Skip to main content
2. maí 2022

Þróar tölvuleik sem á að draga úr kvíða barna fyrir svæfingu

Þróar tölvuleik sem á að draga úr kvíða barna fyrir svæfingu - á vefsíðu Háskóla Íslands

„Hjúkrunarfræðingar sem sinna ungum börnum þekkja vel af eigin reynslu að börn geta verið mjög hrædd og kvíðin fyrir því að fara í svæfingu. Bæði er það ókunnugt umhverfi, starfsfólkið og ótti við sársauka og aðskilnað frá foreldrum sem veldur þeim vanlíðan. Mikill kvíði getur haft mjög neikvæð áhrif á barnið sjálft og líðan þess en einnig á árangur og útkomu meðferðarinnar,“ segir Brynja Ingadóttir, dósent í hjúkrunarfræði. Hún hefur ásamt samstarfsfólki þróað tölvuleik til þess að hjálpa börnum við að takast á við þennan ótta.

Leikurinn ber heitið Mína og Draumalandið (e. Mina and the Land of Dreams) og er ætlaður börnum á aldrinum 4-8 ára. Hann er aðgengilegur bæði á AppStore og Google Play og hefur þegar verið gefinn út á þremur tungumálum: íslensku, finnsku og ensku, en Brynja segir mögulegt að bæta fleiri tungumálum við. „Leikinn geta börn spilað með eða án aðstoðar foreldra sinna nokkrum dögum áður en kemur að svæfingunni. Þau læra um undirbúning (t.d. föstu á mat og drykk, bað), kynnast umhverfi á spítala (stutt myndbönd tekin á skurðstofu), læra slökunaræfingar, fá jákvæða styrkingu og hvatningu til að efla hugrekki og fá svo verðlaun í lokin,“ segir Brynja og bætir við að mögulegt sé að leikurinn geti einnig gagnast fólki með þroskahömlun. 

Kynningarmyndbönd fyrir leikinn á tungumálunum þremur má finna á YouTube:

Tölvuleikir góð leið til fræðslu og þjálfunar

Brynja segir markmiðið með þróun leiksins að hanna úrræði sem fræðir börn og kennir þeim að takast á við kvíða og hræðslu og er byggt á gagnreyndri þekkingu og tækni. „Fyrri úrræði, eins og heimsóknir á spítala, leikúrræði, notkun trúða, hafa reynst dýr, ekki aðgengileg öllum og ekki fýsileg þótt þau hafi borið ágætan árangur,“ segir Brynja en hún hefur stofnað fyrirtækið NúnaTrix ehf. ásamt samstarfskonu sinni, Katrínu Jónsdóttur hjúkrunarfræðingi, utan um þróun hugmyndarinnar og fleiri kennslutölvuleikja.

Brynja segir enn fremur að tölvuleikurinn hafi verið hannaður með aðstoð leikskólabarna sem tóku þátt í vinnusmiðjum og nothæfniprófunum, en tölvuleikir til kennslu séu áhugaverð viðbót við hefðbundnar kennsluaðferðir. „Þeir búa yfir mörgum eiginleikum sem geta stutt við áhugahvöt og nám, jafnt barna sem fullorðinna. Innan heilbrigðisgeirans eru hannaðir leikir fyrir börn og fullorðna sjúklinga en einnig til að þjálfa heilbrigðisstarfsfólk. Þetta er ung grein og það hefur verið gagnrýnt að ekki skuli vera gerðar vandaðar rannsóknir samhliða gerð þeirra og útgáfu,“ segir Brynja.

Mikilvægt að rannsaka áhrif og notagildi leikja

Það á þó ekki við í þessu tilviki því Brynja og samstarfsfólk vinna að rannsóknum sem lýsa þróun og gerð leiksins, notagildi hans og áhrifum á kvíða, þekkingu og trú á eigin getu og fýsileika þess að innleiða hann í klíníska starfsemi. Hópurinn hefur þegar fengið eina ritrýnda grein birta í vísindatímariti en þar er þróun og prófun á notagildi leiksins lýst. 

