Skip to main content

Um íslensku sem annað mál

Um íslensku sem annað mál - á vefsíðu Háskóla Íslands

Nám í Íslensku sem öðru máli er kjörin leið fyrir þá sem vilja öðlast fræðilega og/eða hagnýta þekkingu á íslensku.

Tvær námsleiðir eru í boði: BA-nám sem er í senn hagnýtt tungumálanám og almennt fræðilegt nám um íslenska tungu, bókmenntir og sögu Íslands og hagnýtt diplómanám sem er einkum ætlað þeim sem vilja öðlast færni til að geta tekist á við frekara nám í íslensku sem öðru máli eða búa sig undir störf í íslensku samfélagi.

Auk þessara skilgreindu námsleiða er boðið upp á hagnýtt námskeið fyrir byrjendur í íslensku, Icelandic – the basics, og námskeiðið Icelandic Culture, en þessi námskeið eru ætluð skiptinemum og nemendum úr öðrum deildum Háskóla Íslands.

  • Aðeins er tekið við umsóknum einu sinni á ári og hefja nemendur jafnan nám að hausti.

Nám í Íslensku sem öðru máli hefur ótvírætt hagnýtt gildi og hefur reynst nemendum gott veganesti á lífsleiðinni.

Nemendur eiga að loknu BA-námi að hafa öðlast nauðsynlegan grunn og fræðilega þekkingu á íslensku máli og menningu til að leggja stund á frekara íslenskunám. Nemendur eiga auk þess að hafa tileinkað sér sjálfstæði, víðsýni og gagnrýna hugsun sem nýtist þeim í námi og starfi.

Margir hafa haldið áfram námi í íslensku eða skyldum greinum í heimalandi sínu eða hérlendis, enda veitir kunnátta í íslensku, byggð á fræðilegum grunni, mikla möguleika til frekara náms og rannsókna á mörgum sviðum málvísinda og bókmennta.

Aðrir hafa sest hér að, lagt íslensku samfélagi lið og auðgað það. Þeir sem hafa traust og góð tök á tungumálinu og almenna þekkingu á íslenskri menningu standa betur að vígi í íslensku samfélagi en ella.