Skip to main content
29. maí 2018

Norrænu ríkin hafi forystu um evrópska miðstöð um gervigreind

""

Hópur vísindamanna við norræna háskóla hvetur ríkisstjórnir á Norðurlöndum til að taka forystu um að koma á fót evrópskri miðstöð á sviði gervigreindar, vitvéla og vélræns náms og vinna þannig gegn því að Evrópuþjóðir dragist aftur úr Bandaríkjunum og Kína. Þetta kemur fram í áskorun sem var send í dag til stjórnvalda í norrænu ríkjunum fimm.  

Hópur evrópska vísindamanna hefur sett fram hugmyndir um að Evrópuþjóðir setji á fót rannsóknarmiðstöð á sviði vélræns náms (e. machine learning) og vitvéla (e. intelligent systems). Hefur miðstöðin fengið vinnuheitið European Lab for Learning & Intelligent Systems (ELLIS) sem yrði vettvangur fyrir samstarf fremstu vísindamanna Evrópu á þessum sviðum. Aðstandendur hugmyndarinnar benda á að í þeirri hröðu tækni- og samfélagsbyltingu sem nú á sér stað gegni vélrænt nám gríðarmikilvægu hlutverki. Evrópulönd dragist nú aftur úr t.d. Bandaríkjunum þar sem fremstu rannsóknar- og kennslustofnanir á þessu sviði eru, auk þess sem fjárfesting í Kína og Norður-Ameríku í þessum geira sé umtalsvert meiri en í Evrópu. Með því að koma ELLIS á fót geti Evrópuþjóðir haft mikil áhrif á hvernig þróun í vélrænu námi og gervigreind muni breyta heiminum. Með framúrskarandi, óháðum rannsóknum innan rannsóknarmiðstöðvarinnar megi enn fremur stuðla að öflugra efnahagslífi og fleiri nýjum störfum á þessu sviði í Evrópu.

Í bréfinu sem barst norrænum ríkisstjórnum í dag og undirritað er af vísindamönnum við háskóla í öllum fimm norrænu ríkjunum, þar á meðal við Háskóla Íslands, er fullum stuðningi lýst við hugmyndina um ELLIS-rannsóknarmiðstöðina og norræn stjórnvöld hvött til að beita sér fyrir stofnun hennar. Miklir möguleikar séu á sviði vélræns náms og vitvéla á Norðurlöndum enda norrænu þjóðirnar meðal þeirra sem fremst standa í heiminum á sviði stafrænnar tækni. 

Nám á þessum sviðum sé afar vinsælt víða í Skandínavíu og þá státi rannsókna- og kennslustofnanir á Norðurlöndum á þessum sviðum af mikilli reynslu og vinni m.a. að nýjum lausnum á sviði heilsu og líftækni, umhverfismála og úrvinnslu fjarkönnunargagna til umhverfisvöktunar. Norrænu rannsóknastofnanirnar eigi hins vegar líkt og fleiri evrópskar stofnanir í afar harðri samkeppni við stofnanir í Bandaríkjunum og Kína og því sé besti kosturinn að sameina krafta vísindamanna á sviði gervigreindar og tengdra greina í Evrópu. Mikilvægt sé að norrænn hugsunarháttur sé hafður að leiðarljósi við þróun gervigreindar til þess að tryggja að öryggi, sjálfbærni og lýðræði verði leiðarstef við þróun þessarar nýju tækni.

Bréfið kemur í kjölfar ákalls framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þar sem hvatt er til að evrópskar ríkisstjórnir og fyrirtæki fjárfesti meira í nýsköpun og rannsóknum á gervigreind.

 

""