Skip to main content

Reglur fyrir Háskóla Íslands

REGLUR FYRIR HÁSKÓLA ÍSLANDS
Nr. 569/2009

GILDISTAKA 1. JÚLÍ 2009

með síðari breytingum
(síðast breytt með reglum nr. 586/2024)

(vefútgáfa síðast uppfærð 23. maí 2024)

Prentgerð (PDF)
UK flagEnglish version

Efnisyfirlit

I. hluti

SAMEIGINLEGAR REGLUR HÁSKÓLANS

I. kafli 

MEGIN SKIPULAGSEININGAR OG ÆÐSTA STJÓRN HÁSKÓLA ÍSLANDS

1. gr. Skipulagseiningar Háskóla Íslands
2. gr. Háskólaráð og stjórn Háskóla Íslands
3. gr. Fulltrúar í háskólaráði
4. gr. Fundir háskólaráðs
5. gr. Hlutverk rektors
6. gr. Kosning, tilnefning og embættisgengi rektors
7. gr. Starfsnefndir háskólaráðs
8. gr. Sameiginleg stjórnsýsla háskólans
9. gr. Hlutverk háskólaþings
10. gr. Fulltrúar á háskólaþingi

II. KAFLI

FRÆÐASVIÐ, HÁSKÓLADEILDIR OG STOFNANIR

11. gr. Fræðasvið háskólans og deildir 
12. gr. Hlutverk, starfsemi og stjórn fræðasviða
13. gr. Hlutverk forseta fræðasviðs
14. gr. Fundir stjórnar fræðasviðs
15. gr. Hlutverk, starfsemi og stjórn deilda
16. gr. Hlutverk deildarforseta
17. gr. Skipan deildarfundar 
18. gr. Deildarfundir
19. gr. Kjör deildarforseta
20. gr. Deildarráð 
21. gr. Námsbrautir
22. gr. Þing fræðasviðs
23. gr. Kennsluskrá og kennslunefndir
24. gr. Mat á gæðum kennslu og rannsókna og eftirlit með því
25. gr. Háskólastofnanir
26. gr. Stofnanir sem heyra undir háskólaráð
27. gr. Stofnanir sem heyra undir fræðasvið eða deildir

III. KAFLI

HÁSKÓLAKENNARAR OG SÉRFRÆÐINGAR

28. gr. Akademískir starfsmenn
29. gr. Ákvörðun um ráðningu
30. gr. Hlutastörf
31. gr. Ráðning
32. gr. Starfsskyldur
33. gr. Rannsóknamisseri
34. gr. Skilgreining starfs
35. gr. Auglýsing
36. gr. Undantekningar frá auglýsingaskyldu
37. gr. Umsóknir og meðferð þeirra
38. gr. Framgangur kennara og sérfræðinga á milli starfsheita
39. gr. Flutningur sérfræðinga, fræðimanna og vísindamanna í kennarastörf
40. gr. Skipan og málsmeðferð dómnefnda
41. gr. Mat dómnefndar á umsækjendum
42. gr. Dómnefndarálit
43. gr. Meðferð dómnefndarálits og afgreiðsla máls
44. gr. Skipan valnefnda
45. gr. Málsmeðferð valnefnda
46. gr. Sjónarmið um val á hæfasta umsækjandanum

IV. KAFLI

STÚDENTAR HÁSKÓLANS

47. gr. Inntaka stúdenta
48. gr. Skrásetning nýrra stúdenta og árleg skráning
49. gr. Skrásetningargjald
50. gr. Ferli kvartana og kærumála nemenda
51. gr. Réttindi og skyldur nemenda og agaviðurlög

V. KAFLI

NÁMSSKIPAN, KENNSLA, KENNSLUHÆTTIR, NÁMSMAT, PRÓF O.FL.

52. gr. Háskólaár, kennslumisseri og brautskráning
53. gr. Námsskipan, námsleiðir og mat náms til eininga
54. gr. Kennsla, kennsluhættir, meðferð heimilda og skil lokaritgerða
55. gr. Lærdómstitlar og prófskírteini 
56. gr. Próf og próftímabil
57. gr. Endurtaka prófs og úrsögn úr prófi
58. gr. Framkvæmd prófa og prófreglur
59. gr. Prófdómarar og réttur stúdenta til að fá útskýringar
60. gr. Prófverkefni og mat úrlausna
61. gr. Einkunnir, varðveisla þeirra og lágmarkseinkunnir
62. gr. Viðurkenning prófa frá öðrum háskólum
63. gr. Nánari reglur
64. gr. Endurmenntun og fræðsla á vegum Háskóla Íslands
65. gr. Fræðsla fyrir almenning

VI. KAFLI

MEISTARAR OG DOKTORAR

66. gr. Miðstöð framhaldsnáms við Háskóla Íslands
67. gr. Doktorsnafnbót og doktorsskjal
68. gr. Aðgangur að doktorsnámi
69. gr. Skipulagt framhaldsnám til meistara- og doktorsgráðu
70. gr. Doktorspróf án undangengins skipulagðs náms

VII. KAFLI

GJÖLD FYRIR ÞJÓNUSTU, RÁÐSTÖFUN ÞEIRRA, SAMNINGAR O.FL.

71. gr. Gjöld fyrir þjónustu
72. gr. Sértekjur og samningar
73. gr. Stjórnunar- og aðstöðugjald
74. gr. Aðild að fyrirtækjum

VIII. KAFLI

SJÓÐIR TIL STYRKTAR RANNSÓKNUM, KENNSLU OG STJÓRNUN Í HÁSKÓLA ÍSLANDS OG FÉLAGS- OG MENNINGARSTARFSEMI STÚDENTA

75. gr. Rannsóknasjóður Háskóla Íslands
76. gr. Kennslumálasjóður Háskóla Íslands
77. gr. Tækjakaupasjóður Háskóla Íslands
78. gr. Vinnumatssjóður Háskóla Íslands
79. gr. Sáttmálasjóður Háskóla Íslands
80. gr. Aðstoðarmannasjóður Háskóla Íslands
81. gr. Stúdentasjóður Háskóla Íslands
82. gr. Styrktarsjóðir Háskóla Íslands

IX. KAFLI

ÁRSFUNDUR

83. gr. Ársfundur háskólans


II. HLUTI

FRÆÐASVIÐ HÁSKÓLANS OG SÉRREGLUR FYRIR HVERJA HÁSKÓLADEILD

X. KAFLI

FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

FÉLAGSFRÆÐI-, MANNFRÆÐI- OG ÞJÓÐFRÆÐIDEILD
84. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
85. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

FÉLAGSRÁÐGJAFARDEILD
86. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
87. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

HAGFRÆÐIDEILD
88. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
89. gr. Námsframvinda, próf, lágmarkseinkunnir og hámarksnámstími

LAGADEILD
90. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
91. gr. Námsframvinda, próf, lágmarkseinkunnir og hámarksnámstími

STJÓRNMÁLAFRÆÐIDEILD
92. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
93. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD
94. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
95. gr. Námsframvinda, próf, lágmarkseinkunnir og hámarksnámstími
96. gr. MBA-nám


XI. KAFLI

HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐ

HJÚKRUNARFRÆÐIDEILD
97. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
98. gr. Námsframvinda, námsmat, einkunnir og hámarksnámstími

LYFJAFRÆÐIDEILD
99. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
100. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

LÆKNADEILD
101. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
102. gr. Námsframvinda, námsmat, einkunnir og hámarksnámstími

MATVÆLA- OG NÆRINGARFRÆÐIDEILD
103. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar 
104. gr. Námsframvinda, námsmat, einkunnir og hámarksnámstími

SÁLFRÆÐIDEILD
105. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
106. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

TANNLÆKNADEILD
107. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
108. gr. Námsframvinda, námsmat, einkunnir og hámarksnámstími


XII. KAFLI

HUGVÍSINDASVIÐ

MÁLA- OG MENNINGARDEILD
109. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
110. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

GUÐFRÆÐI- OG TRÚARBRAGÐAFRÆÐIDEILD
111. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
112. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

ÍSLENSKU- OG MENNINGARDEILD
113. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
114. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

SAGNFRÆÐI- OG HEIMSPEKIDEILD
115. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
116. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími


XIII. KAFLI

MENNTAVÍSINDASVIÐ

DEILD FAGGREINAKENNSLU
117. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
118. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

DEILD HEILSUEFLINGAR, ÍÞRÓTTA OG TÓMSTUNDA
119. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
120. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

DEILD KENNSLU- OG MENNTUNARFRÆÐI
121. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
121. gr. a. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

DEILD MENNTUNAR OG MARGBREYTILEIKA
122. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
122. gr. a. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími


XIV. KAFLI

VERKFRÆÐI- OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐ

IÐNAÐARVERKFRÆÐI-, VÉLAVERKFRÆÐI- OG TÖLVUNARFRÆÐIDEILD
123. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
124. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími
125. gr. MPM-nám

JARÐVÍSINDADEILD
126. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
127. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

LÍF- OG UMHVERFISVÍSINDADEILD
128. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
129. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

RAFMAGNS- OG TÖLVUVERKFRÆÐIDEILD
130. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
131. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

RAUNVÍSINDADEILD
132. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
133. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

UMHVERFIS- OG BYGGINGARVERKFRÆÐIDEILD
134. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar
135. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími


XV. KAFLI

BIRTING REGLNA, ÁKVÆÐI UM BREYTINGAR OG GILDISTAKA

136. gr. Setning reglna og breytingar á þeim
137. gr. Gildistaka
Ákvæði til bráðabirgða
I
II
Ákvæði til skýringar


REGLUR FYRIR HÁSKÓLA ÍSLANDS

I. hluti

Sameiginlegar reglur háskólans

I. kafli

MEGIN SKIPULAGSEININGAR OG ÆÐSTA STJÓRN HÁSKÓLA ÍSLANDS

1. gr.  Skipulagseiningar Háskóla Íslands

Háskóla Íslands er skipað í fræðasvið og deildir og stofnanir sem heyra undir háskólaráð, fræðasvið eða deildir, sbr. II. kafla reglna þessara. Heimilt er að skipa námsbrautir í deildum. Um heiti skipulagseininga Háskóla Íslands fer eftir 2. mgr. 136. gr. þessara reglna.

2. gr.  Háskólaráð og stjórn Háskóla Íslands

Stjórn Háskóla Íslands er falin háskólaráði og rektor. Háskólaráð markar heildarstefnu í kennslu og rannsóknum og mótar skipulag háskólans. Háskólaráð fer með almennt eftirlit með starfsemi háskólans í heild, einstakra fræðasviða og háskólastofnana og ber ábyrgð á því að háskólinn starfi í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli. Stjórnsýsla háskólans starfar í umboði rektors og háskólaráðs. Á vegum háskólaráðs starfar innri endurskoðandi skv. erindisbréfi sem háskólaráð ákveður.

Háskólaráð skiptir fé milli rekstrareininga í starfi háskólans innan þess ramma sem fjárveitingar og reglur um ráðstöfun sértekna heimila og hefur eftirlit með rekstri háskólans, þar með töldu reikningshaldi, meðferð fjármuna og samstarfssamningum og hefur yfirumsjón með einstökum háskólastofnunum, félögum, fyrirtækjum, sjóðum og öðrum eignum háskólans, sbr. 5. og 26. gr. laga um opinbera háskóla.

[Í umboði rektors og háskólaráðs annast sameiginleg stjórnsýsla háskólans reikningshald háskólans, þar með talið fyrirkomulag bókhalds, eftirlit með rekstri og uppgjöri samstarfs­samninga og rannsóknastyrkja sem fela í sér meðferð fjármuna og fjárhagsskuldbindingar fyrir háskólann. Háskólaráð setur, eftir atvikum, sérstakar verklagsreglur um meðferð einstakra viðfangsefna.]1

Háskólaráð setur reglur fyrir háskólann eftir því sem nánar er mælt fyrir um í lögum nr. 85/2008 um opinbera háskóla, þar með taldar reglur um gjaldtöku og ráðstöfun gjalda skv. 24. gr. laga um opinbera háskóla, sbr. einnig 21. og 22. gr. laga nr. 63/2006 um háskóla.

Háskólaráð fer með úrskurðarvald í málefnum háskólans, einstakra fræðasviða og stofnana sem honum tengjast og heyra undir háskólaráð, fræðasvið eða deildir.

Ákvarðanir háskólaráðs samkvæmt lögum um opinbera háskóla og reglum settum með stoð í þeim eru endanlegar og verður ekki skotið til háskólaþings eða annarra stofnana háskólans til endurskoðunar.

Háskólaráð getur leitað umsagnar háskólaþings um hvaðeina sem varðar starfsemi háskólans, fræðasviða hans, deilda og stofnana, sbr. 9. gr. þessara reglna.

Fái háskólaráð til meðferðar málefni er varðar sérstaklega eitt fræðasvið skal ráðið leita álits forseta fræðasviðsins áður en málefnið er leitt til lykta. Með sama hætti skal háskólaráð leita álits forstöðumanns háskólastofnunar sem ekki heyrir undir fræðasvið.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1154/2016.

3. gr.  Fulltrúar í háskólaráði

Rektor á sæti í háskólaráði og er hann jafnframt forseti ráðsins.

[Í háskólaráði eiga auk rektors sæti eftirtaldir tíu fulltrúar, tilnefndir til tveggja ára í senn:

 1. Þrír fulltrúar háskólasamfélagsins tilnefndir af háskólaþingi.
 2. Tveir fulltrúar tilnefndir af heildarsamtökum nemenda við háskólann.
 3. Tveir fulltrúar tilnefndir af mennta- og menningarmálaráðherra.
 4. Þrír fulltrúar tilnefndir af þeim fulltrúum sem fyrir eru í háskólaráði.]1

Hverjum fulltrúa skv. 1., 2. og 3. tölul. 2. mgr. skal tilnefndur varamaður.

[Þrír]1 fulltrúar skv. 4. tölul. 2. mgr. og einn sameiginlegur varamaður fyrir þá skulu tilnefndir sameiginlega af rektor og öðrum fulltrúum skv. 1., 2. og 3. tölul. þegar þeir hafa verið tilnefndir í ráðið til næstu tveggja ára. Við tilnefningu fulltrúa skv. 3. og 4. tölul. skal leitast við að tryggja sem víðtækasta þekkingu og reynslu háskólanum til stuðnings og mega fulltrúarnir ekki vera starfsmenn eða nemendur háskólans. Þegar þeir fulltrúar sem taldir eru í þessari málsgrein hafa verið tilnefndir telst háskólaráð fullskipað.

Um tilnefningu fulltrúa háskólasamfélagsins skv. 1. tölul. 2. mgr. gilda eftirfarandi reglur (bókstafsliðir a-d):

 1. tilnefning fulltrúa háskólasamfélagsins skal tekin á dagskrá háskólaþings samkvæmt útsendu fundarboði. Samtímis því sem fundarboð er sent út þremur vikum fyrir fund skal auglýst eftir ábendingum/framboðum á vef háskólans. Í fundarboði háskólaþings skal jafnframt lýst eftir ábendingum/framboðum. Þeir einir geta verið í kjöri sem uppfylla ákvæði bókstafsliðar b. Enn fremur skal liggja fyrir að þeir sem bent er á séu reiðubúnir að taka tilnefningu. Skulu ábendingar/framboð berast skrifstofu rektors eigi síðar en átta dögum fyrir háskólaþing.
  Með ábendingar/framboð skal farið sem tillögur til ályktana háskólaþings og skulu þær sendar út með fundarboði, minnst viku fyrir háskólaþing.
 2. sá sem valinn er sem fulltrúi háskólasamfélagsins í háskólaráð skal, þegar tilnefning á sér stað, vera akademískur starfsmaður Háskóla Íslands í fullu starfi (a.m.k. 75% starfshlutfalli), en þó hvorki forseti fræðasviðs, deildarforseti, né varadeildarforseti. Skulu upplýsingar um starfsvettvang og stutt lýsing starfsferils (hámark A4 síða) liggja fyrir háskólaþingi.
 3. háskólaþing kýs í milli þeirra sem eru í kjöri, sbr. bókstafslið a, þannig að hver atkvæðisbær fulltrúi á háskólaþingi greiðir skriflega [eða með rafrænum hætti]2 atkvæði sitt með [þremur]1 þeirra. Fulltrúar nemenda á háskólaþingi hafa þó ekki atkvæðisrétt.
 4. [sá sem flest atkvæði hlýtur í kjöri á háskólaþingi skal tilnefndur sem fulltrúi í háskólaráð. Jafnframt skal sá tilnefndur sem hlýtur næstflest atkvæði og er áskilið að hann sé starfandi á öðru fræðasviði en sá sem flest atkvæði hlýtur. Þriðji fulltrúi háskólasamfélagsins skal vera sá sem flest atkvæði hlýtur á háskólaþingi að hinum tveimur frátöldum og er jafnframt starfandi á öðru fræðasviði en hinir tveir. Varamenn fulltrúanna þriggja eru þeir þrír sem hlotið hafa flest atkvæði að tilnefndum fulltrúum frátöldum. Sá varamaður sem flest atkvæði hlýtur er varamaður þess tilnefnds fulltrúa sem flest atkvæði fékk, annar er varamaður annars aðalmanns og þriðji er varamaður þriðja aðalmanns. Ef atkvæði eru jöfn í vali á milli manna skal hlutkesti ráða. Tilnefning er bindandi og er viðkomandi skylt að taka tilnefningu til setu í háskólaráði til tveggja ára.]1
 5. tilnefning fulltrúa nemenda skal vera í samræmi við niðurstöðu sérstakrar hlutfallskosningar sem fram fer í febrúar annað hvert ár. Kosnir skulu tveir aðalmenn og tveir varamenn til setu í háskólaráði til tveggja ára.
 6. kosningarétt hafa allir skrásettir nemendur Háskóla Íslands. Stúdentaráð Háskóla Íslands annast framkvæmd kosningarinnar.

1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1143/2011
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 478/2020.

4. gr.  Fundir háskólaráðs

Háskólaráð heldur fundi eftir þörfum. Rektor boðar fundi. Æski þrír fulltrúar í háskólaráði fundar er rektor skylt að boða til hans. Boða skal til háskólaráðsfundar bréflega eða í tölvupósti með minnst þriggja daga fyrirvara ef við verður komið. Dagskrá fundar skal fylgja fundarboði. [Þegar sérstaklega stendur á getur fundur í háskólaráði farið fram með rafrænum hætti í samræmi við verklagsreglur sem háskólaráð setur þar um.]1

Rektor stjórnar fundum háskólaráðs.

Háskólaráð er ekki ályktunarbært nema fimm atkvæðisbærir háskólaráðsmenn hið fæsta sæki fund. Ef tilnefndur eða kjörinn fulltrúi getur ekki sótt fund skal boða varamann hans til setu á fundinum. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. Ef atkvæði eru jöfn sker atkvæði rektors úr eða þess er gegnir fundarstjórn.

Rita skal fundargerð þar sem ákvarðanir ráðsins eru skráðar. Rektor skipar ritara háskólaráðs og lætur birta fundargerðir ráðsins og tilkynningar um ákvarðanir þess.

Háskólaráð kýs úr sínum hópi varaforseta ráðsins sem stýrir fundi í forföllum rektors.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 921/2015.

5. gr.  Hlutverk rektors

Rektor er forseti háskólaráðs. Hann er yfirmaður stjórnsýslu háskólans og æðsti fulltrúi hans og talsmaður gagnvart mönnum og stofnunum innan háskólans og utan hans. Hann stýrir starfsemi háskólans og hefur frumkvæði að því að háskólaráð marki sér heildarstefnu í málefnum háskólans. Hann ber ábyrgð á framkvæmd stefnu háskólans og tengslum háskólans við innlenda og erlenda samstarfsaðila. Rektor ber ábyrgð á og hefur eftirlit með allri starfsemi háskólans, þ.m.t. ráðningar- og fjármálum einstakra fræðasviða og stofnana. Hann ber ábyrgð á gerð starfs- og rekstraráætlana og að þær séu samþykktar af háskólaráði. Á milli funda háskólaráðs fer rektor með ákvörðunarvald í öllum málum háskólans.

Rektor ræður forseta fyrir hvert fræðasvið samkvæmt verklagsreglum háskólaráðs og setur honum erindisbréf.

Háskólaráð getur heimilað að rektor ráði aðstoðarrektor, einn eða fleiri og skal rektor þá setja honum erindisbréf þar sem umboð hans er afmarkað.

Rektor er heimilt að skipa starfsnefndir sem eru honum til ráðgjafar og aðstoða við stefnumótun og sinna tilteknum verkefnum samkvæmt erindisbréfi.

Rektor veitir ótímabundin akademísk störf við Háskóla Íslands og framgang akademískra starfsmanna.

Rektor ræður starfsfólk sameiginlegrar stjórnsýslu háskóla og setur því erindisbréf eða starfslýsingar.

Rektor tekur ákvörðun í málum sem varða sérstakt hæfi einstakra starfsmanna háskólans til þess að fara með tiltekið mál í sameiginlegri stjórnsýslu háskólans, sbr. II. kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þegar um er að ræða að fundur í fræðasviði, í deild, námsbraut eða stjórn háskólastofnunar undirbúi mál, sem rektor á endanlegt ákvörðunarvald um, skal viðkomandi fundur taka afstöðu til þess hvort fundarmaður víkur sæti. Komi upp ágreiningur skal málinu skotið til rektors og efnislegri meðferð málsins frestað þar til úrskurður hans liggur fyrir.

[Í umboði rektors hefur framkvæmdastjóri stjórnsýslu yfirumsjón og eftirlit með tilgreindum sviðum sameiginlegrar stjórnsýslu háskólans, sbr. 8. gr.]1 Forsetar fræðasviða hafa eftirlit og yfirumsjón með starfi og stjórnsýslu fræðasviða. Rektor heldur reglulega samráðsfundi með forsetum fræðasviða, forsetafundi.

Rektor skipuleggur útgáfu árbókar í samráði við starfslið stjórnsýslu, forseta fræðasviða, deildarforseta og forstöðumenn stofnana, eftir því sem henta þykir. Í árbók háskólans skal vera skýrsla um starfsemi háskólans, stofnanir hans og sjóði og ráðstöfun á fé því sem háskólinn hefur haft til umráða, svo og um málefni stúdenta.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 182/2024.

6. gr.  Kosning, tilnefning og embættisgengi rektors

[Mennta- og menningarmálaráðherra skipar rektor til fimm ára samkvæmt tilnefningu háskólaráðs.

Tilnefning háskólaráðs fer fram að undangengnum kosningum.

Um auglýsingu, kosningu, tilnefningu og embættisgengi rektors gildir eftirfarandi:

1.  Auglýsing

Háskólaráð auglýsir embætti rektors laust til umsóknar. Skal auglýsing birt fyrir miðjan desember á því háskólaári sem skipunartímabili sitjandi rektors lýkur og skal umsóknarfrestur vera fjórar vikur.

2.  Skilyrði um embættisgengi

Embættisgengir eru þeir einir sem hafa prófessorshæfi, leiðtogahæfileika og skýra og metnaðarfulla framtíðarsýn fyrir háskólann, ríka samskiptahæfni og víðtæka reynslu af stjórnun og stefnumótun. Háskólaráð ákvarðar hvaða umsækjendur uppfylla skilyrði um embættisgengi.

3.  Skipunartímabil

Skipunartímabil rektors er fimm ár, frá 1. júlí að telja til 30. júní að fimm árum liðnum, sbr. þó 11. tölulið þessarar greinar.

4.  Kjörstjórn

Þegar umsóknarfrestur um embætti rektors er liðinn skipar háskólaráð kjörstjórn. Kjörstjórn skal skipuð sex mönnum, tveimur úr hópi stúdenta og fjórum úr hópi starfsmanna háskólans, og skal einn þeirra síðartöldu skipaður formaður kjörstjórnar. Falli atkvæði jöfn í kjörstjórn sker atkvæði formanns úr.

Verkefni kjörstjórnar er að hafa fyrir hönd háskólaráðs umsjón með gerð kjörskrár, ákveða kjördag, annast framkvæmd kosninga, úrskurða í kærumálum vegna kosninga og annað er að kosningunni lýtur, svo sem nánar er kveðið á um í reglum þessum.

5.  Atkvæðisréttur og vægi atkvæða

Við rektorskjör eiga atkvæðisrétt allir þeir sem skipaðir eru eða ráðnir í starf við háskólann og stofnanir hans í samræmi við gildan ráðningarsamning. Starfshlutfallið 75% og hærra telst fullt starf í reglum þessum og veitir heilt atkvæði. Nú gegnir maður starfi í hlutfallinu 37 - 74% og fer hann þá með hálft atkvæði. Starfshlutfall sem er lægra en 37% veitir ekki atkvæðisrétt. Nú gegnir starfsmaður starfshlutfallinu 50% og hærra samhliða starfi á stofnun sem háskólinn hefur gert samning við um samstarf á fræðasviði og telst hann þá gegna fullu starfi.

Atkvæðisrétt hafa einnig akademískir starfsmenn á samstarfsstofnunum Háskóla Íslands, sem starfa á grundvelli sérlaga. Í samstarfssamningi við háskólann skal vera ákvæði um aðild starfsmanna að kosningu rektors. Atkvæðisrétturinn nær eingöngu til starfsmanna sem ráðnir hafa verið eða skipaðir í viðkomandi starf á grundvelli hæfnisdóms í samræmi við hliðstæðar reglur og gilda við Háskóla Íslands og fara þeir með hálft atkvæði. Framangreindar stofnanir skulu eigi síðar en fjórum vikum fyrir kjördag láta kjörstjórn í té lista yfir þá starfsmenn sem uppfylla framangreind skilyrði.

Þá eiga atkvæðisrétt allir stúdentar, sem skrásettir eru í Háskóla Íslands við upphaf kjörfundar. Atkvæði starfsmanna skulu samtals vega 70% í kjörinu og atkvæði stúdenta skulu samtals vega 30%.

6.  Kjörskrá

Kjörstjórn gerir rafrænan kjörseðil og gengur frá kjörskrá. Skal kjörskrá birt með rafrænum hætti þremur vikum fyrir kjördag. Kærur skulu hafa borist kjörstjórn í síðasta lagi viku fyrir kjördag og skal úrskurður kjörstjórnar liggja fyrir eigi síðar en einum sólarhring fyrir kjördag.

Nú uppfyllir maður skilyrði til að vera á fleiri en einni kjörskrá og ákveður kjörstjórn þá á hvaða kjörskrá hann skuli vera. Uni hann því ekki skal hann þá, eigi síðar en fyrir lok kærufrests, viku fyrir kjördag, tilkynna kjörstjórn á hvaða kjörskrá hann hyggst vera.

[Mannauðssvið]2 háskólans sér um að útbúa kjörskrá starfsmanna háskólans og stofnana hans. Til stofnana háskólans í grein þessari teljast þær stofnanir sem heyra undir háskólaráð, fræðasvið eða deildir háskólans samkvæmt reglum settum af háskólaráði.

Kennslusvið háskólans sér um að útbúa kjörskrá stúdenta.

7.  Kosning

Rektorskjör skal fara fram eigi síðar en sjö vikum eftir að umsóknarfrestur rennur út. Miða skal við að kjördagur sé sem næst 5. mars og skal hann auglýstur tryggilega innan háskólans. Kosning er rafræn og skal kjörfundur standa í þrjá sólarhringa frá kl. 9 árdegis fyrsta daginn til kl. 9 árdegis fjórða daginn. Um rafræna kosningu fer eftir verklagsreglum sem háskólaráð staðfestir. Talning atkvæða hefst þegar að kjörfundi loknum.

Sá umsækjandi telst hafa hlotið tilnefningu í embætti rektors sem hlýtur meirihluta gildra atkvæða í almennri kosningu samkvæmt ákvæðum þessarar greinar. Ef enginn fær svo mörg atkvæði skal kjósa að nýju viku eftir að úrslit fyrri umferðar liggja fyrir, um þá tvo sem flest atkvæði fengu. Séu tveir eða fleiri jafnir í öðru sæti ræður hlutkesti. Þegar kosið er um þá tvo sem flest atkvæði fengu ræður afl atkvæða. Séu atkvæði jöfn ræður hlutkesti.

Berist einungis umsókn frá einum umsækjanda sem uppfyllir skilyrði um embættisgengi telst hann sjálfkjörinn og telst hafa hlotið tilnefningu til embættis rektors.

Rektor má endurkjósa.

8.  Tilnefning

Á fyrsta fundi háskólaráðs að loknum kosningum tilnefnir ráðið til mennta- og menningarmálaráðherra þann umsækjanda sem fengið hefur meirihluta gildra atkvæða.

9.  Skipun

Mennta- og menningarmálaráðherra skipar háskólarektor samkvæmt tilnefningu háskólaráðs.

10.  Embættistaka

Rektor tekur við embætti 1. júlí, sbr. þó 11. tölulið þessarar greinar.

11.  Frávik

Nú fellur rektor frá eða lætur af embætti, áður en skipunartími hans er liðinn, og skal þá kjósa nýjan rektor svo fljótt sem því verður við komið. Við þær aðstæður ákveður háskólaráð hvaða prófessor háskólans skuli tilnefndur til að vera settur til að gegna rektorsstörfum tímabundið. Hið sama á við ef rektor forfallast vegna veikinda eða fær leyfi frá störfum. Fari rektorskjör í slíkum tilvikum fram áður en skipunartími sitjandi rektors er liðinn, er hinn nýkjörni rektor kosinn til fimm ára. Það sem eftir er tímabils frá 1. júlí til 30. júní þegar hann tekur við embætti skal teljast eitt ár.]1
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1154/2016.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 617/2020.

7. gr.  Starfsnefndir háskólaráðs

Á vegum háskólaráðs og rektors starfa eftirtaldar nefndir: [endur­skoð­unarnefnd,]4 fjármálanefnd, [...]5, jafnréttisnefnd, kennslumálanefnd, samráðsnefnd háskólaráðs um kjaramál, [skipulagsnefnd háskólasvæðisins,]3 [stefnu- og gæðaráð]5 og vísindanefnd. Um fjölda fulltrúa í nefndunum og um skipan þeirra fer eftir erindisbréfum sem háskólaráð setur. Í [...,] jafnréttisnefnd, kennslumálanefnd, [skipulagsnefnd háskólasvæðisins,][stefnu- og gæðaráði]5 og vísindanefnd skal vera að minnsta kosti einn stúdent. Nefndirnar eru ráðgefandi hver á sínu sviði, en fara hvorki með framkvæmda- né ákvörðunarvald, nema sérstaklega sé kveðið á um það í erindisbréfi.

[Háskólaráð skipar hugverkanefnd Háskóla Íslands og Landspítala samkvæmt tilnefningum háskólarektors sem tilnefnir tvo og forstjóra Landspítala sem tilnefnir einn. Háskólaráð og forstjóri Landspítala setja nefndinni erindisbréf og staðfesta starfsreglur nefndarinnar.]1

[Við Háskóla Íslands starfar sérstök kærunefnd í málefnum nemenda sem hefur það hlutverk að fjalla um kvartanir og kærur stúdenta samkvæmt 50. gr. reglna þessara. Samkvæmt tilnefningu rektors skipar háskólaráð þrjá fulltrúa í nefndina til þriggja ára og jafnmarga til vara. Formaður nefndarinnar skal vera lögfræðingur.]2
1
Breytt með 1. gr. rgl. nr. 186/2013.

2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1077/2013.
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 993/2017.
4Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1012/2020.
5Breytt með 1. gr. rgl. nr. 739/2022.

8. gr.  Sameiginleg stjórnsýsla háskólans

Hlutverk sameiginlegrar stjórnsýslu er að skapa fræðasviðum, deildum, stofnunum og starfsfólki háskólans skilyrði til að vinna störf sín í samræmi við lög og reglur háskólans. Rektor ræður stjórnendur og aðra starfsmenn sameiginlegrar stjórnsýslu. [...]5 [Svið hinnar sameiginlegu stjórnsýslu skólans eru: alþjóðasvið, fram­kvæmda‑ og tæknisvið, fjármálasvið, kennslusvið, markaðs- og samskiptasvið, mannauðssvið, upplýsingatæknisvið og vísinda- og nýsköpunar­svið.]5 Sviðsstjórar eru fyrir hverju sviði. [Kennslu­svið, vísinda- og nýsköpunarsvið, markaðs- og samskiptasvið og alþjóðasvið heyra beint undir rektor. Framkvæmdastjóri stjórnsýslu hefur í umboði rektors yfirumsjón með fram­kvæmda‑ og tæknisviði, fjármálasviði, mannauðssviði og upplýsingatæknisviði.]5 Rektor setur stjórnendum erindisbréf eða starfslýsingu. Þá er rektor heimilt, með samþykki háskólaráðs, að fela forsetum fræðasviða, deildarforsetum, forstöðumönnum stofnana og formönnum starfsnefnda háskólaráðs ábyrgð á verkefnum sem falla undir hina sameiginlegu stjórnsýslu. Með reglulegu millibili skal háskólaráð láta fara fram úttekt á starfsemi stjórnsýslu háskólans.
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 544/2016.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 819/2017.
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 617/2020.
4Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1297/2020.
5Breytt með 2. gr. rgl. nr. 182/2024.

9. gr.  Hlutverk háskólaþings

Háskólaþing er samráðsvettvangur háskólasamfélagsins þar sem fram fer umræða um þróun og eflingu Háskóla Íslands. Háskólaþing [mótar og setur fram]1 sameiginlega vísinda- og menntastefnu háskólans að frumkvæði rektors, auk þess að veita umsögn skv. 6. mgr. 6. gr., 1. mgr. 9. gr., 1. mgr. 11. gr. og 3. mgr. 16. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Háskólaráð felur háskólaþingi jafnframt að fjalla um sameiginleg akademísk málefni og getur leitað umsagnar þingsins um hvaðeina sem varðar starfsemi háskólans, einstakra fræðasviða og stofnana. Háskólaráð getur einnig falið háskólaþingi umfjöllun um fagleg málefni og akademíska stefnumörkun.

Háskólaþing er ályktunarbært um þau málefni sem þingið telur að varði hag háskólasamfélagsins.

Heimilt er að skipa nefndir og starfshópa til að vinna að málum á fundum og á milli funda.

Háskólaþing tilnefnir [þrjá]1 fulltrúa háskólasamfélagsins í háskólaráð, sbr. 6. gr. laga nr. 85/2008 og 3. gr. þessara reglna.

Á háskólaþingi skal taka eftirtalin mál til meðferðar og afgreiðslu eftir því sem við á hverju sinni:

 1. Rektor ræðir stefnu háskólans og árangur í starfi hans.
 2. Tillögur að ályktunum háskólaþings um einstök málefni sem fyrir liggja.
 3. Umsagnir um reglur sem háskólaráð setur og skylt er að bera undir háskólaþing, samkvæmt ákvæðum laga um opinbera háskóla.
 4. Önnur mál sem löglega eru upp borin, samkvæmt reglum um skipan og fundarsköp háskólaþings.

Rektor boðar háskólaþing og stýrir fundi eða felur öðrum stjórn hans. Háskólaþing skal halda að minnsta kosti einu sinni á hverju misseri. Æski tveir þriðju hlutar fulltrúa á háskólaþingi fundar er rektor skylt að boða til hans.

Sérstakar nánari reglur, sem háskólaráð setur, gilda um skipan og fundarsköp háskólaþings.
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1143/2011.

10. gr.  Fulltrúar á háskólaþingi

[Á háskólaþingi eiga sæti rektor, forsetar fræðasviða, deildarforsetar og formaður Stúdentaráðs.]1 Í forföllum forseta fræðasviðs tilnefnir stjórn fræðasviðs fulltrúa úr sínum röðum til þess að taka sæti á þinginu. [Varadeildarforseti situr háskólaþing í forföllum deildarforseta og varaformaður Stúdentaráðs í forföllum formanns Stúdentaráðs.]1 Þar sitja jafnframt kennarar og sérfræðingar frá fræðasviðum og stofnunum háskólans, ásamt fulltrúum stofnana sem starfa samkvæmt sérlögum eða tengjast háskólanum sérstaklega. Fulltrúar fræðasviða skulu kjörnir á þingi fræðasviðs, sbr. 22. gr. þessara reglna. Um fjölda þeirra fer eftir sérstökum reglum sem háskólaráð setur, sbr. 9. gr. og 5. mgr. þessarar greinar.

Á háskólaþingi eiga einnig sæti til tveggja ára í senn tveir fulltrúar samtaka háskólakennara kjörnir í skriflegri kosningu úr hópi félagsmanna sem ekki gegna störfum forseta og tveir fulltrúar starfsmanna við stjórnsýslu háskólans kjörnir í skriflegri atkvæðagreiðslu. Auk þess á sæti á háskólaþingi einn fulltrúi nemenda á móti hverjum fimm fulltrúum annarra aðila innan háskólans, og skulu þeir kjörnir í sérstökum kosningum til [eins árs]1 í senn.

Fulltrúar í háskólaráði, sem ekki eiga fast sæti á háskólaþingi eða eru kjörnir fulltrúar þar, eiga sæti á háskólaþingi með tillögurétt, en án atkvæðisréttar. Rektor er heimilt að kveðja til setu á háskólaþingi starfsmenn úr stjórnsýslu háskólans, formenn starfsnefnda og aðra eftir því sem þurfa þykir. Þeir hafa tillögurétt en atkvæðisrétt hafa þeir ekki.

Háskólaráð setur nánari reglur um fjölda fulltrúa sem sæti eiga á háskólaþingi og um val þeirra, sbr. 9. gr. Í reglum er jafnframt kveðið á um kosningu og setu fulltrúa annarra stofnana og samtaka á háskólaþingi en þeirra sem taldir eru í 1.- 4. mgr. svo og um atkvæðisrétt þeirra.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 520/2016.

II. KAFLI

FRÆÐASVIÐ, HÁSKÓLADEILDIR OG STOFNANIR

11. gr.  Fræðasvið háskólans og deildir

Fræðasvið eru meginskipulagseiningar Háskóla Íslands. Hvert fræðasvið um sig skiptist í deildir sem eru grunneiningar háskólans. Fræðasvið og deildir háskólans eru eftirfarandi:

Félagsvísindasvið: [Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild,]3 Félagsráðgjafardeild, Hagfræðideild, Lagadeild, Stjórnmálafræðideild og Viðskiptafræðideild.

Heilbrigðisvísindasvið: [Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild,]4 Lyfjafræðideild, Læknadeild, Matvæla- og næringarfræðideild, Sálfræðideild og Tannlæknadeild.

Hugvísindasvið: [Mála- og menningardeild,]1 Guðfræði- og trúarbragðafræðideild, Íslensku- og menningardeild og [Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði.]5

[Menntavísindasvið: Deild faggreinakennslu, Deild heilsueflingar, íþrótta- og tómstunda, Deild kennslu- og menntunarfræði og Deild menntunar og margbreytileika.]2

Verkfræði- og náttúruvísindasvið: Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild, Jarðvísindadeild, Líf- og umhverfisvísindadeild, Rafmagns- og tölvuverkfræðideild, Raunvísindadeild og Umhverfis- og byggingarverkfræðideild.

Háskólaráð ákveður hlutverk, mörk og verkaskiptingu milli fræðasviða. Enn fremur skiptingu fræðasviða í deildir að fenginni tillögu fræðasviðsins.

Leita skal umsagnar háskólaþings áður en gerðar eru grundvallarbreytingar á fræðasviðaskipaninni.
1Breytt með 4. gr. rgl. nr. 1154/2016.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 304/2018.
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 441/2018.

4Breytt með 1. gr. rgl. nr. 510/2022.
5Breytt með 2. gr. rgl. nr. 510/2022.

12. gr.  Hlutverk, starfsemi og stjórn fræðasviða

Innan fræðasviða fer fram kennsla, rannsóknir, stjórnun og stoðþjónusta. Fræðasvið eru sjálfstæð um fagleg og rekstrarleg málefni innan þeirra marka er sameiginlegar reglur háskólans setja. Fræðasviðum er skipað í deildir, sbr. 11. gr., sem bera faglega ábyrgð á kennslu og rannsóknum og veita kennslu í einstökum greinum í þágu annarra fræðasviða og deilda eftir því sem við verður komið.

Skipulag náms og rannsókna tekur auk þess mið af þörfum viðkomandi greinar eða námsleiðar. Til þess að mæta þeim þörfum er fræðasviði heimilt að skipta hlutum námsins á milli deilda og skipa sérstakar námsstjórnir sem fari með málefni námsins í umboði þeirra deilda sem aðild eiga að því, með sambærilegum hætti og gildir um þverfræðilegt nám, sbr. 53. og 62. gr. Nánar er fjallað um sérstaka námsskipan af þessu tagi í köflum fræðasviða eða sérreglum um þverfræðilegt nám. Fræðasvið háskólans og deildir hafa náið samstarf við sameiginlega stjórnsýslu háskólans og skulu stuðla að nánu samstarfi sín á milli til að nýta sem best mannafla, fjármuni, aðstöðu, tæki og búnað í þágu fjölbreyttrar menntunar og rannsókna.

Heimilt er með samþykki stjórnar fræðasviðs að skipa námsbrautir innan deilda og skulu þær taldar upp í viðeigandi greinum deilda í þessum reglum. Á fræðasviðum er starfrækt stjórnsýsla og stoðþjónusta samkvæmt nánari ákvörðun forseta fræðasviðs.

Forseti fræðasviðs og deildarforsetar mynda stjórn fræðasviðs. Í stjórn fræðasviðs á einnig sæti einn fulltrúi nemenda tilnefndur af samtökum nemenda á fræðasviðinu til eins árs í senn. [Háskólaráði er heimilt að ákveða að í stjórn fræðasviðs sitji einnig fulltrúar tiltekinna kennslugreina sem saman mynda deild. Enn fremur er háskólaráði heimilt að ákveða að í stjórn fræðasviðs sitji fulltrúi opinberrar stofnunar sem er í mjög nánu samstarfi um kennslu og þjálfun nemenda fræðasviðsins.]1

Stjórn fræðasviðs fjallar um sameiginleg málefni fræðasviðsins, þ.m.t. ákvarðanir deilda um námsframboð, um tillögur deilda um nýjar námsleiðir og fjöldatakmörkun fyrir hvert háskólaár ef við á. Stjórn fræðasviðs gerir tillögur til háskólaráðs um breytingar á reglum eða að nýjum reglum er varða skipulag og starfsemi sviðsins, deilda þess og stofnana, veitingu heiðursdoktorsnafnbóta og um að bjóða vísindamanni akademískt starf án auglýsingar. Stjórn fræðasviðs tekur ákvarðanir um háskólastofnanir og rannsóknastofur sem settar eru á stofn, [sbr. 6. mgr. þessarar greinar og samþykktir um þjónusturannsóknir og kennslu skv. 7. mgr. þessarar greinar.]2

Við fræðasvið og deildir er heimilt að starfrækja sérstakar háskólastofnanir og rannsóknastofur, sem settar eru á stofn samkvæmt ákvörðun stjórnar fræðasviðs, samkvæmt nánari ákvæðum 27. gr. þessara reglna.

Deildum og stofnunum fræðasviða og deilda er heimilt, með samþykki forseta fræðasviðsins, að stunda þjónusturannsóknir og standa fyrir endurmenntun og fræðslu fyrir almenning. Stjórn hvers fræðasviðs skal gera sérstakar samþykktir um slíkar þjónusturannsóknir og endurmenntun sem háskólaráð staðfestir, sbr. 64. gr. þessara reglna.

Háskólaráð getur ákveðið að láta fara fram sérstakt mat á starfsemi fræðasviða, deilda, stofnana eða annarra skipulagseininga innan háskólans, sbr. meðal annars ákvæði 24. gr. reglna þessara.
1Breytt með 4. gr. rgl. nr. 1143/2011.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1095/2014.

13. gr.  Hlutverk forseta fræðasviðs

Forseti fræðasviðs er ráðinn af rektor til fimm ára í senn samkvæmt verklagsreglum háskólaráðs og starfar í umboði hans. Hann ber ábyrgð gagnvart rektor og háskólaráði og er rektor yfirmaður hans. Forseti fræðasviðs er yfirmaður sviðsins, stýrir daglegri starfsemi og er akademískur leiðtogi þess og talsmaður innan háskólans og utan. Hann ber ábyrgð á útfærslu stefnu Háskóla Íslands á vettvangi fræðasviðs, öflugri liðsheild og faglegu samstarfi, tengslum við innlenda og erlenda samstarfsaðila, gæðum kennslu, rannsókna og þjónustu, stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins, fjármálum og rekstri fræðasviðs og stofnana sem undir það heyra og starfsmannamálum sviðsins.

Forseti fræðasviðs sker úr um ágreiningsmál sem upp kunna að koma innan fræðasviðsins og stofnana þess og fjallar um agamál nemenda á fræðasviðinu og önnur mál er varða brot nemenda á reglum háskólans og ákveður viðurlög, sbr. 51. gr. þessara reglna.

Forseti gerir rektor reglulega grein fyrir árangri fræðasviðsins í kennslu, rannsóknum, stjórnun, alþjóðlegu og innlendu samstarfi ásamt framlagi þess til íslensks samfélags.

Forseti fræðasviðs situr forsetafundi ásamt rektor og forsetum annarra fræðasviða. Hann ber ábyrgð á skýrslu fræðasviðsins í árbók háskólans í samráði við rektor. Forseta fræðasviðs er heimilt að skipa starfsnefndir sem eru honum til ráðgjafar, aðstoða við stefnumótun og sinna tilteknum verkefnum samkvæmt erindisbréfi.

Forseta fræðasviðs er enn fremur heimilt, í umboði rektors, að bjóða sérfróðum einstaklingi að gegna akademísku gestastarfi við deild. Um fyrirkomulag slíkra akademískra gestastarfa gilda verklagsreglur sem útfærðar eru af [vísindanefnd]1 háskólaráðs og staðfestar af háskólaráði.

Nánar er kveðið á um hæfniskröfur, ábyrgð og verkefni forseta fræðasviðs í erindisbréfi sem rektor setur.

1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 592/2022.

14. gr.  Fundir stjórnar fræðasviðs

Stjórn fræðasviðs heldur fundi eftir þörfum. Forseti fræðasviðs boðar fundi. Æski þriðjungur fulltrúa í stjórn fundar er forseta fræðasviðs skylt að boða til hans. Boða skal til stjórnarfundar bréflega eða í tölvupósti með minnst þriggja daga fyrirvara ef við verður komið. Dagskrá fundar skal fylgja fundarboði.

Forseti fræðasviðs stýrir fundum stjórnar. Hann lætur birta fundargerðir stjórnarinnar og tilkynningar um ákvarðanir hennar eftir því sem tilefni er til. Forseta fræðasviðs er heimilt að tilnefna einn deildarforseta til að stýra fundi stjórnar fræðasviðs í fjarveru forseta. Í fjarveru deildarforseta skal varadeildarforseti sitja fundi stjórnar.

Stjórn fræðasviðs er ekki ályktunarbær nema meirihluti atkvæðisbærra fulltrúa sæki fund. Ef fastur fulltrúi getur ekki sótt fund skal boða varamann hans til setu á fundinum. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. Ef atkvæði eru jöfn sker atkvæði forseta fræðasviðs úr eða þess er gegnir fundarstjórn í fjarveru forseta.

Rita skal fundargerð þar sem ákvarðanir stjórnar fræðasviðs eru skráðar. Rekstrarstjóri fræðasviðs situr fundi stjórnar án atkvæðisréttar og ritar fundargerð. Forseti fræðasviðs skipar ritara í forföllum hans.

15. gr.  Hlutverk, starfsemi og stjórn deilda

Háskóladeildir eru faglegar grunneiningar háskólans og starfa á vettvangi fræðasviða. Innan þeirra fer fram kennsla, rannsóknir og stjórnun. Deildir eru sjálfstæðar um eigin málefni innan þeirra marka er sameiginlegar reglur háskólans setja og bera faglega ábyrgð á háskólakennslu og námi og veitingu prófgráðu við námslok.

Hver deild fer með málefni kennslugreina sinna, ákveður námsefni og tilhögun kennslu og prófa, ákveður skiptingu kennslu milli einstakra kennara í deild og gerir tillögur til forseta fræðasviðs um ráðningu stundakennara, svo og um nauðsynlegar fjárveitingar og ný störf. Stjórn deildar er í höndum deildarfunda, deildarráðs, ef við á, og deildarforseta. Deildarfundur fer með ákvörðunarvald í öllum málefnum deildar. Í tilteknum málum eða málaflokkum er háskóladeild heimilt á fundi að framselja ákvörðunarvald til deildarráðs eða deildarforseta.

Heimilt er með samþykki stjórnar fræðasviðs að skipa deild í námsbrautir. Innan námsbrauta skulu að jafnaði vera nokkrar námsleiðir sem mynda faglega heild, sbr. 21. gr. þessara reglna.

16. gr.  Hlutverk deildarforseta

Forseti fræðasviðs velur deildarforseta til tveggja ára í senn samkvæmt tilnefningu deildarfundar, sbr. 19. gr.

Deildarforseti ber ábyrgð gagnvart forseta fræðasviðs sem er yfirmaður hans. Forseti deildar er faglegur forystumaður deildar og ber í samráði við forseta fræðasviðs ábyrgð á mótun stefnu fyrir deild, skipulagi náms og gæðum kennslu og rannsókna, tengslum við samstarfsaðila og á því að starfsemi deildar og starfseininga hennar sé í samræmi við fjárhagsáætlun fræðasviðsins.

Deildarforseti gerir forseta fræðasviðs reglulega grein fyrir árangri deildar í kennslu, rannsóknum, stjórnun, alþjóðlegu og innlendu samstarfi ásamt framlagi deildar til íslensks samfélags.

Deildarforseti situr í stjórn fræðasviðsins ásamt öðrum deildarforsetum, fulltrúa nemenda og forseta fræðasviðsins. Hann er æðsti fulltrúi deildar gagnvart mönnum og stofnunum innan háskólans og utan. Á milli deildarfunda eða deildarráðsfunda fer deildarforseti í umboði þeirra með ákvörðunarvald í öllum málum deildarinnar. Deildarforseta er heimilt að skipa starfsnefndir sem eru honum til ráðgjafar og aðstoða við stefnumótun og sinna tilteknum verkefnum samkvæmt erindisbréfi. Hann hefur umsjón með efni deildar í skýrslu fræðasviðs í árbók háskólans í samráði við forseta fræðasviðs.

Nánar er kveðið á um ábyrgð, hlutverk og verkefni deildarforseta í erindisbréfi sem forseti fræðasviðs setur þeim í samráði við rektor.

17. gr.  Skipan deildarfundar

Á deildarfundum eiga sæti prófessorar, dósentar, lektorar og aðjúnktar, svo og forstöðumenn rannsóknastofnana er tilheyra deildinni. Enn fremur eiga þar sæti þrír fulltrúar stúdenta í deildum, þar sem fjöldi annarra, sem rétt hafa til fundarsetu með atkvæðisrétti, er tólf eða færri, og síðan einn fulltrúi stúdenta fyrir hverja sex til viðbótar. [Þessi regla skal þó aldrei leiða til þess að fulltrúar stúdenta verði fleiri en fjórðungur þeirra fulltrúa starfsmanna sem með atkvæðisrétt fara á deildarfundi.]Um val á fulltrúum stúdenta fer eftir reglum sem deildarfundur setur. Í þeim reglum skal tryggt, eftir því sem kostur er, að stúdentar í grunnnámi og í framhaldsnámi eigi aðild að deildarfundum. Deild er heimilt að fela samtökum stúdenta í deildinni ákvörðunarvald um hvernig þeir standa að vali á sínum fulltrúum.

Öllum sem sæti eiga á deildarfundi er skylt að sækja fundi.

