Skip to main content

Rannsóknaverkefni 3. árs læknanema 2005

Höfundur: Aðalheiður R. Jóhannesdóttir
Heiti verkefnis:
Langtíma (5-10 ára) árangur aðgerða við vélinda-bakflæði um kviðsjá.
Leiðbeinandi: Hildur Guðjónsdóttir

Höfundur: Auður Sigbergsdóttir
Heiti verkefnis:
Hjartabilun með varðveitta slegilvirkni. Samanburður á slag-og hlébilsbilun.
Leiðbeinandi: Axel F. Sigurðsson

Höfundur: Árdís B. Ármannsdóttir
Heiti verkefnis:
Heilsa og lífsstíll íslenskra lækna.
Leiðbeinendur: Lilja Sigrún Jónsdóttir og Vilhjálmur Rafnsson

Höfundur: Ásthildur Erlingsdóttir
Heiti verkefnis:
Áhrif segulörvunar heila á gaumstol og örvunarástand á hreyfisvæðum heilabarkar hjá heilablóðfallssjúklingum.
Leiðbeinandi: Haukur Hjaltason

Höfundur: Baldur H. Ingvarsson
Heiti verkefnis:
Heilsutengd lífsgæði togarasjómanna –samanburður á undirmönnum og yfirmönnum-.
Leiðbeinendur: Vilhjálmur Rafnsson og Kristinn Tómasson

Höfundur: Bjarki Kristinsson
Heiti verkefnis:
Óbein efnaskiptamæling á orkunotkun gjörgæslusjúklinga.
Leiðbeinendur: Sigurbergur Kárason og Kristinn Sigvaldason

Höfundur: Dýrleif Pétursdóttir
Heiti verkefnis:
Liðbólgur sem fylgigigt við sarklíki. Sjúkdómsbirting og horfur. Vefjaflokkun.
Leiðbeinandi: Björn Guðbjörnsson

Höfundur: Elísabet Björgvinsdóttir
Heiti verkefnis:
Ofbeldi; eðli og orsakir.
Leiðbeinandi: Brynjólfur Mogensen

Höfundur: Eyþór Örn Jónsson
Heiti verkefnis:
Maternity care for women who deliver at the Monkey Bay Community Hospital
Leiðbeinandi: Geir Gunnlaugsson

Höfundur: Geir Hirlekar
Heiti verkefnis:
Orsakaþættir sóra-eru sýklaeyðandi peptíð í kverkeitlum með í spilinu?.
Leiðbeinandi: Andrew Johnston

Höfundur: Guðrún Þ. Höskuldsdóttir
Heiti verkefnis:
Hreyfing og næring sjö ára barna. Viðhorf foreldra.
Leiðbeinendur: Jóhann Ágúst Sigurðsson og Laufey Steingrímsdóttir

Höfundur: Gunnar Þór Geirsson
Heiti verkefnis:
Orsök flogabreytinga í heilariti (Rannsókn á öllum heilaritum sem tekin voru í Íslandi á tímabilinu 2002-2004).
Leiðbeinendur: Elías Ólafsson og Sigurjón Stefánsson

Höfundur: Gunnar Steinn Mánason
Heiti verkefnis:
Gagnsemi Holterrannsóknar við leit að gáttatifsköstum hjá einstaklingum með blóðþurrð í heila
Leiðbeinandi: Jón Hersir Elíasson

Höfundur: Gunnar Thorarensen
Heiti verkefnis:
Genomic imprinting and its effect on birth weight control.
Leiðbeinandi: Hans T. Björnsson

Höfundur: Hanna Björgheim Torp
Heiti verkefnis:
Meðfæddur skortur á skjaldkirtilshormónum hjá íslenskum börnum. Niðurstöður kembileitar í 25 ár, 1979-2004.
Leiðbeinendur: Árni V. Þórsson og Ragnar Bjarnason

Höfundur: Hanna Viðarsdóttir
Heiti verkefnis:
Langvinnur lungnasjúkdómur hjá fyrirburum 1990-2004 –Tíðni, áhættu-og forspárþættir-.
Leiðbeinandi: Þórður Þórkelsson

Höfundur: Haukur Heiðar Hauksson
Heiti verkefnis:
Afdrif barna með vélindabakflæðisvandamál
Leiðbeinandi: Sigurður Þorgrímsson

