Stjórnun og stefnumótun | Háskóli Íslands Skip to main content

Stjórnun og stefnumótun

Stjórnun og stefnumótun

120 einingar - MS gráða

. . .

MS nám í stjórnun og stefnumótun er bæði fræðilegt og hagnýtt. Áhersla er lögð á fræðilega þekkingu á sviði forystu og stjórnunar skipulagsheilda og hagnýtingu hennar. Námið miðar að því að nemandinn öðlist færni bæði við rannsóknir og hagnýtingu á fræðunum.
Nám til MS prófs er 120 einingar hið minnsta, þar af 90 e. í námskeiðum, auk MS-ritgerðar sem er að lágmarki 30 e.

Um námið

Í meistaranámi í stjórnun og stefnumótun fara nemendur í gegnum kenningar á breiðum grundvelli allt frá kenningum um einstaklinga yfir í kenningar um stjórnun, stefnumótun og skipulagsheildir. Áhersla er lögð á gagnrýna hugsun og hagnýtingu námsins. Þá veita aðferðafræðinámskeið undirbúning undir söfnun gagna og ákvarðanatöku.
Miðað við fullan námshraða er námið fjögur misseri. 

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

MS-nám í stjórnun og stefnumótun er í boði fyrir þá einstaklinga sem lokið hafa fyrsta háskólaprófi, þ.e. BS- eða BA-gráðu. Almenna reglan er að umsækjendur hafi fyrstu einkunn.

Sjáðu um hvað námið snýst

Umsagnir nemenda

Vilborg Einarsdóttir, meðstofnandi Mentors ehf.
Jana Katrín Knútsdóttir,  sölu- og markaðsstjóri Icepharma
Arnar Pétursson
Vilborg Einarsdóttir, meðstofnandi Mentors ehf.
MS í stjórnun og stefnumótun

Námið hefur nýst mér mjög vel, ég fór í stjórnun og stefnumótun og það kemur beint inn í það verkefni sem ég hef verið að vinna að síðustu ár sem er að byggja upp fyrirtæki á alþjóðlegum markaði á sviði menntatækni. Það er ekki bara að maður læri af kennurunum heldur snýst þetta líka um það að læra í verkefnavinnu. Við erum búin að halda saman ákveðinn kjarni síðan í náminu og hittumst reglulega og það er gríðarlegur styrkur og ég er enn að læra.

Jana Katrín Knútsdóttir, sölu- og markaðsstjóri Icepharma
MS í stjórnun og stefnumótun

Það voru nokkrar ástæður fyrir því að ég valdi meistaranám við Háskóla Íslands. Nám úr HÍ er mikils metins á vinnumarkaði.  Námsleiðirnar sem eru í boði fjölbreyttar og áhugaverðar og höfðuðu til mín og svo er Háskóli Íslands ríkisrekinn og námið er tiltölulega ódýrt. Kennslan var bæði fjölbreytt og skemmtileg, hún krafðist undirbúnings og þátttöku í tímum og það voru farnar nýjar leiðir í kennslu til að höfða til sem flestra. Það komu oft gestafyrirlesarar til okkar út atvinnulífinu og sögðu okkur sína sögu og svo vorum við líka hvött með verkefnavinnu til þess að fara út í atvinnulífið og út á vinnumarkaðinn og inn í fyrirtækin. Námið er að nýtast mér mjög vel í starfi í dag, ég fékk vinnu hjá draumafyrirtækinu mínu. Hér gegni ég stöðu sölu – og markaðsstjóra á heilbrigðissviði og viðskiptafræðimenntun mín og grunnmenntun í hjúkrunarfræði er að nýtast mér mjög vel.

Arnar Pétursson
Meistaranemi

Ástæðan fyrir því að ég valdi reikningsskil og endurskoðun er að því að ég vissi að þetta væri nám sem myndi nýtast mér gríðarlega vel í framtíðinni. Ég fór í skiptinám í kjölfarið að ég fór í skiptinám í grunnnáminu og reynsla mín af því er ótrúlega góð.  Stuðningurinn í Háskólanum er alveg frábær.

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Að námi loknu

Kennslan miðar að því að nemandinn öðlist góðan skilning og tileinki sér eftirsóknarverða færni bæði við rannsóknir og hagnýtingu á fræðunum, t.d. á sviði stefnumiðaðrar stjórnunar, skipulags fyrirtækja, nýsköpunar, þekkingarstjórnunar, verkefnastjórnunar og árangursstjórnunar.

Texti hægra megin 

Starfsmöguleikar

Lagt er kapp á að námið sé góður undirbúningur fyrir stjórnunarstörf hjá fyrirtækjum, stofnunum og félagasamtökum.

Hafðu samband

Nánari upplýsingar um námið veitir umsjónarmaður þess, Þóra H Christiansen, aðjúnkt, thc@hi.is.
Einnig veitir Þórunn Björg Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri (thbg@hi.is) upplýsingar.

Netspjall