Skip to main content

Líftölfræði, doktorsnám

Líftölfræði

180 eða 240 einingar - Ph.D. gráða

. . .

Doktorsnám í líftölfræði veitir þekkingu, hæfni og þjálfun í sjálfstæðum vísindalegum vinnubrögðum til að stunda rannsóknir og afla nýrrar þekkingar. 

Um námið  

Í doktorsnámi felst þjálfun í undirbúningi og framkvæmd rannsókna, úrvinnslu og túlkun rannsóknarniðurstaðna, rökræðum og kynningu á eigin rannsóknum í samhengi við þá þekkingu sem er á fræðasviðinu. 

Námið byggir á 180e rannsóknarverkefni sem að öllu jöfnu felur í sér þrjár vísindagreinar. Doktorsnemar gætu einnig þurft að ljúka skilgreindum námskeiðum. 

Tekið er við umsóknum í doktorsnám í líftölfræði allt árið.

Kennsluskrá

Aðstaða og styrkir

Miðstöð í lýðheilsuvísindum er umsjónaraðili námsins og rannsóknarstofnun við HÍ. 

Doktorsnemar fá aðstöðu við MLV eftir samkomulagi.

Nánar um rannsóknir við MLV

Nemendur og starfsfólk HÍ hafa í að sækja fjölda rannsóknarsjóða. 

Kynntu þér styrkjamöguleika á hi.is/sjodir.

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

Meistarapróf (MS) í líftölfræði eða öðrum tengdum greinum.

Umsækjendur þurfa að hafa lokið eftirfarandi eða sambærilegum námskeiðum:
STÆ104G Stærðfræðigreining I
STÆ107G Línuleg algebra
STÆ203G Líkindareikningur og tölfræði
LÝÐ202F Verklag í vísindum
LÝÐ107F eða LÝÐ003M Faraldsfræði
LÝÐ105F eða LÝÐ004M Líftölfræði I
LÝÐ301F Klínísk spálíkön.

Í sérstökum tilfellum getur stjórn námsins, í samráði við doktorsnámsnefnd hlutaðeigandi fræðasviðs, heimilað umsækjanda að leggja inn umsókn áður en þetta skilyrði er að fullu uppfyllt, og ljúka völdum námskeiðum á fyrsta ári námsins.

Staðfestingu á enskukunnáttu er krafist sé íslenska ekki fyrsta tungumál umsækjanda.

Við mat á umsækjendum er tekið mið af eftirfarandi:

- Frammistaða í  meistaranámi. Hafi umsækjandi ekki lokið meistaraprófi (t.a.m. ef um hann gildir undanþága frá því skilyrði í 6. gr. reglna nr. 890-2016 um doktorsnám við Heilbrigðisvísindasvið) er gerð krafa um  að viðkomandi sé að jafnaði í efri helmingi raðeinkunnar í viðkomandi útskriftarárgangi í grunnnámi og með fyrstu einkunn í námskeiðum í aðferðafræði.
- Rannsóknaráætlun eða greinagerð.

Hafðu samband

Miðstöð í lýðheilsuvísindum
Sturlugötu 8, 102 Reykjavík
Sími 525 4956
Netfang: publichealth@hi.is 

Skrifstofan er opin mánu- til fimmtudaga 10-16 og föstudaga 10-12. Vinsamlega hafið samband til að bóka viðtalstíma.

Finndu okkur á Facebook og Twitter