyfjafræði þar sem ég hafði mikinn áhuga á sjúkrahúslyfjafræði. Námið er áhugavert, fjölbreytt og krefjandi en á sama tíma gefandi. Námsumhverfið er mjög lifandi en þar færðu að starfa á hinum ýmsu deildum á Landspítala í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og fleira starfsfólki sem er ótrúlega skemmtilegt. Í náminu öðlast maður hæfni til að tryggja örugga og árangursríka notkun lyfja í heilbrigðisþjónustu ásamt því að miðla upplýsingum beint til sjúklinga. Ég mæli með þessu námi fyrir alla sem langar í frekara framhaldsnám en námið býður upp á fjölmörg tækifæri til framtíðar.

Gunnar Steinn Aðalsteinsson
Klínísk lyfjafræði - MS nám

Ég valdi mèr sèrnám í klínískri lyfjafræði því ég vil vinna með fólki og bæta lyfjameðferðir þeirra. Svo er líka mjög gefandi, lærdómsríkt og skemmtilegt að vinna í þverfaglegum teymum á Landspítalanum þar sem námið fer fram. Það er mikil þörf fyrir klíníska lyfjafræðinga víða í heilbrigðiskerfinu svo námið mun klárlega gagnast mér sjálfum og öðrum.

Hafðu samband

Skrifstofa Lyfjafræðideildar
Haga, Hofsvallagötu 53, 3. hæð
Sími 525 4353
Tölvupóstur: lyf@hi.is

Opið virka daga kl. 10-12 og 13-15

Hagi bygging Háskóla Íslands í lyfjafræði

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.