Deildarfundi er heimilt að ákveða að sérfræðingar, fræði- og vísindamenn, sem ráðnir eru til deildar eða stofnana sem heyra undir deild, sitji deildarfundi og er deild heimilt að kveða á um hvort þeir hafi atkvæðisrétt. [Deild er einnig heimilt að ákveða að gestakennarar, akademískir nafnbótarþegar og nýdoktorar, svo og fulltrúar fræðasetra háskólans sem tengjast deildinni og stundakennarar sem gegna viðamikilli kennslu, eigi sæti á deildarfundi, og er deild heimilt að kveða á um hvort þeir hafi atkvæðisrétt.]2

Forseti fræðasviðs ákveður til hvaða starfa við kennslu og stjórnun kennara er vísað, sbr. 32. gr., og í hvaða deild og námsbraut hann skuli eiga sæti. Slík ákvörðun skal tekin til að minnsta kosti eins háskólaárs í senn.

Atkvæðisrétt á deildarfundi eiga prófessorar, dósentar, lektorar og aðjúnktar sem skipaðir eru eða ráðnir í fullt starf við deildina, akademískir forstöðumenn rannsóknastofnana er tilheyra deildinni og aðrir þeir sem deild ákveður samkvæmt heimildarákvæði 3. mgr., og enn fremur fulltrúar stúdenta á deildarfundi, nema kveðið sé á um annað í reglum þessum eða öðrum reglum háskólans. Starfshlutfallið 75% og hærra telst fullt starf. Nú gegnir maður starfi í hlutfallinu 37 - 74% og fer hann þá með hálft atkvæði. Starfshlutfall sem er lægra en 37% veitir ekki atkvæðisrétt. Deild er heimilt að víkja frá þessu og ákveða að starfsmenn sem rétt eiga til setu á deildarfundi fari með fullt atkvæði án tillits til starfshlutfalls. Atkvæðisrétt eiga þeir einir sem mæta á deildarfund.

Nú er starfsmaður, sem skipaður er eða ráðinn í fullt starf, í orlofi og annar ráðinn tímabundið í hans stað og fer hann þá með atkvæðisrétt þess sem er í orlofi. Hið sama á við ef starfsmaður er í fæðingarorlofi.

Forseta fræðasviðs er heimilt að taka þátt í meðferð mála í öllum deildum hlutaðeigandi fræðasviðs, en atkvæðisrétt á hann ekki. Sömuleiðis er rektor heimilt að taka þátt í meðferð mála í öllum deildum háskólans, en atkvæðisrétt á hann ekki.

Kennari, sem rektor veitir lausn undan kennslu- og stjórnunarskyldu, sbr. ákvæði 33. gr. reglna þessara, er undan þeirri skyldu þeginn að sækja deildarfundi, enda á hann ekki atkvæðisrétt á þeim fundum meðan lausnin stendur. Kennari getur óskað eftir því að verða ekki undanþeginn þeirri skyldu að sækja deildarfundi og heldur hann þá atkvæðisrétti.

1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1112/2023.
2Breytt með 3. gr. rgl. nr. 182/2024.

18. gr.  Deildarfundir

Hver háskóladeild heldur fundi eftir þörfum en skylt er að boða til fundar ef rektor, forseti fræðasviðs eða þriðjungur deildarmanna, sem rétt eiga til fundarsetu, æskja þess.

Deildarforseti boðar fundi bréflega eða í tölvupósti með þriggja daga fyrirvara, ef unnt er, en einstakar háskóladeildir geta þó ákveðið annan hátt á fundarboðun. Dagskrá skal tilgreina í fundarboði. Deildarmaður skal án tafar tilkynna deildarforseta um forföll.

Deildarfundur er ályktunarbær ef meirihluti atkvæðisbærra manna sækir fund. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. Ef atkvæði eru jöfn sker atkvæði deildarforseta úr eða þess er gegnir forsetastörfum.

Gerðir deildarfunda skulu bókfærðar og skal staðfesta þær, ef unnt er, áður en fundi er slitið, þó eigi síðar en á næsta fundi. Fundargerðir skal senda öllum sem sæti eiga á deildarfundi.

19. gr.  Kjör deildarforseta

Hver háskóladeild tilnefnir deildarforseta og annan til vara úr hópi prófessora og dósenta deildarinnar sem gegna fullu starfi. [Hafi deildarfundur nýtt heimild í 3. mgr. 17. gr. reglna þessara og ákveðið að sérfræðingar, fræðimenn og vísinda­menn, sem ráðnir eru til deildar eða stofnana sem heyra undir deild, sitji deildar­fundi með atkvæðisrétt, er [...]2 heimilt með samþykki forseta fræðasviðs að tilnefna deildarforseta og varadeildarforseta úr hópi fræðimanna og vísindamanna í fullu starfi, enda hafi þeir umtalsverða reynslu af stjórnun og hafi á undanförnum þremur árum sinnt sem nemur 20% kennsluskyldu ár hvert.]1 Í deild sem skipað er í námsbrautir skulu forseti og varaforseti deildarinnar ekki vera úr sömu námsbraut. Í deild þar sem fjórir fimmtu hlutar prófessora, dósenta og lektora deildarinnar koma úr einni námsbraut er heimilt að víkja frá þessu. Deildarforseta og varaforseta skal kjósa til tveggja ára í senn. Kosning er skrifleg og skal lokið fyrir 1. febrúar á því ári sem kjörtímabil sitjandi deildarforseta rennur út og miðast upphaf kjörtímabils við 1. júlí og lok við 30. júní að tveimur árum liðnum. [Deild er heimilt að ákveða tilnefningu með rafrænni kosningu, með tölvupósti eða öðrum jafntryggum hætti, enda sé niðurstaða kosningar formlega kynnt og bókuð á næsta deildarfundi. Rafræn kosning skal standa yfir í að minnsta kosti þrjá virka daga og skal tilskilinn meirihluti miðast við alla sem atkvæðisbærir eru á deildarfundi.]2

Kjörgengum kennurum er skylt að taka við kosningu til deildarforsetastarfs og til starfs varadeildarforseta. Endurkjósa má deildarforseta, en rétt hefur hann til að skorast undan endurkjöri. Sá sem gegnt hefur embætti rektors, getur og skorast undan kjöri til deildarforsetastarfa næsta kjörtímabil eftir að hann lét af rektorsstörfum. Nú fellur deildarforseti frá eða lætur af störfum og skal þá kjósa deildarforseta og varaforseta fyrir þann hluta kjörtímabils, sem eftir er. Ef deildarforseti og varadeildarforseti eru báðir forfallaðir ákveður forseti fræðasviðs hvaða prófessorar eða dósentar deildarinnar eru kallaðir til að gegna störfum þeirra tímabundið.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 970/2009.
2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1077/2013.

20. gr.  Deildarráð

Heimilt er deild að mynda stjórnarnefnd, deildarráð. Í deildarráði skulu eiga sæti auk deildarforseta varadeildarforseti, formenn námsbrauta, ef því er að skipta, og tveir fulltrúar stúdenta, kjörnir af félagssamtökum þeirra til eins árs í senn úr hópi fulltrúa stúdenta á deildarfundum. Deildir setja sér nánari reglur um fjölda fulltrúa á deildarráðsfundum. Fari fjöldi annarra fulltrúa í deildarráði yfir tólf gilda sömu reglur um fjölda fulltrúa stúdenta og á deildarfundi. Um atkvæðisrétt og vægi atkvæða í deildarráði fer eftir sömu reglum og gilda á deildarfundi.

Nýkjörið deildarráð tekur til starfa 1. júlí ár hvert.

Deildarráð heldur fundi eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði á kennsluárinu, en ella þegar þörf krefur. Skylt er að boða deildarráðsfund ef þriðjungur atkvæðisbærra deildarmanna krefst þess. Fundi skal boða bréflega eða í tölvupósti með þriggja daga fyrirvara, ef unnt er. Dagskrá skal tilgreina í fundarboði. Deildarforseti boðar fundi og stýrir þeim, en varaforseti í forföllum hans. Fundur er ályktunarbær, ef hann sækir meirihluti atkvæðisbærra deildarráðsmanna. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. Ef atkvæði eru jöfn sker atkvæði deildarforseta úr eða þess er gegnir forsetastörfum. Gerðir deildarráðsfunda skulu bókfærðar og skal staðfesta þær, ef unnt er, áður en fundi er slitið, þó eigi síðar en á næsta fundi. Fundargerðir skal senda öllum sem sæti eiga á deildarfundi.

Deildarráði er heimilt að fjalla um öll mál, er deildina varða, en úrslitavald hefur það aðeins í þeim málaflokkum, sem deildarfundur hefur framselt ákvörðunarvald í. Slíkt framsal skal bókað í fundargerð deildarfundar. Ætíð má þó skjóta máli til deildarfundar, ef deildarforseti eða þriðjungur atkvæðisbærra deildarráðsmanna æskir þess, og hefur þá deildarfundur úrslitavald í því máli.

Deildarforseti annast framkvæmd ákvarðana deildarráðs og deildarfundar.

21. gr.  Námsbrautir

Heimilt er með samþykki stjórnar fræðasviðs að skipa námsbrautir innan deilda. Innan námsbrauta skulu að jafnaði vera nokkrar námsleiðir, sbr. 53. gr., sem mynda faglega heild og lýkur með prófgráðu. Formaður námsbrautar stýrir námsbraut. Kveðið er nánar á um hlutverk, ábyrgð og skyldur formanns námsbrautar í erindisbréfi sem forseti fræðasviðs setur. Rísi ágreiningur um mörk námsbrauta sker forseti fræðasviðs úr um skiptinguna. Nánar er kveðið á um skipan námsbrauta í deildum í viðeigandi köflum fræðasviða í reglum þessum.

Hver námsbraut fer í umboði deildarfundar með málefni kennslugreina sinna, ákveður námsefni og tilhögun kennslu og prófa, ákveður skiptingu kennslu milli einstakra kennara í námsbraut og gerir tillögur til deildarforseta um ráðningu stundakennara, svo og um nauðsynlegar fjárveitingar og ný störf.

Formaður námsbrautar hefur eftirlit með starfsemi námsbrautar, fylgist með starfi námsnefnda, kennsluháttum og öðru sem varðar kennslu.

Á fundum námsbrautar eiga sæti þeir starfsmenn í kennslugreinum hennar sem seturétt eiga á deildarfundi og enn fremur fulltrúar stúdenta. [Um fjölda og val á fulltrúum stúdenta fer eftir sömu reglum og gilda um fjölda og val á fulltrúum stúdenta á deildarfundi, sbr. 17. gr.]1 Um atkvæðisrétt og vægi atkvæða í námsbraut fer eftir sömu reglum og gilda á deildarfundi. Enginn getur átt sæti með atkvæðisrétt í tveimur námsbrautum. Forseti fræðasviðs ákveður í hvaða námsbraut kennari á sæti. Deildarforseta er heimil þátttaka í meðferð mála í hverri námsbraut, en atkvæðisrétt á hann þó aðeins í sinni námsbraut.

Hver námsbraut kýs formann og varamann hans úr hópi fastráðinna kennara við námsbrautina sem gegna fullu starfi. Kjörtímabil þeirra skal vera tvö ár. Kosning er skrifleg og skal lokið fyrir 1. febrúar á því ári sem kjörtímabil sitjandi formanns rennur út og miðast upphaf kjörtímabils við 1. júlí og lok við 30. júní. Varamaður er kjörinn á sama hátt og formaður. Sé þörf annars varamanns, skal kveðja til kjörgenga námsbrautarmenn eftir starfsaldri.

Í námsbraut eru haldnir fundir eftir þörfum. Skylt er að boða til fundar, ef deildarforseti eða þriðjungur atkvæðisbærra manna æskir þess. Formaður námsbrautar boðar fundi bréflega eða í tölvupósti með þriggja daga fyrirvara, ef unnt er, en einstakar námsbrautir geta þó haft annan hátt á fundarboðun. Fundarefni skal greina í fundarboði. Fundur er ályktunarbær, ef meirihluti atkvæðisbærra námsbrautarmanna sækir hann. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. Ef atkvæði eru jöfn sker atkvæði formanns úr eða þess er gegnir varaformannsstörfum. Gerðir námsbrautarfunda skulu bókfærðar og skal staðfesta þær áður en fundi er slitið, ef unnt er, þó eigi síðar en á næsta fundi. Verði ágreiningur á fundi námsbrautar getur formaður námsbrautar eða formaður greinar skotið ágreiningsmálinu til úrskurðar deildar. Fundargerðir skal senda öllum sem sæti eiga á námsbrautarfundi og deildarráðsfundi.

1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1112/2023.

22. gr.  Þing fræðasviðs

Þing fræðasviðs er samráðsvettvangur þar sem fram fer umræða um innri málefni fræðasviðsins. Forseti fræðasviðs stýrir fræðasviðsþingi í umboði rektors. Háskólaráð getur leitað umsagnar þings fræðasviðs um hvaðeina sem varðar starfsemi fræðasviðsins og deilda þess og stofnana.

Þing fræðasviðs kýs fulltrúa fræðasviðsins á háskólaþing, sbr. 10. gr. þessara reglna. [Heimilt er fræðasviði að kjósa fulltrúa á háskólaþing með rafrænni atkvæðagreiðslu.]1

Þing fræðasviðs er ályktunarbært um þau málefni sem þingfundur telur að varði hag fræðasviðsins. Ályktanir fræðasviðsþings skulu kynntar háskólaráði, rektor, forstöðumönnum háskólastofnana og öðrum er þær kunna að varða.

Ákvörðunum forseta fræðasviðs, stjórnar fræðasviðs, deildarforseta eða forstöðumanns háskólastofnunar verður ekki skotið til þings fræðasviðs.

Heimilt er að skipa nefndir og starfshópa til að vinna að málum á þingfundum og á milli funda. Þing fræðasviðs setur sér sínar eigin reglur um fundarsköp.

Á fræðasviðsþingi eiga sæti forseti fræðasviðs, deildarforsetar, varadeildarforsetar, formenn námsbrauta og forstöðumenn stofnana sem heyra til fræðasviðsins eða deilda þess og rekstrarstjóri fræðasviðsins. Þar sitja jafnframt akademískir starfsmenn deilda og stofnana fræðasviðsins sem kjörnir eru til tveggja ára í senn af viðkomandi deildum og stofnunum samkvæmt nánari reglum sem stjórn fræðasviðs ákveður. Á fræðasviðsþingi eiga einnig sæti tveir fulltrúar starfsmanna við stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðs, kjörnir til tveggja ára í senn í skriflegri atkvæðagreiðslu úr hópi þeirra. Auk þess á sæti á fræðasviðsþingi einn fulltrúi nemenda á móti hverjum fimm fulltrúum annarra aðila innan fræðasviðsins, og skulu þeir kjörnir í sérstökum kosningum til eins árs í senn.

Stjórn fræðasviðs setur nánari reglur um fjölda fulltrúa sem sæti eiga á fræðasviðsþingi og um val þeirra. Í reglum er jafnframt kveðið á um kosningu og setu fulltrúa annarra stofnana og samtaka á fræðasviðsþingi en þeirra sem taldir eru í 7. mgr. og um atkvæðisrétt þeirra. Heimilt er í þeim reglum að kveða á um að allir fastir starfsmenn fræðasviðsins hafi rétt til að sitja fræðasviðsþing og taka þátt í störfum þess. Um fjölda fulltrúa nemenda og val þeirra fer þá eftir sömu reglu og gildir um aðild nemenda að deildarfundum, sbr. 17. gr.

Kosningu eða tilnefningu fulltrúa á fræðasviðsþing skal lokið fyrir 1. mars á því ári sem skipunartími sitjandi fræðasviðsþings rennur út og miðast upphaf skipunartímabils við 1. júlí og lok við 30. júní að tveimur árum liðnum.

Forseti fræðasviðs boðar þing fræðasviðs og stýrir fundi eða felur öðrum stjórn hans. Fræðasviðsþing skal halda að minnsta kosti einu sinni á hverju ári. Æski tveir þriðju hlutar fulltrúa á fræðasviðsþingi fundar er forseta skylt að boða til hans.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 152/2010.

23. gr.  Kennsluskrá og kennslunefndir

Árlega skal birta kennsluskrá fyrir háskólann í heild. Kennslusvið háskólans hefur umsjón með útgáfunni en starfsmenn fræðasviða og deilda annast skráningu efnis og uppfærslu á tilheyrandi hlutum kennsluskrár. Kennslusvið skipar ritstjóra en hvert fræðasvið skipar sinn fulltrúa í ritnefnd kennsluskrár. Kennsluskráin skal unnin í sameiningu af ritstjóra, ritnefnd og tengiliðum deilda.

Í kennsluskrá skal m.a. gerð grein fyrir skipan náms á hverju fræðasviði og í hverri deild, stjórn fræðasviðs og deildar, námsleiðum, inntökuskilyrðum, námskröfum og hæfniviðmiðum, námsframvindu, hámarksnámstíma og prófgráðum, námskeiðum sem í boði eru og vægi þeirra, kennslumisserum, kennslufyrirkomulagi og kennsluaðferðum, námsefni, námsmati og prófkröfum, starfsþjálfun, æfingum og öðru því sem viðkemur náminu, eftir því sem við á.

Í kennsluskrá skal einnig birta almennar upplýsingar um inntökuskilyrði, fjöldatakmarkanir, umsóknarferli, skráningu, greiðslu gjalda, próf, einingar og einkunnir, þjónustu við stúdenta, réttindi þeirra og skyldur. Nánar skal kveðið á um efni kennsluskrár og verklag við gerð hennar í sérstökum reglum sem háskólaráð setur. Við það skal miðað að kennsluskráin sé birt á vef háskólans í mars ár hvert fyrir komandi háskólaár. Allar breytingar á kennsluskrá skal tilkynna skriflega eigi síðar en við upphaf kennslumisseris.

Við hvert fræðasvið skal starfrækja eina ráðgefandi kennslunefnd sem skipuð er formönnum kennslunefnda einstakra deilda fræðasviðsins, einum frá hverri deild, ásamt einum fulltrúa stúdenta. Forseti fræðasviðs skipar formann nefndarinnar og er hann jafnframt fulltrúi fræðasviðsins í kennslumálanefnd háskólaráðs. Kennslunefnd fræðasviðs hefur umsjón með gerð kennslustefnu fræðasviðs og fylgir henni eftir í umboði forseta sviðsins. Hún skipuleggur samráðsvettvang um kennslumál í deild, meðal kennara og stúdenta og sinnir öðrum verkefnum sem hún telur horfa til framfara í málefnum kennslu og náms. Hún skipuleggur í samráði við Kennslumiðstöð á kennslusviði háskólans, ráðgjöf og námskeið um kennslu og námsmat fyrir nýja kennara, aðstoðarkennara, stundakennara, og fasta kennara, ráðgjöf fyrir stúdenta í samvinnu við [Nemendaráðgjöf]1 á kennslusviði, fylgist með kennslukönnun og hefur í samráði við stjórn fræðasviðs og forseta fræðasviðs umsjón með eftirfylgni.

Kennslunefnd fræðasviðs ber ábyrgð á því, í samstarfi við stjórnsýslu sviðsins og háskólans, að fyrir liggi upplýsingar um nám, kennslu og aðstæður í deild í samræmi við gæðaviðmið og stefnu háskólans. Hún stendur, ásamt stjórnsýslu fræðasviðs, fyrir öflun og eðlilegri miðlun upplýsinga um kennslu og nám í deildunum og fyrir uppfærslu og varðveislu kennsluferilsskráa kennara. Hún hefur umsjón með verkefnum sem tengjast reglulegu innra og ytra eftirliti með gæðum kennslu í deildum fræðasviðsins samkvæmt þeim reglum sem um það gilda á hverjum tíma.

Við hverja deild er heimilt að starfrækja ráðgefandi námsnefnd, sem jafnmargir kennarar og stúdentar eiga sæti í. Kennarar, þar með taldir stundakennarar, og stúdentar kjósa fulltrúa hvorir í sínu lagi í upphafi hvers kennsluárs. Formaður námsnefndar skal koma úr röðum fastra kennara. Hlutverk námsnefnda er að fjalla um tillögur um námsefni í hverri kennslugrein og semja umsagnir og tillögur um námsskipan og kennslufyrirkomulag greinarinnar. Deildir ákvarða nánar fjölda námsnefnda og hlutverk þeirra.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 121/2023.

24. gr.  Mat á gæðum kennslu og rannsókna og eftirlit með því

Innra mat á gæðum kennslu og rannsókna fer fram innan háskólans, en ytra mat er á vegum menntamálaráðuneytis skv. lögum og reglum sem um það gilda. Háskólaráð eða rektor getur þó látið fara fram ytra mat á starfsemi einstakra fræðasviða, deilda eða annarra skipulagseininga telji ráðið tilefni til þess.

Háskólaráð setur að fenginni tillögu [stefnu- og gæðaráðs]1 háskólaráðs formlegt gæðakerfi háskólans þar sem kveðið er á um stefnu, framkvæmd, ábyrgð, eftirlit og eftirfylgni með innra matinu.

Háskólinn birtir opinberlega og með reglubundnum hætti upplýsingar um innra matið og niðurstöður þess.
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 739/2022.

25. gr.  Háskólastofnanir

Stofnanir háskólans heyra ýmist undir háskólaráð, fræðasvið eða háskóladeild eða lúta sérstökum lögum. Stofnun getur heyrt undir fleiri en eitt fræðasvið og fleiri en eina deild. Háskólaráð tekur ákvörðun um nýjar stofnanir og niðurlagningu starfandi stofnana og aðrar breytingar á þeim. Stjórn fræðasviðs ákveður hvort stofnun heyrir undir fræðasvið eða deild.

26. gr.  Stofnanir sem heyra undir háskólaráð

Háskólanum er heimilt að starfrækja stofnanir á verksviði sínu sem heyra undir háskólaráð. Að öðru jöfnu skulu stofnanir sem heyra undir háskólaráð vera þjónustustofnanir. Háskólaráð setur þeim sérstakar reglur um hlutverk, aðstöðu, skipulag, stjórn, starfsfólk, fjármál og annað sem nauðsynlegt kann að reynast. Formlegt mat á rekstri og starfsemi þeirra skal fara fram með reglulegu millibili, samkvæmt nánari ákvörðun háskólaráðs.

27. gr.  Stofnanir sem heyra undir fræðasvið eða deildir

Við fræðasvið háskólans og deildir er heimilt að starfrækja rannsóknastofnanir og rannsóknastofur sem heyra undir fræðasvið eða deild. Heimilt er að starfrækja stofnanir sem heyra undir fleiri en eitt fræðasvið eða fleiri en eina deild. Skal þá í reglum kveðið á um á hvaða fræðasviði eða í hvaða deild stofnunin er vistuð og gerður sérstakur samningur um fjárhagsábyrgð.

Hver stofnun skal lúta sérstökum reglum sem háskólaráð samþykkir. Í reglunum skal starfsemi og skipulag stofnana skilgreint nánar í samræmi við aðstæður á hverju fræðasviði og mismunandi þarfir fræðasviðanna.

Formlegt mat á rekstri og starfsemi þeirra skal fara fram með reglulegu millibili, samkvæmt nánari ákvörðun háskólaráðs.

Stofnun skal, ef við á, gera tillögu að samþykktum um þjónusturannsóknir sem háskólaráð staðfestir.

Hlutverk og skipulag rannsóknastofnana sem heyra undir fræðasvið eða deild skal vera eftirfarandi:

1.  Hlutverk

Að [tryggja innviði]1 rannsókna- og þróunarstarfs á viðkomandi fræðasviði og efla tengsl rannsókna og kennslu og sinna þjónustu við rannsóknir. Að veita nemendum í framhaldsnámi aðstöðu og búnað til rannsóknastarfa eftir því sem kostur er og veita þeim þjálfun og reynslu í vísindalegum vinnubrögðum. Að sinna þjónustuverkefnum og ráðgjöf á fagsviðinu og stuðla að sterkum tengslum háskólans við atvinnu- og þjóðlíf. Að annast útgáfustarfsemi. Kveða skal nánar á um hlutverk hverrar stofnunar í reglum hennar.

2.  Aðstaða

Háskóli Íslands veitir stofnunum fræðasviða og deilda starfsaðstöðu, svo sem húsnæði og búnað eftir því sem kostur er.

3.  Stofuskipulag

Fræðasviði er heimilt að ákveða að skipta rannsóknastofnun í faglega sjálfstæðar rannsóknastofur og getur framselt það vald til stjórnar stofnunar. Stjórn rannsóknastofnunar setur stofum starfsreglur og er heimilt að skipta þeim í einingar. Stjórn og/eða forstöðumaður stofu skal kjörinn [...]1 í samræmi við reglur hverrar stofnunar. Heimilt er að stofnanir sem verða að rannsóknastofum með breyttu skipulagi haldi fyrra heiti sínu.

4.  Starfsmenn

[Prófessorar, dósentar, lektorar og aðjúnktar við­kom­andi fræðasviðs eða deildar geta haft starfsaðstöðu við einstakar stofnanir ef þeir æskja þess og aðstæður leyfa.]1 Aðrir starfsmenn eru sérfræðingar, fræðimenn og vísindamenn; stúdentar og aðstoðarmenn og annað starfsfólk sem ráðið er að stofnuninni.

5.  Stjórn

Um skipan og kjör stjórnar fer eftir reglum hverrar stofnunar. Sé ekki ráðinn forstöðumaður kemur formaður stjórnar fram fyrir hönd stofnunarinnar.

Stjórn fjallar um öll sameiginleg málefni stofnunar, ber ábyrgð á fjármálum hennar gagnvart forseta fræðasviðs, semur fjárhagsáætlun og gerir tillögu til forseta fræðasviðs um fjárveitingar og skiptingu þeirra ásamt skiptingu annarra tekna. Stjórn sker úr vafaatriðum er upp kunna að koma og varða innri starfsemi stofnunar.

Formaður stjórnar boðar stjórnarfundi bréflega eða í tölvupósti með þriggja daga fyrirvara, ef unnt er, en einstakar stofnanir geta ákveðið annan hátt á fundarboðun. Dagskrá skal tilgreina í fundarboði. Skylt er að boða stjórnarfund óski tveir eða fleiri stjórnarmenn þess, jafnframt ef rektor eða forseti fræðasviðs eða eftir atvikum deildarforseti óska þess og hafa þeir þá málfrelsi og tillögurétt á fundinum. Nú verða atkvæði jöfn á stjórnarfundi og ræður þá atkvæði formanns eða þess er gegnir formannsstörfum.

Rita skal fundargerð stjórnarfundar og skal staðfesta hana, ef unnt er, áður en fundi er slitið, þó eigi síðar en á næsta fundi. Fundargerð skal send forseta fræðasviðs og deildarforseta þar sem við á.

6.  Ráðning starfsfólks

Um ráðningu í störf fer eftir ákvæðum 8. og 17. gr. laga um opinbera háskóla og III. kafla reglna þessara.

Í reglum stofnunar skulu vera ákvæði um daglega stjórnun hennar. Í þeim tilvikum að ráðinn er forstöðumaður annast hann daglegan rekstur stofnunar. Hann sér um framkvæmd þeirra mála sem stjórn felur honum. Forseti fræðasviðs, að höfðu samráði við rektor, setur forstöðumanni erindisbréf þar sem nánar er kveðið á um verksvið hans. Forstöðumaður skal að jafnaði hafa meistaragráðu eða annað sambærilegt háskólapróf. Forstöðumaður á sæti á stjórnarfundum og hefur þar málfrelsi og tillögurétt.

7.  Tekjur, reikningshald og þjónusta

Tekjur stofnana sem heyra undir fræðasvið eða deildir geta verið eftirfarandi:

7.1    Framlag úr ríkissjóði.
7.2    Framlag frá háskólaráði, viðkomandi fræðasviði eða deild.
7.3    Styrkir til einstakra verkefna.
7.4    Tekjur af þjónustustarfsemi.
7.5    Tekjur af útgáfustarfsemi.
7.6    Aðrar tekjur sem stofnun kann að hafa áskotnast.

Reikningshald stofnana skal vera hluti af reikningshaldi Háskóla Íslands. Fjárhagsáætlun og uppgjör skulu borin undir forseta fræðasviðs og ber að leggja fram og kynna í stjórn fræðasviðs og á deildarfundi ef við á. Um stjórnunar- og aðstöðugjald af sértekjum fer eftir ákvæðum 73. gr. þessara reglna.

Veiti stofnun þjónustu í samkeppni við aðra aðila skal sú starfsemi stofnunarinnar afmörkuð frá öðrum rekstri og falla undir sérstakt þjónustusvið innan stofnunarinnar. Skal það vera fjárhagslega aðskilið frá öðrum rekstri stofnunarinnar og þess gætt að rekstur þess sé ekki niðurgreiddur með öðrum tekjum, í samræmi við ákvæði samkeppnislaga.

8.  Ársfundur

Stjórn efnir til ársfundar með starfsmönnum stofnunar þar sem ársskýrsla er lögð fram. Ársfundur er jafnframt vettvangur umræðu um rekstur og starfsemi stofnunar, nýjungar í vísindum og tækni ásamt umræðu um rannsóknastefnu. Á ársfundi, sem að jafnaði skal haldinn á haustmánuðum, skal kynna fjárhagsáætlun næsta árs.
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 970/2009.

III. KAFLI

HÁSKÓLAKENNARAR OG SÉRFRÆÐINGAR

28. gr.  Akademískir starfsmenn

Akademískir starfsmenn háskólans eru prófessorar, dósentar og lektorar. Heimilt er að ráða til háskólans eða stofnana hans fólk til vísinda- eða fræðistarfa án kennsluskyldu. Skulu starfsheiti þeirra vera vísindamaður, fræðimaður og sérfræðingur.

[Rektor er heimilt að ákveða, að fenginni rökstuddri tillögu viðkomandi deildarforseta og forseta fræðasviðs, að starfsheiti vísindamanns, fræðimanns eða sérfræðings verði rannsóknaprófessor, rannsóknadósent eða rannsóknalektor.]1

Þar sem rætt er um akademíska starfsmenn í þessum kafla án nánari tilgreiningar er jafnframt átt við sérfræðinga, fræðimenn og vísindamenn, nema sérstaklega sé kveðið á um annað.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 168/2020.

29. gr.  Ákvörðun um ráðningu

[Rektor veitir ótímabundin akademísk störf við háskólann og framgang akademískra starfsmanna, sbr. 31. gr. reglna þessara. Forseti fræðasviðs, í umboði rektors, ræður þá akademísku starfsmenn sem ráðnir eru tímabundið við fræðasvið og stofnanir sem heyra undir fræðasvið, auk aðjúnkta og stundakennara. Forstöðumaður veitir akademísk störf við stofnun sem heyrir undir háskólaráð í umboði rektors. Forseta fræðasviðs og forstöðumanni er ekki heimilt að framselja þetta ákvörðunarvald. [...]3]1

[Engan má ráða í starf prófessors, dósents, lektors, vísindamanns, fræðimanns eða sérfræðings án þess að meirihluti dómnefndar hafi talið hann uppfylla lágmarksskilyrði til að gegna viðkomandi starfi. Lágmarksskilyrðin eru skilgreind í 41. gr. reglna þessara. Hafi umsækjandi á síðustu fimm árum verið af dómnefnd talinn uppfylla lágmarksskilyrði til að gegna sambærilegu starfi er rektor heimilt að vísa umsókninni beint til valnefndar, sbr. 3. mgr.]2

Áður en tekin er ákvörðun um ráðningu skulu umsóknir teknar til umfjöllunar í valnefnd í samræmi við ákvæði 44.- 46. gr. reglna þessara. Ekki er skylt að leita umsagnar valnefndar áður en ráðið er í starf sem undanþegið er auglýsingaskyldu skv. 36. gr. Rektor og forseta fræðasviðs er ávallt heimilt að leita slíkrar umsagnar.

[Stundakennarar við Háskóla Íslands sinna kennslu og námsmati í samræmi við reglur háskólans og viðkomandi deildar þar um. Skal stundakennsla ekki vera aðalstarf og starfshlutfall stundakennara vera að hámarki 49%. Gera skal skriflegt samkomulag um ráðningu og ráðningarkjör stundakennara sem og kennslu og námsmat í upphafi misseris og til misseris í senn. Settar skulu verklagsreglur um almennt hæfi stundakennara við Háskóla Íslands og ferli við ráðningu þeirra, sem forseti fræðasviðs taki mið af við framkvæmd ráðningar.]3
1
Breytt með 5. gr. rgl. nr. 1143/2011.

2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 262/2010.
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 368/2016.

30. gr.  Hlutastörf

Heimilt er að ráða prófessora, dósenta, lektora, vísindamenn, fræðimenn og sérfræðinga í hlutastarf (þ.e. með starfshlutfall á bilinu 20-74%) að fræðasviðum, deildum og stofnunum háskólans.

Rektor er heimilt með samningi að tengja starf kennara tilteknu starfi utan háskólans eða starfi við stofnanir hans. Heimild þessi gildir án tillits til þess hvert starfsheiti kennara er.

Um auglýsingu hlutastarfa fer skv. 35. og 36. gr. reglna þessara.

Laun starfsmanna í hlutastarfi fara eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Fyrirkomulag launagreiðslna vegna kennarastarfa sem tengd eru ákveðnum fyrirtækjum eða stofnunum er samkomulagsatriði milli viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar og rektors eða forseta fræðasviðs.

Í samningi skv. 2. mgr. skal kveðið á um starfsskyldur og réttindi starfsmannsins við háskólann, hvar hann nýtur starfsaðstöðu og um starfslok hans, þ. á m. hvernig fari með starf hans hjá háskólanum hætti hann störfum hjá fyrirtæki eða stofnun áður en samningstímabilið er á enda.

Um ráðningar í hlutastörf gilda sömu reglur og ráðningar í fullt starf nema annað leiði af lögum eða reglum þessum.

31. gr.  Ráðning

Upphafleg ráðning í starf prófessors, dósents, lektors, vísindamanns, fræðimanns eða sérfræðings við Háskóla Íslands skal að öllu jöfnu vera tímabundin og til fimm ára, hvort sem um er að ræða fullt starf eða hlutastarf. Þegar sérstaklega stendur á er heimilt að framlengja tímabundna ráðningu um allt að tvö ár fram yfir fimm ára markið.

Rektor getur þó ákveðið að upphafleg ráðning í starf kennara eða sérfræðings sé tímabundin til skemmri tíma en fimm ára eða ótímabundin, enda hafi fræðasvið eða deild rökstudda ástæðu til þess að víkja frá meginreglu 1. mgr.

[Starfsmaður öðlast ekki sjálfkrafa rétt til ótímabundinnar ráðningar að lokinni tímabundinni ráðningu. [Rektor tekur ákvörðun um hvort ráðning akademísks starfsmanns verður ótímabundin, að fenginni tillögu framgangs- og fastráðningarnefndar Háskóla Íslands, í samræmi við ákvæði reglna nr. 1301/2020 um ótímabundna ráðningu akademísks starfsfólks við Háskóla Íslands.]3]1 [...]2
[...]1
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 262/2010.
2Breytt með 6. gr. rgl. nr. 1143/2011.
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 593/2021.

32. gr.  Starfsskyldur

Starfsskylda kennara við háskólann skiptist í þrjá meginþætti: rannsóknir, kennslu og stjórnun. Starfsskylda starfsmanns sem eingöngu er ráðinn til vísinda- og fræðistarfa skiptist í rannsóknir og stjórnun. Háskólaráð setur nánari reglur um starfsskyldur akademískra starfsmanna við Háskóla Íslands. Heimilt er í þeim reglum að kveða á um að starfsmaður sem er ráðinn til vísinda- og fræðistarfa skuli sinna ákveðinni kennslu. Forseti fræðasviðs, í samráði við deildarforseta, ákveður hvernig starfsskyldur einstakra kennara eða þeirra sem eru ráðnir til vísinda- og fræðistarfa skiptast innan marka almennra reglna. Hann ákveður enn fremur til hvaða starfa við kennslu og stjórnun kennara er vísað.

33. gr.  Rannsóknamisseri

Rektor er heimilt, að fenginni umsögn forseta fræðasviðs, að veita kennara undanþágu frá kennslu- og stjórnunarskyldu í eitt til tvö misseri í senn, til þess að gera honum kleift að verja þeim hluta vinnutíma síns til rannsóknastarfa í samræmi við reglur sem háskólaráð setur um starfsskyldur kennara og sérfræðinga við Háskóla Íslands. Kennslu- og stjórnunarskylda á starfstíma kennarans, að meðtöldum þeim tíma sem hann nýtur undanþágu frá kennslu- og stjórnunarskyldu, skal þó eigi vera lægri en 50% af heildarvinnutíma hans. Framangreind undanþága er einungis veitt hafi kennari staðið fullnægjandi skil á kennslu- og rannsóknaskýrslu og náð tilteknu lágmarki stiga í samræmi við ákvæði reglna sem háskólaráð setur, sbr. 1. málsl.

Í umboði rektors er forseta fræðasviðs heimilt að veita kennara leyfi frá störfum á kennslutíma í allt að þrjár vikur, svo kennari geti farið utan til að taka þátt í ráðstefnu eða sinna öðrum störfum, enda sé sýnt að leyfisveitingin bitni ekki á kennslu hans. Sé óskað lengra leyfis tekur forseti ákvörðun um það og sendir rektor erindið ásamt umsögn sinni um það af hverju leyfið er veitt.

34. gr.  Skilgreining starfs

[Deild eða stofnun gerir tillögu til forseta fræðasviðs um skilgreiningu starfs í samræmi við stefnu deildar, fræðasviðs og háskólans. Þetta verkefni er falið deildarráði eða valnefnd deildar í umboði þess, stjórn stofnunar eða námsstjórn þverfræðilegrar námsleiðar. Skilgreining starfs skal ganga út frá einu tilteknu starfsheiti skv. 28. gr. og skal liggja fyrir áður en starf er auglýst. Skýrt þarf að koma fram í auglýsingu hvaða hæfniskröfur farið er fram á að umsækjendur um starfið uppfylli, m.a. með tilliti til fræðasviðs og prófgráða. Í auglýsingu skal koma fram á hvaða sviði starfið á að vera. Gera skal kröfu um að umsækjendur hafi doktorspróf á viðkomandi fræðasviði frá viðurkenndum háskóla, nema að deild eða stofnun telji að því verði ekki við komið. Ef ekki er gerð krafa um doktorspróf skulu umsækjendur hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti á þeirra fræðasviði, staðfest með áliti dómnefndar. Þeir skulu jafnframt hafa sýnt þann árangur í starfi að þeir njóti viðurkenningar á viðkomandi fræðasviði. Ef fræðasvið eða stofnun telur ekki rétt að gera kröfu um doktorspróf í auglýsingu skal fylgja skýring á því af hverju það er ekki gert þegar auglýsing um starfið er send til [mannauðssviðs.]2]1

Starfsmaður er ráðinn til tiltekins fræðasviðs, tiltekinnar deildar við fræðasvið eða stofnunar. [Þá er einnig hægt að ráða starfsmann í sameiginlegt akademískt starf með starfsskyldum við fleiri en eitt fræðasvið og/eða deildir tveggja fræðasviða, sbr. 44. gr.]3 Rektor og forseta fræðasviðs er heimilt að breyta skilgreiningu starfsins í krafti stjórnunarheimilda.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 546/2015.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 617/2020.

3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1169/2022.

35. gr.  Auglýsing

Laus störf háskólakennara og þeirra sem eru ráðnir til vísinda- og fræðistarfa eru auglýst á starfatorgi fjármálaráðuneytis.

Að jafnaði skal starf auglýst þannig að umsóknarfrestur sé fjórar vikur frá birtingu auglýsingar.

Til þess að tryggja að háskólinn eigi völ á sem hæfustum starfskröftum skal auglýsa laus störf á alþjóðlegum vettvangi og í innlendum dagblöðum eftir því sem ástæða er til. [Mannauðssvið]1 skal annast allar auglýsingar bæði á innlendum og erlendum vettvangi.

Allar upplýsingar um laus störf hjá háskólanum skulu vera aðgengilegar á háskólavefnum.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 617/2020.

36. gr.  Undantekningar frá auglýsingaskyldu

Ekki er skylt að auglýsa starf, ef um er að ræða tímabundna ráðningu til afleysinga til tólf mánaða eða skemur, eða ef um er að ræða hlutastarf, þannig að starfið telst ekki vera aðalstarf í skilningi laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Ef ráðið er til afleysinga til tólf mánaða eða skemur er ekki heimilt að framlengja ráðninguna án auglýsingar í samræmi við reglur þessar.

Starf er ekki auglýst þegar um er að ræða framgang eða tilflutning á milli starfsheita samkvæmt ákvæðum laga um opinbera háskóla eða reglna þessara, sbr. 38.- 39. gr.

Starf er ekki auglýst þegar rektor býður akademískum starfsmanni, samkvæmt tillögu fræðasviðs og með samþykki háskólaráðs í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga nr. 85/2008, um opinbera háskóla, að taka við akademísku starfi við skólann.

Þá er heimilt að undanþiggja auglýsingu störf sem byggja á sérstökum tímabundnum styrkjum, störf sem tengjast sérstökum tímabundnum verkefnum, störf sem nemendur gegna við háskólann samhliða rannsóknatengdu framhaldsnámi og störf við háskólann sem tengjast tilteknu starfi utan hans á grundvelli samstarfssamnings, sbr. 2. mgr. 30. gr. reglna þessara.

Óheimilt er að taka ákvörðun um ráðningu í starf við Háskóla Íslands á grundvelli undanþágu frá auglýsingaskyldu skv. 4. mgr. nema öll eftirfarandi atriði eigi við:

 1. Starfið er á vettvangi háskóladeildar eða stofnunar, sem skilgreint hafi það með tilliti til meginreglna um hæfniskröfur og starfsskyldur.
 2. Starfið er tímabundið og lengst til fimm ára eða til tveggja ára ef um framlengingu á tímabundinni ráðningu er að ræða, sbr. 31. gr.
 3. Að fjárhagslegur grundvöllur starfsins sé tryggður og starfsaðstaða sem það krefst.
 4. Fyrir liggi að fræðasvið, deild eða stofnun hafi rökstudda ástæðu fyrir því að undanþiggja starfið auglýsingu, sbr. 4. mgr.
 5. Fyrir liggi hæfnisdómur dómnefndar þegar í hlut á starf prófessors, dósents, lektors, sérfræðings, fræðimanns eða vísindamanns.

37. gr.  Umsóknir og meðferð þeirra

Umsóknir um starf eiga að berast [vísinda- og nýsköpunarsviði]1 Háskóla Íslands. Æskilegt er að umsókn og umsóknargögn séu á rafrænu formi. Umsókn og umsóknargögnum sem ekki er skilað rafrænt skal skila í tvíriti. Að umsóknarfresti liðnum staðfestir [vísinda- og nýsköpunarsvið]1 móttöku umsóknar.

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið og greinargerð um áform ef til ráðningar kemur.

Í umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að átta talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess starfs sem um ræðir. Umsækjandi sendir eingöngu þessi ritverk sín með umsókn. Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skulu umsækjendur gera grein fyrir framlagi sínu til verksins. Enn fremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja með umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf sín, eftir því sem við á.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 74/2013.

38. gr.  [Framgangur kennara og sérfræðinga á milli starfsheita

[Rektor er heimilt, án auglýsingar, að flytja lektor í dósentsstarf eða prófessorsstarf, dósent í prófessorsstarf, sérfræðing í starf fræðimanns eða vísindamanns og fræðimann í starf vísindamanns, enda liggi fyrir álit [dómnefndar]2 viðkomandi fræðasviðs um að viðkomandi uppfylli lágmarksskilyrði til að gegna starfinu og [framgangs- og fastráðningarnefnd]3 Háskóla Íslands hafi gert tillögu um að framgangur verði veittur. [Um framgang gilda ákvæði reglna nr. 1300/2020 um framgang akademísks starfsfólks við Háskóla Íslands.]3]1
1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 262/2010.
2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 546/2015.
3Breytt með 2. gr. rgl. nr. 593/2021.

39. gr.  Flutningur sérfræðinga, fræðimanna og vísindamanna í kennarastörf

Rektor er heimilt, að undangengnu samkomulagi viðkomandi deildar og stofnunar og í samráði við forseta fræðasviðs, að flytja sérfræðinga, fræðimenn og vísindamenn í starf lektors, dósents og prófessors, enda hafi þeir þá kennslu- og stjórnunarskyldu í deild.

Ef sérfræðingur er fluttur í starf lektors, fræðimaður í starf dósents eða vísindamaður í starf prófessors og ekki liggur fyrir dómnefndarálit, þar sem fjallað er um kennslu viðkomandi starfsmanns, ber kennslumálanefnd að gefa rektor umsögn um færni viðkomandi til kennslustarfa.

40. gr.  Skipan og málsmeðferð dómnefnda

[Rektor skipar fimm fastar dómnefndir til þess að meta hvort umsækjendur um laus störf uppfylla lágmarksskilyrði fyrir því starfsheiti sem í hlut á. [Skal ein dómnefnd skipuð fyrir hvert af fræðasviðum háskólans til þess að fjalla um ráðningarmál í laus störf á viðkomandi sviði þar sem hæfnisdóms er krafist.]4 Fastar dómnefndir eru skipaðar til þriggja ára í senn.]1

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er rektor heimilt að fallast á beiðni um skipun sérstakrar dómnefndar við mat á umsækjendum um einstakt kennara- eða sérfræðingsstarf, mæli sérstök rök með því.

Dómnefndir skulu skipaðar þremur mönnum á grundvelli tilnefninga og skal þess gætt að í þeim sitji bæði karlar og konur. Í því skyni skal þess farið á leit við tilnefningaraðila að þeir tilnefni hverju sinni bæði karl og konu til dómnefndarstarfa.

Um fastar dómnefndir gildir að háskólaráð tilnefnir tvo fulltrúa í hverja fasta dómnefnd, karl og konu, formann og varaformann. [Fyrir hvorn nefndarmann um sig í hverri fastri dómnefnd skulu skipaðir tveir varamenn með sama hætti.]3 Þriðji nefndarmaðurinn er sérfræðingur á viðkomandi sviði, tilnefndur af viðkomandi deild eða stofnun, sem skipaður er sérstaklega til þess að fara með hvert ráðningarmál.

Um sérstakar dómnefndir gildir að háskólaráð tilnefnir tvo nefndarmenn og deild sú eða stofnun sem starfið er við hinn þriðja og skal hann jafnframt vera formaður nefndarinnar.

Að minnsta kosti einn af þeim sem skipaður er í dómnefnd skal vera starfandi utan Háskóla Íslands.

Rektor sendir umsækjendum tilkynningu um það hverjir skipaðir hafa verið í dómnefnd.

Í dómnefnd má skipa þá eina sem lokið hafa doktorsprófi eða hliðstæðu prófi úr háskóla, nema því verði ekki við komið. Formaður fastrar dómnefndar skal hafa verið metinn hæfur til að gegna starfi prófessors. Formaður dómnefndar sem skipuð er sérstaklega skal hafa verið metinn hæfur til að gegna sambærilegu starfi og dómnefnd fjallar um. Rektor er þó heimilt að víkja frá þessu hæfisskilyrði fyrir formann dómnefndar sem skipuð er sérstaklega, ef sá sem skipaður er telst viðurkenndur sérfræðingur á sínu sviði, hefur lokið doktorsprófi og augljóst má telja að hann uppfylli að öðru leyti þær lágmarkskröfur sem gerðar eru til háskólakennara. Ekki er heimilt að skipa mann í dómnefnd sem á sama tíma hefur sótt um framgang og niðurstaða framgangsmálsins liggur ekki fyrir.

Um sérstakt hæfi dómnefndarmanna fer eftir ákvæðum II. kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Nánari ákvæði um störf dómnefnda skulu tekin upp í verklagsreglur sem háskólaráð staðfestir, m.a. varðandi fresti við meðferð ráðningarmála.

Rektor ræður ritara dómnefnda. Hlutverk hans er að aðstoða dómnefndir og gæta þess að störf þeirra séu í samræmi við stjórnsýslulög, lög um opinbera háskóla, reglur þessar sem og önnur lög og reglur er við eiga. Honum ber sérstaklega að gæta þess að dómnefndir starfi í samræmi við þau tímamörk sem kveðið er á um í reglum þessum og verklagsreglum staðfestum af háskólaráði.

Ritari dómnefndar undirbýr umfjöllun um umsóknir og tryggir að öll viðhlítandi umsóknargögn og eftir atvikum staðfestingar og vottorð liggi fyrir þegar dómnefnd fjallar um mál fyrsta sinni. Formaður dómnefndar stýrir starfi hennar og skiptir verkum með dómnefndarmönnum.

Dómnefnd er heimilt að afla frekari gagna um umsækjendur telji hún þau nauðsynleg til að leggja mat á hæfi þeirra. Gæta ber jafnræðis milli umsækjenda. Dómnefnd er heimilt að leita eftir skriflegum umsögnum frá sérfræðingum um tiltekin verk eða störf umsækjenda almennt. Komi fram í gögnum, sem dómnefnd aflar, upplýsingar sem hún telur vera umsækjanda í óhag skal kynna honum efni þeirra, frá hverjum þær koma og veita honum tækifæri til þess að tjá sig um þær.

Eftir að dómnefnd hefur vinnu við mat á umsóknum er nefndinni ekki skylt að taka við frekari umsóknargögnum, nema þau séu til að votta gögn sem fylgdu umsókn. Dómnefnd skal hraða meðferð hvers máls eftir föngum og [skal nefndin leitast við]2 að skila rektor eða forseta fræðasviðs, ef hann veitir starfið, drögum að áliti sínu innan 30 daga frá því að öll gögn lágu fyrir. Ef fyrirsjáanlegt er að störf dómnefndar muni dragast fram yfir framangreindan frest ber henni að senda umsækjendum tilkynningu um það, þar sem greint er frá því hverjar eru ástæður tafanna og hvenær vænta megi þess að dómnefnd ljúki störfum. Gangi sú áætlun ekki eftir ber að senda tilkynningu á nýjan leik. Dómnefnd skal senda rektor eða eftir atvikum forseta fræðasviðs afrit af framangreindum bréfum. Ritari dómnefndar hefur eftirlit með því að dómnefndir sendi framangreindar tilkynningar.
1Breytt með 4. gr. rgl. nr. 262/2010.
2Breytt með 3. gr. rgl. nr. nr. 546/2015.
3Breytt með 3. gr. rgl. nr. nr. 1154/2016.
4Breytt með 3. gr. rgl. nr. 593/2021.

41. gr.  Mat dómnefndar á umsækjendum

[Þeir sem hljóta akademískt starf við háskólann eða stofnun hans skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti á þeirra fræðasviði, staðfest með áliti dómnefndar, eða hafa doktorspróf frá viðurkenndum háskóla. Þeir skulu jafnframt hafa sýnt þann árangur í starfi að þeir njóti viðurkenningar á viðkomandi sérsviði. Gera skal kröfu um að umsækjendur hafi doktorspróf á viðkomandi fræðasviði frá viðurkenndum háskóla, nema að deild eða stofnun telji að því verði ekki við komið, sbr. 1. mgr. 34. gr. reglna þessara.]2

Í dómnefndaráliti skal rökstutt hvort ráða megi af ritum og rannsóknum umsækjanda svo og af námsferli hans og störfum, að hann uppfylli lágmarksskilyrði til þess að gegna hinu auglýsta starfi á hlutaðeigandi fræðasviði, sbr. 1. mgr. og skilyrði sem tilgreind eru í auglýsingu, [önnur en skilyrði um samstarfs- og samskiptahæfni, sé gerð krafa um slíka hæfni í auglýsingu.]2 Sá sem uppfyllir fyrrnefnd lágmarksskilyrði telst hæfur til þess að gegna starfinu.

Dómnefnd er heimilt að styðjast við eldri dómnefndarálit um umsækjanda að því tilskildu að þau séu ekki eldri en fimm ára gömul. Ef vitnað er til eldra dómnefndarálits ber að birta þá tilvitnun í dómnefndarálitinu og skal dómnefnd taka rökstudda afstöðu til þess sem þar greinir.

