Upplýsingar um Inntökupróf Læknadeildar | Háskóli Íslands Skip to main content

Upplýsingar um Inntökupróf Læknadeildar

A-próf er ekki lengur hluti af Inntökuprófi Læknadeildar.

Meginhluti prófsins (70%) eru krossaspurningar um efni sem kennt er í framhaldsskólum og tilheyrir raunvísindum, hugvísindum og félagsvísindum. Spurningarnar koma úr spurningasafni, sem er afrakstur samstarfs Læknadeildar og kennara úr fjölmörgum framhaldsskólum landsins. Fjöldi spurninga í hverjum prófhluta er ekki fast ákveðinn milli ára, en sýnishorn hér að neðan gefa nokkuð raunsanna mynd af gerð og eðli spurninga.

Aðrir prófhlutar byggja ekki á ákveðnu námsefni (30%), en leggja mat á almenna þekkingu, yrta rökfærslu, upplýsingalæsi og nálgun og úrlausn siðfræðilegra vandamála. Þessir prófhlutar verða einnig á formi krossaspurninga, en stuttar ritgerðir geta verið í spurningum um siðfræðileg álitamál og skal próftaki ná lágmarkseinkunn 5,0 að meðaltali í þeim spurningum.

Í krossaspurningum á einungis að merkja við einn svarlið í hverri spurningu, þ.e. rétta eða réttasta svarið, ef merkt er við fleiri svarliði telst það sem rangt svar. Ekki er þó dregið frá fyrir rangt svar. Öllum krossaspurningum er svarað á tölvutæk svarblöð. Próftakar eru hvattir til að kynna sér leiðbeiningar um útfyllingu þeirra fyrir prófið.
Ritgerðarspurningum er svarað á sérstök spurningablöð, ef slíkar spurningar eru á prófinu.

Ákveðnum prófhlutum munu fylgja formúlublöð með þeim jöfnur/formúlur sem kennarar framhaldsskóla telja að próftakar þurfi að hafa við hendina til þess að geta svarað viðkomandi spurningum. Hér má sjá sýnishorn af formúlublöðum:

Síðast uppfært 02.2020 - Athugið að þessar upplýsingar kunna að vera uppfærðar áður en opnað er fyrir umsóknir ár hvert.

Læknadeild útvegar próftökum reiknivélar og fást þær afhentar á skrifstofu deildarinnar nokkrum dögum fyrir prófið (sjá auglýstar dagsetningar hverju sinni). Próftakar eru hvattir til að nálgast þær fyrirfram og kynna sér notkun þeirra.

Ekki er heimilt að nota aðrar reiknivélar eða hjálpargögn í prófinu en þau sem Læknadeild útvegar.

Reiknivélarnar eru af tegundinni Casio fx-350ES PLUS.

Tengt efni