Skip to main content

Hagnýt fornleifafræði

Hagnýt fornleifafræði

Hugvísindasvið

Hagnýt fornleifafræði

MA gráða – 90 einingar

MA nám í hagnýtri forleifafræði er fyrir þau sem stefna á starfsferil á vettvangi fornleifa frekar en á doktorsnám eða rannsóknir.

Námið er að mestu leiti drifið áfram af sjálfstæðri vinnu nemenda undir handleiðslu kennara.

Skipulag náms

X

Fornleifaskráning (FOR702F)

Nemandi gerir sjálfstæða rannsókn á sviði landsháttafornleifafræði sem felur m.a. í sér fornleifaskráningu.

X

Uppgröftur 1 (FOR703F)

Nemandi les kenningar og aðferðafræði fornleifauppgraftar og vinnur verkefni þar sem þeirri þekkingu er beit til að leysa raunveruleg vandamál.

X

Úrvinnsla 1 (FOR704F)

Nemandi les kenningar og aðferðafræði fornleifafræðilegrar úrvinnslu og vinnur verkefni þar sem þeirri þekkingu er beit til að leysa raunveruleg vandamál.

X

Hönnun rannsóknarverkefnis (FOR706F)

Nemandi þróar nákvæma rannsóknaráætlun um tiltekið vettvangsverkefni. Áætlunin getur tengst lokaverkefninu.

X

Miðlun (FOR707F)

Nemandi fær þjálfun í gerð myndefnis (gripateikningar, kort o.s.fr.v.) og í að nýta sér mismunandi leiðir til að miðla fornleifafræðilegum niðurstöðum.

X

Uppgröftur 2 (FOR708F)

Nemandi leiðbeinir nemendum í grunnnámi í vettvangsnámskeiðum námsbrautar í fornleifafræði.

X

Kenningar í hugvísindum (FOR709F)

Námskeiðinu er ætlað að breikka og dýpka þekkingu nemenda á kenningum í hugvísindum og að veita þeim innsýn í ólík kennileg sjónarmið og aðferðir sem efst eru á baugi í fræðunum. Í námskeiðinu verða kynntar og ræddar valdar kenningar sem hafa sett mark sitt á fræðilega umræðu í hugvísindum síðustu áratugi, samhliða því sem nemendum verður kennt að beita þeim á eigin rannsóknir.

X

Þrettán hlutir (FOR701M)

Conventional sociological or historical accounts tend to portray human life as if objects either are irrelevant or at best, passive and inert. This course follows the ‘material turn’ that has occurred in the social sciences and the humanities in the past 20 years and explores the importance of things for understanding human society and history. Drawing on examples from a wide range of disciplines from design history to archaeology, each week a different object is taken for study, illustrating the various disciplinary and theoretical approaches that have been taken to material culture in recent years. The course will be organized around weekly lectures, reading and discussion.  The course will be taught in english.

X

Uppgröftur 2 (FOR804F)

Nemandi leiðbeinir nemendum í grunnnámi í vettvangsnámskeiðum námsbrautar í fornleifafræði.

X

Fornleifaskráning (FOR805F)

Nemandi gerir sjálfstæða rannsókn á sviði landsháttafornleifafræði sem felur m.a. í sér fornleifaskráningu.

X

Uppgröftur 1 (FOR806F)

Nemandi les kenningar og aðferðafræði fornleifauppgraftar og vinnur verkefni þar sem þeirri þekkingu er beitt til að leysa raunveruleg vandamál.

X

Úrvinnsla 1 (FOR807F)

Nemandi les kenningar og aðferðafræði fornleifafræðilegrar úrvinnslu og vinnur verkefni þar sem þeirri þekkingu er beit til að leysa raunveruleg vandamál.

X

Úrvinnsla 2 (FOR808F)

Nemandi fær þjálfun í að vinna úr mismunandi vettvangsrannsóknum og skrifa skýrslur.

X

Hönnun rannsóknarverkefnis (FOR809F)

Nemandi þróar nákvæma rannsóknaráætlun um tiltekið vettvangsverkefni. Áætlunin getur tengst lokaverkefninu.

X

Miðlun (FOR810F)

Nemandi fær þjálfun í gerð myndefnis (gripateikningar, kort o.s.fr.v.) og í að nýta sér mismunandi leiðir til að miðla fornleifafræðilegum niðurstöðum.

X

Víkingaaldarfornleifafræði (FOR102F)

Yfirlit um sögu víkingaaldar og sögu rannsókna á víkingaöld. Áhersla er lögð á fornleifaheimildir, byggingaleifar og gripi, og hvernig þær hafa verið notaðar til að varpa ljósi á þetta tímabil. Sérstök áhersla er lögð á lýsingu hagkerfa á víkingaöld, álitamál um þjóðerni og uppruna ríkisvalds.

X

Landshættir og fornleifaskráning (FOR405M)

Námskeiðið fjallar um landshætti og rannsókn þeirra með fornleifafræðilegum aðferðum.  Fjallað er um kennilegar forsendur og aðferðir við greiningu en aðaláhersla lögð á þjálfun aðferða við fornleifaskráningu á vettvangi.

