Skip to main content

Íslenskt landslag

Unnið fyrir Orkusjóð vegna Rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Samstarf við Líffræðistofnun HÍ. Tveir mastersnemar í Umhverfis- og auðlindafræði við HÍ. vinna nú að lokaverkefnum í tengslum við þetta verkefni og hafa þeir báðir hlotið styrki úr Rannsóknanámssjóði RANNÍS.

Kort af Íslandi