Að teknu tilliti til menntunar skal mat byggjast á eftirfarandi starfsþáttum: rannsóknum, kennslu og stjórnun.

Dómnefnd skal m.a. byggja mat sitt á umsækjanda á matsreglum Háskóla Íslands. Þá ber dómnefndinni að taka mið af skilgreiningu á því starfi sem auglýst hefur verið, sbr. 34. gr. reglna þessara. [...]1

Ef umsækjandi uppfyllir augljóslega lágmarksskilyrði til þess að gegna hinu auglýsta starfi, t.d. ef fyrir liggur eldra dómnefndarálit eða annað mat sem dómnefnd telur fullnægjandi þarf dómnefnd ekki að framkvæma nánara mat hvað hann varðar. Að öðru leyti skulu eftirfarandi sjónarmið lögð til grundvallar við matið:

 1. Við mat á rannsóknum skal leggja megináherslu á vísindagildi þeirra. Við það mat ber að athuga frumleika rannsóknarverkefnis og sjálfstæði gagnvart öðrum rannsóknum og ritverkum, þekkingu á stöðu rannsókna á viðkomandi fræðasviði, meðferð heimilda og vísindaleg vinnubrögð, fræðilegar nýjungar og eftir atvikum notagildi rannsókna. Kennslurit og önnur hugverk geta haft vísindagildi að því marki sem þau uppfylla þessar kröfur. Í fyrsta lagi skulu metin rit, bækur og ritgerðir, sem hafa verið gefin út eða samþykkt til birtingar í viðurkenndum tímaritum, innlendum eða erlendum, og hlotið hafa faglegt mat. Í öðru lagi er höfð hliðsjón af álitsgerðum og áfangaskýrslum sem umsækjandi hefur sent frá sér í frágenginni mynd. Í þriðja lagi er heimilt að taka tillit til verka í vinnslu.
 2. Við mat á kennsluframlagi ber öðru fremur að athuga hversu mikla alúð umsækjandi hefur lagt við kennslustörf sín, svo sem við samningu kennsluefnis og leiðbeininga, fjölbreytni og nýjungar í kennsluaðferðum. Eins skal líta til frumkvæðis í uppbyggingu og endurbótum á tilhögun kennslu og viðleitni til að hvetja nemendur til sjálfstæðra og fræðilegra vinnubragða.
 3. [[Við mat á umsækjendum um auglýst störf eða önnur ný störf skal, auk framangreindra sjónarmiða, höfð hliðsjón af þeim lágmarksfjölda stiga sem kveðið er á um í töflum 1 og 2 í lok 7. gr. reglna nr. 1300/2020 um framgang akademísks starfsfólks við Háskóla Íslands, varðandi mat á starfsþáttum. Þegar um er að ræða starf lektors eða sérfræðings skal gerð krafa um að lágmarki 30 rannsóknastig.]3 Ekki skal þó gerð krafa um lágmarksstig fyrir kennslu. Þá er dómnefnd heimilt að hafa til hliðsjónar þau gögn sem kunna að vera til um umsækjendur í vörslu háskólans og snerta starfshæfni og vinnuframlag.]1
 4. Meta skal stjórnunarreynslu jafnt innan háskóla sem utan.
 5. Dómnefnd er auk þess heimilt að líta til annarrar starfsreynslu umsækjenda sem telja má að nýst geti við það starf sem sótt er um.

1Breytt með 5. gr. rgl. nr. 262/2010.
2Breytt með 4. gr. rgl. nr. 546/2015.
3Breytt með 4. gr. rgl. nr. 593/2021.

42. gr.  Dómnefndarálit

Í upphafi dómnefndarálits skal dómnefnd gera grein fyrir þeim forsendum og gögnum sem hún byggir á í mati sínu á umsækjendum og vinnubrögðum sínum við mat á þeim. Í álitinu skal koma fram hvaða gagna dómnefnd hefur aflað um umsækjendur.

Dómnefnd skal eingöngu láta uppi rökstutt álit um hvort umsækjandi telst á grundvelli sjónarmiða sem fram koma í 41. gr. uppfylla lágmarksskilyrði á hlutaðeigandi fræðasviði til að gegna hinu auglýsta starfi eða því starfi sem hann óskar eftir að flytjast í. Dómnefnd er óheimilt að forgangsraða umsækjendum um auglýst störf. Álit dómnefndar eða meirihluta hennar skal vera afdráttarlaust hvort hún telji umsækjanda uppfylla lágmarksskilyrðin eða ekki. Sé ágreiningur innan dómnefndar skulu atkvæði greidd sérstaklega fyrir hvern umsækjanda og ber hverjum dómnefndarmanni að taka afstöðu. Minnihluta er heimilt að gera grein fyrir afstöðu sinni með rökstuddu séráliti. Sé dómnefnd á einu máli skal hún skila einu áliti.

Í áliti dómnefndar um að umsækjandi uppfylli lágmarksskilyrðin felst það eitt að hann komi til álita við val í starfið.

43. gr.  Meðferð dómnefndarálits og afgreiðsla máls

Dómnefnd ber að senda rektor, eða eftir atvikum forseta fræðasviðs ef hann veitir starfið, álit sitt dagsett og undirritað af öllum dómnefndarmönnum, ásamt ferils- og ritaskrá. Um leið og dómnefnd sendir drög að dómnefndaráliti skulu öll umsóknargögn ganga til valnefndar.

Telji rektor eða forseti fræðasviðs að drög dómnefndarálits séu ekki í samræmi við lög, eða að málsmeðferð dómnefndar samrýmist ekki lögum ber honum að senda álitið aftur til dómnefndar og skal hún þá bæta úr þeim ágöllum. Í bréfi til dómnefndar skal greina frá því að hvaða leyti störfum nefndarinnar er ábótavant. Sendi rektor eða forseti fræðasviðs dómnefndarálit aftur til nefndar ber að tilkynna það umsækjendum.

Senda skal hverjum umsækjanda dómnefndarálitið í heild. Gefa skal umsækjendum kost á að gera skriflegar athugasemdir við álitið áður en það er sent valnefnd deildar til meðferðar. Umsækjendur hafa 7 daga frest til að gera athugasemdir. [Umsækjendur eru bundnir trúnaði um efni álitsins.]1 Telji rektor eða forseti fræðasviðs athugasemdirnar gefa tilefni til er heimilt að bera þær eða hluta þeirra undir dómnefnd og einnig að óska eftir nánari skýringum á ákveðnum atriðum. Athugasemdir umsækjenda og eftir atvikum fyrirspurn rektors eða forseta fræðasviðs og svar dómnefndar skulu fylgja áliti nefndarinnar þegar það er sent til valnefndar deildar.

Dragi umsækjandi umsókn sína til baka, áður en dómnefndarálitið er sent til valnefndar, á hann rétt á að ekki verði fjallað um hann í áliti dómnefndar, enda fari hann fram á það með skriflegum hætti. Eftir framangreint tímamark verður dómnefndaráliti ekki breytt af þessu tilefni. Þegar dómnefndarálit hefur verið sent til valnefndar telst það endanlegt og fullfrágengið.
1Breytt með 5. gr. rgl. nr. 546/2015.

44. gr.  Skipan valnefnda

Í hverri deild skal starfa valnefnd, skipuð af forseta viðkomandi fræðasviðs. [Forseta er þó heimilt í sam­ráði við stjórn fræðasviðs að ákveða að ein valnefnd starfi fyrir allt fræða­sviðið, sbr. 6. mgr.]1 [Þegar um er að ræða sameigin­leg akademísk störf með starfsskyldum við fleiri en eitt fræðasvið og/eða deildir tveggja fræða­sviða er skipuð sérstök valnefnd, sbr. 7. mgr.]4 [Hlutverk valnefndar er að fara yfir umsóknir um akademísk störf við fræðasvið eða deildina og stofnanir sem undir deildina eða viðkomandi fræðasvið heyra og veita forseta fræðasviðs eða eftir atvikum rektor umsögn um umsækjendur áður en tekin er ákvörðun um ráðningu.]1 Þegar um er að ræða störf við stofnanir sem heyra undir háskólaráð fer stjórn viðkomandi stofnunar með hlutverk valnefndar. Námsstjórnir fara með hlutverk valnefndar þegar í hlut eiga störf við þverfræðilegar námsleiðir. Sé starf við fræðasvið ekki tengt einni ákveðinni deild ákveður forseti fræðasviðs hvaða valnefnd fær ráðningarmálið til meðferðar.

Í valnefnd deildar skulu sitja fimm [einstaklingar.]4 Í valnefnd má skipa þá eina sem lokið hafa doktorsprófi eða hliðstæðu prófi úr háskóla, nema því verði ekki við komið. Æskilegt er að meirihluti valnefndar hafi hæfi prófessors. [Í valnefndum skulu sitja bæði karlar og konur og skal þess gætt að hlutfall hvors kyns sé ekki minna en 40%, sbr. 28. gr. laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.]3 Í þessu skyni skulu tilnefningaraðilar tilnefna tvo fulltrúa, karl og konu. Varadeildarforseti er varamaður deildarforseta í valnefnd. [Deild, stjórn fræðasviðs, námsbraut, stofnun og rektor velja varamenn fulltrúa sinna.]1

Í deildum er skipan valnefndar eftirfarandi:

 1. Deildarforseti, sem jafnframt er formaður valnefndar.
 2. Einn fulltrúi tilnefndur af deild, skipaður til þriggja ára.
 3. Tveir fulltrúar, sem deildarráð eða deildarforseti tilnefna hverju sinni og skulu þeir vera sérfræðingar á sviði starfsins. Ef deild er skipt í námsbrautir skal annar fulltrúinn skv. þessum lið vera tilnefndur af námsbrautarstjóra.
 4. Einn fulltrúi tilnefndur af rektor, skipaður til þriggja ára.

[Í þeim tilvikum þegar deild er skipt í námsbrautir er heimilt að skipa annan en deildarforseta sem formann valnefndar.]2

Þegar um er að ræða störf við stofnun sem heyrir undir deild eða fræðasvið er skipan valnefndar eftirfarandi:

 1. Deildarforseti valinn af forseta fræðasviðs, sem jafnframt er formaður valnefndar.
 2. Tveir fulltrúar sem forstöðumaður stofnunar tilnefnir hverju sinni og skulu þeir vera sérfræðingar á sviði starfsins.
 3. Einn fulltrúi viðkomandi deildar, sem deildarráð eða deildarforseti tilnefnir hverju sinni og skal hann vera sérfræðingur á sviði starfsins.
 4. Einn fulltrúi tilnefndur af rektor, skipaður til þriggja ára.

Þegar um er að ræða störf samkvæmt samstarfssamningi við stofnun utan háskólans er skipan valnefndar eftirfarandi:

 1. Deildarforseti valinn af forseta fræðasviðs, sem jafnframt er formaður valnefndar.
 2. Tveir fulltrúar tilnefndir af forstöðumanni stofnunar hverju sinni og skulu þeir vera sérfræðingar á sviði starfsins. Ef um er að ræða starf á grundvelli samnings við Landspítala skal annar fulltrúinn skv. þessum lið vera sviðsstjóri á spítalanum.
 3. Einn fulltrúi deildar, sem deildarráð eða deildarforseti tilnefnir hverju sinni og skal hann vera sérfræðingur á sviði starfsins.
 4. Einn fulltrúi tilnefndur af rektor, skipaður til þriggja ára.

[Nýti forseti fræðasviðs heimild til að skipa eina valnefnd fyrir fræðasviðið allt, sbr. 2. málsl. 1. mgr. skal hún skipuð með eftirfarandi hætti:

 1. Deildarforseti, valinn af forseta fræðasviðs, sem jafnframt er formaður valnefndar.
 2. Einn fulltrúi tilnefndur af stjórn fræðasviðs, skipaður til þriggja ára
 3. Tveir fulltrúar sem stjórn fræðasviðs tilnefnir hverju sinni og skulu þeir vera sérfræðingar á sviði starfsins.
 4. Einn fulltrúi tilnefndur af rektor, skipaður til þriggja ára.]1

[Þegar um er að ræða sameiginleg akademísk störf með starfsskyldum við fleiri en eitt fræðasvið og/eða deildir tveggja fræðasviða er skipan valnefndar eftirfarandi:

 1. Einn fulltrúi tilnefndur af rektor, sem jafnframt er formaður valnefndar.
 2. Deildarforsetar þeirra tveggja deilda sem starfinu tengjast.
 3. Tveir fulltrúar tilnefndir hvor um sig af viðkomandi deildum hverju sinni og skulu þeir vera sérfræðingar á sviði starfsins.]4

1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 970/2009.
2Breytt með 6. gr. rgl. nr. 546/2015.
3Breytt með 3. gr. rgl. nr. 739/2022.
4Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1169/2022.

45. gr.  Málsmeðferð valnefnda

Valnefnd getur leitað umsagnar sérfræðinga á hlutaðeigandi fræðasviði. Valnefnd er heimilt að boða viðkomandi námsbraut, eða eftir atvikum grein eða stofu, á sinn fund.

Valnefnd og stjórn stofnunar geta ákveðið að umfjöllun takmarkist við þá umsækjendur sem best eru taldir uppfylla þau sjónarmið sem leggja ber til grundvallar við veitingu starfsins. [...]1

Valnefnd skal að jafnaði boða þá umsækjendur til viðtals sem valið stendur á milli. Að öllu jöfnu skal valnefnd bjóða umsækjendum sem til greina koma að halda fyrirlestur.

Í umsögn valnefndar skal felast niðurstaða hennar um það hver úr þeim hópi sem dómnefnd telur að uppfylli lágmarksskilyrði teljist best til þess fallinn að gegna starfinu á grundvelli heildarmats á þeim þáttum sem liggja til grundvallar ráðningu í starfið. [Valnefnd skal meta samstarfs- og samskiptahæfni umsækjenda sé gerð krafa um slíkt í auglýsingu.]1

[Formaður valnefndar ber ábyrgð á að útbúa rökstudda umsögn valnefndar. Valnefnd er einungis skylt að rökstyðja val sitt á hæfasta umsækjandanum. Valnefnd getur lagt til að ekki skuli ráðið í starfið enda liggi fyrir því málefnalegar ástæður. Formaður valnefndar skal senda [mannauðssviði]2 umsögn valnefndar sem sendir hana til forseta fræðasviðs eða eftir atvikum rektors. Leitast skal við að senda umsögnina innan 30 daga frá því að gögn bárust valnefnd frá dómnefnd.]1

Rektor leggur valnefndum til ritara. Valnefnd er heimilt að afla frekari gagna um umsækjendur.

[Telji rektor eða forseti fræðasviðs að valnefndarálit sé ekki í samræmi við lög eða reglur, að málsmeðferð valnefndar samræmist ekki lögum eða reglum eða að valnefndarálit sé að öðru leyti ekki fullnægjandi ber honum að senda álitið aftur til valnefndar sem ber að bæta úr þeim ágöllum. Í bréfi til valnefndar ber að greina frá því að hvaða leyti störfum nefndarinnar er ábótavant.

Rektor eða sviðsforseta er heimilt að senda álit aftur til valnefndar ef talin er þörf á því, t.d. ef sá sem nefndin telur að sé best til þess fallinn til að gegna starfinu afþakkar starfið þegar honum er boðið það.]1

Háskólaráð getur sett valnefndum nánari verklagsreglur.
1Breytt með 7. gr. rgl. nr. 546/2015.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 617/2020.

46. gr.  Sjónarmið um val á hæfasta umsækjandanum

Við val á hæfasta umsækjandanum skal höfð hliðsjón af stefnu deildar og uppbyggingu sem tengist umræddu starfi. Auk þess skal byggt á sjónarmiðum sem fram koma í 34. og 41. gr.

Valnefnd er heimilt í mati sínu að taka tillit til þess hversu líklegur umsækjandi er, út frá ferli hans, til að stuðla að þeim markmiðum sem deild og fræðasvið hefur sett sér.

Þá skal valið byggjast á frammistöðu í viðtali og fyrirlestri, ef ákveðið hefur verið að nýta það fyrirkomulag við gagnaöflun.

IV. KAFLI

STÚDENTAR HÁSKÓLANS

47. gr.  Inntaka stúdenta

Rektor og forsetar fræðasviða í umboði hans, bera ábyrgð á innritun stúdenta í háskólann. Um framkvæmdina gilda þær reglur sem fram koma í þessum kafla.

Stúdentar sem hefja grunnnám í Háskóla Íslands skulu hafa lokið stúdentsprófi, eða öðru sambærilegu prófi frá erlendum skóla.

Háskólaráð setur, að fenginni tillögu viðkomandi fræðasviðs, nánari reglur um inntöku stúdenta í einstakar námsleiðir í grunn- og framhaldsnámi. Í reglum þessum skal meðal annars heimilt að binda aðgang að námsleiðum frekari skilyrðum um undirbúning en fram koma í 1. mgr. þessarar greinar og takmarka fjölda stúdenta í grunn- og framhaldsnám þar sem ekki eru fyrir hendi aðstæður til að veita nema takmörkuðum fjölda fullnægjandi kennslu og þjálfun. Í reglunum komi fram hvaða stúdentspróf, af einni eða fleiri námsbraut framhalds- eða menntaskóla, sé fullnægjandi sem undirbúningur undir viðkomandi grunnnám. Ef almennt stúdentspróf af tiltekinni námsbraut framhalds- eða menntaskóla dugar ekki sem undirbúningur undir nám á tiltekinni námsleið í grunnnámi skal tilgreina nákvæmlega hver viðbótarskilyrðin eru og um inntöku- eða stöðupróf sem viðhöfð eru, ef því er að skipta, eða aðrar aðferðir við að velja úr umsækjendum. Gerð skal grein fyrir inntökuskilyrðum í meistaranám og doktorsnám í sérreglum um það.

[Deildum er heimilt að krefjast þess að erlendir umsækjendur um nám, sem ekki hafa ensku að móðurmáli, sýni fram á kunnáttu sína í ensku, annaðhvort með staðfestu vottorði um niðurstöðu úr TOEFL-prófi (Test of English as a Foreign Language) með lágmarkseinkunninni 79, eða með staðfestu vottorði um niðurstöðu úr IELTS-prófi (International English Language Testing System) með lágmarkseinkunninni 6,5. Vottorð þessa efnis skal þá vera hluti umsóknargagna í hverju tilviki. Geri deildir þessa kröfu skal það koma fram með skýrum hætti í kennsluskrá og í aðgangskröfum viðkomandi námsleiða, sem og í öðru upplýsingaefni um inntökuskilyrði í námið.]1

Þeir sem lokið hafa eins árs námi (60 einingum) frá viðurkenndum háskóla eða skóla á háskólastigi geta talist uppfylla almenn inntökuskilyrði í grunnnám skv. 1. mgr., enda þótt þeir hafi ekki lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi frá erlendum skóla. Um inntöku þeirra fer nánar eftir 3. mgr.

Heimilt er að veita öðrum en þeim, sem uppfylla framangreind skilyrði 2. og 3. mgr. rétt til þess að hefja grunnnám við háskólann, ef þeir að mati viðkomandi deildar búa yfir hliðstæðri þekkingu, færni og reynslu og stúdentspróf veitir. Skal við það miðað að umsækjandi hafi með námi og starfi aflað undirbúnings sem telst sambærilegur við þann sem felst í stúdentsprófi, að viðbættum frekari skilyrðum um undirbúning, skv. reglum deildar ef því er að skipta. Heimilt er að meta starfsreynslu til allt að eins árs náms í framhaldsskóla.

[Sviðsstjóri kennslusviðs tekur ákvörðun um það hvort innritun í grunnnám skuli heimiluð, að fenginni umsögn hlutaðeigandi deildar. Umsækjanda er heimilt að kæra synjun sviðsstjóra um innritun til áfrýjunarnefndar í málefnum háskólanema samkvæmt 20. gr. laga nr. 63/2006 um háskóla. Leiðbeina skal um kæruheimild þegar ákvörðun sviðsstjóra er tilkynnt.]2

Undanþága frá inntökuskilyrðum 2. og 3. mgr., sem veitt er á grundvelli 4. mgr., veitir einungis leyfi til nýskrásetningar í það nám sem umsækjandi sótti um og á því háskólaári. Veitt undanþága gildir þó áfram þegar stúdent sem stundar námið í samræmi við reglur háskólans, skráir sig í námskeið við árlega skráningu. Óski stúdent, sem fengið hefur leyfi til að stunda nám á einni námsleið á grundvelli undanþágu, eftir því að stunda nám á annarri námsleið, verður hann að sækja um sérstaka undanþágu til þess, og gildir það jafnt þótt námið sé innan sama fræðasviðs eða sömu deildar. Sama gildir ef stúdent gerir hlé á námi sínu um eins árs skeið eða lengur án leyfis viðkomandi deildar.

Umsóknum um undanþágu frá inntökuskilyrðum skulu fylgja staðfest vottorð um nám og störf að loknu skyldunámi og önnur þau gögn sem umsækjandi telur að stutt geti umsóknina. Umsóknir um undanþágu skulu hafa borist skrifstofu kennslusviðs Háskóla Íslands fyrir 5. júní vegna komandi háskólaárs. Fjallað er um umsóknir svo fljótt sem auðið er og þær afgreiddar að jafnaði eigi síðar en innan tveggja mánaða frá lokum umsóknarfrests.

Upplýsingum um inntökuskilyrði í einstakar deildir og námsleiðir í grunn- og framhaldsnámi svo og um takmörkun á fjölda og hvernig staðið skal að inntöku stúdenta, ef við á, skal komið á framfæri í kennsluskrá, á vefsetri háskólans og í kynningarefni til nýrra stúdenta. Skal skýrt tekið fram að inntökuskilyrði geti verið mismunandi milli deilda og námsleiða, þannig að heimild til skráningar á eina námsleið veiti ekki sjálfkrafa rétt til skráningar á aðra.

[Ákvæði til bráðabirgða

Fagháskólanám. Þrátt fyrir ákvæði 2., 3. og 4. mgr. skal eftirfarandi gilda um háskólaárin [2023–2024, 2024–2025, 2025–2026 og 2026–2027:]4 Öðrum en þeim sem uppfylla skilyrði um inntöku í grunnnám í Háskóla Íslands má í tilraunaskyni heimila að hefja skilgreint fagháskólanám sem skipulagt er af háskóladeild og leitt getur til inntöku í grunnnám til prófgráðu í viðeigandi námsleið. Fagháskólanám er að lágmarki 60 eininga nám á faglegri ábyrgð deildar og að jafnaði skipulagt sem tveggja ára nám með starfi og eftir atvikum 30 eininga starfsþjálfun til viðbótar. Standist nemandi námskröfur fagháskólanámsins getur hann hafið grunnnám til prófgráðu (bakkalárgráðu) í viðeigandi námsleið og fengið 60 eininga fagháskólanámið metið sem hluta af því námi.

Við inntöku í fagháskólanám skal við það miðað að umsækjandi hafi þriggja ára starfsreynslu í viðeigandi starfsgrein og hafi aflað undirbúnings sem telst eftir atvikum sambærilegur við þann sem felst í staðfestri námsbraut fyrir leikskólaliða (leikskólabrú) samkvæmt gildandi aðalnámskrá framhaldsskóla. Hliðstæðar kröfur eiga við um inntöku nemenda í annað fagháskólanám sem kann að verða skipulagt í tilraunaskyni. Viðkomandi deild tekur ákvörðun um inntöku í fagháskólanám í samráði við sviðsstjóra kennslusviðs.]3

1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 74/2013.
2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 152/2010.
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 978/2018.
4Breytt með 1. gr. rgl. nr. 271/2023.

48. gr.  Skrásetning nýrra stúdenta og árleg skráning

Þeir einir teljast stúdentar við Háskóla Íslands sem skrásettir hafa verið til náms og hafa greitt skrásetningargjald. Öllum stúdentum er skylt að skrá sig í námskeið fyrir hvert kennslumisseri sbr. 1. mgr. 53. gr., að hámarki þó í 40 einingar. Skráning í námskeið er jafnframt skráning í próf að námskeiði loknu. Sama gildir hvort námsmat fer fram með skriflegu eða munnlegu prófi, æfingavinnu, verkefni eða ritgerð. Þó skal stúdent heimilt að segja sig úr prófi, sbr. 57. gr.

Móttaka umsókna og skrásetning nýrra stúdenta til grunnnáms og í námskeið fer fram á vegum nemendaskrár háskólans ár hvert og er umsóknarfrestur til 5. júní fyrir komandi háskólaár. [Umsóknarfrestur um BS-nám í hjúkrunarfræði fyrir fólk sem lokið hefur öðru háskólaprófi skal þó vera til 15. apríl fyrir komandi háskólaár.]1 Umsóknarfrestur um framhaldsnám er til 15. apríl. Umsóknarfrestur erlendra umsækjenda í grunn- og framhaldsnám er til 1. febrúar fyrir komandi háskólaár. Sviðsstjóra kennslusviðs er heimilt að leyfa einstökum stúdentum skrásetningu á öðrum tímum en að framan greinir, eða skráningu í fleiri einingar á misseri en að framan greinir, ef sérstaklega stendur á. Beiðni um nýskrásetningu í grunnnám skal fylgja ljósrit eða staðfest afrit af stúdentsprófsskírteini eða sambærilegu prófskírteini frá erlendum skóla.

Ár hvert skulu aðrir en þeir sem nýskrásettir eru til náms skrá sig í námskeið og greiða þá skrásetningargjald, ella falla þeir út af nemendaskrá og teljast ekki lengur stúdentar við Háskóla Íslands. Stúdentar hafa ekki rétt til þess að sækja fyrirlestra og æfingar eða þreyta próf, nema þeir séu skráðir í hinni árlegu skráningu. Árleg skráning stúdenta fer fram í mars/apríl ár hvert, eftir nánari ákvörðun sviðsstjóra kennslusviðs.

Stúdentum er heimilt að endurskoða námskeiðaskráningu sína á haustmisseri og komandi vormisseri eftir nánari ákvörðun sviðsstjóra kennslusviðs.

Nú óskar stúdent eftir að gera hlé á námi sínu heilt kennslumisseri eða lengur og skal hann þá leita heimildar viðkomandi háskóladeildar og skrá sig árlegri skráningu, meðan á leyfistíma stendur, enda sé gætt ákvæða um tímamörk náms. Leyfistími getur að hámarki verið eitt ár í senn og lengir ekki hámarksnámstíma samkvæmt reglum viðkomandi deildar. Stúdent greiðir hluta skrásetningargjalds á meðan á leyfistíma stendur.

Háskólaráð setur sérstaka gjaldskrá vegna útgáfu staðfestra vottorða, gerðar, fyrirlagnar og yfirferðar stöðu-, inntöku-, upptöku- og fjarprófa.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1556/2023.

49. gr.  Skrásetningargjald

Við skrásetningu til náms greiðir stúdent skrásetningargjald fyrir hvert háskólaár eins og kveðið er á um í fjárlögum hverju sinni. Heimilt er að taka 15% hærra gjald af þeim sem fá leyfi til skrásetningar utan auglýstra skrásetningartímabila. Háskólaráði er heimilt að verja hluta skrásetningargjaldsins til Félagsstofnunar stúdenta og til félagssamtaka stúdenta skv. sérstökum samningum.

Háskólaráð staðfestir nánari reglur um innheimtu og ráðstöfun skrásetningargjaldsins og annarra gjalda af stúdentum sem birtar skulu í kennsluskrá og á háskólavefnum. Í reglunum skal kveðið á um gjalddaga og eindaga skrásetningargjaldsins og meðferð heimilda til lækkunar þess, þ.m.t. til tekjulítilla stúdenta sem búa við örorku eða fötlun, og um endurgreiðslu þess. Við lækkun og endurgreiðslu skal tekið mið af kostnaðarliðum gjaldsins eins og þeir eru skilgreindir á grundvelli laga.

50. gr.  [Ferli kvartana og kærumála nemenda

Telji stúdent brotið á rétti sínum varðandi kennslu, próf, námsmat, einkunnagjöf, mat á námsframvindu eða annað sem lýtur að kennslu og prófum skal hann senda skriflegt erindi til deildarforseta. Í erindi skal stúdent greina skilmerkilega frá því hvert álitaefnið er, hver sé krafa stúdents og rökstuðning fyrir henni. Varði erindi samskipti nemanda og leiðbeinanda við ritun lokaverkefnis skal deildarforseti leita leiða til að ná sáttum á milli aðila eins fljótt og kostur er. Nýr leiðbeinandi skal ekki skipaður nema sérstaklega standi á.

Deildarforseti skal fjalla um álitaefnið svo fljótt sem unnt er og afgreiða það að jafnaði eigi síðar en innan tveggja mánaða frá því að erindið barst. Ef mál er viðamikið og fyrirsjáanlegt að afgreiðsla taki lengri tíma, skal tilkynna hlutaðeigandi það og tilgreina hvenær afgreiðslu sé að vænta. Deildarforseta ber að afgreiða erindi með formlegu svari, hvort sem það lýtur að ákvörðun um réttindi eða skyldur stúdents í skilningi stjórnsýslulaga nr. 37/1993 eða að öðru leyti að kennslu eða prófum stúdentsins. Deildarforseta er ávallt heimilt að óska eftir afstöðu deildarfundar til erindis. Ef það er gert gilda ákvæði þessarar greinar um málsmeðferð og ákvörðun deildarfundar eftir því sem við á.

[Uni stúdent ekki endanlegri ákvörðun deildarforseta um rétt hans eða skyldu á hann kost á að skjóta máli sínu til háskólaráðs. Áður en háskólaráð tekur ákvörðun leitar ráðið álits kærunefndar í málefnum nemenda við Háskóla Íslands.]2 Ef erindi nemanda til deildarforseta lýtur ekki að málefni sem lokið verður með endanlegri ákvörðun um réttindi hans eða skyldur getur stúdent borið undir nefndina hvort málsmeðferð deildarforseta á skriflegu erindi hans hafi verið í samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti, og skal nefndin þá veita álit sitt um það efni. Deildarforseti, [háskólaráð]2 eða kærunefndin endurmeta ekki prófúrlausnir eða faglega niðurstöðu kennara eða prófdómara.

Umsækjandi um inntöku í framhaldsnám getur borið synjun undir [háskólaráð.]2 [Áður en háskólaráð tekur ákvörðun leitar ráðið álits kærunefndar.]2 Synjun um inntöku í grunnnám fellur ekki undir ákvæði þetta, sbr. 7. mgr. 47. gr. reglna þessara. Máli verður ekki skotið til [háskólaráðs]2 fyrr en endanleg ákvörðun eða afstaða deildarforseta liggur fyrir eða þrír mánuðir eru liðnir frá því að erindi var fyrst skriflega lagt fyrir deildarforseta.

Ákvarðanir [háskólaráðs]2 samkvæmt þessari grein eru kæranlegar til áfrýjunarnefndar í kærumálum háskólanema samkvæmt 20. gr. laga nr. 63/2006 um háskóla. Nefndin endurmetur ekki prófúrlausnir eða faglega niðurstöðu kennara, dómnefnda eða prófdómara. Málum verður ekki skotið til áfrýjunarnefndarinnar fyrr en [háskólaráð]2 hefur tekið ákvörðun í málinu eða þrír mánuðir eru liðnir frá því að kæra var fyrst skriflega lögð fyrir [ráðið.]2 Leiðbeina skal um kæruheimild þegar ákvarðanir samkvæmt þessari grein eru birtar.]1
1Breytt með 4. gr. rgl. nr. 1077/2013.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1126/2020.

51. gr.  Réttindi og skyldur nemenda og agaviðurlög

Stúdent við Háskóla Íslands skal forðast að hafast nokkuð það að í námi sínu eða framkomu innan og utan háskólans sem er honum til vanvirðu eða álitshnekkis eða varpað getur rýrð á nám hans eða háskólann.

[Leiki grunur á að stúdent hafi gerst sekur um hegðun sem lýst er í 1. mgr. eða ef stúdent hefur gerst sekur um brot á lögum eða öðrum reglum háskólans, skal vekja athygli deildarforseta á málinu. Ef um er að ræða brot sem til þess er fallið að hafa áhrif á einkunn getur aðeins viðkomandi kennari tekið ákvörðun um slíkt. Deildarforseti skal þó stýra meðferð málsins og undirbúningi, í samráði við kennara. Berist deildarforseta ábending skv. 1. mgr. skal þegar tilkynna nemanda um málið og gefa honum hæfilegan frest til að tjá sig um atvik þess, eftir atvikum með skriflegum hætti, enda sé það ekki augljóslega óþarft. Að teknu tilliti til svara nemanda skal taka ákvörðun um hvort um brot nemanda sé að ræða og um áhrif þess á einkunn, ef um það er að ræða. Skal nemanda kynnt niðurstaða deildar skriflega. Deildarforseti sendir þá jafnframt málið eins fljótt og kostur er til forseta fræðasviðs til ákvörðunar um agaviðurlög, sbr. 3. mgr. 19. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Ekki þarf þá að gefa nemanda frekara tækifæri til að tjá sig á vettvangi deildar. Í tilkynningu til sviðsforseta skal koma fram lýsing á ætluðu broti.]1

Gerist nemandi sekur um háttsemi skv. 1. mgr. eða sem er andstæð lögum um opinbera háskóla nr. 85/2008 eða reglum settum samkvæmt þeim skal forseti þess fræðasviðs þar sem hann er skráður til náms taka mál hans til meðferðar. Að teknu tilliti til alvarleika brots getur forseti veitt nemanda áminningu eða vikið honum úr skóla um tiltekinn tíma eða að fullu. Áður en ákvörðun um brottrekstur er tekin skal gefa nemanda kost á að tjá sig um málið. Nemanda er heimilt að skjóta ákvörðun forseta fræðasviðs til áfrýjunarnefndar samkvæmt lögum nr. 63/2006 um háskóla. Málskot frestar framkvæmd ákvörðunar forseta.

Rektor getur að hæfilegum tíma liðnum heimilað nemanda, sem vikið hefur verið að fullu úr skóla, að skrá sig aftur til náms í háskólanum ef aðstæður hafa breyst. Nemanda er heimilt að skjóta synjun rektors um skráningu til áfrýjunarnefndar.
1Breytt með 5. gr. rgl. nr. 1077/2013.

V. KAFLI

NÁMSSKIPAN, KENNSLA, KENNSLUHÆTTIR, NÁMSMAT, PRÓF O.FL.

52. gr.  Háskólaár, kennslumisseri og brautskráning

Háskólaárið telst frá 1. júlí til jafnlengdar næsta ár. Kennsluár háskólans skiptist í tvö kennslumisseri, haustmisseri frá [15.]1 ágúst til 18. desember og vormisseri frá 4. janúar til [12. maí.]2

Á kennsluárinu eru þessi leyfi: Jólaleyfi frá 19. desember til [3.]1 janúar og páskaleyfi frá miðvikudegi fyrir skírdag til þriðja í páskum. Upphafs- og lokadagur hvors leyfis telst með. Auk þessara leyfa er kennsluhlé á sumardaginn fyrsta og 1. maí [....]2 Rektor eða forsetar fræðasviða geta gefið leyfi einstaka daga af sérstöku tilefni. [Þrátt fyrir ákvæði hér að framan um jólaleyfi er heimilt að hafa sjúkrapróf og endurtökupróf á tímabilinu 19. til 22. desember og 3. janúar.]2

Brautskráning kandídata er síðasta laugardag í febrúar og á laugardegi sem næst miðjum júní ár hvert. Rektor getur ákveðið frávik frá þessum dagsetningum og hvort brautskráning fari fram einu sinni eða tvisvar á ári. Slík frávik og breytingar skulu auglýst með minnst tveggja mánaða fyrirvara.
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 168/2020.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 162/2023.

53. gr.  Námsskipan, námsleiðir og mat náms til eininga

Námi er skipað í námsleiðir og styttra diplómanám í samræmi við Viðmið um æðri menntun og prófgráður á Íslandi sem menntamálaráðuneytið gefur út. Hverri námsleið lýkur með prófgráðu sem upp er talin í 55. gr. og veitt er í kennslugrein deildar eða þverfræðilegri kennslugrein. Háskóladeild getur skilgreint mismunandi áherslusvið innan námsleiðar, m.a. þannig að í grunnnámi sé ákveðið að námsleið feli í sér aðalgrein og aukagrein. Er prófgráða þá veitt í aðalgrein nema um sé að ræða tvær aðalgreinar, en prófgráða er við þær aðstæður veitt í báðum aðalgreinum. Áherslusvið (þar á meðal aðalgrein og aukagrein) skal koma fram á prófskírteini með nánari lýsingu í skírteinisviðauka.

Undirbúningur og skipulagning nýrrar námsleiðar eða nýs diplómanáms skal fara fram skv. verklagsreglum sem háskólaráð setur.

Kennsla í Háskóla Íslands skal fara fram í námskeiðum, sem metin eru í einingum. Fullt nám telst 60 einingar á námsári að jafnaði og endurspeglar alla námsvinnu nemenda og viðveru í kennslustundum og prófum. Við það skal miðað að námskeið séu að lágmarki 5 einingar.

Háskóladeild er heimilt að meta nám sem stúdent hefur stundað utan deildarinnar, þ.m.t. við aðra háskóla, sem hluta af námi við deildina, enda uppfylli námið sambærilegar gæða- og námskröfur og gerðar eru á grundvelli laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla og laga nr. 63/2006 um háskóla.

Sæki deild kennslu til annarrar deildar skal einingamat síðari deildarinnar gilda fyrir hina fyrri. Sæki einstakir stúdentar námskeið í annarri deild en sinni eigin, skal heimadeild hans, þar sem hann stundar nám til prófgráðu, meta námskeiðin til eininga.

Ákvörðun um það hvort metið er nám sem áður hefur verið látið gilda til prófgráðu í sömu deild eða í annarri deild er á valdi þeirrar deildar sem í hlut á. Hver deild skal setja sér sérstakar reglur um samnýtingu eininga til fleiri en einnar prófgráðu.

54. gr.  [Kennsla, kennsluhættir, meðferð heimilda og skil lokaritgerða]1

Fyrirlestrar, æfingar og námskeið í háskóladeildum eru fyrir skrásetta stúdenta en kennara er heimilt að veita öðrum kost á að sækja slíka kennslu, nema deild mæli öðruvísi fyrir.

Fræðasvið skulu setja sér almennar reglur um kennslu, kennsluhætti og námsmat þar sem fram koma skýr markmið um gæði kennslu og náms og hvaða mælikvarða er miðað við. Fylgja skal samþykktum háskólaráðs um viðmið og kröfur um gæði kennslu og náms. Deildir geta með samþykki forseta fræðasviðs heimilað nám með hægari námsframvindu en áskilið er í köflum viðkomandi deilda í reglum þessum.

Deildum er heimilt að setja reglur um skyldu stúdenta til þátttöku í einstökum námskeiðum, æfingum, verklegu námi og vettvangsþjálfun, svo og reglur um leiðbeiningar og umsjón með námi stúdenta að öðru leyti. Í slíkum reglum er enn fremur heimilt að kveða á um að viðvera og þátttaka í kennslustundum hafi vægi í námsmati. Reglur deilda skulu birtar í kennsluskrá.

Stúdentum er algerlega óheimilt að nýta sér hugverk annarra í ritgerðum og verkefnum, nema heimilda sé getið í samræmi við viðurkennd fræðileg vinnubrögð. [Stúdent er óheimilt að leggja oftar en einu sinni fram til eininga ritgerð eða annað fræðilegt efni, í heild eða að stórum hluta, nema með leyfi þess kennara sem í hlut á. Tilvitnanir í eigin, áður útgefin verk, skulu lúta sömu reglum og gilda um tilvitnanir í verk annarra.]2

[Stúdentar skulu skila lokaritgerðum á bakkalár- og meistarastigi rafrænt í gagnasafnið Skemman.is sem vistað er hjá Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni á formi sem safnið ákveður. Sviðsstjóri kennslusviðs getur veitt heimild til að skila lokaritgerð á pappír ef gildar ástæður eru fyrir hendi.]1

[Um rafræn skil og vistun doktorsritgerða fer eftir ákvæðum 70. gr. reglna þessara.]3
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1156/2015.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1255/2017.

3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 304/2020.

55. gr.  Lærdómstitlar og prófskírteini

Lærdómstitlar sem Háskóli Íslands veitir eru sem hér segir:

1. 

Baccalaureus artium og Baccalaureus scientiarum, Bachelor of Education, BA/BS/BEd., 3-4 ár eftir greinum.

2.1

Meistarapróf, Magister artium, Magister scientiarum, Magister paedagogiae, Master of Public Administration, Master of Laws, Master of Social Work, [Master of Information Science,]1 Master of Health Informatics, Magister juris, Magister theologiae, Master of Accounting, [Master of Finance,]3 [Master of Applied Statistics,]2 Master of Pharmaceutical Sciences, Master of Science in Pharmacy, Master of Public Health, [Master of Science in Epidemiology and Biostatistics (MS),]6 Master of Education, [Master of Teaching,]5 [Magister Philosophiae,]4 MA / MS / MPaed. / MPA / LLM / MSW / [MIS]1 / MHI / Mag. jur. / Mag. theol. / M.Acc. / [M.Fin.]3 / [MAS]2 / MS Pharm Sci/ MS Pharm / MPH / M.Ed. / [MT]5 / [M.Phil. (sbr. 4. málsl. 2. mgr. þessarar greinar),]4 2 ár að jafnaði að loknu BA/BS eða sambærilegu námi, eða samkvæmt því sem nánar er tilgreint í sérreglum deildar um námið, eða reglum settum af háskólaráði um þverfaglegt nám á meistarastigi.

2.2

Kandídatspróf, candidatus theologiae (cand. theol.), candidatus medicinae (cand. med.), candidatus pharmaciae (cand. pharm.), candidatus oeconomiae (cand. oecon.), candidatus obstetriciorum (cand. obst.), candidatus odontologiae (cand. odont.), candidatus psychologiae (cand. psych.), 4-6 ár eftir greinum.

3.1

Doktorspróf, Philosophiae Doctor, (Ph.D.), Doctor of Education (Ed.D.) að loknu MA/MS, kandídatsnámi (ef við á) eða sambærilegu námi.

3.2

Doktorspróf, doctor theologiae (dr. theol.), doctor philosophiae (dr. phil.), doctor medicinae (dr. med.) doctor pharmaciae (dr. pharm.), doctor juris (dr. jur.), doctor oeconomiae (dr. oecon.), doctor odontologiae (dr. odont.), doctor scientiarum ingeniarium, (dr. scient. ing.), doctor scientiarum (dr. scient.), er að jafnaði veitt þegar lögð hefur verið fram ritgerð til varnar, án undangengis skipulagðs náms, sbr. 70. gr. þessara reglna.

3.3

Doktorsnafnbót veitt í heiðursskyni, doctor philosophiae honoris causa, doctor medicinae honoris causa, o.s.frv., sbr. 67. gr. þessara reglna.

Deildir skulu ákveða hvorn lærdómstitilinn þær veita, dr. phil., dr. jur., eða lærdómstitilinn Ph.D., sbr. töluliði 3.1 og 3.2, hvort sem um er að ræða skipulagt doktorsnám eða doktorspróf, án undangengins skipulagðs náms. Deildir skulu velja annan hvorn titilinn. Háskólaráði er heimilt að leyfa deild að víkja frá þessu þegar sérstaklega stendur á. [Deildum er einnig heimilt við sérstakar aðstæður, sbr. 19. tölulið 69. gr. þessara reglna, að í stað doktorsprófs verði nemanda gefinn kostur á að brautskrást með lærdómstitilinn M.Phil. Í slíkum tilvikum skal námsleið til M.Phil.-prófs í viðkomandi deild skilgreind á stigi 2.2, í samræmi við gildandi viðmið mennta- og menningarmálaráðuneytis um æðri menntun og prófgráður.]4

Viðskiptafræðideild er heimilt að veita háskólagráðuna Master of Business Administration, MBA, að loknu 90 eininga endurmenntunarnámi, enda sé farið eftir ákvæðum 64. gr. um endurmenntun á vegum deilda í þessum reglum. Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild er með sama hætti heimilt að veita háskólagráðuna Master of Project Management, MPM, að loknu 90 eininga endurmenntunarnámi.

Deildum er heimilt að veita sérstakt prófskírteini, diploma, fyrir sjálfstætt fullnaðarpróf að loknu styttra grunnnámi, þó eigi að loknu skemmra námi en sem nemur 90 einingum.

Að loknu fullnaðarprófi skal kandídat fá prófskírteini, sem deildarforseti undirritar. Doktorsskjal undirritar forseti fræðasviðs einnig, sbr. 67. gr. þessara reglna.

Sérstakar reglur gilda um útgáfu prófskírteina, þegar sameiginlegar prófgráður eiga í hlut, sbr. 62. gr. þessara reglna.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 138/2014.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 21/2015.
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 161/2016.
4Breytt með 1. gr. rgl. nr. 859/2018.

5Breytt með 3. gr. rgl. nr. 168/2020.
6Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1526/2023.

56. gr.  [Próf og próftímabil

Próf geta verið munnleg, skrifleg eða verkleg.

Háskólakennarar standa fyrir námsmati og prófum en hver deild ræður tilhögun prófa hjá sér í samræmi við lög og reglur háskólans. Próftími í skriflegum prófum skal að jafnaði ekki vera lengri en þrjár klukkustundir.

[Almenn próf eru haldin í allt að tólf daga á tímabilinu 23. nóvember til 13. desember og á tímabilinu 15. apríl til 12. maí eftir nánari ákvörðun deilda í samráði við prófstjóra.]4 Próf eða prófhlutar í einstökum greinum geta þó farið fram á öðrum tímum, samkvæmt ákvörðun prófstjóra. [Sjúkrapróf og endurtökupróf eru haldin í allt að sjö daga í kjölfar almennra próftímabila í desember og maí samkvæmt nánari ákvörðun prófstjóra. Í undantekningartilvikum er deildum heimilt, með samþykki próf­stjóra og samþykki stjórnar viðkomandi fræðasviðs, að ákveða að sjúkra- og endurtöku­próf einstakra námskeiða á haustmisseri fari ekki fram í kjölfar almenns próftímabils haust­misseris heldur í kjölfar almenns próftímabils á vormisseri. Ákvörðun um það liggi fyrir við upphaf kennslu á haustmisseri.]4

Heimilt er að halda sjúkrapróf í samkeppnisprófum, þar sem fjöldi stúdenta sem fær rétt til áframhaldandi náms er fyrirfram ákveðinn með ákvörðun háskólaráðs, og einnig ef þannig stendur á að stúdent á kost á að brautskrást við næstu brautskráningu að próftímabili loknu.

[Auglýsa skal próftöflu almennra prófa með tveggja mánaða fyrir­vara.]4 Próftöflu fyrir sjúkrapróf [og endurtökupróf]4 í kjölfar almennra próftímabila í desember og maí skal birta eins fljótt og kostur er og eigi síðar en tveimur dögum fyrir fyrsta prófdag. Auglýstum prófdegi verður einungis breytt með ákvörðun deildarforseta að höfðu samráði við prófstjóra og að fengnu skriflegu samþykki allra þeirra sem skráðir eru til viðkomandi prófs.]1
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1024/2009.
2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 226/2011.
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 832/2011.
4Breytt með 2. gr. rgl. nr. 162/2023.

57. gr.  [Endurtaka prófs og úrsögn úr prófi]1

[Stúdent er heimilt að þreyta próf í hverju námskeiði tvisvar. Nú stenst stúdent ekki próf, gengur frá því eftir að hann hefur byrjað próf eða kemur ekki til prófs og hefur ekki boðað forföll, og er honum þá heimilt að þreyta prófið næst þegar almennt próf er haldið í námskeiðinu og eigi síðar en innan árs. Standist hann þá ekki prófið, gangi frá því eða komi ekki til prófs án þess að boða forföll, hefur hann fyrirgert rétti sínum til þess að gangast oftar undir það. Úrsögn úr prófi skal vera rafræn eða skrifleg og hafa borist nemendaskrá háskólans eigi síðar en [15. september]8 vegna prófa á haustmisseri, 1. febrúar vegna prófa á vormisseri og eigi síðar en sólarhring eftir birtingu próftöflu sjúkraprófa. [Í námskeiðum sem kennd eru tiltekinn hluta misseris getur þó gilt sérstakur frestur til úrsagnar úr prófi, samkvæmt nánari ákvörðun prófstjóra í samráði við deildir, og skal fresturinn þá koma fram í upplýsingum um viðkomandi námskeið í kennsluskrá.]5 Berist ekki úrsögn fyrir tilskilinn frest telst stúdent hafa staðfest skráningu sína í próf í viðkomandi námskeiði. [Háskóladeild metur hvort veita skuli undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar vegna atvika er varða hag eða heilsu stúdents eða annarra sérstakra og óviðráðanlegra ástæðna.]4

[Deildum er heimilt, að höfðu samráði við prófstjóra og með sam­­þykki stjórnar viðkomandi fræðasviðs, að halda sjúkrapróf og endurtökupróf vegna desember­prófa í allt að sjö daga í kjölfar almennra prófa í desember ár hvert.]7 Miðað skal við að fyrsti prófdagur sé eins skjótt og hægt er eftir lok jólaleyfis nemenda (19. desember til 3. janúar). [Jafnframt er heimilt að halda sjúkrapróf og endurtökupróf vegna vormisseris í allt að sjö daga í maí og byrjun júní, samkvæmt nánari ákvörðun próf­stjóra.]7

[Deildum er heimilt í samráði við prófstjóra að halda sérstök endurtökupróf í einstökum námskeiðum. Slík sérstök endurtökupróf eru einungis fyrir þá stúdenta sem áður hafa þreytt próf í viðkomandi námskeiði og skulu fara fram [...]6 í kjölfar almenns próftímabils í maí samkvæmt nánari ákvörðun prófstjóra. Síðasti prófdagur skal vera eigi síðar en tveimur vikum fyrir brautskráningu kandídata í júní. Fyrir lok janúar og fyrir 25. maí skal auglýst hvaða próf í námskeiðum viðkomandi missera verða endurtekin. Deildum er ennfremur heimilt í samráði við prófstjóra að halda endurtökupróf í einstökum námskeiðum ef þannig stendur á að stúdent á kost á að brautskrást við næstu brautskráningu að prófi loknu.]3

Stúdent er heimilt að endurtaka próf, sem hann hefur staðist, innan árs frá því hann stóðst það, enda sé á því tímabili haldið próf í sama námskeiði. Nú byrjar stúdent prófið, og fellur þá fyrra próf í grein eða prófhluta úr gildi. Þar sem flokki greina er skipað saman í prófhluta verður stúdent að taka upp próf í öllum greinum prófhlutans ef hann vill ekki una fyrra prófi.

Sérstakt gjald er tekið fyrir endurtökupróf samkvæmt nánari ákvörðun háskólaráðs.]2

1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1024/2009.
2Breytt með 3. gr. rgl. nr. 226/2011.
3Breytt með 2. gr. rgl. nr. 832/2011.
4Breytt með 6. gr. rgl. nr. 1077/2013.
5Breytt með 1. gr. rgl. nr. 641/2018.
6Breytt með 4. gr. rgl. nr. 168/2020.
7Breytt með 3. gr. rgl. nr. 162/2023.
8Breytt með 1. gr. rgl. nr. 486/2023.

58. gr.  Framkvæmd prófa og prófreglur

Prófstjóri Háskólans annast undirbúning og stjórn prófa í samráði við stjórnsýslu fræðasviða og deildir.

Stúdentum, sem í prófi eru, er óheimilt að aðstoða aðra prófmenn við prófúrlausn eða leita aðstoðar annarra. Skrásettum stúdent, sem ekki er í prófi, er einnig óheimilt að veita slíka aðstoð. Prófmönnum er óheimilt að tala saman og þeir mega ekki hafa aðrar bækur, gögn eða tæki með sér en þau, sem kennari heimilar nema sérstaklega sé kveðið á um annað í reglum deilda. Sama gildir um aðra verkefnavinnu stúdenta nema kennari ákveði annað. Brot gegn ákvæðum þessum og öðrum prófreglum, sem háskólaráð setur, varða vísun úr prófi og eftir atvikum viðurlögum, samkvæmt 19. gr. laga um opinbera háskóla.