„Prófanir leiddu í ljós að leikurinn nýtist vel í undirbúningi fyrir svæfingu en um leið fengum við mikilvægar upplýsingar sem við nýttum til að breyta leiknum áður en við gerðum hann aðgengilegan,“ segir Brynja og bætir við: „Við höfum einnig gert forrannsókn á leiknum með þátttöku barna sem fóru í svæfingu á Landspítala og foreldra þeirra og sambærileg rannsókn var gerð í Finnlandi. Þá erum við að undirbúa íhlutunarrannsókn í báðum löndum þar sem áhrif leiksins á kvíða, þekkingu og fleira verður könnuð.“

„Í rannsóknarhópunum eru rannsakendur, sérfræðingar í sjúklingafræðslu, barnahjúkrun og svæfingahjúkrun, margmiðlunarfræðingur, sálfræðingur og leikskólakennari. Finnskt tölvuleikjafyrirtæki hannaði leikinn og frá því komu leikjahönnuðir, tölvunarfræðingar, menntunarfræðingar og fleiri,“ segir Brynja og bætir við að tónlistin sé frumsamin og tekin upp á Íslandi.

Samstarfsverkefni stórs hóps sérfræðinga

Vinna við tölvuleiki sem þennan er afar umfangsmikil og krefst fjölbreyttrar og þverfræðilegrar þekkingar. Að verkefninu koma bæði fulltrúar Háskóla Íslands og Landspítala og fræðafólk frá Háskólanum í Turku í Finnlandi. „Í rannsóknarhópunum eru rannsakendur, sérfræðingar í sjúklingafræðslu, barnahjúkrun og svæfingahjúkrun, margmiðlunarfræðingur, sálfræðingur og leikskólakennari. Finnskt tölvuleikjafyrirtæki hannaði leikinn og frá því komu leikjahönnuðir, tölvunarfræðingar, menntunarfræðingar og fleiri,“ segir Brynja og bætir við að tónlistin sé frumsamin og tekin upp á Íslandi. Verkefnið hefur notið raunsnarlegra styrkja í þróunarferlinu frá Tækniþróunarsjóði Rannís,  Velferðarsjóði barna, Barnavinafélaginu Sumargjöf, Minningargjafasjóði Landspítala Íslands og Vísindasjóði Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Óhætt er að segja að verkefnið rími afar vel við stefnu Háskóla Íslands, HÍ26, sem leggur m.a. mikla áherslu á þverfræðilegt samstarf og þróun þekkingar í þágu samfélagsins alls. „Verkefnið getur byggt upp mikilvæga þekkingu á öllu ferlinu, frá hugmynd til notkunar. Við lýsum þróunarferlinu, hvernig við unnum með ungum börnum við hugmyndavinnuna og hvernig við prófum leikinn, allt í þeim tilgangi til að reyna að svara milljón dollara spurningunni: Getur fólk lært með því að spila tölvuleik?“ segir Brynja um þýðingu verkefnisins.

Sjúklingafræðsla rauður þráður í rannsóknastarfi

Brynja státar afar fjölbreyttri reynslu sem fræðimaður og hjúkrunarfræðingur og hefur m.a. unnið með vísindafólki í Svíþjóð og Finnlandi og nýlega hafið samstarf við hjúkrunarfræðideild í Úganda um hjúkrunarmenntun og rannsóknir. Reynsla, líðan og fræðsluþarfir hjarta- og skurðsjúklinga hafa verið meðal rannsóknaráherslna hennar og tengt því að þýða og nota margvísleg mælitæki til að meta viðhorf og reynslu sjúklinga. Óhætt er að segja að sjúklingafræðsla sé rauður þráður í starfi hennar en Brynja segir hæfni heilbrigðsstarfsfólks í samskiptum og fræðslu einnig mikilvægan þátt þar. „Þá sérstaklega hvernig við getum nýtt tæknina til að skapa nýjar aðferðir, eins og tölvuleiki, og nýta betur aðrar eins og vefsíður, skriflegt efni og fleira. Hæfni heilbrigðisstarfsfólks í samskiptum og að veita fræðslu augliti til auglits er líka áhugasvið mitt því það er svo dýrmætt fyrir sjúklinga þegar það er gert á viðeigandi hátt,“ segir hún að endingu.

Brynja segir nánar frá verkefninu og Núnatrix ehf. á hádegisviðburði í Háskóla Íslands sem nefnist Skyndikynni af sprotafyrirtækjum Háskóla Íslands þann 19. maí. Viðburðurinn er hluti af Nýsköpunarviku sem stendur dagana 16.-20. maí og Háskólinn tekur virkan þátt í.

Persónur í leiknum