Starfsmenn | Háskóli Íslands Skip to main content

Starfsmenn

Fjöldi starfsmanna í Háskóla Íslands og Raunvísindastofnun, þ.e. akademískir starfsmenn, stundakennarar og annað starfsfólk.

Uppfærsludagar: Að öllu jöfnu er miðað við 1. desember ár hvert.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Kennarar (lektor, dósent, prófessor) 624 610 606 607 613 600 588 574 567 551
Sérfræðingar 32 48 53 54 50 54 45 46 41 50
Aðjúnktar 152 144 115 118 111 101 95 89 77 84
Aðrir starfsmenn 906 1013 904 899 839 822 794 751 683 701
Starfsígildi 1406 1392 1408,2 1409,8 1373 1341,1 1284,1 1228,9 1176,1 1181,9
Alls starfsmenn (án stundakennara): 1714 1676 1678 1678 1614 1577 1522 1460 1368 1386
Stundakennarar 3.729 2.828 2.733 2510 2509 2309 2443 2543 2435 2165
Eldri tölur

Ath. Sumir starfsmenn gegna fleiri en einu starfi. Þeir eru aðeins taldir einu sinni í heildartölum. Í sundurliðuninni fyrir hvert ár eru þessir starfsmenn taldir undir viðkomandi starfsheiti og því tvítaldir. Í slíkum tilfellum er bent á töflur fyrir starfsígildi og ársverk.