Skriflegar prófúrlausnir skulu merktar prófnúmerum og einkunnir birtar undir sömu auðkennum, en deild getur sett reglur um undanþágu frá þessu meginákvæði. Heimilt er einnig að birta einkunnir undir sérstökum nemendanúmerum sem nemendaskrá úthlutar hverjum stúdent.

Háskólaráð setur nánari reglur um prófvörslu og framkvæmd prófa.

59. gr.  Prófdómarar og réttur stúdenta til að fá útskýringar

Við munnleg próf skal vera einn prófdómari utan háskólans. Skrifleg og verkleg próf, þar með talin framsaga og kynning á verkefnum, dæma hlutaðeigandi kennarar einir nema deild ákveði annað. Í samkeppnisprófum, þar sem fjöldi stúdenta sem fær rétt til áframhaldandi náms er fyrir fram ákveðinn með ákvörðun háskólaráðs, skal vera prófdómari í hverri prófgrein.

[Stúdent á rétt til að fá útskýringar kennara á mati skriflegrar úrlausnar sinnar ef hann æskir þess innan 15 daga frá birtingu einkunnar. Heimilt er með skýru samþykki nemanda, sem þreytt hefur sjúkra- eða endurtökupróf og er skráður til brautskráningar, að halda prófsýningu fyrr. Kennurum er heimilt að halda prófsýningu fyrir alla nemendur námskeiðs þar sem skýrt er út mat skriflegra úrlausna. Vilji stúdent, sem ekki hefur staðist próf, þá eigi una mati kennarans getur hann snúið sér til viðkomandi deildarforseta. Skal þá prófdómari skipaður í hverju tilviki. Þetta á þó ekki við um inntökupróf. Meirihluti nemenda í námskeiði getur með rökstuddu erindi óskað eftir því að skipaður verði prófdómari til þess að fara yfir skriflegar úrlausnir á lokaprófi í námskeiðinu. Þegar prófdómari er skipaður eftir að einkunn kennara hefur verið birt fer hann einungis yfir prófúrlausnir þeirra nemenda sem óskað hafa eftir endurmati. Einnig getur kennari, telji hann til þess sérstaka ástæðu, óskað skipunar prófdómara í einstöku prófi og fer hann þá yfir prófúrlausnir allra nemenda í námskeiðinu. Prófdómari verður þó ekki skipaður ef meira en sex vikur hafa liðið frá birtingu einkunnar og þar til beiðni um skipunina berst.]1

Forseti fræðasviðs skipar prófdómara að fengnum tillögum háskóladeildar. Þá eina má skipa prófdómara sem lokið hafa viðurkenndu háskólaprófi í þeirri grein sem dæma skal og njóta viðurkenningar á starfssviði sínu. Prófdómarar skulu skipaðir til þriggja ára í senn nema skipun sé samkvæmt 2. mgr. hér að framan.

Sé ekki völ á prófdómara hérlendis utan háskólans, er fullnægi skilyrðum 3. mgr. hér á undan, er forseta fræðasviðs rétt að skipa háskólakennara til starfans að fenginni tillögu háskóladeildar.
1Breytt með 7. gr. rgl. nr. 1077/2013.

60. gr.  Prófverkefni og mat úrlausna

Kennari og prófdómari, ef tilkallaður er, ráða í sameiningu úrlausnarefni í hverri prófgrein og dæma úrlausnir. Ber að prófa sem víðast úr því efni sem til prófs er. Kennari og prófdómari, ef tilkallaður er, dæma hvor um sig úrlausn í prófgrein hverri. Hvor um sig gefur sjálfstætt einkunn fyrir úrlausnina og gilda þær jafnt í einkunnagjöf. [Einkunnir skulu birtar í síðasta lagi tveimur vikum eftir hvert próf.]1 Sami skilafrestur gildir fyrir námskeið sem lýkur án skriflegs prófs og fyrir próf og verkefnaskil sem fram fara utan reglulegra próftímabila. Háskólaráð setur sérstakar verklagsreglur um einkunnaskil.

Niðurstaða prófdómara sem skipaður er eftir að einkunn kennara hefur verið birt getur leitt til lækkunar eða hækkunar á birtri einkunn þegar hún er vegin saman við mat kennara sbr. 1. mgr. Þetta gildir þó ekki þegar prófdómari er skipaður eftir á að beiðni kennara. Við þær aðstæður getur niðurstaða prófdómara einungis leitt til hækkunar á þegar birtri einkunn, sé um það að ræða.

Hlutverk prófdómara sem er kallaður til eftir að mat kennara liggur fyrir, er bundið við að fara yfir úrlausnir og fer hann ekki yfir uppbyggingu prófs með tilliti til námsefnis.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1218/2023.

61. gr.  Einkunnir, varðveisla þeirra og lágmarkseinkunnir

Einkunnir skulu gefnar í heilum, eða heilum og hálfum tölum frá 0 til 10. Aðaleinkunn er vegið meðaltal allra einkunna til lokaprófs. Aðaleinkunn reiknast með tveimur aukastöfum og er 9,0 - 10 ágætiseinkunn, 7,25 - 8,99 er fyrsta einkunn, 6,0 - 7,24 er önnur einkunn og 5,0 - 5,99 er þriðja einkunn.

Stúdent telst ekki hafa staðist próf nema hann hljóti einkunnina 5,0 eða ígildi hennar í bókstaf. Heimilt er að víkja frá þessu í einstökum prófum, prófhlutum og prófflokkum og krefjast hærri eða lægri lágmarkseinkunnar. Um slík frávik skal kveðið á í köflum um deildir í reglum þessum.

Sérákvæði deildar um hærri lágmarkseinkunn en 5,0 í einstökum prófgreinum, prófhlutum eða prófflokkum skulu aðeins gilda fyrir nemendur hlutaðeigandi deildar.

Í samkeppnisprófum, þar sem fjöldi stúdenta sem fær rétt til áframhaldandi náms er fyrirfram ákveðinn með ákvörðun háskólaráðs, er heimilt, samkvæmt ákvörðun deildar, að reikna einkunnir með meiri nákvæmni en fram kemur í 1. mgr. til að ákveða niðurstöðu samkeppnisprófsins. Ákvörðun deildar um útreikning einkunna í samkeppnisprófum skal tilkynna að minnsta kosti 4 vikum fyrir próf. Einkunnir í samkeppnisprófum skulu jafnframt gefnar í heilum og hálfum tölum, sbr. 1. mgr. og færast þannig í nemendaskrá háskólans.[...]1

Jafnframt er heimilt að gefa annað hvort staðið eða fallið fyrir lokaverkefni (ritgerðir) í framhaldsnámi enda komi efnisleg niðurstaða námsmats fram í umsögn um verkefnið. Ákvörðun deildar, eða námsbrautar í umboði deildar, um að beita þessari heimild gildir um öll lokaverkefni innan hlutaðeigandi námsleiðar. Breyta má þeirri ákvörðun hvenær sem er, og gildir breytt ákvörðun þá um lokaverkefni sem nemendur hefja vinnu við eftir það tímamark. Ekki eru gefnar einkunnir fyrir doktorspróf.

Árangur stúdents í verklegu námi er metinn af þeim kennara sem kennsluna annast. Kennari skilar skriflegum vitnisburði til nemendaskrár háskólans. Gefnar eru fjórar einkunnir: ágætt, gott, viðunandi eða óviðunandi. Sá, sem fær einkunnina óviðunandi telst ekki hafa lokið verklega náminu og hefur ekki próftökurétt í greininni. Heimilt er einnig í verklegu námi, eða í öðru námi með samþykki kennslunefndar fræðasviðs, að gefa annað hvort staðið eða fallið, eða lokið eða ólokið. Jafnframt er heimilt í þessum tilvikum að gefa einkunnir í tölum samkvæmt 1. mgr. eða bókstöfum samkvæmt 3. mgr.

Einkunnir skulu ekki birtar opinberlega undir nafni eða kennitölu.

Nemendaskrá háskólans sér um færslu einkunna og varðveislu þeirra með tryggilegum hætti.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 887/2016.

62. gr.  Viðurkenning prófa frá öðrum háskólum

Háskóladeild metur hvort og að hverju leyti viðurkenna skuli háskólapróf sem stúdent hefur tekið við aðra háskóla. Hún skal afla umsagnar kennara í viðkomandi grein áður en ákvörðun er tekin. Gætt skal að því að farið sé að alþjóðlegum samningum um viðurkenningu á háskólamenntun og hæfi sem íslenska ríkið er aðili að.

Sé um próf að ræða sem tekið hefur verið við háskóla eða hliðstæða menntastofnun annars staðar á Norðurlöndum fer um mat þess, svo sem við getur átt, eftir samnorrænum reglum um viðurkenningu hlutaprófa.

Að loknu námi sem skipulagt er sameiginlega af deild Háskóla Íslands og öðrum háskóla eða háskólum samkvæmt samningi þar um, fá nemendur tvö sambærileg prófskírteini, eitt frá hvorum háskóla. Sama gildir ef fleiri háskólar en tveir eru aðilar að slíkum samningi. Á prófskírteini hvers háskóla um sig kemur fram að um sé að ræða prófgráðu sem háskólarnir veita sameiginlega á grundvelli samnings. Í viðauka með prófskírteini skal gera skýra grein fyrir námsleiðinni, þátttöku hvers háskóla fyrir sig og eðli samstarfsins. Brautskráning fyrir þessa nemendur er samkvæmt nánara samkomulagi háskólanna hverju sinni.

Deildum Háskóla Íslands er einnig heimilt að gefa út eitt sameiginlegt prófskírteini með auðkenni beggja (eða allra) háskólanna sem í hlut eiga. Einn háskólinn annast þá brautskráninguna. Á prófskírteini kemur fram að um sé að ræða prófgráðu sem háskólarnir veita sameiginlega á grundvelli samnings og að gefið sé út eitt sameiginlegt prófskírteini.

Deildum Háskóla Íslands er með sama hætti heimilt að bjóða upp á sameiginlegt nám til prófgráðu og gefa út eitt sameiginlegt prófskírteini með auðkenni beggja (eða allra) deildanna sem í hlut eiga. Sérstök námsstjórn skal skipuð um slíkt þverfræðilegt samstarf með aðild þeirra deilda sem að því koma. Heimilt er að skipuleggja sérstakar námsleiðir með þessum hætti, sbr. 53. gr.

63. gr.  Nánari reglur

Nánari reglur um námsmat, prófgreinar, endurtekningu prófa, skiptingu fullnaðarprófs í fleiri en einn hluta, undirbúningspróf, einkunnir, hámarkstímalengd í námi eða einstökum hlutum þess og um afleiðingar, ef þeim ákvæðum er ekki fullnægt, er að finna í köflum um hverja deild í reglum þessum.

64. gr.  [Endurmenntun og fræðsla á vegum Háskóla Íslands

Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands, og háskóladeildum og stofnunum fræðasviða og deilda er heimilt að standa fyrir fræðslu fyrir almenning og endurmenntun, sbr. reglur nr. 844/2001 um Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands og 12. gr. þessara reglna.  

Skilgreiningar: 

Með fræðslu fyrir almenning er m.a. átt við fyrirlestra, málstofur, almenna kynningu, námskeið og nám án þess þó að um skipulagt grunnnám til bakkalárgráðu sé að ræða. 

Með endurmenntun er átt við:  

 1. Námskeið fyrir háskólamenntað fólk á fagsviði þess.
 2. Viðbótarnám fyrir háskólamenntað fólk á þverfaglegum grunni sem miðar að skilgreindum námslokum eða prófgráðu. 

Með hefðbundnu námi er átt við námskeið og nám sem deildir Háskóla Íslands bera ábyrgð á og eru hluti hefðbundins náms til prófgráðu, eða eðli máls samkvæmt ætti að vera það.  

Með óhefðbundnu námi er átt við námskeið og nám sem deildir Háskóla Íslands bera ábyrgð á en eru ekki hluti af hefðbundnu námi deilda, t.d. vegna ólíks markhóps, kostnaðar m.a. við handleiðslu, kröfu um annað fyrirkomulag en tíðkast í hefðbundu námi eða aðkomu annarra en háskólakennara að náminu.  

Með námi sem deildir Háskóla Íslands bera ábyrgð á er átt við að deild skipuleggur námið og hvort það skuli metið til eininga. Einungis deildum er heimilt að meta nám til eininga. 

Fræðsla fyrir almenning og endurmenntun á vegum Endurmenntunarstofnunar Háskóla Íslands og stofnana fræðasviða og deilda: 

Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands og stofnunum fræðasviða og deilda er heimilt að bjóða upp á: 

 1. Fræðslu fyrir almenning og endurmenntun sem er hluti af hefðbundu námi á ábyrgð deildar, og er eftir atvikum metið til eininga, í samræmi við samkomulag stofnunar og deildar. Fyrir hefðbundið nám er óheimilt að innheimta annað gjald en skrásetningargjald, sbr. a-lið 24. gr. laga um opinbera háskóla. Álitaefnum er varða námið skal vísa til deildar.
 2. Fræðslu fyrir almenning og endurmenntun sem fellur undir óhefðbundið nám á ábyrgð deildar, og er eftir atvikum metið til eininga, í samræmi við samkomulag stofnunar og deildar. Óheimilt er að fella skipulagt grunnnám til bakkalárgráðu undir ákvæði þessarar greinar. Nám á meistarastigi sem miðar að skilgreindum námslokum eða prófgráðu skal lúta sérstökum reglum. Álitaefnum er varða námið skal vísa til deildar.
 3. Fræðslu fyrir almenning og endurmenntun sem þróuð og skipulögð er af Endurmenntunarstofnun eða stofnunum fræðasviða og deilda eða samkvæmt samkomulagi, s.s. við stjórnvöld, fyrirtæki, stofnanir eða fagfélög, geta eftir atvikum verið metin til eininga af deild, enda ábyrgist viðkomandi deild að námið uppfylli gæða- og námskröfur Háskóla Íslands. Samstæð heild einingarbærra námskeiða getur aldrei numið fleiri einingum en 1/3 af skilgreindri prófgráðu hjá Háskóla Íslands. Álitaefnum er varða námið skal vísa til þeirrar stofnunar sem skipuleggur eða stendur fyrir náminu.  

Endurmenntun og fræðsla á ábyrgð háskóladeilda: 

Deildum Háskóla Íslands er heimilt að bjóða upp á: 

 1. Fræðslu fyrir almenning og endurmenntun sem er hluti af hefðbundu námi hjá deild. Fyrir hefðbundið nám er óheimilt að innheimta annað gjald en skrásetningargjald, sbr. a-lið 24. gr. laga um opinbera háskóla.  
 2. Fræðslu fyrir almenning og endurmenntun sem fellur undir óhefðbundið nám á ábyrgð deild. Óheimilt er að fella skipulagt grunnnám til bakkalárgráðu undir ákvæði þessarar greinar. Nám á meistarastigi sem miðar að skilgreindum námslokum eða prófgráðu skal lúta sérstökum reglum. 

Fræðsla fyrir almenning og endurmenntun sem eru á ábyrgð háskóladeilda og metin eru til eininga lúta eftirfarandi skilyrðum: 

 1. Við inntöku í námið skal nemandi uppfylla inntökuskilyrði samkvæmt 47. gr. þessara reglna. Deild kveður nánar á um inntökuskilyrði í námið og er í samþykktum deildar heimilt að setja strangari inntökuskilyrði.
 2. Námið skal í hverju tilviki vera á faglegri ábyrgð háskóladeildar og er henni heimilt að meta það til eininga.
 3. Deild er heimilt að semja við þriðja aðila um ákveðin framkvæmdaratriði, s.s. skráningu nemenda, fjárreiður, reikningshald, húsnæði, kynningu o.fl., en fagleg ábyrgð skal ávallt vera hjá deildinni.
 4. Deild er heimilt að ákveða að  endurmenntunarnámi fyrir háskólamenntað fólk á vegum hennar ljúki með sérstakri prófgráðu. Skal það koma fram í kafla deildar í reglum þessum.
 5. Tilskilið er að forseti viðkomandi fræðasviðs heimili kennurum að sinna þessum verkefnum og ákveði hvort þau teljist hluti af starfsskyldu þeirra. 

Gjaldtaka: 

Um gjaldtöku vegna endurmenntunar og fræðslu fyrir almenning fer eftir e. og f. lið 2. mgr. 24. gr. laga um opinbera háskóla. Háskólaráð skal staðfesta samþykktir deilda um endurmenntun á þeirra vegum og gjaldtöku vegna hennar.]1
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1479/2022.

65. gr.  Fræðsla fyrir almenning

Fræðsla fyrir almenning á vegum deilda og stofnana sem undir fræðasvið eða deildir heyra felur í sér, eftir atvikum, námskeið fyrir almenning, fyrirlestra, málstofur, almenna kynningu á starfsemi fræðasviða, deilda og stofnana og annað sem ekki telst til reglulegrar kennslu, náms og endurmenntunar á vegum deildar eða stofnunar[, sbr. 64. gr.]1
1
Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1479/2022.

VI. KAFLI

MEISTARAR OG DOKTORAR

66. gr.  Miðstöð framhaldsnáms við Háskóla Íslands

[Miðstöð framhaldsnáms við Háskóla Íslands hefur umsjón með og fylgir eftir settum viðmiðum og kröfum um gæði framhaldsnáms við Háskóla Íslands með það að markmiði að stuðla að kröftugu vísindastarfi sem stenst alþjóðlegan samanburð og samkeppni.

Deildir háskólans bera faglega ábyrgð á framhaldsnámi við skólann. Miðstöð framhaldsnáms hefur heildaryfirsýn yfir framhaldsnámið og starfar náið með fræðasviðum, háskóladeildum, [stefnu- og gæðaráði]2 háskólaráðs og sameiginlegri stjórnsýslu. Miðstöðin er þannig vettvangur samráðs og samvinnu um námið innan háskólans og tengiliður við samstarfsaðila innan lands og utan. Þverfræðilegar námsleiðir geta átt formlegt aðsetur í miðstöðinni og eru skilgreindar í samstarfi við hlutaðeigandi deildir. Heimilt er að veita öðrum háskólum tiltekna aðild að miðstöðinni enda uppfylli þeir fagleg skilyrði til þess að standa fyrir doktorsnámi í viðkomandi fræðigrein að hluta eða öllu leyti og hafi tilskilda viðurkenningu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins til þess. Um slíka aðild skal gerður sérstakur samningur.

Hlutverk Miðstöðvar framhaldsnáms er að tryggja og efla gæði meistara- og doktorsnáms við Háskóla Íslands og stuðla að viðgangi þess í samræmi við ákvarðanir háskólaráðs. Fræðasviðum og deildum ber að senda miðstöðinni upplýsingar og gögn sem hún kallar eftir. Hlutverk sitt rækir hún m.a. með því að:

 1. hvetja til aukinna gæða og þjóna vexti og viðgangi framhaldsnámsins í hvívetna, einkum doktorsnáms,
 2. skilgreina og fylgja eftir sameiginlegum viðmiðum og kröfum um gæði framhaldsnáms, fylgjast með því að starfandi námsleiðir í rannsóknatengdu framhaldsnámi séu í samræmi við gildandi viðmið og kröfur, að framboð námskeiða sé fullnægjandi og staðfesta lýsingar deilda á nýjum námsleiðum í framhaldsnámi, sbr. verklagsreglur um undirbúning og stofnun nýrra námsleiða við Háskóla Íslands,
 3. hafa eftirlit með því og eftir atvikum sannreyna, að deildir fylgi reglum um inntökukröfur, inntökuferli, inntökupróf fyrir doktorsnema ef því er að skipta, námsáætlun, námsframvindu og dagsetningar sem standast verður til að nemendur geti lokið framhaldsnámi, þ.m.t. að staðfesta inntöku doktorsnema, árlega námsframvinduskýrslu doktorsnema og að skráning eininga sé í samræmi við raunverulega námsáætlun,
 4. fylgjast með því að nemendur í framhaldsnámi séu ávallt skráðir við háskólann á meðan á námi stendur, yfirfara og annast skráningu niðurstaðna deilda vegna umsókna um framhaldsnám, námsáætlana fyrir rannsóknatengt meistaranám og breytinga á þeim og yfirfara, skrá og staðfesta námsáætlanir fyrir doktorsnám og breytingar á þeim,
 5. taka við erindum doktorsnema telji þeir að viðkomandi fræðasvið, deild eða námsleið fullnægi ekki settum viðmiðum og kröfum um gæði doktorsnáms við háskólann,
 6. hafa eftirlit með því að farið sé að ákvæðum 4. töluliðar 69. gr. þessara reglna um að óheimilt er að taka akademískan starfsmann í deild í doktorsnám við viðkomandi deild,
 7. sannreyna hvort leiðbeinendur í framhaldsnámi uppfylli sett viðmið og kröfur og viðurkenna þá sem aðila að miðstöðinni,
 8. veita umsögn um og staðfesta tillögur deilda um andmælendur við doktorsvörn, sbr. 2. tölulið 70. gr. þessara reglna,
 9. vera vettvangur samráðs og samvinnu um framhaldsnám innan skólans og um kröfur til framhaldsnema og leiðbeinenda,
 10. stuðla í senn að samhæfingu og fjölbreytni framhaldsnámsins við háskólann og fylgjast náið með þróun framhaldsnáms á alþjóðlegum vettvangi og beita sér fyrir því að framhaldsnám við háskólann sé ávallt í samræmi við alþjóðlega viðurkenndar gæðakröfur,
 11. annast aðild Háskóla Íslands að Council of Graduate Schools í Bandaríkjunum og Council for Doctoral Education hjá Samtökum evrópskra háskóla (EUA) og eftir atvikum annarra alþjóðlegra samtaka um málefni framhaldsnáms,
 12. hvetja til alþjóðlegs samstarfs og samvinnu við erlenda háskóla, m.a. varðandi sameiginleg rannsóknaverkefni og sameiginlegar prófgráður (joint degrees) og halda utan um sértæka samstarfssamninga um framhaldsnám og sameiginlegar prófgráður í samráði við kennslusvið,
 13. hvetja til samstarfs háskóla, atvinnulífs og rannsóknastofnana um rannsóknaverkefni meistara- og doktorsnema,
 14. efla skilning á hagsmunum framhaldsnáms og framhaldsnema,
 15. halda saman, greina og miðla gögnum og upplýsingum um alla helstu þætti framhaldsnáms við háskólann, þ.m.t. styrki og staðtölur um námið á íslensku og ensku, og birta á vefsíðu sinni handbók fyrir doktorsnema með ítarlegum upplýsingum og leiðbeiningum um doktorsnám við Háskóla Íslands,
 16. stuðla að þátttöku félags doktorsnema og nýdoktora við Háskóla Íslands í alþjóðlegu samstarfi með sambærilegum félögum,
 17. annast í samráði við deildir og kennslusvið umsýslu við kennsluskrá framhaldsnáms við háskólann,
 18. gangast fyrir fræðslu, ráðstefnum, umræðufundum og fyrirlestrum um efni sem varða hlutverk og markmið miðstöðvarinnar, framhaldsnám almennt og vísindastörf við háskólann og
 19. gera eftir atvikum tillögur til háskólaráðs um reglur og/eða viðmið sem stuðla að gæðum meistara- og doktorsnáms við Háskóla Íslands.

Rektor ræður forstöðumann Miðstöðvar framhaldsnáms við Háskóla Íslands til fimm ára í senn og setur honum erindisbréf þar sem nánar er kveðið á um verksvið hans. Forstöðumaður skal hafa akademískt hæfi og víðtæka þekkingu á framhaldsnámi á háskólastigi.

Forstöðumanni til ráðuneytis skipar háskólaráð fimm menn í stjórn sem skipuð skal fulltrúum fræðasviða háskólans. Forstöðumaður miðstöðvarinnar er formaður stjórnar.

Stjórnarfundir skulu haldnir a.m.k. einu sinni á misseri og boðar forstöðumaður miðstöðvarinnar þá bréflega, eða í tölvupósti, með þriggja daga fyrirvara. Fundarboð skal greina dagskrá fundar. Skylt er að boða stjórnarfund óski tveir eða fleiri stjórnarmenn þess. Falli atkvæði jöfn á stjórnarfundi ræður atkvæði forstöðumanns. Halda skal gerðabók stjórnar og skulu staðfestar fundargerðir færðar í hana. Afrit fundargerða skulu send rektor.

Verkefni stjórnar er að vera forstöðumanni til ráðgjafar um allar stefnumarkandi ákvarðanir fyrir miðstöðina, framkvæmd hlutverks hennar skv. 3. mgr. og veita honum umsagnir um starfsáætlanir og annað er lýtur að starfsemi hennar.

Forstöðumaður ber ábyrgð á fjármálum miðstöðvarinnar gagnvart rektor og háskólaráði, undirbýr rekstrar- og fjárhagsáætlun í samráði við stjórn og gerir tillögu til háskólaráðs um fjárveitingar og ráðstöfun þeirra ásamt skiptingu annarra tekna ef við á.

Forstöðumaður annast daglegan rekstur miðstöðvarinnar, þar á meðal starfsmannastjórnun ef við á, fjármál og verkefni.

Um ráðningu annars starfsfólks fer eftir ákvæðum reglna fyrir Háskóla Íslands.

Formlegt mat á rekstri og starfsemi miðstöðvarinnar skal fara fram með reglulegu millibili, samkvæmt nánari ákvörðun háskólaráðs.]1
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 600/2012.
2Breytt með 4. gr. rgl. nr. 739/2022.

67. gr.  Doktorsnafnbót og doktorsskjal

Háskóladeildir hafa rétt til þess að veita doktorsnafnbót. Slíka nafnbót má veita annað hvort í heiðursskyni eða að undangengnu sérstöku prófi. Háskóladeildir standa fyrir doktorsprófi. Doktorsnafnbót í heiðursskyni verður ekki veitt nema samkvæmt tillögu deildar og stjórnar fræðasviðs, með samþykki þriggja fjórðu hluta allra atkvæðisbærra deildarmanna og með samþykki háskólaráðs. Heimilt er deild að greiða atkvæði um veitingu doktorsnafnbótar í heiðursskyni með rafrænni atkvæðagreiðslu. Fulltrúar stúdenta á deildarfundum eiga atkvæðisrétt um veitingu doktorsnafnbóta í heiðursskyni.

Að loknu doktorsprófi eða við veitingu doktorsnafnbótar í heiðursskyni fær deildarforseti doktor í hendur doktorsskjal, sem forseti fræðasviðs og deildarforseti undirrita.

Háskólaráð setur sérstök viðmið um veitingu heiðursdoktorsnafnbóta.

68. gr.  Aðgangur að doktorsnámi

Sá er æskir þess að verja ritgerð til doktorsnafnbótar skal að jafnaði hafa lokið kandídatsprófi eða meistaraprófi. Háskóladeild er heimilt að skipuleggja doktorsnám í einstökum kennslugreinum, samkvæmt nánari ákvæðum í 69. gr. þessara reglna og ákvæðum um nám í köflum viðkomandi deilda. Doktorsnámi lýkur með doktorsprófi. Frekari reglur sem deildir kunna að setja um slíkt nám skulu samþykktar af stjórn fræðasviðs og staðfestar af háskólaráði, að fenginni umsögn Miðstöðvar framhaldsnáms.

Þeir stúdentar sem uppfylla kröfur viðkomandi deildar um aðfararnám geta sótt um aðgang að doktorsnámi. Deild er heimilt að skipuleggja hæfnispróf fyrir umsækjendur.

69. gr.  Skipulagt framhaldsnám til meistara- og doktorsgráðu

1.  Fastanefndir

Í hverri deild, sem hefur heimild háskólaráðs til að brautskrá meistara- eða doktorsnema, skal starfa sérstök fastanefnd, sem fer með málefni námsins. Hlutverk fastanefndar er m.a. að fjalla um umsóknir og samþykkja breytingar á námsáætlun, sbr. 3. tölulið þessarar greinar, tilnefna prófdómara, sbr. 11. tölulið, og sinna öðrum málum sem deild kann að fela henni. Fastanefndir deilda skulu hafa samráð sín á milli um framboð námskeiða á meistara- og doktorsstigi, sbr. 8. tölulið og vera tengiliðir við Miðstöð framhaldsnáms við Háskóla Íslands, sbr. 18. tölulið. Deild getur falið námsbrautum að sjá um einstök verkefni fastanefndar.

Heimilt er að hafa eina sameiginlega fastanefnd fyrir fræðasvið í heild sem skipuð er einum fulltrúa hverrar deildar. Fastanefnd fræðasviðs getur gegnt hlutverki fastanefnda deilda fræðasviðsins og komið í þeirra stað eða verið samráðsnefnd fastanefnda deildanna og þá skipuð formönnum þeirra. Fastanefnd fræðasviðs eða samráðsnefnd fastanefnda deilda annast þá tengsl við Miðstöð framhaldsnáms.

2.  Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur um meistara- og doktorsnám við háskólann er að jafnaði til 15. apríl, en erlendra umsækjenda til 1. febrúar. Leyfi deildir innritun framhaldsnema á vormisseri skal sá umsóknarfrestur vera til 15. október. Heimilt er að taka við umsóknum um doktorsnám á öðrum tímum ef sérstaklega stendur á.

3.  Meðferð umsókna

Umsóknum um meistara- og doktorsnám skal skilað til nemendaskrár. Eftir skráningu gagna þar er fjallað um umsóknir í fastanefnd deildar eða í fastanefnd fræðasviðs, sbr. 1. tölulið, og þær síðan afgreiddar í deild. Afgreiðslu erlendra umsókna sem berast fyrir 1. febrúar, sbr. 2. tölulið, skal vera lokið fyrir 30. apríl. Afgreiðslu umsókna sem berast fyrir 15. apríl vegna innritunar á haustmisseri skal vera lokið og þeim svarað fyrir 25. maí. Afgreiðslu umsókna sem berast fyrir 15. október vegna innritunar á vormisseri skal vera lokið og þeim svarað fyrir 15. nóvember.

Deildir ákveða hvaða gögn skulu fylgja umsókn um meistaranám. Með umsókn um doktorsnám skulu að jafnaði fylgja drög að námsáætlun, lýsing rannsóknarverkefnis og rannsóknaráætlun. Deild getur krafist þess að umsókn fylgi ítarleg greinargerð um námsáætlun og rannsóknarverkefnið. Breytingar á námsáætlun í doktorsnámi eru háðar samþykki doktorsnefndar og staðfestingu Miðstöðvar framhaldsnáms. Synji deild stúdent inngöngu skal hún rökstyðja niðurstöðu sína. Afgreiðslu umsóknar skal í öllum tilvikum tilkynna til nemendaskrár.

Nánari upplýsingar um ferli umsókna um meistara- og doktorsnám skulu birtar í kennsluskrá háskólans.

4.  Inntökuskilyrði

Reglur deilda skulu kveða á um nauðsynlegar prófgráður sem krafist er sem undanfara náms í hverju tilviki. Jafnframt sé kveðið á um lágmarkseinkunn í undanfaranáminu ef það á við. Nauðsynlegt er að gera grein fyrir forkröfum veitist nemendum undanþága frá tilgreindum prófgráðum. Séu sett frekari skilyrði um inntöku, s.s. inntökupróf í doktorsnám, skulu þau tilgreind. Ekki er heimilt að taka akademískan starfsmann í deild í doktorsnám við viðkomandi deild.

[Deildum er heimilt að krefjast þess að erlendir umsækjendur um nám til meistara- eða doktorsgráðu, sem ekki hafa ensku að móðurmáli, sýni fram á kunnáttu sína í ensku, annaðhvort með staðfestu vottorði um niðurstöðu úr TOEFL-prófi (Test of English as a Foreign Language) með lágmarkseinkunninni 79, eða með staðfestu vottorði um niðurstöðu úr IELTS-prófi (International English Language Testing System) með lágmarkseinkunninni 6,5. Vottorð þessa efnis skal þá vera hluti umsóknargagna í hverju tilviki. Geri deildir þessa kröfu skal það koma fram með skýrum hætti í kennsluskrá og í aðgangskröfum viðkomandi námsleiða, sem og í öðru upplýsingaefni um inntökuskilyrði í námið.]1

5.  Einingafjöldi og tímalengd náms

Reglur deilda tilgreini þann námstíma sem miðað er við í eðlilegri námsframvindu og hámarksnámstíma. Deild er heimilt að tiltaka í reglum sínum að stúdent geti frá upphafi verið skráður í meistaranám til fjögurra ára og er þá miðað við 30 einingar á hverju ári. Við brautskráningu skal sýnt að stúdent hafi verið skráður og greitt skráningargjald allan námstímann.

Meistarapróf byggist að jafnaði á 120 námseiningum og doktorspróf að lágmarki á 180 einingum að loknu meistaraprófi. Fylgja skal samþykktum háskólaráðs um viðmið og kröfur um gæði meistaranáms og doktorsnáms.

Heimili deild stúdent að skrá sig beint í doktorsnám án meistaragráðu skal doktorsnám vera 240 einingar hið minnsta og námstími ekki styttri en 4 ár. Ákvæði skulu vera um þetta atriði í reglum deilda.

[Deildum er heimilt að innrita doktorsnema í hlutanám og er þá miðað við 50% nám. Skal námsáætlun miðast við 50% framvindu og lengist hámarksnámstími í samræmi við það. Skráning í og úr hlutanámi getur farið fram hvenær sem er á námstíma, að fengnu samþykki doktorsnefndar og fastanefndar deildar eða fræðasviðs. Skrásetningargjald er hið sama hvort sem nemandi er skráður í fullt nám eða hlutanám.]2

6.  Samsetning náms

Tilgreina skal í reglum deilda lágmark eininga í námskeiðum og lokaverkefni/ritgerð. Meistarapróf skal að jafnaði vera 60 einingar í námskeiðum, málstofum og lesnámskeiðum. Þótt þessi námsþáttur geti verið minni skal hann þó aldrei nema færri en 30 einingum. Reglur deilda kveði á um þær kröfur sem gerðar eru til lesnámskeiða.

Í sérstökum tilvikum er deild þó heimilt með samþykki stjórnar fræðasviðs og staðfestingu háskólaráðs, að skipuleggja nám til meistaraprófs, án rannsóknatengds lokaverkefnis eða meistaraprófsritgerðar, enda séu gæði námsins tryggð með öðrum hætti þannig að þau séu sambærileg við annað meistaranám í skólanum. Frekari reglur sem deildir kunna að setja um meistaranám með samþykki stjórnar fræðasviðs skulu staðfestar af háskólaráði, að fenginni umsögn Miðstöðvar framhaldsnáms, sbr. 66. gr.

7.  Tengsl meistara- og doktorsnáms

Í reglum deilda skal gerð grein fyrir hugsanlegri samþættingu og tengslum meistara- og doktorsnáms hvað varðar námskeið, framhaldsnámsmálstofur, sem og lokaritgerðir. Ekki er heimilt að nota meistaraprófsritgerð aftur sem uppistöðu í doktorsritgerð.

8.  Námskeið í grunnnámi sem hluti af framhaldsnámi

Nauðsynlegt er að tilgreina í reglum deilda þann hámarksfjölda eininga úr námskeiðum í grunnnámi sem leyfður er sem hluti af framhaldsnámi. Koma skal fram hvort slík námskeið eru metin til færri eininga á meistarastigi en í grunnnámi eða hvort gerðar eru meiri kröfur, t.d. um hærri lágmarkseinkunnir, til meistaranema í námskeiðum grunnnáms, fái þeir jafnmargar einingar fyrir þau og stúdentar í grunnnámi.

9.  Umsjónarkennari og leiðbeinandi

Sérhver framhaldsnemi skal frá upphafi náms hafa umsjónarkennara, sem hann ráðfærir sig við um skipulag námsins, val námskeiða og annað sem náminu tengist. Umsjónarkennari, ásamt stúdent, leggur fram námsáætlun sem deild samþykkir.

Leiðbeinandi leiðbeinir stúdent í lokaverkefni. Deild getur þó heimilað stúdent að hafa utanaðkomandi leiðbeinanda sem uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru í þessum reglum og reglum viðkomandi deildar.

10.  Kröfur til þeirra sem leggja mat á námið og lokaverkefnið

Umsjónarkennari skal ávallt vera akademískur starfsmaður við Háskóla Íslands í viðkomandi grein. Ef leiðbeinandi kemur ekki úr framangreindum hópi þarf hann að hafa lokið a. m. k. meistaraprófi á fræðasviðinu til að leiðbeina meistaranema, að öðrum kosti doktorsprófi eða jafngildi þess. Gæta þarf þess að verkefni nemandans sé á sérsviði leiðbeinandans. Leiðbeinendur meistaranema og doktorsnema skulu uppfylla skilyrði sem sett eru í viðmiðum og kröfum um gæði námsins, skulu vera viðurkenndir sérfræðingar á viðkomandi sviði og hafa birt ritsmíðar er tengjast verkefni stúdents á vettvangi sem gerir strangar fræðilegar kröfur.

11.  Meistaraprófs- og doktorsnefndir

Reglur deilda skulu kveða á um skipan meistaraprófsnefnda og kröfur sem gerðar eru til þeirra sem í þeim sitja. Í þeim tilvikum þar sem umsjónarkennari er ekki leiðbeinandi skal hann einnig sitja í meistaraprófsnefnd eða í doktorsnefnd eftir atvikum.

Meistaraprófsnefnd skal skipuð minnst tveimur sérfróðum mönnum og er annar þeirra umsjónarkennarinn. Heimilt er að skipa þriðja manninn í nefndina, t.d. ef verkefnið snertir fleiri en eina deild. Deild skipar meistaraprófsnefndina. Reglur deilda skulu kveða nánar á um skipan meistaraprófsnefnda og verksvið. Hlutverk meistaraprófsnefndar er að fylgjast með að framgangur námsins sé í samræmi við námsáætlun, tryggja fagleg gæði rannsóknavinnunnar í samræmi við reglur deildar og sjá um próf sem nemandinn gengst undir ef við á. Fastanefnd, sbr. 1. tölulið, tilnefnir prófdómara, sem ásamt meistaraprófsnefnd metur lokaverkefni. Sé megináherslan í meistaranámi á námskeið með litlu rannsóknaverkefni, 30-40 einingar, er ekki nauðsynlegt að skipa nefnd um hvern nemanda. Umsjónarkennari tryggir þá að námsframvinda sé í samræmi við námsáætlun og er hann jafnframt ábyrgur fyrir faglegum gæðum námsins.

Doktorsnefnd skal skipuð þremur til fimm sérfróðum mönnum sem deild skipar og skal a.m.k. einn þeirra ekki vera starfsmaður viðkomandi deildar í fullu starfi. Hlutverk doktorsnefndar er hliðstætt hlutverki meistaraprófsnefndar. [Doktorsnefnd fundar með doktors­nema um stöðu og framvindu verkefnisins eftir því sem þurfa þykir, en þó að jafnaði ekki sjaldnar en einu sinni á ári í tengslum við skil á árlegri framvinduskýrslu. Doktorsnefndin ber jafnframt ábyrgð á framkvæmd ítarlegs mats á þekkingu doktorsnemans einu sinni á námstímanum (t.d. vörn á rannsóknaráætlun eða mat um miðbik náms (mid-term evaluation)), á þeim fræðasviðum þar sem gert er ráð fyrir slíku mati og í samræmi við reglur hverrar deildar.]2 Áður en til doktorsvarnar getur komið skilar doktorsnefndin rökstuddu áliti til deildar um það hvort veita skuli doktorsnema kost á að leggja ritgerð fram til doktorsvarnar.

12.  Prófdómarar og andmælendur

Prófdómari skal ávallt leggja mat á lokaverkefni meistaranema ásamt meistaraprófsnefnd.

Um andmælendur við doktorsvörn og framkvæmd doktorsvarnar gilda ákvæði 2. töluliðar 70. gr. reglna þessara.

13.  Námsmat

Um leið og ritgerð er lögð fram skal jafnframt leggja fram til mats meistaraprófsnefndar eða doktorsnefndar staðfest námsferilsyfirlit stúdents. Reglur skulu kveða á um námsmat og skipulag prófa. Um einkunnir í meistaraprófi gilda ákvæði 61. gr. þessara reglna.

14.  Skil og frágangur lokaverkefna

Reglur deilda skulu kveða á um skilafrest lokaverkefnis. Jafnframt skal kveðið á um fjölda eintaka lokaverkefnis, kostnað vegna þeirra og skil til Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns. Koma skal skýrt fram, að verkefnið sé unnið við Háskóla Íslands, leiðbeinendur, fræðasvið, deild og rannsóknastofnun, ef við á, tilgreind og geta skal þeirra sjóða háskólans sem styrkt hafa verkefnið. Ritgerð má vera á erlendu máli og háskóladeild getur veitt manni leyfi til að tala erlent mál við doktorspróf. Hverri doktorsritgerð skal fylgja útdráttur á íslensku og ensku.

15.  Tengsl við aðra háskóla

Heimilt er deild að ákveða að taka skuli hluta meistara- eða doktorsnáms við aðra háskóla. Jafnframt er heimilt að veita meistaragráðu og doktorsgráðu sameiginlega með öðrum háskóla, sbr. 62. gr.

16.  Lærdómstitlar

Um lærdómstitla fer eftir 55. gr. þessara reglna.

17.  Staðfesting á reglum deilda

Reglur deilda um meistara- eða doktorsnám öðlast gildi þegar háskólaráð hefur samþykkt þær, að fenginni umsögn Miðstöðvar framhaldsnáms, sbr. 66. og 68. gr. þessara reglna. Með samþykkt sinni staðfestir háskólaráð að reglur séu í samræmi við ákvæði reglna þessara og að faglegar forsendur námsins sem um ræðir séu fyrir hendi.

18.  Eftirlit með reglum og viðmiðum

Miðstöð framhaldsnáms við Háskóla Íslands, sem starfar náið með deildum, [stefnu- og gæðaráði]3 háskólaráðs og sameiginlegri stjórnsýslu, hefur eftirlit með því að deildir fylgi almennum reglum um meistara- og doktorsnám og sameiginlegum viðmiðum og kröfum um gæði námsins, sbr. nánar 66. gr. þessara reglna.

[19.  M.Phil.-gráða

Komið getur í ljós á námstíma til doktorsprófs að nemandi muni ekki ljúka doktorsnámi af persónulegum ástæðum, breytingum á fjármögnun verkefnis, óviðunandi framvindu í verkefni eða af öðrum ástæðum sem nemandi og/eða doktorsnefnd meta þannig að koma muni í veg fyrir að hægt sé að ljúka verkefninu á tilsettum tíma. Doktorsnefnd getur þá mælt með því við fastanefnd deildar eða fræðasviðs að doktorsnámi verði hætt og nemanda gefist kostur á að brautskrást með prófgráðuna M.Phil., samkvæmt skilgreindri námsleið til M.Phil.-prófs í viðkom­andi deild. Samþykki fastanefnd tillögu doktorsnefndar hefur nemandi 12 mánuði frá ákvörðun fastanefndar til að ljúka ritgerð/verkefni sem að mati skipaðs prófdómara stenst kröfur sem gerðar eru til M.Phil.-gráðu. Standist nemandi ekki kröfur innan tilskilinna tímamarka telst námi hætt án prófgráðu. Nemandi getur kært ákvörðun fastanefndar um breytingu á prófgráðu til deildarforseta skv. 50. gr. þessara reglna.

20.  Doktorsnafnbót eftir andlát

Í sérstökum tilfellum er deild heimilt að veita doktorsnafnbót eftir andlát doktorsnema. Fyrir þarf að liggja fullbúin ritgerð eða lokadrög ritgerðar sem utanaðkomandi sérfræðingar geta metið hvort teljist tæk til varnar.]2

1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 74/2013.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 106/2018.
3Breytt með 5. gr. rgl. nr. 739/2022.

70. gr.  Doktorspróf án undangengins skipulagðs náms

 1. Doktorspróf án undangengins skipulagðs náms er fólgið í samningu ritgerðar eða ritgerða og munnlegri vörn. Enn fremur geta einstakar deildir með samþykki háskólaráðs áskilið að doktorsefni flytji fyrirlestur um fræðileg efni, einn eða fleiri. Til doktorsritgerðar eru gerðar kröfur um vísindaleg vinnubrögð og frumlegt framlag doktorsefnisins til viðkomandi vísindagreinar. Ritgerðin skal dæmd og varin samkvæmt reglum háskólans um doktorsritgerðir og doktorsvörn.
  Umsókn um að þreyta doktorspróf skal stíluð til viðkomandi deildar. Með umsókninni skulu fylgja þrjú eintök af framlagðri ritgerð.
  Nú leggur sá, er æskir að taka doktorspróf fram fleiri ritgerðir en eina, og verða ritgerðir þá að varða sama meginrannsóknarsvið og mynda nokkra heild. Þegar svo stendur á, skal semja sérstaka yfirlitsritgerð, þar sem dregið er saman efni hinna einstöku ritgerða og settar fram heildarályktanir.
  Einnig skulu fylgja með umsókninni umsagnir þriggja aðila um það hvaða þýðingu telja megi að ritgerðin hafi fyrir rannsóknir á viðkomandi sviði og íslenskt fræðasamfélag. Umsagnaraðilar skulu allir þrír vera viðurkenndir sérfræðingar á fræðasviðinu.
  Varði ritgerð fræði sem ekki er lögð stund á við Háskóla Íslands er deild heimilt að synja umsækjanda um mat á ritgerð á þeim grundvelli.
  Áskilið er að ritgerð hafi að geyma rækilegan útdrátt á íslensku og ensku. Háskóladeild getur veitt manni leyfi til að tala erlent mál við doktorspróf.
  Reynist ekki unnt að fá hæfa dómnefndarmenn til að meta ritgerð er deild heimilt að fara fram á að verkið verði lagt fram í íslenskri þýðingu eða á öðru tungumáli sem deild samþykkir.
   
 2. Rannsóknanámsnefnd deildar (fastanefnd, sbr. 1. mgr. 69. gr.) fjallar um umsókn doktorsefnis og umsagnir sem henni fylgja. Nefndin tekur afstöðu til þess hvort umsóknin uppfyllir gæðakröfur m.a. með hliðsjón af viðmiðum sem gilda um doktorsnám. Þess skal sérstaklega gætt að doktorsritgerð hafi að geyma ítarlega umfjöllun um stöðu þekkingar á fræðasviðinu. Nefndin getur aflað viðbótarumsagna ef þess er þörf til þess að meta megi umsóknina út frá þeim atriðum sem að ofan greinir. Ef úrbóta er þörf að mati nefndarinnar upplýsir hún umsækjanda um það, en leggur ella til við deildarforseta að deildin skipi þriggja manna dómnefnd til að meta vísindagildi ritsmíða þeirra, er fylgja umsókninni. Dómnefndarmenn skulu uppfylla þau skilyrði sem gerð eru til þeirra sem sitja í dómnefndum samkvæmt III. kafla þessara reglna. Um sérstakt hæfi þeirra gildir II. kafli stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Í dómnefnd er heimilt að skipa menn utan háskólans. Dómnefnd skilar skriflegu og rökstuddu áliti til deildar. Álit dómnefndar eða meirihluta hennar skal vera afdráttarlaust um hvort hún telji að ritgerðin uppfylli þær kröfur sem gera verður til doktorsritgerða. Sé ágreiningur innan dómnefndar er minnihluta heimilt að gera grein fyrir afstöðu sinni með séráliti. Sé dómnefnd sammála skal hún skila einu áliti.
  Ef meirihluti dómnefndar telur að rit, sem umsækjandi hefur lagt fram fullnægi ekki kröfum þeim sem gera verður til doktorsritgerða skal deildin synja umsækjanda um að ganga undir doktorspróf. Sama gildir ef meirihluti dómnefndar stendur að slíku áliti. Telji meirihluti dómnefndar hins vegar ritið vera fullnægjandi ákveður deild hvort veita skuli umsækjanda kost á að þreyta prófið.
  Telji deildin ritgerðina tæka til doktorsvarnar tilnefnir hún, að fenginni umsögn Miðstöðvar framhaldsnáms, tvo andmælendur við munnlega vörn ritgerðarinnar. Andmælendur mega hafa setið í dómnefnd.
  [Um skil og vistun doktorsritgerða fer eftir verklagsreglum um rafræn skil og vistun doktorsritgerða frá Háskóla Íslands sem háskólaráð setur.]1
  [Ritgerð skal vera aðgengileg á skrifstofu deildar og á Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni í fjórar vikur áður en vörn fer fram. Ef stafrænt eintak lokaritgerðar er vistað lokað á Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni skal útprentað eintak ritgerðar liggja frammi á skrifstofu deildar og á Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni fjórum vikum fyrir vörn. Doktorsefni skal síðan verja ritgerðina í háskólanum í heyranda hljóði á þeim degi sem deildin ákveður.]1
  Deildarforseti stýrir doktorsvörn. Nú vill maður sem ekki er tilnefndur andmælandi taka til máls um verk doktorsefnis, og skal hann þá skýra deildarforseta frá því einum sólarhring áður en doktorsvörn fer fram. Þó getur deildarforseti leyft manni úr áheyrendahópi stutta athugasemd án slíks fyrirvara. Að lokinni munnlegri vörn og fyrirlestrahaldi, ef því er að skipta, ákveður deildarforseti ásamt andmælendum hvort veita skuli doktorsnafnbót. [Verði ágreiningur fer um hann samkvæmt verklagsreglu sem háskólaráð setur.]2
  Fulltrúar stúdenta á deildarfundum eiga ekki atkvæðisrétt um mál er varða veitingu doktorsnafnbóta, sbr. ákvæði þessarar greinar og 69. gr. reglna þessara.
  Háskólaráð setur sérstakar verklagsreglur um framkvæmd doktorsvarna.

1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 304/2020.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1531/2021

VII. KAFLI

GJÖLD FYRIR ÞJÓNUSTU, RÁÐSTÖFUN ÞEIRRA, SAMNINGAR O.FL.

71. gr.  Gjöld fyrir þjónustu

Háskólanum er heimilt að taka skrásetningargjöld sem nemendur greiða við skrásetningu. Skrásetningargjaldið nemur samanlögðum útgjöldum háskólans vegna nemendaskráningar og þjónustu við nemendur sem ekki telst til kostnaðar við kennslu og rannsóknastarfsemi, sbr. nánar 24. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Heimilt er að taka gjald til að standa undir kostnaði við útgáfu staðfestra vottorða, gerð, fyrirlögn og yfirferð stöðu-, inntöku-, upptöku- og fjarprófa. Jafnframt er heimilt að taka gjald fyrir þá þjónustu sem telst utan þeirrar þjónustu sem háskólanum er skylt að veita. Enn fremur er heimilt að taka gjöld fyrir endurmenntun og fræðslu fyrir almenning. Að öðru leyti er óheimilt að innheimta gjöld fyrir þá kennslu, sem fram fer í Háskóla Íslands.

Gjöld samkvæmt 1. mgr. skulu ekki vera hærri en sá kostnaður sem til verður við að veita þjónustuna og skal þeim eingöngu varið til að standa straum af henni. Þó er heimilt að taka 15% hærra skrásetningargjald af þeim sem fá leyfi til skrásetningar utan auglýstra skráningartímabila.

Háskólaráð setur nánari reglur um fyrir hvaða þjónustu má innheimta gjöld og setur gjaldskrá, sem endurskoða skal árlega.

72. gr.  Sértekjur og samningar

Afli fræðasvið, deild eða stofnun háskólans sértekna er skylt að gera skriflegan samning um það. Um stjórnunar- og aðstöðugjald af sértekjum fer eftir ákvæðum 73. gr. í reglum þessum. Í samningi skal kveðið á um:

 1. Hvaða þjónustu viðkomandi fræðasvið, deild eða stofnun tekur að sér að veita og hvaða kröfur eru gerðar í því sambandi.
 2. Greiðslur fyrir þjónustuna/verkefnið og hvenær inna beri þær af hendi.
 3. Gildistíma og uppsagnarfrest samnings.

