Fjölnota matarbox gegn neikvæðum umhverfisáhrifum | Háskóli Íslands Skip to main content

Fjölnota matarbox gegn neikvæðum umhverfisáhrifum

2. nóvember 2017

Félagsstofnun stúdenta (FS) tekur í notkun fjölnota matarbox á veitingastofum sínum, Hámu í Háskóla Íslands. Um 4.600 skammtar af heitum mat eru seldir í Hámu dag hvern og eru fjölnota matarboxin liður í að sporna gegn neikvæðum umhverfisáhrifum einnota umbúða og matarsóunar. 

Árið 2016 voru 20.000 einnota matarbox keypt fyrir veitingasölur Hámu og 78.000 einnota plastglös sem notuð voru sem drykkjamál við vatnsvélar í Hámu, á kaffistofum og í fundaraðstöðu í Háskóla Íslands. Í desember 2016 var hafist handa við að sporna gegn notkun einnota drykkjarmála og 5.000 fjölnota plastglös keypt fyrir starfsemi Hámu. Næsta skref í átt að umhverfisvænni veitingasölu er innleiðing fjölnota matarboxa sem seld verða á kostnaðarverði. Matarboxin eru vottuð samkvæmt reglugerð frá Evrópusambandinu*, umhverfisvæn og algjörlega án Bisfenól A (BPA) efnasambanda. Með þessu fetar FS í fótspor Landspítalans sem hefur boðið upp á álíka matarbox í matsölum sínum með góðum árangri. 

„Félagsstofnun stúdenta hefur starfað með Háskóla Íslands í verkefnum er varða samfélagsábyrgð og umhverfisvernd. Flokkun á úrgangi hefur meðal annars verið innleidd á vegum háskólans og nú stígum við skrefinu lengra með því að sporna gegn notkun einnota umbúða eins og kostur er. Á háskólasvæðinu starfa og nema að jafnaði um 15.000 þúsund manns á hverjum degi og því mikilvægt að við séum lausnamiðuð í því að bæta umhverfi okkar," segir Guðrún Björnsdóttir, framkvæmdastjóri Félagsstofnunar stúdenta.

Þorbjörg Sandra Bakke, verkefnastjóri sjálfbærni- og umhverfismála í Háskóla Íslands, telur verkefnið mikilvægt skref í átt að því að lágmarka slæm umhverfisáhrif af starfsemi skólans. „Innleiðing fjölnota matarboxa hjá Hámu styður mjög vel við umhverfismarkmið Háskólans sem miða að því að koma í veg fyrir óþarfa sóun, draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og takmarka myndun úrgangs. Við erum því mjög ánægð með þessa nýbreytni og vonumst til að smám saman verði hægt að skipta nær öllum einnota borðbúnaði sem notaður er innan Háskólans út fyrir fjölnota búnað,“ segir Þorbjörg.

Með þessum aðgerðum er vonast til að hægt verði að draga verulega úr notkun einnota umbúða í Hámu. Árið 2016 var lífrænn úrgangur af háskólasvæðinu rúmlega 37 þúsund kíló en með innleiðingu fjölnota matarboxins er jafnframt stefnt að því að draga töluvert úr slíkum úrgangi. Vonast er til að með notkun boxanna aukist líkur á að viðskiptavinir Hámu taki afgang með sér heim sem annars færi í ruslið. 

Nýju matarboxin verða seld á kostnaðarverði á öllum veitingastöðum Hámu innan Háskóla Íslands.  

*Food Contact Materials Regulation (EC) 1935/2004 
 

fjölnota matarbox

Netspjall