Umhverfis- og auðlindafræði | Háskóli Íslands Skip to main content

Umhverfis- og auðlindafræði

Umhverfis- og auðlindafræði

120 einingar - Meistarapróf gráða

. . .

Umhverfis- og auðlindafræði er spennandi, þverfræðilegt og alþjóðlegt nám þar sem fengist er við hin stóru viðfangsefni nútímans. Meginmarkmið námsins er að útskrifa nýja kynslóð fagfólks sem hefur haldgóða þekkingu og færni á sviði umhverfis- og auðlindafræða og getur unnið þvert á fræði og faggreinar. Kennt er alfarið á ensku og nemendahópurinn er alþjóðlegur.

Námið

Meistaranámið er þverfræðilegt rannsóknartengt nám. Nemendur velja sér kjörsvið eða áherslulínur:  

Þverfræðilegt skipulag

Öll fræðasvið Háskóla Íslands standa að náminu og meistaranemar velja leiðbeinanda í meistararitgerð úr hópi fastra akademískra starfsmanna í samráði við kennara námsins. Námið er samsett úr margvíslegum kjarna- og valnámskeiðum auk rannsóknarverkefnis (30 eða 60 ECTS). Heimadeild leiðbeinanda segir til um frá hvaða deild nemandi brautskráist frá að námi loknu. 

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

  1. Umsækjendur þurfa að hafa lokið BS-, BA- eða B.ed.- prófi eða öðru háskólanámi sem metið er jafngilt. Miðað við 1. einkunn (7,25) í grunnnámi.
  2. Umsækjendur, sem ekki hafa ensku að móðurmáli, þurfa að sýna fram á góða þekkingu á enskri tungu (TOEFL 85, IELTS 6.5). Íslenskir umsækjendur þurfa aðeins að sýna fram á trausta undirstöðu í ensku með því að skila greinargerð á ensku.
  3. Umsækjendur skulu skila stuttri greinargerð (1-2 bls.) þar sem þeir tilgreina hvers vegna þeir hafa áhuga á þessu námi, bakgrunn sinn og þekkingu á þessum málaflokki, markmið með náminu og framtíðaráform, og hugsanlegt viðfangsefni í meistararitgerð. Greinargerðir frá öllum nemendum, íslenskum sem erlendum, skulu vera á ensku.
  4. Öllum umsóknum skulu fylgja meðmæli frá 2-3 einstaklingum (kennari/yfirmaður) sem þekkja vel til umsækjenda og geta veitt honum skýra umsögn.

Umsagnir nemenda

Laura Malinauskaite
Sigríður Rós Einarsdóttir
Bjarnhéðinn Guðlaugsson
Laura Malinauskaite
MA í umhverfis- og auðlindafræði frá Félags- og mannvísindadeild 2016

Ég fór í meistaranámið án þess að vita nákvæmlega við hverju ég átti að búast og var mjög ánægð með það. Þverfræðilegt skipulag gefur nemendum tækifæri til að kanna helstu viðfangsefni í umhverfis og auðlindafræðum í upphafi námsins. Nemendur geta svo einbeitt sér að völdum námskeiðum í lokin og þróað  sérþekkingu á völdum sviðum. 
Fyrir mig var mjög mikilvægur hluti námsins að kynnast fólki frá öllum heimshornum með mismunandi bakgrunn sem hugsaði samt á svipaðan hátt og ég. Eins að nýta mér þau tækifæri sem námið hefur upp á að bjóða til dæmis tók ég virkan þátt í starfsemi nemendafélagsins Gaiu og fór í skiptinám erlendis. 
 

Sigríður Rós Einarsdóttir
MS í umhverfis- og auðlindfræði frá Hagfræðideild 2017

Reynslan mín af náminu í umhverfis- og auðlindafræði var mjög skemmtileg og einstaklega fræðandi. Ég hef lengi haft áhuga á umhverfis- og orkumálum en námið opnaði fyrir mér nýjar víddir og dýpkaði skilning minn á þessum málum til muna. Einn af helstu kostunum við námið fannst mér hversu fjölþjóðlegur nemendahópurinn er, að fá ólíka sýn á þessi mál frá fólki hvaðanæva úr heiminum var algjörlega ómetanlegt. Kennararnir eru frábærir og ég fékk mikið frelsi til að þróa mína eigin meistararannsókn með ómetanlegri leiðsögn leiðbeinandans míns. Ég tel námið hafa undir búið mig vel undir hvað sem koma skal næsta hjá mér, hvort sem það verður frekara nám eða að fara út á vinnumarkaðinn.

Bjarnhéðinn Guðlaugsson
Meistaranemi í umhverfis- og auðlindafræði

Hvernig náum við sjálfbærni? Hvernig getum við aukið lífsgæði í heiminum? Hvers vegna tekur svona langan tíma að taka ákvarðanir í umhverfismálum? Ef þetta er spurning sem þú hefur í huga og vilt fá svör, þá myndi ég segja að umhverfis og auðlindafræði sé rétta námið. Ég valdi þetta nám því ég brennandi áhuga þremur sviðum i) umhverfismálum, ii) þróun í orkumálum og iii) tengslum á milli samfélagsins, umhverfisins og hagkerfisins.  
Námið er bæði fjölbreytt, alþjóðlegt og skemmtilegt. Ásamt því gefur námið nemendum möguleika á að velja saman áfanga sem hentar áhugasviði hvers og eins nemanda. Þar með setur það námið í hendunar á nemandanum og leyfir nemandanum setja saman námskrá sem fylgir hans/hennar áhugasviði. 
Reynsla mín af þessu námi er mjög skemmtileg og áhugaverð. Ég hef náð að auka þekkingu mína innan míns áhugasvið ásamt því að kynnast nýjum áhugaverðum sviðum og aðferðum. Ásamt því hef ég kynnst mikið af frábæru fólki frá öllum heimshornum og hefur það líka aukið minn skilninga á mismunandi kúltur og menningu.
 

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Að námi loknu

Umhverfis- og auðlindafræðingar eru eftirsóttir starfskraftar og að námi loknu bíður fjölbreyttur starfsvettvangur, svo sem í ráðgjöf á sviði umhverfis- og orkumála, hjá fyrirtækjum með virka umhverfisstefnu, í stjórnsýslu á sveitarstjórnarsviði og landsvísu, við rannsóknir hjá opinberum stofnunum og einkaaðilum og við kennslu.

Texti hægra megin 

Alþjóðlegt umhverfi

Nemendahópurinn samanstendur af fólki alls staðar að úr heiminum með fjölbreyttan bakgrunn, bæði hvað varðar menntun og starfsreynslu. Íslenskir nemendur fá þannig einstakt tækifæri til að vinna í alþjóðlegu umhverfi innan landsteinanna. Námið er því tilvalið fyrir fólk sem vill öðlast færni í að vinna í þverfræðilegum og alþjóðlegum teymum.

Félagslíf

Gaia, félag meistaranema í umhverfis– og auðlindafræðum við Háskóla Íslands, stendur fyrir öflugu félagslífi, auk þess sem markmið þess er að vera öflugt samskipta– og öryggisnet. Gaia er aðalskipuleggjandi Grænna daga við Háskóla Íslands. Nemendahópurinn í umhverfis– og auðlindafræðum er alþjóðlegur og því fara samskipti innan félagsins yfirleitt fram á ensku.

Hafðu samband

Upplýsingar um námið veitir
Bjargey Anna Guðbrandsdóttir verkefnisstjóri
umhverfi@hi.is
Sími: 525-5457

Facebook