Veiti fræðasvið, deild eða stofnun þjónustu sem er í samkeppni við aðra aðila er óheimilt að niðurgreiða þann rekstur með fjárframlagi sem Háskóli Íslands fær á fjárlögum eða á grundvelli þjónustusamninga við menntamála- og fjármálaráðherra.

Hafi samningur í för með sér veruleg fjárútlát eða skuldbindingu til langs tíma skal rektor staðfesta hann.

73. gr.  Stjórnunar- og aðstöðugjald

Háskólaráði er heimilt að ákveða að fræðasvið og deildir háskólans innheimti stjórnunar- og aðstöðugjald af öllum sértekjum, þar með töldum tekjum stofnana er undir þær heyra. Enn fremur er heimilt að ákveða að þær innheimti stjórnunar- og aðstöðugjald af styrkjum úr rannsóknasjóðum, framlögum eða styrkjum frá einstaklingum, fyrirtækjum eða stofnunum. Við gerð fjárhagsáætlunar fræðasviðs skal gera ráð fyrir tekjum af stjórnunar- og aðstöðugjaldi eftir því sem við á. Háskólaráð getur jafnframt ákveðið að hluti tekna af stjórnunar- og aðstöðugjaldi renni í Rannsóknasjóð Háskóla Íslands.

74. gr.  Aðild að fyrirtækjum

Háskóla Íslands er heimilt með samþykki menntamálaráðherra að eiga aðild að rannsóknar- og þróunarfyrirtækjum er séu hlutafélög, einkahlutafélög, sjálfseignarstofnanir eða félög með takmarkaðri ábyrgð og stunda framleiðslu og sölu í því skyni að miðla, hagnýta og þróa niðurstöður rannsóknar- og þróunarverkefna sem háskólinn vinnur að hverju sinni.

Háskóla Íslands er heimilt að eiga aðild að hlutafélögum, einkahlutfélögum, sjálfseignarstofnunum og félögum með takmarkaðri ábyrgð að því marki sem það samrýmist því hlutverki sem háskólanum er ætlað samkvæmt lögum.

Háskólaráð fer með eignarhlut háskólans í þeim fyrirtækjum sem að framan greinir, en getur veitt fræðasviði eða öðrum aðilum innan háskólans umboð til að fara með hlutinn.


VIII. KAFLI

SJÓÐIR TIL STYRKTAR RANNSÓKNUM, KENNSLU OG STJÓRNUN Í HÁSKÓLA ÍSLANDS OG FÉLAGS- OG MENNINGARSTARFSEMI STÚDENTA

75. gr.  Rannsóknasjóður Háskóla Íslands

[Tilgangur Rannsóknasjóðs Háskóla Íslands er að efla rannsóknir í Háskóla Íslands. [Rannsóknasjóður Háskóla Íslands skiptist í Verkefnasjóð og Doktorsstyrkjasjóð. Verkefnasjóður veitir styrki til rannsóknarverkefna akademískra starfsmanna og Doktorsstyrkjasjóður styrki til framfærslu doktorsnema.]3

Háskólaráð ákveður árlega fjárveitingu til sjóðsins. [Um Doktorsstyrkjasjóð Háskóla Íslands gilda sérstakar reglur.]3

[Stjórn Rannsóknasjóðs er skipuð formönnum fimm sjálfstæðra fagráða, einu fyrir hvert fræðasvið. Rektor skipar fagráðin, sem í sitja fjórir til fimm sérfræðingar og þar af skal einn vera í meginstarfi utan háskólans. Rektor skipar formann fyrir hvert fagráð og formann stjórnar Rannsóknasjóðs, sem ekki á sæti í fagráðum. Hlutverk fagráða er að annast faglegt mat og forgangsröðun umsókna í Rannsóknasjóð Háskóla Íslands vegna [...]4 doktorsstyrkja. [Stjórn Rannsóknasjóðs annast faglegt mat umsókna vegna verkefnastyrkja.]4 Formenn fagráða halda reglulega samráðsfundi meðan á mati umsókna stendur. Faglegt mat skal byggjast á viðmiðum sem vísindanefnd háskólaráðs setur. Verkefnisstjóri á vísinda- og nýsköpunarsviði háskólans starfar með stjórn sjóðsins og fagráðum.]3

[Þeir umsækjendur í Verkefnasjóð sem uppfylla lágmarksskilyrði um gæði umsóknar að mati stjórnar Rannsóknasjóðs fá styrk úr sjóðnum að tiltekinni fjárhæð. Vísindanefnd ákveður þessa fjárhæð árlega. Til viðbótar fá þeir umsækjendur sem virkastir eru í rannsóknum miðað við undangengin þrjú ár, að mati stjórnar sjóðsins, viðbótarfjárhæð sem vísindanefnd ákveður jafnframt árlega í samræmi við fjárhagslega getu Rannsóknasjóðs Háskóla Íslands.]4

Stjórn Rannsóknasjóðs annast úthlutun úr [Doktorsstyrkjasjóði]4 á grundvelli tillagna fagráða. [Heimilt er að veita styrki til allt að þriggja ára, með fyrirvara um fjárveitingu.]2 [Ákvarðanir stjórnar Rannsóknasjóðs um styrkveitingar eru endanlegar á stjórnsýslustigi.]3

Kennarar og sérfræðingar við Háskóla Íslands og stofnanir hans, sem hafa rannsóknir að aðalstarfi og hafa verið ráðnir á grundvelli hæfnisdóms, geta sótt um stuðning sjóðsins. Að auki geta nýdoktorar, er uppfylla skilyrði sjóðsins, sótt um sérstaka nýdoktorastyrki sem stjórn sjóðsins er heimilt að auglýsa. Stjórn sjóðsins er einnig heimilt að auglýsa ferðastyrki fyrir doktorsnema.

[...]4

[Vísindanefnd háskólaráðs ákveður styrkupphæð, skiptingu fjár á milli Verkefnasjóðs og Doktorsstyrkjasjóðs og setur stjórn Rannsóknasjóðs og fagráðum viðmið um úthlutun.]3

Í kjölfar hverrar úthlutunar skal stjórn Rannsóknasjóðs gefa háskólaráði og vísindanefnd háskólaráðs skýrslu um úthlutun úr [sjóðunum.]3]1
1
Breytt með 2. gr. rgl. nr. 807/2016.

2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 894/2017.
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1031/2019.
4Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1047/2021.

76. gr.  Kennslumálasjóður Háskóla Íslands

Tilgangur Kennslumálasjóðs Háskóla Íslands er að stuðla að nýmælum í kennsluháttum og endurbótum á kennslu við háskólann.

Háskólaráð ákveður árlega fjárveitingu til sjóðsins.

Stjórn sjóðsins er í höndum kennslumálanefndar háskólaráðs og er formaður nefndarinnar jafnframt formaður stjórnar sjóðsins.

Stjórn sjóðsins úthlutar úr sjóðnum. Stjórninni er heimilt að setja sér vinnureglur um úthlutun og skulu þær staðfestar af háskólaráði. Í þeim er heimilt að kveða á um að stjórn efni sjálf til verkefna sem styrkt eru af sjóðnum.

Prófessorar, dósentar, lektorar og aðjúnktar geta sótt um fé úr sjóðnum.

Við mat á verkefnum skal fyrst og fremst fara eftir því hvort þau feli í sér veruleg og áhugaverð nýmæli í kennsluháttum eða viðhorfum til námsefnis eða um sé að ræða meiri háttar námsgagnagerð, hvort sem er í rituðu máli eða annarri mynd. Styrkjum er m.a. ætlað að mæta útgjöldum vegna vinnu aðstoðarmanna og vegna útlagðs kostnaðar. Stjórn sjóðsins skal sjá til þess að sérfræðingar á viðkomandi sviði gefi faglega umsögn um allar umsóknir styrkhæfra umsækjenda. Stjórninni er heimilt að efna sjálf til verkefna sem veittur er styrkur til.

Stjórn sjóðsins skal gefa háskólaráði skýrslu um úthlutun úr sjóðnum að loknu hverju almanaksári.

77. gr.  Tækjakaupasjóður Háskóla Íslands

[Tilgangur Tækjakaupasjóðs Háskóla Íslands er að efla umfang og gæði rannsókna og kennslu við háskólann. Rektor skipar fjögurra manna stjórn Tækjakaupasjóðs. Í henni sitja aðstoðarrektorar kennslu og vísinda, framkvæmdastjóri sameiginlegrar stjórnsýslu og fjármálastjóri. Starfsmaður vísinda- og nýsköpunarsviðs starfar með stjórninni.]3

[Fjárveiting til sjóðsins er ákveðin árlega af háskólaráði.]1

[Stjórn sjóðsins úthlutar styrkjum á grundvelli umsókna og forgangsröðunar fræðasviða, samkvæmt vinnureglum sem háskólaráð setur.]3

Tæki sem keypt eru fyrir styrk úr Tækjakaupasjóði eru eign Háskóla Íslands.

Sviðsstjóri [vísinda- og nýsköpunarsviðs]2 skal gefa háskólaráði skýrslu um úthlutun tækjakaupafjár einu sinni á ári.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 830/2015.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 74/2013.
3Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1047/2021.

78. gr.  Vinnumatssjóður Háskóla Íslands

Tilgangur Vinnumatssjóðs Háskóla Íslands er að efla rannsóknir og stjórnun við háskólann.

Háskólaráð ákveður árlega fjárveitingu til sjóðsins.

Stjórn sjóðsins er í höndum vinnumatsnefndar og skal hún setja sér vinnureglur sem staðfestar eru af háskólaráði. Rektor skipar í vinnumatsnefnd samkvæmt sameiginlegri tilnefningu frá Félagi háskólakennara og [vísinda- og nýsköpunarsviði]1 háskólans.

Félagsmenn í Félagi háskólakennara sem gegna a.m.k. hálfu starfi geta sótt um að fá greiðslur úr sjóðnum fyrir rannsóknir samkvæmt vinnumati.

Vinnumat rannsókna skal byggja á rannsóknamatskerfi, sem er hluti af formlegu gæðakerfi Háskóla Íslands og háskólaráð setur reglur um. Vinnumatsnefnd skal eftir atvikum hafa samráð við Félag prófessora um matið til að tryggja samræmi í mati á störfum háskólamanna.

Rektor úthlutar greiðslum úr sjóðnum vegna stjórnunarstarfa. Honum er heimilt að fela sviðsstjóra [mannauðssviðs]2 að annast úthlutunina.

Vinnumatsnefnd skal einu sinni á ári gefa háskólaráði skýrslu um úthlutun úr sjóðnum.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 74/2013.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 617/2020.

79. gr.  Sáttmálasjóður Háskóla Íslands

Sáttmálasjóður Háskóla Íslands starfar á grundvelli auglýsingar nr. 11/1919.

Tilgangur sjóðsins er að styrkja íslenska vísindastarfsemi, tengsl Íslands og Danmerkur, sbr. nánar 2. gr. framangreindrar auglýsingar.

Háskólaráð hefur yfirumsjón með sjóðnum. Rektor annast úthlutun úr honum.

Háskólaráð setur reglur um úthlutun í samræmi við tilgang sjóðsins.

Til viðbótar við sértekjur ákveður háskólaráð árlega fjárveitingu til sjóðsins.

80. gr.  Aðstoðarmannasjóður Háskóla Íslands

Tilgangur Aðstoðarmannasjóðs Háskóla Íslands er að styrkja fræðasvið Háskóla Íslands til að ráða doktorsnema sem aðstoðarkennara og að gera kennurum kleift að ráða sér aðstoðarmann við rannsóknir og/eða kennslu. Markmiðið er að efla doktorsnám við háskólann og að stúdentar öðlist þjálfun og færni í faglegum vinnubrögðum.

Tekjur Aðstoðarmannasjóðs eru árlegt framlag, sem háskólaráð ákveður.

Miðstöð framhaldsnáms annast úthlutun.

Prófessorar, dósentar, lektorar, aðjúnktar, vísindamenn, fræðimenn og sérfræðingar við Háskóla Íslands geta sótt um styrki til sjóðsins. Styrkur er veittur til launa aðstoðarmanns. Aðstoðarmaður skal að jafnaði vera stúdent við Háskóla Íslands, en þó er heimilt að ráða kandídat sem aðstoðarmann, innan eins árs frá brautskráningu.

Við úthlutun skal meta þörfina fyrir vinnuframlag aðstoðarmanns, fræðslu- og menntagildi verkefna fyrir aðstoðarmanninn, sem skal vera ótvírætt, hvort aðstaða er fyrir hendi og hvort verkefnið er líklegt til að efla vísinda- og fræðastarf innan háskólans.

Miðstöð framhaldsnáms skal árlega gera háskólaráði grein fyrir úthlutun.

81. gr.  Stúdentasjóður Háskóla Íslands

Hlutverk Stúdentasjóðs Háskóla Íslands er að efla félags-, fræðslu- og menningarstarfsemi stúdenta við Háskóla Íslands og að efla erlend samskipti þeirra.

Í stjórn sjóðsins skulu sitja [sjö]1 fulltrúar skipaðir til eins árs í senn, og skal skipun þeirra fara fram fyrir 15. september ár hvert. [Tveir eru skipaðir af stúdentaráði og fimm eru skipaðir eftir kosningu sviðsráða stúdentaráðs, einn fulltrúi frá hverju fræðasviði.]1 Rektor skipar áheyrnarfulltrúa í stjórn sjóðsins.

Á fyrsta fundi sjóðstjórnar, sem haldinn skal fyrir 1. október, kýs stjórnin formann og skiptir með sér verkum að öðru leyti. Hlutverk formanns sjóðstjórnar er að halda utan um starfsemi sjóðsins.

Sjóðstjórn skal halda fundargerðir. Formanni Stúdentaráðs er heimilt að sitja fundi stjórnar sem áheyrnarfulltrúi en hann hefur ekki atkvæðisrétt. Stjórnarfundur er löglegur ef a.m.k. fjórir stjórnarmenn eru viðstaddir.

Sjóðstjórn skal úthluta styrkjum a.m.k. tvisvar á hvoru kennslumisseri. Fyrsta úthlutun skal fara fram fyrir 1. nóvember. Stúdentaráð annast greiðslur úr sjóðnum í samræmi við ákvarðanir stjórnar.

Háskólaráð ákveður hve mikið fé sjóðurinn skal hafa til ráðstöfunar. Einnig má afla fjár í sjóðinn með gjöfum og framlögum sem honum kunna að berast.

Ákvæðum reglna þessara um Stúdentasjóð Háskóla Íslands verður ekki breytt nema leitað hafi verið umsagnar Stúdentaráðs um fyrirhugaðar breytingar. Stúdentaráði er heimilt að setja reglur um umsóknir um styrki, úthlutun og skyldur styrkþega. Í þeim er heimilt að fela stjórn sjóðsins að setja sér vinnureglur um úthlutun.

Stjórn sjóðsins ber að senda rektor ársreikninga sjóðsins ásamt skýrslu um hvernig fé hans hefur verið varið.
1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 1047/2021.

82. gr.  Styrktarsjóðir Háskóla Íslands

Í vörslu Háskóla Íslands eru styrktarsjóðir sem að öllu jöfnu lúta sérstökum skipulagsskrám. Háskólaráð hefur umsjón með sjóðunum og skipar sérstaka stjórn til þess að hafa yfirsýn yfir fjárvörslu þeirra samkvæmt sérstökum verklagsreglum. Styrktarsjóðirnir skulu kynntir á vefsetri háskólans.

IX. KAFLI

ÁRSFUNDUR

83. gr.  Ársfundur háskólans

Háskóli Íslands skal árlega halda opinn ársfund, þar sem fjárhagur háskólans og meginatriði starfsáætlunar hans eru kynnt.

II. HLUTI

FRÆÐASVIÐ HÁSKÓLANS OG SÉRREGLUR FYRIR HVERJA HÁSKÓLADEILD
 

X. KAFLI

FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

Deildir Félagsvísindasviðs eru [Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild,]1 Félagsráðgjafardeild, Hagfræðideild, Lagadeild, Stjórnmálafræðideild og Viðskiptafræðideild.

Deildirnar skulu hafa með sér náið samstarf til að nýta sem best mannafla, fjármuni, aðstöðu, tæki og búnað í þágu fjölbreyttrar menntunar og rannsókna.

Félagsvísindasvið og deildir þess skulu enn fremur stuðla að nánu samstarfi við sameiginlega stjórnsýslu háskólans, önnur fræðasvið háskólans og deildir.

Um stjórn fræðasviða og deilda og önnur atriði sem lúta sömu reglum fer eftir ákvæðum II. kafla þessara reglna. Um inntökuskilyrði í einstakar deildir og námsleiðir fer eftir reglum sem háskólaráð setur, sbr. 47. gr. þessara reglna. Háskólaráð setur jafnframt sérstakar reglur um háskólastofnanir og um meistara- og doktorsnám í hverri deild.

[FÉLAGSFRÆÐI-, MANNFRÆÐI- OG ÞJÓÐFRÆÐIDEILD]1

1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 441/2018.

84. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

[Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild]8 veitir kennslu sem hér segir:

Aðalgreinar til BA-prófs: [...]1 Félagsfræði, mannfræði og þjóðfræði.

Til meistara- og doktorsprófa í fræðigreinum deildarinnar. Enn fremur til meistara- og doktorsprófs í lýðheilsuvísindum og meistaraprófs í umhverfis- og auðlindafræðum og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.

[Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild]8 setur nánari reglur um námið og skulu þær koma fram í kennsluskrá.

[Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild]8 er skipað í eftirtaldar námsbrautir, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna: [Félagsfræði, fötlunarfræði, mannfræði, náms- og starfsráðgjöf, upplýsingafræði, þjóðfræði.]5

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Heimilt er að skipuleggja þær greinar sem tilgreindar eru sem aðalgreinar, auk annarra greina félagsvísinda, sem aukagreinar, samkvæmt nánari ákvörðun deildarinnar.

[Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild]8 er heimilt að skipuleggja grunnnám til 60-90 eininga og lýkur 90 eininga náminu með diplómaprófi.

Til BA-prófs er krafist minnst 180 eininga og skal stúdent ljúka 120 einingum í aðalgrein og 60 í aukagrein eða viðbótarnámskeiðum aðalgreinar.

Deildinni er heimilt að gefa kost á allt að 90 eininga viðbótarnámi að loknu fullgildu háskólaprófi. Nám fyrir skólasafnverði er skipulagt sem eins árs viðbótarnám.

Framhaldsnám er skipulagt samkvæmt þessum reglum og nánari reglum sem [Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild]8 setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66. - 69. gr. þessara reglna. Lýsing á náminu skal koma fram í kennsluskrá.

Til MA-prófs er að jafnaði krafist 120 eininga náms að loknu BA-prófi. Heimilt er að bjóða upp á MA-nám í öllum aðalgreinum [Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideildar]8 sem hægt er að taka til BA-prófs. Slíkt nám má skipuleggja sem rannsóknarnám þar sem lokaverkefni er minnst 30 einingar.

Deildinni er einnig heimilt að skipuleggja doktorsnám til minnst 180 eininga í samræmi við ákvæði þessara reglna.

[MIS (Master of Information Science)]6 er 120 eininga meistaranám í [upplýsingafræði]5 að loknu BA-námi eða sambærilegu námi í annarri grein en [upplýsingafræði.]5 Nemendur ljúka 60 einingum í námskeiðum, 30 einingum í hagnýtu námi og 30 eininga meistaraprófsritgerð eða lokaverkefni er tengist einhverju sviði [upplýsingafræða.]5

MA-nám í náms- og starfsráðgjöf er sérstaklega skipulagt 120 eininga meistaranám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi.

[...]7

MA-nám í fötlunarfræði er 120 eininga rannsóknarnám eða 90 eininga starfstengt rannsóknarnám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi.

MA-nám í safnafræði er sjálfstætt 120 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi.

[...]9

[...]10

[MA-nám í aðferðafræði er sjálfstætt 120 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi.]7

Diplómanám í félagsfræði er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í meistaranám í félagsfræði.

[...]2

Diplómanám í safnafræði er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í MA-nám að uppfylltum inntökuskilyrðum.

[Diplómanám í þjóðfræði er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í meistaranám í þjóðfræði.]11

Diplómanám í fötlunarfræði er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í meistaranám í fötlunarfræði.

Diplómanám í þróunarfræðum er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. [Nám þetta er hægt að fá metið inn í meistaranám í hnattrænum fræðum.]9

Diplómanám í [upplýsingafræði]5 er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í meistaranám í [upplýsingafræði]5 (MA-nám eða [MIS-nám]6).

Diplómanám í mannfræði er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi í mannfræði eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í meistaranám í mannfræði.

[...]3

[[MA-nám á sviði hnattrænna fræða]9 er 120 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi.

[Diplómanám á sviði hnattrænna fræða]9 er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi í mannfræði eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í MA-nám að uppfylltum inntökuskilyrðum.]4

[Diplómanám í hnattrænni heilsu er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambæri­legu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í meistaranám í hnattrænum fræðum.]9

[Diplómanám í fólksflutningum og fjölmenningu (e. Migration and multicultural society) er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í meistaranám í hnattrænum fræðum.]12

Nám í [upplýsingafræði]5 og nám í náms- og starfsráðgjöf er skipulagt með hliðsjón af lögum og reglum um starfsréttindi.

[MA-nám í afbrotafræði er sjálfstætt 120 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu prófi.]13

Heimilt er að taka nemendur inn í sérstaklega skipulagt framhalds- og viðbótarnám annað hvert ár.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 929/2013.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 307/2013.
3Breytt með 4. gr. rgl. nr. 74/2013.
4Breytt með 4. gr. rgl. nr. 152/2010.
5Breytt með 8. gr. rgl. nr. 1077/2013.
6Breytt með 2. gr. rgl. nr. 138/2014.
7Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1095/2014.
8Breytt með 3. gr. rgl. nr. 441/2018.
9Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1191/2018.
10Breytt með 1. gr. rgl. nr. 51/2020.
11Breytt með 6. gr. rgl. nr. 168/2020.
12Breytt með 1. gr. rgl. nr. 36/2021.

13Breytt með 3. gr. rgl. nr. 1479/2022.

85. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BA-prófs skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BA-prófi er níu kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Kennslu til meistaraprófs til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum. Hámarksnámstími til meistaraprófs er sex misseri frá því stúdent var skrásettur í viðkomandi nám. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á.

Heimilt er að sama námskeið sé hluti af fleiri en einni aðalgrein eða aukagrein, en eigi má reikna það nema einu sinni í samanlögðum einingafjölda stúdents.

Heimilt er stúdent að sækja nám í aukagrein til annarra deilda, að fengnu samþykki [Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideildar]1 og þeirrar deildar sem námið er sótt til.

Deildinni er heimilt að ákveða að stúdent megi ekki skrá sig í námskeið, nema hann hafi áður öðlast rétt til próftöku eða staðist próf í tilteknum námskeiðum. Einnig er heimilt að gera kröfur um námsárangur milli námsára.

Hver námsbraut setur reglur um æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Próf geta verið munnleg og/eða skrifleg. Heimilt er kennara, með samþykki námsbrautar, að meta ritgerðir, vinnuverkefni og æfingar sem hluta af prófi. Ef prófþættir í námskeiði eru tveir eða fleiri er deildinni heimilt, að tillögu kennara, að krefjast þess að tilskilinni lágmarkseinkunn verði náð í hvorum eða hverjum prófþætti. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá.

Fræðasvið félagsvísinda gerir árlega að tillögu [Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideildar,]1 ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta í ákveðnum námskeiðum og kennslugreinum. Reglur sem fylgt er við val stúdenta í þeim tilvikum skulu birtar í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í [Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild.]1
1Breytt með 4. gr. rgl. nr. 441/2018.

FÉLAGSRÁÐGJAFARDEILD

86. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Félagsráðgjafardeild veitir kennslu sem hér segir:

Til BA-prófs í félagsráðgjöf.

Til MA-prófs til starfsréttinda í félagsráðgjöf.

Til MA-prófs í félagsráðgjöf.

[...]1

Til MA-prófs í fjölskyldumeðferð.

Til MA-prófs í öldrunarfræðum.

Til norræns MA-prófs í öldrunarfræðum.

Til doktorsprófs í félagsráðgjöf.

Félagsráðgjafardeild setur nánari reglur um námið og inntökuskilyrði og skulu þær koma fram í kennsluskrá.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum greinarinnar.

Framhaldsnám til meistara- og doktorsprófs er skipulagt samkvæmt þessum reglum og nánari reglum sem Félagsráðgjafardeild setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna. Lýsing á náminu skal koma fram í kennsluskrá.

Til BA-prófs er krafist 180 eininga í aðalgrein.

Til MA-prófs er að jafnaði krafist 120 eininga náms, að loknu BA-prófi.

Til doktorsprófs er að jafnaði krafist 180 eininga að loknu MA-námi.

MA-próf til starfsréttinda (Master of Social Work with Professional Recognition) er 120 eininga nám til starfsréttinda í félagsráðgjöf, að loknu BA-námi í félagsráðgjöf. Námið samanstendur af námskeiðum, starfsþjálfun og 30 eininga lokaritgerð. Sá sem hefur lokið MA-námi til starfsréttinda getur sótt um starfsleyfi sem félagsráðgjafi sbr. Lög um félagsráðgjöf nr. 95/1990.

MA-próf (Master of Social Work) er 120 eininga rannsóknatengt meistaranám að loknu BA-prófi í félagsráðgjöf. Námið samanstendur af námskeiðum, aðferðafræðinámskeiðum og 40-60 eininga lokaritgerð.

[...]1

MA-próf í fjölskyldumeðferð (MA in Family Therapy) er 120 eininga meistaranám að loknu BA, BS, BEd eða sambærilegu prófi í heilbrigðis- og/eða félagsvísindum. Námið samanstendur af námskeiðum og 30 eininga lokaritgerð.

MA-próf í öldrunarfræðum (MA in Gerontology) er 120 eininga meistaranám að loknu BA, BS, BEd eða sambærilegu prófi í heilbrigðis- og/eða félagsvísindum. Námið samanstendur af námskeiðum, aðferðafræðinámskeiðum og 40-60 eininga lokaritgerð.

Norrænt MA-nám í öldrunarfræðum (NordMaG - Nordic Master's Programme in Gerontology) í samstarfi við Univeristy of Jyväskylä og Lund University er 120 eininga meistaranám að loknu BA, BS, BEd eða sambærilegu prófi í heilbrigðis- og/eða félagsvísindum. Námið samanstendur af námskeiðum, aðferðafræðinámskeiðum og 40-60 eininga lokaritgerð.

[Diplóma­nám í áfengis- og vímuefnamálum]7 er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í MA-nám í félagsráðgjöf, að uppfylltum inntökuskilyrðum.

[Diplómanám í farsæld barna er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í MA-nám í félagsráðgjöf, að uppfylltum inntöku­skilyrðum.]6

Diplómanám í barnavernd er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í MA-nám í félagsráðgjöf, að uppfylltum inntökuskilyrðum.

[Diplómanám í starfsendurhæfingu er sjálfstætt [30]3 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í MA-nám í félagsráðgjöf, að uppfylltum inntökuskilyrðum.]1

[Diplómanám í handleiðslu er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu starfsréttindanámi í félagsráðgjöf eða öðru sambærilegu námi til lögverndaðra starfsréttinda. Auk þess er krafist minnst fjögurra ára starfsreynslu á sviði félags-, heilbrigðis-, skóla- eða réttarkerfis. Nám þetta er hægt að fá metið inn í rannsóknartengt MA-nám í félagsráðgjöf, að uppfylltum inntöku­skilyrðum.

[Diplómanám í fjölmenningu og málefnum innflytjenda og flóttafólks er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi í félagsráðgjöf. Að jafnaði er krafist fyrstu einkunnar (7,25).]4]2

[Diplómanám í hamfarafélagsráðgjöf er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Að jafnaði er krafist fyrstu einkunnar.]5

Diplómanám í öldrunarþjónustu er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í MA-nám í öldrunarfræðum, að uppfylltum inntökuskilyrðum.

Heimilt er að taka nemendur inn í sérstaklega skipulagt framhalds- og viðbótarnám annað hvert ár.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1233/2013.
2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 887/2016.
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 199/2019.
4Breytt með 1. gr. rgl. nr. 280/2019.
5Breytt með 2. gr. rgl. nr. 36/2021.

6Breytt með 1. gr. rgl. nr. 110/2022.
7Breytt með 1. gr. rgl. nr. 415/2023.

87. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BA-prófs skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BA-prófi er níu kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Kennslu til meistaraprófs til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum. Hámarksnámstími til meistaraprófs er sex misseri frá því stúdent var skrásettur í viðkomandi nám. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á.

Deildinni er heimilt að ákveða að stúdent megi ekki skrá sig í námskeið, nema hann hafi áður öðlast rétt til próftöku eða staðist próf í tilteknum námskeiðum. Einnig er heimilt að gera kröfur um námsárangur milli námsára.

Deildin setur reglur um æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Próf geta verið munnleg og/eða skrifleg. Heimilt er kennara, með samþykki deildar, að meta ritgerðir, vinnuverkefni og æfingar sem hluta af prófi. Ef prófþættir í námskeiði eru tveir eða fleiri er deildinni heimilt, að tillögu kennara, að krefjast þess að tilskilinni lágmarkseinkunn verði náð í hvorum eða hverjum prófþætti. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá.

Fræðasvið félagsvísinda gerir árlega að tillögu deildar, ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta í ákveðnum námskeiðum og kennslugreinum. Reglur sem fylgt er við val stúdenta í þeim tilvikum skulu birtar í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Félagsráðgjafardeild.

Deildin stendur fyrir framhaldsmenntun félagsráðgjafa eftir því sem fjárveitingar og aðstæður leyfa.

HAGFRÆÐIDEILD

88. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Hagfræðideild veitir kennslu sem hér segir:

Til BS-prófs í hagfræði.

Til BA-prófs í hagfræði.

Til MS-prófs í hagfræði.

Til MS-prófs í heilsuhagfræði.

Til MS-prófs í fjármálahagfræði.

[Til MA-prófs í hagnýttri hagfræði.]2

Til MA-prófs í hagfræði og MS/MA-prófs í skyldum greinum.

Til Ph.D.-prófs í hagfræði.

Enn fremur til meistaraprófs í umhverfis- og auðlindafræði og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

[Deildinni er heimilt að gefa kost á viðbótarnámi að loknu fullgildu háskólaprófi.

Diplómanám í hagfræði er 60 eininga sjálfstætt nám að loknu BA/BS-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Hægt er að fá hluta námsins metinn inn í MS-nám í hagfræði.

Diplómanám í heilsuhagfræði er 60 eininga sjálfstætt nám að loknu BA/BS-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Hægt er að fá hluta námsins metinn inn í MS-nám í heilsuhagfræði.

Diplómanám í fjármálahagfræði er 60 eininga sjálfstætt nám að loknu BA/BS-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Hægt er að fá hluta námsins metinn inn í MS-nám í fjármálahagfræði.]1

Námið er vegið í einingum og skal árs nám talið 60 einingar. Til BS-prófs og BA-prófs er krafist 180 eininga. Til MS/MA-prófs er krafist 90 eininga hið minnsta. Nánari reglur um MS/MA-nám, en fram koma í þessum kafla skulu staðfestar af háskólaráði sbr. ákvæði 66. og 69. gr. þessara reglna.

Deildin getur skipulagt framhaldsnám til doktorsprófs í hagfræði, samkvæmt reglum þessum og nánari reglum sem hún setur og háskólaráð staðfestir, sbr. ákvæði 67. - 69. gr. þessara reglna.

Skipan BS- og BA-námsins miðast við þrjú ár eða sex misseri. Í BS- og BA-námi er boðið upp á námsleiðir sem deildin setur nánari reglur um.

Prófgreinar til BS-prófs og BA-prófs í hagfræði eru rekstrarhagfræði, þjóðhagfræði, stærðfræði, tölfræði og aðrar greinar samkvæmt ákvörðun deildar, alls 180 einingar.

[Skipan MS-námsins miðast við þrjú eða fjögur misseri. Nám til MS-prófs er 90 einingar hið minnsta, þar af eru 60 einingar í námskeiðum og 30 eininga ritgerð. Nemendur sem vilja ljúka 120 eininga MS-prófi eiga kost á 60 eininga ritgerð. Þá er heimilt að stofna til 120 eininga náms til MS-prófs. Nemendur ljúka þá 90 einingum í námskeiðum og skrifa 30 eininga ritgerð. Deildin setur nánari reglur um inntökuskilyrði, námsleiðir og námskröfur.]2

[Skipan MA-námsins miðast við fjögur misseri. Nám til MA-prófs er 120 einingar. Nemendur ljúka 90 einingum í námskeiðum og skrifa 30 eininga ritgerð. Deildin setur nánari reglur um inntökuskilyrði, námsleiðir og námskröfur.]2

Stúdent velur námsleiðir og frjálsar kjörgreinar og er honum heimilt, að áskildu samþykki deildar, að velja frjálsar kjörgreinar í öðrum deildum.

Efni ritgerðar skal valið í samráði við að minnsta kosti einn lektor, dósent eða prófessor deildarinnar. Ritgerð í BS-námi vegur 6-12 einingar. Ritgerð í MS/MA-námi vegur 30 eða 60 einingar. Deildin setur nánari reglur um vægi ritgerða, samningu þeirra og skil. Heimilt er að prófa stúdent munnlega um efni ritgerðar og meta frammistöðu hans sem hluta af einkunn fyrir ritgerðina. Umsjónarkennari og prófdómari gefa einkunn fyrir MS/MA-ritgerðir.

Deildinni er heimilt að skipuleggja nám fyrir nemendur sem eru skráðir í aðrar deildir Háskóla Íslands.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 94/2012.
2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1255/2017.

89. gr.  Námsframvinda, próf, lágmarkseinkunnir og hámarksnámstími

Hagfræðideild ákveður hvaða forkröfur skuli gilda um aðgang stúdenta að einstökum námskeiðum. Heimilt er kennara með samþykki deildar, að meta ritgerðir og æfingar sem hluta af prófi og áskilja lágmarkseinkunn í hverjum prófhluta greinar. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá. Deildin getur haldið æfinganámskeið utan reglulegs kennslutíma.

Próf skulu vera skrifleg nema deild ákveði annað. Próf eru haldin að loknu námskeiði. [Um próf og sjúkra- og endurtökupróf fer að öðru leyti eftir ákvæðum 56.–60. gr. þessara reglna.]1

Lágmarkseinkunn í kennslugreinum í Hagfræðideild er 5,0 nema annað sé tekið fram. Deildin hefur heimild til þess að ákveða hærri lágmarkseinkunn í einstökum greinum.

Til þess að útskrifast frá Hagfræðideild þarf stúdent að ná meðaleinkunninni 6,0.

[Stúdent í námi til meistaraprófs skal hafa lokið prófi eigi síðar en fjórum árum eftir skráningu í námið.]1 Stúdent í námi til BS-prófs eða BA-prófs skal hafa lokið prófi eigi síðar en fimm árum eftir skráningu. Deildin getur veitt undanþágu frá þessum tímamörkum ef veikindum eða öðrum gildum ástæðum er til að dreifa.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða háskólum eða milli aðalgreina í Hagfræðideild. Ekki er hægt að brautskrást með prófgráðu frá deildinni nema viðkomandi hafi lokið minnst 60 einingum innan deildarinnar.

1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1076/2022.

LAGADEILD

90. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Lagadeild veitir kennslu til BA-prófs og meistaraprófs í lögfræði. Meistarapróf í lögfræði er jafngildi kandídatsprófs. Sá sem hefur lokið meistaraprófi við Lagadeild ber próftitilinn magister juris (mag. jur.). Enn fremur veitir deildin kennslu til meistaraprófs í umhverfis- og auðlindafræði og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Kennsla fer fram í námsgreinum sem metnar eru til námseininga. Nám í lögfræði til BA-prófs jafngildir 180 einingum. Nám í lögfræði til meistaraprófs jafngildir 300 einingum, þ.e. 120 einingum í framhaldsnámi að loknu BA-prófi.

[...]1

Framhaldsnám í lögfræði til meistaraprófs er 120 einingar. Það er fólgið í námsgreinum sem vega samtals 90 einingar og ritgerð sem vegur 30 einingar. Stúdent útskrifast með meistarapróf í lögfræði, magister juris (mag. jur.). [...]1

Í Lagadeild er heimilt að bjóða upp á sérstakt nám til meistaraprófs og doktorsprófs í lögfræði, á íslensku eða á ensku, samkvæmt nánari reglum sem Lagadeild setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66. – 69. gr. reglna þessara. Sá sem hefur lokið meistaranámi í auðlindarétti og alþjóðlegum umhverfisrétti við Lagadeild, eftir BA-próf í lögfræði eða sambærilegt nám, ber próftitilinn LL.M. (Master of Laws) in Natural Resources Law and International Environmental Law.

Lagadeild setur nánari reglur um nám við Lagadeild, þ. á m. um BA-nám og framhaldsnám í lögfræði.

Lagadeild setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 629/2013.  

91. gr.  Námsframvinda, próf, lágmarkseinkunnir og hámarksnámstími

[...]1

Til að standast próf í BA-námi í lögfræði verður stúdent að hljóta minnst einkunnina 6,0 í öllum námsgreinum hverri um sig. Lokaeinkunn til BA-prófs í lögfræði skal reiknuð sem vegið meðaltal einkunna úr einstökum námsgreinum.

Próf skulu vera skrifleg nema deild ákveði annað.]1

Stúdent er ekki heimilt að gangast oftar en fjórum sinnum undir sama próf í námsgreinum í BA-námi. Falli stúdent fjórum sinnum á prófi í sömu námsgrein í BA-námi, er hann fallinn úr Lagadeild.

Lagadeild getur heimilað að laganám sem stundað hefur verið við aðra háskóla verði metið sem hluti af BA-námi.

Stúdent skal hafa lokið BA-prófi í lögfræði eigi síðar en á því almanaksári þegar fimm ár eru liðin frá innritun hans í BA-nám við Lagadeild. Lagadeild getur veitt undanþágu frá þessum ákvæðum um tímamörk ef veikindi eða aðrar vítaleysisástæður koma til.

Stúdent skal hafa lokið BA-prófi í lögfræði frá Lagadeild Háskóla Íslands áður en hann hefur framhaldsnám í lögfræði til meistaraprófs. Lagadeild getur heimilað að stúdent, sem lokið hefur sambærilegu prófi frá öðrum háskóla, hefji framhaldsnám við deildina til meistaraprófs.

Fyrir hver áramót ákveður Lagadeild þær námsgreinar í framhaldsnámi sem boðnar verða til kennslu á næsta háskólaári, að minnsta kosti 10 námsgreinar á hvoru misseri.

Í framhaldsnámi skal stúdent velja sér efnissvið til ritgerðar eða annars lokaverkefnis. [...]2 Stúdent skal velja einn af kennurum deildarinnar sem umsjónarkennara í lokaverkefni og skal valið háð samþykki kennarans og Lagadeildar. Stúdent skal þreyta próf úr efni ritgerðar eða lokaverkefnis og skal tekið tillit til frammistöðu hans þegar gefin er einkunn fyrir ritgerðina eða verkefnið. Í stað prófs má gefa stúdent kost á að gera grein fyrir efni ritgerðar eða verkefnis opinberlega. Stúdent getur ekki lokið ritgerð eða lokaverkefni nema hann hafi áður staðist próf í námsgreinum sem vega að minnsta kosti 70 einingar alls. Lagadeild setur reglur um kröfur sem gerðar skulu til ritgerðar og lokaverkefnis, einingafjölda þeirra og hlutverk umsjónarkennara.

Lagadeild ákveður fyrirkomulag prófa í framhaldsnámi, þ. á m. getur deildin ákveðið að próf í einstökum námsgreinum verði haldin á miðju kennslutímabili. Heimilt er að ákveða að ritgerðir eða önnur námsvinna komi í stað prófs í námsgrein, að hluta eða öllu leyti. Stúdent má ekki gangast oftar en tvisvar sinnum undir sama próf í námsgreinum í framhaldsnámi. Um sjúkra- og upptökupróf fer að öðru leyti eftir ákvæðum 56. gr. þessara reglna.

Til að standast próf í framhaldsnámi í lögfræði verður stúdent að hljóta minnst einkunnina 6,0 í öllum námsgreinum, hverri um sig, og einnig fyrir meistararitgerð (eða annað lokaverkefni). Lokaeinkunn til meistaraprófs í lögfræði skal reiknuð sem vegið meðaltal einkunna úr einstökum námsgreinum í framhaldsnámi.

Lagadeild getur heimilað að nám við aðrar háskóladeildir eða aðra háskóla verði metið sem hluti af framhaldsnámi, þó að hámarki 60 einingar alls. Áskilið er, að nám við aðrar háskóladeildir eða háskóla hafi, að mati Lagadeildar, slík tengsl við lögfræði, að eðlilegt þyki að meta það sem hluta af laganámi. Lagadeild getur enn fremur heimilað að námsvist hjá fyrirtæki eða stofnun, sem hlotið hefur viðurkenningu Lagadeildar samkvæmt reglum sem deildin setur, verði metin sem hluti af framhaldsnámi, þó að hámarki 6 einingar alls. Þátttaka í alþjóðlegri eða norrænni málflutningskeppni getur komið að hluta eða í heild í stað námsvistar.

Stúdent skal hafa lokið meistaraprófi í lögfræði eigi síðar en á því almanaksári þegar fjögur ár eru liðin frá innritun hans í framhaldsnám við Lagadeild. Lagadeild getur veitt undanþágu frá þessu ákvæði um tímamörk ef veikindi eða aðrar vítaleysisástæður koma til.

Fræðasvið félagsvísinda gerir árlega, að tillögu Lagadeildar, ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta í meistara- og doktorsnámi við deildina. Ákvörðun háskólaráðs skal tilkynna fyrir upphaf þess háskólaárs, sem hún tekur til. Háskólaráð setur, að fengnum tillögum deildar, reglur um hvernig staðið skuli að inntöku stúdenta og skulu þær birtar í kennsluskrá ár hvert.
1Breytt með 5. gr. rgl. nr. 970/2009.
2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 629/2013.

STJÓRNMÁLAFRÆÐIDEILD

92. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

[Stjórnmálafræðideild veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til BA-prófs í stjórnmálafræði.
 2. [Til BA-prófs í blaðamennsku.]11
 3. Til MA-prófs í stjórnmálafræði.
 4. Til MA-prófs í alþjóðasamskiptum. [...]6
 5. Til MA-prófs í kynjafræði. [...]9 [...]11
 6. [Til MA-prófs í samanburðarstjórnmálum.]5 [...]12
 7. [Til MA-prófs í norðurslóðafræðum.]9
 8. Til MPA-prófs í opinberri stjórnsýslu.
 9. [Til doktorsprófs í stjórnmálafræði, kynjafræði og opinberri stjórnsýslu.]10]1

Enn fremur veitir deildin kennslu til meistaraprófs í umhverfis- og auðlindafræði og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.

Stjórnmálafræðideild setur nánari reglur um námið og skulu þær koma fram í kennsluskrá.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Heimilt er að skipuleggja þær greinar sem tilgreindar eru sem aðalgreinar, auk annarra greina stjórnmálafræða, sem aukagreinar samkvæmt nánari ákvörðun deildarinnar.

Framhaldsnám til meistara- og doktorsprófs er skipulagt samkvæmt þessum reglum og nánari reglum sem Stjórnmálafræðideild setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66.- 69. gr. þessara reglna. Lýsing á náminu skal koma fram í kennsluskrá.

Til BA-prófs er krafist minnst 180 eininga og skal stúdent ljúka 120 einingum í aðalgrein og 60 í aukagrein eða viðbótarnámskeiðum aðalgreinar.

Til MA-prófs er að jafnaði krafist 120 eininga náms að loknu BA-prófi. Slíkt nám má skipuleggja sem rannsóknarnám þar sem lokaverkefni er minnst 30 einingar.

Deildinni er einnig heimilt að skipuleggja doktorsnám til minnst 180 eininga í samræmi við ákvæði þessara reglna.

Próftitilinn MPA (Master of Public Administration) ber sá sem lokið hefur 120 eininga meistaranámi í stjórnsýslufræðum eftir BA-próf. MPA-nám felst í fræðilegu námi sem miðar að því að búa stjórnsýslufræðinga undir störf við opinbera stjórnsýslu jafnt sem frekara nám og rannsóknir á því sviði. Auk fræðilegs hluta er gerð krafa um starfsþjálfun nemenda eftir nánari reglum sem deildin setur.

MA-nám í alþjóðasamskiptum er 120 eininga hagnýtt og fræðilegt nám sem hefur að markmiði að þjálfa nemendur fyrir vinnumarkaðinn og vinnu að rannsóknum á hinum ýmsu sviðum alþjóðasamskipta.

[Meistaranám í norðurslóðafræðum (e. Arctic Studies) er 120 eininga hagnýtt og fræðilegt nám í samstarfi við Háskóla Grænlands. Markmið námsins er að undirbúa nemendur undir vinnumarkaðinn og/eða doktorsnám. Nemendur fá haldgóðan fræðilegan og hagnýtan grunn í norðurslóðafræðum ásamt aðferðafræði og kenningum félagsvísinda. Námið samanstendur af 90 einingum í námskeiðum og 30 eininga lokaritgerð.]9

MA-nám í kynjafræði er 120 eininga nám. Markmið námsins er að veita nemendum fræðilega, hagnýta og aðferðafræðilega þekkingu til að takast á við kynjafræðileg viðfangsefni, jafnframt því að undirbúa þá undir rannsóknir í greininni.

Diplómanám í opinberri stjórnsýslu er 30 eininga sjálfstætt nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í MPA-nám í opinberri stjórnsýslu.

Diplómanám í alþjóðasamskiptum er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í meistaranám í alþjóðasamskiptum.

Diplómanám í hagnýtri jafnréttisfræði er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í meistaranám í kynjafræði.

[Diplómanám í smáríkjafræðum: Smáríki í alþjóðakerfinu (Small State Studies: Small States in the International System) er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í MA-nám í alþjóðasamskiptum að uppfylltum inntökuskilyrðum.]8

[...]6

[...]12

Diplómanám í áfallastjórnun er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA/BS-prófi eða sambærilegu háskólaprófi.]2

[...]11

[Diplómanám í norðurslóðafræðum (e. Arctic Studies) er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í meistaranám í alþjóðasamskiptum eða norðurslóðafræðum, að uppfylltum inntökuskilyrðum.]9

Heimilt er að taka nemendur inn í sérstaklega skipulagt framhalds- og viðbótarnám annað hvert ár.
1Breytt með 5. gr. rgl. nr. 152/2010.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 285/2012.
3Breytt með 3. gr. rgl. nr. 1095/2014.
4Breytt með 2. gr. rgl. nr. 21/2015.
5Breytt með 1. gr. rgl. nr. 223/2015.
6Breytt með 3. gr. rgl. nr. 350/2017.
7Breytt með 2. gr. rgl. nr. 993/2017.
8Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1191/2018.
9Breytt með 3. gr. rgl. nr. 36/2021.

10Breytt með 2. gr. rgl. nr. 110/2022.
11Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1526/2023.
12Breytt með 4. gr. rgl. nr. 182/2024.

93. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BA-prófs skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BA-prófi er níu kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Kennslu til meistaraprófs til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum. Hámarksnámstími til meistaraprófs er sex misseri frá því stúdent var skrásettur í viðkomandi nám. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á.

Heimilt er að sama námskeið sé hluti af fleiri en einni aðalgrein eða aukagrein, en eigi má reikna það nema einu sinni í samanlögðum einingafjölda stúdents.

Heimilt er stúdent að sækja nám í aukagrein til annarra deilda, að fengnu samþykki Stjórnmálafræðideildar og þeirrar deildar sem námið er sótt til.

Deildinni er heimilt að ákveða að stúdent megi ekki skrá sig í námskeið, nema hann hafi áður öðlast rétt til próftöku eða staðist próf í tilteknum námskeiðum. Einnig er heimilt að gera kröfur um námsárangur milli námsára.

Deildin setur reglur um æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Próf geta verið munnleg og/eða skrifleg. Heimilt er kennara, með samþykki deildar, að meta ritgerðir, vinnuverkefni og æfingar sem hluta af prófi. Ef prófþættir í námskeiði eru tveir eða fleiri er deildinni heimilt, að tillögu kennara, að krefjast þess að tilskilinni lágmarkseinkunn verði náð í hvorum eða hverjum prófþætti. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá.

Fræðasvið félagsvísinda gerir árlega, að tillögu Stjórnmálafræðideildar, ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta í ákveðnum námskeiðum og kennslugreinum. Reglur sem fylgt er við val stúdenta í þeim tilvikum skulu birtar í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Stjórnmálafræðideild.

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD

94. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Viðskiptafræðideild veitir kennslu sem hér segir:

Til BS-prófs í viðskiptafræði.

[Til M.Fin.-prófs í fjármálum í samstarfi við Hagfræðideild.]3

Til MS-prófs í viðskiptafræði.

Til MS-prófs í fjármálum fyrirtækja.

Til MS-prófs í mannauðsstjórnun.

[Til MS-prófs í markaðsfræði.]6

[Til MS-prófs í nýsköpun og viðskiptaþróun.]1

[Til MS-prófs í verkefnastjórnun.]2

[Til MS-prófs í þjónustustjórnun.]4

Til MS-prófs í stjórnun og stefnumótun.

Til MA-prófs í skattarétti og reikningsskilum.

[Til MS-prófs í reikningsskilum og endurskoðun.]6

Til Ph.D.-prófs í viðskiptafræði.

[Til MA-prófs í alþjóðaviðskiptum og verkefnastjórnun.]7

[Til M.Acc.-prófs í reikningsskilum og endurskoðun.]8

Enn fremur veitir deildin kennslu til meistaraprófs í umhverfis- og auðlindafræði og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.

[Til BS-prófs er krafist 180 eininga en til meistaraprófs ýmist 90 eða 120 eininga. Nánari reglur um MS- og MA-nám en fram koma í þessum kafla skulu staðfestar af háskólaráði, sbr. ákvæði 66. og 69. gr. þessara reglna. Deildin setur nánari reglur um inntökuskilyrði, námsleiðir og námskröfur.]9

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

[...]9

Deildinni er heimilt að skipuleggja grunnnám til 60 og 120 eininga sem lýkur með diplómaprófi.

Skipan BS- og BA-námsins miðast við þrjú ár eða sex misseri. Í BS- og BA-námi er boðið upp á námsleiðir sem deildin setur nánari reglur um.

[Nám til M.Fin.-prófs í fjármálum (Master of Finance) er 90 eininga nám á meistarastigi (stigi 2.1), sem Viðskiptafræðideild býður í samstarfi við Hagfræðideild. Skipan námsins miðast við þrjú misseri og byggist á þátttöku í námskeiðum eingöngu. Samstarfsdeildirnar setja nánari reglur um inntökuskilyrði og námskröfur.]3

[...]9

Skipan MA-náms í skattarétti og reikningsskilum miðast við fjögur misseri. [Námið er 120 einingar, þar af eru 90 einingar í námskeiðum og 30 eininga lokaritgerð.]6 Námið er í samvinnu við Lagadeild.

[Skipan MS-náms í reikningsskilum og endurskoðun miðast við fjögur misseri. Námið er 120 einingar hið minnsta. Deildin setur nánari reglur um inntökuskilyrði og námskröfur.]6

[Skipan M.Acc.-náms í reikningskilum og endurskoðun miðast við þrjú misseri. Námið er 90 einingar. Deildin setur nánari reglur um inntökuskilyrði og námskröfur sem birtar eru í kennsluskrá.]8

Stúdent velur námsleiðir og frjálsar kjörgreinar og er honum heimilt, að áskildu samþykki deildar, að velja frjálsar kjörgreinar í öðrum deildum.

