Skip to main content

Farsæld barna - Viðbótardiplóma

Farsæld barna - Viðbótardiplóma

Félagsvísindasvið

Farsæld barna

Viðbótardiplóma – 30 einingar

Diplómanám um farsæld barna er sett á stofn til að styðja við innleiðingu nýrrar löggjafar um samþætta þjónustu við börn. Markmið námsleiðarinnar er að koma til móts við þarfir fólks, sem veitir börnum og fjölskyldum þeirra þjónustu, fyrir sérhæfða þekkingu á málefnum barna, þjónustu við þau með áherslu á börn sem þátttakendur, þverfaglegt samstarf, teymisvinnu og málastjórn. Fjarnám.

Skipulag náms

X

Samþætt þjónusta við börn: Löggjöf um farsæld (FRG240F)

Námskeiðið veitir grundvallarþekkingu á löggjöf sem varðar þjónustu við börn með sérstakri áherslu á lög um samþætta þjónustu við börn í þágu farsældar barna, barnasáttmála og alþjóðlegar skuldbindingar á sviði barnaréttar. Þá verður fjallað um hvernig löggjöfin leggur áherslu á fyrsta stigs þjónustu við börn og hvernig koma megi í veg fyrir aðstæður sem ógna farsæld barna. Í fyrri hluta námskeiðsins er einblínt á að nemendur öðlist þekkingu og skilning á löggjöfinni en í seinni hluta námskeiðs er lögð áhersla á beitingu þekkingar og vinnu með raunhæf dæmi af vettvangi (tilvik). Einnig verður fjallað um matsrannsóknir og hvernig meta megi hvort markmiðum löggjafar er náð, m.a. með áherslu á aðferðir kostnaðar og nytjagreininga.

X

Börn og farsæld: Réttindi barna og þátttaka þeirra (FRG128F)

Í námskeiðinu er áhersla á að veita grundvallarþekkingu á bernskufræðum og í því samhengi rætt um barnamiðaða nálgun, með sérstakri áherslu á börn í viðkvæmri stöðu. Fjallað verður um hagsmuni barna, verndandi þætti og hættur sem ógna farsæld barna. Áhersla er lögð á að fjalla um hvernig fyrsta stigs þjónusta við börn skapar tækifæri til að grípa fyrr inn í aðstæður og koma í veg fyrir aðstæður sem ógna farsæld barna. Í námskeiðinu er fjallað um ýmis álitamál og áskoranir sem geta komið upp í vinnu með börnum. Hagnýt dæmi verða rædd og nýtt til að beita gagnreyndu vinnulagi við ákvarðanatöku auk þess sem farið verður yfir hvernig hægt er að beita ígrundun í starfi.

X

Tengiliðir og þverfaglegt samstarf: Nýtt vinnulag í þágu barna (FRG238F)

Í námskeiðinu er lögð áhersla á grundvallarþekkingu á samvinnu og þverfaglegri teymisvinnu innan og utan stofnana. Fjallað verður um hvað felst í samþættingu þjónustu og hlutverki tengiliða auk þess sem áhersla verður á að kynna hagnýtar aðferðir í þágu farsældar barna. Nemendur fá tækifæri til að rýna og greina styrkleika sína og hindranir á þessu sviði. Auk þess er lögð áhersla á að nemendur læri að tileinka sér og nýta endurgjöf til faglegs þroska í samvinnu og teymisvinnu. 

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum ENámskeiðið er ekki kennt á misserinuNámsleiðin í Kennsluskrá

Hafðu samband

Nemenda- og kennsluþjónusta Félagsvísindasviðs er á
Þjónustutorgi í Gimli
s. 525 4500 
Netfang: nemFVS@hi.is

Opið virka daga frá 09:00 - 15:00 
Gimli - Sæmundargötu 10, 102 Reykjavík

Bóka viðtal við nemenda- og kennsluþjónustu Félagsvísindasviðs

Félagsráðgjafardeild á samfélagsmiðlum

 Facebook

Gimli, Háskóli Íslands

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.