Skip to main content
9. apríl 2024

Rýnt í fæðingartíðni í ljósi foreldramenningar og fjölskyldustefnu

Rýnt í fæðingartíðni í ljósi foreldramenningar og fjölskyldustefnu - á vefsíðu Háskóla Íslands

Rannsóknarverkefnið Áhrif stefnumótunar og foreldramenningar á barneignir á Íslandi (FIBI) stendur að málþingi þar sem kynntar verða niðurstöður fjölbreyttra rannsókna sem lúta að þróun fæðingartíðni og áhrifum fjölskyldustefnu og foreldramenningar á fjölskyldur á Íslandi.

FIBI-verkefnið hlaut Öndvegisstyrk frá Rannsóknarsjóði Rannís árið 2021. Markmið þess eru að rannsaka breytingar sem hafa orðið á fæðingartíðni á síðastliðnum árum og öðlast aukinn skilning á ástæðum þeirra. Rannsakendur í verkefninu leita þannig svara við því hvort fjölskyldustefna á Íslandi styðji nægilega vel við barnafjölskyldur og fangi síaukinn fjölbreytileika og breyttar þarfir fjölskyldna, ásamt því að greina hvernig foreldramenning mótar ákvarðanir um barneignir. Á Íslandi er einstakt tækifæri til rannsókna á fæðingartíðni og barneignum. Hér á landi er mikil áhersla lögð á jafnrétti kynjanna, fjölskyldur eru fjölbreyttar og fjölskyldustefna styður við atvinnuþátttöku beggja foreldra og jafnari fjölskylduábyrgð. Niðurstöður úr verkefninu byggjast á fjölbreyttri aðferðafræðilegri nálgun og munu nýtast við að öðlast aukinn skilning á barneignum á Íslandi og mismunandi aðstæðum ólíkra fjölskyldugerða, ásamt því að vera mikilvægt innlegg inn í alþjóðlegt fræðasamfélag.

Málþingið er á ensku og fer fram föstudaginn 12. apríl, á milli klukkan 12 og 17 í Veröld, stofu VHV-008 og er öllum opið. 

Opnunarerindið What is ‘Parenting Culture’? Exploring the challenges of ‘intensive parenting flytur Dr. Charlotte Faircloth, dósent við Social Research Institute í University College London (UCL) í Bretlandi. Hún hefur verið leiðandi í rannsóknum á foreldrahlutverkinu og foreldramenningu um árabil. Verk hennar hafa einkum beinst að uppeldi, kyngervi, parasamböndum og foreldrahlutverkinu út frá sjónarhóli félags- og mannfræðinnar. Hún er einn höfunda bókarinnar Parenting Culture Studies sem gefin er út af Palgrave Macmillan.

Aðrir þáttakendur eru Gerda Neyer, fræðikona við Stokkhólmsháskóla sem hefur m.a. sérhæft sig í samspili fjölskyldustefnu og barneigna í Evrópu, auk fjölbreytts hóps fræðafólks við Háskóla Íslands sem stendur að rannsóknarverkefninu.

Fundarstjóri er Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, sérfræðingur hjá háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu.

Tásur