Efni ritgerðar skal valið í samráði við að minnsta kosti einn lektor, dósent eða prófessor deildarinnar. Ritgerð í BS-námi vegur 6-12 einingar. Ritgerð í MS/MA-námi vegur 30 eða 60 einingar. Deildin setur nánari reglur um vægi ritgerða, samningu þeirra og skil. Heimilt er að prófa stúdent munnlega um efni ritgerðar og meta frammistöðu hans sem hluta af einkunn fyrir ritgerðina. Umsjónarkennari og prófdómari gefa einkunn fyrir MS/MA-ritgerðir.

Deildinni er heimilt að skipuleggja nám fyrir nemendur sem eru skráðir í aðrar deildir Háskóla Íslands.

[Meistaranám í alþjóðaviðskiptum og verkefnastjórnun er þriggja missera nám, þar sem kennsla fer fram á ensku. Námsleiðin samanstendur af 60 einingum í námskeiðum og 30 eininga lokaritgerð.]7
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 315/2014.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1087/2015.
3Breytt með 2. gr. rgl. nr. 161/2016.
4Breytt með 1. gr. rgl. nr. 141/2017.

6Breytt með 3. gr. rgl. nr. 110/2022.
7Breytt með 4. gr rgl. nr. 1479/2022.
8Breytt með 2. gr. rgl. nr. 415/2023.
9Breytt með 1. gr. rgl. nr. 95/2024.

95. gr.  Námsframvinda, próf, lágmarkseinkunnir og hámarksnámstími

Viðskiptafræðideild ákveður hvaða forkröfur skuli gilda um aðgang stúdenta að einstökum námskeiðum. Heimilt er kennara með samþykki deildar að meta ritgerðir og æfingar sem hluta af prófi og áskilja lágmarkseinkunn í hverjum prófhluta greinar. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá. Heimilt er einnig að meta vinnu stúdenta í fyrirtækjum og stofnunum og vinnu við ákveðin verkefni utan deildar til jafns við ritgerðir og æfingar í einstökum greinum. Deildin getur haldið æfinganámskeið utan reglulegs kennslutíma.

Próf skulu vera skrifleg nema deild ákveði annað. Próf eru haldin að loknu námskeiði. [...]1

Lágmarkseinkunn í kennslugreinum í Viðskiptafræðideild er 5,0 nema annað sé tekið fram. Deildin hefur heimild til þess að ákveða hærri lágmarkseinkunn í einstökum greinum.

Til þess að útskrifast frá Viðskiptafræðideild þarf stúdent að ná meðaleinkunninni 6,0.

[Stúdent í námi til meistaraprófs skal hafa lokið prófi eigi síðar en fjórum árum eftir skráningu í námið.]1 Stúdent í námi til BS-prófs skal hafa lokið prófi eigi síðar en fimm árum eftir skráningu. Deildin getur veitt undanþágu frá þessum tímamörkum ef veikindum eða öðrum gildum ástæðum er til að dreifa.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða skólum eða milli aðalgreina í viðskiptafræðideild. Ekki er hægt að brautskrást með prófgráðu frá deildinni nema viðkomandi hafi lokið minnst 60 einingum innan deildarinnar.

1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1076/2022.

96. gr.  [MBA-nám]1

Viðskiptafræðideild er heimilt með samþykki háskólaráðs að veita prófgráðuna MBA að loknu 90 eininga endurmenntunarnámi á vegum deildarinnar, enda sé farið eftir ákvæðum 64. gr. um endurmenntun á vegum deilda í þessum reglum.

Við inntöku í MBA-nám skal nemandi hafa lokið háskólagráðu, BA- eða BS-prófi eða samsvarandi og að jafnaði hafa þriggja ára starfsreynslu.

Deildin setur nánari reglur um inntökuskilyrði, námsleiðir og námskröfur í samþykktum um námið, sem háskólaráð staðfestir.

[...]1
1
Breytt með 8. gr. rgl. nr. 1143/2011.

XI. KAFLI

HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐ

Deildir Heilbrigðisvísindasviðs eru [Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild,]1 Lyfjafræðideild, Læknadeild, Matvæla- og næringarfræðideild, Sálfræðideild og Tannlæknadeild.

Deildirnar skulu hafa með sér náið samstarf til að nýta sem best mannafla, fjármuni, aðstöðu, tæki og búnað í þágu fjölbreyttrar menntunar og rannsókna.

Heilbrigðisvísindasvið og deildir þess skulu enn fremur stuðla að nánu samstarfi við sameiginlega stjórnsýslu háskólans, önnur fræðasvið háskólans og deildir.

Um stjórn fræðasviða og deilda og önnur atriði sem lúta sömu reglum fer eftir ákvæðum II. kafla þessara reglna. Um inntökuskilyrði í einstakar deildir og námsleiðir fer eftir reglum sem háskólaráð setur, sbr. 47. gr. þessara reglna. Háskólaráð setur jafnframt sérstakar reglur um háskólastofnanir og um meistara- og doktorsnám í hverri deild.
1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 510/2022.

[HJÚKRUNAR- og LJÓSMÓÐURFRÆÐIDEILD]1

1Breytt með 4. gr. rgl. nr. 510/2022.

97. gr.  [Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

[Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild]9 veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til BS-prófs í hjúkrunarfræði. [...]6
 2. [Til BS-prófs í hjúkrunarfræði fyrir fólk með annað háskólapróf.]7
 3. Til diplómaprófs á meistarastigi í hjúkrunarfræði.
 4. Til meistaraprófs í hjúkrunarfræði.
 5. [Til meistaraprófs í geð­hjúkrun.]8
 6. Til meistaraprófs í ljósmóðurfræði.
 7. [Til meistaraprófs í ljósmóðurfræði til starfsréttinda.]6
 8. Til doktorsprófs í [hjúkrunarfræði]6 á fræðasviðum þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.
 9. [Til doktorsprófs í ljósmóðurfræði.]6
 10. Til meistara- og doktorsprófs í lýðheilsuvísindum og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.

[Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild]9 veitir kennslu í hjúkrunarfræði og ljósmóðurfræði. Ljósmóðurfræði er skipað í námsbraut, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Almennt grunnnám í hjúkrunarfræði er fjögur námsár, samtals 240 einingar, og lýkur með BS-prófi. Deildinni er heimilt að bjóða hjúkrunarfræðingum sérskipulagt grunnnám til BS-prófs.

[...]6

Meistaranám í ljósmóðurfræði er [48]6 eininga nám að loknu kandídatsprófi í ljósmóðurfræði frá [Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild.]9

[Meistaranám í ljósmóðurfræði til starfsréttinda er tveggja ára bóklegt nám og starfsþjálfun, 120 einingar, að loknu BS-prófi í hjúkrunarfræði.]6

[MS-nám í geðhjúkrun er tveggja ára bóklegt nám og starfsþjálfun í samstarfi við Háskól­ann á Akureyri og Landspítala, 120 einingar, að loknu BS-prófi í hjúkrunar­fræði. Nemendur brautskrást með sameiginlega prófgráðu frá Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri, sbr. 62. gr.]8

[Diplómanám á meistarastigi í kynfræði er 30 eininga þverfræðilegt nám að loknu bakkalárprófi. [Námið er samstarfsverkefni tveggja deilda háskólans, Guðfræði- og trúarbragðafræðideildar og [Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideildar,]9 í samræmi við sérstakt samkomulag deildanna.]3 Fagleg ábyrgð á náminu er í höndum námsstjórnar en [Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild]9 hefur umsjón með því.]2

Diplómanám á meistarastigi í hjúkrunarfræði er [30]4 til 90 eininga nám að loknu BS-prófi í hjúkrunarfræði eða öðru sambærilegu háskólaprófi. Deildin setur nánari reglur um diplómanám á meistarastigi sem háskólaráð staðfestir.

Meistaranám í hjúkrunarfræði er 120 eininga nám og telst ársnám 60 einingar. Deildin setur nánari reglur um nám til meistaraprófs sem háskólaráð staðfestir, sbr. ákvæði 66. og 69. gr. þessara reglna.

[Doktorsnám í [Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild]9 er [180 eða 240 eininga]7 rannsóknatengt nám að loknu meistaraprófi.]5

Deildin stendur fyrir viðbótarnámi og endurmenntun fyrir hjúkrunarfræðinga eftir því sem fjárveitingar og aðrar aðstæður leyfa.]1
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 497/2011.
2Breytt með 5. gr. rgl. nr. 74/2013.
3Breytt með 2. gr. rgl. nr. 223/2015.
4Breytt með 1. gr. rgl. nr. 288/2016.
5Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1015/2016.
6Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1006/2018.
7Breytt með 2. gr. rgl. nr. 51/2020.

8Breytt með 4. gr. rgl. nr. 110/2022.
9Breytt með 5. gr. rgl. nr. 510/2022.

98. gr.  Námsframvinda, námsmat, einkunnir og hámarksnámstími

[[Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild]8 ákveður hvaða forkröfur skuli gilda um aðgang stúdenta að einstökum námskeiðum. Til þess að flytjast milli 2. og 3. námsárs í almennu grunnnámi í hjúkrunarfræði má stúdent eiga eftir eitt próf hið mesta úr námsefni fyrri ára. Deildin getur veitt undanþágu frá þessum reglum, ef sérstaklega stendur á.]3

Deildin ákvarðar námsleiðir og kennslugreinar, skiptingu þeirra í námskeið og vægi þeirra, að fengnum tillögum námsnefnda í hjúkrunarfræði og ljósmóðurfræði, og skal það tilgreint í kennsluskrá. Allar breytingar á kennsluskrá skal tilkynna eigi síðar en við upphaf kennsluárs.

[...]1

Próf skulu að jafnaði vera skrifleg, en geta verið munnleg eða verkleg eftir ákvörðun deildar. [Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 52. gr. þessara reglna er heimilt að klínísk námskeið í hjúkrunarfræði fari að hluta fram að sumri til.]4

Ef prófþættir í námskeiði eru tveir eða fleiri, er deildarfundi heimilt, að tillögu kennara, að ákveða, að stúdent teljist ekki hafa staðist próf nema hann hafi í tilteknum prófþáttum náð lágmarkseinkunn námskeiðsins. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá.

Árangur stúdents í verklegu námi skal metinn af þeim kennara sem kennsluna veitir. Einkunn í verklegu námi reiknast ekki til lokaeinkunnar í námskeiði. Þó er kennara það heimilt með samþykki deildar og skal slík ákvörðun þá tilgreind í kennsluskrá.

Til þess að öðlast BS-gráðu í hjúkrunarfræði verður stúdent að hafa hlotið eigi lægri einkunn en:

6,0 í hjúkrunarnámskeiðum samkvæmt nánari ákvörðun deildar.
5,0 í öðrum námskeiðum.

Stúdent í námi til [240 eininga BS-prófs]5 í hjúkrunarfræði, [þ.m.t. hjúkrunarfræði fyrir fólk með aðra háskólagráðu,]9 skal hafa lokið prófi eigi síðar en sex árum eftir skráningu. [Stúdent í 240 eininga námi til BS-prófs í hjúkrunar­fræði fyrir fólk með annað háskólapróf, þar sem [22]9 skilgreindar einingar eru metnar sem hluti námsins við inntöku í það, skal hafa lokið prófi eigi síðar en [sex]9árum eftir skráningu í námið.]6 Stúdent í meistaranámi í deildinni eða kandídatsnámi í ljósmóðurfræði skal hafa lokið prófi eigi síðar en þremur árum eftir skráningu í námið. Deildin getur veitt undanþágu frá þessum tímamörkum ef veikindum eða öðrum gildum ástæðum er til að dreifa.

Ekki er hægt að stunda nám í ljósmóðurfræði sem hlutanám. Lágmarkseinkunn er 6,0 í öllum þáttum námsmats í hverju námskeiði. Hvert námskeið er nauðsynleg undirstaða þess næsta. Deildin setur nánari reglur um námið. Inntökuskilyrði í nám í ljósmóðurfræði er próf í hjúkrunarfræði og íslenskt hjúkrunarleyfi. [...]2

[Innritun í námsleiðina ljósmóðurfræði til starfsréttinda]2 er miðuð við tiltekinn stúdentafjölda á hverju ári, samkvæmt ákvörðun háskólaráðs, að fengnum rökstuddum tillögum fræðasviðs heilbrigðisvísinda fyrir hönd deildar. Verði umsækjendur fleiri en nemur þeim fjölda sem háskólaráð ákvarðar fjallar námsnefnd í ljósmóðurfræði um umsóknirnar og tekur ákvörðun um val stúdenta, samkvæmt nánari reglum sem háskólaráð setur, að fengnum tillögum deildar, og birtar skulu í kennsluskrá.

[Inntökuskilyrði í námsleiðina geðhjúkrun, MS, er BS-próf í hjúkrunarfræði og íslenskt hjúkr­unar­leyfi. Innritun er miðuð við tiltekinn stúdentafjölda á hverju ári, samkvæmt ákvörðun háskóla­ráðs, að fengnum rökstuddum tillögum fræðasviðs heilbrigðisvísinda fyrir hönd deildar. Verði umsækjendur fleiri en nemur þeim fjölda sem háskólaráð ákvarðar fjallar námsstjórn í geðhjúkrun um umsóknirnar og tekur ákvörðun um val stúdenta, samkvæmt nánari reglum sem háskólaráð setur, að fengnum tillögum deildar, og birtar skulu í kennsluskrá.]7

Fræðasvið heilbrigðisvísinda gerir árlega að tillögu deildarinnar, ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta í hjúkrunarfræði í samræmi við fjölda klínískra námsplássa á heilbrigðisstofnunum. Ákvörðun háskólaráðs skal tilkynna fyrir upphaf þess háskólaárs sem hún tekur til.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í [Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild.]8
1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 21/2015.
2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1006/2018.
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 594/2019.

4Breytt með 1. gr. rgl. nr. 905/2019.
5Breytt með 3. gr. rgl. nr. 51/2020.

6Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1531/2021.
7Breytt með 5. gr. rgl. nr. 110/2022.
8Breytt með 6. gr. rgl. nr. 510/2022.
9Breytt með 3. gr. rgl. nr. 1526/2023.

LYFJAFRÆÐIDEILD

99. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

[Lyfjafræðideild veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til BS-prófs í lyfjafræði.
 2. Til MS-prófs í lyfjafræði (jafngilt cand. pharm.-prófi, embættisprófi í lyfjafræði).
 3. Til MS-prófs í lyfjavísindum.
 4. Til MS-prófs í klínískri lyfjafræði.
 5. Til doktorsprófs í lyfjafræði og lyfjavísindum.
 6. Enn fremur til meistara- og doktorsprófs í lýðheilsuvísindum og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.]1

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin setur nánari reglur um nám til BS-prófs í lyfjafræði.

Stúdent skal hafa lokið BS-prófi í lyfjafræði frá Lyfjafræðideild Háskóla Íslands áður en hann hefur framhaldsnám til meistaraprófs í lyfjafræði. Lyfjafræðideild getur heimilað að stúdent, sem lokið hefur sambærilegu prófi, hefji framhaldsnám við deildina til meistaraprófs í lyfjafræði.

Um starfsþjálfun stúdenta í meistaranámi í lyfjafræði fer eftir reglum sem deildin setur.

Sá sem lokið hefur meistaraprófi í lyfjafræði (jafngildi cand.pharm.-prófs) og starfsþjálfun getur sótt um starfsleyfi lyfjafræðings, enda fullnægi hann kröfum 3. gr. laga um lyfjafræðinga nr. 35/1978, með áorðnum breytingum.

Deildin veitir kennslu og þjálfun til meistaraprófs í lyfjavísindum að afloknu BS-prófi eða öðru háskólaprófi sem deildin telur að feli í sér viðeigandi undirbúning til námsins.

Lyfjafræðideild setur nánari reglur um nám til meistaraprófs í lyfjafræði, meistaraprófs í lyfjavísindum og nám til doktorsprófs sem háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.

Deildin ákvarðar kennslugreinar og skiptingu þeirra í námskeið og um vægi þeirra.

Allar breytingar á vægi námskeiða skal tilgreina í kennsluskrá eða tilkynna á annan hátt eigi síðar en við upphaf kennsluárs.

Námskeið skal meta til eininga og telst fullt nám að jafnaði vera 60 einingar á námsári. Nám til BS-prófs er 180 einingar og framhaldsnám til meistaraprófs í lyfjafræði og lyfjavísindum 120 einingar. [Framhaldsnám til meistaraprófs í klínískri lyfjafræði er 90 einingar.]1 Skal miðað við að vægi námskeiðs í heildareinkunn samsvari einingafjölda þess. Nám til doktorsprófs er [180 eða 240 einingar]2 að loknu meistaraprófi, sbr. sérstakar reglur þar um.

Kennsla í hverju námskeiði skal miðuð við að hún spanni öll aðalatriði námsgreinarinnar áður en stúdent gengst undir próf.

Deildin stendur fyrir endurmenntun lyfjafræðinga, eftir því sem fjárveitingar og aðrar aðstæður leyfa.
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1156/2015.
2Breytt með 4. gr. rgl. nr. 51/2020.

100. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

[Nemandi skal ljúka 60 einingum af 1. námsári áður en hann hefur nám á 2. námsári eða ein­stökum þáttum þess. Undanþágur verða metnar út frá námsárangri. Nemandi skal hafa lokið a.m.k. 100 einingum af 1. og 2. námsári áður en hann hefur nám á 3. námsári eða einstökum þáttum þess.]2

Sjúkrapróf í samkeppnisprófgrein, sbr. 8. mgr., skal halda, ef þörf krefur, eigi síðar en að fjórum vikum liðnum frá samkeppnisprófi en fyrr ef kostur er.

Próf skulu að jafnaði vera skrifleg en geta einnig verið munnleg eða verkleg eftir ákvörðun deildarinnar.

[Til að standast BS-próf í lyfjafræði verður nemandi að hljóta minnst einkunnina 5,0 í öllum námskeiðum hverju fyrir sig, auk allra námskeiðshluta í einstökum námskeiðum. Til að standast MS-próf í lyfjafræði, lyfjavísindum eða klínískri lyfjafræði verður nemandi að hljóta minnst einkunnina 6,0 í öllum námskeiðum hverju fyrir sig, auk allra námskeiðshluta í einstökum námskeiðum. Deildin ákvarðar vægi hvers námskeiðshluta í samráði við kennara og birtir tilkynningu um það efni í upphafi kennslumisseris.]3

Kennara er heimilt að meta ritgerðir, frammistöðu í verklegum æfingum og aðra námsvinnu sem hluta af prófi og áskilja lágmarkseinkunn í hverjum hluta.

Stúdent skal hafa lokið BS-prófi í lyfjafræði eigi síðar en fimm árum eftir innritun hans í BS-nám við Lyfjafræðideild. Til meistaraprófs í lyfjafræði og lyfjavísindum skal kennslu hagað þannig, að ljúka megi því á tveimur árum eftir BS-próf. [Til meistaraprófs í klínískri lyfjafræði skal kennslu hagað þannig, að ljúka megi náminu á þremur árum eftir MS-próf.]1 Meistaraprófi skal ljúka eigi síðar en þremur árum eftir að stúdent innritaðist í meistaranámið. Undanþágu má veita frá þessum tímamörkum vegna veikinda eða annarra svipaðra vítaleysisástæðna.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Lyfjafræðideild.

Fræðasvið heilbrigðisvísinda gerir árlega, að tillögu deildar, ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta í Lyfjafræðideild. Ákvörðun háskólaráðs skal tilkynna fyrir upphaf þess háskólaárs sem hún tekur til. Réttur stúdenta til áframhaldandi náms er miðaður við árangur samkeppnisprófa í lok fyrsta misseris fyrsta námsárs, samkvæmt nánari reglum sem deildin setur og birtar skulu í kennsluskrá.
1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 1156/2015.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 837/2019.
3Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1126/2020.

LÆKNADEILD

101. gr.  [Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Læknadeild veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til kandídatsprófs í læknisfræði.
 2. Til BS-prófs í læknisfræði.
 3. [Til BS-prófs í sjúkraþjálfunarfræðum.]4
 4. Til BS-prófs í geislafræði.
 5. Til BS-prófs í lífeindafræði.
 6. [Til meistaraprófs, MS-prófs, í geislafræði, lífeindafræði og sjúkraþjálfun.]2
 7. Til meistara- og doktorsprófs í heilbrigðisvísindum og líf- og læknavísindum. Enn fremur til meistara- og doktorsprófs í lýðheilsuvísindum og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi. Deildin setur nánari reglur um nám til meistara- og doktorsprófs, samkvæmt reglum þessum, sem háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.

Læknadeild veitir kennslu í læknisfræði, sjúkraþjálfun, geislafræði og lífeindafræði. Sjúkraþjálfun, geislafræði og lífeindafræði er skipað í námsbrautir, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin ákvarðar kennslugreinar og skiptingu þeirra í námskeið og um vægi þeirra.

Allar breytingar á vægi námskeiða skal tilgreina í kennsluskrá eða tilkynna á annan hátt eigi síðar en við upphaf kennsluárs.

Kennsla í hverri grein skal við það miðuð að stúdent fái yfirferð yfir öll aðalatriði hennar áður en hann gengur undir próf.

[Nám í læknisfræði til kandídatsprófs jafngildir 360 námseiningum, að meðtöldum 180 einingum til BS-prófs í læknisfræði, nám til BS-prófs í læknisfræði jafngildir 180 einingum, nám til BS-prófs í sjúkraþjálfunarfræðum jafngildir 180 einingum, nám til BS-prófs í geislafræði jafngildir 180 einingum og nám til BS-prófs í lífeindafræði jafngildir 180 einingum. Sá sem lokið hefur kandídatsprófi í læknisfræði ber próftitilinn candidatus medicinae (cand. med.). Sá sem lokið hefur BS-prófi í læknisfræði ber próftitilinn baccalaureus scientiarum (BS) í læknisfræði, sá sem hefur lokið BS-prófi í sjúkraþjálfunarfræðum ber titilinn baccalaureus scientiarum (BS) í sjúkraþjálfunarfræðum og sá sem lokið hefur 180 eininga námi í geislafræði eða lífeindafræði ber titilinn baccalaureus scientiarum (BS) í geislafræði/lífeindafræði, eftir því sem við á. Að loknu BS-prófi í sjúkraþjálfunarfræðum tekur við 120 eininga nám til MS-prófs í sjúkraþjálfun. Að loknu BS-prófi í geislafræði og í lífeindafræði tekur við 60 eininga nám á meistarastigi sem leiðir til starfsréttinda, samkvæmt nánari reglum þar að lútandi.]4

Læknadeild veitir kennslu og þjálfun til meistaraprófs, magister scientiarum, (MS-prófs) í heilbrigðisvísindum, líf- og læknavísindum, [geislafræði, lífeindafræði og sjúkraþjálfun.]2 Lærdómstitillinn MS er veittur fyrir 120 eininga framhaldsnám að afloknu viðeigandi háskólaprófi. Til að innritast í meistaranám við Læknadeild þarf stúdent að hafa lokið BS-prófi frá Háskóla Íslands, eða öðru samsvarandi prófi. [Til að innritast í meistaranám í sjúkraþjálfun þarf stúdent að hafa lokið BS-prófi í sjúkraþjálfunarfræðum.]4

Nefnd skipuð af Læknadeild er deildarforseta til aðstoðar við að meta umsóknir um MS-nám, fylgjast með náminu í heild og samræma það. Sérstök umsjónarnefnd, skipuð af deild, hefur umsjón með námi hvers stúdents í MS-námi. Námið felur í sér þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum og er ritgerð byggð á sjálfstæðri rannsókn hluti námsins. Stærð rannsóknarverkefnis er ákveðin í námsáætlun og skal vera minnst [30]2 námseiningar en mest 90. MS-rannsóknarverkefni lýkur með því að stúdent leggur fram ritgerð og heldur um hana fyrirlestur. Ritgerð og fyrirlestur eru dæmd af tveimur sérfræðingum sem umsjónarnefnd tilnefnir til starfans. Aðrar námseiningar til MS-prófs öðlast stúdent með þátttöku í námskeiðum. Lágmarkseinkunn fyrir námskeið sem tekin eru sem hluti af námi til MS-prófs er 6,0.

Nám til doktorsprófs í heilbrigðisvísindum og læknavísindum lýtur sérstökum reglum, [sbr. 3. málsl. g. liðar 1. mgr.]3 þessarar greinar.]1
1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 1024/2009.
2Breytt með 3. gr. rgl. nr. 138/2014.
3Breytt með 4. gr. rgl. nr. 1095/2014.
4Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1015/2016.

102. gr.  [Námsframvinda, námsmat, einkunnir og hámarksnámstími

Stúdent skal hafa lokið öllum prófum hvers árs, áður en hann hefur nám á næsta námsári.

Próf skulu að jafnaði vera skrifleg en geta einnig verið munnleg eða verkleg eftir ákvörðun deildarinnar.

Séu prófþættir fleiri en einn í einhverri kennslugrein eða próf haldið í sömu kennslugrein á fleiri en einu ári, þarf stúdent að fá tilskilda lágmarkseinkunn í hverjum prófþætti. Deildin ákvarðar vægi hvers prófþáttar í samráði við kennara.

Árangur stúdents í verklegu námi er metinn af þeim kennara sem kennsluna annast. Kennari skilar skriflegum vitnisburði til nemendaskrár háskólans. Gefnar eru fjórar einkunnir: ágætt, gott, viðunandi og óviðunandi. Sá sem fær einkunnina óviðunandi telst ekki hafa lokið verklega náminu og getur ekki sagt sig til prófs. Einkunnir fyrir verklegt nám reiknast ekki með til lokaeinkunnar. Heimilt er þó með samþykki deildar að gefa verklega einkunn í tölum og reikna hana sem ákveðinn hluta af lokaeinkunn í hlutaðeigandi grein.

Lágmarkseinkunn fyrir námskeið sem tekin eru sem hluti af námi til MS-prófs, er 6,0, sbr. 101. gr.

Kennslu til kandídatsprófs í læknisfræði skal haga þannig að unnt sé að ljúka námi á sex árum en heildarnámstími má ekki vera lengri en átta ár. Kennslu til BS-prófs í læknisfræði skal haga þannig að unnt sé að ljúka námi til BS-prófs á þremur árum en heildarnámstími má ekki vera lengri en fjögur ár. BS-próf í læknisfræði frá Læknadeild Háskóla Íslands er skilyrði fyrir áframhaldandi námi til kandídatsprófs í læknisfræði. [Kennslu í sjúkraþjálfunarfræðum skal haga þannig að unnt sé að ljúka námi til BS-prófs á þremur árum en heildarnámstími má ekki vera lengri en fjögur ár. Að því námi loknu tekur við 120 eininga nám til MS-prófs í sjúkraþjálfun en heildarnámstími má ekki vera lengri en þrjú ár.]3 Kennsla í geislafræði og í lífeindafræði miðast við að á þremur árum megi ljúka námi til BS-prófs, en að því loknu tekur við nám á meistarastigi sem leiðir til starfsréttinda, samkvæmt nánari reglum þar að lútandi. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum skilyrðum, þegar sérstaklega stendur á.

Stúdentar sem eru í verklegu námi á sjúkradeildum eða rannsóknarstofum skulu sitja fræðslufundi þeirra.

[Læknadeild, í samvinnu við heilbrigðisstofnanir, stendur fyrir framhaldsmenntun læknakandídata og sjúkraþjálfara, eftir því sem fjárveitingar og aðrar aðstæður leyfa.]2 Deildin ákveður nánar hvernig kennslu og prófum skuli háttað.

Fræðasvið heilbrigðisvísinda gerir árlega, að tillögu Læknadeildar, ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta í læknisfræði, [sjúkraþjálfunarfræðum og sjúkraþjálfun,]3 geislafræði og lífeindafræði. Ákvörðun háskólaráðs skal tilkynna fyrir upphaf þess háskólaárs, sem hún tekur til. Háskólaráð setur, að fengnum tillögum fræðasviðs og deildar, reglur um hvernig staðið skuli að inntöku stúdenta og skulu þær birtar í kennsluskrá ár hvert.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Læknadeild.]1
1Breytt með 4. gr. rgl. nr. 1024/2009.
2Breytt með 4. gr. rgl. nr. 138/2014.
3Breytt með 3. gr. rgl. nr. 1015/2016.

MATVÆLA- OG NÆRINGARFRÆÐIDEILD

103. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Matvæla- og næringarfræðideild veitir kennslu og þjálfun sem hér segir:

Til BS-prófs í matvælafræði.

Til BS-prófs í matvælatæknifræði.

Til BS-prófs í næringarfræði.

Til MS-prófs í matvælafræði.

Til MS-prófs í næringarfræði. 

Til doktorsprófs í matvælafræði og næringarfræði þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi. Enn fremur til meistara- og doktorsprófs í lýðheilsuvísindum og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi. Deildin setur nánari reglur um nám til meistara- og doktorsprófs, samkvæmt reglum þessum, sem háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.

Deildinni er skipað í tvær námsbrautir, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna, námsbraut í matvælafræði og námsbraut í næringarfræði.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin ákvarðar kennslugreinar og skiptingu þeirra í námskeið og um vægi þeirra.

Allar breytingar á vægi námskeiða skal tilgreina í kennsluskrá eða tilkynna á annan hátt eigi síðar en við upphaf kennsluárs.

Námskeið skal meta til eininga og telst fullt nám að jafnaði vera 60 einingar á námsári. Skipan BS-námsins miðast við að það taki þrjú ár, og er heildarnámið minnst 180 námseiningar.

Prófgráðan MS er veitt fyrir 120 eininga meistaranám að loknu BS-prófi í matvælafræði eða næringarfræði eða að loknu sambærilegu prófi og nauðsynlegum undirbúningi að mati deildar. MS-próf í næringarfræði er grundvöllur löggilts starfsheitis næringarfræðings.

Nám til doktorsprófs í matvælafræði og næringarfræði er [180 eða 240 eininga]1 nám að loknu meistaraprófi sem lýtur sérstökum reglum, sbr. 2. mgr. þessarar greinar.
1Breytt með 4. gr. rgl. nr. 51/2020.

104. gr.  Námsframvinda, námsmat, einkunnir og hámarksnámstími

Stúdent skráir sig í aðalgrein við upphaf náms. Óski stúdent frávika frá námsskipan þeirri sem gert er ráð fyrir í kennsluskrá skal hann leggja námsáætlun sína fyrir deildina til samþykktar. Sama gildir ef hann óskar breytinga á upphaflegri námsáætlun eða lengingar námstíma vegna sérstakra ástæðna. Um slík erindi skal fjallað fyrir upphaf kennslu á haustmisseri.

Deildinni er heimilt að ákveða að stúdent megi ekki skrá sig í námskeið nema hann hafi áður öðlast rétt til próftöku eða staðist próf í tilteknum námskeiðum.

Deildin setur reglur um æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Halda má æfinganámskeið utan reglulegs kennslutíma.

Stúdent skal ljúka prófi í öllum námskeiðum fyrsta kennsluárs fyrir lok annars námsárs síns og í öllum námskeiðum annars kennsluárs fyrir lok þriðja námsárs, ella glatar hann rétti til þess að halda náminu áfram. Til þess að standast BS-próf verður stúdent að hafa hlotið eigi lægri einkunn en 5,0 í hverri prófgrein. Til þess að standast MS-próf verður stúdent að hafa hlotið eigi lægri einkunn en 6,0 í hverri prófgrein.

Stúdent í BS-námi skal enn fremur ljúka prófi með tilskildum árangri og ávinna sér svo margar námseiningar er hér segir: Eftir fyrsta ár 40 einingar; eftir annað ár 90 einingar; eftir þriðja ár 140 einingar; eftir fjórða ár 180 einingar. Til meistaraprófs skal kennslu hagað þannig, að ljúka megi því á tveimur árum eftir BS-próf. Meistaraprófi skal ljúka eigi síðar en þremur árum eftir að stúdent innritaðist í meistaranámið.

Heimilt er deildinni að víkja frá ákvæðum 5. og 6. mgr. um tímamörk og námshraða, ef stúdent hefur ekki vanrækt námið og horfur eru á að hann geti lokið því.

Endurtekningarpróf eru haldin í kjölfar almennra próftímabila í desember og maí, sbr. 56. og 57. gr. þessara reglna.

Við einkunnagjöf má taka tillit til frammistöðu stúdents í prófum og æfingum utan reglulegs próftíma og veita fyrir hana sérstaka einkunn, hlutaeinkunn. Deildin ákveður að tillögu kennara vægi hlutaeinkunnar og skal það tilgreint í kennsluskrá. Við birtingu einkunna skulu prófseinkunn og hlutaeinkunn einnig sýndar hvor um sig. Í prófgrein, þar sem hlutaeinkunn er gefin, er deild heimilt að tillögu kennara, að áskilja fyrir hvora einkunnina sem er, að stúdent teljist ekki hafa staðist próf ef hún er lægri en lágmarkseinkunn prófgreinarinnar í heild. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Matvæla- og næringarfræðideild.

Fræðasvið heilbrigðisvísinda gerir árlega, að tillögu Matvæla- og næringarfræðideildar, ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta í næringarfræði. Ákvörðun háskólaráðs skal tilkynna fyrir upphaf þess háskólaárs, sem hún tekur til. Háskólaráð setur, að fengnum tillögum fræðasviðs og deildar, reglur um hvernig staðið skuli að inntöku stúdenta og skulu þær birtar í kennsluskrá ár hvert.

SÁLFRÆÐIDEILD

105. gr.  [Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Sálfræðideild veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til BS-prófs í sálfræði. [...]4
 2. Til MS-prófs í sálfræði.
 3. [Til MS-prófs í hagnýtri sálfræði.]3
 4. [Til meistaraprófs í hagnýtri atferlisgreiningu, í samstarfi við Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda, sbr. 119. gr. þessara reglna.]5
 5. Til doktorsprófs í sálfræði þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi. Enn fremur til meistara- og doktorsprófs í lýðheilsuvísindum og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi. Deildin setur nánari reglur um nám til meistara- og doktorsprófs, samkvæmt reglum þessum, sem háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin ákvarðar kennslugreinar og skiptingu þeirra í námskeið og um vægi þeirra.

Allar breytingar á vægi námskeiða skal tilgreina í kennsluskrá eða tilkynna á annan hátt eigi síðar en við upphaf kennsluárs.

Námskeið skal meta til eininga og telst fullt nám að jafnaði vera 60 einingar á námsári. Skipan BS-námsins miðast við að það taki þrjú ár, og er heildarnámið minnst 180 námseiningar. Einnig er unnt að ljúka BS-prófi í sálfræði með 120 eininga aðalgrein í sálfræði og 60 einingar í aukagrein úr annarri deild, enda samþykki Sálfræðideild og viðkomandi deild aukagreinina.

[Nám til MS-prófs í sálfræði er 120 eininga einstaklingsbundið meistaranám að loknu BS-prófi í sálfræði.]3

[Nám til MS-prófs í hagnýtri sálfræði er 120 eininga meistaranám að loknu BS-prófi í sálfræði. Námið er [fræðilegt og verklegt]4 með vettvangstengingu og veitir nemendum þjálfun í að hagnýta sálfræðiþekkingu á ólíkum vettvangi. Námið veitir að auki undirbúning undir doktorsnám. Í náminu velja nemendur á milli [fjögurra]4 kjörsviða.]3 [Námið á kjörsviðinu klínísk sálfræði inniheldur starfsþjálfun undir handleiðslu sálfræðinga á viðurkenndum stofnunum. Námið miðast við að sá sem hefur lokið því uppfylli skilyrði laga til að kalla sig sálfræðing. Starfsþjálfun stúdenta í hagnýtri sálfræði fer eftir reglum sem deildin setur. Til að útskrifast með prófgráðuna MS í hagnýtri sálfræði verður vegin meðaleinkunn, í þeim námskeiðum þar sem einkunn er gefin, að vera 7,0 eða hærri.]4

[...]4

[Diplómanám í hagnýtri atferlisgreiningu er 60 eininga þverfræðilegt framhaldsnám sem Sálfræðideild býður í samstarfi við Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda. Nám þetta er hægt að fá metið inn í námsleið til meistaraprófs í hagnýtri atferlisgreiningu, að uppfylltum inntökuskilyrðum.]5

Nám til doktorsprófs í sálfræði er [180 eða 240 eininga]5 nám að loknu meistaraprófi sem lýtur sérstökum reglum, [sbr. 3. málsl. e. liðar 1. mgr. þessarar greinar.]2]1
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 497/2011.
2Breytt með 5. gr. rgl. nr. 1095/2014.
3Breytt með 4. gr. rgl. nr. 1015/2016.
4Breytt með 4. gr. rgl. nr. 1255/2017.
5Breytt með 5. gr. rgl. nr. 51/2020.

106. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BS-prófs skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BS-prófi er níu kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Kennslu til [...]1 meistaraprófs til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum.

Heimilt er að sama námskeið sé hluti af fleiri en einni aðalgrein eða aukagrein, en eigi má reikna það nema einu sinni í samanlögðum einingafjölda stúdents.

Heimilt er stúdent í BS-námi að sækja nám í aukagrein til annarra deilda, að fengnu samþykki Sálfræðideildar og þeirrar deildar sem námið er sótt til.

Deildinni er heimilt að ákveða að stúdent megi ekki skrá sig í námskeið, nema hann hafi áður öðlast rétt til próftöku eða staðist próf í tilteknum námskeiðum. Einnig er heimilt að gera kröfur um námsárangur milli námsára. Slíkt skal tekið fram í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Próf geta verið munnleg og/eða skrifleg. Heimilt er kennara, með samþykki deildar, að meta ritgerðir, vinnuverkefni og æfingar sem hluta af prófi. Ef prófþættir í námskeiði eru tveir eða fleiri er deildinni heimilt, að tillögu kennara, að krefjast þess að tilskilinni lágmarkseinkunn verði náð í hvorum eða hverjum prófþætti. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá eða í námsáætlun sem lögð er fram í upphafi námskeiðs.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Sálfræðideild.

[Fræðasvið heilbrigðisvísinda gerir árlega, að tillögu Sálfræðideildar, ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta í MS-námi í hagnýtri sálfræði.]1 Ákvörðun háskólaráðs skal tilkynna fyrir upphaf þess háskólaárs, sem hún tekur til. Háskólaráð setur, að fengnum tillögum fræðasviðs og deildar, reglur um hvernig staðið skuli að inntöku stúdenta og skulu þær birtar í kennsluskrá ár hvert.
1Breytt með 5. gr. rgl. nr. 1255/2017.

TANNLÆKNADEILD

107. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Tannlæknadeild veitir kennslu í tann- og munnvísindum sem hér segir:

Til kandídatsprófs í tannlæknisfræði.

Til BS-prófs í tannsmíði.

Til meistara- og doktorsprófs í tann- og munnvísindum á fræðasviðum þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi. Enn fremur til meistara- og doktorsprófs í lýðheilsuvísindum og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi. Deildin setur nánari reglur um nám til meistara- og doktorsprófs, samkvæmt reglum þessum, sem háskólaráð staðfestir, sbr. 66.- 69. gr. þessara reglna.

Til kennslu í tannlæknisfræði og tannsmíði heyra þær greinar er varða fræðasvið tann- og munnvísinda á hverjum tíma. Til fræðasviðs tannlæknisfræðinnar telst allt sem tengist gerð og starfsemi tyggingarfæra mannslíkamans.

Tannsmíðanámi er skipað í sérstaka námsbraut, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin veitir heilbrigðisyfirvöldum upplýsingar og er leiðandi í ráðgjöf um tannheilsu og í fræðslu fyrir almenning. Enn fremur veitir deildin almenningi tannlæknaþjónustu í tengslum við kennslu á vegum deildarinnar og sérfræðiþjónustu samkvæmt samningi milli Háskóla Íslands og heilbrigðisyfirvalda á hverjum tíma.

Deildin ákvarðar kennslugreinar og skiptingu þeirra í námskeið og vægi þeirra.

Allar breytingar á vægi námskeiða skal tilgreina í kennsluskrá eða tilkynna á annan hátt eigi síðar en við upphaf kennsluárs.

Kennsla í hverri grein skal við það miðuð, að stúdent fái yfirferð yfir öll aðalatriði hennar áður en hann gengur undir próf.

Nám í tannlæknisfræði til kandídatsprófs jafngildir 360 námseiningum og nám til BS-prófs í tannsmíði jafngildir 180 einingum. [...]2

Próftitilinn candidatus odontologiae (cand.odont.) ber sá, er lokið hefur kandídatsprófi frá Tannlæknadeild og sá sem lokið hefur námi í tannsmíði ber titilinn baccalaureus scientiarum (BS) í tannsmíði.

[Tannlæknadeild býður upp á rannsóknatengt framhaldsnám. Meistaranám er 120 einingar að loknu BS-prófi eða cand. odont.-prófi. Doktorsnám er 180 eða 240 einingar að loknu MS-prófi eða cand. odont.-prófi.]2

Meistaranámið felur í sér þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum og er ritgerð byggð á sjálfstæðri rannsókn hluti námsins. [Stærð rannsóknarverkefnis skal vera 60 námseiningar.]1 [Meistaranámi]2 lýkur með því að stúdent leggur fram ritgerð og heldur um hana fyrirlestur. Ritgerð og fyrirlestur eru dæmd af [...]2 sérfræðingum sem umsjónarnefnd tilnefnir til starfans. Aðrar námseiningar til MS-prófs öðlast stúdent með þátttöku í námskeiðum. Lágmarkseinkunn fyrir námskeið sem tekin eru sem hluti af námi til MS-prófs, er 6,0. [Meistaranám veitir aðgang að doktorsnámi en ekki sérstök starfsréttindi.]2

[Meistaranáminu er skipt í tvö kjörsvið sem eru skipulögð með tilliti til bakgrunns umsækjanda. Nemendur sem lokið hafa 360 eininga cand. odont.-prófi fá metnar 30 einingar fyrir cand. odont.-námið og þurfa því að ljúka 30 eininga kjarnanámskeiðum sem skiptast í skyldu- og valnámskeið. Nemendur sem lokið hafa BS-prófi ljúka 60 eininga kjarnanámskeiðum sem skiptast í skyldunámskeið, bundið val og valnámskeið.

Nemandi getur fengið metin námskeið úr grunnnámi, að hámarki 60 einingar, sem eru sambærileg valnámskeiðum á kjörsviði námsleiðarinnar.

Framkvæmd og umsjón með meistaranámi í Tannlæknadeild er í höndum rannsóknanámsnefndar Læknadeildar þar sem Tannlæknadeild á sinn fulltrúa.]2

[Um doktorsnám og doktorspróf gilda sérstakar reglur Heilbrigðisvísindasviðs sem háskólaráð staðfestir. Doktorsnámsnefnd Heilbrigðisvísindasviðs ber ábyrgð á doktorsnámi innan sviðsins.]2

[...]2
1Breytt með 6. gr. rgl. nr. 1095/2014.
2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 478/2020.

108. gr.  Námsframvinda, námsmat, einkunnir og hámarksnámstími

[Nám í tannlækningum og tannsmíði er einungis unnt að stunda sem aðalgrein.]1

Stúdent skal hafa lokið öllum prófum [og öðru námsmati]hvers árs áður en hann hefur nám á næsta námsári. [Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessu skilyrði við sérstakar aðstæður.]1

Próf skulu vera skrifleg, munnleg og verkleg eftir ákvörðun deildarinnar.

Séu prófþættir fleiri en einn í einhverri kennslugrein eða próf haldið í sömu kennslugrein á fleiri en einu ári þarf stúdent að fá tilskilda lágmarkseinkunn í hverjum prófþætti. [...]1 Fyrir upphaf kennsluárs skal tilkynna vægi hvers prófþáttar í heildareinkunn námsgreinar.

[Árangur stúdents í verklegu námi er metinn af þeim kennara/kennurum sem kennsluna annast. Einkunnir fyrir preklínískt og klínískt nám eru gefnar í tölum og reiknast sem ákveðinn hluti af lokaeinkunn í hlutaðeigandi grein. Nemandi sem ekki fær fullnægjandi einkunn eða sem hefur sýnt minna en 85% tímasókn telst ekki hafa lokið kröfum í verklegu námi.]1

[Sjúkra- og endurtökupróf fara öll fram að vori, sbr. þó 2. mgr. reglna nr. 155/2011 um val nemenda til náms í tannlæknisfræði og tannsmíði við Tannlæknadeild Háskóla Íslands.

Krafist er 100% tímasóknar í fyrirlestra sem haldnir eru í lotum áður en verkleg kennsla hefst. Viðkomandi kennari getur veitt undanþágu frá þessu skilyrði þegar sérstaklega stendur á.

Lágmarkstímasókn í námskeiðum í samkennslu I, II og III er 85%.]1

Kennslu tannlæknanema skal haga þannig að unnt sé að ljúka námi á sex árum og kennslu tannsmiðanema þannig að unnt sé að ljúka námi á þremur árum. Heildarnámstími tannlæknanema má ekki vera lengri en [sjö]1 ár og tannsmiðanema ekki lengri en fjögur ár. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum skilyrðum, þegar sérstaklega stendur á.

Fræðasvið heilbrigðisvísinda gerir árlega, að tillögu Tannlæknadeildar, ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta. Ákvörðun háskólaráðs skal tilkynna fyrir upphaf þess háskólaárs, sem hún tekur til. Háskólaráð setur, að fengnum tillögum fræðasviðs og deildar, reglur um hvernig staðið skuli að inntöku stúdenta og skulu þær birtar í kennsluskrá ár hvert.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Tannlæknadeild.
1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 478/2020.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1302/2021.

XII. KAFLI

HUGVÍSINDASVIÐ

Deildir Hugvísindasviðs eru [Mála- og menningardeild,]1 Guðfræði- og trúarbragðafræðideild, Íslensku- og menningardeild og [Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði.]2

Deildirnar skulu hafa með sér náið samstarf til að nýta sem best mannafla, fjármuni, aðstöðu, tæki og búnað í þágu fjölbreyttrar menntunar og rannsókna.

Hugvísindasvið og deildir þess skulu enn fremur stuðla að nánu samstarfi við sameiginlega stjórnsýslu háskólans, önnur fræðasvið háskólans og deildir.

Um stjórn fræðasviða og deilda og önnur atriði sem lúta sömu reglum fer eftir ákvæðum II. kafla þessara reglna. Um inntökuskilyrði í einstakar deildir og námsleiðir fer eftir reglum sem háskólaráð setur, sbr. 47. gr. þessara reglna. Háskólaráð setur jafnframt sérstakar reglur um háskólastofnanir og um meistara- og doktorsnám í hverri deild.

[MÁLA- OG MENNINGARDEILD]1

1Breytt með 5. gr. rgl. nr. 1154/2016.
2Breytt með 7. gr. rgl. nr. 510/2022.

109. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

[[Mála- og menningardeild]6 veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til BA-prófs: Austur-Asíufræði, danska, enska, [...]7 frönsk fræði, gríska, ítalska, japanska, kínversk fræði, [klassísk mál,]8 latína, norska, rússneska, [skandinavísk fræði,]8 spænska, sænska og þýska. Auk þess er heimilt að taka upp kennslu í aukagreinum eftir nánari ákvörðun deildar.
 2. [TIL MT-prófs: Tungumálakennsla.]9
 3. Til MA-prófs: [Ameríkufræði,]3 danska, enska, frönsk fræði, menning, bókmenntir og miðlun, hagnýt þýska í ferðaþjónustu og miðlun, Norðurlandafræði, spænska og þýska. Enn fremur til MA-prófs í dönskukennslu, enskukennslu, frönskukennslu, spænskukennslu og þýskukennslu og til MA-prófs í [annarsmálsfræðum,]5 nytjaþýðingum, ráðstefnutúlkun og þýðingarfræði í samvinnu við Íslensku- og menningardeild, sbr. 1. mgr. 113. gr. [Auk þess til MA-prófs: Evrópsk tungumál, saga og menning, í samvinnu við [Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði,]10 sbr. 1. mgr. 115. gr.]2
 4. Til doktorsprófs: Á fagsviðum þar sem deild metur að nauðsynleg aðstaða og sérþekking sé fyrir hendi.]1

Deildin setur nánari reglur um nám til meistara- og doktorsprófs, samkvæmt reglum þessum, sem háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.

[Mála- og menningardeild er skipað í eftirtaldar námsbrautir, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna: Enska; þýska og Norðurlandamál; asísk fræði og rússneska; rómönsk og klassísk mál.]7

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin tekur nánari ákvarðanir um skiptingu kennslugreina í námskeið og um vægi þeirra í námseiningum, í hvaða röð námskeið skulu tekin og hver þeirra séu skyldunámskeið. Ef sérstakir erfiðleikar eru á kennslu í einhverri kennslugrein getur deildin ákveðið að hún skuli ekki kennd.

Deildinni er heimilt að skipuleggja stuttar hagnýtar námsleiðir í grunnnámi, sbr. ákvæði 55. gr. reglna þessara. Deildinni er enn fremur heimilt að gefa kost á viðbótarnámi að loknu fullgildu háskólanámi. Auk kennslu til þeirra prófa sem að framan eru talin er deildinni heimilt að skipuleggja ýmsar námsleiðir innan deildarinnar eða í samvinnu við aðrar deildir.

Til BA-prófs er krafist minnst 180 eininga. Stúdent velur sér aðalgrein úr kennslugreinum þeim sem upp eru taldar í 1. mgr. og tekur í henni minnst 120 einingar. Til viðbótar tekur hann annaðhvort 60 einingar í aðalgrein sinni eða 60 einingar í aukagrein sem valin er úr kennslugreinum á Hugvísindasviði. [...]7 Stúdent er einnig heimilt að ljúka BA-prófi í tveimur aðalgreinum með því að taka a.m.k. 120 einingar [...]7 í hvorri grein. Stúdent er heimilt með samþykki deildar að sækja aukagrein eða einstök námskeið til annarra deilda. [Nánar er kveðið á um þetta í námsskipunarreglum einstakra námsleiða deildarinnar.]7

[Að loknu BA-prófi getur stúdent sótt um að hefja nám til meistaraprófs í þeirri grein sem var aðalgrein hans til BA-prófs.]6 Áskilið er að hann hafi lokið BA-prófi með fyrstu einkunn [og a.m.k. 10 eininga lokaverkefni.]7 Heimilt er að veita undanþágu frá kröfum um lágmarkseinkunn ef sérstök rök mæla með því. Uppfylli stúdent ekki ofangreind skilyrði getur hann þó sótt um að hefja nám til meistaraprófs við deildina, hafi hann áður lokið hliðstæðu háskólaprófi og uppfyllt þær kröfur sem deildin setur. Nánar er kveðið á um þetta í námsskipunarreglum einstakra námsleiða deildarinnar.

Til meistaraprófs er að jafnaði krafist minnst 120 eininga. MA-verkefni skal vega minnst 30 einingar en mest 60 einingar. MA-verkefni velur stúdent í samræmi við reglur deildar. Nánari leiðbeiningar um hlutfall námskeiða í greininni af heildarnámi, sem og um vægi ritgerða og einstakra námskeiða skal setja í námsskipunarreglum sem deildin samþykkir fyrir hverja námsleið.

Deildin setur að öðru leyti nánari reglur um meistaranám sem háskólaráð staðfestir, sbr. 5. mgr. Heimilt er í þeim reglum að kveða á um námsleiðir sem deildin stendur sameiginlega að með öðrum deildum eða háskólum, og námsleiðir þar sem krafist er minnst 90 eininga til meistaraprófs. Standi deildin sameiginlega að slíkum námsleiðum með öðrum deildum eða háskólum er jafnframt heimilt að fela fagráði eða námsstjórn að fara sameiginlega með það hlutverk sem deildin annars hefur með höndum. Heimilt er að taka upp diplómanám á meistarastigi (til 30 eða 60 eininga). Slíkt nám má meta inn í meistaranám skv. nánari ákvæðum í námsskipunarreglum.

