Viðskiptafræði | Háskóli Íslands Skip to main content

Viðskiptafræði

MS í viðskiptafræði

Viðskiptafræði

120 einingar - MS gráða

. . .

MS nám í viðskiptafræði er hugsað fyrir einstaklinga sem hafa lokið BS prófi í viðskiptafræði eða hagfræði og vilja verða sér út um framhaldsnám í viðskiptafræði byggt á eigin áherslum.
Nám til MS prófs er 120 einingar hið minnsta, þar af 90 einingar í námskeiðum, auk MS-ritgerðar sem er að lágmarki 30 einingar.

Um námið

Nemendum er gefinn kostur á því að velja sér námsáherslu með því að velja úr miklum fjölda námskeiða sem eru í boði á öðrum sérsviðum meistaranáms innan deildarinnar. Þeir sem ljúka MS í viðskiptafræði hafa tileinkað sér þekkingu út frá eigin áherslum sem nemandinn telur að nýtist sér hvort sem er til atvinnu eða fræðastarfa.
Miðað við fullan námshraða er námið fjögur misseri.

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

Forkröfur í MS-nám í viðskiptafræði er BA, BS eða cand. oecon. próf í viðskiptafræði eða hagfræði eða annað sambærilegt próf. Umsækjendur með annað háskólapróf teljast uppfylla forkröfur hafi þeir lokið viðskiptafræði eða hagfræði sem aukagrein til 60 eininga. Almenna reglan er að umsækjendur hafi lokið grunnnámi með 1. einkunn (7,25). 

Sjáðu um hvað námið snýst

Hvað segja nemendur?

Jana Katrín Knútsdóttir,  sölu- og markaðsstjóri Icepharma
Vilborg Einarsdóttir, meðstofnandi Mentors ehf.
Jana Katrín Knútsdóttir, sölu- og markaðsstjóri Icepharma
MS í stjórnun og stefnumótun

Það voru nokkrar ástæður fyrir því að ég valdi meistaranám við Háskóla Íslands. Í fyrsta lagi er nám úr HÍ mikils metið á vinnumarkaði.  Námsleiðirnar sem eru í boði eru fjölbreyttar og áhugaverðar og höfðuðu til mín. Svo er Háskóli Íslands ríkisrekinn og námið er tiltölulega ódýrt. Kennslan var bæði fjölbreytt og skemmtileg, hún krafðist undirbúnings og þátttöku í tímum og það voru farnar nýjar leiðir í kennslunni til að höfða til sem flestra. Það komu oft gestafyrirlesarar til okkar út atvinnulífinu og sögðu okkur sína sögu og svo vorum við líka hvött til þess að fara út í atvinnulífið í verkefnavinnunni, út á vinnumarkaðinn og inn í fyrirtæki. Námið nýtist mér mjög vel í starfi í dag, ég fékk vinnu hjá draumafyrirtækinu mínu. Hér gegni ég stöðu sölu- og markaðsstjóra á heilbrigðissviði og viðskiptafræðimenntun mín og grunnmenntun í hjúkrunarfræði nýtast mér mjög vel.

Vilborg Einarsdóttir, meðstofnandi Mentors ehf.
MS í stjórnun og stefnumótun

Námið hefur nýst mér mjög vel, ég fór í stjórnun og stefnumótun og það kemur beint inn í það verkefni sem ég hef verið að vinna að síðustu ár, sem er að byggja upp fyrirtæki á alþjóðlegum markaði á sviði menntatækni. Það er ekki bara að maður læri af kennurunum heldur snýst þetta líka um það að læra í verkefnavinnu. Við erum búin að halda sambandi ákveðinn kjarni síðan í náminu og hittumst reglulega og það er gríðarlegur styrkur og ég er enn að læra.

Texti vinstra megin 

Að námi loknu

Námið byggir á þverskurði af viðskiptafræðunum og markmiðið er að gefa nemendum heildstæða þekkingu sem mun nýtast vel í atvinnulífinu sem og við rannsóknir á starfsemi fyrirtækja í heild sinni. Þeir sem ljúka MS í viðskiptafræði hafa tileinkað sér þekkingu á breiðum grundvelli sem nýtist í mörgum störfum.

Texti hægra megin 

Starfsmöguleikar

Nemendur sem útskrifast með MS í viðskiptafræði eru vel að sér í íslensku og alþjóðlegu viðskiptalífi og eru í góðri aðstöðu til að sækja um sérfræðistörf við rekstur fyrirtækja eða stofnana.

Hafðu samband

Nemendaþjónusta Félagsvísindasviðs er á
Þjónustutorgi í Gimli
Netfang: nemFVS@hi.is

Sæmundargötu 10, 102 Reykjavík
Opið virka daga frá 9 - 15 
Sími: 525 4500 

Image result for facebook logo Facebook