Höfundur: Hálfdán Pétursson
Heiti verkefnis:
Áhrif af innleiðslu klíniskra leiðbeininga um forvarnir hjarta-og æðasjúkdóma á heilbrigðiskerfið.
Leiðbeinandi: Jóhann Ág. Sigurðsson

Höfundur: Heiðdís Valgeirsdóttir
Heiti verkefnis:
Tíðni fylgikvilla við keisaraskurði.
Leiðbeinendur: Hildur Harðardóttir og Ragnheiður I. Bjarnadóttir

Höfundur: Heiðrún P. Maack
Heiti verkefnis:
Kviðsjáraðgerðir vegna vélindabakflæðis framkvæmdar á Barnaspítala Hringsins
Leiðbeinandi: Kristján Óskarsson

Höfundur: Helgi Már Jónsson
Heiti verkefnis:
Hlutverk acetýleringar í starfsemi bHLH próteinsins Mitf: -Notkun BAC recombineering aðferðarinnar ti að stökkbreyta acetýleringarsetum.
Leiðbeinendur: Bryndís Krogh Gísladóttir og Eiríkur Steingrímsson

Höfundur: Hildur Guðjónsdóttir
Heiti verkefnis:
Árangur enduraðgerða vegna vélindabakflæðis. Er eitthvað sameiginlegt með þeim sem fara í enduraðgerð?
Leiðbeinandi: Aðalheiður Jóhannesdóttir

Höfundur: Hrafnhildur Hjaltadóttir
Heiti verkefnis:
Kjör-meðgöngulengd með tilliti til lægstrar tíðni fylgikvilla við fæðingu fyrir móður og barn.
Leiðbeinandi: Ragnheiður I. Bjarnadóttir

Höfundur: Hrefna K. Guðmundsdóttir
Heiti verkefnis:
Brottnám legs. Breytingar á algengi, ástæðum og aðferðum á Íslandi síðastliðin 18 ár.
Leiðbeinendur: Jens A. Guðmundsson og Auður  Smith

Höfundur: Inga Huld Alfreðsdóttir
Heiti verkefnis:
Blóðsýkingar barna með æxli & illkynja sjúkdóma 1991- 2000.
Leiðbeinandi: Valtýr Stefánsson Thors

Höfundur: Ingi Hrafn Guðmundsson
Heiti verkefnis:
Endurkoma brjóstakrabbameins-tengsl við litningabreytingar í brjósti.
Leiðbeinandi: Helga Ögmundadóttir

Höfundur: Ingi Karl Reynisson
Heiti verkefnis:
Ífarandi sýkingar af völdum meningokokka á Íslandi 1975-1990
Leiðbeinendur: Helga Erlendsdóttir og Magnús Gottfreðsson

Höfundur: Kamilla Sigríður Jósefsdóttir
Heiti verkefnis:
Ofþyngd verðandi mæðra, með og án sykursýki, og áhrif hennar á vaxtarþætti og súrefnisflutning til fósturs.
Leiðbeinandi: Hildur Harðardóttir

Höfundur: Katrín Ólöf Böðvarsdóttir
Heiti verkefnis:
Tegund 1 sykursýki á Íslandi. Nýgengi og algengi í aldurshópnum 15-29 ára.
Leiðbeinendur: Arna Guðmundsdóttir og Árni V. Þórsson.

Höfundur: Kristján Þór Gunnarsson
Heiti verkefnis:
Rannsókn á útkomu eftir LASIK aðgerð í nærsýni. –Breyting sjónar og lífsgæða-.
Leiðbeinendur: Jóhannes K. Kristjánsson og María A. Kristinsdóttir

Höfundur: Lovísa Björk Ólafsdóttir
Heiti verkefnis:
Ífarandi Streptococcus pyogenes sýkingar á Íslandi, 1975-2005.
Leiðbeinendur: Helga Erlendsdóttir og Magnús Gottfreðsson

Höfundur: Magnús Karl Magnússon
Heiti verkefnis:
Evaluation of unexplained transfusion reactions after platelet infusion.
Leiðbeinandi: Ina Klasen