Stúdent sem hefur lokið MA-prófi frá [Mála- og menningardeild]6 með fyrstu einkunn getur sótt um aðgang að doktorsnámi í deildinni. Stúdent sem hefur lokið meistaraprófi eða öðru samsvarandi prófi frá annarri deild Háskóla Íslands eða öðrum háskóla sem deildin viðurkennir, með jafngildi fyrstu einkunnar, getur sótt um aðgang að doktorsnámi við [Mála- og menningardeild.]6 Þá skal menntun hans metin með tilliti til aðalgreinar í doktorsnámi og honum gerðar námskröfur sem tryggi að undirbúningur hans sé nægjanlegur til að stunda doktorsnám á því sviði sem hann sækir um.

Til doktorsprófs er krafist minnst 180 eininga að loknu meistaraprófi. Heimilt er að skipuleggja doktorsnám til allt að 240 eininga að loknu meistaraprófi séu til þess faglegar forsendur. Í upphafi doktorsnáms skal framhaldsnámsnefnd deildarinnar tilnefna stúdentinum leiðbeinanda á sérsviði stúdents og í samráði við hann. Stúdentinn gerir áætlun um almennan hluta doktorsnáms í samráði við leiðbeinanda, samkvæmt nánari námsskipunarreglum sem deildin setur fyrir hverja grein. Námsáætlun skal staðfest af framhaldsnámsnefnd og námsframvinda staðfest með mati sem nefndin viðurkennir og með árangri sem hún metur fullnægjandi.

Stúdent í doktorsnámi velur sér rannsóknarverkefni í samráði við leiðbeinanda sinn og gerir áætlun um hvernig að verkinu skuli staðið. Áætlunin skal lögð fyrir framhaldsnámsnefnd deildarinnar til samþykktar. Staðfesti nefndin áætlunina hefst rannsóknarvinna undir leiðsögn leiðbeinanda. Doktorsefnið lýkur rannsóknum sínum með því að semja eina heildstæða doktorsritgerð undir leiðsögn leiðbeinanda. Ritgerðin skal dæmd og varin samkvæmt reglum háskólans um doktorsritgerðir og doktorsvarnir.

Deildin setur að öðru leyti nánari reglur um doktorsnám sem háskólaráð staðfestir, [sbr. 2. mgr.]4
1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 497/2011.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1305/2011.
3Breytt með 6. gr. rgl. nr. 74/2013.
4Breytt með 7. gr. rgl. nr. 1095/2014.
5Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1087/2015.
6Breytt með 6. gr. rgl. nr. 1154/2016.
7Breytt með 4. gr. rgl. nr. 350/2017.
8Breytt með 6. gr. rgl. nr. 51/2020.
9Breytt með 4. gr. rgl. nr. 36/2021.

10Breytt með 8. gr. rgl. nr. 510/2022.

110. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BA-prófs við [Mála- og menningardeild]1 skal haga þannig, að stúdent sé unnt að ljúka námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BA-prófi er átta kennslumisseri (fjögur ár) frá því er stúdent var skrásettur í deildina. Eðlileg námsframvinda miðast þó við að stúdent ljúki á hverju háskólaári að lágmarki ¾ af skilgreindum einingafjölda í fullu námi skv. 53. gr. Deildinni er heimilt að setja frekari skilyrði um námsframvindu í einstökum greinum.

[Kennslu til meistaraprófs skal haga þannig að stúdent í fullu námi geti lokið námi á tveimur árum að loknu BA-prófi.]1 Stúdent í fullu námi til meistaraprófs skal hafa lokið prófi eigi síðar en þremur árum eftir skráningu í námið. Stúdent í hlutanámi skal á hverju háskólaári ljúka a.m.k. helmingi af skilgreindum einingafjölda í fullu námi skv. 53. gr. og skal hafa lokið prófi eigi síðar en fjórum árum eftir skráningu í námið.

Deildinni er heimilt að veita stúdent allt að eins árs viðbótarfrest frá ofangreindum tímamörkum 1. og 2. mgr., eða heimila hlé frá námi, ef gildum ástæðum er til að dreifa. Að öðrum kosti fellur niður réttur stúdents til þess að halda áfram námi við deildina ljúki hann ekki námi sínu innan tilgreindra marka. Stúdent getur sótt um endurinnritun og að fá metin þau námskeið sem hann hefur lokið.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða skólum eða milli aðalgreina í [Mála- og menningardeild.]1

Námsmat felst í skriflegum og/eða munnlegum prófum, æfingavinnu, verkefnum eða ritgerðum. Ef prófþættir í námskeiði eru tveir eða fleiri er námsbraut heimilt, að tillögu kennara, að ákveða að stúdent teljist ekki hafa staðist próf nema hann hafi í tilteknum prófþáttum náð lágmarkseinkunn námskeiðsins í heild. Slík ákvörðun skal tilkynnt eigi síðar en í upphafi námskeiðs.

Lágmarkseinkunn í kennslugreinum [Mála- og menningardeildar]1 er 5,0. Deildinni er heimilt að ákveða hærri lágmarkseinkunn í einstökum greinum. Til þess að brautskrást frá [Mála- og menningardeild]1 þarf stúdent að ná meðaleinkunninni 6,0.

Til að brautskrást með prófgráðu frá [Mála- og menningardeild]1 þarf að ljúka a.m.k. helmingi námseininga á vegum deildarinnar.
1Breytt með 7. gr. rgl. nr. 1154/2016.

GUÐFRÆÐI- OG TRÚARBRAGÐAFRÆÐIDEILD

111. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

[Guðfræði- og trúarbragðafræðideild veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til BA-prófs í guðfræði.
 2. Til BA-prófs í almennum trúarbragðafræðum.
  [...]6
 3. [Til meistaraprófs: Embættispróf í guðfræði (mag. theol.), meistaranám í guðfræði (MA – einungis fyrir þá sem hafa lokið cand. theol.-gráðu), meistaranám í trúarbragðafræði (MA), meistaranám til kennslu í kristinfræði og trúarbragða­fræði (MA) og meistaranám í djáknafræði (MA).]6
 4. [Til doktorsprófs í guðfræði á fræðasviðum þar sem deildin metur að nauðsynleg aðstaða og sérþekking sé fyrir hendi.]1

Deildin setur sér nánari reglur um nám til meistara- og doktorsprófs sem háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.

[...]6

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Fræðasvið í Guðfræði- og trúarbragðafræðideild eru þessi: Gamlatestamentisfræði, nýjatestamentisfræði, trúfræði, guðfræðileg siðfræði, kirkjusaga, almenn trúarbragðafræði og kennimannleg guðfræði.

Deildin ákvarðar kennslugreinar og skiptingu þeirra í námskeið og um vægi þeirra.

Deildinni er heimilt að kveða á um lágmarksundirbúning til þátttöku í tilteknum námskeiðum. Deildin setur sér reglur um samstarfshópa kennara til þess að velja viðfangsefni og skipuleggja námsvinnu í hinum ýmsu greinum.

Guðfræði- og trúarbragðafræðideild er heimilt að áskilja að stúdentar á námsleiðum til embættisprófs og [meistaraprófs í djáknafræði]6 stundi verklegt nám á stofnunum þjóðkirkjunnar eða annarra trúfélaga eftir því sem við á, sem og á heilbrigðisstofnunum. Um verklegt nám í Guðfræði- og trúarbragðafræðideild gilda nánari reglur sem deildin setur.

Til BA-prófs er krafist minnst 180 eininga. [Á tveimur fyrstu námsárunum]6 skulu allir stúdentar ljúka sameiginlegum kjarna sem er inngangur að öllum fræðasviðum guðfræðinnar. [Að loknu námi í kjarna geta stúdentar valið á milli náms til BA-prófs í guðfræði og náms til BA-prófs í almennum trúarbragðafræðum.]6

Nám til BA-prófs í guðfræði fer eftir námskrá sem deildin setur.

Nám til BA-prófs í almennum trúarbragðafræðum fer fram í samvinnu við aðrar deildir í Háskóla Íslands og lýtur stjórn sérstakrar námsstjórnar.

[...]6

Hafi stúdent lokið minnst 120 einingum í guðfræði af þeim 180 einingum, sem krafist er til BA- prófs og jafnframt 60 einingum til viðbótar í annarri grein með samþykki deildarinnar, má brautskrá hann með BA- próf úr Guðfræði- og trúarbragðafræðideild.

[...]6

Til meistaraprófs í Guðfræði- og trúarbragðafræðideild er krafist minnst 120 eininga að loknu BA-prófi.

Að loknu BA-prófi í guðfræði getur stúdent valið nám til embættisprófs í guðfræði, Mag. theol., ef samsetning námsins er samkvæmt námskrá deildarinnar þar um, til MA-prófs í guðfræði og almennum trúarbragðafræðum eða nám til kennsluréttinda.[...]5

Uppfylli stúdent ekki ofangreind skilyrði getur hann þó sótt um að hefja nám til meistaraprófs við deildina, hafi hann áður lokið hliðstæðu háskólaprófi og uppfyllt þær kröfur sem deildin setur.

Stúdent sem hefur lokið meistaraprófi frá Guðfræði- og trúarbragðafræðideild með fyrstu einkunn getur sótt um aðgang að doktorsnámi í deildinni. Stúdent sem hefur lokið meistaraprófi eða öðru samsvarandi prófi frá annarri deild Háskóla Íslands eða öðrum háskóla, sem deildin viðurkennir, með jafngildi fyrstu einkunnar, getur sótt um aðgang að doktorsnámi við Guðfræði- og trúarbragðafræðideild. Þá skal menntun hans metin með tilliti til aðalgreinar við doktorsnám og honum gerðar frekari námskröfur en þeim stúdentum sem hafa lokið meistaraprófi frá deildinni.

[Til doktorsprófs er krafist minnst 180 eininga að loknu meistaraprófi. Heimilt er að skipuleggja doktorsnám til allt að 240 eininga að loknu meistaraprófi séu til þess faglegar forsendur.]3 Stúdent í doktorsnámi skal velja sér leiðbeinanda á sérsviði sínu og sækja sérhæfð námskeið samkvæmt nánari námsskipunarreglum sem deildin setur fyrir hverja grein. Námsáætlun skal samin í samráði við leiðbeinanda og staðfest af deildinni. Námsárangur skal staðfestur með mati sem deildin viðurkennir og með árangri sem hún metur fullnægjandi.

Stúdent í doktorsnámi velur sér rannsóknarverkefni í samráði við leiðbeinanda sinn og gerir áætlun um hvernig að verkinu skuli staðið. Áætlunin skal lögð fyrir deildina til samþykktar. Staðfesti deildin áætlunina hefst rannsóknarvinna undir leiðsögn leiðbeinanda. Doktorsefnið lýkur rannsóknum sínum með því að semja eina heildstæða doktorsritgerð undir leiðsögn leiðbeinanda. Aðalleiðbeinanda er ekki heimilt að sitja í dómnefnd um ritgerðina. Ritgerðin skal dæmd og varin samkvæmt reglum háskólans um doktorsritgerðir og doktorsvarnir.

Deildin setur að öðru leyti nánari reglur um doktorsnám sem háskólaráð staðfestir, [sbr. 2. mgr.]4
1Breytt með 4. gr. rgl. nr. 497/2011.
2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1305/2011.
3Breytt með 2. gr. rgl. nr. 600/2012.
4Breytt með 8. gr. rgl. nr. 1095/2014.
5Breytt með 8. gr. rgl. nr. 1154/2016.

6Breytt með 6. gr. rgl. nr. 110/2022.

112. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BA-prófs við Guðfræði- og trúarbragðafræðideild skal haga þannig, að stúdent sé unnt að ljúka námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BA-prófi er átta kennslumisseri (fjögur ár) frá því er stúdent var skrásettur í deildina. Eðlileg námsframvinda miðast þó við að stúdent ljúki á hverju háskólaári að lágmarki ¾ af skilgreindum einingafjölda í fullu námi skv. 53. gr. Deildinni er heimilt að setja frekari skilyrði um námsframvindu í einstökum greinum.

Kennslu til meistaraprófs skal haga þannig að stúdent í fullu námi geti lokið námi á tveimur árum að loknu BA-prófi. Stúdent í fullu námi til meistaraprófs skal hafa lokið prófi eigi síðar en þremur árum eftir skráningu í námið. Stúdent í hlutanámi skal á hverju háskólaári ljúka a.m.k. helmingi af skilgreindum einingafjölda í fullu námi skv. 55. gr. og skal hafa lokið prófi eigi síðar en fjórum árum eftir skráningu í námið.

Deildinni er heimilt að veita nemendum allt að eins árs viðbótarfrest frá ofangreindum tímamörkum 1. og 2. mgr., eða heimila hlé frá námi, ef gildum ástæðum er til að dreifa. Að öðrum kosti fellur niður réttur nemandans til þess að halda áfram námi við deildina ljúki hann ekki námi sínu innan tilgreindra marka. Nemandinn getur sótt um endurinnritun og að fá metin þau námskeið sem hann hefur lokið.

Námsmat felst í skriflegum og/eða munnlegum prófum, æfingavinnu, verkefnum eða ritgerðum. Ef prófþættir í námskeiði eru tveir eða fleiri er kennara heimilt, að fengnu samþykki deildarinnar, að ákveða að stúdent teljist ekki hafa staðist próf nema hann hafi í tilteknum prófþáttum náð lágmarkseinkunn námskeiðsins í heild. Slík ákvörðun skal tilkynnt í upphafi námskeiðs. Lokafrestur til að skila ritgerðum og verkefnum er síðasta kennsluvika misseris nema annað sé tekið fram í námsáætlun.

Árangur stúdents í verklegu námi er metinn af þeim kennara, sem kennsluna annast. Kennari skilar skriflegum vitnisburði til nemendaskrár háskólans og fylgir hann útskriftarskírteini. Gefnar eru fjórar einkunnir: ágætt, gott, viðunandi og óviðunandi. Sá sem fær einkunnina óviðunandi telst ekki hafa lokið verklega náminu. Einkunnir fyrir verklegt nám reiknast ekki með til lokaeinkunnar.

Um lokaritgerð/verkefni fer eftir reglum sem Guðfræðideild- og trúarbragðafræðideild setur.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum.

Ekki er hægt að brautskrást með prófgráðu frá deildinni nema viðkomandi hafi lokið a.m.k. helmingi námseininga á vegum deildarinnar.

ÍSLENSKU- OG MENNINGARDEILD

113. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

[Íslensku- og menningardeild veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til BA-prófs: Almenn bókmenntafræði, almenn málvísindi, íslenska, íslenska sem annað mál, kvikmyndafræði, listfræði, ritlist og táknmálsfræði. Auk þess er heimilt að taka upp kennslu í aukagreinum eftir nánari ákvörðun deildar.
 2. [Til MT-prófs: Íslenskukennsla.]9
 3. Til MA-prófs: Almenn bókmenntafræði, almenn málvísindi, hagnýt ritstjórn og útgáfa, íslenskar bókmenntir, íslensk málfræði, íslensk fræði, íslensk miðaldafræði (Medieval Icelandic Studies), íslenskukennsla, [kvikmyndafræði,]10 [listfræði,]3  [ritlist,]2 máltækni og menningarfræði. Auk þess til MA-prófs í [annarsmálsfræðum,]5 nytjaþýðingum, ráðstefnutúlkun og þýðingafræði í samvinnu við [Mála- og menningardeild,]6 sbr. 1. mgr. 109. gr. [og í sýningargerð, miðlun og sýningarstjórnun, í samvinnu við [Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði,]11 sbr. 1. mgr. 115. gr.]8
 4. Til doktorsprófs: Á fagsviðum þar sem deild metur að nauðsynleg aðstaða og sérþekking sé fyrir hendi.]1

Deildin setur nánari reglur um nám til meistara- og doktorsprófs, samkvæmt reglum þessum, sem háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.

[Íslensku- og menningardeild er skipað í eftirtaldar námsbrautir, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna: Íslenska, íslenska sem annað mál, menningargreinar.]1

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin tekur nánari ákvarðanir um skiptingu kennslugreina í námskeið og um vægi þeirra í námseiningum, í hvaða röð námskeið skulu tekin og hver þeirra séu skyldunámskeið. Ef sérstakir erfiðleikar eru á kennslu í einhverri kennslugrein getur deildin ákveðið að hún skuli ekki kennd.

Deildinni er heimilt að skipuleggja stuttar hagnýtar námsleiðir í grunnnámi, sbr. ákvæði 55. gr. reglna þessara. Deildinni er enn fremur heimilt að gefa kost á viðbótarnámi að loknu fullgildu háskólanámi. Auk kennslu til þeirra prófa sem að framan eru talin er deildinni heimilt að skipuleggja ýmsar námsleiðir innan deildar eða í samvinnu við aðrar deildir.

Til BA-prófs er krafist minnst 180 eininga. Stúdent velur sér aðalgrein úr kennslugreinum þeim sem upp eru taldar í 1. mgr. og tekur í henni minnst 120 einingar. Til viðbótar tekur hann annaðhvort 60 einingar í aðalgrein sinni eða 60 einingar í aukagrein sem valin er úr kennslugreinum á Hugvísindasviði. [...]7 Stúdent er einnig heimilt að ljúka BA-prófi í tveimur aðalgreinum með því að taka a.m.k. 120 einingar [...]7 í hvorri grein. Stúdent er heimilt með samþykki deildar að sækja aukagrein eða einstök námskeið til annarra deilda. [Nánar er kveðið á um þetta í námsskipunarreglum einstakra námsleiða deildarinnar.]7

[Að loknu BA-prófi getur stúdent sótt um að hefja nám til meistaraprófs í þeirri grein sem var aðalgrein hans til BA-prófs.]6 Áskilið er að hann hafi lokið BA-prófi með fyrstu einkunn [og a.m.k. 10 eininga lokaverkefni.]7 Heimilt er að veita undanþágu frá kröfum um lágmarkseinkunn ef sérstök rök mæla með því. Uppfylli stúdent ekki ofangreind skilyrði getur hann þó sótt um að hefja nám til meistaraprófs við deildina, hafi hann áður lokið hliðstæðu háskólaprófi og uppfyllt þær kröfur sem deildin setur. Nánar er kveðið á um þetta í námsskipunarreglum einstakra námsleiða deildarinnar.

Til meistaraprófs er að jafnaði krafist minnst 120 eininga. Lokaverkefni skal vega minnst 30 einingar en mest 60. Viðfangsefni þess velur stúdent í samræmi við reglur deildar. Nánari leiðbeiningar um hlutfall námskeiða í greininni af heildarnámi, sem og um vægi ritgerða og einstakra námskeiða skal setja í námsskipunarreglum sem deildin samþykkir fyrir hverja námsleið.

Deildin setur að öðru leyti nánari reglur um meistaranám sem háskólaráð staðfestir, sbr. 6. mgr. Heimilt er í þeim reglum að kveða á um námsleiðir sem deildin stendur sameiginlega að með öðrum deildum eða háskólum, og námsleiðir þar sem krafist er minnst 90 eininga til meistaraprófs. Standi deildin sameiginlega að slíkum námsleiðum með öðrum deildum eða háskólum er jafnframt heimilt að fela fagráði eða námsstjórn að fara sameiginlega með það hlutverk sem deildin annars hefur með höndum. Heimilt er að taka upp diplómanám á meistarastigi (til 30 eða 60 eininga). Slíkt nám má meta inn í meistaranám skv. nánari ákvæðum í námsskipunarreglum.

Stúdent sem hefur lokið MA-prófi frá Íslensku- og menningardeild með fyrstu einkunn getur sótt um aðgang að doktorsnámi í deildinni. Stúdent sem hefur lokið meistaraprófi eða öðru samsvarandi prófi frá annarri deild Háskóla Íslands eða öðrum háskóla sem deildin viðurkennir, með jafngildi fyrstu einkunnar, getur sótt um aðgang að doktorsnámi við Íslensku- og menningardeild. Þá skal menntun hans metin með tilliti til aðalgreinar í doktorsnámi og honum gerðar námskröfur sem tryggi að undirbúningur hans sé nægjanlegur til að stunda doktorsnám á því sviði sem hann sækir um.

[Sérstakt inntökupróf er haldið fyrir umsækjendur um BA-nám í íslensku sem annað mál. Inntöku­prófið er að jafnaði haldið í júní. Þeir sem ná lágmarkseinkunninni 6,0 á inntökuprófinu öðlast rétt til að hefja BA-nám í íslensku sem annað mál. Umsækjendum sem ekki ná lágmarks­einkunninni stendur til boða að leggja stund á hagnýtt nám í íslensku og geta með því aflað undir­búnings fyrir inntökuprófið í BA-nám í íslensku sem annað mál.]12

Til doktorsprófs er að jafnaði krafist minnst 240 eininga að loknu meistaraprófi. Doktorsnámið er skipulagt sem fjögurra ára nám, en unnt er að ljúka því á skemmri tíma sé það stundað sem full vinna allt árið. Í upphafi doktorsnáms skal rannsóknarnámsnefnd deildarinnar tilnefna stúdentinum leiðbeinanda á sérsviði stúdents og í samráði við hann. Stúdentinn gerir áætlun um almennan hluta doktorsnáms í samráði við leiðbeinanda, samkvæmt nánari námsskipunarreglum sem deildin setur fyrir hverja grein. Námsáætlun skal staðfest af rannsóknarnámsnefnd og námsframvinda staðfest með mati sem nefndin viðurkennir og með árangri sem hún metur fullnægjandi.

Stúdent í doktorsnámi velur sér rannsóknarverkefni í samráði við leiðbeinanda sinn og gerir áætlun um hvernig að verkinu skuli staðið. Áætlunin skal lögð fyrir rannsóknarnámsnefnd deildarinnar til samþykktar. Staðfesti nefndin áætlunina hefst rannsóknarvinna undir leiðsögn leiðbeinanda. Doktorsefnið lýkur rannsóknum sínum með því að semja eina heildstæða doktorsritgerð undir leiðsögn leiðbeinanda. Ritgerðin skal dæmd og varin samkvæmt reglum háskólans um doktorsritgerðir og doktorsvarnir.

Deildin setur að öðru leyti nánari reglur um doktorsnám sem háskólaráð staðfestir, [sbr. 2. mgr.]4
1Breytt með 7. gr. rgl. nr. 262/2010.
2Breytt með 5. gr. rgl. nr. 497/2011.
3Breytt með 3. gr. rgl. nr. 1305/2011.
4Breytt með 9. gr. rgl. nr. 1095/2014.
5Breytt með 3. gr. rgl. nr. 1087/2015.
6Breytt með 9. gr. rgl. nr. 1154/2016.
7Breytt með 1. gr. rgl. nr. 541/2017.
8Breytt með 6. gr. rgl. nr. 1255/2017.
9Breytt með 5. gr. rgl. nr. 36/2021.
10Breytt með 1. gr. rgl. nr. 183/2021.

11Breytt með 9. gr. rgl. nr. 510/2022.
12Breytt með 1. gr. rgl. nr. 586/2024.

114. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BA-prófs við Íslensku- og menningardeild skal haga þannig, að stúdent sé unnt að ljúka námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BA-prófi er átta kennslumisseri (fjögur ár) frá því er stúdent var skrásettur í deildina. Eðlileg námsframvinda miðast þó við að stúdent ljúki á hverju háskólaári að lágmarki ¾ af skilgreindum einingafjölda í fullu námi skv. 55. gr. Deildinni er heimilt að setja frekari skilyrði um námsframvindu í einstökum greinum.

[Kennslu til meistaraprófs skal haga þannig að stúdent í fullu námi geti lokið námi á tveimur árum að loknu BA-prófi.]1 Stúdent í fullu námi til meistaraprófs skal hafa lokið prófi eigi síðar en þremur árum eftir skráningu í námið. Stúdent í hlutanámi skal á hverju háskólaári ljúka a.m.k. helmingi af skilgreindum einingafjölda í fullu námi skv. 53. gr. og skal hafa lokið prófi eigi síðar en fjórum árum eftir skráningu í námið.

Deildinni er heimilt að veita stúdent allt að eins árs viðbótarfrest frá ofangreindum tímamörkum 1. og 2. mgr., eða heimila hlé frá námi, ef gildum ástæðum er til að dreifa. Að öðrum kosti fellur niður réttur stúdents til þess að halda áfram námi við deildina ljúki hann ekki námi sínu innan tilgreindra marka. Stúdent getur sótt um endurinnritun og að fá metin þau námskeið sem hann hefur lokið.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða skólum eða milli aðalgreina í Íslensku- og menningardeild.

Námsmat felst í skriflegum og/eða munnlegum prófum, æfingavinnu, verkefnum eða ritgerðum. Ef prófþættir í námskeiði eru tveir eða fleiri er kennara heimilt, að fengnu samþykki deildarinnar, að ákveða að stúdent teljist ekki hafa staðist próf nema hann hafi í tilteknum prófþáttum náð lágmarkseinkunn námskeiðsins í heild. Slík ákvörðun skal tilkynnt í upphafi námskeiðs.

Lágmarkseinkunn í kennslugreinum Íslensku- og menningardeildar er 5,0. Deildinni er heimilt að ákveða hærri lágmarkseinkunn í einstökum greinum. Til þess að brautskrást frá Íslensku- og menningardeild þarf stúdent að ná meðaleinkunninni 6,0.

Til að brautskrást með prófgráðu frá Íslensku- og menningardeild þarf að ljúka a.m.k. helmingi námseininga á vegum deildarinnar.
1Breytt með 10. gr. rgl. nr. 1154/2016.

[DEILD HEIMSPEKI, SAGNFRÆÐI OG FORNLEIFAFRÆÐI]1

1Breytt með 10. gr. rgl. nr. 510/2022.

115. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

[[Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði]11 veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til BA-prófs: Fornleifafræði, heimspeki og sagnfræði. Auk þess er heimilt að taka upp kennslu í aukagreinum eftir nánari ákvörðun deildar.
 2. [Til MT-prófs: Heimspeki­kennsla og sögukennsla.]8
 3. Til MA-prófs: [Söguleg fornleifafræði,]9 heimspeki, sagnfræði, [hagnýt fornleifafræði,]3 hagnýt menningarmiðlun, hagnýt siðfræði (heilbrigðis- og lífsiðfræði, starfstengd siðfræði, umhverfis- og náttúrusiðfræði og viðskiptasiðfræði), [menningarmiðlun,]10 miðaldafræði, heimspekikennsla og sögukennsla. [Auk þess til MA-prófs: Evrópsk tungumál, saga og menning, í samvinnu við [Mála- og menningardeild,]6 sbr. 1. mgr. 109. gr., [sýningargerð, miðlun og sýningarstjórnun, í samvinnu við Íslensku- og menningardeild, sbr. 1. mgr. 113. gr.]7 [og hugmynda- og vísindasaga, í samvinnu við Raunvísindadeild.]5]2
 4. Til doktorsprófs: Á fagsviðum þar sem deild metur að nauðsynleg aðstaða og sérþekking sé fyrir hendi.]1

Deildin setur nánari reglur um nám til meistara- og doktorsprófs, samkvæmt reglum þessum, sem háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.

[Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði]11 er skipað í þrjár námsbrautir, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna, námsbraut í fornleifafræði, námsbraut í heimspeki og námsbraut í sagnfræði.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin tekur nánari ákvarðanir um skiptingu kennslugreina í námskeið og um vægi þeirra í námseiningum, í hvaða röð námskeið skulu tekin og hver þeirra séu skyldunámskeið. Ef sérstakir erfiðleikar eru á kennslu í einhverri kennslugrein getur deildin ákveðið að hún skuli ekki kennd.

Deildinni er heimilt að skipuleggja stuttar hagnýtar námsleiðir í grunnnámi, sbr. ákvæði 55. gr. reglna þessara. Deildinni er enn fremur heimilt að gefa kost á viðbótarnámi að loknu fullgildu háskólanámi. Auk kennslu til þeirra prófa sem að framan eru talin er deildinni heimilt að skipuleggja ýmsar námsleiðir innan deildarinnar eða í samvinnu við aðrar deildir.

Til BA-prófs er krafist minnst 180 eininga. Stúdent velur sér aðalgrein úr kennslugreinum þeim sem upp eru taldar í 1. mgr. og tekur í henni minnst 120 einingar. Til viðbótar tekur hann annaðhvort 60 einingar í aðalgrein sinni eða 60 einingar í aukagrein sem valin er úr kennslugreinum á Hugvísindasviði. [...]6 Stúdent er einnig heimilt að ljúka BA-prófi í tveimur aðalgreinum með því að taka a.m.k. 120 einingar [...]6 í hvorri grein. Stúdent er heimilt með samþykki deildar að sækja aukagrein eða einstök námskeið til annarra deilda.

[Að loknu BA-prófi getur stúdent sótt um að hefja nám til meistaraprófs í þeirri grein sem var aðalgrein hans til BA-prófs. Áskilið er að hann hafi lokið BA-prófi með fyrstu einkunn og sæki hann um nám í fornleifafræði, heimspeki eða sagnfræði þarf hann að hafa lokið a.m.k. 10 eininga lokaverkefni.]6 Heimilt er að veita undanþágu frá kröfum um lágmarkseinkunn ef sérstök rök mæla með því. Uppfylli stúdent ekki ofangreind skilyrði getur hann þó sótt um að hefja nám til meistaraprófs við deildina, hafi hann áður lokið hliðstæðu háskólaprófi og uppfyllt þær kröfur sem deildin setur. Nánar er kveðið á um þetta í námsskipunarreglum einstakra námsleiða deildarinnar.

Til meistaraprófs er að jafnaði krafist minnst 120 eininga. MA-verkefni skal vega minnst 30 einingar en mest 60. MA-verkefni velur stúdent í samræmi við reglur deildar. Nánari leiðbeiningar um hlutfall námskeiða í greininni af heildarnámi, sem og um vægi ritgerða og einstakra námskeiða skal setja í námsskipunarreglum sem deildin samþykkir fyrir hverja námsleið.

Deildin setur að öðru leyti nánari reglur um meistaranám sem háskólaráð staðfestir, sbr. 5. mgr. Heimilt er í þeim reglum að kveða á um námsleiðir sem deildin stendur sameiginlega að með öðrum deildum eða háskólum, og námsleiðir þar sem krafist er minnst 90 eininga til meistaraprófs. Standi deildin sameiginlega að slíkum námsleiðum með öðrum deildum eða háskólum er jafnframt heimilt að fela fagráði eða námsstjórn að fara sameiginlega með það hlutverk sem deildin annars hefur með höndum. Heimilt er að taka upp diplómanám á meistarastigi (til 30 eða 60 eininga). Slíkt nám má meta inn í meistaranám skv. nánari ákvæðum í námsskipunarreglum.

Stúdent sem hefur lokið MA-prófi frá [Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði]11 með fyrstu einkunn getur sótt um aðgang að doktorsnámi í deildinni. Stúdent sem hefur lokið meistaraprófi eða öðru samsvarandi prófi frá annarri deild Háskóla Íslands eða öðrum háskóla sem deildin viðurkennir, með jafngildi fyrstu einkunnar, getur sótt um aðgang að doktorsnámi við [Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði]11 Þá skal menntun hans metin með tilliti til aðalgreinar í doktorsnámi og honum gerðar námskröfur sem tryggi að undirbúningur hans sé nægjanlegur til að stunda doktorsnám á því sviði sem hann sækir um.

Til doktorsprófs er krafist minnst 180 eininga að loknu meistaraprófi. Heimilt er að skipuleggja doktorsnám til allt að 240 eininga að loknu meistaraprófi séu til þess faglegar forsendur. Í upphafi doktorsnáms skal framhaldsnámsnefnd deildarinnar tilnefna stúdentinum leiðbeinanda á sérsviði stúdents og í samráði við hann. Stúdentinn gerir áætlun um almennan hluta doktorsnáms í samráði við leiðbeinanda, samkvæmt nánari námsskipunarreglum sem deildin setur fyrir hverja grein. Námsáætlun skal staðfest af framhaldsnámsnefnd og námsframvinda staðfest með mati sem nefndin viðurkennir og með árangri sem hún metur fullnægjandi.

Stúdent í doktorsnámi velur sér rannsóknarverkefni í samráði við leiðbeinanda sinn og gerir áætlun um hvernig að verkinu skuli staðið. Áætlunin skal lögð fyrir framhaldsnámsnefnd deildarinnar til samþykktar. Staðfesti nefndin áætlunina hefst rannsóknarvinna undir leiðsögn leiðbeinanda. Doktorsefnið lýkur rannsóknum sínum með því að semja eina heildstæða doktorsritgerð undir leiðsögn leiðbeinanda. Ritgerðin skal dæmd og varin samkvæmt reglum háskólans um doktorsritgerðir og doktorsvarnir.

Deildin setur að öðru leyti nánari reglur um doktorsnám sem háskólaráð staðfestir, [sbr. 2. mgr.]4
1Breytt með 6. gr. rgl. nr. 497/2011.
2Breytt með 4. gr. rgl. nr. 1305/2011.
3Breytt með 3. gr. rgl. nr. 1233/2013.
4Breytt með 10. gr. rgl. nr. 1095/2014.
5Breytt með 4. gr. rgl. nr. 1156/2015.
6Breytt með 11. gr. rgl. nr. 1154/2016.
7Breytt með 7. gr. rgl. nr. 1255/2017.
8Breytt með 6. gr. rgl. nr. 36/2021.
9Breytt með 2. gr. rgl. nr. 183/2021.

10Breytt með 7. gr. rgl. nr. 110/2022.
11Breytt með 11. gr. rgl. nr. 510/2022.

116. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BA-prófs við [Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði]2 skal haga þannig, að stúdent sé unnt að ljúka námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BA-prófi er átta kennslumisseri (fjögur ár) frá því er stúdent var skrásettur í deildina. Eðlileg námsframvinda miðast þó við að stúdent ljúki á hverju háskólaári að lágmarki ¾ af skilgreindum einingafjölda í fullu námi skv. 53. gr. Deildinni er heimilt að setja frekari skilyrði um námsframvindu í einstökum greinum.

[Kennslu til meistaraprófs skal haga þannig að stúdent í fullu námi geti lokið námi á tveimur árum að loknu BA-prófi.]1 Stúdent í fullu námi til meistaraprófs skal hafa lokið prófi eigi síðar en þremur árum eftir skráningu í námið. Stúdent í hlutanámi skal á hverju háskólaári ljúka a.m.k. helmingi af skilgreindum einingafjölda í fullu námi skv. 53. gr. og skal hafa lokið prófi eigi síðar en fjórum árum eftir skráningu í námið.

Deildinni er heimilt að veita stúdent allt að eins árs viðbótarfrest frá ofangreindum tímamörkum 1. og 2. mgr., eða heimila hlé frá námi, ef gildum ástæðum er til að dreifa. Að öðrum kosti fellur niður réttur stúdents til þess að halda áfram námi við deildina ljúki hann ekki námi sínu innan tilgreindra marka. Stúdent getur sótt um endurinnritun og að fá metin þau námskeið sem hann hefur lokið.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða skólum eða milli aðalgreina í [Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði.]2

Námsmat felst í skriflegum og/eða munnlegum prófum, æfingavinnu, verkefnum eða ritgerðum. Ef prófþættir í námskeiði eru tveir eða fleiri er námsbraut heimilt, að tillögu kennara, að ákveða að stúdent teljist ekki hafa staðist próf nema hann hafi í tilteknum prófþáttum náð lágmarkseinkunn námskeiðsins í heild. Slík ákvörðun skal tilkynnt eigi síðar en í upphafi námskeiðs.

Lágmarkseinkunn í kennslugreinum [Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði]2 er 5,0. Deildinni er heimilt að ákveða hærri lágmarkseinkunn í einstökum greinum. Til þess að brautskrást frá [Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði]2 þarf stúdent að ná meðaleinkunninni 6,0.

Til að brautskrást með prófgráðu frá [Deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði]2 þarf að ljúka a.m.k. helmingi námseininga á vegum deildarinnar.
1Breytt með 12. gr. rgl. nr. 1154/2016.
2Breytt með 12. gr. rgl. nr. 510/2022.

[XIII. KAFLI

MENNTAVÍSINDASVIÐ

Deildir Menntavísindasviðs eru Deild faggreinakennslu, Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda, Deild kennslu- og menntunarfræði og Deild menntunarfræði og margbreytileika.

Deildirnar skulu hafa með sér náið samstarf til að nýta sem best mannafla, fjármuni, aðstöðu, tæki og búnað í þágu fjölbreyttrar menntunar og rannsókna.

Menntavísindasvið og deildir þess skulu enn fremur stuðla að nánu samstarfi við sameiginlega stjórnsýslu háskólans, önnur fræðasvið háskólans og deildir.

Um stjórn fræðasviða og deilda og önnur atriði sem lúta sömu reglum fer eftir ákvæðum II. kafla þessara reglna. Um inntökuskilyrði í einstakar deildir og námsleiðir fer eftir reglum sem háskólaráð setur, sbr. 47. gr. þessara reglna. Háskólaráð setur jafnframt sérstakar reglur um háskólastofnanir og um meistara- og doktorsnám í hverri deild.

Skipulag náms og rannsókna á Menntavísindasviði tekur auk þess mið af þörfum viðkomandi greinar eða námsleiðar. Til þess að mæta þeim er hlutum námsins skipað á milli deilda fræðasviðsins og kennurum vísað til starfa sbr. 17. og 32. gr. Forseti fræðasviðs skipar sérstakar námsstjórnir sem fara með málefni námsins, í umboði þeirra deilda sem aðild eiga að því, með sambærilegum hætti og gildir um þverfræðilegt nám, sbr. 53. og 62. gr. Þverfræðilegt nám á sviðinu heyrir undir stjórn fræðasviðsins í samráði við deildir.

Menntavísindasvið skipar doktorsnámsnefnd til þess að hafa umsjón með doktorsnámi á sviðinu, í samræmi við nánari reglur sem stjórn sviðsins setur.

DEILD FAGGREINAKENNSLU

117. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Deild faggreinakennslu veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til B.Ed.-prófs: Grunnskólakennsla með áherslu á erlend tungumál; grunnskóla­kennsla með áherslu á íslensku; grunnskólakennsla með áherslu á list- og verkgreinar; [grunnskólakennsla með áherslu á náttúrugreinar;]2 grunnskólakennsla með áherslu á samfélagsgreinar; grunnskólakennsla með áherslu á stærðfræði; [grunnskólakennsla með áherslu á upplýsingatækni og miðlun;]2 kennslufræði verk- og starfsmenntunar.
 2. [Til MT-prófs: Kennsla erlendra tungumála; kennsla íslensku; kennsla list- og verkgreina; kennsla náttúrugreina; kennsla samfélagsgreina; kennsla stærðfræði; kennsla upplýsingatækni og miðlunar; menntun framhaldsskólakennara; menntavísindi.]3
 3. Til M.Ed.-prófs: Kennsla erlendra tungumála; kennsla íslensku; kennsla list- og verkgreina; [kennsla náttúrugreina;]2 kennsla samfélagsgreina; kennsla stærðfræði; [kennsla upplýsingatækni og miðlunar;]2[sjálfbærnimenntun.]4
 4. Til doktorsprófs: Menntavísindi, Ph.D. og menntavísindi, Ed.D. og á fagsviðum þar sem deild metur að nauðsynleg aðstaða og sérþekking sé fyrir hendi.

[Enn fremur til meistara- og doktorsprófs í umhverfis- og auðlindafræðum og öðrum þver­fræði­legum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.]4

[Deild faggreinakennslu er skipað í fimm námsbrautir, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna: Námsbraut í íslensku og erlendum tungumálum, námsbraut í kennslufræði framhaldsskóla, námsbraut í list- og verkgreinum, námsbraut í samfélagsgreinum [og sjálfbærni]5 og námsbraut í stærðfræði, náttúrugreinum og upplýsingatækni.]2

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin ákvarðar kennslugreinar og skiptingu þeirra í námskeið og um vægi þeirra.

Deildinni er heimilt að skipuleggja stuttar námsleiðir í grunnnámi, sbr. ákvæði 55. gr. reglna þessara. Deildinni er enn fremur heimilt að gefa kost á viðbótarnámi að loknu fullgildu háskólanámi.

Námið við Deild faggreinakennslu er ýmist skipulagt sem staðnám eða fjarnám með staðbundnum lotum. Deildin setur nánari reglur um námið og skulu þær koma fram í kennsluskrá. Þar skal kveðið á um markmið, inntak og meginviðfangsefni námsins, að meðtalinni starfsþjálfun á vettvangi þar sem það á við. Einnig skal þar gerð grein fyrir tilhögun náms, kennsluháttum og námsmati.

Heimilt er að skipuleggja þær greinar sem tilgreindar eru sem aðalgreinar, auk annarra greina Deildar faggreinakennslu, sem aukagreinar samkvæmt nánari ákvörðun deildarinnar.

Til B.Ed.-prófs er krafist minnst 180 eininga.

[Til MT-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu B.Ed.-prófi frá deildinni, eða bakkalárprófi í skyldum greinum. Nám til MT-prófs er á stigi 2.1 samkvæmt viðmiðum um æðri menntun og prófgráður. Það telst því viðbótarpróf á meistarastigi og veitir ekki aðgang að doktorsnámi.]3

Til M.Ed.-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu B.Ed.-prófi frá deildinni, eða [bakkalárprófi]3 í skyldum greinum. Slíkt nám má skipuleggja sem rannsóknarnám þar sem lokaverkefni er minnst 30 einingar.

Heimilt er að skilgreina áherslusvið á námsleiðum bæði í grunn- og meistaranámi.

Til doktorsprófs í menntavísindum, Ed.D., er krafist minnst 180 eininga að loknu meistaraprófi og til doktorsprófs í menntavísindum, Ph.D., er krafist 180-240 eininga að loknu meistaraprófi.

Framhaldsnám til meistaraprófs og doktorsprófs er skipulagt samkvæmt þessum reglum og nánari reglum sem Deild faggreinakennslu setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66. - 69. gr. þessara reglna. Lýsing á náminu skal koma fram í kennsluskrá.

Diplómanám í kennslufræði fyrir [starfsmenntakennara]6 er sjálfstætt 60 eininga grunnnám.

[Diplómanám í faggreinakennslu er sjálfstætt [30 eininga eða 60 eininga nám á meistarastigi.]3]1

Nám til viðbótardiplómu er hægt að fá metið inn í meistaranám að uppfylltum inntöku­skilyrðum.

Nám í Deild faggreinakennslu er skipulagt með hliðsjón af lögum og reglum um starfsréttindi.
1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 1191/2018.
2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 199/2019.
3Breytt með 7. gr. rgl. nr. 168/2020.

4Breytt með 5. gr. rgl. nr. 1479/2022.
5Breytt með 2. gr. rgl. nr. 271/2023.
6Breytt með 2. gr. rgl. nr. 95/2024.

118. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til B.Ed.-prófs skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka B.Ed.-prófi er átta kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Kennslu til meistaraprófs til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum. Hámarksnámstími til meistaraprófs er átta misseri frá því stúdent var skrásettur í viðkomandi nám. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á.

Heimilt er stúdent að sækja nám í aukagrein til annarra deilda, að fengnu samþykki Deildar faggreinakennslu og þeirrar deildar sem námið er sótt til.

Námsmat getur byggst á skriflegum, munnlegum eða verklegum prófum, ritgerðum og verkefnum. Heimilt er kennara, með samþykki deildar, að meta starf í kennslustundum sem hluta af námsmati í einstökum námskeiðum. Ef mat á framlagi nemenda í kennslustundum er hluti af námsmati á móti prófi má gera kröfu um 80% mætingarskyldu í þeim tímum sem slíkt mat nær til. Ekki er heimilt að krefjast mætingarskyldu nema framlag í kennslustund sé metið sem hluti af lokaeinkunn og þarf það að koma skýrt fram í kennsluáætlun. Til að standast hvert einstakt námskeið þarf lágmarkseinkunn 5,0. Í námskeiðum þar sem námsmat er bæði byggt á prófum og verkefnum þarf lágmarkseinkunn 5,0 í hvoru tveggja. Ef prófþættir í námskeiði eru tveir eða fleiri er deildinni heimilt, að tillögu kennara, að krefjast þess að tilskilinni lágmarkseinkunn verði náð í hvorum eða hverjum prófþætti. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Þegar um er að ræða einstaklingsleiðsögn, metur leiðsögukennari lokaverkefni og gefur umsögn. Þegar um hópa er að ræða skipta leiðsögukennarar hvers hóps með sér verkum eða meta lokaverkefni í sameiningu og gefa umsögn um verkefnin. Um mat á lokaverkefnum í meistara- og doktorsnámi gilda sérstakar reglur sem deildin setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.

Fræðasvið menntavísinda gerir árlega, að tillögu Deildar faggreinakennslu, ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta í ákveðnum námskeiðum og kennslugreinum. Reglur sem fylgt er við val stúdenta í þeim tilvikum skulu birtar í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Deild faggreinakennslu.

DEILD HEILSUEFLINGAR, ÍÞRÓTTA OG TÓMSTUNDA

119. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til BA-prófs: Tómstunda- og félagsmálafræði.
 2. Til B.Ed.-prófs: Heilsuefling og heimilisfræði.
 3. Til BS-prófs: Íþrótta- og heilsufræði.
 4. [Til MT-prófs: Heilsuefling og heimilisfræði; íþrótta- og heilsufræði.]2
 5. Til M.Ed.-prófs: Heilsuefling og heimilisfræði; íþrótta- og heilsufræði; tómstunda- og félagsmálafræði.
 6. Til MS-prófs: Íþrótta- og heilsufræði.
 7. [Til meistaraprófs: Hagnýt atferlisgreining, í samstarfi við Sálfræðideild, sbr. 105. gr. þessara reglna.]1
 8. Til doktorsprófs: Menntavísindi, Ph.D. og menntavísindi, Ed.D. og á fagsviðum þar sem deild metur að nauðsynleg aðstaða og sérþekking sé fyrir hendi.

[Enn fremur til meistara- og doktorsprófs í lýðheilsuvísindum og öðrum þverfræðilegum grein­um í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.]3

Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda, er skipað í þrjár námsbrautir, sbr. ákvæði 21. greinar þessara reglna: Námsbraut í heilsueflingu og heimilisfræði, námsbraut í íþrótta- og heilsufræði og námsbraut í tómstunda- og félagsmálafræði.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin ákvarðar kennslugreinar og skiptingu þeirra í námskeið og um vægi þeirra.

Deildinni er heimilt að skipuleggja stuttar hagnýtar námsleiðir í grunnnámi, sbr. ákvæði 55. gr. reglna þessara. Deildinni er enn fremur heimilt að gefa kost á viðbótarnámi að loknu fullgildu háskólanámi.

Námið við Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda er ýmist skipulagt sem staðnám eða fjarnám með staðbundnum lotum. Deildin setur nánari reglur um námið og skulu þær koma fram í kennsluskrá. Þar skal kveðið á um markmið, inntak og meginviðfangsefni námsins, að meðtalinni starfsþjálfun á vettvangi þar sem það á við. Einnig skal þar gerð grein fyrir tilhögun náms, kennsluháttum og námsmati.

Heimilt er að skipuleggja þær greinar sem tilgreindar eru sem aðalgreinar, auk annarra greina heilsueflingar og heimilisfræði, íþrótta- og tómstundafræða, sem aukagreinar samkvæmt nánari ákvörðun deildarinnar.

[...]2

Til B.Ed.-prófs í heilsueflingu og heimilisfræði er krafist minnst 180 eininga.

Til BS-prófs í íþrótta- og heilsufræði er krafist minnst 180 eininga.

Til BA-prófs í tómstunda- og félagsmálafræði er krafist minnst 180 eininga og er stúdent heimilt að ljúka 120 einingum í aðalgrein og 60 í aukagrein.

[Til MT-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu B.Ed.-prófi frá deildinni, eða bakklárprófi í skyldum greinum. Nám til MT-prófs er á stigi 2.1 samkvæmt viðmiðum um æðri menntun og prófgráður. Það telst því viðbótarpróf á meistarastigi og veitir ekki aðgang að doktorsnámi.]2

Til M.Ed.-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu [bakkalárprófi í námsleiðum deildarinnar eða í skyldum greinum.]2 Slíkt nám má skipuleggja sem rannsóknarnám þar sem lokaverkefni er minnst 30 einingar.

Til MA- og MS-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu [bakkalárprófi.]2 Slíkt nám er skipulagt sem rannsóknarnám þar sem lokaverkefni er minnst 30 einingar.

[Námsleið til meistaraprófs í hagnýtri atferlisgreiningu er 120 eininga þverfræðilegt nám sem Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda býður í samstarfi við Sálfræðideild. Fagleg ábyrgð á námsleiðinni er í höndum námsstjórnar, sem skipuð er tveimur fulltrúum Heilbrigðisvísindasviðs og tveimur fulltrúum Menntavísindasviðs, auk eins fulltrúa utan háskólans, samkvæmt tilnefningu deildanna. Menntavísindasvið og þá einkum Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda annast umsýslu með náminu að öðru leyti. Fræðasviðin tvö gera með sér sérstakt samkomulag um þverfræðilegt nám í hagnýtri atferlisgreiningu, þar sem m.a. er kveðið á um inntökuskilyrði, meðferð umsókna, námskröfur og hlutverk stjórnar námsins. Nemendur brautskrást frá þeirri deild þar sem rannsóknarverkefni (lokaritgerð) nemanda er unnið.]1

Til doktorsprófs í menntavísindum, Ed.D., er krafist minnst 180 eininga að loknu meistaraprófi og til doktorsprófs í menntavísindum, Ph.D., er krafist 180-240 eininga að loknu meistaraprófi.

[Framhaldsnám til meistara- og doktorsprófs er skipulagt samkvæmt þessum reglum og nánari reglum sem Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66. - 69. gr. þessara reglna. Lýsing á náminu skal koma fram í kennsluskrá.]2

[Diplómanám í heilbrigði og heilsuuppeldi er sjálfstætt 30 eininga nám á meistarastigi.]2

[Diplómanám í hagnýtri heilsueflingu er sjálfstætt 60 eininga nám á meistarastigi.]2

[Diplómanám í tómstunda- og félagsmálafræði er sjálfstætt 30 eininga eða 60 eininga nám á meistarastigi.]2

[Nám til viðbótardiplómu er hægt að fá metið inn í meistaranám, að uppfylltum inntökuskilyrðum.]2

[Diplómanám í hagnýtri atferlisgreiningu er 60 eininga þverfræðilegt framhaldsnám sem Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda býður í samstarfi við Sálfræðideild. Nám þetta er hægt að fá metið inn í námsleið til meistaraprófs í hagnýtri atferlisgreiningu, að uppfylltum inntökuskilyrðum.]1

Heimilt er að taka nemendur inn í sérstaklega skipulagt framhalds- og viðbótarnám annað hvert ár.
1Breytt með 7. gr. rgl. nr. 51/2020.
2Breytt með 8. gr. rgl. nr. 168/2020.

3Breytt með 6. gr. rgl. nr. 1479/2022.

120. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BA-, B.Ed.- og BS-prófs skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BA-, B.Ed.- eða BS-prófi er átta kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Kennslu til meistaraprófs til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum. Hámarksnámstími til meistaraprófs er átta misseri frá því stúdent var skrásettur í viðkomandi nám. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á.

Heimilt er stúdent í BA-námi í tómstunda- og félagsmálafræði að sækja nám í aukagrein til annarra deilda, að fengnu samþykki Deildar heilsueflingar, íþrótta og tómstunda og þeirrar deildar sem námið er sótt til.