X

Fornleifafræði eftir 1500 (FOR702M)

Í nútíma heimi er auðvelt að hugsa um fortíðina sem eitthvað sem er langt í burtu og hversdeginum óviðkomandi – hvort sem það er heimsókn á safn eða jafnvel fornleifafræðinám, sagan virðist alltaf vera aðskilin frá hversdagsleikanum. Hún er áhugamál okkar eða eitthvað sem við skoðum okkur til skemmtunar. Markmið þessa námskeiðs er að skoða samtímann frá sjónarhorni fornleifa- og sagnfræði: á hvaða hátt er líf okkar afleiðing atburða sem gerðust í fortíðinni? Námskeiðið mun sýna hvernig fortíðin lifir í nútímanum – ekki sem sögustaðir eða fornleifafræðibók heldur sem eitthvað sem hefur áhrif á skipulag hversdagsins og efnisveruleikan sem við búum í. Þótt rætur þessa ferla nái aftur til líffræðilegrar þróunar okkar þá má færa sterk rök fyrir því að flestir áhrifavaldarnir sem skapa umhverfi okkar eigi sér upphaf á síðustu 500 árum.

X

Miðaldafornleifafræði (FOR812F)

During the last decades, medieval archaeology has experienced significant growth as a discipline concerned with material culture. Initially, the use of material culture was marginalized to the role of confirming or refuting historical knowledge about this period but today it is understood as having equal historical importance to the archived material. The course is thus intended to improve student’s understanding of Medieval Europe during the period 800–1600 AD through the study of material culture. It deals with general themes in medieval archaeology, such as identity, social status, rural and urban landscapes, religion, life and death, rather than the historical development of the Middle Ages in chronological order. The aim is to give students insight into the different fields of theory and method of medieval archaeology through both material and documentary evidences in accordance with the current state of research. A special emphasis will be put on medieval Iceland, as a part of European culture and society, but even on how medieval archaeologists gather their sources, analyse them and reach conclusions of historical importance.

X

Vettvangsskóli í fornleifafræði á Hofstöðum (FOR004M)

Kennsla í námskeiðinu fer fram á vettvangi á Hofstöðum í Mývatnssveit. Nemendur kynnast helstu einkennum íslenskra fornleifa og taka þátt í vettvangsrannsóknum sem geta falið í sér uppmælingu, fjarkönnun, borkjarnakönnun og uppgröft.  Nemendur fá þjálfun í öllum stigum fornleifarannsóknar á vettvangi, frá hönnun rannsóknarverkefnis til úrvinnslu og kynningar fyrir fræðasamfélagi, almenningi og ferðamönnum.  Nemendur kynnast tímasetningaraðferðum, site formation processes og efnismenningu Norður Atlantshafs. Áhersla er lögð á að setja staðbundnar fornleifarannsóknir í fræðilegt samhengi, að nemendur kynnist þeirri umræðu og þeim álitamálum sem uppi eru á sviði fornleifafræði Norður Atlantshafs.  Einnig er lögð áhersla á að nemendur kynnist aðferðafræði minjaverndar og fá innsýn inn í áskoranir og möguleika menningararfs ferðaþjónustu.

X

Lokaverkefni (FOR431L, FOR431L, FOR431L)

The Master’s project for 30 credits will include as a core part, a practical project involving fieldwork, archival analysis or lab work which will have been defined through a prior project design. The project design is expected to have a clearly defined question, methodology and work plan. The student is expected to execute the practical work independently. The results of the project are to be written up in a report of no less than 10,000 words and no more than 30,000 words. The report will be written in a clear and accessible manner. The report will be written either in Icelandic or English and will include an abstract in both English and Icelandic.

X

Lokaverkefni (FOR431L, FOR431L, FOR431L)

The Master’s project for 30 credits will include as a core part, a practical project involving fieldwork, archival analysis or lab work which will have been defined through a prior project design. The project design is expected to have a clearly defined question, methodology and work plan. The student is expected to execute the practical work independently. The results of the project are to be written up in a report of no less than 10,000 words and no more than 30,000 words. The report will be written in a clear and accessible manner. The report will be written either in Icelandic or English and will include an abstract in both English and Icelandic.

X

Lokaverkefni (FOR431L, FOR431L, FOR431L)

The Master’s project for 30 credits will include as a core part, a practical project involving fieldwork, archival analysis or lab work which will have been defined through a prior project design. The project design is expected to have a clearly defined question, methodology and work plan. The student is expected to execute the practical work independently. The results of the project are to be written up in a report of no less than 10,000 words and no more than 30,000 words. The report will be written in a clear and accessible manner. The report will be written either in Icelandic or English and will include an abstract in both English and Icelandic.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum ENámskeiðið er ekki kennt á misserinuNámsleiðin í Kennsluskrá

Hafðu samband

Þjónustuborð Hugvísindasviðs
s.525 4400 hug@hi.is.
Opið virka daga frá kl 10:00–12:00 og 13:00–15:00.

3. hæð Aðalbyggingar.
Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík.

Nemendur á Hugvísindasviði geta einnig nýtt sér þjónustuborð á Háskólatorgi.

Fylgstu með Hugvísindasviði

 Instagram   Youtube 
 Facebook

Aðalbygging Háskóla Íslands

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.