Skip to main content

Talmeinafræði

""

Talmeinafræði

120 einingar - MS gráða

. . .

Talmeinafræði er þverfræðilegt nám, skipulagt af Menntavísindasviði, Íslensku- og menningardeild, Læknadeild og Sálfræðideild.

Fræðigreinin fjallar um frávik í málþroska, framburði og hljóðkerfisvitund, stam, raddveilur, málstol, kyngingarerfiðleika og skerta boðskiptafærni.

Næst verða teknir inn nemar haustið 2024. 

Sjá upplýsingar um forkröfur að náminu hér neðar.

Um námið

MS nám í talmeinafræði er tveggja ára, 120 eininga, þverfræðilegt nám sem miðar að því að veita vísindalega menntun og þjálfun í talmeinafræði og búa nemendur undir störf talmeinafræðinga og vísindastörf sem tengjast greininni.

Nánar um MS nám í talmeinafræði í kennsluskrá.

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

Nemendur sem hefja meistaranám í talmeinafræði skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði:

a. Hafa lokið BA, B.Ed. eða BS prófi með að jafnaði 1. einkunn.

b. Hafa lokið eftirfarandi námskeiðum eða námskeiðum sem metin eru sambærileg af viðkomandi deild Háskóla Íslands:

 1. Málfræði (íslenska/almenn málvísindi) - 40ECTS
  1. Málkerfið - hljóð og orð ÍSL209G (10e)
  2. Inngangur að málfræði ÍSL110G (10e)
  3. Tal- og málmein AMV309G (10e)
  4. Máltaka barna ÍSL508G (10e)
 2. Sálfræði - 35ECTS
  1. Tölfræði I SÁL102G (10e)
  2. Tölfræði II SÁL203G (5e)
  3. Þroskasálfræði SÁL414G (10e)
  4. Mælinga- og próffræði SÁL418G (10e)

Tekið er inn í meistaranám í talmeinafræði annað hvert ár og takmarkast fjöldi nýrra nemenda við töluna 15.

Sjáðu um hvað námið snýst

Hvað segja nemendur?

Logi Pálsson
Heiða D. Sigurjónsdóttir
Anna Lísa Benediktsdóttir
Sigfús Helgi Kristinsson
Logi Pálsson
Talmeinafræðingur

Nám í talmeinafræði er krefjandi en skemmtilegt. Yfirferðin er mikil og viðfangsefnin fjölbreytt en á sama tíma hagnýt og gríðarlega áhugaverð. Faglegt samstarf milli nemenda og kennara ásamt tengslum við vettvang er í hávegum haft. Ég mæli hiklaust og eindregið með námi í talmeinafræði.

Heiða D. Sigurjónsdóttir
Talmeinafræðingur

Ég ákvað að fara í talmeinafræði eftir að hafa starfað sem leikskólakennari í nokkur ár. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á hvers konar starfi með börnum og langaði að öðlast sérhæfðari þekkingu til að vinna með þeim hópi svo ég dreif mig í meistaranám í talmeinafræði. Námið var mjög krefjandi en mjög skemmtilegt á sama tíma. Svo þegar ég kynntist faginu almennilega kom í ljós hvað starf talmeinafræðinga er ótrúlega fjölbreytt og býður upp á marga möguleika, bæði í vinnu með ungbörnum, börnum á leik- og grunnskólaaldri, unglingum og fullorðnu fólki. 

Anna Lísa Benediktsdóttir
Talmeinafræðinám

Ég valdi talmeinafræðina vegna þess að hún sameinar áhuga minn á tungumálinu og forvitni mína um starfsemi heilans. Hæfni okkar til tjáningar er gríðarlega mikilvæg og á þátt í að skilgreina okkur sem persónur. Fyrir tilstuðlan tungumálsins getum við deilt hugsunum okkar og skoðunum, þörfum og löngunum með öðrum. Erfiðleikar í tali, máli og tjáskiptum geta haft umtalsverð áhrif, þeir geta valdið hindrunum í leik og starfi og haft áhrif á andlega og félagslega líðan. Talmeinafræðingar sinna því afar mikilvægu og þörfu starfi.Talmeinafræðingar starfa á fjölbreyttum vettvangi, skjólstæðingahópur þeirra er á öllum aldri og þeir vinna oft í nánu samstarfi við aðrar fagstéttir. Mikil eftirspurn er eftir talmeinafræðingum og því eru atvinnuhorfur góðar að námi loknu.

Sigfús Helgi Kristinsson
Talmeinafræðingur

Ég hef alla tíð haft mikinn áhuga á tungumálum, sér í lagi hvernig við tileinkum okkur tungumál fyrirhafnarlaust í bernsku. Þar fyrir utan hef ég alltaf haft áhuga á taugafræði og líffræði mannsins. Fyrir mér lá því beinast við að sameina þessi áhugasvið og leggja stund á nám í talmeinafræði. Námið var bæði stórskemmtilegt og krefjandi. Þar er samofin bein þekkingaröflun á máli og tali og hagnýting þekkingar, þ.e. hvernig megi með sem skilvirkustum hætti greina og veita meðferð við tal- og málmeinum og ekki síður hvernig megi haga frekari þekkingaröflun til eflingar í starfi. Þrátt fyrir allt vakti námið í raun fleiri spurningar hjá mér en það svaraði og hygg ég á frekari sérhæfingu í greininni. Ég tel námið hafa veitt mér styrkan grunn til að halda áfram í sérhæft nám (doktorsnám í talmeinafræði við háskólann í Suður-Karólínu í USA) og í framhaldinu starfsframa í grein sem er í stöðugri mótun og þróun.

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Starfsmöguleikar eftir útskrift

Að loknu MS prófi í talmeinafræði og 6 mánaða verklegri þjálfun undir handleiðslu talmeinafræðings er hægt að sækja um starfsleyfi til Landlæknisembættisins.

Texti hægra megin 

Dæmi um starfsvettvang:

 • Sjúkrastofnanir
 • Endurhæfingarstöðvar
 • Þjónustumiðstöðvar
 • Heilsugæslan
 • Leik- og grunnskólar
 • Einkareknar talmeinastofur

Hafðu samband

Verkefnastjóri námsleiðar:
Anna Ellen Douglas
Sími: 525 5442

Netfang: talmein@hi.is

Umsjónaraðilar námsleiðar: 
Jóhanna Thelma Einarsdóttir
Netfang: jeinars@hi.is
Þóra Másdóttir
Netfang: tm@hi.is