Námsmat getur byggst á skriflegum, munnlegum eða verklegum prófum, ritgerðum og verkefnum. Heimilt er kennara, með samþykki deildar, að meta starf í kennslustundum sem hluta af námsmati í einstökum námskeiðum. Ef mat á framlagi nemenda í kennslustundum er hluti af námsmati á móti prófi má gera kröfu um 80% mætingarskyldu í þeim tímum sem slíkt mat nær til. Ekki er heimilt að krefjast mætingarskyldu nema framlag í kennslustund sé metið sem hluti af lokaeinkunn og þarf það að koma skýrt fram í kennsluáætlun. Til að standast hvert einstakt námskeið þarf lágmarkseinkunn 5,0. Í námskeiðum þar sem námsmat er bæði byggt á prófum og verkefnum þarf lágmarkseinkunn 5,0 í hvoru tveggja. Ef prófþættir í námskeiði eru tveir eða fleiri er deildinni heimilt, að tillögu kennara, að krefjast þess að tilskilinni lágmarkseinkunn verði náð í hvorum eða hverjum prófþætti. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Þegar um er að ræða einstaklingsleiðsögn, metur leiðsögukennari lokaverkefni og gefur umsögn. Þegar um hópa er að ræða skipta leiðsögukennarar hvers hóps með sér verkum eða meta lokaverkefni í sameiningu og gefa umsögn um verkefnin. Um mat á lokaverkefnum í meistara- og doktorsnámi gilda sérstakar reglur sem deildin setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.

Fræðasvið menntavísinda gerir árlega, að tillögu Deildar heilsueflingar, íþrótta og tómstunda, ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta í ákveðnum námskeiðum og kennslugreinum. Reglur sem fylgt er við val stúdenta í þeim tilvikum skulu birtar í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda.

DEILD KENNSLU- OG MENNTUNARFRÆÐI

121. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Deild kennslu- og menntunarfræði veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til B.Ed.-prófs: Leikskólakennarafræði; grunnskólakennsla yngri barna.
 2. [Til MT-prófs: Leikskólakennarafræði; menntunarfræði leikskóla; grunnskólakennsla yngri barna; kennslufræði yngri barna í grunnskóla; mál og læsi; menntun án aðgreiningar.]1
 3. Til M.Ed.-prófs: Leikskólakennarafræði; menntunarfræði leikskóla; grunnskóla­kennsla yngri barna; kennslufræði yngri barna í grunnskóla; framhaldsnám grunnskólakennara; kennslufræði og skólastarf; mál og læsi; menntun án aðgreiningar; [...]3 [menntun allra og sérkennslufræði; menntun allra og stoðþjónusta.]2
  [...]3
 4. Til doktorsprófs: Menntavísindi, Ph.D. og menntavísindi, Ed.D. og á fagsviðum þar sem deild metur að nauðsynleg aðstaða og sérþekking sé fyrir hendi.

[Enn fremur til meistara- og doktorsprófs í lýðheilsuvísindum og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.]2

[Deild kennslu- og menntunarfræði er skipað í [tvær]3 námsbrautir, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna: Námsbraut í menntunarfræði leik- og grunnskóla [...]3 og námsbraut í menntun allra.]2

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin ákvarðar kennslugreinar og skiptingu þeirra í námskeið og um vægi þeirra.

Deildinni er heimilt að skipuleggja stuttar námsleiðir í grunnnámi, sbr. ákvæði 55. gr. reglna þessara. Deildinni er enn fremur heimilt að gefa kost á viðbótarnámi að loknu fullgildu háskólanámi.

Námið við Deild kennslu- og menntunarfræði er ýmist skipulagt sem staðnám eða fjarnám með staðbundnum lotum. Deildin setur nánari reglur um námið og skulu þær koma fram í kennsluskrá. Þar skal kveðið á um markmið, inntak og meginviðfangsefni námsins, að meðtalinni starfsþjálfun á vettvangi þar sem það á við. Einnig skal þar gerð grein fyrir tilhögun náms, kennsluháttum og námsmati.

Heimilt er að skipuleggja þær greinar sem tilgreindar eru sem aðalgreinar, auk annarra greina Deildar kennslu- og menntunarfræði, sem aukagreinar samkvæmt nánari ákvörðun deildarinnar.

Til B.Ed.-prófs er krafist minnst 180 eininga.

[Til MT-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu B.Ed.-prófi frá deildinni, eða bakkalárprófi í skyldum greinum. Nám til MT-prófs er á stigi 2.1 samkvæmt viðmiðum um æðri menntun og prófgráður. Það telst því viðbótarpróf á meistarastigi og veitir ekki aðgang að doktorsnámi.]1

Til M.Ed.-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu B.Ed.-prófi frá deildinni, eða [bakkalárprófi]1 í skyldum greinum. Slíkt nám má skipuleggja sem rannsóknarnám þar sem lokaverkefni er minnst 30 einingar.

Til MA-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu B.Ed.-prófi frá deildinni, eða BA- eða BS-prófi í skyldum greinum. Slíkt nám er skipulagt sem rannsóknarnám þar sem lokaverkefni er minnst 40 einingar.

Heimilt er að skilgreina áherslusvið á námsleiðum í [grunn- og meistaranámi.]1

Til doktorsprófs í menntavísindum, Ed.D., er krafist minnst 180 eininga að loknu meistaraprófi og til doktorsprófs í menntavísindum, Ph.D., er krafist 180-240 eininga að loknu meistaraprófi.

Framhaldsnám til meistaraprófs og doktorsprófs er skipulagt samkvæmt þessum reglum og nánari reglum sem Deild kennslu- og menntunarfræði setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66. - 69. gr. þessara reglna. Lýsing á náminu skal koma fram í kennsluskrá.

[...]3

Diplómanám í menntunarfræði leik- og grunnskóla er sjálfstætt [60 eininga nám á meistarastigi.]1

Diplómanám í leikskólafræðum er sjálfstætt 120 eininga grunnnám.

[Diplómanám í menntun allra er sjálfstætt 60 eininga nám á meistarastigi.]2

Nám til viðbótardiplómu er hægt að fá metið inn í meistaranám að uppfylltum inntökuskilyrðum.

Nám í Deild kennslu- og menntunarfræði er skipulagt með hliðsjón af lögum og reglum um starfsréttindi.
1Breytt með 9. gr. rgl. nr. 168/2020.
2Breytt með 7. gr. rgl. nr. 
1479/2022.
3Breytt með 3. gr. rgl. nr. 95/2024.

 

121. gr. a.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til B.Ed.-prófs skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka B.Ed.-prófi er átta kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Kennslu til meistaraprófs til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum. Hámarksnámstími til meistaraprófs er átta misseri frá því stúdent var skrásettur í viðkomandi nám. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á.

Heimilt er stúdent að sækja nám í aukagrein til annarra deilda, að fengnu samþykki Deildar kennslu- og menntunarfræði og þeirrar deildar sem námið er sótt til.

Námsmat getur byggst á skriflegum, munnlegum eða verklegum prófum, ritgerðum og verkefnum. Heimilt er kennara, með samþykki deildar, að meta starf í kennslustundum sem hluta af námsmati í einstökum námskeiðum. Ef mat á framlagi nemenda í kennslustundum er hluti af námsmati á móti prófi má gera kröfu um 80% mætingarskyldu í þeim tímum sem slíkt mat nær til. Ekki er heimilt að krefjast mætingarskyldu nema framlag í kennslustund sé metið sem hluti af lokaeinkunn og þarf það að koma skýrt fram í kennsluáætlun. Til að standast hvert einstakt námskeið þarf lágmarkseinkunn 5,0. Í námskeiðum þar sem námsmat er bæði byggt á prófum og verkefnum þarf lágmarkseinkunn 5,0 í hvoru tveggja. Ef prófþættir í námskeiði eru tveir eða fleiri er deildinni heimilt, að tillögu kennara, að krefjast þess að tilskilinni lágmarkseinkunn verði náð í hvorum eða hverjum prófþætti. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Þegar um er að ræða einstaklingsleiðsögn, metur leiðsögukennari lokaverkefni og gefur umsögn. Þegar um hópa er að ræða skipta leiðsögukennarar hvers hóps með sér verkum eða meta lokaverkefni í sameiningu og gefa umsögn um verkefnin. Um mat á lokaverkefnum í meistara- og doktorsnámi gilda sérstakar reglur sem deildin setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.

Fræðasvið menntavísinda gerir árlega, að tillögu Deildar kennslu- og menntunarfræði, ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta í ákveðnum námskeiðum og kennslugreinum. Reglur sem fylgt er við val stúdenta í þeim tilvikum skulu birtar í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Deild kennslu- og menntunarfræði.

DEILD MENNTUNAR OG MARGBREYTILEIKA

122. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Deild menntunar og margbreytileika veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til BA-prófs: Alþjóðlegt nám í menntunarfræði; uppeldis- og menntunarfræði; þroskaþjálfafræði.
 2. [Til MT-prófs: Sérkennslufræði og skóli margbreytileikans.]2
 3. Til MA-prófs: Alþjóðlegt nám í menntunarfræði; foreldrafræðsla og uppeldis­ráðgjöf; fræðslustarf og nýsköpun; uppeldis- og menntunarfræði; þroskaþjálfafræði; [matsfræði]4.
 4. Til M.Ed.-prófs: Sérkennslufræði og skóli margbreytileikans; [menntastefnur og matsfræði; starfstengd leiðsögn og kennsluráðgjöf; stjórnun menntastofnana]4
 5. Til doktorsprófs: Menntavísindi, Ph.D. og menntavísindi, Ed.D. og á fagsviðum þar sem deild metur að nauðsynleg aðstaða og sérþekking sé fyrir hendi.

[Enn fremur til meistara- og doktorsprófs í umhverfis- og auðlindafræðum og öðrum þverfræði­legum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.]3

Deild menntunar og margbreytileika er skipað í [fjórar]4 námsbrautir, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna: Námsbraut í alþjóðlegu námi í menntunarfræði, námsbraut í uppeldis- og menntunarfræði; námsbraut í þroskaþjálfafræði [og námsbraut í menntastjórnun og matsfræði]4.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin ákvarðar kennslugreinar og skiptingu þeirra í námskeið og um vægi þeirra.

Námið við Deild menntunar og margbreytileika er ýmist skipulagt sem staðnám eða fjarnám með staðbundnum lotum. Deildin setur nánari reglur um námið og skulu þær koma fram í kennsluskrá. Þar skal kveðið á um markmið, inntak og meginviðfangsefni námsins, að meðtalinni starfsþjálfun á vettvangi þar sem það á við. Einnig skal þar gerð grein fyrir tilhögun náms, kennsluháttum og námsmati.

Heimilt er að skipuleggja þær greinar sem tilgreindar eru sem aðalgreinar, auk annarra greina Deildar menntunar og margbreytileika, sem aukagreinar samkvæmt nánari ákvörðun deildarinnar.

Til BA-prófs er krafist minnst 180 eininga og er stúdent heimilt að ljúka 120 einingum í aðalgrein og 60 í aukagrein.

[Til MT-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu B.Ed.-prófi í kennaranámi, eða bakkalárprófi í þroskaþjálfafræði, uppeldis- og menntunarfræði eða skyldum greinum. Nám til MT-prófs er á stigi 2.1 samkvæmt viðmiðum um æðri menntun og prófgráður. Það telst því viðbótarpróf á meistarastigi og veitir ekki aðgang að doktorsnámi.]2

Til M.Ed.-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu BA-prófi frá deildinni eða [bakkalárprófi]1 í skyldum greinum. Slíkt nám má skipuleggja sem rannsóknarnám þar sem lokaverkefni er minnst 30 einingar.

Til MA-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu BA-prófi frá deildinni eða [bakkalárprófi]1 í skyldum greinum. Slíkt nám er skipulagt sem rannsóknarnám þar sem loka­verkefni er minnst 40 einingar.

Heimilt er að skilgreina áherslusvið á námsleiðum í [grunn- og meistaranámi.]1

Heimilt er að brautskrá nemendur eftir fyrri hluta meistaranáms með 60 eininga viðbótardiplómu, enda komi það fram í kennsluskrá.

[Til doktorsprófs í menntavísindum, Ed.D., er krafist minnst 180 eininga að loknu meistaraprófi og til doktorsprófs í menntavísindum, Ph.D., er krafist 180–240 eininga að loknu meistaraprófi.

Framhaldsnám til meistara- og doktorsprófs er skipulagt samkvæmt þessum reglum og nánari reglum sem deild menntunar og margbreytileika setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66.–69. gr. þessara reglna. Lýsing á náminu skal koma fram í kennsluskrá.]1

Diplómanám í uppeldis- og menntunarfræði er sjálfstætt [30 eininga eða 60 eininga nám]1 á meistarastigi.

Diplómanám í þroskaþjálfafræði er sjálfstætt 30 eininga eða 60 eininga nám á meistarastigi.

[Diplómanám í sérkennslufræði og skóla margbreytileikans er sjálfstætt 60 eininga nám á meistarastigi.]2

[Diplómanám í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf er sjálfstætt 60 eininga nám á meistarastigi.]2

[Nám til viðbótardiplómu er hægt að fá metið inn í meistaranám, að uppfylltum inntökuskilyrðum.]1

[...]1

Nám í Deild menntunar og margbreytileika er skipulagt með hliðsjón af lögum og reglum um starfsréttindi.

[Diplómanám í kennslufræði háskóla er sjálfstætt 30 eininga nám á meistarastigi.]4

[Diplómanám í menntastjórnun og matsfræði er sjálfstætt 30 eininga eða 60 eininga nám á meistarastigi.]4
1Breytt með 10. gr. rgl. nr. 168/2020.
2Breytt með 7. gr. rgl. nr. 36/2021.

3Breytt með 8. gr. rgl. nr. 1479/2022.
4Breytt með 4. gr. rgl. nr. 95/2024.

122. gr. a.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BA-prófs skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BA-prófi er átta kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Kennslu til meistaraprófs til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum. Hámarksnámstími til meistaraprófs er átta misseri frá því stúdent var skrásettur í viðkomandi nám. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á.

Heimilt er stúdent að sækja nám í aukagrein til annarra deilda, að fengnu samþykki Deildar menntunar og margbreytileika og þeirrar deildar sem námið er sótt til.

Námsmat getur byggst á skriflegum, munnlegum eða verklegum prófum, ritgerðum og verkefnum. Heimilt er kennara, með samþykki deildar, að meta starf í kennslustundum sem hluta af námsmati í einstökum námskeiðum. Ef mat á framlagi nemenda í kennslustundum er hluti af námsmati á móti prófi má gera kröfu um 80% mætingarskyldu í þeim tímum sem slíkt mat nær til. Ekki er heimilt að krefjast mætingarskyldu nema framlag í kennslustund sé metið sem hluti af lokaeinkunn og þarf það að koma skýrt fram í kennsluáætlun. Til að standast hvert einstakt námskeið þarf lágmarkseinkunn 5,0. Í námskeiðum þar sem námsmat er bæði byggt á prófum og verkefnum þarf lágmarkseinkunn 5,0 í hvoru tveggja. Ef prófþættir í námskeiði eru tveir eða fleiri er deildinni heimilt, að tillögu kennara, að krefjast þess að tilskilinni lágmarkseinkunn verði náð í hvorum eða hverjum prófþætti. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Þegar um er að ræða einstaklingsleiðsögn, metur leiðsögukennari lokaverkefni og gefur umsögn. Þegar um hópa er að ræða skipta leiðsögukennarar hvers hóps með sér verkum eða meta lokaverkefni í sameiningu og gefa umsögn um verkefnin. Um mat á lokaverkefnum í meistara- og doktorsnámi gilda sérstakar reglur sem deildin setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.

Fræðasvið menntavísinda gerir árlega, að tillögu Deildar menntunar og margbreytileika, ef þörf krefur, rökstuddar tillögur til háskólaráðs um takmörkun á fjölda stúdenta í ákveðnum námskeiðum og kennslugreinum. Reglur sem fylgt er við val stúdenta í þeim tilvikum skulu birtar í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Deild menntunar og margbreytileika.]1
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 304/2018.

XIV. KAFLI

VERKFRÆÐI- OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐ

Deildir Verkfræði- og náttúruvísindasviðs eru Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild, Jarðvísindadeild, Líf- og umhverfisvísindadeild, Rafmagns- og tölvuverkfræðideild, Raunvísindadeild og Umhverfis- og byggingaverkfræðideild.

Deildirnar skulu hafa með sér náið samstarf til að nýta sem best mannafla, fjármuni, aðstöðu, tæki og búnað í þágu fjölbreyttrar menntunar og rannsókna.

Verkfræði- og náttúruvísindasvið og deildir þess skulu enn fremur stuðla að nánu samstarfi við sameiginlega stjórnsýslu háskólans, önnur fræðasvið háskólans og deildir.

Um stjórn fræðasviða og deilda og önnur atriði sem lúta sömu reglum fer eftir ákvæðum II. kafla þessara reglna. Um inntökuskilyrði í einstakar deildir og námsleiðir fer eftir reglum sem háskólaráð setur, sbr. 47. gr. þessara reglna. Háskólaráð setur jafnframt sérstakar reglur um háskólastofnanir og um meistara- og doktorsnám í hverri deild.

IÐNAÐARVERKFRÆÐI-, VÉLAVERKFRÆÐI- OG TÖLVUNARFRÆÐIDEILD

123. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

[Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til BS-prófs í efnaverkfræði, hugbúnaðarverkfræði, iðnaðarverkfræði, tölvunar­fræði, vélaverkfræði og véla- og iðnaðarverkfræði.
 2. Til meistaraprófs, MS-prófs, í eftirtöldum greinum verkfræði: Fjármálaverkfræði, hugbúnaðarverkfræði, iðnaðarverkfræði, lífverkfræði, reikniverkfræði, tölvunar­fræði og véla­verkfræði. Enn fremur til MS-prófs í lífupplýsingafræði í samstarfi við Líf- og umhverfisvísindadeild.
 3. Til doktorsprófs, Ph.D.-prófs, í [efnaverkfræði,]3 hugbúnaðarverkfræði, iðnaðarverkfræði,  lífverkfræði, reikni­verkfræði, tölvunarfræði og vélaverkfræði, auk lífupplýsinga­fræði í samstarfi við Líf- og umhverfisvísindadeild.
 4. [Enn fremur veitir deildin kennslu til meistara- og doktorsprófs í umhverfis- og auðlinda­fræði og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.]2]1

Lýsing á náminu í deildinni skal koma fram í kennsluskrá háskólans.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

[Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild er skipað í þrjár námsbrautir, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna; námsbraut í iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði.]4

Deildin ákvarðar kennslugreinar og skiptingu þeirra í námskeið og um vægi þeirra.

Til BS-prófs er krafist minnst 180 eininga.

Til MS-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu BS-prófi frá deildinni. Deildinni er þó heimilt að ákveða að MS-próf í tölvunarfræði sé veitt að loknu 90 eininga námi.

Til doktorsprófs er krafist minnst 180 eininga.

Framhaldsnám til meistara- og doktorsprófs er skipulagt samkvæmt þessum reglum og nánari reglum sem Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 186/2013.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 430/2015.
3Breytt með 8. gr. rgl. nr. 51/2020.

4Breytt með 3. gr. rgl. nr. 1112/2023.

124. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BS-prófs skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BS-prófi er níu kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi nám. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Kennslu til meistaraprófs til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum. Hámarksnámstími til meistaraprófs er sex misseri frá því stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á.

Nemandi skráir sig í aðalgrein við upphaf náms. Óski nemandi frávika frá námsskipan þeirri sem gert er ráð fyrir í kennsluskrá skal hann leggja námsáætlun sína fyrir deild til samþykktar. Sama gildir ef hann óskar breytinga á upphaflegri námsáætlun.

Nemanda er ekki heimilt að hefja nám í tilteknu námskeiði Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideildar án þess að hafa lokið prófi í þeim námskeiðum, sem eru tilgreind í kennsluskrá sem nauðsynlegir undanfarar þess. Þó er deildinni heimilt að víkja frá þessari reglu í sérstökum tilvikum.

Deildin getur sett nánari reglur um tímasókn og æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum, til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Nemendur við nám í verkfræði skulu hafa lokið ákveðinni verklegri þjálfun fyrir BS-próf. Verkþjálfunin skal í aðalatriðum vera fólgin í störfum á sviði þeirrar greinar, sem stúdent hyggst leggja stund á, samkvæmt leiðbeiningum í kennsluskrá.

Að jafnaði skal verkþjálfun fara fram á fyrsta til þriðja námsári. Heimilt er þó að viðurkenna störf sem unnin hafa verið eftir að 18 ára aldri er náð, en minnst helmingur verkþjálfunar skal unninn eftir að háskólanámið er hafið. Tímalengd verkþjálfunar skal vera að minnsta kosti 16 vikur.

Deildinni er heimilt að viðurkenna þátttöku í verklegum námskeiðum í stað hluta verkþjálfunar.

Við einkunnagjöf má taka tillit til frammistöðu í prófum og æfingum utan reglulegs próftíma og veita fyrir hana sérstaka einkunn, hlutaeinkunn.

Til að standast próf í námskeiði þarf nemandi í grunnnámi að hljóta eigi lægri próf- og heildareinkunn en 5,0.

Til að standast próf í námskeiði þarf nemandi í framhaldsnámi að hljóta eigi lægri próf- og heildareinkunn en 6,0.

Hver kennari ákveður vægi hlutaeinkunnar í námskeiði sínu, að teknu tilliti til reglna deildar þar um, og tilkynnir stúdentum í upphafi kennslumisseris.

Nemandi sem ekki hlýtur tilskilda prófeinkunn í námskeiði má endurtaka prófið einu sinni. Aðeins með sérstöku leyfi deildar er þriðja próftaka heimil. Við endurtekningu skal þreyta próf eins og það er haldið fyrir aðra stúdenta hverju sinni nema deildin ákveði annað.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu nemenda og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild.

125. gr.  MPM-nám

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild er heimilt með samþykki háskólaráðs að veita prófgráðuna MPM að loknu 90 eininga endurmenntunarnámi á vegum deildarinnar, enda sé farið eftir ákvæðum 64. gr. um endurmenntun á vegum deilda í þessum reglum.

Við inntöku í MPM-nám skal nemandi hafa lokið háskólagráðu, BA-, BS- eða BEd-prófi eða samsvarandi, og að jafnaði hafa þriggja ára reynslu úr atvinnulífinu.

Deildin setur nánari reglur um inntökuskilyrði, námsleiðir og námskröfur í samþykktum um námið, sem háskólaráð staðfestir. 

JARÐVÍSINDADEILD

126. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

[Jarðvísindadeild veitir kennslu og þjálfun sem hér segir:

 1. Til BS-prófs í jarðeðlisfræði og jarðfræði.
 2. Til meistaraprófs, MS-prófs, í jarðeðlisfræði, jarðfræði og jarðvísindum.
 3. Til doktorsprófs, Ph.D.-prófs, í jarðeðlisfræði, jarðfræði og jarðvísindum.
 4. Enn fremur veitir deildin kennslu til meistaraprófs í umhverfis- og auðlindafræði og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.]1

Lýsing á náminu í deildinni skal koma fram í kennsluskrá háskólans.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin tekur ákvarðanir um skiptingu kennslugreina í námskeið, um vægi þeirra og skiptingu þeirra í námsáfanga.

Heimilt er að skipuleggja þær greinar, sem tilgreindar eru sem aðalgreinar, sem aukagreinar samkvæmt nánari ákvörðun deildarinnar. Enn fremur er deildinni heimilt að gefa kost á viðbótarnámi til 60 eininga að loknu BS-prófi, sem viðurkennt er með sérstöku prófskírteini.

Til BS-prófs er krafist minnst 180 eininga.

Til MS-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu BS-prófi frá deildinni.

Til doktorsprófs er krafist minnst 180 eininga.

Framhaldsnám til meistara- og doktorsprófs er skipulagt samkvæmt þessum reglum og nánari reglum sem Jarðvísindadeild setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.
1Breytt með 4. gr. rgl. nr. 1087/2015.

127. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BS-prófs skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BS-prófi er níu kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi nám. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Kennslu til meistaraprófs til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum. Hámarksnámstími til meistaraprófs er sex misseri frá því stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á.

Nemandi skráir sig í aðalgrein við upphaf náms. Óski nemandi frávika frá námsskipan þeirri sem gert er ráð fyrir í kennsluskrá skal hann leggja námsáætlun sína fyrir deild til samþykktar. Sama gildir ef hann óskar breytinga á upphaflegri námsáætlun.

Deildinni er heimilt að ákveða að stúdent megi ekki skrá sig í námskeið nema hann hafi áður öðlast rétt til próftöku eða staðist próf í tilteknum námskeiðum.

Deildin setur reglur um æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Halda má æfinganámskeið utan reglulegs kennslutíma.

Til að standast próf í námskeiði þarf nemandi í grunnnámi að hljóta eigi lægri einkunn en 5,0.

Til að standast próf í námskeiði þarf nemandi í framhaldsnámi að hljóta eigi lægri einkunn en 6,0.

Nemandi, sem ekki hlýtur tilskilda lágmarkseinkunn fyrir próf í lok námskeiðs, má endurtaka prófið samkvæmt almennum reglum háskólans. Við endurtekningu skal þreyta próf eins og það er haldið fyrir aðra stúdenta hverju sinni, nema deildin ákveði annað.

Við einkunnagjöf má taka tillit til frammistöðu stúdents í prófum og æfingum utan reglulegs próftíma og veita fyrir hana sérstaka einkunn, hlutaeinkunn. Deildin ákveður að tillögu kennara vægi hlutaeinkunnar og skal það tilgreint í kennsluskrá. Við birtingu einkunna skulu prófseinkunn og hlutaeinkunn einnig sýndar hvor um sig. Í prófgrein, þar sem hlutaeinkunn er gefin, er deild heimilt að tillögu kennara, að áskilja fyrir hvora einkunnina sem er, að stúdent teljist ekki hafa staðist próf ef hún er lægri en lágmarkseinkunn prófgreinarinnar í heild. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Jarðvísindadeild.

LÍF- OG UMHVERFISVÍSINDADEILD

128. gr.  Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Líf- og umhverfisvísindadeild veitir kennslu og þjálfun sem hér segir:

 1. [Til BS-prófs í ferðamálafræði, landfræði, líffræði og sjávar- og vatnalíffræði, auk lífefna- og sameindalíffræði.]3 
 2. Til meistaraprófs, MS-prófs, í ferðamálafræði, landfræði, [lífefnafræði]3 og líffræði [auk lífupplýsingafræði í samstarfi við Iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild.]2
 3. Til doktorsprófs, Ph.D.-prófs, í ferðamálafræði, landfræði, [lífefnafræði]3 og líffræði [auk lífupplýsingafræði í samstarfi við Iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild.]2
 4. Enn fremur veitir deildin kennslu til meistaraprófs í umhverfis- og auðlindafræði og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi. Lýsing á náminu í deildinni skal koma fram í kennsluskrá háskólans.

Líf- og umhverfisvísindadeild er skipað í [þrjár] námsbrautir, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna; námsbraut í líffræði, [námsbraut í lífefna- og sameindalíffræði]3 og námsbraut í land- og ferðamálafræði.

[...]3

[...]3

Ákvæði 21. gr. reglna þessara gilda um námsbraut í lífefna- og sameindalíffræði að öðru leyti en því að kennarar, sem sæti eiga með atkvæðisrétti í námsbraut innan Raunvísindadeildar eða Líf- og umhverfisvísindadeildar, geta einnig átt sæti með atkvæðisrétti í þessari námsbraut, samkvæmt ákvörðun forseta fræðasviðs.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin tekur ákvarðanir um skiptingu kennslugreina í námskeið, um vægi þeirra og skiptingu þeirra í námsáfanga.

Heimilt er að skipuleggja þær greinar, sem tilgreindar eru aðalgreinar til BS-prófs, sem aukagreinar samkvæmt nánari ákvörðun deildarinnar. Enn fremur er deildinni heimilt að gefa kost á viðbótarnámi til 60 eininga að loknu BS-prófi, sem viðurkennt er með sérstöku prófskírteini.

Námsbrautir gera í kennsluskrá grein fyrir námsskipan og skyldunámskeiðum innan aðalgreinar. Samval námskeiða er háð samþykki námsbrautar.

Til BS-prófs er krafist minnst 180 eininga.

Til MS-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu BS-prófi frá deildinni.

Til doktorsprófs er krafist minnst 180 eininga.

Framhaldsnám til meistara- og doktorsprófs er skipulagt samkvæmt þessum reglum og nánari reglum sem Líf- og umhverfisvísindadeild setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.]1
1
Breytt með 7. gr. rgl. nr. 497/2011.

2Breytt með 3. gr. rgl. nr. 186/2013.
3Breytt með 2. gr. rgl. nr. 486/2023.

129. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BS-prófs skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BS-prófi er níu kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi nám. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Kennslu til meistaraprófs til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum. Hámarksnámstími til meistaraprófs er sex misseri frá því stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á.

Nemandi skráir sig í aðalgrein við upphaf náms. Óski nemandi frávika frá námsskipan þeirri sem gert er ráð fyrir í kennsluskrá skal hann leggja námsáætlun sína fyrir deild til samþykktar. Sama gildir ef hann óskar breytinga á upphaflegri námsáætlun.

Deildinni er heimilt að ákveða að stúdent megi ekki skrá sig í námskeið nema hann hafi áður öðlast rétt til próftöku eða staðist próf í tilteknum námskeiðum.

Deildin setur reglur um æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Halda má æfinganámskeið utan reglulegs kennslutíma.

Til að standast próf í námskeiði þarf nemandi í grunnnámi að hljóta eigi lægri einkunn en 5,0.

Til að standast próf í námskeiði þarf nemandi í framhaldsnámi að hljóta eigi lægri einkunn en 6,0.

Nemandi, sem ekki hlýtur tilskilda lágmarkseinkunn fyrir próf í lok námskeiðs, má endurtaka prófið samkvæmt almennum reglum háskólans. Við endurtekningu skal þreyta próf eins og það er haldið fyrir aðra stúdenta hverju sinni, nema deildin ákveði annað.

Við einkunnagjöf má taka tillit til frammistöðu stúdents í prófum og æfingum utan reglulegs próftíma og veita fyrir hana sérstaka einkunn, hlutaeinkunn. Deildin ákveður að tillögu kennara vægi hlutaeinkunnar og skal það tilgreint í kennsluskrá. Við birtingu einkunna skulu prófseinkunn og hlutaeinkunn einnig sýndar hvor um sig. Í prófgrein, þar sem hlutaeinkunn er gefin, er deild heimilt að tillögu kennara, að áskilja fyrir hvora einkunnina sem er, að stúdent teljist ekki hafa staðist próf ef hún er lægri en lágmarkseinkunn prófgreinarinnar í heild. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Líf- og umhverfisvísindadeild.

RAFMAGNS- OG TÖLVUVERKFRÆÐIDEILD

130. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

[Rafmagns- og tölvuverkfræðideild veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til BS-prófs í rafmagns- og tölvuverkfræði.
 2. Til BS-prófs í [tæknifræði]2 og fer kennslan fram á vettvangi Keilis.
 3. Til meistaraprófs, MS-prófs, í rafmagns- og tölvuverkfræði, rafmagnsverkfræði og tölvuverkfræði.
 4. Til doktorsprófs, Ph.D.-prófs, í rafmagns- og tölvuverkfræði, rafmagnsverkfræði og tölvuverkfræði.]1

Lýsing á náminu í deildinni skal koma fram í kennsluskrá háskólans.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin ákvarðar kennslugreinar og skiptingu þeirra í námskeið og um vægi þeirra.

[Deildinni er heimilt að skipuleggja stuttar hagnýtar námsleiðir í grunnnámi, sbr. ákvæði 55. gr. reglna þessara.]3

[Til BS-prófs í rafmagns- og tölvuverkfræði er krafist minnst 180 eininga.]1

[Til BS-prófs í tæknifræði er krafist minnst 210 eininga. Nám í tæknifræði er aðgreint frá námi í rafmagns- og tölvuverkfræði og fer fram á öðrum vettvangi.]2

[Diplómanám í tæknigreinum er sjálfstætt 60 eininga grunnnám. Nám þetta er hægt að fá metið inn í nám til BS-prófs í tæknifræði.]3

[Til MS-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu BS-prófi í rafmagns- og tölvuverkfræði frá deildinni.]1

Til doktorsprófs er krafist minnst 180 eininga.

Framhaldsnám til meistara- og doktorsprófs er skipulagt samkvæmt þessum reglum og nánari reglum sem Rafmagns- og tölvuverkfræðideild setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 605/2014.
2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 284/2018.
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 540/2018.

131. gr.  Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

[Kennslu til BS-prófs í rafmagns- og tölvuverkfræði skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum.]1 Hámarksnámstími til þess að ljúka BS-prófi er níu kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi nám. [[Kennslu til BS-prófs í tæknifræði skal haga þannig að stúdent geti lokið 210 eininga námi á þremur og hálfu ári.]2 Hámarksnámstími til þess að ljúka BS-prófi í tæknifræði er tíu kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi nám.]1 Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. [Kennslu til meistaraprófs í rafmagns- og tölvuverkfræði, rafmagnsverkfræði og tölvuverkfræði til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum.]1 Hámarksnámstími til meistaraprófs er sex misseri frá því stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á.

Nemandi skráir sig í aðalgrein við upphaf náms. Óski nemandi frávika frá námsskipan þeirri sem gert er ráð fyrir í kennsluskrá skal hann leggja námsáætlun sína fyrir deild til samþykktar. Sama gildir ef hann óskar breytinga á upphaflegri námsáætlun.

Nemanda er ekki heimilt að hefja nám í tilteknu námskeiði Rafmagns- og tölvuverkfræðideildar án þess að hafa lokið prófi í þeim námskeiðum, sem eru tilgreind í kennsluskrá sem nauðsynlegir undanfarar þess. Þó er deildinni heimilt að víkja frá þessari reglu í sérstökum tilvikum.

Deildin getur sett nánari reglur um tímasókn og æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum, til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Við einkunnagjöf má taka tillit til frammistöðu í prófum og æfingum utan reglulegs próftíma og veita fyrir hana sérstaka einkunn, hlutaeinkunn.

Til að standast próf í námskeiði þarf nemandi í grunnnámi að hljóta eigi lægri próf- og heildareinkunn en 5,0.

Til að standast próf í námskeiði þarf nemandi í framhaldsnámi að hljóta eigi lægri próf- og heildareinkunn en 6,0.

Hver kennari ákveður vægi hlutaeinkunnar í námskeiði sínu, að teknu tilliti til reglna deildar þar um, og tilkynnir stúdentum í upphafi kennslumisseris.

Nemandi sem ekki hlýtur tilskilda prófeinkunn í námskeiði má endurtaka prófið einu sinni. Aðeins með sérstöku leyfi deildar er þriðja próftaka heimil. Við endurtekningu skal þreyta próf eins og það er haldið fyrir aðra stúdenta hverju sinni nema deildin ákveði annað.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu nemenda og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Rafmagns- og tölvuverkfræðideild.
1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 605/2014.
2Breytt með 3. gr. rgl. nr. 284/2018.

RAUNVÍSINDADEILD

132. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

Raunvísindadeild veitir kennslu og þjálfun sem hér segir:

 1. [Til BS-prófs í eðlisfræði, efnafræði, hagnýttri stærðfræði [...]6 og stærðfræði, ásamt stærðfræði og stærðfræðimenntun í samstarfi við Menntavísindasvið [...]6 og verkfræðilegri eðlisfræði í samstarfi við aðrar deildir Verkfræði- og náttúruvísindasviðs.]5
 2. Til meistaraprófs, MS-prófs, í eðlisfræði, efnafræði, [...]6 stærðfræði og [tölfræði,]2 [auk verkfræðilegrar eðlisfræði í samstarfi við aðrar deildir Verkfræði- og náttúruvísindasviðs.]3
 3. [Til viðbótarprófs á meistarastigi, MAS-prófs, í hagnýtri tölfræði, í samstarfi við aðrar háskóladeildir.]4
 4. Til doktorsprófs, Ph.D.-prófs, í eðlisfræði, efnafræði, [...]6 stærðfræði og [tölfræði.]2
 5. Enn fremur veitir deildin kennslu til meistaraprófs í umhverfis- og auðlindafræði og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.

Lýsing á náminu í deildinni skal koma fram í kennsluskrá háskólans.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

[Raunvísindadeild er skipað í þrjár námsbrautir, sbr. ákvæði 21. gr. þessara reglna; námsbraut í eðlisfræði, námsbraut í efnafræði og námsbraut í stærðfræði.]6

[...]6

[...]6

Deildin tekur ákvarðanir um skiptingu kennslugreina í námskeið, um vægi þeirra og skiptingu þeirra í námsáfanga.

Námsbrautir gera í kennsluskrá grein fyrir námsskipan og skyldunámskeiðum innan aðalgreinar. Samval námskeiða er háð samþykki námsbrautar.

Heimilt er að skipuleggja þær greinar, sem tilgreindar eru aðalgreinar til BS-prófs, sem aukagreinar samkvæmt nánari ákvörðun deildarinnar. Enn fremur er deildinni heimilt að gefa kost á viðbótarnámi til 60 eininga að loknu BS-prófi, sem viðurkennt er með sérstöku prófskírteini.

Til BS-prófs er krafist minnst 180 eininga.

Til MS-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu BS-prófi frá deildinni.

[Nám til MAS-prófs í hagnýtri tölfræði (Master of Applied Statistics) er 90 eininga þverfræðilegt nám til viðbótarprófs á meistarastigi (stigi 2.1), sem Raunvísindadeild býður í samstarfi við aðrar háskóladeildir, þvert á fræðasvið. Fagleg ábyrgð á námsleiðinni er í höndum námsstjórnar, sem skipuð er fulltrúum þeirra fræðasviða háskólans sem aðild eiga að náminu. Námsbraut í stærðfræði innan Raunvísindadeildar annast umsýslu með náminu að öðru leyti. Deildir sem aðild eiga að náminu gera með sér sérstakt samkomulag, þar sem m.a. er kveðið á um inntökuskilyrði, meðferð umsókna, námskröfur og hlutverk stjórnar námsins. Nemendur brautskrást frá Raunvísindadeild eða þeirri samstarfsdeild þar sem rannsóknarverkefni (lokaritgerð) nemanda er unnið.]4

Til doktorsprófs er krafist minnst 180 eininga.

Framhaldsnám til meistara- og doktorsprófs í kennslugreinum deildarinnar er skipulagt samkvæmt þessum reglum og nánari reglum sem Raunvísindadeild setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.]1
1
Breytt með 8. gr. rgl. nr. 497/2011.

2Breytt með 4. gr. rgl. nr. 186/2013.
3Breytt með 7. gr. rgl. nr. 138/2014.
4Breytt með 5. gr. rgl. nr. 21/2015.
5Breytt með 2. gr. rgl. nr. 301/2015.
6Breytt með 3. gr. rgl. nr. 486/2023.

133. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BS-prófs skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BS-prófi er níu kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi nám. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Kennslu til meistaraprófs til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum. Hámarksnámstími til meistaraprófs er sex misseri frá því stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á.

Nemandi skráir sig í aðalgrein við upphaf náms. Óski nemandi frávika frá námsskipan þeirri sem gert er ráð fyrir í kennsluskrá skal hann leggja námsáætlun sína fyrir hlutaðeigandi námsbraut til samþykktar. Sama gildir ef hann óskar breytinga á upphaflegri námsáætlun.

Deildinni er heimilt að ákveða að stúdent megi ekki skrá sig í námskeið nema hann hafi áður öðlast rétt til próftöku eða staðist próf í tilteknum námskeiðum.

Deildin setur reglur um æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Halda má æfinganámskeið utan reglulegs kennslutíma.

Til að standast próf í námskeiði þarf nemandi í grunnnámi að hljóta eigi lægri einkunn en 5,0.

Til að standast próf í námskeiði þarf nemandi í framhaldsnámi að hljóta eigi lægri einkunn en 6,0.

Nemandi, sem ekki hlýtur tilskilda lágmarkseinkunn fyrir próf í lok námskeiðs, má endurtaka prófið samkvæmt almennum reglum háskólans. Við endurtekningu skal þreyta próf eins og það er haldið fyrir aðra stúdenta hverju sinni, nema deildin ákveði annað.

Við einkunnagjöf má taka tillit til frammistöðu stúdents í prófum og æfingum utan reglulegs próftíma og veita fyrir hana sérstaka einkunn, hlutaeinkunn. Hver námsbraut ákveður að tillögu kennara vægi hlutaeinkunnar og skal það tilgreint í kennsluskrá. Við birtingu einkunna skulu prófseinkunn og hlutaeinkunn einnig sýndar hvor um sig. Í prófgrein, þar sem hlutaeinkunn er gefin, er námsbraut heimilt að tillögu kennara, að áskilja fyrir hvora einkunnina sem er, að stúdent teljist ekki hafa staðist próf ef hún er lægri en lágmarkseinkunn prófgreinarinnar í heild. Slík ákvörðun skal tilgreind í kennsluskrá.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu stúdenta og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Raunvísindadeild.

UMHVERFIS- OG BYGGINGARVERKFRÆÐIDEILD

134. gr. Kennslugreinar, prófgráður og námseiningar

[Umhverfis- og byggingarverkfræðideild veitir kennslu sem hér segir:

 1. Til BS-prófs í umhverfis- og byggingarverkfræði.
 2. Til meistaraprófs, MS-prófs, í byggingarverkfræði, umhverfisverkfræði og umhverfis- og byggingarverkfræði.
 3. Til doktorsprófs, Ph.D.-prófs, í byggingarverkfræði, umhverfisverkfræði og umhverfisfræði.
 4. Enn fremur veitir deildin kennslu til meistara- og doktorsprófs í umhverfis- og auðlindafræði og öðrum þverfræðilegum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.]1

Lýsing á náminu í deildinni skal koma fram í kennsluskrá háskólans.

Auk kennslu stendur deildin fyrir rannsóknum á fræðasviðum deildarinnar.

Deildin ákvarðar kennslugreinar og skiptingu þeirra í námskeið og um vægi þeirra.

Til BS-prófs er krafist minnst 180 eininga.

Til MS-prófs er krafist 120 eininga náms að loknu BS-prófi frá deildinni.

Til doktorsprófs er krafist minnst 180 eininga. 

Framhaldsnám til meistara- og doktorsprófs er skipulagt samkvæmt þessum reglum og nánari reglum sem Umhverfis- og byggingarverkfræðideild setur og háskólaráð staðfestir, sbr. 66.-69. gr. þessara reglna.
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 443/2014.

135. gr. Námsframvinda, námsmat og hámarksnámstími

Kennslu til BS-prófs skal haga þannig að stúdent geti lokið 180 eininga námi á þremur árum. Hámarksnámstími til þess að ljúka BS-prófi er níu kennslumisseri frá því er stúdent var skrásettur í viðkomandi nám. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Kennslu til meistaraprófs til 120 eininga skal haga þannig að stúdent geti lokið náminu á tveimur árum. Hámarksnámstími til meistaraprófs er sex misseri frá því stúdent var skrásettur í viðkomandi aðalgrein. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á.

Nemandi skráir sig í aðalgrein við upphaf náms. Óski nemandi frávika frá námsskipan þeirri sem gert er ráð fyrir í kennsluskrá skal hann leggja námsáætlun sína fyrir deild til samþykktar. Sama gildir ef hann óskar breytinga á upphaflegri námsáætlun.

Nemanda er ekki heimilt að hefja nám í tilteknu námskeiði Umhverfis- og byggingarverkfræðideildar án þess að hafa lokið prófi í þeim námskeiðum, sem eru tilgreind í kennsluskrá sem nauðsynlegir undanfarar þess. Þó er deildinni heimilt að víkja frá þessari reglu í sérstökum tilvikum.

Deildin getur sett nánari reglur um tímasókn og æfingaskyldu í námskeiðum og lágmarksframmistöðu stúdents í æfingum, til þess að hann öðlist rétt til próftöku.

Við einkunnagjöf má taka tillit til frammistöðu í prófum og æfingum utan reglulegs próftíma og veita fyrir hana sérstaka einkunn, hlutaeinkunn.

Til að standast próf í námskeiði þarf nemandi að hljóta eigi lægri próf- og heildareinkunn en 5,0. Til að ljúka MS-prófi þarf nemandi að hljóta eigi lægri meðaleinkunn en 6,0.

Hver kennari ákveður vægi hlutaeinkunnar í námskeiði sínu, að teknu tilliti til reglna deildar þar um, og tilkynnir stúdentum í upphafi kennslumisseris.

Nemandi sem ekki hlýtur tilskilda prófeinkunn í námskeiði má endurtaka prófið einu sinni. Aðeins með sérstöku leyfi deildar er þriðja próftaka heimil. Við endurtekningu skal þreyta próf eins og það er haldið fyrir aðra stúdenta hverju sinni nema deildin ákveði annað.

Deildin setur reglur um viðurkenningu fyrra náms við endurskráningu nemenda og umskráningu úr öðrum deildum eða milli aðalgreina í Umhverfis- og byggingarverkfræðideild.

XV. KAFLI

BIRTING REGLNA, ÁKVÆÐI UM BREYTINGAR OG GILDISTAKA

136. gr. Setning reglna og breytingar á þeim

Reglur þessar eru settar á grundvelli laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Þær og aðrar reglur, sem háskólaráð setur á grundvelli laga um opinbera háskóla, skulu birtar í B-deild Stjórnartíðinda.

Í reglum þessum er nýtt heimild í lögum nr. 85/2008 um heiti skipulagseininga háskóla. Þannig er heitið fræðasvið notað í stað heitisins skóli, forseti fræðasviðs í stað forseti skóla, deildarforseti í stað deildarformaður, stjórn fræðasviðs í stað skólaráð, þing fræðasviðs í stað skólafundur og háskólaþing í stað háskólafundur.

Reglum þessum verður ekki breytt nema með samþykki háskólaráðs og eftir atvikum, að undangenginni umsögn einstakra skipulagseininga háskólans eða samtaka stúdenta og starfsmanna, þar sem við á, sbr. ákvæði laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla.

Ákvæði laga og reglna sem á hverjum tíma eru í gildi fyrir Háskóla Íslands skulu vera aðgengileg á vefsetri háskólans.

137. gr. Gildistaka

Reglur þessar öðlast gildi 1. júlí 2009 og falla þá jafnframt úr gildi reglur nr. 458/2000, fyrir Háskóla Íslands, með síðari breytingum.

Enn fremur fellur úr gildi auglýsing nr. 633/2008, varðandi nýtt skipulag Háskóla Íslands, en ákvæði þeirrar auglýsingar hafa verið tekin upp í reglur þessar. Í samræmi við niðurlagsákvæði auglýsingarinnar falla úr gildi með gildistöku þessara reglna, öll ákvæði reglna, sem samþykktar voru í háskólaráði Kennaraháskóla Íslands þann 27. mars 2007. Þá falla og úr gildi reglur nr. 985/2008, um tilnefningu fulltrúa háskólasamfélagsins og nemenda í háskólaráð Háskóla Íslands, en ákvæði þeirra hafa verið tekin upp í 3. gr. þessara reglna. Sömuleiðis falla úr gildi reglur nr. 490/2007, fyrir Miðstöð framhaldsnáms við Háskóla Íslands.

Ákvæði til bráðabirgða

I.

Eftirtaldar reglur sem háskólaráð hefur sett og varða stofnanir Háskóla Íslands, halda gildi sínu að svo miklu leyti sem þær eru samrýmanlegar ákvæðum laga nr. 85/2008 og þar til háskólaráð hefur sett nýjar reglur um starfsemi þeirra í samræmi við ákvæði 25.-27. gr. reglna þessara:

Þjónustustofnanir sem heyra undir háskólaráð

Reglur nr. 296/2001, um Háskólaútgáfuna.
Reglur nr. 735/2001, um Reiknistofnun Háskóla Íslands, sbr. rgl. nr. 906/2004.
Reglur nr. 844/2001, um Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands, sbr. rgl. nr. 315/2009 og rgl. nr. 895/2005.
Reglur nr. 832/2001, um Rannsóknaþjónustu Háskóla Íslands.
Reglur nr. 176/2003, um Stofnun fræðasetra Háskóla Íslands, sbr. rgl. nr. 488/2007.

Rannsókna- og þjónustustofnanir sem heyra undir háskólaráð

Reglur nr. 737/2001, um Siðfræðistofnun Háskóla Íslands, sbr. rgl. nr. 889/2007.
Reglur nr. 826/2001, um Rannsóknastofu í kvenna- og kynjafræðum við Háskóla Íslands, sbr. rgl. nr. 516/2003.
Reglur nr. 501/2002, um Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands.
Reglur nr. 500/2002, um erfðafræðinefnd Háskóla Íslands.
Reglur nr. 526/2005, fyrir Stofnun Sæmundar fróða um sjálfbæra þróun og þverfræðilegar rannsóknir við Háskóla Ísland

Rannsóknastofnanir á Félagsvísindasviði

Reglur nr. 738/2001, um Hagfræðistofnun Háskóla Íslands.
Reglur nr. 824/2001, um Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands, sbr. rgl. nr. 806/2008 og rgl. nr. 489/2007.
Reglur nr. 979/2001, um Lagastofnun Háskólans, sbr. rgl. nr. 515/2003.
Reglur nr. 495/2002, um Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála í Háskóla Íslands.
Reglur nr. 370/2009, um Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.

Rannsóknastofnanir á Heilbrigðisvísindasviði

Reglur nr. 720/2001, um Rannsóknastofnun í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands.
Reglur nr. 734/2001, um Tannlækningastofnun Háskóla Íslands.
Reglur nr. 750/2002, um Lyfjafræðistofnun Íslands.
Reglur nr. 1047/2003, um Lífeðlisfræðistofnun Háskóla Íslands.
Reglur nr. 825/2004, um Rannsóknastofnun í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands og Landspítala – háskólasjúkrahús.
Reglur nr. 345/2007, um Rannsóknastofnun um lyfjamál við Háskóla Íslands, sbr. rgl. nr. 739/2007.

Rannsóknastofnanir á Hugvísindasviði

Reglur nr. 731/2001, um Guðfræðistofnun Háskóla Íslands, sbr. rgl. nr. 344/2008.
Reglur nr. 281/2006, um Hugvísindastofnun Háskóla Íslands.

Rannsóknastofnanir á Verkfræði- og náttúruvísindasviði

Reglur nr. 828/2001, um Verkfræðistofnun Háskóla Íslands.
Reglur nr. 978/2001, um Líffræðistofnun Háskólans.
Reglur nr. 398/2004, um Raunvísindastofnun Háskólans, sbr. rgl. nr. 909/2004.

[II.

Kennslusviði er heimilt að taka við og afgreiða umsóknir nemenda sem staðist hafa námskeið á vormisseri 2020 (hlotið lágmarks­einkunn) en vilja breyta lokaeinkunn í „Staðið án einkunnar“ eftir að hún hefur verið gefin í tölum. Kennslusvið mun í samráði við fræðasvið og deildir skólans skilgreina hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt til að slíkar umsóknir verði samþykktar.

Ákvæði 1. mgr. 57. gr. þessara reglna um að nemanda sé einungis heimilt að þreyta próf í hverju námskeiði tvisvar gildir ekki á vormisseri 2020.

Sérreglur einstakra deilda um að nemendur þurfi að ná lágmarkseinkunn í lokaprófi námskeiðs þar sem lokapróf er einn af matsþáttum (á móti hlutaprófum, ritgerðum o.s.frv.) gilda ekki á vormisseri 2020. Vegið meðaltal allra námsmatsþátta gildir þá sem lokaeinkunn.]1

1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 304/2020.

Ákvæði til skýringar

Reglur sem háskólaráð hefur sett um inntökuskilyrði, inntöku nemenda og námsskipan í einstökum greinum, þar með talið í framhaldsnámi, halda gildi sínu þar til háskólaráð hefur sett nýjar reglur. Sama gildir um reglur sem háskólaráð hefur sett og varða starfsmenn Háskóla Íslands. Enn fremur gilda áfram reglur um skipan og fundarsköp háskólaþings.

Eftirtaldar stofnskrár og skipulagsskrár halda gildi sínu:

Auglýsing nr. 11/1919, um stofnskrá fyrir Sáttmálasjóð Háskóla Íslands.
Stofnskrá Listasafns Háskóla Íslands, nr. 276/1980.
Skipulagsskrá nr. 780/1999, fyrir Styrktarsjóð Listasafns Háskóla Íslands.

Háskóla Íslands, 16. júní 2009

 

Kristín Ingólfsdóttir

Þórður Kristinsson