Höfundur: Ólöf Jóna Elíasdóttir
Heiti verkefnis:
Afleiðingar ofþyngdar verðandi mæðra á meðgöngu, fæðingu og nýburann.
Leiðbeinendur: Hildur Harðardóttir og Þórður Þórkelsson

Höfundur: Ólöf Júlía Kjartansdóttir
Heiti verkefnis:
Brjóstakrabbamein og notkun tíðahvarfahormóna á Íslandi 1979-2003.
Leiðbeinandi: Laufey Tryggvadóttir

Höfundur: Sigríður Karlsdóttir
Heiti verkefnis:
Effects of FLT3 ligand on FLT3-ITD activating mutations in the development of acute leukemia.
Leiðbeinandi: Kristina Anderson

Höfundur: Sigríður Margrét Möller
Heiti verkefnis:
Hafa orðið breytingar á ákefð krabbameinsmeðferðar þegar að lífslok nálgast?
Leiðbeinendur: Valgerður Sigurðardóttir og Helgi Sigurðsson

Höfundur: Sigríður Erla Óskarsdóttir
Heiti verkefnis:
Faraldsfræði methicillin ónæmra Staphylococcus aureus (MÓSA) á Íslandi árin 2000 –2004.
Leiðbeinendur: Hjördís Harðardóttir og Ólafur Guðlaugsson

Höfundur: Sigurður Árnason
Heiti verkefnis:
Blóðsýkingar barna 1994-2005
Leiðbeinandi: Valtýr Stefánsson Thors

Höfundur: Sigurður Ragnarsson
Heiti verkefnis:
The Implementation of Integrated Management of Childhood Illness in the Monkey Bay Health Zone in Malawi.
Leiðbeinandi: Geir Gunnlaugsson

Höfundur: Sverrir Ingi Gunnarsson
Heiti verkefnis:
Hefur leptín áhrif á virkni psoriasis?
Leiðbeinandi: Helgi Valdimarsson

Höfundur: Sverrir Jónsson
Heiti verkefnis:
Skjaldkirtilaðgerðir á Landspítala 2000-2004
Leiðbeinendur: Þorvaldur Jónsson og Höskuldur Kristvinsson

Höfundur: Tryggvi Þorgeirsson
Heiti verkefnis:
Innleiðsla á eðlilegu og stökkbreyttu Sprouty 2 stjórngeni í brjóstakrabbameinsfrumulínuna MCF-7.
Leiðbeinendur: Magnús Karl Magnússon og Þórarinn Guðjónsson

Höfundur: Vala Kolbrún Pálmadóttir
Heiti verkefnis:
The effect of targeting GITR in a mouse melanoma model of tumor vaccine therapy.
Leiðbeinendur: Xiaoyan Zhu og Anthony D. Sandler

Höfundur: Valgerður Rós Sigurðardóttir
Heiti verkefnis:
Heyrnarfræðilegar afleiðingar stikilbólgu.
Leiðbeinandi: Hannes Petersen

Höfundur: Þorsteinn Viðar Viktorsson
Heiti verkefnis:
Carpal Tunnel Syndrome: Greiningargildi taugaleiðnimælingar frá baugfingri.
Leiðbeinendur: Finnbogi Jakobsson og Anna Lára Möller

Höfundur: Þórarinn Arnar Ólafsson
Heiti verkefnis:
Hlutverk AMP-kínasa í losun á köfnunarefnisoxíði í æðaþeli.
Leiðbeinendur: Haraldur Halldórsson og Guðmundur Þorgeirsson

Höfundur: Þórhildur Halldórsdóttir
Heiti verkefnis:
Krabbalíki á Íslandi 1985-1994.
Leiðbeinendur: Þorvaldur Jónsson og Jóhann Heiðar Jóhannsson

Höfundur: Þórunn Helga Felixdóttir
Heiti verkefnis:
Notkun Ytri öndunarvéla á Landspítala-háskólasjúkrahúsi.
Leiðbeinendur: Gunnar Guðmundsson og Felix Valsson

Höfundur: Örlygur Arnarson
Heiti verkefnis:
Gildi æxlisvísisins Ca 15-3 í eftirliti með meðferðarárangri hjá sjúklingum með útbreitt brjóstakrabbamein.
Leiðbeinandi: Helgi Sigurðsson