Skip to main content

Starfsmenn

Fjöldi starfsmanna í Háskóla Íslands og Raunvísindastofnun, þ.e. akademískir starfsmenn, stundakennarar og annað starfsfólk.

Uppfærsludagar: Að öllu jöfnu er miðað við 1. desember ár hvert.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Kennarar (lektor, dósent, prófessor) 621 631 624 610 606 607 613 600
Sérfræðingar 25 33 32 48 53 54 50 54
Aðjúnktar 176 152 152 144 115 118 111 101
Aðrir starfsmenn 1018 981 906 1013 904 899 839 822
Starfsígildi 1513,8 1443,7 1406 1392 1408,2 1409,8 1373 1341,1
Alls starfsmenn (án stundakennara): 1840 1797 1714 1676 1678 1678 1614 1577
Stundakennarar 3071 3073 3729 2828 2733 2510 2509 2309
Eldri tölur

Ath. Sumir starfsmenn gegna fleiri en einu starfi. Þeir eru aðeins taldir einu sinni í heildartölum. Í sundurliðuninni fyrir hvert ár eru þessir starfsmenn taldir undir viðkomandi starfsheiti og því tvítaldir. Í slíkum tilfellum er bent á töflur fyrir starfsígildi og ársverk.